2014 – 2015 o‘quv yil


Download 53.74 Kb.
bet3/4
Sana30.09.2020
Hajmi53.74 Kb.
1   2   3   4

86

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.87

7 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.88

Masalalar yechish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Krossvordlar ishlash. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechish-da faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.89

Bo’lish va kasrlar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklope-diya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir ma-salalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.90

Bo’lish va kasrlar

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Krossvordlar ishlash. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.91

Aralash kasrlar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.92

Aralash kasrlar

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Ta-shabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.93

Aralash kasrlar

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Ta-shabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.94

Ara­­lash sonlarni qo’shish va ayirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.95

Ara­­lash sonlarni qo’shish va ayirish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.96

Ara­­lash sonlarni qo’shish va ayirish

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.97

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.98

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.99

8 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.100

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.7. O’nli kasrlar (13 soat)

101

O’nli kasrlarning yozilishi va o’qilishi

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’l-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.102

O’nli kasrlarning yozilishi va o’qilishi

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’l-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.103

O’nli kasrlarni taqqoslash

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.104

O’nli kasrlarni taqqoslash

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.105

O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklope-diya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.106

O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.107

O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Математик саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш , мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Ta-shabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.108

Sonning taqribiy qiymati

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Yangi darsni muammoli vazi-yatlardan chiqish orqali. Ma’lu-motlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.109

Sonlarni yaxlitlash

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Kichik guruhlarda ishlash. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.110

Sonlarni yaxlitlash

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.111

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.112

9 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlar-ni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompeten-siyalar asosida o‘tkaziladi.113

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.7. O’nli kasrlarni ko’paytirish va bo’lish (25 soat)

114

O’nli kasrni natural songa ko’paytirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy mashq. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lumot-noma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.115

O’nli kasrni natural songa ko’paytirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lumot-noma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.116

O’nli kasrni natural songa ko’paytirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Amaliy mashq. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lumot-noma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.117

O’nli kasrni natural songa bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Yangi darsni muammoli vaziyatlardan chiqish orqali. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklope-diya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.118

O’nli kasrni natural songa bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Yangi darsni muammoli vaziyatlardan chiqish orqali. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklope-diya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.119

O’nli kasrni natural songa bo’lish

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Ta-shabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.120

O’nli kasrlarni ko’paytirish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.121

O’nli kasrlarni ko’paytirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa man-balardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.122

O’nli kasrlarni ko’paytirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa man-balardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.123

O’nli kasrlarni ko’paytirish

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangilik-laridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.124

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.125

10 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlar-ni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompeten-siyalar asosida o‘tkaziladi.126

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Kichik guruhlarda ishlash. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish.Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.127

O’nli kasrga bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’l-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa man-balardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.128

O’nli kasrga bo’lish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.129

O’nli kasrga bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa man-balardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.130

O’nli kasrga bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’-lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa man-balardan. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.Download 53.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling