Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

5.  Mustaqil  ish:  2011  yil  «Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  yili»  munosabati 
bilan amalga oshirilishi kerak bo’lgan vazifalar 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 6 
1.  O’zbekistonda jamoat tashkilotlari va ularning vazifalari.  
Tayanch  iboralar:  siyosiy  partiyalar,  kuppartiyaviylik,  kasaba  uyushmalari,  diniy 
tashkilotlar, xalqaro nodavlat tashkilotlari.   
2.  «Bu muqaddas Vatanda azizdir inson». Ma’naviy meros va milliy uzlikni anglash 
tushunchalari.  I.A.Karimovning  O’zbekiston  Respublikasining  mustakilligining 
19yilligida suzlagan nutki.  
3.  Politologiya kategoriyalari. 
Tayanch  iboralar:  siyosat,  siyosiy  jarayon,  siyosiy  munosabatlar,  siyosiy  goya, 
siyosiy ta’minot, siyosiy ong, siyosiy madaniyat. 
4.  O’zbekistonda konun chikaruvchi xokimiyat va uning funksiyalari. 
Tayanch  iboralar:  nisbiy  mustakil,  xalk  xoxish-irodasi,  kumitalar,  siyosiy 
partiyalar fraksiyalari, demokratlashuv. 
5.  Mustaqil ish: O’zbekistonda milliy istiklol goyasi.  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 7 
1.  Prezident  Islom  Karimovning  2010  yilning  asosiy  yakunlari  va  2011  yilda 
O’zbekistonni  ijtimoiy,  iqtisodiy  rivojlantirishning  eng  muhim  ustuvor 
yo’nalishlariga bag’ishlangan vazirlar mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi. 2011 
yil 21 yanvar. 
   Tayanch  iboralar:  siyosiy  barqarorlik,  iqtisodiy  rivojlanish,  ma’naviy  rivojlanish,      
iqtisodiyotni iqtisodiy  rivojlantirish 
 
 
 
 
 
 
2.  I.A.Karimovning  Shanxay  xomkorlik  tashkilotiga  a’zo  davlatlar  raxbarlarining 
SAMMITida suzlangan nutki  2010 yil.   
3.  Siyosatshunoslik fanining boshka ijtimoiy fanlar bilan uzaro alokadorligi. 
Tayanch  iboralar:  tarix,  xukukshunoslik,  falsafa,  sosiologiya,  iktisod,  siyosiy 
ruxiyatshunoslik, siyosiy biologiya, siyosiy antologiya fanlari bilan alokadorligi. 
4.  Siyosiy xokimiyat va uning namoyon bulishi. 
Tayanch  iboralar:  siyosat  subyektlari,  xokimiyat,  siyosiy  xokimiyat,  monarxiya, 
respublika, totalitar, avtoritar, liberal, demokratik, legitimlik. 
5.  Mustaqil  ish:  Mustahkam  oila  jamiyat  tayanchi.  Jamiyatning  boshlang’ich 
tashkiloti, oila vazifalari, oilani mustahkamlash yo’llari. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 8 
1.  "Kuchli davlatdan- kuchli jamiyat sari" goyasining moxiyati.     
Tayanch  iboralar:  qonunlarni  qabul  qilishda  fuqarolarning  ishtiroki,  davlat  bosh 
islohotchi,  utish  davrining  o’ziga  xos  xususiyatlari,  inson  faolligining  asosiy 
mezonlari, o’z – o’zini boshqarish organlari. 
2.  I.A. Karimovning "Tinchlik uchun kurashmok kerak" risolasi.  
3.  Ommaviy demokratik xarakatlar va ularning shakllari. 
Tayanch  iboralar:  ommaviy  demokratik  xarakatlar  tushunchasi,  maksadi, 
yunalishlari,  uslub  va  vositalari,  kurolsizlanish,  ekologiya  muammolari,  inson 
xukuklari ximoyasi. 
4.  Iktisodiy siyosatning asosiy yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  bozor  iktisodiyoti  tushunchasi,  mulkchilikning  kup  shaklligi, 
urta  va  kichik  biznes,  soglom  rakobat,  ragbatlantirish,  narx  navoni 
barkarorlashtirish. 
      5. Mustaqil ish: A.Temurning siyosiy karashlari. Temur tuzuklari, kengash, adolat  
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 9 
1.  Maxallaning fukarolik jamiyatini barpo etishdagi urni.  
Tayanch  iboralar:  maxalla  fuqaro  organlining  o’zini-o’zi  boshqarish  organlari, 
maxalla raislarining xuquqlari, maxalla raislarining vazifalari, maxalla raislarining 
jamiyatni boshqarishdagi urni, mahalla raislarining o’ziga xos xususiyatlari. 
2.  Siyosiy muxolifat demokratik jamiyat kurishning muxim sharti ekanligi.  
      Tayanch iboralar: kuppartiyaviylik, fikrlar xilma – xilligi, erkin raqobot. 
3.  Boshkarishning monarxiya shakli, moxiyati. 
Tayanch  iboralar:  monarxiya  tushunchasi,  Konstitusion  cheklanganlik,  mutlok 
monarxiya, monarxiya boshkaruvidagi davlat. 
4.  Davlatning funksiyasi. O’zbekistonda davlatning bosh isloxotchilik roli. 
Tayanch iboralar: davlatning uch buginchasi, boshkarish shakllari, tuzilishga kura 
turlari, ichki va tashkit siyosat, xukukiy davlat. 
      5.  Mustaqil  ish:  Qonunlar  takomillashuvi  –  davr  talabi.  Qonunchilik  palatasi  senat, 
parlament nazorati, partiyaviy fraksiyalar. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 10 
1.  Xukukiy davlat prinsiplarining moxiyatini  oching.  
Tayanch iboralar: fuqarolarning qonun va qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki, inson 
faolligining asosiy mezonlari, inson va qonun, qonun ustuvorligi, xuquqiy tenglik.  
2.  Komil inson va uning demokratik jamiyatdagi urni. 
      Tayanch iboralar: milliy-ma’naviy negizlar,  
3.  BMTning «Mingyillik taraqqiyot dasturi»ning mohiyati va vazifalari. 
Tayanch  iboralar:  8  vazifa:  savodsizlik,  ocharchilik,  sog’liqni  saqlash,  jinslar 
tenghuquqligi. 
4.  Madaniy siyosat yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  milliy-ma’naviy  kadriyatlarni  tiklash,  ta’lim  tizimi,  fanni 
rivojlantirish,  adabiyot  va  san’at  xalkchilligi,  ommaviy-axborot  vositalari,  bosma 
nashrlar, madaniy alokalar. 
      5. Mustaqil ish: Siyosatning ma’naviy madaniyatni rivojlantirishdagi roli. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 11 
1.  Fukarolik jamiyatini shakllantirishning Konstitusiyaviy zamini.  
Tayanch  iboralar:  suz  erkinligi,  matbuot  erkinligi,  vijdon  erkinligi,  saylash  va  
saylanish huquqi,  
2.  I.A. Karimovning "O’zbekiston kelajagi buyuk davlat" asarining moxiyati.  
3.  Jamiyatda shaxsning urni va roli. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida shaxs 
erkinligi, xukuklari va burchlari. 
Tayanch iboralar: shaxs siyosatning obyekti va subyekti, shaxsning siyosiy tiplari, 
shaxsning siyosiy, iktisodiy, ijtimoiy, shaxsiy erkinliklari. 
4.  Konfederativ davlat belgilari. 
Tayanch iboralar: tula mustakillik, kungilli uyushma, iktisodiy, siyosiy, mudofaa, 
madaniy - texnika, umumiy bozor borasidagi muammolarni xal etish.  
      5. Mustaqil ish: Qonun ustuvorligi – faoliyatimiz mezoni 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 12 
 
1.  Terrorizm va uning namoyon bulish shakllari.  
Tayanch  iboralar:  diniy  ekstrimizm,  diniy  fundamentalizm,  diniy  xurofot, 
vaxobiylik, akromiylar ta’limotining salbiy ta’siri  
2.  I.A. Karimovning "O’zbekiston XXI  asrga intilmokda" asarining moxiyati . 
3.  Siyosiy tarbiya va uning asosiy yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  siyosiy  tarbiya  tushunchasi,  maksadi,  vazifalari,  usullari, 
vositalari, ishontirish, siyosiy ta’sir, namuna, ommaviy-axborot vositalari. 
4.  Jaxon siyosati va xalkaro siyosiy tashkilotlar. 
Tayanch  iboralar:  jaxon  siyosati  tushunchasi,  tamoyillari,  aloka  shakllari,  BMT, 
Amerika 
davlatlari 
tashkilotlari, 
Yevropa 
xavfsizligi 
va 
xamkorligi 
tashkilotlarining urni va roli. 
5.  Mustaqil ish: O’zbekiston tarakkiyoti va mafkuraviy muammolari.  
 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 13 
 
1.  "Davlat tili tugrisida"gi konunning kabul kilinishi va uning axamiyati.  
       Tayanch iboralar: davlat tili 1989 yil 21 oktyabr, davlat tili, milliy erkinlik.  
2.  Ijtimoiy-siyosiy-barkarorlik demokratik jamiyat kurishning eng muxim asosidir.  
Tayanch  iboralar:  ijtimoiy  himoya,  ijtimoiy  adolat,  kuchli  ijtimoiy  siyosat, 
ijtimoiy siyosatning maqsadi.   
3.  Federativ davlat belgilari. 
Tayanch  iboralar:  nisbatan  teng  xukuklilik,  muxtoriyat,  shtatlar,  viloyatlar, 
birlashuvi (AKSh, Argentina, Braziliya, Avtraliya, Meksika, Germaniya, Rossiya). 
4.  Xozirgi zamon xalkaro munosabatlari moxiyati. 
Tayanch  iboralar:  xalkro  munosabtlar  tushunchasi,  tamoyillari,  xalkaro  xukuk, 
ziddiyatlar, xal k 
kilish yullari. 
      5. Mustaqil ish: Demokratiyani rivojlantirishda parlamentning  muhim o’rni. Qonun 
chiqaruvchi, Senat. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 14 
1.  "Mustakillik dekloratsiyasi" ning kabul kilinishi va uning moxiyati.  
Tayanch  iboralar:  mustaqillik  deklorasiyasining  tarixiy  ahamiyati,  milliy 
mustaqillik,  O’zbekistonning tinch yo’l bilan mustaqillikka erishishi. 
2.  Ijtimoiy-siyosiy barkarorlik tushunchasi, uning belgilari va zarurligi. 
Tayanch  iboralar:  milliy  manfaatlar,  millatlararo  ting  huquqlilik,  milliy 
mafkuralar, diniy bag’rikenglik.   
3.  Politologiya uslublari. 
Tayanch  iboralar:  dialektik,  tarixiy-mantikiy,  empirik  sosiologik,  kiyosiy 
takkoslash, siyosiy taxlil. 
4.  Davlat xokimiyatining moxiyati va vazifalari. 
Tayanch  iboralar:  konun  chikaruvchi,  ijro  etuvchi,  sud  xokimiyati,  mustabit 
xokimiyat, xalk xokimiyati, tashkilotchilik, ishontirish, tushuntirish. 
6.   Mustaqil  ish:  Yuksak  xuquqiy  madaniyat  –  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo 
etishning muhim omilidir 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 15 
1.  Fukarolik jamiyati nima?  
Tayanch iboralar: o’zini –o’zi boshqarish organi, mahalla, nodavlat tashkilotlari,  
fuqarolik mas’uliyati. 
2.  Jadidchilik va jadidlar xarakati.  
Tayanch iboralar: yangilanish, maktablar, milliy ozodlik,  M. Behudiy, A.Navoiy 
3.  Siyosiy xokimiyatning respublika shakli mohiyati. 
Tayanch  iboralar:  aristokratik,  demokratik,  parlamentar,  prezidentlik,  bir  palatali, 
ikki palatali. 
4.  Platon, Aristotel siyosiy karashlari. 
Tayanch  iboralar:  siyosat,  davlat,  demokratiya,  teraniya,  oligarxiya,  monarxiya, 
aristokratiya, politiya, ichki va tashki siyosat, tinch-totuv yashash. 
      5. Mustaqil ish: Xukukiy davlatning shakllanish yullari va uning asosiy belgilari. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 16 
1.  Mustakilliknig e’lon kilinishi va ularning tarixiy axamiyati. 
Tayanch  iboralar:  milliy  g’urur,  milliy  o’zini  o’zi  anglash,  milliy  qadriyatlar, 
ozodlik, erkinlik, hurriyat. 
2.  Mustakillik  yillarida  O’zbekistonda  ta’lim  soxasining  islox  kilinishi.  1997  yil 
avgust. 
Tayanch  iboralar:  ta’lim  to’g’risida,  kadrlar  tayyorlash  milliy  dastur,  uzluksizlik, 
yangi pedagogik texnologiya. 
3.  I.Karimovning «Uzbeksiston iktisodiy isloxotlarni yanada chukurlashtirish yulida» 
asarida iktisodiy isloxotlarning yakunlari va saboklari. 
Tayanch iboralar: xukukiy negiz, davlatchilikni shakllantirish, uzbek modeli, kup 
ukladlilik, iktisodiy erkinlik, yangicha iktisodiy fikrlash, xususiy mulk. 
4.  Jadidizm siyosiy karashlarning moxiyati va mazmuni. 
Tayanch  iboralar:  konstitusion  monarxiya,  respublika,  mu’tadillik,  milliy 
manfaatlar,  milliy  kadrlar,  ma’rifatparvarlik,  milliy  birlik,  milliy  tarakkiyot, 
iktisodiy isloxot, yagona goya.  
      5. Mustaqil ish: Inson  manfaatlarini ta’minlash – isloxotlarning maqsadi 
 
Kafedra mudiri:   
 
dos.M.Muxtorov 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 17 
1.  I A Karimovning «Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch» asarining axamiyati.  
Tayanch iboralar: (ma’naviyat mezonlari, vatanparvarlik, milliy totuvlik, ma’naviy 
meros ) 
2.  Mustakil  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasining  oldingi  Konstitusiyalardan 
tub farki.  
Tayanch iboralar: davlatning asosiy qonuni, huquqiy asos, davlat organlari tizimi, 
qonunning ustuvorligi, burch, xuquqiy davlat).  
3.  Tashki siyosatning asosiy yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  tinchlik  va  xavfsizlik,  yagona  davlat  siyosati,  umumbashariy 
muammolarni xal etish, xalkaro vaziyatni soglomlashtirish, takomillashtirish. 
4.  Jamiyat xayotida yoshlar tashkilotining urni va roli. 
Tayanch iboralar: maksad-mnfaatlar, ijtimoiy, iktisodiy, siyosiy va goyaviy talab-
extiyojlar, milliy manfaatlar. 
5.  Mustaqil ish: Madaniy siyosat yunalishlari.  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 18 
1.  Milliy-madaniy baynalminal markazlarning tashkil topishi.  
Tayanch  iboralar:  milliylik,  tenglik,  erkinlik,  milliy  urf-odat,  an’ana,  milliy  din, 
qadriyatlar. 
2.  Konstitusiya va fukarolik jamiyatining moxiyatini izoxlang.  
Tayanch iboralar: Bosh qonun, qonun ustuvorligi, fuqarolar erkinligi va xuquqlari, 
fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari. 
3.  XIX asr Urta Osiyo mutaffakirlarining siyosiy karashlari 
Tayanch  iboralar:  davlat  apparatini  islox,  davlat  kengashi,  insonparvarlik, 
ma’rifatparvarlik, adolat, tenglashtirish, utopik goya, erkparvarlik, ijtimoiy adolat, 
ijtimoiy tenglik. 
4.  Kadrlar siyosatining davlat boshkaruvidagi urni va roli. 
Tayanch  iboralar:  boshkarish,  raxbarlik,  shaxsiy,  axlokiy  xislatlar,  tashkilotchilik 
kobiliyati,  xukuk  va  burchlar,  javobgarlik,  ma’suliyatni  xis  etish,  yuksak 
kasbkorlik. 
5.  Mustaqil ish: O’zbekistonning  mintaqa taraqqiyotidagi  muhim  o’rni. Geosiyosiy 
mavqyei, tabiiy boylagi,   
Kafedra mudiri:   
 
dos.M.Muxtorov 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 19 
1.  Iktisodiy  isloxotlarning  "Uzbek  modeli"  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 
I.Karimovning  "O’zbekiston  iktisodiy  isloxotlari  chukurlashtirish  yulida"  asari 
asosida.  
Tayanch  iboralar:  iqtisodni  ustunligi,  moddiy  ishlab  chiqarish,  islohotlar  xalq 
farovonligi uchun, iqtisodiy erkinlik va demokratiya 
2.  Konstitusiya-davlatning asosiy konuni.  
Tayanch  iboralar:  xuquqiy  asos,  asosiy  qonun,  ustuvorligi,  burch,  kafolot, 
mas’uliyat. 
3.  Alisher Navoiyning siyosiy karashlari. 
Tayanch  iboralar:  diniy-falsafiy,  ijtimoiy-axlokiy,  siyosiy  karashlar  birligi, 
adolatparvarlik,  donishmandlik,  odil  xukmdor,  insof  va  adolat,  inson  xakidagi 
goya, davlat idoralari isloxoti. 
4.  Siyosiy xulk-atvor. 
Tayanch iboralar: siyosiy ruxiyatning amaliy tatbiki, ijtimoiy guruxlar, subyektlar, 
siyosiy kayfiyat, siyosiy okibat, milliy tabiat, milliy rux. 
5.  Mustaqil ish: Xozirgi zamon umumbashariy muammolari.  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 20 
1.  Islom dinining  Uzbek xalkining ma’naviy madaniyatida tutgan urni.  
      Tayanch iboralar:  Qur’on, xadis, sunna, sharia 
2.  Milliylik, milliy uzlikni anglash tushunchalarining tarkibiy tushunchalari, tarkibiy 
kismlari.  
      Tayanch iboralar: milliy g’urur, o’zini anglash, or-nomus, iftixor, Vatanparvarlik  
3.  Milliy siyosat moxiyati. 
Tayanch  iboralar:  milliy  siyosat  ta’rifi,  milliy  masala,  milliy  munosabat,  milliy 
ziddiyatlar, yunalishlari, millatlar tengligi. 
4.  O’zbekistonda ijro xokimiyati va uning vazifalari. 
Tayanch  iboralar:  prezidentlik  boshkaruvi,  vazirlar  maxkamasi,  vazirliklar, 
xokimliklar, maxalliy uz-uzini boshkarish. 
      5. Mustaqil ish:  Inson huquq  va erkinliklarini himoya qilish – isloxotlarning asosiy 
mezonidir. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8 
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 21 
1.  O’zbekiston Respublikasining ma’muriy-xududiy tuzulishi.  
Tayanch iboralar: (xududi, aholisi, viloyatlari, poleetnik davlat, milliy manfaatlar, 
millatlararo munosabatlar, O’rta Osiyo respublikalari bilan ting xuquqlik aloqalari, 
chegaralar dahlsizligi).   
2.   Milliy istiklol goyasining bosh va asosiy goyalarining moxiyatini izoxlang. 
Tayanch  iboralar:  “Vatan  ravnaqi,  yurt  tinchligi,  xalq  farovonligi,  komil  inson, 
ijtimoiy xakmroklik, diniy bag’rikenglik”. 
3.  Jaxon siyosati va xalkaro tashkilotlar. 
Tayanch  iboralar:  jaxon  siyosati  ta’rifi,  BMT,  Afrika  birligi  tashkiloti,  YoXXT, 
Magate, Yunesko, Yunisef, tamoyillari, aloka shakllari, ShOS. 
4.  O’zbekistonda ekologik siyosat. 
Tayanch  iboralar:  sanoat  chikindilari,  xavo,  tuprok,  suv,  usimliklar,  xayvonot 
olamidagi  muammolar,  Orol  muammosi  va  uning  okibatlari,  Orolni  kutkarish 
fondi. 
      5. Mustaqil ish: Jamiyatda shaxsning urni va roli. 
 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling