Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 22 
1.  Oila demokratik jamiyat kurilishining asosiy bugini.  
Tayanch  iboralar:  oilaning  o’rni,  tarkibi,  xuquqiy  asoslari,  mehr-muhabbatlilik, 
tenglik, qadr-qimmat 
2.  Diniy ekstremizm va fundamentalizm-demokratiyaning dushmani.  
      Tayanch iboralar:  diniy ekstrimizm va fundamentalizmning salbiy oqibatlari 
3.  Makiavelli, Lui Monteskyelarning siyosiy karashlari. 
Tayanch  iboralar:    respublika,  monarxiya,  ijtimoiy  kelishuv,  xokimiyatning  uch 
bugini, sosial konsepsiya, ijtimoiy tenglik, siyosiy yaxlitlik, vakillik xokimiyati.  
4.  Shaxsning siyosiy faoliyati tiplari. 
Tayanch  iboralar:  siyosiy  faol,  siyosiy  sustkash,  siyosatdan  yirok,  siyosiy 
ijtimoiylashuv, siyosiy madaniyat, siyosiy onglilik. 
      5. Mustaqil ish: Demokratiyaning umumjaxon e’tirof etgan tamoyillari 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 23 
1.  Demokratik jamiyat shakllanishida  maxalla  va fukarolarning uzini-uzi boshkarish 
organi.  
Tayanch  iboralar:  mahalla,  jamoaviylik,  o’zaro  yordam,  tinchlik,  totuvlik, 
qonunlar, fuqarolik jamiyati. 
2.  "Avesto" kitobi va uning axamiyati. 
Tayanch  iboralar:  yaxshilik,  yomonlik,  zardusht,  diniy  qaram,  ma’naviyat  va 
madaniyat. 
3.  Siyosiy partiya tushunchasi va uning jamiyat tarakkiyotidagi roli. 
Tayanch  iboralar:  siyosiy  partiya  tushunchasi  ta’rifi,  sinf,  strategiya,  taktika, 
siyosiy yunalish, partiyalar sistemasi, jamiyatning ilgor va faol kismi. 
4.  XX asr politologiyaning rivojlanishidagi yangi boskich. 
Tayanch iboralar: nazariy fan sifatida ishlab chikilishi, Yevropalik  mutafakkirlar, 
Morgentau,  Aron,  Bzejinskiy,  Maks,  Veber,  Dyuverje,  xalkaro  munosabatlar, 
tashki  siyosat,  sobik  ittifokning  tarkalishi,  kurollanishga  chek  kuyilishi,  xalkaro 
barkarorlik. 
      5. Mustaqil ish: Milliy qadriyatlarimizning demokratik davlat qurishdagi ahamiyati 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 24 
1.  O’zbekiston  boy  resurslar  mamlakati  (I.A.  Karimovning  "O’zbekiston  kelajagi 
buyuk davlat" asari asosida).  
      Tayanch iboralar: neft, tabiiy resurslar 
2.  O’zbekistonda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ning axamiyati.  
Tayanch  iboralar:  milliy  dastur,  kadrlar  siyosati,  yoshlar  siyosati,  ta’lim 
tug’risidagi qonunning axamiyati. 
3.  Umumbashariy muammolarni xal etishning siyosiy yullari. 
Tayanch  iboralar:  xalkaro  siyosat  subyektlari  faoliyati,  davlatlar  darajasida, 
xalkaro  tashkilotlar  darajasida,  xavfsizlik  muammolari,  ekologik  muammolar, 
Orol muammosi yechimlari. 
4.  Fukarolik jamiyati va xukukiy davlat. 
Tayanch  iboralar:  moxiyati,  mazmuni,  asosiy  belgilari,  fukarolik  uz-uzini 
boshkarish, konun ustuvorligi, ijtimoiy manfaatdorlik, konun kafolati. 
5.  Mustaqil ish: Jaxon siyosati va xalkaro siyosiy tashkilotlar. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

      O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 25 
1.  O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining kabul kilinishi va uning tamoyillari.  
Tayanch  iboralar:  Konstitusiya  hayotimizning  qomusi, 
konstitusiyaning 
demokratik  jamiyat  qurishdagi  urni,  konstitusiyaning  xalqaro  tashkilotlar 
qonunlari bilan mosligi.  
2.  Bozor iktisodiyotining moxiyati va asosiy belgilari.  
Tayanch  iboralar:  bozor  iqtisodiyoti,  mulk  turlari,  mulkni  davlat  tasarrufidan 
chiqarish,  mulklar  orasidagi  erkin  raqobot,  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-
bochqich o’tish, bozor iqtisodiyotiga o’tishda O’zbekistonning o’ziga xos yo’li. 
3.  O’zbekistonda boshkarish va kadrlar siyosatidagi isloxot. 
Tayanch  iboralar:  byurokratizm,  maxalliychilik,  oshna-ogaynichilikka  karshi 
kurash,  ta’lim  xakidagi  konun,  kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi,  amaliyot, 
boskichlar.  
4.  Xozirgi zamon siyosiy xarakatlarining turlari va maksadi. 
Tayanch  iboralar:  tarixi,  ixtiyoriylik,  termoyadro  kurollari,  ekologik  xavf, 
monopoliyalar zuravonligiga karshi, xarakatlarning ijtimoiy tarkibi. 
5.  Mustaqil  ish:  Hozirgi  demokratik  jarayonda  siyosiy  partiyalarning  rolini  oshib 
borishi. 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 26 
1.  Bozor iktisodiga utishning obyektiv zarurligi.  
Tayanch  iboralar:  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish,  tadbirkorlarga  va  ish 
bilarmonlarga beriladigan iqtisodiy erkinlik, soliq siyosati. 
2.  O’zbekistonning geosiyosiy imkoniyatlari.  
Tayanch  iboralar:  milliy  munosabatlar,  O’zbekistonning  milliy  siyosati,  O’rto 
Osiyo  Respublikalari  bilan  madaniy  hamkorligi,  O’zbekiston  bilan  chegaradosh 
davlatlar, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik siyosati. 
3.  Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniylarning (IX-XI asr) siyosiy karashlari. 
Tayanch  iboralar:  ideal  shaxar  goyasi,  ijtimoiy  xayot,  davlatning  kelib  chikishi, 
funksiyalari, vazifalari, insonni uluglash, toifalar, odil xukumdor. 
4.  Iktisodiyot  erkinligi,  davlat  boshkarishi  va  bozor  iktisodiyoti  mexanizmi 
muammolari. 
Tayanch iboralar: iktisodiyot akidalari, asosiy tamoyillari, iktisodiy manfaatdorlik, 
narx-navo barkarorligi, kiymat konuni, talab va taklif, pul muomalasi. 
5.  Mustaqil  ish:  Ijtimoiy  adolat  –  demokratiyaning  mohiyati  va  namoyon 
bo’lishidir. 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 27 
1.  I.A. Karimovning "Barkamol avlod-O’zbekiston tarakkiyotining poydevori" nutki 
buyicha.  
 Tayanch iboralar: Yangi avlodni voyaga yetgazish soxasidagi vazifalar 
2.  O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  kurish  nazariyasi  va  amaliyoti  fanining 
predmeti.  
Tayanch iboralar: fanning asosiy tushunchalari, qonunlari, demokratik jamiyatning 
o’ziga xos xususiyatlari, demokratik jamiyat qurishning maqsadi va vazifalari. 
3.  Davlat - siyosiy tizimdagi asosiy zveno sifatida. 
Tayanch  iboralar:    davlatning  funksiyalari,  vazifalari,  davlatning  boshkarish 
shakllari, davlatning tarixiy shakllari, xukukiy davlat belgilari. 
4.  Siyosiy jarayon va uning uziga xos xususiyatlari. 
Tayanch  iboralar:  uzluksizlik,  uzviylik,  obyektivlik,  xalk  ommasi,  siyosiy 
subyektlar roli. 
5.  Mustaqil  ish:  Jamiyat  xayotida  yoshlar  tashkilotining  urni  va  roli.  «Kamolot»,  
«Barkamol avlod», yoshlar faolligi  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 28 
1.  Mulkdorlar, o’rta mukldorlar sinfining shakllanishi. 
Tayanch iboralar: iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy  hayotni erkinlashtirish, bozor infra 
tuzilmasi, xususiy sektor, iqtisodga liberal munosabat.  
2.  Sud-xukuk 
soxasidagi 
isloxotlarni 
chukurlashtirish 
vazifalari.                                                          
Tayanch iboralar: sud xokimiyatining nisbiy  mustaqilligi, fuqaro erkinligi, qonun 
ustuvorligi, advakatura. 
3.  Ommaviy demokratik xarakatlar va ularning shakllari. 
Tayanch  iboralar:  ommaviy  demokratik  xarakatlar  tushunchasi,  maksadi, 
yunalishlari,  uslub  va  vositalari,  kurolsizlanish,  ekologiya,  muammolari,  inson 
xukuklari ximoyasi. 
4.  Siyosiy madaniyat shakllanish xususiyatlari. 
Tayanch  iboralar:  siyosiy  ong,  siyosiy  mafkura,  siyosiy  ruxiyat,  siyosiy      xulk-
atvor, siyosiy xatti-xarakat. 
       5. Mustaqil ish: Ijtimoiy – siyosiy islohotlarning demokratik tamoyillari va qonuniy 
asoslari. 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 29 
1.  I.A.  Karimovning  "O’zbekiston  bozor  munosabatlariga  utishning  uziga  xos  yuli" 
asarining axamiyati.  
2.  Oliy Majlisda partiyalar fraksiyasining vujudga kelishi.  
Tayanch iboralar: qonunchilik palataga saylovlar, partiyalar orasida teng raqobat, 
xalq  demokratik  partiyasining  fraksiyasi,  adolat  sosial  demokratik  partiyasining 
fraksiyasi,  milliy  tiklanish  partiyasining  fraksiyasi,  liberal  demokratik 
partiyasining fraksiyasi. 
3.  Jamoat tashkilotlari tushunchasi. 
Tayanch  iboralar:  kasaba  uyushmalari,  xotin-kizlar,  diniy,  yoshlar  tashkilotlari, 
maxalliy uz-uzini boshkarish, funksiyalari, maksadlari. 
4.  Siyosat tushunchasi, moxiyati, tuzilishi, funksiyalari. 
Tayanch iboralar: ta’rifi, ichki, tashki, adolatli, adolatsiz, funksiyalari. 
5.  Mustaqil  ish:  Mustakillik  yilliklarida  O’zbekistonda  ma’naviy  xayot  soxasidagi  
uzgarishlar. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
 
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 30 
1.  I.A.  Karimov  asarlarida  demokratik  isloxotlarning  asosiy  yunalishlari  va 
vazifalarining belgilab berilishi va uning amaliy axamiyati. (12 noyabr 2010 yil) 
Tayanch  iboralar:  milliy  tamoyillar,  umuminsoniy  tamoyillar,  insonning 
erkinliklari, inson faolligini yuksaltirish, demokratik jamiyat qurishda inson. 
2.  O’zbekiston bozor iktisodiyotiga utishning asosiy tamoyillari.  
Tayanch  iboralar:  iqtisodiy  hayotni  erkinlashtirish,  jamiyatning  ijtimoiy-iqtisodiy 
negizlari, bozor infratuzilmasi.  
3.  Shaxsning siyosiy xukuk va erkinliklari. 
Tayanch  iboralar:  saylash  va  saylanish,  jamoat  birlashmalarida,  siyosiy 
partiyalarga uyushish, suz erkinligi, namoyishlar erkinligi, matbuot erkinligi. 
4.   Nizom ul-Mulukning «Siyosatnoma» asari. 
Tayanch iboralar: 50 fasl tushunchasi, davlat boshkaruviga doir komus, konunlar, 
usul, vositalar, mas’ul kadrlar masalasi, markazlashgan davlat goyasi. 
      5. Mustaqil ish: Demokratik jamiyat qurishda davlatning bosh islohotchilik roli 
 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 31 
1.  Xukukiy davlat tushunchasi va uning asosiy belgilari.  
Tayanch iboralar: insonning ijtimoiy faollashuvi, fuqaro erkinligi, inson va 
jamiyat. 
2.  Bozor munosabatlari xukukiy asoslarining yaratilishi.  
Tayanch 
iboralar: 
jamiyat 
hayotini 
erkinlashtirish, 
iqtisodiy 
hayotni 
erkinlashtirish, bozor infratuzilmasini shakllantirish, kchik biznes va tadbirkorlikni 
qo’llab – quvvatlash. 
3.  O’zbekistonning xalkaro munosabatlardagi urni va roli. 
Tayanch  iboralar:  O’zbekiston  tashki  siyosati  tamoyillari,  integrasiya,  xalkaro 
munosabatlar, subyektlari bilan aloka (BMT, Yunesko, Yunisef, YeXXT, NATO), 
mintakaviy alokalar. 
4.  O’zbekistonda ijtimoiy siyosatning asosiy yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  maksadli  yunalish,  sabab-okibat,  ma’naviy-mafkuraviy  dastur 
zarurligi,  ijtimoiy  adolat,  ijtimoiy  tenglik,  tibbiyot,  xalk  ta’limi,  kommunal  va 
maishiy xizmat, mexnat sharoiti, ijtimoiy ximoya. 
      5. Mustaqil ish: XIX asr Urta Osiyo mutaffakirlarining siyosiy karashlari. 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 32 
1.  O’zbekistonning mustakil tashki siyosati va uning asosiy tamoyillari.  
Tayanch  iboralar:  O’zbekistonning  jaxon  xamjamiyati  bilan  munosabatlari,  BMT 
bilan  hamkorlikMarkaziy  Osiyo  davlatlari  bilan  xamjixatlik,  tashqi  siyosatda 
milliy manfaatlar ustuvorligi. 
2.  Milliy kadriyatlarni xalk ongiga singdirish vositalari va uslublari.  
Tayanch  iboralar:  ma’naviy  yangilashnish,  milliy  ma’naviy  negizlar,  milliy 
mafkura, milliy urf-odatlar, milliy an’analar, milliy tarix. 
3.  Ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni ilmiy boshkarish. 
Tayanch  iboralar:  boshkarish,  siyosiy  boshkarish,  siyosat  subyektlari,  siyosiy 
boshkarish funksiyalari, tamoyillari.  
.      4.  Madaniy siyosat yunalishlari. 
Tayanch  iboralar:  milliy-ma’naviy  kadriyatlarni  tiklash,  ta’lim  tizimi,  fanni 
rivojlantirish,  adabiyot  va  sanat  xalkchiligi,  ommaviy-axborot  vositalari,  bosma 
nashrlar, madaniy alokalar. 
5.  Mustaqil  ish:  Huquqiy  madaniyat  va  uning  tarkibiy  qismlari.  Xuquq, 
Konstutusiya, qonun ustuvorligi. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 33 
1.  O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti  fanining  
maksad va vazifalari.  
Tayanch  iboralar:  fanning  asosiy  tushunchalari,  qonunlari,  inson  huquqlari  va 
erkinliklari,  milliy  tamoyillar,  umumjaxon  e’tirof  etilgan  qonunlar,  o’ziga  xos 
taqraqqiyot yuli.  
2.  I.A.  Karimov  asarlari,  ma’ruzalari  va  nutklarida  O’zbekiston  tashki  siyosati 
koidalarining ishlab chikarilishi.  
Tayanch  iboralar;  O’zbekistonning  jaxon  xamjamiyati  bilan  munosabatlari, 
Markaziy  Osiyo  davlatlari  bilan  xamjixatlilik,  tashqi  siyosatda  milliy  manfaatlar 
ustuvorligi. 
3.  O’zbekistonda milliy istiklol goyasi. 
Tayanch  iboralar:  tarixiy-falsafiy  asoslari,  milliy-umuminsoniy  tamoyillari, 
ijtimoiy-iktisodiy  asoslari,  asosiy  goyalari:  Vatan  ravnaki,  yurt  tinchligi,  xalk 
faravonligi, komil inson, millatlararo totuvlik. 
4.  Siyosatning ma’naviy madaniyatni rivojlantirishdagi roli. 
Tayanch  iboralar:  ma’naviy  madaniyat  tushunchasi,  yunalishlari,  ma’naviy-
axlokiy  kadriyatlarni  tiklash,  ta’lim  tizimini  rivojlantirish,  goyaviylik,  ommaviy-
axborot vositalari, madaniy alokalar. 
      5. Mustaqil ish: Siyosiy mafkura tushunchasi.yunalganligi, manfaatlar birligi. 
 
Kafedra mudiri:   
dots.M.Muxtorov  
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 34 
1.  Demokratiya tugrisidagi karashlar va uning boskichlari.  
Tayanch  iboralar:  Avesto  ta’limoti,  Farobiyning  adolatli  jamiyat  tug’risidagi 
qarashlari,  jadidlarning  siyosiy  qarashlari,  milliy  mustaqillik  va  demokratik 
o’zgarishlar. 
2.  Tinchlik  uchun  kurash-demokratik  jamiyat  kurishning  muxim  sharti.  (I.A. 
Karimov "Tinchlik uchun kurashmok kerak" O’zbekiston milliy axborot agentligi 
muxbirlari bilan suxbati 2001 yil 9 okryayur).  
3.  Siyosiy elita va yetakchi. . 
Tayanch iboralar: saralash, ergashtirib boruvchi, boshqa tabaqalardan farqi..  
4.  Ichki siyosat va uning tuzulishi. 
Tayanch  iboralar:  mulkchilikni  ximoya  kilish,  karshi  xarakatlarni  bostirish, 
xujalikni  tartibga  solish,  ijtimoiy  munosabatlarni  yunaltirish,  ma’naviy-
mafkuraviy, tarbiyaviy. 
5.  Mustaqil ish: Alisher Navoiyning siyosiy karashlari. 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 35 
1.  Mafkuraviy poligonlarning yadro poligonlaridan xavfli ekanligi.  
Tayanch  iboralar:  milliy  mafkura,  mafkuraviy  erkinlik,  milliy  ma’naviy  negizlar, 
diniy ekstrimizm va fundamentalizmning salbiy oqibatlari. 
2.  Monopoliyachilik  tizimining  barxam  topishi,  rakobatchilik  muxitining  vujudga 
kelishi.  
Tayanch  iboralar:  mulkning  davlat  tasarrufidan  chiqarish,  xususiy  sektor 
miqyoslarini kengaytirish. 
3.  Iktisod va siyosatning uzaro alokadorligi va uzaro boglikligi. 
Tayanch iboralar: iktisodning belgilovchilik roli, iktisod va siyosat mutanosibligi, 
iktisodiy manfaatdorlik konuni, iktisodiy ragbatlantirish, 
4  Ommaviy demokratik xarakatlar va ularning shakllari. 
Tayanch  iboralar:  ommaviy  demokratik  xarakatlar  tushunchasi,  maksadi, 
yunalishlari,  uslub  va  vositalari,  kurolsizlanish,  ekologiya,  muammolari,  inson 
xukuklari ximoyasi. 
6.  Mustaqil  ish:  Demokratiyaning  asosiy  prinsiplari  va  ularning  gumanistik 
mohiyati. 
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 36 
1.  Bozor infrastrukturasining shakllanishi va rivojlanishi.  
      Tayanch iboralar: bozor iqtisodiyoti, bozor infratuzulmasi, xususiy sektor. 
2.  O’zbekistonning BMTga a’zo bulishi va uning axamiyati.  
Tayanch  iboralar;  BMTning  2010  yil  20  sentyabrdagi  I.A.Karimovning  nutqi, 
inson huquqlarini himoya qilishda BMTning O’zbekiston bilan hamkorligi. 
3.  Tashki siyosat moxiyati. 
Tayanch  iboralar:  tashki  siyosat  zarurligi,  makarrarligi,  uziga  xos  xususiyatlari, 
yunalishlari, tamoyillari. 
4.  Ijtimoiy siyosat tushunchasi va uning vazifalari. 
Tayanch iboralar: ta’rifi, yunalishlari,  vazifalari, uy-joy bilan ta’minlash, ijtimoiy 
ximoya, mexnat kilish va dam olish. 
5.  Mustaqil  ish:  Siyosiy  madaniyatning  tuzulishi.  Siyosiy  bilimlar,  tajriba, 
ko’nikmalar.  
 
Kafedra mudiri:   
 
dots.M.Muxtorov  
 
 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti 
Fakultet: tarix-falsafa                    
O’quv yili: 2010-2011                         Kurs 4                        Semestr: 7-8  
Fan: "O’zbekistonda demokratik jamiyat kurish nazariyasi va amaliyoti", «Politologiya» 
VARIANT № 37 
1.  I.A.  Karimov-yoshlar  tarbiyasi  tugrisida  ("Kamolot"  yoshlar  ijtimoiy  xarakati 
tashabbus guruxi bilan uchrashuvida suzlagan nutki buyicha. 2001 24 yanvar ).  
2.  Iktisodiyotni erkinlashtirishning asosiy mezonlari.  
Tayanch  iboralar:  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish,  iqtisodning  siyosatdan 
ustunligi,  iqtisodiy  hayotni  erkinlashtirish  bosqichlari,  demokratik  jamiyatni 
ijtimoiy-iqtisodiy negizlari.  
3.  Siyosiy tarbiya va uning asosiy yunalishlari. 
Tayanch iboralar: maksadi, vazifalari, usullari, vositalari, ta’lim tizimi, ommaviy-
axborot, bosma nashrlar. 
4.  Politologiyaning ijodiy xarakteri. 
Tayanch  iboralar:    koidalar,  xulosalar  bilan  boyitilishi,  ilmiy  asoslash,  tajribalar 
umumlashuvi,  siyosat  xilma-xilligi,  nazariy  asos,  takkoslash,  umumiyliy, 
xususiylik. 
5.  Mustaqil ish: O’zbekistonda ko’ppartiyaviylik xususiyatlari.  
 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling