Ssiqlik tarqalish tenglamasi uchun chegaraviy masalani Fur’e usuli bilan yechish. Bir jinsli bo`lmagan parabolik tenglama uchun chegaraviy masalalarni yechish. Issiqlik tarqalish tenglamasi uchun 3-chegaraviy masalani Fur’e usuli yordamida


—§. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi


Download 36.21 Kb.
bet3/3
Sana09.04.2023
Hajmi36.21 Kb.
#1346377
1   2   3
Bog'liq
zebi

17—§. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi Chekli sterjenda issiqlik tarqalish tenglamasi uchun qo'yilgan (l)-(3 ) chegaraviy masala yechimining mavjudligini o'zgaruvchilarni ajratish usuli, ya’ni Fur'e usuli bilan isbotlaymiz.
Chetlari o`zgarmas haroratda bo`lgan sterjenda issiqlik tarqalishi. Bu yerda biz Q sohada bir jinsli
(1)
issiqlik tarqalish tenglamasining
(2)
boshlang`ich va

chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi u(x, t) yechimini toping. Bunda - berilgan yetarlicha silliq funksiyalar. Biz izlanayotgan u(x, t) yechimni yopiq sohada uzluksiz funksiya, deb faraz qilamiz va shuning uchun berilgan funksiyalar uzluksiz va bular uchun

tengliklar o'rinli bo‘lsin.
Biz ushbu bosqichda qo'yilgan masalaning yechimini chegaraviy shartlar bir jinsli , ya’ni

bo'lgan holda isbotlaymiz.
Qaralayotgan (1)-(3) masala bir jinsli sterjenda issiqlik tarqalish jarayonining matematik modeli bo`lib, sterjenning uchlari doim nol darajadagi haroratni saqlaydi.
Bu masalani yechish uchun Fur'e qatorlari nazariyasiga asoslangan, o'zgaruvchilarni ajratish usulini qo'llaymiz. (1) tenglamaning Q sohada xususiy yechimlarini

ko‘rinishda izlaymiz.
Bu ko‘rinishdagi yechimni (1) tenglamaga qo‘yib, ushbu tengliklarni

yoki

hosil qilamiz. Bundan esa quyidagi
(5)
(6)
chiziqli oddiy differensial tenglamalarga ega bo'lamiz.
Berilgan issiqlik tarqalish tenglamasining noldan farqli (4) ko‘rinishdagi u(x,t) yechimini topish uchun (6) oddiy differensial tenglamaning quyidagi
(7)
shartlarni qanoatlantiruvchi X (x) yechimini topish zarur.
Shunday qilib, noma`lum X(x) funksiyani topish uchun quyidagi
(8)
spektral masalaga ega bo'ldik. Bu masala chegaralangan bir jinsli torning ko‘ndalang tebranishi haqidagi masalada o‘rgangan edik.
Ma'lumki, parametrning

qiymatlarida (8) xos qiymatlar va xos funksiyalar haqidagi masalaning noldan farqli yechimi mavjud va bu yechim
(10)
ko‘ rinishda bo'ladi. parametrning qiymatlariga mos (5) tenglamaning
(11)
yechimlari mos keladi, — ixtiyoriy o ‘zgarmas sonlar. Shunday qilib, quyidagi barcha funksiyalar
(12)
qaralayotgan (1) tenglamani va (2) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi. Bu funksiyalardan ushbu
(13)
qatorni tuzamiz.
Endi (13) qatomi (12) boshlanghch shartni qanoatlantirishini talab qilib,
(14)
ifodani olamiz. Hosil qilingan bu (14) ifoda funksiyaning (0, l) oraliqda sinuslar bo'yicha Fur'e qatoriga yoyilmasi bo‘lib, uning koeffitsientlari
(15)
formula bilan aniqlanadi.
Agar funksiya (0, l) orahqda uzluksiz va u yerda birinchi tartibli uzluksiz hosilalarga ega bo'lib, u holda (14) qator (0, l) oraliqda funksiyaga absolyut va tekis yaqinlashadi.
Shu bilan birga ixtiyoriy da

bo'lgani uchun (13) qator ham tekis va absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi. Shuning uchun (13) qator bilan aniqlangan u(x,t) funksiya sohada uzluksiz bo‘lib, boshlang‘ich va chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi.
Endi u(x,t) funksiya , t > 0 sohada (1) issiqlik tarqalish tenglamasini qanoatlantirishini ko‘rsataylik. Buning uchun (13) qatorni t bo'yicha bir marta va x bo'yicha ikki marta hadma-had differensiallaymiz va quyidagi
(16)
(17) qatorlarni hosil qilamiz. Bu qatorlarning hadlari , t > 0 sohada
yoki
Yaqinlashuvchi sonli qatorning hadlari bilan chegaralangan va


U holda (16) va (17) qatorlar Veyershtrass alomatiga ko‘ra absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo‘ladi. Bundan esa va funksiyalarning yopiq sohada uzluksiz ekanligi kelib chiqadi. ixtiyoriy bo‘lgani uchun va funksiyalar Q sohada uzluksiz bo‘ladi. (16) va (17) formulalarni (1) tenglamaga qo'ysak, (13) formula bilan aniqlangan u(x, t) funksiya Q sohada berilgan tenglamaning yechimi bo'lishiga ishonch hosil qilamiz.
Shunday qilib, issiqlik tarqalish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi haqidagi ushbu teorema isbotlandi.
1—TEOREMA. Agar va bo'lsa, u holda (1) —(3) masalaning yagona yechimi mavjud va bu yechim (13) qator bilan aniqlanadi, qatorning koeffitsiyentlari esa (15) formula bilan aniqlanadi.
XULOSA. issiqlik tarqalish tenglamasi uchun 1-chegaraviy masalaning u(x,t) yechimi yopiq sohada cheksiz differensiallanuvchi, ya`ni u(x,t) bo`ladi.


Download 36.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling