Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
partiyasiz, bir partiyali 

va  koalision  bo’lishi  mumkin.  Prezidentlik  respublikalarida  (shunday  organ  konstitusiyada 

nazarda tutilganlarida) Hukumatni prezident tuzadi, bunda u tayinlagan Hukumat a’zolaridan har 

biri  qator  mamlakatlarda  (Belarus,  Qozog’iston,  O’zbekiston,  Qirg’izistonda)  parlament 

tomonidan tasdiqlanishi kerak.  

HUQUQ  NORMASI  –  davlat  tomonidan  o’rnatiladigan,  ma’qullanadigan,  muhofazalanadigan, 

muayyan  shaklda  ifodalanadigan,  ijtimoiy  munosabatlarni  tartibga  solishga  qaratilgan 

umummajburiy yurish-turish (xulq-atvor) qoidasi. 

HUQUQ NORMASINING TUZILISHI – gipoteza, dispozisiya, sanksiya. 

HUQUQNING  SHAKLLARI  (MANBALARI)  –  bu  huquq  normalarini  ifoda  etish, 

mustahkamlab qo’yish shakli. HUQUQIY  ODAT  –  uzoq  davr  mobaynida  takrorlanishi  va  amalda  bo’lishi  natijasida 

shakllangan va davlat tomonidan umummajburiy qoida sifatida tan olingan xulq-atvor qoidasi. HUQUQIY  DAVLAT  –  davlat  konstitusiyaviy-huquqiy  maqomining  tavsifi  sifatida  amal 

qiladi  va  davlatning  quyidagi  tamoyillarga  so’zsiz  bo’ysunishini  nazarda  tutadi:  xalq 

suvereniteti,  inson  huquqlari  va  erkinliklarining  davlat  tomonidan  buzilmasligi,  davlatning 

konstitusiyaviy  tuzum  bilan bog’liqligi, konstitusiyaning boshqa barcha qonunlar va qonunosti 

hujjat laridan  ustunligi,  hokimiyat larning  bo’linishi,  huquqiy  davlatning  tashkiliy  negizi 

bo’lgan hokimiyatning  organlari va davlat xizmatchilarining javobgarligi instituti, milliy huquq 

normalaridan xalqaro huquq normalarining ustunligi. 

CHET  EL  INVESTISIYALARI  –  chet  ellik  investorlar  asosan  daromad  (foyda)  olish 

maqsadida  tadbirkorlik  faoliyati  va  qonun  hujjatlarida  taqiqlanmagan  boshqa  turdagi  faoliyat 

obyektlariga qo’shadigan barcha turdagi moddiy va nomoddiy boyliklar va ularga doir huquqlar, 

shu  jumladan  intellektual  mulkka doir huquqlar, shuningdek O’zbekiston Respublikasi  hududida 

chet el investisiyalaridan olingan har qanday daromadga aytiladi.  

EKOLOGIK  NAZORAT  –tabiiy  muhitni  muhofaza  qilish,  tabiiy  resurslardan  oqilona 

foydalanish  va  ekologik  xavfsizlikni  ta’minlash  qoida-talablarini  barcha  vazirlik,  davlat 

qo’mitalari  va  idoralari,  korxonalar,  tashkilotlar,  muassasa,  mansabdor  va  jismoniy  shaxslar 

tomonidan  bajarilishini  tekshirish,  tabiiy  muhit  holatini  o’rganish  va  kuzatish,  chora-tadbirlarni 

qo’llash  bilan  bog’lik  siyosiy-huquqiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  ma’naviy-ma’rifiy  chora-tadbirlar 

yig’indisini o’z ichiga oladi.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

459


Fan bo’yicha tavsiya etiladigan adabiyotlar. 

 

I .    Asosiy adabiyotlar. 

1.1.  Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura: t-     

           1. – T.: O’zbekiston. 1996 

1.2.  Karimov I.A  Bizdan ozod va obod Vatan qolsin: - T.: O’zbekiston. 1996.   

           380 bet. 

1.3.  Karimov I.A Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir T-3, - T.: O’zbekiston.   

           1996. 366 bet. 

1.4.  Karimov I.A Bunyodkorlik yo’lidan: T-4 – T.: O’zbekiston. 1996. 349-bet. 

1.5.  Karimov I.A  Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi T-5 T: O’zbekiston   

           1997.384 b  

1.6.  Karimov I.A  Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.T6 T: O’zbekiston   

           1998, 429b 

1.7.  Karimov I.A Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz:T-7, O’zbekiston   

           1999, 410 b. 

1.8.  Karimov I.A Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard   

           maqsadimiz. T-8, - T: O’zbekiston  2000.528-bet. 

1.9.  Karimov I.A.Vatan ravnaqi uchun har birimiz ma'sulmiz.T-9,T..O’zbekiston  

           2001,432-bet.  

1.10. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak.T-10. -   

            T.:O’zbekiston. 2002, 432-bet. 

1.11. Prezident I.A.Karimovning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8   

            yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimda so’zlagan nutqi.»Xalq   

            so’zi»,2000 yil 8 dekabr. 

1.12. Karimov I.A. Konstitutsiya to’g’risida.T..Akademiya,2001 y. 

1.13. Karimov I.A. Oliy Majlis II-chaqiriq 9-sessiyasidagi nutqi.Turkiston   

            gazetasi, 2002 yil 31 avgust. 

1.14. Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. T. 1993. 

1.15. Karimov.I.A. Jamiyatni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish,   

            ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish-   

            barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. –T: O’zbekiston. 2007.   


 

460


             –320 b  

1.16. Karimov.I.A.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. –T: Ma’naviyat. 2008.   

            –176 b.  

1.17.  Karimov  I.A.    Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida 

uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. – T.: O’zbekiston. 2009.- 56 b. 

1.18. 


Karimov  I.A.    O’zbekiston  konstitusiyasi  –  biz  uchun  demokratik 

taraqqiyot  yo’lida  va  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etishda  mustahkam 

poydevordir. // Inson va qonun. № 52(669) 2009 yil 6 dekabr. 

1.19. 


Mamlakatimizni  modernizasiya  qilish  va  kuchli  fuqarolik  jamiyati 

barpo  etish  –  ustuvor  maqsadimizdir.  /  Prezident  Islom  Karimovning 

O’zbekiston  respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining 

qo’shma  majlisidagi  ma’ruzasi.  //  G.Zarafshon.  2010  yil.  28  yanvar.  № 

12(21.701). 

1.20. 


Asosiy  vazifamiz  –  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz  farovonligini 

yanada  yuksaltirishdir.  /  Prezident  Islom  Karimovning  2009  yilning  asosiy 

yakunlari  va  2010  yilda  O’zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning 

eng  muhim  ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining 

majlisidagi ma’ruzasi. // G. Xalq so’zi. 2010 yil. 30 yanvar. № 21 (4936). 

1.21. 


O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Barkamol avlod yili» Davlat 

dasturi to’g’risida»gi qarori. // G. Zarafshon. 2010 yil. 30 yanvar. № 13 (21. 

702). 

 

II .    Qo’shimcha  adabiyotlar.   

1.  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.T..O’zbekiston 2009 yil. 

2.  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning «O’zbekiston   

3.  Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganishni tashkil etish to’g’risida»gi 2001   

     yil 4 yanvardagi F-1321-sonli farmoyishi. «Xalq so’zi» 2001 yil 5 yanvar. 

4.  «O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida»gi    

      1991 yil 31 avgustdagi konstitutsiyaviy qonuni. O’zbekiston Respublikasi   

      qonunchilik asoslari: Xrestomatiya.T..Adolat 2000 y.  

461


5.  Mustaqillik deklaratsiyasi.UzR qonunchilik asoslari: Xrestomatiya.T.2000.  

6.  Inson huquqlari umumjaxon deklaratsiyasi.T..Adolat 1996 y. 

7.  O’zbekistonning yangi qonunlari. T: Adolat, 1993-2004 yillar, 1-29   

      sonlari. 

8.  Fayziyev M. O’zbekiston Konstitutsiyasining mohiyati. (o’quv qullanma)   

     T.: Adolat. 1998. 

9.  Xusanov O. O’zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati   

      to’g’risidagi qonunga sharxlar T:Adolat. 1995. 

10. O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga sharxlar. T:2000 y.. 

11. Ibodullayev.J.  Yurudik fanlar bo’yicha test savollari. Toshkent 2005. 

12. Odilqoriyev X. O’zbekistonning yangi Konstitutsiyasi va hokimiyatlar   

     bulinishi prinsipi. T: 1993. 

13. Odilkoriyev X. Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati. T. 2003. 

14. Raxmonqulov. X. Fuqarolik: Huquqlar,erkinliklar, burchlar. T.:   

     O’zbekiston. 1991. 

15. Tojixonov U, Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Darslik 2-jildlik T:  

     O’zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,1998. 

16. Saidov A, Tojixonov U. Davlat va huquq asoslari. T:1995 

17. Xolmo’minov K. Davlat va huquq nazariyasi. T:1998 

18.  Fuqarolik huquqi.   Darslik 2000 

19. Zokirov I.B O’zbekiston Respublikasining fuqarolik  huquqi. Darslik 1-qism. 

T:1996  


20. Zokirov I.B O’zbekiston Respublikasining fuqarolik  huquqi. Darslik 2-qism. 

T:1999  


21. O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasini  o’rganish  (o’quv  kursi  bo’yicha 

ma'ruza matnlari) Toshkent 2002 y. 

22. Nazarov  K.M.      Davlat  va  huquq  nazariyasi.  O’quv  qo’llanma.Samarqand 

2000. 


23. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. T: Sharq 2001. 

24. Jinoyat huquqi. Darslik.T:2000. 

25. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik T:2000. 


 

462


26. Davlat  va  huquq  asoslari.    (A.Saidov,  U.Tojixonov,  X.Odilqoriyev) 

T:Akademiya. 2002.               

27. A.Saidov, U.Tojixonov, X.Odilkoriyev O’zbekiston Respublikasining   

     Konstitutsiyaviy huquqi. Toshkent 2001. 

28. J.Ibodullayev.  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyaviy  huquqi. 

«Yangi asr avlodi» Toshkent 2003. 

29. Tursunov Y. Mehnat huquqi (O’quv qullanma) T: 2000. 

5.  USLUBIY QO’LLANMALAR 

Quyidagi uslubiy qo’llanmalar ilova qilinmoqda: 

1.  F.Shodmanov,  A.G’ulomov.  Fuqarolik  huquqi.  (umumiy  qoidalar). 

Uslubiy qo’llanma. Samarqand. SamDU. 2004. – 75 b. 

2.  G’ulomov  A.  Mulk  huquqi  va  boshqa  ashyoviy  huquqlar.  Uslubiy 

qo’llanma. Samarqand: SamDU, 2006. – 64 b. 

Fuqarolik-huquqiy javobgarlik. Uslubiy qo’llanma.- Samarqand: 

SamDU, 2008. – 50 b. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

463


Mundarija 

 

O’quv dasturi………………………………………………………………….3-29 O’quv qo’llanma………………………………………………………………41-42 

Leksiyalar kursi………………………………………………………………43-252 

Ta’lim texnologiyasi………………………………………………………..253-366 

Nazorat savollari……………………………………………………………372-392 

Testlar ……………………………………………………………………....393-411 

Glossariy ……………………………………………………………………412-424 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati………………………………………….425-428 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

464


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

465


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

466


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling