Shaharlar geografiyasi va urbanizatsiya muammolari Fani


Download 1.01 Mb.
bet1/7
Sana17.06.2020
Hajmi1.01 Mb.
#119593
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Shaharlar geografiyasi va urbanizatsiya muammolari


Shaharlar geografiyasi va urbanizatsiya muammolari

Fani

1 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi; -1 Fan bo’limi -1; Shaharlar geografiyasi fanining ob’ekti va predmetiQiyinlik darajasi-2

Ma’lum bir hududda tarixan Shakllangan Shahar yoki Shaharlar to’ri, tizimi Shaharlar geografiyasining nimasini bildiriadi.

Shaharlar geografiyasining ob’ektini

Shaharlar aglomeratsiyasini

Shaharlarning genetik tipini

Shaharlarning funktsional tipini

2 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -1 Fan bo’limi-7; Shaharlar klassifikatsiyasiQiyinlik darajasi-1


Shaharlarni miqdoriy ko’rsatkichlari bo’yicha baholanganda qaysi jihati nazarda tutiladi

Klassifikatsiyasi

Funktsional tipi

Genetik tipi

Sanoatiningivojlanganligi

3 Manba.- Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -1 Fan bo’limi-4; Shaharlarning iqtisoiy geografik o’rniQiyinlik darajasi-1

Taniqli geourbonist olim.. .

K.J.Lappo

Jon Gottman

Doksiadis

Milkov

4 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -1 Fan bo’limi-6; Shaharlarning funktsional tiplariQiyinlik darajasi-2

“Aglomeratsiya” so’zining ma’nosi nima?

To’p bo’lib joylaShiSh

Yirik Shahar atrofida mayda Shaxarlarni yig’iliShi

Tarqoq joylaShiSh

Rivojlangan Shahar

5 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -2; Fan bo’limi-1; Shaharlarning genetik tiplariQiyinlik darajasi-3

Maxsus ilmiy tadqiqotlarda Shaharlar klassifikatsiyasi bo’yicha yirik Shaharlar aholisi qanchani taShkil etadi

250-500 ming

100-200 ming

500-1000 ming

50-100 ming

6 Manba.. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -1 Fan bo’limi -1; Shaharlar geografiyasi fanining ob’ekti va predmetiQiyinlik darajasi-3

Aholisi soni bo’yicha Shaharlar ketma-ketligini aniqlang.

1)Samarqand.

2) Andijon.

3) Buxoro.

4) Toshkent.

5) Namangan.

6) Nukus.


4,5,1

1,2,4

2,4,6

2,1,5

7 Manba.. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi -1; Fan bo’limi-1; Shaharlar geografiyasi fanining ob’ekti va predmeti

Qiyinlik darajasi-2

Respublikamizdagi eng yirik Toshkent aglomeratsiyasiga taxminan qancha

Shahar va qiShloqlar birlaShtiradi?30 ga yaqin

50 ga yaqin

35 ga yaqin

80 ga yaqin

8 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-3; Tipologiya gorodovQiyinlik darajasi-2

Grek arxitektori Doksiadis fanga qanday tuShunchani kiritgan?

Oykumenapolis

Urbanizatsiya

Konurbatsiya

Megalaopolis

9 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997 Fan bobi-1 ; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-1; Obщie svoystva i osobennosti goroda. Yego paradoksы i protivorechiyaQiyinlik darajasi-3

Urbanizatsiya koeffitsenti necha foiz bo’lgan mamlakatni yuksak rivojlangan industrial mamlakat deyiSh mumkin?

70-80 foiz bo’lsa

50-70 foiz bo’lsa

40-50 foiz bo’lsa

30-50 foiz bo’ lsa

10 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi-2; Gorod v rassalenni i territorialnoy sutrukture xozyaystva.Fan bo’limi-1; Yekonomiko-geograficheskoe polojenie gorodovQiyinlik darajasi-1

Mamlakat yoki boShqa hududlarning ShaharlaShuvi. . . .......................... deyiladi.

Urbanizatsiya

Aglomeratsiya

Megopolis

Konurbatsiya

11 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-3; Tipologiya gorodovQiyinlik darajasi2

Yirik daryolar bo’yida joylaShgan, Shakllangan agromeratsiyalar necha km gacha cho’zilgan?

50-70 va hatto 100 km gacha

60 va hatto 200 km gacha

40-50 va hatto 60 km gacha

10-20 va hatto 30 km gacha

12 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-1; Obщie svoystva i osobennosti goroda. Yego paradoksы i protivorechiyaQiyinlik darajasi-3

Megalopolis tushunchasini fanga kim kiritgan?

Jan Gottman

Tyunen

Doksiadis

A.Veber

13 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi-2; Gorod v rassalenni i territorialnoy sutrukture xozyaystva. Fan bo’limi-1; Yekonomiko-geograficheskoe polojenie gorodovQiyinlik darajasi-2

Xalqaro mezonga ko’ra, urbanizatsiya darajasi yuqori mamlakatlar qatoriga qanday mamlakatlar kiradi?

Shahar aholisining uchdan biri 100 mingdan ortik bulan Shaharlarda yaShaydigan mamlakatlar

aholining uchdan bir qismi Shaharlarda yaShaydigan mamlakatlar

aholisi 100 mingdan ortik bo’lan Shaharlarda aholining uchdan bir qismi yas haydigan mamlakatlar

Urbanistik tarkibi yaxShi mamlakatlar

14 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-1; Obщie svoystva i osobennosti goroda. Yego paradoksы i protivorechiyaQiyinlik darajasi-1

Shaharlar kelib chiqiShiga ko’ra qanday tiplarga bo’linadi?

Yangi va eski

Katta va kichik

SanoatlaShgan

Tumanga bo’ysunuvchi

15 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi-2 ; Gorod v rassalenni i territorialnoy sutrukture xozyaystva. Fan bo’limi-1; Yekonomiko-geograficheskoe polojenie gorodovQiyinlik darajasi-1

Qadimda, dini islomda Shaharlarga qanday ta’rif berilgan, qanday iboralar bilan ulug’langan.

1) madinat, , 2) dorul, 3) bayt-ul, 4) grad, 5) pur, 6) qubba, 7) bolig’, 8) Sharif, 9) rolis2,3,8

2,4, 6

5,7,9

1,2,3

16 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. , Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-3; Tipologiya gorodovQiyinlik darajasi-1

O’zbekistonda yirik Shaharlarida jami aholisining necha foizi joylaShgan?

20 foizga yaqin

14 foiz

16 foizga yaqin

23 foizdan ortiq

17 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fanbo’limi-1; Shaharlar geografiyasi fanining ob’ekti va predmetiQiyinlik darajasi-3

Mamlakatimiz urbanistik tizimi nechta Shahar va Shaharchalarni o’z ichiga oladi?

119 ta Shahar va 1080 ta Shaharchalarni

17 ta Shahar va 966 ta Shaharchalarni

17 ta Shahar va 980 ta Shaharchalarni

203 ta Shahar va 966 ta Shaharchalarni

18 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fan bo’limi-6; Shaharlarning funktsional tiplariQiyinlik darajasi-2

O’zbeksitondagi qancha Shahar va Shaharchalar “kichik” klasslarga mansub?

1080 ta

966 ta

1700 ta

203 ta

19 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fan bo’limi-7; Shaharlar klassifikatsiyasiQiyinlik darajasi-1

CHust Shahri rasmiy raviShda Shahar maqomini qachon olgan?

1972 yilda

1960 yilda

1980 yilda

2009 yilda

20 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fan bo’limi-1; Shaharlar geografiyasi fanining ob’ekti va predmetiQiyinlik darajasi-2

Quyidagilardan yirik Shaharlarni aniqlang.1.Namangan, 2.Yangiyo’l, 3.Andijon, 4.Asaka 5.Samarqand, 6.Guliston,7.Buxoro,

8. QarShi, 9.Bekobod1,3,5,7,8

1,2,3,5,7

3,4,5,7,8

4,5,6,8,9

21 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fan bo’limi-3; Shaharlarning tarixiy shakllanishi va «Shahar» xaqida tushunchaQiyinlik darajasi-3

O’rta Osiyo va O’zbekistondagi urbanizatsiya qanday xususiyatga ega?

Sharqona

Milliy

Demografik

Geografik

22 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi-2; Gorod v rassalenni i territorialnoy sutrukture xozyaystva.Fan bo’limi-1; Ekonomiko-geograficheskoe polojenie gorodovQiyinlik darajasi-3

Urbanizatsiya jarayoni koeffitsenti qanday me’zon orqali aniqlanadi?

Mamlakat yoi rayonl aholisining qancha qisim Shaharda yaShaShiga qarab

Shaharlarni yalpi ijtimoiy maxsulot iShlab chiqariShidagi ahamiyatiga qarab

Hududlardagi Shaharlar soniga qarab++

Yirik Shaharlar soniga qarab

23 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-2; Gorod kak sistemaQiyinlik darajasi-3

Iqtisodiy geografiyada Shahar qanday tizim?

dinamik ijtimoiy –iqtisodiy tizim

dinamik iqtisodiy tizim

dinamik hududiy tizim

dinamik ijtimoiy tizim

24 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi-2; Gorod v rassalenni i territorialnoy sutrukture xozyaystva.Fan bo’limi-1; Yekonomiko-geograficheskoe polojenie gorodov

Qiyinlik darajasi-2

Urbanizatsiya darajasi bo’yicha mamlakatimizda ikkinchi o’rinda qaysi viloyat turadi?

Farg’ona viloyati

Toshkent viloyati

Navoiy viloyati

Samarqand viloyati

25 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-1; Obщie svoystva i osobennosti goroda. Yego paradoksы i protivorechiyaQiyinlik darajasi-1

Shaharlarni pog’onasimon joylaShiShi nimani vujudga keltiradi?

Shaharlar ierarxiyasini

Shaharlar agromeratsiyasini

Megalopolisni

Shaharlar konfiguratsiyasini

26 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-2; Gorod kak sistemaQiyinlik darajasi-3

Ko’p markazli aglomeratsiyalar qanday ataladi?

Politsentrik

Monotsentrik

Megatsentrik

Rivojlangan

27 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi- 3; ; Ekologicheskie , Demograficheskie i Yekonomicheskie problemы gorodov Fan bo’limi-1; Yekologicheskie problemы gorodoiQiyinlik darajasi-2

Odatda necha foiz Shahar aholisiga ega bo’lgan davlatlar yuksak industrial mamlakatlar hisoblanadi?

70-80 foizli

50-75 foizli

30-50 foizli

60-65 foizli

28 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-2; Gorod kak sistemaQiyinlik darajasi-2

Agar mamlkatning urbanizatsiya koeffitsenti 50-70 %dan ortiq bo’lsa bu qanday mamlakat hisoblanadi.

Rivojlangan, milliy iqtisodiyoti industirial agrar mamlakat

Rivojlangan mamlakat

Sanoati yuksak rivojlangan industrial mamlakat

Rivolanayotgan agrar industirial mamlakat

29 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997. Fan bobi-1; Gorod kak obekt geografii. Fan bo’limi-2; Gorod kak sistemaQiyinlik darajasi-3

SHahar va Shaharlarning o’zaro hududiy tutaShib ketiShi nima deyiladi?

Konurbatsiya

MegaShaharlar

UrbanizatsiyalaShuv

Aglomeratsiya

30 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Shaharlar geografiyasi Fan bo’limi-5; Shaharlarning genetik tiplariQiyinlik darajasi-3

Qaysi Shaharlar o’rta Shaharlarga mansub?1.SHaxrixon, 2Buxoro, 3.SHaxrisabz, 4.Koson, 5.QarShi,6.Nukus, 7.CHust,. Qo’qon, 9.Farg’ona

1,3,4,7

3,4,5,7

1,2,5,6

5,6,8,9

31 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi- 3; ; Ekologicheskie , Demograficheskie i Yekonomicheskie problemы gorodov. Fan bo’limi-3; Ekonomicheskie problemы gorodovQiyinlik darajasi-1

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaning amaliyot bilan bog’liq eng asosiy yo’naliShlaridan biri

rayon planirovkasi

iqtisodiy geografiya

amaliy geografiya

ijtimoiy geografiya

32 Manba. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2000. Fan bobi- 1; Fanbo’limi-4; Shaharlarning iqtisoiy geografik o’rniQiyinlik darajasi-2

Yurtimizdagi tabiiy omillar ta’sirida rivojlaniShdan to’xtab qolgan Shaharlar

Nasaf, Axsi, Afriosiyob

Nasaf, CHust, Xiva

Urganch, Axsi, Yangier

Yangier, Xavos, Afriosiyob

33 Manba. Lappo G.M. Geografiya gorodov. M.,1997.. Fan bobi- 3; Ekologicheskie , Demograficheskie i Yekonomicheskie problemы gorodov ekologicheskie , demograficheskie i ekonomicheskie problemi gorodov 2-paragrafDownload 1.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling