Biologiya asoslari fanidan 1-kurs talabalariga 1-semestr uchun yakuniy nazorat savollari


Download 71.94 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi71.94 Kb.
#1106516
Bog'liq
биология асослари-ЯН саволлари
Bolalarda uchraydigan nafas olish organlari kasalliklari, 1-laboratoriya ishi, 2-laboratoriya ishi, 8-mavzu.герб, 2 5217928752566114501, 2 5217970267719995402, 2 5217970267719995402, 2 5283265251066780904, 26.05, Uyga vazifalar, 1226 20.03.2003, Zоl - копия, Mustaqil ish yuzi blankasi, ПФ-6029 20.07.2020, Kurs ishi

«Biologiya asoslari» fanidan 1-kurs talabalariga 1-semestr uchun yakuniy nazorat savollari

Taʼlim yoʻnalishi:

60510100 – Biologiya (turlar bo’yicha) (kunduzgi va kechki ta’lim)

60710200 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo’yicha)
60530100 – Kimyo (turlari bo’yicha)
60710100 – Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha)
60720600 – Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo’yicha)Savolning tartib raqami
(1-120)

Savolning qiyinlik darajasi

Savolning qanday mashg’ulotga tegishliligi

Mavzu
nomeri

Savol matni


2

1

1

Biologiya fani, bo’limlari, vazifalari va uslublari.


2

1

1

Tiriklikning asosiy xossalari.


2

1

1

Tiriklikning tuzilish darajalari.


3

1

2

Hayotning hujayrasiz shakli. Viruslarning tuzilishi va xossalari. Viruslarning hujayra bilan o’zaro ta’siri.


3

1

2

Prokariot hujayraning tuzilishi.


3

1

2

Eukariot hujayraning tuzilishi.


3

1

4

Hujayra membranasining tuzilishi va funksiyasi.


3

1

4

Ikki memebranali organiodlar va ularning funksiyasi.


3

1

4

Bir membranali organoidlar va ularning funksiyasi.


3

1

4

Membranasiz organoidlar va ularning funksiyasi.


3

1

4

Yadroning tuzilishi va funksiyasi.


3

1

4

Eukariot hujayraning paydo bo’lishi haqidagi nazariyalar.


3

1

4

Hujayraning anorganik moddalari.


3

1

4

Oqsillarning tuzilishi.


3

1

4

Oqsillarning funksiyalari.


3

1

4

Uglevodlar va ularning hujayradagi ahamiyati.


3

1

4

Lipidlar va ularning hujayradagi ahamiyati.


3

1

4

Nuklein kislotalarning tuzilishi va vazifasi.


3

1

4

DNK ning tuzilishi va vazifasi.


3

1

4

Hujayrada energiya almashinuvi.


3

1

4

ATF va uning funksiyasi.


3

1

3

Hujayradagi plastik jarayonlar.


3

1

3

Hujayrada oqsil sintezi va uning bosqichlari.


3

1

3

Replikasiya, transkripsiya va translyasiya jarayonlari


3

1

3

Fotosintez va uning mexanizmi.


3

1

3

Hujayraning bo’linishi, Mitoz fazalari


3

1

3

Jinssiz va jinsiy ko’payish shakllari


3

1

3

Meyoz va uning biologik ahamiyati


3

1

5

Jinsiy hujayralarning tuzilishi


3

1

5

Gametogenez jarayoni. Spermatogenez va ovogenez


3

1

5

Embrional rivojlanish bosqichlari


3

1

5

Postembrional rivojlanish


3

1

6

Prokariot organizmlar. Bakteriyalar va ko’k yashil suvo’tlar


2

2

7

Zamburug’larning tuzilishi va xilma-xilligi.


2

2

7

Liщayniklarning tuzilishi va ahamiyati.


2

2

8

Tuban o’simliklarning xilma-xilligi.


2

2

8

Gulli o’simliklarning hayotiy shakllari.


2

2

8

O’simlik to’qimalari va ularning funksiyasi.


2

2

8

Ildiz sistemasining tuzilishi.


1

2

8

Poyaning tuzilishi va funksiyasi.


1

2

8

Poyaning ichki tuzilishi.


1

2

8

Bargning tuzilishi va funksiyasi.


1

2

8

O’simliklarning vegetativ ko’payish usullari.


1

2

8

Gulning tuzilishi.


1

2

8

Gullarning changlanishi va urug’lanish.


1

2

8

Mevaning tuzilishi va vazifalari.


1

2

8

Urug’ning tuzilishi.


1

2

7

O’simliklar sistematikasi.


1

1

7

Yo’sinlar bo’limi.


1

1

7

Qirqbo’g’imlar bo’limi.


1

1

7

Qirqquloqlar bo’limi.


1

1

7

Ochiq urug’lilar bo’limi.


1

1

7

Yopiq urug’li o’simliklar bo’limi.


1

1

7

Sho’radoshlar, karamdoshlar va ra’nodoshlar oilasi


1

1

7

Dukkakdoshlar, ituzumdoshlar va qovoqdoshlar oilasi


1

1

7

Ituzumdoshlar, murakkabguldoshlar oilasi


1

1

7

Bir urug’ pallalilar sinfi.


1

1

7

Hayvon to’qimalari haqida tushuncha.


1

1

7

Bir hujayrali hayvonlarning sistematikasi.


1

1

8

Bo’shliqichlilarning tuzilishi va ko’payishi


1

1

8

Meduzalar va korall poliplar, tuzilishi, vakillari


1

1

8

Yassi chuvalchanglarning tuzilishi va ko’payishi


1

1

8

So’rg’ichlilar sinfi, vakillari, rivojlanish sikli


1

1

8

Tasmasimon chuvalchanglar sinfi, vakillari, rivojlanish sikli


1

1

8

To’garak chuvalchanglar, tuzilishi, vakillari


1

1

8

Yomg’ir chuvalchangining ichki tuzilishi


1

1

8

Chuchuk suv shillig’ining tashqi va ichki tuzilishi


1

1

8

Ikki pallali mollyuskalar, tuzilishi, vakillari


1

3

8

Boshoyoqli mollyuskalar, tuzilishi, vakillari


1

3

8

Qisqichbaqasimonlar sinfi, tashqi va ichki tuzilishi


1

3

8

O’rgimchaksimonlarning asosiy turkumlari, vakillari


1

3

8

Hasharotlarning tashqi tuzilishi


1

3

8

Hasharotlarning ichki tuzilishi


1

3

8

Chala o’zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar


1

3

8

To’la o’zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar


1

3

8

Hasharotlarning tabiatdagi ahamiyati


1

3

8

Xordalilar tipining sistematikasi


1

3

8

Lansetning tashqi va ichki tuzilishi


1

3

8

Tog’ayli baliqlar, tuzilishi, turkumlari


1

3

8

Baliqlarning ichki tuzilishi


1

3

8

Baliqlarning qon aylanish va nerv sistemasi


1

3

8

Baliklarning asosiy turkumlari va vakillari


1

3

8

Baqaning tashqi tuzilishi


1

3

8

Baqaning ichki tuzilishi


1

3

8

Baqa skeletining tuzilishi


1

3

8

Suvda va quruqda yashovchilarning xilma-xilligi


1

3

8

Sudralib yuruvchilarning tashqi tuzilishi


1

3

8

Sudralib yuruvchilarning ichki tuzilishi


1

1

8

Sudralib yuruvchilarning xilma-xilligi, vakillari


1

1

8

Suvda va quruqda yashovchilar va sudralib yuruvchilarning kelib chiqishi


1

1

8

Qushlarning tashqi tuzilishi


1

1

8

Qushlar skeletining tuzilishi


1

1

8

Qushlarning ichki tuzilishi


1

1

8

Qushlarning kelib chiqishi


1

1

8

Voha va chul qushlari, turkumlari


1

3

8

Suv havzasi va yirtqich qushlar


1

3

8

Parrandachilik, tovuq zotlari


1

3

8

Sut emizuvchilarning tashqi tuzilishi


1

3

8

Sut emizuvchilarning ichki tuzilishi


1

3

8

Sut emizuvchilar skeletining tuzilishi


1

3

8

Sut emizuvchilarning ovqat hazm qilish va nafas olish sistemasi


1

1

8

Sut emizuvchilarning qon aylanish va nerv sistemasi


1

1

8

Sut emizuvchilarning ko’payishi


1

1

8

Tuxum qo’yuvchi sutemizuvchilar


1

1

8

Xaltali sut emizuvchilar


1

1

8

Kemiruvchilar turkumi


1

1

8

Juft tuyoqlilar va toq tuyoqlilar turkumi


1

1

8

Primatlar turkumi


1

1

8

Yirtqich sutemizuvchilar turkumi


1

1

11

Qoramolchilik, mol zotlari


1

1

11

Qo’ychilik va yilqichilik


1

1

12

Hayvonlarda ayirish sistemasi evolyusiyasi


1

1

12

Hayvonlarda nafas olish sistemasi evolyusiyasi


1

1

12

Hayvonlarda qon aylanish sistemasi evolyusiyasi


1

1

13

Hayvonlarda nerv sistemasi evolyusiyasi


1

1

14

Odam to’qimalari haqida ma’lumot


1

1

14

Odam skeletining tuzilishi


1

1

14

Odamda qo’l va oyoq skeletining tuzilishi


1

1

14

Odamda umurtqa pog’onasi va ko’krak qafasining tuzilishi


1

1

14

Odam muskullari


2

1

14

Odamda muskul va nerv to’qimasining tuzilishi


2

1

15

Qonning fizik-kimyoviy xossalari va qonning vazifalari


2

1

15

Qonning shaklli elementlari


2

1

15

Eritrositlar, tuzilishi, vazifalari


2

1

15

Trombositlar va leykositlar


2

1

15

Immunitet haqida tushuncha


2

1

15

Odam yuragining tuzilishi


2

1

16

Odamda qon aylanish doiralari


2

1

16

Nafas olish organlarining tuzilishi


2

1

16

Nafas harakatlari va nafas olish jarayoni


2

2

16

Ovqat hazm qilish sistemasi


2

2

16

Jigar va oshqozon osti bezining vazifalari


2

2

16

Odam tanasida ajraladigan hazm qilish fermentlari


2

2

16

Ovqat hazm qilish va nafas olish organlarining kasalliklari


2

2

16

Vitaminlar va ularning vazifalari


2

3

16

Odamning ayirish sistemasi


2

3

16

Odam terisining tuzilishi va vazifalari


2

3

16

Endokrin sistema


2

3

16

Bo’yrak usti bezi va uning gormonlari


2

3

16

Gipofiz va epifiz, gormonlari, funksiyasi


2

3

16

Odam markaziy nerv sistemasining tuzilishi


2

3

16

Orqa miya, tuzilishi va vazifasi


2

3

16

Bosh miyaning tuzilishi


2

2

16

Katta yarim sharlar, tuzilishi va vazifasi


2

2

16

Oliy nerv faoliyati, refslekslarning turlari


2

2

16

Ovqat hazm qilish va ayirish organlarining nerv va gumoral boshqarilishi


2

2

16

Yurak faoliyatining va nafas olish organlarining nerv va gumoral boshqarilishi


2

2

15

Odamning jinsiy organlari va ko’payishi


2

2

15

Odam evolyusiyasi va uning bosqichlari


2

2

10

Irsiyat va o’zgaruvchanlik. Irsiyat qonunlari


3

2

10

Mendel qonunlari va ularning mohiyati


3

2

10

Allel bo’lmagan genlarning o’zaro ta’siri


3

2

10

Jinsga birikkan irsiylanish


3

2

10

Belgilarning birikkan holda nasldan-naslga o’tishi


3

2

10

Odam genetikasi va uning metodlari


3

2

10

Odamdagi irsiy kasalliklar


3

2

11

Modifikasion o’zgaruvchanlik


3

2

11

Mutasion o’zgaruvchanlik


2

2

11

Mutasiyalarning asosiy turlari


2

2

11

Poliploidiya hadisasi


3

1

11

Seleksiya va uning metodlari


3

1

12

Gen ijeneriyasi. Transduksiya va transformasiya


3

1

12

Transpozon va plazmidlar


3

1

12

Rekombinat DNK olish va genlarni klonlash


3

1

12

Yuksak hayvonlarni klonlash texnologiyasi


3

1

12

Hujayra injeneriyasi. Gibridomalar


3

3

12

Faglarning litik va lizogen reaksiyasi


3

3

12

Genetik injeneriya usulida transgen o’simlik olish.


3

3

12

Yangi organlar texnologiyasi


3

3

13

Evolyusion nazariyaning mohiyati


3

3

13

Yashash uchun kurash va uning turlari


3

3

13

Tabiiy tanlanish shakllari


3

3

13

Turlarning paydo bo’lish usullari


2

3

13

Makroevolyusiya va makroevolyusiya


2

3

13

Evolyusiyaning sintetik nazariyasi


2

3

14

Evolyusion jarayonning turli yo’nalishlari


2

1

14

Evolyusiyani isbotlashda molekulyar biologiya dalilalari


2

1

14

Evolyusiyani isbotlashda embriologiya dalilalari


2

1

14

Evolyusiyani isbotlashda solishtirma anatomiya dalilalari


2

1

14

Evolyusiyani isbotlashda biogeografiya dalilalari


2

1

14

Hayotning ta’rifi va paydo bo’lishi.


2

1

14

Oparin nazariyasining mohiyati


2

1

14

Eralarda hayotning rivojlanishi


2

1

14

Ekologiya vani va uning bo’limlari


2

1

17

Ekologik omillar va ularning tasnifi


2

1

17

Haroratning organizmlarga ta’siri


2

1

17

Namlikning organizmlarga ta’siri


2

1

17

Yorug’likning organizmlarga ta’siri


2

1

17

Populyasiya va uning xususiyatlari


2

1

17

Biotik omillar va ularning asosiy guruhlari


2

1

17

Antibioz shakllari


2

1

17

Simbioz shakllari


2

1

18

Biogeosenoz tushunchasi


2

1

18

Biogeosenozda organizmlarning asosiy guruhlari


2

1

18

Oziq zanjirlari


2

1

18

Biogeosenozlar almashinuvi


2

1

18

Biosfera haqidagi ta’limot


2

1

18

Biosferaning tarkibi


2

1

18

Qizil kitob haqida ma’lumotlar


2

1

18

Biosferaning ifloslanish muammolari


2

1

18

Atmosferaning ishloslanishi va uning oqibatlari


2

1

18

O’simlik va hayvonlarda urug’lanish jarayoni


3

2

3

Quyidagi ketma-ketlikka ega bo‘lgan DNK
zanjiridagi vodorod bog‘lar sonini toping.
ATTGSSTAGG
TAASGGATSS


3

2

3

Agar DNKdagi qo‘shni nukleotidlar orasidagi
masofa 0,34 nm ekanligini hisobga olsak, 90 ta
aminokislotadan iborat oqsilni kodlovchi DNK
fragmentidagi nukleotidlar sonini va DNK
uzunligini toping.


3

2

2

Agar DNK uzunligi 183,6 nm ga teng bo‘lib,
undagi qo‘shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34
nm ga teng bo‘lsa, ushbu DNK fragmentida nechta
nukleotidlar bo‘ladi va ular nechta aminokislotalarni
kodlaydilar?


3

2

2

Oqsilning tarkibi 90 aminokislotadan iborat. Agar
nukleotidlar orasi 0,34 nm bo‘lsa, yuqoridagi oqsilni
sintezlovchi DNK fragmentida nechta nukleotid bor
va uning uzunligi qancha?


3

2

3

DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin
nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy
nukleotidlarning 25% tashkil qilsa, nukleotidlar
orasi 0,34 nm bo‘lsa, bu holda DNK uzunligi necha
nanometr?


3

2

3

DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 33,32 nm, DNK molekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng. Ushbu DNK fragmentida nechta nukleotid bor?


3

2

3

DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin
nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy
nukleotidlarning 20%-ini tashkil qilsa, bu holda
timin nukleotidining soni nechaga teng?


3

2

3

DNK molekulasi tarkibidagi (T) timin nukleotidi
umumiy zanjirning 16% ni tashkil etadi. Qolgan
nukleotidlarning har biri necha foizni tashkil qiladi?


3

2

3

DNK dagi umumiy H bog'lari soni 810 tani
tashkil qilsa va ulardagi A va T lar orasidagi bog’lar
G va S orasidagi bilan tegishli ravishda 1:1,25
bo’lsa, ushbu gendan sintezlanadigan oqsilning
tarkibidagi aminokislotalar orasidagi peptid bog’lar
soni i-RNK dagi nukleotidlar orasidagi fosfodiefir
bog’laridan qanchaga farq qiladi?


3

2

3

Agar DNK uzunligi 816 A0 bo‘lsa, (nukleotidlar orasidagi masofa 3,4 A0 ga teng) transkripsiya jarayonida xosil bo‘lgan i-RNK nechta nukleotiddan iborat?


3

2

2

Nuklein kislotalar molekulasida nukleotidlar
o‘zaro fosfodiefir bog‘lari orqali bog‘lanadi. Oqsil
140 ta aminokislotadan iborat bo‘lsa, shu oqsil
haqida axborot saqlovchi DNK bo‘lagi qo‘sh
zanjiridagi fosfodiefir bog‘lari sonini aniqlang.


3

2

2

Molekulasida 100 ta timinli nukleotid bo‘lib, bu
umumiy nukleotidlarning 10%ini tashkil etadi.
Ushbu DNK molekulasidagi guaninli
nukleotidlar sonini aniqlang.


3

2

2

Odam organizmidagi gemoglobin
oqsilining α zanjiri sintezida qatnashuvchi iRNKdagi nukleotidlar soni va β zanjiri sinteziga
javobgar DNK qo‘sh zanjiridagi nukleotidlar sonini aniqlang.


3

2

2

Hujayradagi i-RNK molekulasida 80 ta urastil
nukleotidi mavjud. Shu i-RNK zanjiridan teskari
transkripsiya jarayonida sintezlangan DNK
molekulasining bitta zanjirida sitozin nukleotidlari
soni i-RNKdagi uratsil nukleotidlari sonidan 3 marta
ko‘p, guanin nukleotidlari soni 2 marta kam. DNK
ning shu bitta zanjiridagi timin nukleotidlari miqdori
guanin va sitozin nukleotidlari yig‘indisining
yarmiga teng bo‘lsa, DNK qo‘sh zanjiridagi vodorod bog‘lari sonini toping.


3

2

3

DNK molekulasining birinchi ipida umumiy
nukleotidlarni 4,5 foizini tashkil etuvchi A
joylashgan bo’lib, qolgan A ikkinchi ipda
joylashgan. Ikkinchi ipda yana 162 ta T bor. DNK ni
uzunligini nanometrda aniqlang.


2

2

3

360 ta adenin DNK molekulasidagi umumiy
nukleotidlarni 30 foizini tashkil qiladi. Shu
molekulada nechta vodarod bog’i bor?


3

2

3

Uzunligi 216,24 nm bo’lgan DNK bo’lagidan
sintezlangan mioglobin oqsilini og’irligi necha
Dalton bo'ladi. (har bir nukleotid 345, aminokislota
120 Dalton deb olinsin).


3

3

3

Ma’lum bir DNK bo’lagidan 34 ta
aminokislotaga ega oqsil sintezlandi. Mutatsiya
natijasida 3 ta aminokislota hosil bo’lmadi.
Mututsiyaga uchragan DNK molekulasidagi
nukleotidlar sonini toping


2

3

3

i-RNK da U-19%, S-11% va A-25% bo`lsa
teskari transkripsiya jarayonida hosil bo`lgan DNK
qo`sh zanjiridagi fosfodiefir bog`lar sonini aniqlang.


3

3

3

Ma`lum sharoitda 110,5 nm uzunlikdagi DNK
malekulasi Eco.RI restiriktaza fermenti ta`sirida
ABC bo`lakka bo`lindi.Hosil bo`lgan barcha DNK
malekulasidagi vodorod bog`lar soni dastlabki
vodorod bog`lar sonidan 2% ga kam bo`lsa hosil
bo`lgan DNK malekulasidagi A-T orasidagi
vodorod bog`lar sonini toping.


3

3

3

7200 D molekular og`irlikdagi oqsil sintezlashda
ishtirok etgan DNK molekulasi uzunligi aniqlang.
Oqsildagi bitta aminokislotaning o`rtacha og`irligi
120, qo`shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm.


3

3

3

i-RNK 70 ta tripleddan iborat bo`lsa, oqsil
sintezida qatnashgan DNKdagi pentozalar soni(a) va
pirimidinlar(b) sonini aniqlang.


3

3

3

DNK zanjiridagi nukleotidlar orasidagi masofa
0,34 nm ga teng va ular o'zaro fosfodiefir bog'lari
orqali bog'lansa, 153 nm uzunlikdagi DNK qo'sh
zanjirida 12 juft nukleotid deletsiyaga uchragan
bo'lsa, avvalgi va mutatsiyaga uchragan DNK
fragmenti asosida transkripsiya bo'lgan i-RNKdagi
nukleotidlar orasidagi fosfodiefir bog'lar sonini
aniqlang.


3

2

4

Ximoptirsinogen fermenti 245 ta
aminokislotadan iborat bo’lib, uni sintezlagan DNK
molekulasi tarkibida A 20 %. Ushbu fragmentdagi
G-S orasidagi vodorod bog’larni A-T orasidagi
vodorod bog’lariga nisbati nechiga teng.


3

2

4

DNK molekulasida 1380 ta H bog’ mavjud
bo’lib, undagi S nukleotidi soni 180 ta. Shu DNK
asosida sintezlangan oqsildagi aminokislota sonini
aniqlang.


3

2

4

DNK molekulasining uzunligi 42,84 nm. Shu
DNK mutatsiyaga uchrab 12 juft nukleotidini
yo’qotdi. Ushbu molekula asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar sonini aniqlang.


3

2

4

Nuklein kislotalar molekulasida nukleotidlar
o'zaro fosfodiefir bog'lari orqali bog'lanadi. DNK
molekulasida 598 ta fosfodiefir bog‘i bo‘lsa va
undagi adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarni
20% tashkil etsa, ushbu DNK molekulasidagi guanin va uratsil nukleotidlarini sonini aniqlang?


3

2

2

Ma’lum bir DNK bo’lagidan 34 ta
aminokislotaga ega oqsil sintezlandi. Mutatsiya
natijasida 3 ta aminokislota hosil bo’lmadi.
Mututsiyaga uchragan DNK molekulasidagi
nukleotidlar sonini toping.


3

2

2

Ma’lum bir oqsil bo’lagida 41 ta peptid bog’
mavjud. Shu oqsil haqida axborot saqlovchi DNK
dagi 3-6-7 juft nukleotidlar deletsiyaga uchradi.
Shundan so’ng hosil bo’lgan oqsildagi
aminokislotalar sonini aniqlang.


3

3

2

2-bosqichda 120 kj energiya issiqlik energiyasi sifatida tarqalsa, 3-bosqichda issiqlik sifatida tarqalgan energiya(a) va xloraplastda ATF ga bo`glanga energiya miqdorini(b) aniqlang.


3

3

2

DNK molekulasida 840 ta vodorod bog’i bor. Shu bog’larning 20% i A va T o’rtasida joylashgan. Shu DNK molekulasining uzunligi (1) va undagi nukleotidlar sonini (2) toping.


3

3

2

i-RNK da U-25% va A-15% bo`lsa teskari
transkripsiya jarayonida hosil bo`lgan DNK qo`sh
zanjirini uzunligini aniqlang.(nukleotidlar orasidagi
masofa 0,34nm)


3

3

2

i-RNK 260 ta nukleotidan iborat bo`lsa, oqsil
sintezida qatnashgan DNKdagi purin asosi (a) va
fosfodiefir bog`lar sonini aniqlang.


3

3

2

Ikkita DNK molekulasi tarkibida jami 1000 tanukleotid mavjud. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 25%i adenin nukleotididan iborat, ikkinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 20%i timin nukleotididan iborat. Agar ikkala DNK molekulasi tarkibidagi guanin nukleotidlari yig‘indisi 270 taga teng bo'lsa, birinchi DNK molekulasining uzunligini (nm) aniqlang. (qo'shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm).


3

2

4

4 молекула сут кислотасининг айроб парчаланишидан ҳосил бўлган энергиянинг неча фоизи иссиқлик сифатида тарқатилади?


3

2

4

Диссимиляция жараёнида бир неча молекула глюкоза тўлиқ парчаланди. Бу жараёнда 95 молекула АДФ сарфланди. Неча молекула СО2 ҳосил бўлишини аниқланг.


3

2

4

Dissimilatsiya jarayonida glukoza to‘liqsiz va to'liq parchalanishi natijasida 10 molekula sut kislota va 30 molekula CO2 hosil bo'ldi. Ushbu jarayonlarda issiqlik sifatida tarqalgan energiya miqdorini (kj) aniqlang.


2

2

4

Glyukozaning molekulyar massasi 180, ATF niki esa 504 ga teng bo’ladi, 180 g glyukoza parchalanishi natijasida necha gramm ATF sintezlanadi?


3

2

4

Диссимиляция жараёнида 7 мол глюкоза парчаланган. Агар 2 мол глюкоза тўлиқ парчаланган бўлса, неча мол АТФ ҳосил бўлган?


3

2

4

Диссимиляция жараёнида бир неча молекула глюкоза тўлиқ парчаланди. Натижада 95 молекула АТФ синтезланди. Парчаланган глюкозанинг миқдорини аниқланг.


3

2

4

Диссимиляция жараёнида бир неча молекула сут кислота оксидланди ва 15 молекула СО2 ҳосил бўлди. Бу жараёнда қанча АТФ синтезланган


2

2

4

450 g glukoza dissimilatsiya jarayonida to‘liq parchalandi. Sinlezlangan ATF (a) va hosil bo'lgan CO2 (b) miqdorini aniqlang.
3

2

4

Disimilatsiya jarayonida glyukozani parchalanishidan muskul hujayralarida 17600 kj energiya va 236 ta ATF hosil bo`ldi, glyukozning necha % i to`liq parchalangan.


3

2

4

Ovqat tarkibidagi oqsil, yog’ va uglevodning massa nisbati 1:1:5 ga teng bo’lib, ovqatdan ajralgan umumiy energiya 14450 kj ga teng bo’lsa, oqsildan ajralgan energiya uglevoddan ajralgan energiyadan qancha kj farq qiladi?


3

2

4

Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng, uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5 marta ko‘p. To‘qima va organlar hayotiy jarayonlarining normal o‘tishi va ish bajarishi uchun 2548 kkalni tashkil etgan bo'lsa, uning ovqat ratsionidagi yog‘ning (a) miqdojrini (gramm) va uglevodning parchalanishidan hosil bo‘ladigan energiya (b) miqdorini (kkal) aniqlang.


3

2

15

Temurning tana massasi 70 kg bo’lib, bir kunlik iste’mol qilingan uglevoddan hosil bo’lgan jami energiya 2050 kkalga teng. Ozuqadagi kunlik oqsil va yog1 miqdori teng bo’lib, uglevod miqdori ulardan 2,5 marta ko'p. Tana haroratini doimiy saqlashga sarflangan energiya miqdorini aniqlang.
3

2

15

Odam sutka davomida iste’mol qilgan 100 g oqsilning 70%i hujayralardagi oqsil sinteziga sarf bo‘ldi, qolgani energiya almashinuvi jarayonida to‘liq oksidlandi. Iste’mol qilingan 80 g lipidning barchasi dissimilatsiya uchun sarflangan. Kun davomida iste’mol qilingan 400 g uglevodning 3%i glikogenga zahiralangan va qolgan qismi energiya hosil qilish uchun sarflangan. Energiya almashinuviga jalb qilingan uglevod, oqsil va lipid oksidlanishidan hosil bo’lgan energiya miqdorini aniqlang.
3

2

15

Odam bir sutka davomida 100 g oqsil iste’mol qilgan bo’lsa, shundan 30 % i plastik reaksiyalar uchun qolgani dissimilyatsiya uchun sarflangan. Kun davomida istemol qilingan 400 g uglevodning 5 % i glikogen zahiralashga sarflandi. Iste’mol qilgan 80 g lipidning 75 % i dissimilyatsiya uchun sarflandi, qolgani teri osti yog’ qavati hosil qilish uchun sarflangan. Istemol qilgan ozuqaning oqsil, uglevod va lipidlarning parchalanishidan hosil bo’lgan energiyani kkal aniqlang.
3

2

4

Hayvon hujayrasida kislorodli muhitda 155 molekula CO2 hosil bo`ldi. Bunda necha molekula kislorod sarflangan (a), necha molekula glyukoza (b) parchalandi, necha molekula ATF (c) hosil bo`ldi.


3

2

4

Odamda qo’y ko’zlik dominant, ko’k ko’zlik resessiv belgi hisoblanadi. Agar geterozigota qo’y ko’zli yigit ko’k ko’zli qiz bilan turmush qursa, ulardan tug’ilgan bolalarning genotipi qanaqa bo’ladi?


3

2

17

Pomidor mevasining qizil rangli (A) yumaloq shaklli (B) formasi bilan sariq rangli (a) noksimon shaklli (b) formasi chatishtirilganda, F1 da 25 % yumaloq qizil, 25 % qizil noksimon, 25 % sariq yumaloq, 25% sariq noksimon formalar hosil bo’ladi. Ota-onaning va F1 duragaylarning genotipini toping.


2

2

17

G’o’zada malla rangli tola oq tolaga nisbatan qisman dominantlik qilgani uchun F1 bo’g’inda novvotrang tolali forma hosil bo’ladi. Agar F1 duragaylar o’zaro chatishtirilsa, F2 da hosil bo’lgan individlarning fenotip va genotipi qanday bo’ladi?


2

2

17

G’o’zaning hosil shoxi cheklanmagan (A), gultojibarglari sariq-limon rangdagi (B) formasi hosil shoxi cheklangan (a), gultojibarglari och sariq rangli (b) formasi bilan chatishtirilganda, 1/4 qism cheklangan hosil shoxli, gultojibarglari sariq-limon rangli, 1/4 qism cheklanmagan hosil shoxli, gultojibarglari och sariq rangli va 1/4 qism cheklangan hosil shoxli, gultojibarglari och sariq rangli o’simliklar olingan. Chatishtirishda ishtirok etgan ota-ona organizmlarning genotipini toping.


2

2

17

No’xatning uzun poyali, oq gultojibargli formasi kalta poyali, qizil gultojibargli for-masi bilan chatishtirilgach, F1 da 120 ta uzun poyali, gizil gultojibargli, F2 da 720 ta o’simlik hosil bo’ladi. Ota-onaning genotipi va F2 dagi o’simliklarning nechtasi uzun poyali, qizil gultojibargli bo’lishini aniqlang.


2

2

17

Odamda o’ng qo’lni ko’p ishlatish va uzoqni ko’ra olmaslik dominant belgi, chap qo’lni ko’p ishlatish va normal ko’rish resessiv belgi hisoblanadi. Uzoqni yaxshi ko’ra olmaydigan chapaqay erkak ikkita belgisi bo’yicha normal gomozigota ayolga uylandi, ularning genotipini aniqlang.


3

2

17

Tarvuz mevasining yumaloq shakli uzunchoq shakli ustidan, yashil po’choqlisi chipor po’choqlisi ustidan dominantlik qiladi. Uning yumaloq chipor formasi bilan uzunchoq yashil formasi chatishtirilgan. F2 da 960 ta o’simlik hosil bo’ladi. Ota-onaning genotipini va F2 da nechta yumaloq yashil mevali o’simlik hosil bo’lganligini toping.


3

2

17

Nomozshomgulning qizil va oq gultojibargli navlari chatishtirilganda, 4000 ta o’simlik olindi. F2 da necha foiz qizil va necha foiz oq gultojibargli o’simlik bor?


3

2

17

Qoramol zotlarining qora rangda bo’lishi qizil rangga, shoxsiz bo’lishi shoxli bo’lishiga nisbatan to’liq dominantlik qiladi. Qora, shoxsiz zot sigir qora, shoxsiz zot buqa bilan chatishtirildi. Olingan buzoqlarning 18,75% i qizil shoxsiz bo’ldi. Ota-onalarning genotipini aniqlang.


3

2

17

II qon guruhli, qo’yko’z, polidaktiliya bilan kasallangan ona va III guruhli, ko’kko’z, 5 barmoqli otadan I qon guruhli, ko’kko’z, 5 barmoqli farzand tug’ildi (qo’y ko’zlik ko’k ko’zlik ustidan , polidaktiliya 5 barmoqlik ustidan dominantlik qiladi). Ota-ona genotipini toping.


3

2

17

Odamlarda sochning jingalakligi silliqligi ustidan chala dominantlik qiladi, geterozigota organizmlarning sochi to’lqinsimon bo’ladi. O’ng qo’lni ishlatish va normal eshitish esa chapaqaylik va karlik ustidan to’liq dominantlik qiladi. Jingalak sochli, o’naqay, normal eshitadigan ayol, to’lqinsimon sochli, chapaqay, normal eshitadigan erkakka turmushga chiqqan. Bu nikohdan silliq sochli, kar, chapaqiy farzand tug’ilish ehtimolini toping.


3

2

17

Quyonlarning Baron zoti quloq suprasining uzunligi 28 sm, boshqa zotniki 12 sm ga teng. Agar quloq suprasining uzunligi ikki juft dominant genga bog’liq deb faraz etsak va Baron zotining genotipi D1 D1 D 2 D2 ikkinchi zotniki d1 d1 d2 d2 bo’lsa, ularni o’zaro chatishtirish natijasida olingan F1 duragaylarning quloq suprasi necha sm bo’ladi?


3

2

18

Piyoz po’stining qizil rangini B gen, sariq rangini b gen ifodalaydi. Ammo ranglar genotipda V gen bo’lsa yuzaga chiqadi. Uning resessiv v alleli ingibitor vazifasini bajaradi va rangning chiqishi-ga to’sqinlik qiladi. Po’sti qizil piyoz sariq piyoz bilan chatishtirilganda avlod-da qizil, sariq, va oq piyozlar hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan avlodda fenotip bo’yicha qanday ajralish namoyon bo’ladi?


3

2

18

Braxidaktiliya kasalligining barmoqlar kamroq qisqarishidan tortib ko‘proq qisqarishigacha bo‘lgan shakllari bor.
Barmoqlari qisqa odamlar geterozigota genotipga ega. Ushbu mutatsiyaga uchragan odamlar shajarasini o‘rganish tufayli bu belgi fenotipda asosiy va modifikator genlar ishtirokida namoyon bo‘lishi aniqlandi. Modifikator retsessiv genlar (n) gomozigota holatda bo‘lsa, barmoqlarning keskin qisqarishiga olib keladi. Modifikator genlarning dominant alleli (N) gomozigota holatda barmoqlarning kamroq qisqarishiga olib keladi, geterozigota holatda esa o‘rtacha qisqarishiga sababchi bo‘ladi.
Shunga ko‘ra barmoqlari kamroq qisqargan ayol va barmoqlari qisqarmagan modifikator genlari geterozigotali erkak nikohidan kasal farzandlarning tug‘ilish ehtimoli (%) qanday?


3

2

18

Biror kasallik resessiv bo’lib, X xromosomada joylashgan. Onasi tashuvchi, otasi sog’lom bo’lganda, bolalarining necha % ida kasallik uchraydi?


3

2

18

Gemofiliya geni odamning “x” xromosomasida joylashgan bo’lib, jinsga birikkan holda irsiylanadigan retsessiv belgi. Albinizm kasalligi geni autosomalarda joylashgan retsessiv belgi. Har ikki belgi bo’yicha sog’lom bo’lgan ota-onadan gemofiliya bilan og’rigan albinos o’g’il tug’iladi. Ota-ona genotipini ko’rsating.


3

2

18

Odam terisida ter bezlarining bo’lmasligi resessiv, bo’lishi dominant belgi hisoblanadi. Bu belgining genlari X xromosomada joylashgan. Mazkur belgi bo’yicha geterozigota qiz ter bezlari bor yigitga turmushga chiqib 4 ta farzand ko’rgan. Ota-ona va farzandlarning genotipi toping.


3

2

18

Drozofila meva pashshasida tananing qora rangi, qanotning kaltaligi resessiv, tananing kulrangligi va qanotning normalligi dominant belgi hisoblanadi. Tananing rangi bilan qanotning uzunli-gini belgilovchi genlar birikkan bo’lib, bir xromosomada joylashgan. Tanasi kulrang, qanoti uzun drozofilani tanasi qora, qanoti kalta drozofila bilan chatishtirilib F1 da 90 ta kulrang tanali normal qanotli pashsha olindi. F2 da 608 ta pashsha olingan bo’lsa, ularning nechtasi kulrang tanali, uzun qanotli bo’ladi?


3

2

18

Qonda ɣ -globulin sintezlanmasligi oqibatida bolalarda immunitet yetishmasligi vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nornlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X-xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Ona ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning qarindoshlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug'ilgan qizlarning necha foizi fenotip jihatdan sog' bo'ladi?


3

2

18

Odamlarda A va B genlari bitta autosoma xromosomasida joylashgan bo‘lib, ikki xil kasallikni yuzaga chiqaradi. Ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo‘lib, unga bu genlardan biri onasidan, ikkinchisi otasidan o‘tgan. Erkak ikki belgi bo‘yicha sog‘lom. Agar nazariy jihatdan krossingover 3% ni tashkil etsa, shu oilada ikki belgi bo‘yicha kasal farzandlarning tug‘ilish ehtimolini aniqlang.


3

2

18

Organizmning genotipi AaCc. AC va ac genlar birikkan holda irsiylanadi. Ularning orasidagi masofa 10 morganidga teng. Hosil bo`ladigan gametalar va ularning foizini aniqlang?


3

2

18

Pomidor o’simligida shoxlarining uzunligi bilan mevasining shaklini ifodolovchi genlar to’liq birikkan holda irsiylanadi. Seleksioner uzun poyali (H) va yumaloq mevali (D) gomozigota pomidor bilan kalta poyali (h) va noksimon mevali (d) pomidorlarni chatishtirib, F1 da 110 ta, F2 da 1200 ta o’simlik yetishtirgan.
a) F2 da uzun poyali va yumaloq mevali o’simlik qancha;
b) F1 da necha xil gameta hosil bo’ladi?


3

2

18

Odamlarda katarakta autosomada joylashgan dominant belgi bo’lib, polidaktiliya bilan to’liq birikkan holda irsiylanadi. Daltonizm esa jinsiy xromosomaga birikkan holda irsiylanadi. Trigeterozigota ona va sog’lom otadan barcha belgisi bo’yicha sog’lom bolalarning tug’ilish ehtimolini toping. (% ларда)


3

2

18

Ikki juft belgisi bo’yicha geterozigota organizm, ikki belgisi bilan gomozigota resessiv bo’lgan organizm bilan chatishtirilganda genotip bo’yicha qanday nisbatda ajralish sodir bo’ladi?


3

2

18

Sulida poyasining balandligi, kechpisharlik va zang zamburug’iga chidamsizlik poyaning normalligi, ertapisharlik, zang zamburug’iga chidamlilik belgilariga nisbatan resessivdir. Baland poyali, kechpishar va zang kasalligiga chidamsiz suli navi barcha belilari bo’yicha gomozigotali bo’yi normal, ertapishar, zang kasalligiga chidamli navi bilan chatishtirilishi natijasida olingan F1 duragaylar necha hil gameta hosil qiladi?


3

2

18

Odamlarda kar-soqovlik kasalligining ikki xil turi uchraydi va ular resessiv, autosomaga birikkan genlar bilan ifodalanadi. Agar ota-onalar kar-soqovlik kasalligining bir turi bilan kasallangan, boshqa turi bo’yicha sog’ va geterozigotali bo’lsa, kar-soqov bolaning tug’ilish ehtimolini aniqlang.


3

2

18

Maymunjon gulkosachasining shakli normal bo’lishi chala dominint gen, bargsimon shakli esa genning resessiv alleli bilan ifodalanadi. Geterozigotalarda kosachalar shakli o’rtacha bo’ladi. Maymunjon tanasining tukli bo’lishi tuksizlik ustidan dominantlik qiladi. Bu belgilar birikmagan holda irsiylanadi. Ikki belgi bo’yicha geterozigotalilar o’zaro chatishtirilganda fenotip bo’yicha qanday nisbatda ajralish namoyon bo’ladi?


3

2

18

Piyoz po’stining qizil rangini B gen, sariq rangini b gen ifodalaydi. Ammo ranglar genotipda V gen bo’lsa yuzaga chiqadi. Uning resessiv v alleli ingibitor vazifasini bajaradi va rangning chiqishiga to’sqinlik qiladi.
Po’sti qizil piyoz sariq piyoz bilan chatishtirilganda avlodda qizil, sariq, va oq piyozlar hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan avlodda fenotip bo’yicha qanday ajralish namoyon bo’ladi?


3

2

18

Leykodistrofiyaga kasalligiga chalingan 2-qon guruhli ayol leykodistrofiya bo’yicha sog’lom 1-qon guruhli erkakka turmushga chiqqan. Ularning birinchi o’g’li 2-qon guruhli, gemofilik bo’lib, boshqa belgilari bilan sog’lom bo’lgan. Qizi esa leykodistrofiya bo’yicha kasal, boshqa belgilari bo’yicha sog’lom va 2-qon guruhli bo’lgan. Uchinchi farzand o’g’il bo’lib, daltonizmga chalingan va boshqa belgilari bo’yicha sog’lom. Bu oilada I-qon guruhli farzand tug’ilmaydi.
Ota-onaning va farzandlarning genotipini toping (leykodistrofiya resessiv autosoma kasalligidir).


3

2

19

G’o’za bargining antosion rangda bo’lishi yashil rangi ustidan, tolasining jigar rangda bo’lishi oq rangi ustidan chala dominantlik qiladi. Antosion bargli, jigar rang tolali g’o’za yashil bargli, oq tolali g’o’za bilan chatishtirilganda F2 da fenotipik ajralish nisbatini va och antosion bargli, novvotrang tolali o’simliklar naslning necha foizini tashkil qilishini aniqlang.


3

2

19

Глаукома касаллиги бир неча йўллар билан наслдан-наслга ўтади. Бу касалликнинг битта тури аутосомада жойлашган доминант ген билан, иккинчи тури эса рецессив аутосома гени билан ифодаланади. Бу генлар бир-бири билан бирикмаган ҳолда ирсийланади. Агар ота-онанинг биттаси иккала патологик генлар бўйича гетерозиготали, иккинчиси эса иккала генлар бўйича соғ ва гомозиготали бўлса, авлодда касал болалар туғилиш эҳтимолини аниқланг.


3

2

19

Одамда гемофилия касаллигини келтириб чиқарувчи ген Х хромосомада жойлашган. Отаси соғлом, онаси гемофилия билан касалланган йигит отаси гемофилия билан касалланган, онаси генотип ва фенотип жихатидан соғлом қизга уйланди. Уларнинг никоҳидан туғилган қиз болаларнинг неча фоизи гемофилия билан касалланган бўлади.


3

2

19

Картошка тугунагида антоцион ранг бўлиши асосий P ва R генларга боғлиқ. Лекин улар ўз таъсирини доминан Д ген бўлгандагина фенотипда намоён қилади. Шунга кўра, P-rrD-генотипли картошка тугунаги кўк-бинафша ранг, P-R-D-генотипли тугунаги қизил-бинафша ранг, ppR-D- генотипли тугунаги пушти рангда бўлади. Бошқа ҳолатларда тугунак оқ рангда бўлади. Картошканинг гетерозигота қизил-бинафша тугунакли ўсимликлари ўзаро чатиштирилганда, авлодда фенотипик ва генотипик гуруҳлар сонини топинг.


3

2

19

Пиёз пўстининг қизил рангини А ген, сариқ рангини а ген ифодалайди. Аммо ранглар генотипда B ген бўлса юзага чиқади. Унинг рецессив b аллели ингибитор вазифасини бажаради ва рангнинг чиқишига тўсқинлик қилади.
Пўсти қизил пиёз рецессив гомозиготали оқ пиёз билан чатиштирилганда, F1 да фенотип бўйича бир хил 70 та ўсимлик, F2 да эса 3200 ўсимлик олинган. F2 даги ўсимликларнинг нечтаси оқ пиёзбош ҳосил қилади?


3

2

19

Pomidor mevasining yumaloq shakli (A) noksimon shakli (a) ustidan, qizil rangi (B) sariq rangi (b) ustidan dominantlik qiladi. Tajribada yumaloq qizil rangli va noksimon sariq rangli pomidorl ar o’zaro chatishtirildi. F1 da 50% yumoloq qizil rangli, 50% yumaloq sariq rangli duragaylar olindi. Ota-ona formalarning genotipini aniqlang.


3

2

19

II qon guruhli gomozigota ayol III qon guruhli gomozigota erkakka turmushga chiqsa, bu nikohdan qaysi qon guruhiga ega bo’lgan bolalar tug’iladi?


3

2

19

Odamda normal eshitish dominant, karlik resessiv belgi hisoblanadi. Normal eshituvchi II qon guruhli geterozigotali ota-onadan tug’ilgan farzandlarning necha foizi ikkita belgisi bo’yicha gomozigota bo’ladi?


3

2

19

Itlarda jun rangining qora bo’lishi jigarrang ustidan, kalta bo’lishi uzun bo’lishi ustidan to’liq dominantlik qiladi. Har ikkala belgining rivojlanishini ta’minlovchi genlar boshqa-boshqa xromosomalarda joylashgan. Agar digeterozigotali qora va kalta junli itlar o’zaro chatishtirilganda keyingi avlodda olingan kuchukchalarning necha foizi qora va kalta junli bo’ladi?


3

2

19

Pomidor mevasining qizil rangi (A) sariq rangi (a) ustidan dominantlik qiladi. Tajribada qizil va sariq rangga ega bo’lgan ota-ona o’simliklari chatishtirilganda, F1 da 100% qizil rangli mevaga ega duragaylar vujudga keldi. Ota-ona formalarining genotipini aniqlang.
3

2

19

Ikkita har xil genotipga ega bo’lgan yumaloq shaklli oshqovoqlar o’zaro chatishtirilib, F1 da gardishsimon qovoqlar olindi. F2 bo’g’inda 450 ta o’simlik gardishsimon, 300 tasi yumaloq va 50 tasi uzunchoq mevali bo’lib chiqdi. F2 bo’g’inda olingan yumaloq mevali o’simliklarning nechtasi getegozigotali bo’ladi?


3

2

19

Odamlarda sochning jingalakligi silliqligi ustidan chala dominantlik qiladi, geterozigota organizmlarning sochi to’lqinsimon bo’ladi. O’ng qo’lni ishlatish va normal eshitish esa chapaqaylik va karlik ustidan to’liq dominantlik qiladi. Jingalak sochli, o’naqay, normal eshitadigan ayol, to’lqinsimon sochli, chapaqay, normal eshitadigan erkakka turmushga chiqqan. Ularda to’lqinsimon sochli, chapaqay, kar farzand tug’ilgan bo’lsa, ota-ona genotipini aniqlang.


3

2

19

II darajali konsumentning biomassasi 150 kg ga ortgan bo‘lsa, produsent va II darajali konsumentning umumiy biomassasini (kg) aniqlang, (ekologik piramidani o‘simlik-chigirtka-kaltakesak-lochin tashkil etadi).


3

2

19

Ekologik piramidani g’oza-chivin-kaltakesak-lochin tashkil etadi. II va III darajali konsumentlarning umumiy massasi 132 kg ni tashkil qilsa, produtsentning umumiy biomassasini aniqlang.


3

2

19

Uchta tyulen bolasi birgalikda 45 kg. har biri 50 kg ga yetishi uchun bitta tyulen bolasi necha kg baliq istemol qilishi zarur.


3

2

19

Ekologik piramidani bug’doy-chigirtka-kaltakesak-lochin tashkil etadi. Pradutsentning biomassasi 100 t bo’lsa, III darajali kansumentning massasini (t) aniqlang?


3

2

19

Ekologik piramida fitoplankton, zooplankton, baliq va tyulendan iborat. Piramida asosi 1 tonna va uning tarkibida 30% oqsil mavjud bo’lsa, tyulen tanasidagi oqsildan ajralgan energiya miqdorini (kj) aniqlang.


3

2

19

Embrional rivojalanishning maydalanish bosqichida uch marta ekvatorial bo'linishdan so'ng blastomerlar soni nechta bo'ladi?


3

2

19

Lansetnik embrionidagi blastomerlar 128 taga yetishi uchun hujayralar necha marta meridinal (a) va ekvatorial (b) bo'linish kerak?


3

2

19

Qora kalamushning zigotasi 4 marata meridianal bo`lingandan so`ng uning blastulasidagi blastamerlarida jami xromasomalr soni 2432 taga yetgan bo`lsa, unig tuxum hujayrasidagi xromasomalar sonini aniqlang.

Download 71.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling