Yosin surasi Bismillahir Rohmanir Rohim Yasin Val-Qur'anil- hakiy-mi


qiyladxu -lil- jannah. Qola ya layta qovmiy ya'lamuna


Download 30.81 Kb.
bet2/4
Sana04.02.2023
Hajmi30.81 Kb.
#1157859
1   2   3   4
Bog'liq
Yosin surasi

26.qiyladxu -lil- jannah. Qola ya layta qovmiy ya'lamuna
27. bi-ma g'ofaro liy robbiy , va ja'alaniy minal- mukromiyn.
28. Va ma anzalna ala qovmihi mim ba'dihi min jundim minas-sama'i va ma kun-na munziliyn.
29. In kanat illa soyhatav vahidatan fa-iza hum xomidun.
30. Ya xasrotan alal-ibad, ma ya'tiyhim mir-rasu-lin illa kanu bihi yastahzi'un.
31. A lam yarov kam ahlakna qob-lahum minal-quruni annahum ilayhum la yarji'un.
32. Va in kullul lamma jamiy'ul ladayna muhzorun.
33. Va ayatul lahumul- arzul-maytatu ahyaynaha, va axrojna minha habban fa- minhu ya'kulun.
34. Va ja'alna fiyha jannatim min naxiyliv va a'anab, va fajjarna fiyha minal-uyuni
35. liya'kulu min samarihi va ma amilathu aydiyhim a fa-la yashkurun.
36. Subhanallaziy xolaqol- azvaja kullaha mim-ma tunbitul- arzu, va min anfusihim va mim-ma la ya'alamun.
37. Va ayatul lahumul- laylu naslahu minhun- naharo fa-iza hum muzlimun.
38. Vash-sham- su tajriy li-mustaqorril laha, zalika taqdiyrul-aziyzil'aliym.
39. Val- qomaro qoddar-nahu manazila hatta ada kal-urjunil- qodiym,
40. lash- shamsu yambag'iy laha an tudrikal- qomara, va lal-laylu sabi-qun- nahar, va kullun fiy fala- kiy yasbahun.
41. Va ayatul la-hum anna hamalna zurriyyatahum fil-fulkil- mashxun.
42. Va xo- laqna lahum mim mislihi ma yarkabun.
43. Va in nasha'nug'- riquhum fa-la sariyxo lahum va la hum yun- qozuna
44. illa roh-matam minna va mata'an ila hiyn.
45. Va iza qiyla lahumut-taqu ma bayna aydiykum va ma xolfakum la'allakum turhamun
46. va ma ta'tiyhim min ayati robbihim , illa kanu anha mu'riziyn.
47. Va iza qiyla lahum anfiqu, mim-ma rozzaqokumullohu qolallaziyna kafaru lillaziyna amanu a nut'imu mal lav yasha'ullohu at'a-mahu in antum illa fiy zolalim mubiyn.
48. Va yaquluna mata hazal-va'du in kuntum sodiqiyn.

Download 30.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling