Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
 
 
 Ижтимоий ҳимоя 
тушунчасига 
бўлган кандай 
турдаги 
муносабатлар 
мавжуд
 

 
9-
SEMINAR 
O’ZBEKISTONNING JAHON HAMJAMIYATI BILAN 
HAMKORLIGIDA DEMOKRATIK TAMOYILLARGA 
ASOSLANISHI 
(amaliy mashg’ulot - 2) 
 
Ma’ruzani olib borish texnologiyasi 
 
Talabalar soni: 20-50 
Vaqti: 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Informasion - tematik ma’ruza. 
Ma’ruza 
rejasi 
1. 
O’zbekiston  va  jahon  hamjamiyati.  Mamlakatimiz  Prezidenti 
Islom  Karimov  O’zbekistonning  xalqaro  hamjamiyatga 
qo’shilishidagi  demokratik  tamoyillar  haqida.  Demokratik 
tartibotlar va uning asosiy yo’nalishlari. 
2. 
O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning  AQSh,  Rossiya  va  boshqa  Yevropa,  Osiyo 
davlatlari bilan hamkorligi. 
3. 
O’zbekistonning  Shanxay  Xamkorlik  Tashkilotidagi  o’rni.. 
Xalqaro terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashda 
o’zaro hamkorlikning ahamiyati. 
4. 
Markaziy  Osiyodagi  demokratik  jarayonlar  va  davlatlararo 
hamkorlik, hamjihatlik aloqalari. 
5. 
Mustaqil  O’zbekistonning  jahon  hamjamiyati  bilan  o’zaro 
manfaatli hamkorligining istiqbollari. 
Mashg’ulotning  maqsadi:    O’zbekistonning  jahon  hamjamiyati  bilan 
hamkorligida demokratik tamoyillarga asoslanishi haqida bilim berish. 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
 O’zbekiston  va  jahon  hamjamiyati. 
Mamlakatimiz 
Prezidenti 
Islom 
Karimov  O’zbekistonning  xalqaro 
hamjamiyatga 
qo’shilishidagi 
demokratik 
tamoyillar 
haqida. 
Demokratik  tartibotlar  va  uning 
asosiy 
yo’nalishlari 
haqida 
ma’lumot berish; 
 O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning  AQSh,  Rossiya  va 
boshqa  Yevropa,  Osiyo  davlatlari 
bilan 
hamkorligi 
to’g’risida 
ma’lumot berish; 
 O’zbekistonning 
Shanxay 
Xamkorlik  Tashkilotidagi  o’rni.. 
Xalqaro  terrorizm,  ekstremizm  va 
 O’zbekiston  va  jahon  hamjamiyati. 
Mamlakatimiz 
Prezidenti 
Islom 
Karimov  O’zbekistonning  xalqaro 
hamjamiyatga 
qo’shilishidagi 
demokratik 
tamoyillar 
haqida. 
Demokratik  tartibotlar  va  uning 
asosiy 
yo’nalishlari 
haqida 
ma’lumotga ega bo’ladilar; 
 O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning  AQSh,  Rossiya  va 
boshqa  Yevropa,  Osiyo  davlatlari 
bilan 
hamkorligining 
funksiyalari 
haqida ma’lumotga ega bo’ladilar; 
 O’zbekistonning  Shanxay  Xamkorlik 
Tashkilotidagi 
o’rni.. 
Xalqaro 
terrorizm, 
ekstremizm 
va 

separatizmga qarshi kurashda o’zaro 
hamkorlikning  ahamiyati  to’g’risida 
ma’lumot berish; 
 Markaziy  Osiyodagi  demokratik 
jarayonlar 
va 
davlatlararo 
hamkorlik, 
hamjihatlik 
aloqalari 
bilan tanishtirish; 
 Mustaqil  O’zbekistonning  jahon 
hamjamiyati  bilan  o’zaro  manfaatli 
hamkorligining  istiqbollari  xususida 
gapirish. 
separatizmga  qarshi  kurashda  o’zaro 
hamkorlikning  ahamiyati  to’g’risida 
ma’lumotga ega bo’ladilar; 
 Markaziy 
Osiyodagi 
demokratik 
jarayonlar  va  davlatlararo  hamkorlik, 
hamjihatlik 
aloqalari 
bilan 
tanishadilar; 
 Mustaqil 
O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyati  bilan  o’zaro  manfaatli 
hamkorligining 
istiqbollarini 
o’rganadilar. 
O’qitish usullari va texnika  Ma’ruza, hamkorlikda o’qish, B.B.B. texnikasi. 
O’qitish vositalari 
Ma’ruza  matni,  tarqatma  materiallar,  slaydlar, 
proyektor. 
O’qitish shakllari 
Jamoa,  to’g’ridan-to’g’ri  va  juft-juft  bo’lib 
ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini  nazorat 
qilish.  
 
Ma’ruzaning texnologik kartasi   
 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 
I-bosqich. 
mavzuga 
kirish 
(10 daqiqa) 
1.1.  Mashg’ulotning  mavzusini  e’lon  qiladi, 
o’quv  mashg’ulotining maqsad va vazifalarini 
tushuntiradi.  
1.2. Har bir talabaga mavzu bo’yicha tarqatma 
materiallarni tarqatadi.  
O’UM ga  
qaraydilar 
Material larni 
ko’rib chiqadi.  
II-bosqich. 
Asosiy 
(60 daqiqa) 
2.1.  Ekranga  BBB  jadvali  va  u  bilan  ishlash 
qoidalari 
chiqariladi. 
Ma’ruza 
rejasiga 
asoslangan holda ustunlarni to’ldirishni vazifa 
qilib beradi (1-ilova). 
BBB jadvali ni 
chizib ola di, 
ustunlarni 
to’ldiradi.  

2.2.  “Insert”  texnikasidan 
foydalanilgan 
holda,  ma’ruzada belgilangan belgilar asosida 
talabalarga quyidagi savollarga javob berishni 
taklif qiladi:  
1)  Nimani  ular  bilishadi?  (ya’ni  mustaqil 
gapirib bera olishadi) 
2)  Nima 
tushunarsiz 
bo’lib 
qoldi 
va 
o’zlashtirilmadi? 
3)  Qanday 
qo’shimcha 
ma’lumot 
talab 
qilinadi? 
     Yuqoridagilardan kelib chiqib, uchinchi va 
to’rtinchi  ustunni  to’ldirish  taklif  etiladi, 
tayanch  so’zlarning  tartib  raqamlari  qo’yib 
chiqiladi (2-ilova) 
Uchinchi va 
to’rtinchi ustun 
to’ldiriladi.  
2.3.  Blis-so’rov  orqali  bir  necha  javoblar 
tinglanadi  va  juft-juft  bo’lib  ishlashni  taklif 
qiladi. 
Natijalarni 
o’qiydi. 
2.4. Talabalarning javoblarini umum-lashtirib, 
juft-juft  bo’lib  ishlash  uchun  topshiriqlar 
beradi:  
     1)  BBB  jadvalining  to’rtta  ustunidagi 
javoblarni tahlil qiling; 
     2) 
o’zlashtirilmagan 
savollarni 
umumlashtiring; 
     3)  birgalikda  manbalardan  javoblar  izlab 
toping; 
     4) javob berishga tayyorgarlik ko’ring;  
Topshiriqni 
bajaradi. Javob 
beradi. 
2.5.  Javoblar  tinglab  bo’lingach,  slaydlar 
yordamida 
o’quv 
mashg’ulotining 
yoritilmagan qismlari tushuntiriladi (3-ilova). 
Tinglaydilar. 
O’UM ga  
qaraydilar 
III-bosqich. 
Yakunlovchi. 
(10 min.) 
3.1.  Ma’ruzaning  har  bir  savoliga  umumiy 
yakuniy xulosa beradi. 
Eshitadi. 
3.2. Talabalarning faolligi baholash mezonlari 
orqali baholanadi. 
Savollar beradi. 
3.3.  Uyga  vazifa  beradi:  “O’zbekiston  va 
MDH  davlatlari:  ikki  va  ko’p  tomonlama 
hamkorlik  alovalari”  mavzusida  esse  yozib 
keling. 
Yozib oladilar 
 
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotni olib borish texnologiyasi 
Talabalar soni: 20-50ta 
Vaqti: 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Baxs-munozarali amaliy mashg’ulot 
Ma’ruza 
rejasi 
1.  O’zbekiston  va  jahon  hamjamiyati.  Mamlakatimiz  Prezidenti 
Islom  Karimov  O’zbekistonning  xalqaro  hamjamiyatga 
qo’shilishidagi  demokratik  tamoyillar  haqida.  Demokratik 
tartibotlar va uning asosiy yo’nalishlari. 
2.  O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning  AQSh,  Rossiya  va  boshqa  Yevropa,  Osiyo 
davlatlari bilan hamkorligi. 
3.  O’zbekistonning  Shanxay  Hamkorlik  Tashkilotidagi  o’rni. 
Xalqaro  terrorizm,  ekstremizm  va  separatizmga  qarshi 
kurashda o’zaro hamkorlikning ahamiyati. 
4.  Markaziy  Osiyodagi  demokratik  jarayonlar  va  davlatlararo 
hamkorlik, hamjihatlik aloqalari. 
5.  Mustaqil  O’zbekistonning  jahon  hamjamiyati  bilan  o’zaro 
manfaatli hamkorligining istiqbollari. 
Mashg’ulotning  maqsadi:    O’zbekistonning  jahon  hamjamiyati  bilan 
hamkorligida 
demokratik 
tamoyillarga 
asoslanishi 
haqida 
bilimlarni 
mustahkamlash.. 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
 O’zbekiston 
va 
jahon 
hamjamiyati. 
Mamlakatimiz 
Prezidenti 
Islom 
Karimov 
O’zbekistonning 
xalqaro 
hamjamiyatga 
qo’shilishidagi 
demokratik  tamoyillar  haqida. 
Demokratik  tartibotlar  va  uning 
asosiy 
yo’nalishlari 
haqida 
ma’lumot berish; 
 O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning  AQSh,  Rossiya 
va 
boshqa 
Yevropa, 
Osiyo 
davlatlari 
bilan 
hamkorligi 
to’g’risida ma’lumot berish; 
 O’zbekistonning 
Shanxay 
Xamkorlik  Tashkilotidagi  o’rni.. 
Xalqaro terrorizm, ekstremizm  va 
separatizmga 
qarshi 
kurashda 
o’zaro  hamkorlikning  ahamiyati 
to’g’risida ma’lumot berish; 
 Markaziy  Osiyodagi  demokratik 
jarayonlar 
va 
davlatlararo 
 O’zbekiston  va  jahon  hamjamiyati. 
Mamlakatimiz 
Prezidenti 
Islom 
Karimov 
O’zbekistonning 
xalqaro 
hamjamiyatga 
qo’shilishidagi 
demokratik 
tamoyillar 
haqida. 
Demokratik  tartibotlar  va  uning  asosiy 
yo’nalishlari  haqida  ma’lumotga  ega 
bo’ladilar; 
 O’zbekistonning  jahon  hamjamiyatiga 
qo’shilishi. 
O’zbekistonning 
AQSh, 
Rossiya  va  boshqa  Yevropa,  Osiyo 
davlatlari 
bilan 
hamkorligining 
funksiyalari  haqida  ma’lumotga  ega 
bo’ladilar; 
 O’zbekistonning  Shanxay  Xamkorlik 
Tashkilotidagi o’rni.. Xalqaro terrorizm, 
ekstremizm  va  separatizmga  qarshi 
kurashda 
o’zaro 
hamkorlikning 
ahamiyati  to’g’risida  ma’lumotga  ega 
bo’ladilar; 
 Markaziy 
Osiyodagi 
demokratik 
jarayonlar  va  davlatlararo  hamkorlik, 
hamjihatlik aloqalari bilan tanishadilar; 

hamkorlik,  hamjihatlik  aloqalari 
bilan tanishtirish; 
 Mustaqil  O’zbekistonning  jahon 
hamjamiyati 
bilan 
o’zaro 
manfaatli 
hamkorligining 
istiqbollari xususida gapirish. 
 Mustaqil 
O’zbekistonning 
jahon 
hamjamiyati  bilan  o’zaro  manfaatli 
hamkorligining 
istiqbollarini 
o’rganadilar. 
O’qitish usullari va texnika  Topshiriqlar  –  amaliy  ishlash  uchun,  bahs-
munozara, «Qanday» texnikasi.  
O’qitish vositalari: 
Ma’ruza -  matni,  manbaalar, adabiyotlar,  doska, 
bo’r.  
O’qitish shakllari 
Jamoa va guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini  nazorat 
qilish,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi  
 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchi 
Talaba 
I-bosqich. 
Mavzuga 
kirish 
(10 daqiqa) 
1.1.  O’quv  mashg’uloti  mavzusi,  maqsad  va 
vazifalarini 
aytadi 
(amaliy 
mashg’ulotni 
o’tkazishda  oldindan  topshiriq  va  vazifalar 
beradi).  
Amaliy 
mashg’ulotga 
tayyorgarlik 
ko’rib keladi.  
1.2.  Ta’lim  jarayoni  interfaol  usullar  orqali 
baxs-munozarali  tarzda  amalga  oshirilishini 
e’lon  qiladi.  Talabalar  ni  doira  shaklida  stollar 
atrofida 3 guruhga bo’ladi. 
Ixtiyoriy 
ravishda 3 
guruhga  
bo’linadi.  
II-bosqich. 
Asosiy 
(60 daqiqa) 
2.1. Baxs-munozara qoidasi bilan tanishtiradi.  
Tanishadilar.  
2.2.  Topshiriqlarga  tayyorgarlik  ko’rish  uchun 
3  daqiqa,  javob  berish  uchun  esa  7  daqiqa 
beradi. 
Reglamentga 
rioya qiladi. 
2.3.  Guruhlarga  topshiriqlarni  bajarish  uchun 
yordam beradi, ularni baholash mezonlari bilan 
tanishtiradi, baxs-munozarani boshqarib boradi 
(2-ilova).  
Faol 
qatnashadilar. 
2.4. 
Guruhlarning 
javoblarini 
tinglaydi, 
baholash  mezonlari  bilan  tanishtiradi,  ularni 
baholaydi (1-ilova) 
O’z fikrlarini 
erkin 
bildiradilar. 
2.5.  Guruhlarga  «Qanday?»  texnikasidan 
foydalanilgan  holda:  «O’zbekistonning  ShHT 
dan manfaatlari” xususida savol bilan murojaat 
qiladi (3-ilova).  
Mustaqil 
diagrammani har 
bir guruh 
to’ldiradi. 
2.6. 
Topshiriqlarni 
vatman-qog’ozlarga 
tushirib, 
taqdimotini 
o’tkazishga 
yordam 
beradi.  Yagona  xulosa  chiqarishga  ko’mak 
beradi va nihoyasida umumlashtiradi. 
Taqdimot o’tka 
zadi. G’olib gu 
ruhlarni aniq lab, 
baholaydi. 
III-bosqich. 
Yakuniy 
(10 daqiqa) 
3.1.  Ish  yakunlarini  chiqaradi.  Faol  talabalarni 
baholash mezoni orqali rag’batlantiradi. 
3.2.  Talabalarga  bilimlarni  mustaxkamlash 
uchun savollar beradi (4 ilova). 
Eshitadi. 
Aniqlaydi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT 
QURISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI  
FANI BO’YICHA  
 
NAZORAT SAVOLLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi 
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7 - 8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 1 
1.  O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  kurish  nazariyasi  va  amaliyoti"  fanining 
predmeti.                                                                                                                                   
Tayanch  iboralar:  demokratiya,  xalq  xokimiyati,  insonlarning  demokratik 
jamiyatda ishtiroki, asosiy xuquq va erkinliklar 
2.  O’zbekistonda  demokratik  jamiyatga  xos  saylov  tizimining  barpo  kilinishi.                                    
Tayanch iboralar:   saylov kompaniyasini boshlanganligini e’lon qilish, nomzodlar 
kursatish,  saylov  komissiyalarini  tuzish,  saylovni  utkazish  va  natijasini  e’lon 
qilish.                           
3.  Politologiya fani va uning predmeti. 
Tayanch  iboralar:  siyosiy  xayot,  siyosiy  xokimiyat,  siyosiy  partiyalar,  ijtimoiy 
guruxlar, siyosiy  institutlar. 
4.  Siyosiy tizimning asosiy funksiyalari. 
Tayanch  iboralar  ijtimoiylashtirish,  manfaatlarni  umumlashtirish,  siyosiy 
kommunikasiyalash, manfaatlarini ifodalash, rahbarlik, boshqarish. 
5.  Mustaqil ish: Globallashuv va milliy davlat istiqboli 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 2 
1.  I.A.Karimovning "Uzbek xalki xech kimga, xech kochon karam bulmaydi" 
kitobining mazmun va moxiyati.                                                                                                                                            
Tayanch iboralar: mustaqillik, erkinlik, iqtisodiy barqarorlik, huquqiy davlat. 
2.  O’zbekiston tashki siyosatida Xitoy bilan uzaro manfaatli alokalarning yulga 
kuyilishi.                                                                                                                                  
Tayanch iboralar: Shanxay tashkiloti, mintaqaviy tinchlik.  
3.  Davlat - siyosiy tizimidagi asosiy zveno sifatida. 
Tayanch  iboralar:    davlatning  funksiyalari,  vazifalari,  davlatning  boshkarish 
shakllari, davlatning  tarixiy tiplari, xukukiy davlat belgilari. 
4.  O’zbekistonda boshkarish tizimi va kadrlar siyosati. 
             Tayanch iboralar: tarmok-xudud, obyektivlik, subyektivlik, tamoyillari. 
      5.  Mustaqil  ish:  O’zbekistonda  siyosiy  partiyalar  va  ularning  respublika  xayotidagi 
urni, maksadlari. 
             
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 3 
1.  "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti fani" ning 
nazariy asoslari va manbalari.                                                                                                                                                 
Tayanch iboralar: Prezident I.A.Karimov asarlari, Vazirlar maxkamasi farmonlari, 
huquqiy qarorlar. 
2.  Kuppartiyaviylik jamiyatni demokratlashtirishning muxim shartidir.                                                   
Tayanch iboralar: siyosiy hokimiyat, stratigiya va saylovlar 
3.  Siyosat tushunchasining moxiyati va mazmuni. 
Tayanch iboralar: siyosat ijtimoiy xodisa, milliy siyosat, ijtimoiy siyosat, iktisodiy 
siyosat, kadrlar siyosati. 
4.  Siyosiy tizim va uning tuzilishi. 
Tayanch 
iboralar: 
tashkiliy, 
madaniy-mafkuraviy, 
me’yoriy, 
axborot-
kommunikasiya  tizim. 
      5. Mustaqil ish: Yoshlar tarbiyasida mahallaning o’rni 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
          O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 4 
1.  Iktisodiyotni erkinlashtirishning asosiy mezonlari.                                                                     
Tayanch iboralar: iqtisodiy hayotni erkinlashtirish, bozor infratuzilmasini 
shakllantirish, iqtisodning siyosatdan ustuvorligi, demokratik jamiyat qurish 
iqtisodiy, ijtimoiy negizlar, mulkni davlat – tasarrufidan chiqarish.   
2.  O’zbekiston Respublikasining Yevropa davlatlari bilan siyosiy, diplomatik, 
iktisodiy va madaniy alokalari. I.A.Karimovning 2011 yil 24 yanvarda 
Bryusseldagi tashrifi.                                                                                                                        
Tayanch iboralar: tashqi siyosat, iqtisodiy hamkorlik, barqarorlik, ishonch, 
qo’shma korxonalar, konferensiyalar, energetika sohasidagi hamkorlik. 
3.  Politologiya konuniyatlari. 
Tayanch  iboralar:  konun  tushunchasi,  manfaatdorlik,  siyosiy  tizimning  uygun 
amal  kilish,  siyosiy  madaniyat  zarurligi,  ma’naviy-axlokiy  asos  ichki  va  tashki 
siyosat dialektik birligi. 
4.  Madaniy siyosat yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  miliy  kadriyatlarni  tiklash,  ta’lim  tizimi,  Fan,  adabiyot  va 
san’atni rivojlantirish, bosma nashr. 
      5.  Mustaqil  ish:  O’zbekistonning  bozor  iktisodiyotiga  utishdagi  uziga  xos 
xususiyatlari.  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

          O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 5 
1.  Demokratiya va uning asosiy mezonlari. O’zbekistonda demokratik fukarolik 
jamiyatini barpo etish.                                                                                                                                                          
Tayanch iboralar: xalq hokimiyati, kelishish, murosa, bevosita, vakillik, erkinlik, 
hurfikrlilik, ozchilikning fikrini inobatga olish 
2.  Konunchilik palatasi va Senat nima? 
       Tayanch iboralar: qonunlar, hududiy manfaatlar, yuqori va quyi palata. 
3.  O’zbekistonda  siyosiy  partiyalar  va  ularning  respublika  xayotidagi  urni, 
maksadlari. 
Tayanch iboralar: xalk demokratik, milliy tiklanish, tadbirkorlar va ishbilarmonlar 
partiyasi, adolat sosial-demokratik partiyalari. umummanfaatlar 
4.  O’zbekistonning  bozor  iktisodiyotiga  utishdagi  uziga  xos  xususiyatlari. 
I.Karimovning «O’zbekistonning uz istiklol va tarakkiyot yuli» asari buyicha. 
Tayanch iboralar: boskichma-boskich utish zarurligi, mulkchilikning kup shakllari, 
talab, taklif, pul muomalasi, bozor shakllari. 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling