11 sinf biologiya testlar to’plami mavzulashtirilgan 1500 ga yaqin test Javobli


Download 425.35 Kb.
bet1/5
Sana26.11.2020
Hajmi425.35 Kb.
  1   2   3   4   511 - SINF

BIOLOGIYA

TESTLAR

TO’PLAMI

MAVZULASHTIRILGAN

1500 ga yaqin test

Javobli


TUZUVCHI VA TAHRIRLOVCHI:

OYBEK Alisherovich

SAN’ATJON Jumayev

AKBAR Ro’zimov

2019-YIL


1-§ yuzasidan savollar
1. Odam ilmiy bilishining asosini nimalar tashkil qilgan?
1. Tabiat va uning tarkibiy qismlariga bo’lgan munosabat mohiyati, 2. Tabiatdagi hodisalarga bo’lgan munosabat mohiyati, 3. Jarayonlarning mohiyati, 4. Hujayra nazariysining mavjudligi, 5.evolitsion ta’limot tuzilganligi, 6. Barcha tabiiy fanlar rivohlanganligi

A) 1,2,3 B) 4,5,6

C) 1,5,6 D) 2,4,3
2. Inson tafakkurining oliy darajasi ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) His qilish B) Ilmiy bilish

C) Tafakkur qila olish D) Analiz qila olish
3. Antik davrdagi ilmiy bilimlarning birlamchi shakl(lar)i ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Biologiya 2. Ekologiya 3. Poleontologiya 4. Morfologiya 5. Anotomiya 6. Fiziologiya

A) 2,3 B) 4,5,6

C) 1 D) 3


4. Iyerarxik so’zining lug’aviy ma’nosini aniqlang?

A) zinapoya ko’rinishiga o’xshash

B) daraxt ko’rinishiga o’xshash

C) piramida ko’rinishiga o’xshash

D) zanjir ko’rinishiga o’xshash
5. Tabiat falsafasining obyekti hisoblangan javob ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) Tabiatdagi tirik organizmga ta’sirisiz sodir bo’ladigan hodisalarni

B) Tabiat faunasi hodisalari

C) Tabiat florasi hodisalari

D) Tabiatda sodir bo’ladigan hodisalar
6. XVI – XVII asrlarda tirik va anorganik tabiat haqidagi mustaqil fan sanaladigan javobni aniqlang?

1. Biologiya 2. Ekologiya 3. Poleontologiya 4. Botanika 5. Zoologiya 6. Tabiatshunoslik

A) 2,3 B) 6 C) 1 D) 4,5
7. Biologiyaning o’rganish obyekti hisoblangan javob ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. tog’ jinslari 2. Suv 3. Tuproq 4. Harorat 5. Bosim 6. Tabiat tirik materiyasi 7. Organism

A) 1,2,3,4,5,6,7 B) 2,3,4,7

C) 6,7 D) 1,2,3,4,5


8. Biologiyaning o’rganish obyekti hisoblanmagan javob ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. tog’ jinslari 2. Suv 3. Tuproq 4. Harorat 5. Bosim 6. Tabiat tirik materiyasi 7. Organism

A) 1,2,3,4,5,6,7

B) 2,3,4,7

C) 6,7

D) 1,2,3,4,5


9. Biosistemaga xos bo’lgan javobni aniqlang?

1. o’zaro aloqada, 2. O’zaro ta’sir ko’rsatish, 3. Bir-biri bilan aloqa qilmaydi, 4. muayyan funksiyani bajarish, 5. Bir-biri o’zaro ta’sir qilmaydi, 6. Aniq vazifaga ega bo’lmaslik, 7.Rivojlanuvchi, 8. Soddalashib borish, 9. Ozini-o’zi yaratish 10. Moslashishga ega bo’lish.

A) 1,2,4,7,9,10 B) 3,5,6,8

C) 2,5,7 D) 1,4,5,8,9


10. Biosistemaga xos bo’lmagan javobni aniqlang?

1. o’zaro aloqada, 2. O’zaro ta’sir ko’rsatish, 3. Bir-biri bilan aloqa qilmaydi, 4. muayyan funksiyani bajarish, 5. Bir-biri o’zaro ta’sir qilmaydi, 6. Aniq vazifaga ega bo’lmaslik, 7.Rivojlanuvchi, 8. Soddalashib borish, 9. Ozini-o’zi yaratish 10. Moslashishga ega bo’lish.

A) 1,2,4,7,9 B) 3,5,6,8

C) 2,5,7,10 D) 1,4,5,8,9


11. Organizm darajasidagi biosistema ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Namatak, 2. Ra’nodoshkar oilasi, 3. Ikki urg’pallalilar (gulli o’simliklar), 4. Sho’ra, 5.Sho’radoshlar oilasi, 6. Yomg’r chuvalchangi, 7. Halqali chuvalshanglar tipi, 8. Cho’l, 9. Tog’

A) 1,2,3,9 B) 4,5,3,8

C) 1,4,6 D) 6,7


12. Populatsiya darajasidagi biosistema ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Namatak, 2. Ra’nodoshkar oilasi, 3. Ikki urg’pallalilar (gulli o’simliklar), 4. Sho’ra, 5.Sho’radoshlar oilasi, 6. Yomg’r chuvalchangi, 7. Halqali chuvalshanglar tipi, 8. Cho’l, 9. Tog’

A) 1,2,3,9 B) 4,5,3,8

C) 1,4,6,7 D) 8,9


13. Biologik sistemalarning iyerarxik tuzilishiga xos ta’rif berilgan qatorni aniqlang?

A) Tirik sistemalarning turli xil alaqador bo’lgan darajalari

B) Tirik sistemalarning turli xil alaqador bo’lmagan darajalari

C) Bir organizm ikkinchisini to’ldirib (asos bo’lib) borishiga to’sqinlik qiluvchi harakatlari

D) Populatsiya darajasida tur va turlararo raqobatning bo’lmasligi
14. Biosfera (I), biogeotsenoz (II), populatsiya (III) va individ(IV)lar darajasidalari tashkil topadigan biosistemalarni aniqlang?

1. organism, 2. Individ, 3. Populatsiya, 4. Biogeotsenoz, 5. Ekosistema, 6. Biosfera

A) I-3, II-2, III-4, IV-6

B) I-1, II-2, III-3, IV-4

C) I-6, II-5, III-6, IV-3

D) I-4, II-3, III-2, IV-1


15. Hujayrada kechadigan hayotiy jarayonlar nima (lar) ga bog’liq?

1. makromalekularning o’zaro ta’siriga, 2. makromalekularning o’zaro ta’sirlashmasligiga, 3.mikromalekularning o’zaro ta’siriga, 4. mikromalekularning o’zaro ta’sirlashmasligiga, 5.turgor holatga, 6. Hujayrada kechadigan hayotiy jarayonlar hech narsaga bog’liq bo’lmaydi

A) 2,4 B) 1,3,6 C) 1 D) 6
16. Hayot darajalariga iyerarxik nomi to’g’ri ta’rif berilgan atorni aniqlang?

1. biri ikkinchisiga asos bo’ladi, 2. Sistemalarning biri ikkinchisini to’ldirmasligi, yuqori darajani yaratmaydi, 3. Pastgi darajadan quraladi, 4. Pastgi darajaga asos bo’ladi, 5. O’zaro ta’sir orqali vujudga keladigan tashqi muhit munosabatlari orqali uzviy bog’langan daraja, 6. O’zaro ta’sir orqali tashqi muhit munosabatlariga bog’liq bo’lmagan daraja

A) 2,4,6 B) 1,3,5

C) 1,4,5 D) 2,3,6


17. Hayot darajalariga iyerarxik nomi noto’g’ri ta’rif berilgan atorni aniqlang?

1. biri ikkinchisiga asos bo’ladi, 2. Sistemalarning biri ikkinchisini to’ldirmasligi, yuqori darajani yaratmaydi, 3. Pastgi darajadan quraladi, 4. Pastgi darajaga asos bo’ladi, 5. O’zaro ta’sir orqali vujudga keladigan tashqi muhit munosabatlari orqali uzviy bog’langan daraja, 6. O’zaro ta’sir orqali tashqi muhit munosabatlariga bog’liq bo’lmagan daraja

A) 2,4,6 B) 1,3,5

C) 1,4,5 D) 2,3,6


18. Tabiatning tarixiy rivojalanish natijasi nima deb ataladi?

A) Evolutsiya B) Ontogenez

C) Filogenez D) Biologik sistema
19. Evolutsiya natijasi bo’lgan biosisitema muvozanatining buzilishi qanday holatlarga sabab bo’ladi?

1. Ekologik sistemalar strukturasining o’zgarishi, 2. Ekosistemalrning nobud bo’lishi, 3. Ekologik sistemalar tarkibidagi turlar soniniga ta’sir qilmaydi, 4. Biosisitema evolutsiyasi faqat ijibiy ko’rsatkichga ega bo’ladi, 5. Biosisitema muvozanati o’zgarishsiz boradi,

A) 3,4,5 B) 1,4 C) 1,2 D) 3,5
20. Ekologiya fan sifatida birinchi bo’lib qachon va kim tomonidan kiritilgan?

A) A.Gumbold, 1866

B) E.Gekkel, 1866

C) V.N.Sakuchaev, 1831

D) A.Tensli, 1878
21. Ekologiya ayrim individlarning (a) va populatsiya, jamoalarning (b) qanday xususiyatlarini yashash hududiga bog’liq holda o’rganadi?

1. Rivojlanish, 2. Ko’payish, 3. Yashash, 4. Tarkib, 5. O’zgarish,

A) a-1,2,3, b-4,5 B) a-4,5, b-1,2,3

C) a,b-1,2,3,4,5 D) a-1, b-4


22. Ekologiyaning dastlabki (a) va hozirgi (b) bosqichda o’rganadihan obyektlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. organizmlarning o’zaro tasirini, 2. populatsiyalarning o’zaro tasirini, 3. biogeotsenozlarning o’zaro tasirini, 4. Hayotning turli tuzilish darajalarining atrof muhit bilan o’zaro tasirini

A) a-2, b-4 B) a-3, b-4

C) a,b-1,2,3,4 D) a-1, b-4


23. Ekologiya vazifalari to’g’ri ko’rasatilgan qatorni toping?

1. biologik resurslardan oqilona foydalanish, 2. Organizmlarning ichki organlari tuzilishini o’rganish, 3. Tabiatda kechadigan jarayonlarni boshqarish, 4. Organizmlarning tashqi tuzilishini o’rganish, 5.Chiqindisiz texnologiya, 6. Moslanishning ekologik mexanizmlarini, 7. Turlarga tashqi muhit ta’sirini,

A) 1,3,4 B) 2,4,7

C) 1,3,5,6 D) 4,5,6,7


24. Jamiyat va tabiat o’rtasidagi munosabatlarni uyg’unlashtirishga qaratilgan ekologik ta’lim to’g’ri ko’rasatilgan qatorni toping?

A) Autekologiya B) Ekologik ma’daniyat

C) Sinekologiya D) Demokologiya
25. Hayotning tuzilish darajalarini ularni o’rganadigan fanlar bilan juftlang?

a) malekula, b) hujayra, c) to’qima, d) organizm, e) biosfera,

1. Ekologiya, 2. Anotomiya, 3. Fizologiya, 4. Gistologiya, 5. Malekular biologiya, 6. Sitologiya

A) a-5, b-6, c-4, d-2,3, e-1

B) a-6, b-4, c-5, d-3, e-1,2

C) a-3, b-2, c-1, d-6,2, e-5

D) a-1, b-2,3, c-4, d-5, e-6

2-§ yuzasidan savollar


26. O’smiklik va hayvonlarga atrof-muhit omillarining ta’sirini o’rganish haqidagi dastlabki fikrlar qaysi hududda ta’riflangan?

A) Qadimgi Yunon

B) Qadimgi Misr

C) Markaziy Osiyo

D) O’rta Osiyo
27. Z.M.Boburning “Boburnoma” asarida qaysi hudud(lar) (I) va ulardagi nima(lar) (II) haqida ma’lumot bergan?

a. Qadimgi Yunon, b. Qadimgi Misr, c. Markaziy Osiyo, d. O’rta Osiyo, e. Hindiston 1. O’simlik turlarining tarqalishi, 2.O’simlik turlarining ko’payishi, 3. Hayvon turlarining tarqalishi, 4. Hayvon turlarining ko’payishi, 5. O’simlik va hayvon turlari

A) I-a, II-1,2,3,4,5

B) I-b, II-1,2,3,4,5

C) I-d,e, II-1,2,3,4,5

D) I-c, II-1,2,3,4,5


28. Atrof-muhit jonli organizmlar hayotiga ta’sirini o’rganishni boshlab bergan olim to`g`ri korsatilgan qatorni aniqlang?

A) Jorch Kyuve

B) Aleksandr Gumbold

C) Jon Batist Lamark

D) Charliz Darvin
29. Ekologiya bo’limlarini ikkinchi nomlari bilan to’g’ri juftlashtiring:

1)autekologiya; 2)demekologiya; 3)sinekologiya; 4)biogeotsenologiya; 5)global ekologiya.

a-biosfera ekologiyasi; b-ekotizimlar ekologiyasi; c-jamoalar ekologiyasi; d-populyatsiyalar ekologiyasi; e-faktorial ekologiya.

A) 1-e; 2-d; 3-c; 4-b; 5-a B) 1-e; 2-a; 3-c; 4-b; 5-d

C) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b; 5-e D) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e
30. Aleksandr Gumbold tirik organizmlarning yashash muhitini birinchi bo`lib, nima(lar)ni o`rganishdan boshladi?

A) Hujayraga muhitning ta’sirini

B) Mikroorganizmkar hayotida muhit omillarining ahamiyati

C) Hayvonlar hayotida muhit omillarining ahamiyati

D) O`simliklar hayotida muhit omillarining ahamiyati
31. Demekologiya nimani o'rganadi?

A) har xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) populyatsiyalar ekologiyasi, populyatsiyada individlar sonining o’zgarishi, populyatsiyadagi guruhlar o’rtasidagi munosabatlarni

D) inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlarni neolit davridan boshlab hozirgi davrgacha o'rganadi
32. Ekologiyaning rivojlanishida A.Tensli va V.N.Ssukachevlarning qaysi ish(lar)i ma’lum o’rin tutdi?

1. Hujayra nazariyasi, 2. Ekotizim konsepdiyasi, 3. Evolutsion nazariya, 4. Biogeotsenoz nazariyasi

A) 1,3 B) 2,4 C) 1 D) 3
33. Ekologiya nima(lar)ga asoslanib bo`limlarga ajratiladi?

a. Biologik tizimlar turiga, b. Biologik tizimlar soniga, c. Biologik tizimlarning ko’payishiga, d. Biologik tizimlarning o`zaro ta’sir kuchiga

A) a B) b,c C) d D) a,c
34. Quyidagi ekologiya bo`limlarini mos tarzda juftlang.

a) autikologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya,

1. Faktorial ekologiya, 2. Population ekologiya, 3. Jamoalar ekologiyasi, 4. Ekotizimlar ekologiya, 5. Evolutsiya-rivojlanish ekologiyasi, 6. Inson svilizatsiyasi natijasi ekologiyasi

A) a-2, b-3, c-4, d-5, e-6, f-1

B) a-1, b-2, c-3, d-4, e-6, f-5

C) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5, f-6

D) a-1,2, b-2, c-3, d-3,4, e-5, f-6
35. G’o’za va ituzum o`simliklarining yashash uchun kurashlari ekollogiyaning qaysi bo`limida o`rganiladi?

a) autekologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya,

A) e,f B) d C) a,b D) c
36. Ma’lum hududda yog`ingarchilik miqdorining nisbatan ortishi natijasida urg’ochi pashshalarning halok bo`lish soni ortdi. Natijada ular tomonidan qo`yiladigan tuxumlar kamayib, turkum hajmining 50% i kamaydi. Yuqoridagi holatning sababini ekologiyaning qaysi bo`limi o`rganadi?

a) autikologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya,

A) e,f B) a,d C) b D) c
37. Quyidagi ekologiya bo`limlarining o`rganish obyektlarini mos tarzda juftlang.

a) autikologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya, 1. Organizm hayotiy sikli, 2. Individlar sonining o`rgarish sabablari, 3. Har xil turga mansub jamoalarning o`zaro va tashqi muhit bilan ta`sirini, 4. biogetsenozlar tuzilishi va xususiyatlari, 5. Ekologik sistemalar o`zgarishi, 6. Inson svilizatsiyasi natijasi ekologik o`zgarishi

A) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5, f-6

B) a-2, b-3, c-4, d-5, e-6, f-1

C) a-1, b-2, c-3, d-4, e-6, f-5

D) a-1,2, b-2, c-3, d-3,4, e-5, f-6


38. Ekosistemaning funksional tarkibiy qismlarining o`zaro faoliyati natijasida yuzaga keladigan munosabatlar va ekologik muammolarni o`rganadigan ekologiya bo`limi to`g`ri korsatilgan qatorni aniqlang? a) autikologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya,

A) e,f B) a,d C) b D) c


39. Qadimiy ekosistemalarni rekonstruksiyalashda foydalaniladigan ekologiyaning bo`limi qaysi?

a) autikologiya, b) demologiya, c) sinekologiya, d) biogetsenologiya, e) evolutsion ekologiya, f) tarixiy ekologiya,

A) e B) a,d C) b,f D) c
40. Sinekologiya nimani o'rganadi?

A) har xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta'sirini

D) inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlarni neolit davridan boshlab hozirgi davrgacha o'rganadi
41. Evolyutsion ekologiya nimani o'rganadi?

A) har xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta'sirini

D) inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlarni neolit davridan boshlab hozirgi davrgacha o'rganadi
42. Tarixiy ekologiya nimani o'rganadi?

A) har xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta'sirini

D) inson svilizatsiyasi rivojlanishi natijasida neolit davridan hozirgi davrgacha yuz bergan ekologik o’zgarishlarni
43. Autekologiya nimani o'rganadi?

A) organizmning tashqi muhit bilan munosabatlari, masalan hayot sikli, muhitga moslanishdagi xulq –atvorini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta'sirini

D) inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlarni neolit davridan boshlab hozirgi davrgacha o'rganadi
44. Biogeotsenologiya nimani o'rganadi?

A) bigeotsenozlarning tuzilishi va xususiyatlarini

B) bir xil turga kiruvchi organizmlarning o'zaro va muhit bilan munosabatini

C) populyatsiyalar ekologiyasi,populyatsiyada individlar sonining o’zgarishi,populyatsiyadagi guruhlar o’rtasidagi munosabatlarni

D) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta'sirini
45. Evolutsion ekologiyada qadimiy ekosistemalarni nazariy qayta yaratishda asos to`gri ko`rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Paleontalogik ma`lumotlardan, 2. Ekosistemalar haqidagi ma`lumotlardan, 3. Turlarning o`zaro ta`sir kuchidan, 4. Organizmlarning soddalashish kuchidan

A) 3,4 B) 1,2 C) 3 D) 4
46. Tarixiy ekologiyaga xos bo`lgan zonalarni aniqlang?

1. O`rmon ekologiyasi, 2. Cho`l ekologiyasi, 3. Archazor o`rmoni ekologiyasi, 4. Ko`l ekologiyasi, 5. Olma bog`i ekologiyasi, 6. Botqoq ekologiyasi

A) 3,5B) 1,2,3C) 1,2,4,6D) 1,2,5
47. Umumiy (a) va xususiy (b) ekologiya turlari to`g`ri korsatilgan qatorni aniqlang?

1. O`simlik ekologiyasi, 2. Baliqlar ekologiyasi, 3. Sutemizuvchilar ekologiyasi, 4. Hayvonot ekologiyasi, 5.Mikroorganizmlar ekologiyasi, 6. Hasharotlar ekologiyasi

A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 2,3,6 D) 1,4,5
48. Kelgusi bir haftali ob-havo ma`lumotlarini qaysi amaliy ekologik yo`nalish yordamida bashorat qilinadi?

a) Landshaftlar ekologiyasi, b) Sanoat ekologiyasi, c) Ijtimoy ekologiya, d) Matematik ekologiya,

A) a,d B) b,c C) a,b,c,d D) a
49. Sanoat ekologiyasi nima bilan shug’ullanadi?

A)inson faoliyati va tabiatni oqilona boshqarish bilan bog’liq ekologik o’zgarishlarni bashorat qilish

B)ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va chiqindisiz texnologiyalarni qo’llash

C)A va B javoblar

D)sayyoramizning turli tabiiy hududlarida orgaznizmlarning son jihatdan taqsimlanish qonuniyatlarini o’rganish
50. Landshaftlar ekologiyasi nima bilan shug’ullanadi?

A)inson faoliyati va tabiatni oqilona boshqarish bilan bog’liq ekologik o’zgarishlarni bashorat qilish

B)ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va chiqindisiz texnologiyalarni qo’llash

C)A va B javoblar

D)sayyoramizning turli tabiiy hududlarida orgaznizmlarning son jihatdan taqsimlanish qonuniyatlarini o’rganish
51. Matematik ekologiya nima bilan shug’ullanadi?

A)inson faoliyati va tabiatni oqilona boshqarish bilan bog’liq ekologik o’zgarishlarni bashorat qilish

B)ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va chiqindisiz texnologiyalarni qo’llash

C)A va B javoblar

D)sayyoramizning turli tabiiy hududlarida orgaznizmlarning son jihatdan taqsimlanish qonuniyatlarini ko’rib chiqish
52. Kuzatuv materiallariga nimalar kiradi?

A)yozuvlar B)rasmlar, fotosuratlar

C)videolavhalar D) A, B, C
53. Chuchuk suv havzasining modelini aniqlang?

A)akvarium B)sun’iy ko’l C)terrarium D)kanal


54. Atrof –muhitning insonga va jamiyatning tabiatga ta’sirini qaysi ekologiya bo’limi o’rganadi?

A)ijtimoiy ekologiya B)sanoat ekologiyasi

C) landshaftlar ekologiyasi D)matematik ekologiya
55. Atrof-muhitni o`rganishda qo`llaniladigan katta guruhlar va ularning vazifalari to`g`ri juftlangan javobni aniqlang?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

1. ekosistemaning yashovchanligini oldindan aniqlanadi, 2. Ayrim omillarning organism rivojlanishiga ta`siri o`rganiladi, 3. Populatsiyaga muhit omillarning kompleks ta`siri o`rganiladi

A) a-3, b-2, c-1 B) a-1, b-2, c-3

C) a-2, b-1, c-3 D) a-1, b-3, c-1
56. Muhitni o`rganishda qaysi metoddan tabiiy muhit sharoitida foydalaniladi?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

A) a,b B) b C) a D) b,c
57. Qaysi metod muhit omillarini kompleks (I) va ayrim (II) holda o`rganadi?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

A) I-b, II-a B) I-a, II-b C) I-a, II-c D) I-II-c
58. Metereologik kuzatishlarda foydalaniladigan metod (I) va kuzatuv materiallari qayd qilib boriladigan vositalar (II) yig`ilishi kerakligi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

1. yozuvlar, 2. rasmlar, 3. Fotosuratlar, 4. Videolavhalar.

A) I-a, II-1,2,3,4 B) I-b, II-1,2,3,4

C) I-c, II-1,2,3,4 D) I-a,b,c, II-1,2,3,4
59. Tabiiy muhitda biron bir omilning jamoaga ta`sirini o`rganib bo`lmasligi sababi nimada?

A) Javob ko’rsatilmagan

B) Tabiiy muhitda biron bir omil jamoaga ta`sir qilmaydi

C) Omillar yagona tarzda o`rganiladi

D) Barcha omillar majmua tarzida ta`sir qiladi
60. Ekologik tajriba metodini amalga oshirishda foydalaniladigan birdan-bir vosita nima?

A) O`zgarishlarni hisoblash

B) Tabiiy muhitda biron bir omil jamoaga ta`siri

C) Tabiiy sistemalar modeli

D) Kompleks ta`sirlarni matematik modellash
61. Tabiiy sistema modelini o`rganadigan metod (I), unda o`rganiladigan tabiiy muhit omili (II) va model turlari (III) mos bo`lgan javoblarni aniqlang?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

1. Tashqi muhitning birin-bir yagona omili, 2. Akvarium, 3. Yog`ochdan yasalgan asalari uyi, 4. Agar-agar o`stirilayotgan ozuqa muhit, 5. Zoopark, 6. Botanika bog`i,

A) I-b, II-1, III-2,3,4,5,6

B) I-a, II-4, III-1,2,3,5,6

C) I-b, II-1,2, III-1,2

D) I-c, II-1,3, III-5,6
62. Kompyuterdan keng foydalaniladigan metodni aniqlang

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

A) a,b B) c C) a D) b,c
63. “Qizil kitob”ga turni kiritish yoki undan olib tashlash to`g`risidagi ma`lumotlarni ayta olishda foydalaniladigan metodni aniqlang?

A) Dala metodi

B) Matematik modellashtirish metodi

C) Ekologik tajribalar metodi

D) Matematik modellashtirish va dala metodi
64. Tajrtibada o`rganish qiyin bo`lgan holatlarni o`rganishda yordam beruvchi metod ko`rsatilgan qatorni toping.

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

A) a,b B) b C) a D) c
65. Qo`riqxonalar va zakazniklarni yaratish zarur yoki zarur emasligi to`g`risida ma`lumot beruvchi metod qaysi?

a) Dala metodi, b) Ekologik tajribalar metodi, c) Matematik modellashtirish metodi,

A) c B) b C) a D) a,b

3-§ yuzasidan savollar
66. Biogeotsenoz ta’limotini yartgan olim ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) V.N.Sakuchaev B) J.B.Lamark

C) J. Tommson D) A.Tensli
67. Biogeotsenozning qism (lar) i to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

a)ekotop, b) biotop, c) biosistema, d) populatsiya, e) hujayra, f) malekula

A) d, e va f B) a C) a va c D) b va c
68. Biogeotsenozga xos bo’lgan ta’rif berilgan qatorni aniqlang?

1.ma’lum hududga ega, 2. ma’lum hududga ega emas, 3. ma’lum chegaraga ega, 4. ma’lum chegaraga ega emas,, 5. Son jihatdan ko’p tur nomi bilan ataladi, 6. Nomlanishi tur sonigga bog’liq emas

A) 1,4,5 B) 1,3,5 C) 2,4,6 D) 2,3,5
69. Biogeotsenozga xos bo’lmagan ta’rif berilgan qatorni aniqlang?

1.ma’lum hududga ega, 2. ma’lum hududga ega emas, 3. ma’lum chegaraga ega, 4. ma’lum chegaraga ega emas,, 5. Son jihatdan ko’p tur nomi bilan ataladi, 6. Nomlanishi tur sonigga bog’liq emas

A) 1,4,5 B) 1,3,5 C) 2,4,6 D) 2,3,5
70. Biogeotsenoz va biosistemani bog’lovchi xususiyat(lar) ko’satilgan qatorni aniqlang?

1. turlar bir butunligi, 2. faqat bir xil tur bo’lishi, 3. Tizimning barqarorligi, 4. Tizimning o’zgarib borishi, 5. Moddalarning davriy aylanishi, 6. Bioritmning o’zgarib turishi

A) 2,4,6 B) 2,3,5 C) 1,3,5 D) 1,4,5
71. Biogeotsenologiya biogeotsenozning nimasinni o’rganadi?

A) bioritmlardagi o’zgachaliklarini

B) tuzlishi va xususiyatlarini

C) turlar sonini va aloqasini

D) o’lchamini
72. Biogeotsenozlar hayotning barcha tuzilish darajalariga xos qanday xususiyatlar bilan ta’riflanadi?

A) strukturasi, hayotiy jarayonlar va tabiatdagi ahamiyati

B) turlar tarkibi va ekologiya

C) yashash sharoyiti, iqlimi

D) ahamiyati va turlar soni
73. Biogeotsenoz darajasida kuzatiladigan eng muhim jarayonlar ko’rsatilgan qatorni aniqlang

1. turlar hayotini ta’minlovchi biomassaning sintezlanishi, 2. turlar soni doimiyligining boshqarilishi, 3. boisistemaning barqarorligini ta’minlovchi modda va energiya oqimi, 4. Bir xil turning doimiy ortib borishi, 5. Bioritmning ozgarib borishi

A) 4,1,5 B) 1,2,4 C) 1,3,5 D) 1,2,3
74. Biogeotsenoz darajasida kuzatiladigan eng muhim jarayonlar ko’rsatilmagan qatorni aniqlang?

1.turlar hayotini ta’minlovchi biomassaning sintezlanishi, 2. turlar soni doimiyligining boshqarilishi, 3. boisistemaning barqarorligini ta’minlovchi modda va energiya oqimi, 4. Bir xil turning doimiy ortib borishi, 5. Bioritmning ozgarib borishi

A) 4,5 B) 1,2,4 C) 1,3,5 D) 1,2,3
75. Biosistema sifatida biogeotsenoz nima(lar) dan tashkil topgan?

1.ekotop, 2.biotop, 3.biosistema, 4.populatsiya, 5.hujayra, 6.malekula

A) 4,5,6 B) 1 C) 1,3 D) 2,3
76. Biosfera evolutsiyasiga biogeotsenozning nimasi(lari) ta’sir qiladi?

1. biogeotsenozning bir xilligi, 2. biogeotsenozlarning xilma-xilligi, 3. biogeotsenozning uzoq vaqt davomida mavjud bo’lishi, 4. biogeotsenozning vaqti-vaqti bilan yo’qolib o’zgarishi,

A) 1,2,3,4 B) 2,3 C) 1,4 D) 2,4
77. Biosfera barqarorligini ko’rsatadigan biogeotsenoz sistemasi ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. biogeokimyoviy sikl, 2. turlar doimiyligi, 3. turlarning soni o’zgarib borishi, 4. ekologiyaning o’zgarishi, 5. edafotop, 6. klimatop

A) 1 B) 3,4 C) 2,5,6 D) 2,4
78. Biogeotsenozning biogeokimyoviy sikl sistemasi ahamiyati nimada?

A) Biogeotsenozning o’zgarishiga olib keladi

B) Ekologik suksessiyaga olib keladi

C) Biogeotsenozdagi turlar o’zgarishiga sabab bo’ladi

D) Biosfera barqarorligi ta’minlanadi
79. Turg’un biogeotsenozlarga xos bo’lgan javob berilgan qatorni aniqlang?

1. yaxlitlik, 2. o’zini-o’zi yangilash, 3. barqarorlik, 4. o’zini-o’zi borqarish, 5. turlar orasida kurashning bo’lmasligi, 6. bir xil turlarning haddan ziyod ortib boshqalarining oni kamayishi

A) 1,5,6 B) 1,2,3,4,5,6

C) 1,2,3,4 D) 5,6


80. Turg’un biogeotsenozlarga xos bo’lmagan javob berilgan qatorni aniqlang?

1. yahlitlik, 2. o’zini-o’zi yangilash, 3. barqarorlik, 4. o’zini-o’zi borqarish, 5. turlar orasida kurashning bo’lmasligi, 6. bir xil turlarning haddan ziyod ortib boshqalarining oni kamayishi

A) 1,4,5, B) 1,2,3,4,5,6

C) 1,2,3,4 D) 5,6


81. “Ekosistema” tushunchasi fanga kiritgan olim kim?

A) J.Ryuve B) A.Tensli

C) J.Tomson D) V.N.Sukechev
82. A.Tensli fikrlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Ekosistema haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 2. Tiriklik darajalari haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 3. Biogeotsenoz haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 4. moddalar almashinuvi va energiya oqimi bilan bog’liq bo’lgan tirik organizmlar yig’indisi, 5. atrof-muhit fizik omillari majmui, 6. hujayra malekulalar majmuasi, 7. turlar soni majmuasi

A) 1,4,5 B) 2,4,6 C) 3,4,7 D) 1,6,7
83. A.Tensli fikrlari noto’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

1. Ekosistema haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 2. Tiriklik darajalari haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 3. Biogeotsenoz haqidagi g’oyalarni olg’a suradi, 4. moddalar almashinuvi va energiya oqimi bilan bog’liq bo’lgan tirik organizmlar yig’indisi, 5. atrof-muhit fizik omillari majmui, 6. hujayra malekulalar majmuasi, 7. turlar soni majmuasi

A) 1,4,5 B) 2,4,5 C) 4,5,7 D) 2,6,7
84. Ekosistemani “Yer yuzining asosiy birliklari” deb hisoblagan olim kim?

A) J.Ryuve B) A.Tensli

C) J.Tomson D) V.N.Sukechev
85. Hayotning bitta tuzilish darajasidagi biosistema(lar)ni aniqlang?

1.malekula, 2.hujayra, 3.to’qima, 4.organ, 5.organizm, 6.populatsiya, 7.biogeotsenoz, 8.ekosistema

A) 1,2,3,4,5,6,7,8 B) 2,4,7 C) 7,8 D) 2
86. Biogeotsenoz (I) va ekosistema (II) larning umumiy jixatlari (III) hamda farqlari (IV) ko’rsatilgan qatorni aniqlang?
1. hayotning bitta tuzilsh darajasidagi biosistema, 2. o’zaro bog’liq bo’lgan abiotik va biotik tabiatning tarkibiy qismi, 3. modda va energiya oqimiga ega, 4. biositemaning funksional mohiyati, 5. turli xil o’lchamga ega bo’lish, 6.turlar xilma xilligi va murakkabligi, 7.egallagan chegarasi, 8. ma’lum chegaraga ega, 9. biosferaning aniq tarkibiy jixati,

A) I-4,5,6, II-8,9, III-1,2,3, IV-7,

B) I-4,5,6, II-8,9, III-7, IV-1,2,3,

C) I-8,9, II-4,5,6, III-7, IV-1,2,3,

D) I-8,9, II-4,5,6 III-1,2,3, IV-7
87. Biogeotsenoz (I) va ekosistema (II) lar ko’rsatilgan qatorni aniqlang?
1. Archazor o’rmoni, 2. yong’oqzor o’rmoni, 3. qamishzor to’qayi, 4. ayiqtovon botqoqligi, 5.olmali bog’ 6. ko’lmak suv, 7. akvarium, 8.cho’l

A) I-5,6,7,8, II-1,2,3,4

B) I-1,2,3,4, II-5,6,7,8

C) I-1,2, II-3,4,5

D) I-1,2,6,7, II-3,4,5,8
88. Qaysi qatorda ekosistema sifatida qarash mumkin bo’lgan biogeotsenoz (lar) keltirilgan?

1. dasht, 2. o’rmonzor, 3. yong’oqzor o’rmoni, 4. choy dalasi, 5. to’qayzor, 6. cho’l, 7. archazor o’rmoni,

A) 3,4,7 B) 1,2,5,6 C) 2,3,4 D) 2
89. Tabiiy (a) va sun’iy (b) ekosistemalarga xos bo’lgan javobni aniqlang?

1. paxta dalasi, 2. yilqichilik fermasi, 3. baliqlarni urchitish muchun ko’l, 4. tovuq fermer xo’jaligi, 5. archazor o’rmonlari, 6.yong’oqzor o’rmonlari, 7. daryo va tayga, 8. olma bog’i

A) a-1,2,3,4,5,6,7, b-8

B) a-1,2,3,4,8, b-5,6,7

C) a-5,6,7, b-,1,2,3,4,8

D) a-1,2,3,4, b-5,6,7,8


90. Tabiiy (a) va sun’iy (b) ekosistemalarga xos bo’lmagan javobni aniqlang?

1. paxta dalasi, 2. yilqichilik fermasi, 3. baliqlarni urchitish muchun ko’l, 4. tovuq fermer xo’jaligi, 5. archazor o’rmonlari, 6.yong’oqzor o’rmonlari, 7. daryo va tayga, 8. olma bog’i

A) a-1,2,3,4,5,6,7, b-8 B) a-1,2,3,4,8, b-5,6,7

C) a-5,6,7, b-,1,2,3,4,8 D) a-1,2,3,4, b-5,6,7,8


91. Ekosistemalarning hudud jihatdan ajratilgan mikroekositemalar (I), mezoekositemalar (II), makroekositemalar (III) va global ekesitemalar (IV) ga xos bo’lgan javobni aniqlang?

a) kichik ekositemalar, b) o’rtacha o’lchamga ega ekositemalar, c) yirik ekositemalar, d)biosferaviy ekositemalar. 1. batsillalar mavjud suv tomchisi, 2. yashil bronza qo’ng’izi qurti rivojlanayotgan to’nka, 3. akvarium, 4. hovuz, 5. ko’l, 6. dala, 7. tog’, 8.cho’l, 9. dasht, 10. O’rta Osiyo, 11. Markaziy Osiyo.

A) I-d-4,5,6, II-a-7,8,9, III-c-1,2,3, IV-b-10,11

B) I-b-4,5,6 II-a-1,2,3, III-d-10,11, IV-c-7,8,9

C) I-a-4,5,6, II-b-1,2,3, III-c-10,11, IV-d-7,8,9

D) I-a-1,2,3, II-b-4,5,6 III-c-7,8,9, IV-d-10,11Download 425.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling