Davlat pedagogika universiteti


Download 50.41 Kb.
Sana09.03.2022
Hajmi50.41 Kb.
#600657
Bog'liq
2 5222110036372755319
pedagogning kasbiy madaniyati va odob - ahloqi, pedagogning kasbiy madaniyati va odob - ahloqi, pedagogning kasbiy madaniyati va odob - ahloqi, pedagogning kasbiy madaniyati va odob - ahloqi, pedagogning kasbiy madaniyati va odob - ahloqi, auditning turlari va shakllari (2), 2 5233450425071440650, 2 5233450425071440650, 2 5300789172900993325, boshlang-ich-sinf-o-quvchilarini-aqliy-faoliyat-usullariga-o-rgatish-texnologiyasi, boshlang-ich-sinf-o-quvchilarini-aqliy-faoliyat-usullariga-o-rgatish-texnologiyasi, 2 5217712943344392859, 2 5217712943344392859, 2 5344061213221329043

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT
DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

TASDIQLAYMAN”
O’quv ishlari bo’yicha prorektori
_____________N.X.Rahmankulova
____” _________ 2021 yil

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA “TARBIYA”
FANINING ISHCHI О‘QUV DASTURI
( I kurs uchun )
kunduzgi

Bilim sohasi: 100 000 – Ta’lim


Ta’lim sohasi: 110 000 – Ta’lim
Ta’lim yo‘nalishi: 60110500 – Boshlang‘ich ta’lim

Mаshg’ulоt turi

Аjrаtilgаn sоаt

II semester

Ajratilgan soat

Ajratilgan kredit

1.

Ma’ruza

30

30

6

2.

Amaliy mashg’ulotlari

30

30

3.

Mustаqil ta’lim

60

60

4.

Umumiy o’quv soati

120

120

Toshkent-2021
Fanning ishchi о‘quv dasturi Toshkent davlat pedagogika universiteti kengashining 20__ yil «____» ___________ dagi, ____ - sonli majlis bayoni bilan tasdiqlangan


Tuzuvchilar:

G.T.ISLAMOVA –


Z.X. INOYATOVA

M.B.TURSUNOVA

TDPU «Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi» kafedrasi katta o’qituvchisi
TDPU «Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi» kafedrasi o’qituvchisi
TDPU «Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi» kafedrasi o’qituvchisi

Taqrizchilar:

X.R. Sanaqulov
A. Karimjonov

– TDPU, p.f.n., dotsent

– CHDPI «Boshlang’ich ta’lim metodikasi» kafedrasi dotsenti, p.f.nFanning ishchi о‘quv dasturi Toshkent davlat pedagogika universiteti «Boshlang`ich ta`lim» fakulteti kengashining 20__ yil «____» ___________ dagi ____ - sonli majlisida muhokamadan o’tkazilgan.


Fakultet dekani p.f.d.prof. Sh.A.Abdullaeva

Fanning ishchi о‘quv dasturi Toshkent davlat pedagogika universiteti «Boshlang`ich ta`lim» fakulteti “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi” kafedrasining 20__ yil «____» ___________ dagi ____- sonli majlisida ko’rib chiqilgan va tasdiqlashga tavsiya qilingan.Kafedra mudiri K.A.Abrorxonova.

Fan/modul kodi
Ped 1246Oʻquv yili
2021-2022Semestr
2

ECTS – Kreditlar
4
Fan/modul turi
Majburiy

Taʼlim tili
Oʻzbek

Haftadagi dars soatlari
4
1.

Fan nomi

Auditoriya mashgʻulotlari (soat)

Mustaqil taʼlim (soat)

Umumiy yuklama (soat)
Boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani

60

60

120

2.

I. Fanning mazmuni.
II. Asosiy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)
Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga “Tarbiya” fani asoslari, metodologiyasi, metodlari va texnologiyalari bo‘yicha nazariy bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiya berishdan iborat.
Fanning asosiy vazifalarini quyidagilar tashkil qiladi:
- boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalashning ilmiy, nazariy va metodologik asoslarini o‘rgatish;
- talabalarga “Tarbiya” fanini bo‘yicha bilim berish;
- talabalarning mazkur fan bo‘yicha amaliy ko‘nikma va malakalarini shakllantirish;
- ushbu fan asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash texnologiyalari bilan talabalarni qurollantirish;
- talabalarni “Tarbiya” fanini o‘qitishga tayyorlash.


Ma’ruza mashg’uloti mavzulari

Soatlari hajmi


1.

“Tarbiya” fani asoslari. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasi. Boshlang‘ich sinflarda “Tarbiya” fanini o‘qitish. “Tarbiya” fanini o‘qitishning noan’anaviy shakllari

4
2.

“Tarbiya” fanini o‘qitishning inklyuziv ta’lim shakli. “Tarbiya” fanini o‘qitishning amaliy asoslari. “Tarbiya” fanini o‘qitish samaradorligi.

4
3.

“Tarbiya” fanini o‘qitish metodlari va texnologiyalari

2
4.

“Tarbiya” fanini O‘qitishning elektron-modulli shakli xususiyatlari.

2
5.

O‘zbekistonning yangi milliy g‘oyasi.

2
6.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida milliy g‘oya asoslari.

2
7.

Tarbiya fanini o‘qitishda individual uslublar.

2
8.

Masofaviy ta’lim xususiyatlari.

2
9.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda masofaviy ta’limning o‘rni.

2
10.

Masofaviy ta’lim vositasida “Tarbiya” fanini o‘qitish samaradorligi.

2
11.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda Inklyuziv ta’lim xususiyatlari.

2
12.

“Tarbiya” fanini o‘qitish amaliyotini takomillashtirishda tadqiqotlar hulosalaridan foydalanish.

2
13.

Fanni o‘qitish amaliyotini takomillashtirishda ijtimoiy so‘rovnomalardan foydalanish.

2


30 soat
Amaliy mashg’ulotlari mavzulari
II semestr1.

“Tarbiya” fani va unga oid me’yoriy hujjatlar bilan ishlash.
Boshlang`ich sinf o`quvchilarining jismoniy va aqliy xususiyatlari

2
2.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasi metodologiyasi. Tarbiyada milliy g‘oya asoslari bo‘yicha trening

2
3

“Tarbiya” fanini o‘qitishning noan’anaviy shakllari. “Tarbiya” fanini o‘qitishning masofaviy ta’lim shakli metodikasi

2
4

“Tarbiya” fanini o‘qitishning amaliy asoslari metodikasi. “Tarbiya” fanini o‘qitishning amaliy mexanizmlari. “Tarbiya” fanini o‘qitish samaradorligi tizimi

2
5.

“Tarbiya” fanini o‘qitish metodlari va texnologiyalari

2
6.

“Tarbiya” fanini O‘qitishning elektron-modulli shakli xususiyatlari.

2
7.

O‘zbekistonning yangi milliy g‘oyasi.

2
8.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida milliy g‘oya asoslari.

2
9.

Tarbiya fanini o‘qitishda individual uslublar.

2
10.

Masofaviy ta’lim xususiyatlari.

2
11.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda masofaviy ta’limning o‘rni.

2
12.

Masofaviy ta’lim vositasida “Tarbiya” fanini o‘qitish samaradorligi.

2
13.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda Inklyuziv ta’lim xususiyatlari.

2
14.

“Tarbiya” fanini o‘qitish amaliyotini takomillashtirishda tadqiqotlar hulosalaridan foydalanish.

2
15.

Fanni o‘qitish amaliyotini takomillashtirishda ijtimoiy so‘rovnomalardan foydalanish.

2Jami.

30 soat


Mustaqil ta’lim mavzulari
II semestr

Soatlar hajmi
1.

“Tarbiya” fanini o‘qitish metodlari.

2
2.

“Tarbiya” fanini o‘qitish texnologiyalari.

2
3.

O‘qitishning noan’anaviy shakllari xususiyatlari.

2
4.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda xorij tajribasidan foydalanish.

2
5.

Tarbiya fanini o‘qitishda individual uslublar.

2
6.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash.

2
7.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ongiga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish.

2
8.

Boshlang‘ich sinf o‘quvuchilarining milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalanganlik darajasini baholash.

2
9.

O‘zbekistonning yangi milliy g‘oyasi.

2
10.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida milliy g‘oya asoslari.

2
11.

O‘quvchilarning milliy g‘oya asosida tarbiyalanganligini aniqlash indikatorlari.

2
12.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida pedagogik tamoyillar.

2
13.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida psixofiziologik tamoyillar.

2
14.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasida ijtimoiy tamoyillar.

2
15.

Tarbiya fanini o‘qitishda individual uslublar.

2
16.

Masofaviy ta’lim xususiyatlari.

2
17.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda masofaviy ta’limning o‘rni.

2
18.

Masofaviy ta’lim vositasida “Tarbiya” fanini o‘qitish samaradorligi.

2
19.

Inklyuziv ta’lim xususiyatlari.

2
20.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda inklyuziv ta’lim asoslari.

2
21.

Inklyuziv ta’lim asosida “Tarbiya” fanini o‘qitishning ahamiyati.

2
22.

O‘qitishning elektron-modulli shakli xususiyatlari.

2
23.

“Tarbiya” fanini o‘qitishda elektron-modulli shakldan foydalanish.

2
24.

Elektron-modulli shakldan foydalanish samaradorligi.

2
25.

“Tarbiya” fanini o‘qitishning huquqiy asoslari.

2
26.

“Tarbiya” fanini o‘qitishning tashkiliy asoslari.

2
27.

“Tarbiya” fanini o‘qitishning ijtimoiy asoslari.

2
28.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fazilatlarni shakllantirish.

2
29.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijtimoiylashtirish.

2
30.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini faoliyatga yo‘naltirish.

2Jami

60
Talaba mustaqil ta’limning asosiy maqsadi- o`qituvchining rahbarligida va nazorati ostida talabada muayyan o`quv materiallarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalarni shakllantirishdir.
Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.
V. Fan oʻqitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)
Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba:

 • boshlang‘ich ta’limda tarbiya asoslari bo‘yicha nazariy bilimga ega bo‘ladi;

 • boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fanini o‘qitish metodikasi bilan qurollanadi;

 • boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fanini o‘qitishning zamonaviy texnologiyalarini o‘zlashtiradi;

 • boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini “Tarbiya” fani asosida tarbiyalash ko‘nikmasini egallaydi;

 • boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tarbiyalanganlik darajasini aniqlash kompetensiyalarini ega bo‘ladi.VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:
“Boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani ” bo‘yicha quyidagi texnologiya va metodlardan foydalaniladi:

 • Ilg‘or pedagogik texnologiyalar;

 • Axborot-kommunikatsion texnologiyalar;

 • Masofaviy ta’lim texnologiyasi;

 • Keys-stadi texnologiyasi;

 • Klaster texnologiyasi;

 • Suxbat metodi;

 • Trening metodi;

 • Muhokama metodi;

 • Bahs metodi;

Individual metodlar.
VII. Kreditlarni olish uchun talabalar:

 • talaba boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani asoslari bo‘yicha amaliy bilimga ega bo‘lishi;

 • talaba boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fanini o‘qitish asoslarini o‘zlashtirishi;

 • talaba boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani asosida o‘quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini bilishi;

 • talaba boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani asosida o‘quvchilarning tarbiyalanganlik darajasini baholash kompetensiyasini egallashi;

talaba boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fanini o‘qitishning ilg‘or texnologiyalarini o‘zlashtiradi.
Asosiy adabiyotlar:

    1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. // www. Ziyonet.uz

    2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 iyundagi 422-sonli “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. // www. Ziyonet.uz

    3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 iyundagi 422-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilari uchun “Tarbiya” fani Konsepsiyasi”. . // www. Ziyonet.uz

    4. Abdujalilova SH. Abdurauf Fitratning “Tarbiya” fani talqini. –Toshkent, 2020. – 36 b.

    5. Tarbiya kitobi. 1-4-sinflar uchun darslik. –Toshkent, 2020.

Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. T., 2004.
Qo‘shimcha adabiyotlar:

    1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. 29 b.

    2. Mirziyoev SH.M. Qonunustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 47 b.

    3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.

    4. Mirziyoev SH.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g‘oyamizning asosiy poydevoridir. –Toshkent, 2021

    5. Karimjonov A.va boshq. Ta’lim muassasalarida me’yoriy hujjatlar yuritish. –CHirchiq.,2020.-320 b.Axborot manbalari:

       1. www.ziyonet.uz

       2. www.pedagog.uz

       3. www.cspi.uz

       4. www.edu.uz

       5. www.tdpu.uz

Download 50.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling