2014 – 2015 o‘quv yil


Download 53.74 Kb.
bet1/4
Sana30.09.2020
Hajmi53.74 Kb.
  1   2   3   4

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI
RESPUBLIKA TA’LIM MARKAZI

Tajriba-sinov uchun


Matematika

fanidan majburiy ta’limning

kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan

DTS va o‘quv dasturi asosida taqvim-mavzu reja(5-9-sinf)

2014 – 2015 o‘quv yil
Tuzuvchilar: L.N. Ten - RTM tabiiy va aniq fanlar bosh metodisti


Toshkent -2014


MATEMATIKA FANIDAN

5-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA

Dars tartibiBo`lim va mavzularSoat

Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Amalga oshirish usuli

Dars o`tish sanasi

Uyga vazifa

I chorak (haftasiga 5 soatdan, jami 45 soat)

I bob NATURAL SONLAR (74 soat)

1. Natural sonlar va shkalalar (18 soat)

1

Natural son tushunchasi

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.2

Natural sonlarni yozilishi va o’qilishi

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.3

Natural sonlarni yozilishi va o’qilishi

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.4

Kesma. Kesmaning uzunligi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.5

Kesma. Kesmaning uzunligi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.6

Kesmalarni taqqoslash. Uzunlik o’lchov birliklari.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.7

Kesmalarni taqqoslash. Uzunlik o’lchov birliklari.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.8

Tekislik, to’g’ri chiziq va nur

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.9

Tekislik, to’g’ri chiziq va nur

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.10

Shkalalar va koordinatalar. Koordinatalar (sonlar) nuri.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.11

Shkalalar va koordinatalar. Koordinatalar (sonlar) nuri.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.12

Shkalalar va koordinatalar. Koordinatalar (sonlar) nuri.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Juftlikda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.13

Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.14

Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.15

Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.16

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriq-larni yechish. Tashabbus ko‘r-satish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.17

1 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi18

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.2 Natural sonlarni qo’shish va ayirish 20 (soat)

19

Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini koordinatalar nurida tushuntirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.20

Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini koordinatalar nurida tushuntirish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Yangi darsni muammoli vazi-yatlardan chiqish orqali o’rga-tish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.21

Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini koordinatalar nurida tushuntirish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Yangi darsni muammoli vazi-yatlardan chiqish orqali o’rga-tish. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.22

Na­tural sonlarni ayirish va uning xossalarini

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.23

Na­tural sonlarni ayirish va uning xossalarini

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.24

Na­tural sonlarni ayirish va uning xossalarini

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish ham-da foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.25

Sonli va harfli ifodalar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.26

Sonli va harfli ifodalar

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.27

Sonli va harfli ifodalar

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.28

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisob-lashga doir masalalar yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.29

2 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompe-tensiyalar asosida o‘tkaziladi30

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.31


Qo’shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.32

Qo’shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.33

Qo’shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish ham-da foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.34

Masalalar yechish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish.

Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.

35

Masalalar yechish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish.

Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.

36

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish.

Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.

37

3 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.38

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.3 Natural sonlarni ko’paytirish va bo’lish (21 soat)

39

Natural sonlarni ko’paytirish va uning xossalari

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.40

Natural sonlarni ko’paytirish va uning xossalari

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Yangi darsni muammoli vaziyatlardan chiqish orqali o’rgatish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘laay olish.41

Natural son­larni bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.42

Natural son­larni bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.43

Natural son­larni bo’lish

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish ham-da foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.44

Qoldiqli bo’lish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.45

Qoldiqli bo’lish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Matematika darslarida didak-tik o‘yinlar. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘laay olish.Download 53.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling