Rahbarlarning turlari nazoratchi Avtokrat


Download 325.58 Kb.
Sana15.06.2023
Hajmi325.58 Kb.
#1478036
Bog'liq
Презентация1


Бошќарув услуби – бу раћбарнинг ѝзига хос бошќариш фазилатидир. Ћар бир раћбарнинг ѝзига хос бошќариш услуби мавжуд. Янги жамоага келган ћар ќандай раћбар олдинги раћбарнинг ѝрнини тез боса олмаслиги мумкин. Шу боис у биринчи навбатда жамоага мослашиши, мавжуд услубларни ѝзлаштириши ва бутун жамоага ѝрганиб олиши керак. Ѝз навбатида рахбарнинг ишлаш услуби, албатта бутун мећнат жамоасининг ишлаш услубига таъсир кѝрсатади. Бозор иќтисодиѐтига ѝтиш шароитида фаолият юритаѐган раћбар - мутахассисларга янада кѝпроќ талаблар ќѝйилади. Улар юксак даражада ишчанлик ва аћлоќ сифатларига, жипслашган ва ахл жамоани ташкил эта оладиган, мећнат жамоаси ва давлат манфаатларини тѝлиќ тушунадиган ќобилиятга эга бѝлишлари керак. Замонавий раћбарда касб маћорати, иќтисодий тафаккурга, келажакни кѝра билувчи ва самарали хѝжалик юритиш, шахсий намуна, интизом, юксак маъсулият, янги ѓояларни яратиш ќобилияти бѝлиши керак. Раћбар ѝз жамоасида муносабатни шундай ташкил этиши керакки, унинг ќѝл остидаги ходимлари ћеч тортинмасдан ундан маслаћатлар ва кѝрсатмалар олсин. Раћбар ќѝл остидагиларни билиши, уларнинг ќобилияти, ишга лаѐќатлиги, билим ва кѝникмаси, аћлоќи, эгаллаб турган лавозимига мослиги, ходимлар ѝзидаги мавжуд хусусиятларни тѝлиќ намоѐн эта олаяптиларми? деган саволга жавоб топиши керак.
RAHBARLARNING TURLARI
Nazoratchi - Avtokrat(avtokratik boshqaruv uslubi):
O'zi qaror qabul qiladi. U sinchkov, shafqatsiz, o'zini boshqaradi, hech kimga ishonmaydi, ko'pincha xushmuomala emas, tanqidni yoqtirmaydi, o'zini konformistlar, tor ijrochilar bilan o'rab oladi. Uning atrofida o'rtamiyonalik va yolg'onchilar. O'z vakolatlari doirasidagi ishlarni yomon boshqarish.
Nazoratchi - demokrat(demokratik boshqaruv uslubi).
Mehnatni tabiiy jarayon deb hisoblaydi, Ochiqlik va ishonch muhitini yaratadi. Ish usullari: so'rov, maslahat, tavsiyalar. Nazorat holatida ijobiy tomonga urg'u beriladi. Talabkor, adolatli, xayrixoh, qattiqqo‘l.
Nazoratchi - Liberal(liberal boshqaruv uslubi).
Liberal uslub ruxsat beruvchi degan ma'noni anglatadi. Jamoani boshqarmaydi. Passiv, mavjud tartibni o'zgartirishdan qo'rqadi, "yuqoridan" ko'rsatmalardan qo'rqadi, javobgarlikni bo'ysunuvchilarga o'tkazishga intiladi, boshqaruv ishlariga va o'g'rilikka moyil. Ish usullari: - tilanchilik, ishontirish, nazoratsizlik, tanish-bilish, rasmiyatchilik.

Kirish:

1.Rahbarlarning turlari

2.Rahbarlik uslublari va uning boshqarish faoliyatida tutgan o`rni

3.Boshqarish uslublarining tashkiliy-professional xususiyati

Xulosa

Rahbarlik uslublari va ularning xususuyatlari

Bajardi:Sahobiddinov Javohir

Tekshirdi:Azlarova Munira


Download 325.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling