Avtomatika va elektrotexnika


Download 270.09 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.07.2020
Hajmi270.09 Kb.
#124617
Bog'liq
IAKTT fanidan test savollari
ЎРҚ-661 12.01.2021, Harflar, "VARIANT-23" 2021-06-03-23-37-28, "VARIANT-23" 2021-06-03-23-37-28, bfbefgfg, hgiygi, Abdullayev Lazizxon, an\' analar , AGROBANK bnk, 667c80b9-be16-45de-acf7-7560246d3d55 (2), 667c80b9-be16-45de-acf7-7560246d3d55 (2), test grammarway 1

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 

O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI 

 

 

“AVTOMATIKA VA ELEKTROTEXNIKA ” 

FAKULTETI 

 

 

“AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” 

KAFEDRASI 

 

 

  

 

«IQTISODIYOTDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR VA TIZIMLAR»

 

  

FАNIDАN  

 

TEST SAVOLLARI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Andijon-2019 y 

 


 

№  Savol 1.   


O’zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

«Kompyuterlashtirishni 

yanada rivojlantirish va 

axborot-


kommunikatsiya 

texnologiyalarini joriy 

etish to’g’risidagi» 

farmoni qachon  qabul 

qilingan? 

2002 yil 7 aprelda 

2001 yil 23 mayda 

*  2002 yil 30 

mayda 

2004 yil 29 aprelda 2.   

Kilobayt necha baytdan 

iborat? 

* 1024 bayt 

8 bayt 

 

256 bayt  

512 Kbayt 

3.   

Megabayt necha qilobaytni tashkil 

qiladi? 


 

 

*1024 Kbayt 8 Kbayt 

256 Kbayt 

512 Kbayt 

4.   


bayt necha bitdan 

iborat? 


 

1024 


* 8 

256 


5.   


Axborot qanday 

sifatlarga ega bo’lishi 

kerak? 

 

*ishonchli, qimmatli va to’liq 

uzluksiz va uzlukli 

ishonchli, qimmatli 

va uzlukli 

ishonchli, qimmatli va 

uzluksiz 

6.   

Axborotning eng kichiq o’lchov birligi nima? 

 

kilobayt bayt 

* bit 


bitta simvol 

7.   


Agar kitobning har bir 

beti 30 ta satrdan va har 

bir satri 75ta simvoldan 

iborat bo’lsa, 250 betda 

necha qilobayt axborot 

bor? 


562500 

* 4500000 

0.5 

550 


8.   

Kompyuter xotirasiga 

kiritilgan 4ta AVSD 

harflari necha bayt 

hajmga ega? * 32 

9.   Axborotning o’lchov 

birliklari to’g’ri 

ko’rsatilgan javobni  

toping? 


* bayt, qilobayt, 

megobayt, gigobayt

terobayt 

bit, bayt va dyum 

millimetr, dyum, bit 

to’g’ri javob yo’q 

10.   

Axborot so’zining ma’nosi nima? 

 

axborot-so’zi lotincha 

«informatio» 

so’zidan olingan 

bo’lib, hisoblovchi 

degan ma’noni 

anglatadi 

axborot-so’zi grekcha 

«informatio» 

so’zidan olingan 

bo’lib, qayta ishlash 

degan ma’noni 

anglatadi 

axborot-so’zi grek 

cha «informatio» 

so’zidan olingan 

bo’lib,    tushunti- 

rish, bayon etish 

degan ma’noni 

anglatadi 

* axborot-so’zi lotincha 

«informatio» so’zidan 

olingan bo’lib, 

tushuntirish, 

tanishtirish, bayon etish 

degan ma’noni 

anglatadi 

11.   

Kompyuterlarda ishlatiladigan dasturlar 

shartli ravishda uch 

guruhga bo’linadi. 

Bular qaysilar? 

tizimli, amaliy va 

faylli 


amaliy, uskunaviy va 

faylli 


* tizimli, amaliy va 

uskunaviy 

uskunaviy, tizimli va 

faylli 


 

12.   

Kompyuterlarda 

ishlatiladigan amaliy 

dasturlar qanday  

dasturlar? 

kompyuterni 

boshqarish va 

tekshirish 

vazifalarini 

bajaruvchi dasturlar 

kompyuter uchun 

yangi dasturlar 

tayyorlash va tahrir 

qilishni  

yengillashtiruvchi 

dasturlar 

* foydalanuvchiga 

aniq bir sohaga 

tegishli bo’lgan 

zarur ishlarni 

bevosita bajarishga 

imkon beruvchi 

dasturlar 

foydalanilayotgan 

ma’lumot nusxalarini 

hosil qiluvchi 

dasturlar 

13.   


Kompyuterlarda 

ishlatiladigan uskunaviy 

dasturlar qanday  

dasturlar? 

 

* kompyuterni boshqarish va 

tekshirish 

vazifalarini 

bajaruvchi 

dasturlar 

kompyuter uchun 

yangi dasturlar 

tayyorlash va tahrir 

qilishni 

engillashtiruvchi 

dasturlar 

foydalanuvchiga 

aniq bir sohaga 

tegishli bo’lgan 

zarur ishlarni 

bevosita bajarishga 

imkon beruvchi 

dasturlar 

foydalanilayotgan 

ma’lumot nusxalarini 

hosil qiluvchi 

dasturlar 

14.   

Kompyuterni o’chirish tartibini ko’rsating? 

 

Puskzavershenie 

seansavo’klyuchit kompyuter 

*) Pusk


zavershenie 

raboto’vo’klyuchit kompyuter 

Pusk


zavershenie 

raboto’vklyuchit kompyuter 

Pusk


zavershenie 

raboto’perezagruzka 15.   

Kompyuterni qayta 

ishga tushirish uchun 

qaysi tugmachalar 

majmuasini ishlatish 

mumkin? 


Ctrl

Alt Ctrl

Del CTRL

AltShift 


* CTRL

AltDel 


16.   

Disk formatlanganda 

undagi ma’lumotlar 

o’chiriladimi yoki…? 

o’chirilmaydi 

* o’chiriladi 

bilmayman 

ma’lumotlar boshqa 

disketga nusxalanadi 

17.   


Disklar qanday 

nomlanadi? 

kirill alifbosining 

harflari bilan 

* lotin alifbosining 

harflari bilan 

raqamlar bilan 

klaviaturadagi ixtiyoriy 

simvollar bilan 

 

18.   Disklar nima uchun 

ishlatiladi? 

ma’lumotlarni bir 

kompyuterdan 

ikkinchisiga 

o’tkazish uchun 

ma’lumotlarni 

saqlash uchun 

* barcha javoblar 

to’g’ri 


Ma’lumotlarni bir 

kompyuterdan 

ikkinchisiga o’tkazish 

va  ma’lumotlarni 

saqlash uchun. 

19.   


Qaysi dastur kompakt 

disklarga ma’lumotlarni 

yozishni  ta’minlaydi? 

FineReader 

Scan Disk 

*  Nero Express 

Zvukozapis 

20.   


Diskni 

defragmentatsiya qilish 

deganda nimani 

tushunasiz? 

diskni formatlashni 

diskni tekshirishni 

bunday tushuncha 

yo’q 


* diskdagi fayllarni bir 

joyga to’plash va ularni 

siqish 

jarayoni 21.   

CD-R va CD-RW disk 

yurituvchilarining farqi 

nimada? 


* CD-R disk 

yurituvchisi 

ma’lumotlarni 

o’qishga, CD-RW 

esa  ma’lumotlarni 

o’qish va yozishga 

mo’ljallangan 

CD-R disk 

yurituvchisi 

ma’lumotlarni o’qish 

va yozishga, CD-RW   

esa ma’lumotlarni 

o’qishga 

mo’ljallangan 

ikkalasi ham faqat 

ma’lumotlarni 

o’qishga 

mo’ljallangan 

ikkalasi ham faqat 

ma’lumotlarni yozishga 

mo’ljallangan 

22.   


Kompyuterning 

quyidagi qo’shimcha 

qurilmalarining 

vazifalarini to’g’ri 

yozilganini ko’rsating? 

* Modem-


kompyuterni boshqa 

kompyuterlar bilan 

telefon  tarmog’i 

orqali axborot 

almashinuv 

qurilmasi; 

Plotter – chizmalarni 

qog’ozga chiqarish 

Modem-kompyuterni 

boshqa kompyuterlar 

bilan ulovchi dastur; 

Plotter – chizmalarni 

qog’ozga chiqarish 

qurilmasi;  Skaner –

grafik axborotlarni 

kopyuterga ko’chirish 

dasturi; 

Modem-


kompyuterni elektr 

tarmog’iga ulovchi 

qurilma; 

Plotter – 

chizmalarni 

qog’ozga chiqarish 

qurilmasi; 

Modem-kompyuterni 

boshqa kompyuterlar 

bilan ulovchi  qurilma; 

Plotter – grafik va 

matnli axborotlarni 

qog’ozdan 

kompyuterga 

ko’chirish qurilmasi; 

Skaner –chizmalarni  qurilmasi; Skaner – 

grafik va mantli 

axborotlarni 

kompyuterga 

ko’chirish qurilmasi 

Skaner – grafik va 

mantli axborotlarni 

kopyuterga 

ko’chirish  

qurilmasi; 

qog’ozga chiqarish 

qurilmasi 

23.   

Kompyuterlarning qo’shimcha qurilmalari 

to’g’ri keltirilgan   

qatorni  ko’rsating? 

* printer, skaner, 

plotter, modem 

printer, monitor, 

klaviatura, 

sichkoncha. 

sistemali blok, 

monitor, klaviatura, 

sichkoncha 

skaner, printer, 

sistemali blok, 

sichkoncha 

24.    Operativ xotira nima? 

*kiritiluvchi 

ma’lumot va 

dasturlarni 

kompyuter ishlash   

jarayonida vaqtincha 

xotira 

da saqlaydi. kompyuter ishini 

boshqaradi. 

xotiradagi  

ma’lumotlar 

almashuvini  

ta’minlaydi. 

ma’lumotlarni o’qish 

va yozishni  

ta’minlaydi 

25.    Modem nima? 

* telefon tarmog’i 

orqali boshqa 

kompyuterlar bilan 

ma’lumotlar 

almashishni 

ta’minlaydi 

ma’lumotlarni 

kompyuterga 

kiritishni 

yengillashtiradi 

ma’lumotlarni 

qog’ozga 

chiqarishni 

ta’minlaydi 

xotiradagi ma’lumotlar 

almashuvini 

ta’minlaydi 

26.    Mikroprotsessor nima? 

matnli yoki grafikli 

ko’rinishdagi 

ma’lumotlarni 

ekranga  chiqaruvchi 

qurilma 

kompyuterga 

belgilarni kiritishni 

ta’minlovchi qurilma 

kompyuterdagi 

ma’lumotlarni 

qog’ozga 

chiqaruvchi qurilma 

* kompyuterning 

«miya»si. 

27.   

Quyida monitor turlari keltirilgan javobni 

toping? 


lazerli, matritsa- 

viy va purkovchi 

(struyno’y). 

* EGA, VGA, 

SVGA, XGA 

Intel-8087, Intel-

80287, Intel-80386 

lazerli va purkov- 

chi (struyno’y). 

28.   


Kesh xotira nima uchun 

ishlatiladi? 

* kompyuterning 

ishlash tezligini 

oshirish uchun 

ma’lumotni doimiy 

saqlash uchun 

ma’lumotlarni 

nusxalash uchun 

o’chirilgan fayllar 

ni vaqtincha saq  -lash 

uchun 


29.    Fayl nima? 

* ma’lum bir 

ma’lumot 

saqlanuvchi diskning 

nomlangan sohasi. 

katalog nomlari va 

yozilish vaqti 

haqidagi 

ma’lumotlarni 

saqlovchi diskdagi 

maxsus joy 

faqat matnli 

ma’lumot nomi 

o’chirilgan 

ma’lumotlarni 

saqlovchi joy 

30.   

Fayllar bilan ishlashda *.* belgisi nimani 

bildiradi? 

asosiyva qo’shimcha 

nomi bitta simvoldan 

iborat fayllar 

diskdagi barcha 

kataloglar 

faqat matnli fayllar 

*) diskdagi barcha 

fayllar 


31.   

Moi dokumento’ 

yorlig’ining vazifasi 

nima? 


operativ xotira 

haqida ma’lumot 

olish 

disklar bilan ishlash va disklarni tanlash 

o’chirilgan fayllarni 

vaqtincha saqlash 

*foydalanuvchi-ning 

ishchi mate-riallari, 

ya’ni fayllari va papka 

larini saqlash 

ini. 


32.   

Moy kompyuter 

yorlig’ining vazifasi 

nima? 


disklar bilan ishlash, 

disklarni tanlash, 

o’chirilgan fayllarni  

tiklash va h.k. 

* disklar bilan 

ishlash, disklarni 

tanlash, operativ 

xotira haqida 

ma’lumot olish va 

h.k. 


o’chirilgan fayllarni 

vaqtincha saqlash 

foydalanuvchining 

ishchi materiallari, 

ya’ni fayllari 

va  papkalarini saqlash. 

33.   

Korzina yorlig’ining vazifasi nima? 

operativ xotira 

haqida ma’lumot 

olish 


disklar bilan ishlash 

va disklarni tanlash 

* o’chirilgan 

fayllarni vaqtincha 

saqlash 

foydalanuvchining 

ishchi materiallari, 

ya’ni fayllarini saqlash. 34.   

Operatsion tizimlar 

to’g’ri keltirilgan 

qatorni ko’rsating? 

MS DOS, Norton 

Commander,  

Windows 95, 

Windows 98 

* MS DOS, Windows 

95, Windows 98, 

Windows 2000, 

NetWare, Windows 

NT, Windows XP, 

Unix 


Lexicon, Microsoft 

Word, Wd.com 

Wd. com, Super Cals 4, 

Microsoft Excel, Ms 

Access 

35.    Operatsion tizim nima? * foydalanuvchi 

buyruqlarini to’liq 

bajaruvchi va quril 

malarnidastur aso- 

sida ishlashini ta’- 

minlovchi drayver- 

lar hamda  

dasturlardan tashkil 

topgan dastur. 

matn muharrirlaridan 

tuzilgan dastur paketi 

Microsoft Office 

dasturi 

kompyuter va uning 

qurilmalaridan iborat 

tizim 


36.   

Quyidagi buyruqlarning 

qaysi biri yordamida 

Windows OTning 

ishchi stolida papka 

tashkil qilish mumkin? 

sichqonchaning chap 

tugmachasi bosiladi, 

ekranda kontekstli 

menyu paydo 

bo’ladi, undan 

Sozdat


Papku 


buyrug’i tanlanadi 

[F7] tugmachasi 

yordamida 

sichqonchaning 

o’ng tugmachasi 

bosiladi, ekranda 

kontekstli menyu 

paydo bo’ladi, 

undan [F7] 

tugmachasi bosiladi 

*sichqonchaning o’ng 

tugmachasi bosiladi, 

ekranda kontekstli 

menyu paydo bo’ladi, 

undan Sozdat

Papku buyrug’i tanlanadi 

37.   


Windows OTning 

ishchi stolida asosan 

qanday yorliqlar  

joylashadi? 

Programmo’, 

Dokumento’, 

Spravka, Vo’polnit 

va h.k. 


Moi dokumento’, 

Portfel, Nastroyka, 

Nayti, Zavershenie 

seansa  va h.k. 

*Moy kompyuter, 

Moi dokumento’, 

Portfel, Korzina, 

Setevoe  okrujenie, 

Soedinenie s 

Internetom va h.k. 

Moy komyuter, 

Korzina, Zavershenie 

raboto’, Programmo’ 

va h.k. 


38.   

Korzinadan faylni qayta 

tiklash qanday 

bajariladi? 

* korzinaga kiriladi, 

kerakli fayl tanlanib, 

vosstanovit  buyrug’i 

tanlanadi 

korzinaga kiriladi, 

kerakli fayl tanlanib, 

ochistit korzinu  

buyrug’i tanlanadi 

korzinaga kiriladi, 

kerakli fayl 

tanlanib, obnovit 

buyrug’i tanlanadi 

korzinaga kiriladi, 

kerakli fayl tanlanib, 

spisok buyrug’i 

tanlanadi 

39.   

o’chirilgan fayllarni saqlash uchun 

korzinaga qattiq 

diskdan qancha joy 

ajratiladi? 

50 foiz 


* 10 foiz 

ajratilmaydi 

30 foiz. 

40.   


Word  dasturi menyusi 

to’g’ri ko’rsatilgan 

javobni toping? 

Fayl, Pravka, Vid, 

Vstavka, Format, 

Servis, Danno’ye, 

Okno,  Spravka 

Fayl, Pravka, Vid, 

Vstavka, Format, 

Servis, Raspolojenie,  

Okno, Spravka 

Fayl, Pravka, Vid, 

Vstavka, Format, 

Servis, Pokaz 

slaydov, Okno, 

Spravka 


*) Fayl, Pravka, Vid, 

Vstavka, Format, 

Servis, Tablitsa, Okno, 

Spravka 


41.   

Word dasturida faylni 

printerda chop qilish 

uchun qaysi  

tugmachani ishlatish 

mumkin? 


* CtrlCtrlCtrl

Shift Ctrl42.   

Word dasturi nima 

uchun mo’ljallangan? 

* matnli 

ma’lumotlarni qayta 

ishlaydigan dastur 

foto tasvirlarni qayta 

ishlaydigan dastur 

jadvalli 

ma’lumotlarni 

qayta ishlaydigan 

dastur 


internet xizmatini 

ko’rsatuvchi dastur 

43.   

Matn muharrirlari to’g’ri keltirilgan 

qatorni ko’rsating? 

MS-DOS, Norton 

Commander, 

Windows 95, 

Windows 98 

MS-DOS, Windows 

96, Windows 98, 

Windows 2000, Net 

Were,  Windows NT, 

Unit, CPG’M, TR 

DOS 


*Lexicon, 

Microsoft Word, 

Bloknot 

Wd.com, Super Calk 4, 

Microsoft Excel, Ms 

Access 


 

 


44.   

Microsoft Word matn 

muharririda kiritilgan 

ma’lumotni diskka 

yozish tartibi to’g’ri 

keltirilgan qatorni 

tanlang? 

* MenyuG’ FaylG’ 

Soxranit kakG’ Fayl 

nomiG’ Soxranit 

MenyuG’ PravkaG’ 

Soxranit kakG’ Fayl 

nomiG’ Soxranit 

MenyuG’ 


SoxranitG’ Fayl 

nomiG’ Soxranit 

[Ctrl][F1] tugmachalar majmuasi 

yordamida 

45.   

Excel dasturi nima uchun mo’ljallangan? 

* jadvalli 

ma’lumotlarni qayta 

ishlaydigan dastur 

foto tasvirlarni qayta 

ishlaydigan dastur 

matnli 

ma’lumotlarni qayta ishlaydigan 

dastur 


internet xizmatini 

ko’rsatuvchi dastur 

46.   

Jadval elementlari bilan ishlash muharrirlari 

to’g’ri  keltirilgan 

qatorni ko’rsating? 

MS-DOS, Windows 

96, Windows 98, 

Windows 2000 

Net Were, Windows 

NT, Unit, CPG’M, 

TR DOS 

Lexicon, Microsoft Word, Bloknot 

* Super Cals 4, 

Microsoft Excel, Ms 

Access 


47.   

Excelda 


SP3NACh(A5:A50) 

funksiyasi nimani 

hisoblaydi? 

A5 dan A50 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi 

sonli qiymatlarning  

yig’indisini 

hisoblaydi 

A5 dan A50 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi sonli 

qiymatlarning  

ko’paytmasini 

hisoblaydi. 

A5 dan A50 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi 

sonli qiymatlardan 

eng kattasini 

tanlaydi. 

*A5 dan A50 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi sonli 

qiymatlarning o’rta  

arifmetigini hisoblaydi 

48.   

Excelda SUMM(G1: G100) funksiyasi 

nimani hisoblaydi? 

*G1 dan G100 gacha 

bo’lgan 


yacheykalardagi 

sonli qiymatlarning   

yig’indisini 

hisoblaydi. 

G1 dan G100 gacha 

bo’lgan 


yacheykalardagi sonli 

qiymatlarning  

ko’paytmasini 

hisoblaydi. 

 

G1 dan G100 gacha bo’lgan 

yacheykalardagi 

sonli qiymatlardan 

eng  kattasini 

tanlaydi 

G1 dan G100 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi sonli 

qiymatlardan eng  

kichigini tanlaydi. 

49.   

Excelda 


PPOI3VED(V5: V10) 

funksiyasi nimani 

hisoblaydi? 

B5 dan B10 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi 

sonli qiymatlarning  

yig’indisini 

hisoblaydi 

*B5 dan B10 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi sonli 

qiymatlarning   

ko’paytmasini 

hisoblaydi 

B5 dan B10 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi 

sonli qiymatlardan 

eng   kattasini 

tanlaydi 

B5 dan B10 gacha 

bo’lgan 

yacheykalardagi sonli 

qiymatlardan eng   

kichigini tanlaydi 

50.   

Excelda to’g’ri yozilgan formulani ko’rsating? 

qA1Q4B5 


A1Q4*B5 

* =qA1Q5*B5 

=qA1Q4B 

51.   


Excelda jadvalga 

qanday turdagi 

ma’lumotlar kiritiladi? 

matnli, sonli 

sonli va formula 

faqat formula 

* matnli, sonli va 

formula 


52.   

Excelda 


yacheyka(katakcha) 

nima? 


jadval ustuni 

jadval satri 

* jadval ustuni va 

satri kesishmasi 

jadval ustunini nomi 

53.   


Excel dasturida turli 

yacheykalardagi 

matnlarni 

birlashtirish uchun 

qaysi belgi ishlatiladi? * & 


54.   

Excel dasturida 

darajaga ko’tarish amal 

belgisini 

ko’rsating? * ^ 

** 


55.    Animatsiya  nima? 

*ekranda 

ob’ektlarning 

ko’rinishini formasi 

va o’lchamlari, 

hamda joylashishini 

multiplikatsion 

internet xizmatlaridan 

biri. 

Web-sahifa turi Web-sahifalar tuzishda 

ishlatiladigan 

sahifalarga  

joylashtiruvchi 

dasturlash tili. 


ko’rinishda 

o’zgarishi 

56.    Multimedia nima? 

* ovozli va 

videoinformatsiyali 

ma’lumotli 

umumlashgan dastur 

Web sahifani HTML 

tili formatiga 

o’tkazadi 

qog’ozdagi 

ma’lumotni 

kompyuter ekraniga 

tasviriy ravishda   

ko’chiradi 

internetda 

ma’lumotlarni  izlab 

topish imkoniyatiga 

ega bo’lgan   Web-

sahifa. 


57.   

Adobe Photoshop 

dasturi nima uchun 

mo’ljallangan? 

*Foto tasvirlarni 

qayta ishlaydigan 

dastur 

Matnli ma’lumotlarni qayta ishlaydigan 

dastur 


Jadvalli 

ma’lumotlarni 

qayta ishlaydigan 

dastur 


Internet xizmatini 

ko’rsatuvchi dastur 

58.   

Antivirus dasturlarini ko’rsating? 

arj, rar, pkzip, 

pkunzip 

winrar, winzip, 

winarj 

* drweb, nod32, Kaspersky 

pak, lha 

59.   

Kompyuterda virus paydo bo’lganligini 

qanday aniqlash   

mumkin? 

aniqlab bo’lmaydi 

internet orqali xabar 

keladi 


*fayl ma’lumotlari 

o’zgaradi, ekranga 

notanish belgilar 

chiqadi,  diskdagi 

ma’lumotlar 

o’chiriladi va h.k. 

barcha javoblar to’g’ri 

60.   


Kompyuter virusi 

nima? 


mikrob 

* maxsus yozilgan 

dastur 

barcha javoblar to’g’ri 

matnli fayl 

61.   

Microsoft Office paketidagi asosiy 

vositalardan biri 

bo’lgan EXCEL dasturi 

bu ... 


Matn va Jadval 

protsessori 

Matn protsessori; 

* Jadval protsessori 

Tasvir va matn 

protsessori; 

62.   

Quyidagi funksiyalardan qaysi 

birlari elektron jadval 

tarkibiga kiradi? 

Hisoblash; 

Diagramma tuzish; 

Grafik qurish; 

* To’g’ri javob A, B va   

С 

63.   Elektron jadval 

yacheykalari tarkibiga 

qanday xildagi 

ma’lumotlarni kiritish 

mumkin? 

Matnli va Sonli; 

* Matnli, Sonli va 

Formulali 

Formulali va Sonli; 

Formulali va Matnli; 

64.   

Formulali yacheykalar qanday belgi bilan 

boshlanadi? 

Belgi bilan 

boshlanmaydi 

g’ 

G’ 


* q 

65.   


EXCEL dasturi 

fayllarining 

kengaytmasi? 

.exc 


* .xls 

.exl 


To’g’ri javob yo’q; 

 

 

 

 

Download 270.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling