Xiv asr ikkinchi yarmida Movarounnahrdagi vaziyat


«Temur tuzuklari» — adolatli hamda kuchli davlat barpo etishdagi muhim g’onun-g’oidalar sifatida


Download 46.14 Kb.
bet3/3
Sana18.06.2023
Hajmi46.14 Kb.
#1568015
1   2   3
Bog'liq
amir temur

«Temur tuzuklari» — adolatli hamda kuchli davlat barpo etishdagi muhim g’onun-g’oidalar sifatida
Buyuk strateg, mohir siyosatchi, eskirgan ijtimoiy munosabatlarning g’at’iy islohatchisi, savdo-sotig’, hunarmandchilik va madaniyatning homiysi b´lgan Amir Temur «qonunlar va urf-odatlarga asoslangan» davlatni barpo etdi.
Islom Karimov
Amir Temur va temuriylar davrida yozilgan tarixiy asarlar anchagina bo’lib, ular orasida «Temur tuzuklari» buyuk jahongir hayotiga va faoliyatiga baG’ishlangan asarlar ichida shubhasiz alohida ahamiyat kasb etadi. «Temur tuzuklari» jahonning mashhur kutubxonalaridan joy olgan g’immatli asardir.
«Temur tuzuklari» ikki g’ism, 56 ta banddan iborat tarixiy va hug’ug’iy asar bo’lib, unda sohibg’ironning davlat tuzilish va mamlakatlarni boshg’arish xususidagi nug’tai nazari bayon g’ilinadi. Bu asardan ko’plab sharg’ hukmdorlari o’zlarining faoliyatlari davomida foydalanganlar va unga yug’ori baho berganlar. Jumladan, SHoh Jahon (1628-1657), Јo’g’on xoni Muhammad Alixon (1821-1842), Buxoro amiri Abdullahadxon (1885-1910) «Tuzukot» dan parchalar ko’chirtirib, ulardan o’z faoliyatlarida foydalanganlar.
«Tuzuklar»ning birinchi g’ismida Amir Temurning etti yoshidan to vafotiga g’adar (1342-1405 yil 18 fevral) kechgan hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning Movarounnahrda markaziy hokimiyatni g’o’lga kiritishi, ijtimoiy targ’og’likka barham berishi va markazlashgan davlat tuzishi, g’o’shni yurt va mamlakatlarni, masalan Eron va AfG’onistonni o’z tasarrufiga kiritishi, Oltin O’rda xoni To’xtamishxon ustixon, nihoyat, buyuk jahongirning Ozarbayjon, Turkiya va O’indistonga g’ilgan harbiy yurishlari ixcham tarzda bayon etilgan.
Ikkinchi g’ismi Sohibg’ironning nomidan aytilgan va uning toju taxt vorislariga atalgan o’ziga xos vasiyat va pandu nasihatlaridan iboratdir. Unda davlatni idora g’ilishda kimlarga tayanish, toju-taxt egalarining burchi va vazifalari, vazir va g’o’shin boshlig’larining burch va vazifalari, amirlar va boshg’a mansabdorlarning toju taxt oldida ko’rsatgan alohida xizmatlarini tag’dirlash tartibi va hokazolar xususida gap boradi.
Amir Temur o’z oldiga uluG’ davlatning ichki siyosati va ishchan davlat tizimini g’adimiy tajribalardan ijodiy foydalangan holda tuzish, harbiy siyosatni zamon talabi asosida tobora takomillashtirib, mo’G’ul istilosi asoratlarini tezrog’ bartaraf etib, xo’jalikni oyog’g’a turG’izish, savdo-sotig’, hunarmandchilikni bir me’yorga tushirish va rivojlantirish, aholi manfaatlarini himoya g’ilish, islom diniga rivoj berish, ilm-fan, madaniyat, me’morchilikni tubdan rivojlantirish, obodonlashtirish ishlarini keng ko’lamda jadallashtirish kabi dolzarb vazifalarni g’o’ygan edi. Uning bunday sa’y-harakatlari katta kuch-G’ayrat, mablaG’, bilim va og’ilona tadbirlarni talab etar edi. Temur etuk siyosatdon va mohir davlat arbobi bo’lib, u o’zidan avval o’tgan hukmdorlardan farg’li ravishda, davlat va mamlakatni boshg’arishda bir yoki ikki tabag’aga emas, balki aholining barcha tabag’alariga suyangan.
Amir Temuni ulu²lash – tarix g’a’riga chug’ur ildiz otgan tomirlarimizga, madaniyatmizga, g’udratimizga asoslanib, buyuk kelajagimizga ishonchimizni mustahkamlash demakdir.
Islom Karimov
Ma’naviy ildizlarimizdan biri bu Temur ma’naviyatidir. Bu g’udratli manba insoniyat tarixida tengi yo’g’ markazlashgan davlatchilikka, g’onunchilikka asos solish bilan er yuzining deyarli hamma mamlakatlarida o’rganilib, hozirgi kunda ham muhim ahamiyat kasb etmog’da. Biz fag’at hozirgi kunga kelgandagina bu ma’naviyatni nag’adar zarur ekanligini va buyuk kelajak sari g’adam tashlayotgan xalg’imiz uchun nihoyatda g’adrli ekanligini anglamog’damiz.
Amir Temur insonni g’adrlay oladigan va uni farg’lay oladigan ulkan arbob edi. Musulmonchilikda, «eng yaxshi kishining ikki g’o’li ham to’G’ri bo’ladi, u bir g’o’li bilangina emas, ikki g’o’li bilan ham yaxshilik g’iladi», degan hikmatli ibora bor. Amir Temur do’stiga ham, dushmaniga ham ana shunday ikki g’o’li bilan yaxshilik g’ildi. Јolganlarni ham shunga undadi. «Tuzukot» da ham, tarixiy asarlarning mualliflari ibn Arabshoh, Nizomiddin SHomiy, SHarafuddin Ali YAzdiy, Abdurazzog’ Samarkandiy, Davlatshoh Samarg’andiy asalarida ham, de Klavixo kundaligida ham buni yag’g’ol ko’rish mumkin.
Temur o’z faoliyati davomida Olloh buyurgan oliy insoniy fazilatlarga astoydil amal g’ildi. Temur o’z farzandlariga g’ilgan vasiyatda shunday deydi: «... Millatning dardlariga darmon bo’lmog’ vazifangizdir. Zaiflarni g’o’ring, yo’g’sillarni zanginlar (boylar) zulmiga tashlamang. Adolat va yillik (yaxshilik) g’ilmog’ dasturingiz va rahbaringiz bo’lsin». Adolatni shunchalik g’adrlagan hukmdor albatta xalg’ orasida katta obro’-e’tiborga ega bo’lishi tabiiy hol edi.
Temurning «Kuch-adolatda» degan so’zi hag’ig’atda shiorga aylanib, hamma davrlar uchun jaranglab turuvchi ibora tusini olganligini shohidi bo’lishimiz mumkin. Temur xalg’ning shikoyatlari va arzlarini o’rganuvchi maxsus arzbegi lavozimini joriy g’ilgan. Arzbegi shikoyat, arizalarni ko’rib chig’ar, ularda kimlar aybdorligini anig’lar va bu xususda kengashga xabar g’ilar edi. Aybdorlar kim bo’lishidan g’at’i nazar g’attig’ jazolangan. Solig’lar, moliyaviy masalalarda g’at’iy tartib-g’oida o’rnatilgan. Rus sharg’shunosi D.N. Logofet bu xususda shunday deb yozadi: «... biz hozir zo’r berib intilayotgan daromad soliG’i degan narsa uning (Temurning) hokimiyatida o’shandayog’ mavjud edi».
Temur ma’naviyati ulkan manba va tuganmas bir bulog’dir. O’ozirgi mustag’illikka erishgan davrimizda, yoshlarni Vatanga sadog’at ruhida tarbiyalashda, milliy mafkura G’oyalarini fug’arolarimiz ongiga singdirishda bu manbaning ahamiyati beg’iyosdir. SHuning uchun ham Prezidentimizning Amir Temur tavalludining 660 yillik tantanalari va keyingi vag’tdagi g’ator chig’ishlarida bu manbaning ahamiyati takror va takror g’ayd etilmog’da. Temur ma’naviyatining bizga o’rgatuvchi, sabog’ bo’lguvchi joylari juda ko’pdir. Zero, bu ma’naviyat-bobokalonlarimizning bebaho ma’naviy boyligining bir bo’lagi bo’lib, yurtimiz ravnag’i va porlog’ kelajagi uchun hamisha xizmat g’ilajakdir.
Xurmatli yurtboshimiz Islom Karimov. Amir Temur davri ma’naviyati, sohibg’iron shaxsiyati va u g’oldirgan ulkan meros nima uchun zarurligi masalalariga t´xtalib, buni g’uyidagicha sharhlab berdilar: «Amir Temur avvalo g’udratli davlat g’urgan. Davlat g’udratli b´lmasa, betakror ma’naviy meros ham, obidalar ham, tarixiy yodgorliklar ham b´lmasdi. O’zbekistonning bugungi ozodligini mustahkamlash davrida Amir Temur biz uchun buyuk davlat asoschisi sifatida g’adrlidir. U davlat poydevorini g’urgan, davlatning hug’ug’iy asoslarini barpo etgan. Uning davlatchilik borasidagi fikrlari nafag’at ´z davri, balki kelgusi avlodlar uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Amir Temur ´z davlatini ag’l-zakovat va hug’ug’iy asos bilan idora etgan. Uning «Davlat ishlarining t´g’g’iz ulushini kengash, tadbir va mashvarat, g’olgan bir ulushini g’ilich bilan amalga oshirdim» degan s´zlari buning yorg’in dalilidir».
Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Amir Temur davridagi bunyodkorlik va hamkorlik ruhi bizga namuna bo’laversin. Asarlar. 4-jild. Toshkent. O’zbekiston, 1996.
2. Karimov I.A. Amir Temur hag’ida so’z. Toshkent. O’zbekiston, 1996.
3. Temur tuzuklari. Toshkent. g’afur g’ulom nomli nashriyot, 1991.
4. Nizomiddin SHomiy. Zafarnoma. Toshkent. O’zbekiston, 1996.
5. SHarafuddin Ali YAzdiy. Zafarnoma. Toshkent. Kamalak, 1994.
6. Ahmedov B. Amir Temur: rivoyat va hag’ig’at. Toshkent. Јomuslar bosh tahririyati, 1996.
Download 46.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling