1."Malika ayyor" dostoni qaysi turkum dostonlariga mansub a "Go‘ro‘g‘li" b "Alpomish" c qahramonlik d fantastik


Download 26.28 Kb.
Sana18.03.2023
Hajmi26.28 Kb.
#1283431
Bog'liq
Test 10-sinf
Metod birlashma hujjatlari, Matrasulova Nafosat 962-18, Javob Amaliy 1, Javob Amaliy 1, Javob Amaliy 1, 4-javoblar amaliy, Javob Amaliy 1, moderator hisobot, Документ Microsoft Word, moderator hisobot, moderator hisobot, o`quvchilar yutuqlari, o`quvchilar yutuqlari, o`quvchilar yutuqlari, 2

10-sinf

1.“Malika ayyor” dostoni qaysi turkum dostonlariga mansub


A) “Go‘ro‘g‘li” B) “Alpomish” C) Qahramonlik D) Fantastik

2. Badiiy jihatdan yetuk bo‘lgan “Malika ayyor” dostonining ijrochisini ko‘rsating.


A) Ergash Jumanbulbul B) Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li C) Nodim hofiz D) Ismoil baxshi

3. “Malika ayyor” dostonidagi qahri qattiq, aytganini qiladigan, bir so‘zli obraz qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan.


A) Hasan B) Shoqalandar C) Malika D) Tilla qiz

4. “Sayis” so‘zining ma’nosi to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.


A) o‘lchov B) tuya C) otboqar D) sarbon

5. O‘z o‘g‘lini 60 yillik safarga jo‘natish voqeasi tasvirlangan doston qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan.


A) “Alpomish” B) “Kuntug‘mish” C) “Malika ayyor” D) “Go‘ro‘g‘li”

6. XIX-XX asrlarda o‘zbek baxshilari tomonidan qancha doston kuylangan?


A) 150 yaqin B) 600 ta C) 250 ortiq D) 40 yaqin

7. Qaysi turkumdagi dostonlar soni 100 dan ortiqroqni tashkil qiladi.


A) “Malika ayyor” B) “Kuntug‘mish” C) “Go‘ro‘g‘li” D) “Alpomish”

8. Yer yuzidagi birinchi qo‘shiq kim tomonidan kuylangan?


A) Odamato B) Hobil ota C) Momo Havo D) Baxshi

9 O‘rxun-Enasoy yodgorliklari nechanchi asr voqealarini o‘z ichiga oladi?  1. VI-VIII asr B) VII-XIV asr C) VIII-IX asr D) VI-VII asr

10. Turkiy tildagi ilk badiiy dostonni aniqlang.


A) “Hibat ul-haqoyiq” B) “Tazkirat ush-shuaro” C) “Devoni lug‘otit turk” D) “Qutadg‘u bilig”

11. “Suyakning qimmati ichida, iligi borligidadir,


Odamning qimmati bilimdadir.” Ushbu fikr muallifini aniqlang.
A) Ahmad Yugnakiy B) Ahmad Yassaviy C) Yusuf Xos Hojib D) Atoyi

12. Navoiy qaysi asarida Ahmad Yugnakiy haqida ma’lumot beradi?


A) “Nasoyim ul-muhabbat” B) “Majolis un-nafois” C) “Maxzan ul-asror” D) “Muhokamat ul-lug‘atayn”
13. Ahmad Yugnakiy “bir qo‘li bilan asal, bu qo‘li bilan zahar tutadi” deb nimani nazarda tutadi?
A) shohlarni B) haqiqatni C) dunyoni D) odamni
14. Alisher Navoiy: «Haq subhonahu taolo, agarchi zohir ko‘zin yopuq yaratqondur, ammo ko‘ngil ko‘zin bag‘oyat yoruq qilg‘ondur», – deb kimga baho bergan?
A) Ahmad Yassaviy B) Ahmad Yugnakiy C) Yusuf Xos Hojib D) Atoyi
15. Qaysi adibYassaviyni “Shayxul mashoyix” deb ta’riflaydi?
A) Navoiy B) Xizr ibn Ilyos C) Avliyo Chalabiy D) Attor.

16. Rivoyatlarga ko‘ra, Ahmad Yassaviyga bolaligida Arslonbob degan shayx unga Muhammad payg‘ambarning omonatini topshiradi. Ushbu omonot nima edi?


A) anor B) anjir C) xurmo D) uzum
17. Yassaviyning ilk ustozi kim edi?
A) Sulaymon Buxoriy B) Arslonbob C) Hasan Andoqiy D) G‘ijdivoniy
18. Turkiy xalqlar orasidan yetishib chiqqan birinchi so‘fiy, tasavvufning buyuk vakilini aniqlang.
A) Ahmad Yugnakiy B) Navoiy C) Yassaviy D) Yusuf Xos Hojib
19. Yassaviy hikmatlari asosan qaysi vaznda yozilgan?
A) aruz B) barmoq C) aruzning mutoqorib bahrida D) sarbast
20. Hikmat bu …
A) Qur’oni karim oyatlarida payg‘ambarimizning haq yo‘lni ko‘rsatuvchi va’zlari B) Ilm va adolat ma’nolarini bidiruvchi so‘z C) Diniy o‘ziga xos so‘z D) A va B javoblar
21. Munojot bu …
A) najot, yordam berish B) yordam kutish C) ollohga qilinadigan iltijolar D) Ava B
22. Navoiy Atoyi ijodiga, o‘zining qaysi asarida yuksak baho bergan?
A) “Nasoyim-ul muhabbat” B) “Majolis-un nafois” C) “Xazoyin- maoniy” D) “Tarixi mulki ajam”
23. Atoyi o‘z ijodida ko’proq qanday tasvirlar yaratgan?
A) o‘xshatishlar, kutilmagan mubolag‘a B) sifatlash, jonlantirish C) sifatlash, mubolag‘a D) istiora, anofora
24. Atoyi qaysi she’rida yor ma’shuqasi uchun kipriklarini supurgi, yuzini hokondoz qilishga tayyor oshiq obrazini beradi?
A) Jamoling vasfini B) Ul sanamkim… C) Mingiz yo rizvonmidur D) “Begim” radifli gazalida
25. Jamoling vasfini qildim chamanda,
Qizordi gul uyattin anjumanda. Atoyi g‘azalining ushbu matlasida qanday she’riy san’at qo‘llangan?
A) irsoli masal B) talmeh C) tashxis D) mubolag‘a.
26. “Husn”ni “Mushaf” (“Qur’on”)ga “meng” (xol)ni oyatga o‘xshatib, yor go‘zalligini tasvirlashdan maqsad Alloh ekanligiga ishora qilgan adib nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?
A) Rabg‘uziy B) Yugnakiy C) Yassaviy D) Atoyi
27. Navoiy kimni “turkona aytur edi” deb ta’riflagan?
A) Sakkokiy B) Lutfiy C) Atoyi D) Rabg‘uziy.
28. O`rxun-Enasoy yodgorliklari haqida dastlab kim xabar bergan?
A. Shved zobiti Iogann Messershmidt B. Rus xizmatchisi Remezov
S. V. Tomson D. Aziz Qayumov

29. “To`nyuquq” bitiktoshi nechta ustunga yozilgan?


A. 2 ustunga,170 va 160 sm B. 1 ustunga 170sm S. 3 ustunga 150,160,180 sm D. 2 ustunga 150 va 170sm
30. Sayram shahrida tug`ilgan adib kim?
A. Ahmad Yassaviy B. Z. M. Bobur S. Alisher Navoiy D. To`g`ri javob yo`q
31.“Dunyoda bir qo`rqqan yomon, bir quvongan yomon” degan ibora qaysi asarda keltirilgan?
A. “Rustamxon” dostonida B.”Apomish” dostoni
C. “Malikai Ayyor” D. Yassaviy hikmatlar
32.”Rustamxon” dostonini kim yozib olgan?
A. Fozil Yo`ldosh og`li B. Hodi Zarif D. Ergash Jumanbulbul o`g`li E. Mahmud Zaripov
33. “Haq berilmas, olinur” degan hikmatlar kumga tegishli?
A. Abdulla Qodiriy B. Behbudiy D. A. Navoiy E. Z. M. Bobur
34. “Rustamxon” dostonida Sultonxonning yurti nomini toping.
A. Oqtosh B. Zangar D. Chambil E. Qong`irot
35.Sultonxon Qurudum mamlakatidan necha yilda keladi?
A)15 yil B) 17 yil C) 14 yil D)13 yil
36. Mumtoz adabiyotdagi tuyuq janrining asosini qanday so’zlar tashkil etadi?
A) Ma’nodoshso’zlar B) Shakldoshso’zlar
C) Paronimso’zlar D) Uyadoshso’zlar
37. “Hikmat”lar tarkibida nechta she’r bor?
A)140ga yaqin B) 360 ta
D) 240ga yaqin C) 500ga yaqin
38. Yassaviy hikmatlarida xalq og’zaki ijodi an’analari asosida olingan obrazlar qaysilar?
A)Shariat, haqiqat B)Pir, va darvesh
C)Yo’l, rabot, karvon, o’q D) Ishq, tolib, ummat
39. “Ul sanamkim suv yaqosinda paridek o’lturur,
G’oyati nozikligidin suv bila yutsa bo’lur.” Atoyi ushbu baytidaqaysi badiiy san’at turidan foydalangan?
A) Talmeh B) Tashbeh
C) Husni ta’lil D) Iyhom
40. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun dostoni aruzning qaysi bahrida yozilgan?
A. Ramal B. Hazaj. S. Mutaqorib D. Rajaz
Download 26.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling