Fakulteti qurilish sohasida tahsil olayotgan talabalarga


Download 43.96 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi43.96 Kb.
#1107493
Bog'liq
Кур констр саволлар методичка (2)
Кириш 111111, Mikroprotsessorli kontrollerlar. TRM-101 , Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (2), Yarimoʻtkazgich (3), Yarimoʻtkazgich (4), Yarimoʻtkazgich (6), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (8), printsipy-rascheta-gidravlicheskogo-udara-i-ih-razvitie, 123 12.06.2009, EXCEL dd4e4, Энкодер

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
FARGONA POLITEXNIKA INSTITUTI
QURILISH” FAKULTETIQURILISH SOHASIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA “QURILISH MEXANIKASI” va “BINO VA INSHOOTLAR KONSTRUKTSIYALARI” FANLARIDAN ORALIQ VA YAKUNIY BAHOLASHLAR UCHUN NAZORAT SAVOLLARI

Farg‘ona 2022
Mazkur uslubiy tavsiyada “Qurilish mexanikasi” fanidan Qurilish sohasida tahsil olayotgan talabalarga oraliq va yakuniy baholashlar uchun nazorat savollari uchun mo‘ljallangan. Uslubiy tavsiya bo‘lajak bakalavr talabalarga qurilish konstruksiyalari haqidagi olgan bilim va ko‘nikmalarini, konstruktsiyalarda qo‘llaniluvchi birikmalarning asosiy turlari va ularni hisoblash usullari, bino-inshoitlarni tiklashda ishlatiladigan keng tarqalgan konstruktsiyalar haqidagi asosiy ma’lumotlarni bilish darajasini test savollari hamda yozma savollar orqali baholashni o‘rgatadi.

Uslubiy tavsiya “BIQ”


kafedrasining uslubiy
semenarida ko‘rib chiqilgan.
Majlis bayoni № ____
“___” _________ 2022 y.
Tuzuvchilar: A.D.Do‘smatov
A.O‘.Axmedov

Taqrizchi: dotsent M.M.Bahromov
Qurilish mexanikasi” fanidan
test savollari 1. Inshootning hisobiy sxemasi deganda nimani tushuniladi?

 2. Hisobiy sxemani tanlash nimalarga bog’liq?

 3. Inshootlar qanday klassifikatsiyalanadi?

 4. Tayanchlar turlari?

 5. Yuklarning qanday turlari mavjud?

 6. Qanday sistemalar geometrik o’zgarmas sistemalar deb ataladi?

 7. Qanday sistemalar geometrik o’zgaruvchan sistemalar deb ataladi?

 8. Qanday sistemalarga oniy o’zgaruvchan sistemalar deb ataladi?

 9. Statik aniq va noaniq sistema orasidagi farq nimadan iborat?

 10. Zo’riqishning ta’sir chizig’i nima?

 11. Epyura va ta’sir chizig’i orasidagi farq nimada?

 12. Tayanch reaktsiyasi ta’sir chizig’i qanday quriladi?

 13. Ko’ndalang kuchning ta’sir chizig’i qanday quriladi?

 14. Eguvchi momentning ta’sir chizig’i qanday quriladi?

 15. Konsol balkada zo’riqishlarning ta’sir chiziqlari qanday quriladi?

 16. Ta’sir chizig’i orqali zo’riqishlar qanday aniqlanadi?

 17. Ko’p oraliqli sharnirli statik aniq balkalar deb qaysi sistemalarga aytiladi?

 18. Oraliq sharnirlarni joylashtirish va soniga qanday talablar qo’yiladi?

 19. SHarnirli balkalar elementlari o’zaro bog’lanish sxemasi (qavatlar sxemasi) nima?

 20. Ko’p oraliqli sharnirli balkalarda zo’riqishlarning ta’sir chiziqlari qanday quriladi?

 21. Qanday sistemalar uch sharnirli sistemalar deb ataladi?

 22. Uch sharnirli arka kesimidagi zo’riqishlar qanday aniqlanadi?

 23. Uch sharnirli arka uchun zo’riqishlar ta’sir chiziqlari qanday quriladi?

 24. Qanday sistemalar fermalar deb ataladi?

 25. Fermalar qanday elementlardan tashkil topgan?

 26. Ferma sterjenlaridagi zo’riqishlarni tugunlarni ajratish usuli bilan aniqlashning mohiyati nimada?

 27. Ferma sterjenlaridagi zo’riqishlarni moment nuqta usuli bilan aniqlashning mohiyati nimada?

 28. Ferma sterjenlaridagi zo’riqishlarni proektsiyalash usuli bilan aniqlashning mohiyati nimada?

 29. Ferma sterjenlaridagi zo’riqishlar ta’sir chiziqlari qanday quriladi?

 30. Ko’chish deb nimaga aytiladi?

 31. Statik aniq sistemalar.

 32. Qurilish mexanikasi fanining mohiyati va usullari.

 33. Qurilish mexanikasi fanining qisqacha rivojlanish tarixi va boshqa fanlar bilan uzviy bog`liqligi.

 34. Inshootlar va ularning hisoblash sxemalari.

 35. Tayanchlar va ularning turlari.

 36. Tashqi yuklar va ularning inshootga ta’siri.

 37. Inshootlar hisoblash sxemalarining kinematik analizi.

 38. Inshootlar geometrik strukturasining analizi.

 39. Ta’sir chiziqlar nazariyasi.

 40. Harakatlanuvchi yuklar va ta’sir chiziqlari haqida tushuncha.

 41. Tayanch reakstiyalarning ta’sir chizig`i.

 42. Oddiy va konsol balkalarning biror kesimi uchun ichki zo’riqishlarning ta’sir chizig`ini qurish.

 43. Tugunlar orqali yuk uzatilganda ta’sir chiziqlarni qurish.

 44. Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni harakatlanuvchi yuklarga hisoblash.

 45. Ko’p prolyotli statik aniq balkalar uchun ta’sir chiziqlarni qurish.Ta’sir chiziqlari yordamida zo’riqishlarni aniqlash

 46. Ko’p oraliqli statik aniq balkalar.

 47. Ko’p oraliqli statik aniq balkalar uchun qavatlararo sxemalarini qurish.

 48. Ko’p oraliqli balkalarni qo’zg`almas yuklar ta’siriga hisoblash.

 49. Ko’p oraliqli balkalarni ta’sir chiziqlari orqali hisoblash.

 50. Harakatlanuvchi yuklarning noqulay vaziyatini aniqlash.

 51. Asosiy va yordamchi balkalarni aniqlash.

 52. Bino va inshoot sxemalarini erkinlik darajasi.

 53. Yuk ko’taruvchi konsol balka asosiy balka bo’lganda.

 54. Qavatli sxema qurish.

 55. Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni asosiy balkadagi “K” kesimning eguvchi momentini ta’sir chizig’ini qurish (Mk) t/ch.

 56. Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni ikkinchi darajali balkadagi “K” kesimning Mk, Qk t/ch qurish va zo’riqishlarini hisoblash.

 57. Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni asosiy balkadagi “K” kesimi uchun Qk t/ch qurish va zo’riqishlarini hisoblash.

 58. T/ch orqali zo’riqishlarni hisoblash formulasiga misollar keltiring.

 59. Yoyiq (teng taqsimlangan) kuch ta’siridan hosil bo’lgan ichki zo’riqishlarni t/ch orqali hisoblang.

 60. Eguvchi moment ta’siridan hosil bo’lgan ichki zo’riqishni ta’sir chizig’i orqali hisoblang.

«Bino va inshootlar konstruktsiyalari» fanidan savollar to’plami


1 Quyma temirbetondan tayyorlangan qurilish konstruktsiyalari foydali tamonlarini ayting.


2 Qobirg’ali quyma orayopmalar nimalardan tashkil topadi
3 Orayopmaning barcha elementlari o’zaro qanday birikkan bo’ladi xamda ko’pincha betonni qanday sinflari ishlatiladi
4 Qobirg’aning tokchasi nima deb ataladi va nimaga tayanadi xamda qanday ishlaydi
5 Ikkinchi darajali to’sinlar va bosh to’sinlar nimalarga tayanadi
6 Asosiy to’sinlar qanday yo’nalishlarda joylashtirilishi mumkin
7 Ikkinchi darajali to’sinlar orasidagi masofa nimalarga bog’liq holda belgilanadi o’lchamlari qanday bo’ladi
8 Qavatlararo qobirg’ali orayopmalar plitalarining qalinligi nimaga qarab olinadi va qancha bo’lishi mumkin
9 Ikkinchi darajali to’sin kesimining balandligi qanday topiladi
10 Asosiy to’sin kesimining balandligi qanday topiladi
11 To’sinlar kesimining eni qanday topiladi
12 Plitani hisoblashda orayopma rejasidan shartli ravishda enidan qancha tasma ajratib olinadi.
13 Ajratib olingan tasma eguvchi momenti qanday to’sinlar kabi hisoblab topiladi
14 O’rta oraliqdagi momentlarni topish formulasi:
15 Agar chetki erkin tayanchda Ma=0 bo’lsa, birinchi oraliqdagi va birinchi oraliq tayanchdagi eguvchi momentlar topish formulasi
16 Birinchi oraliqda eguvchi momentning eng katta qiymati chetki tayanchdan qancha masofada bo’ladi
17 Ikkinchi darajali to’sindagi ko’ndalang kuchlar qanday topiladi:
18 Bino quyma orayopmasini komponovkalash sxemasini tushuntirib bering bino rejasini
19 binoning ko’ndalang qirqimini ko’rsatib tushuntirib bering
20 Plita va ikkinchi darajali to’sindagi eguvchi momentlarni aniqlash sxemasini ko’rsatib tushuntirib bering
21 Bino quyma orayopmasini komponovkalash sxemasi deganda nimani tushinasiz va u nimalardan iborat bo’ladi
22 Fanni qaysi fanlar bilan o’zaro bog’langan
23 Armaturaning turlari, ishlatish usuliga ko’ra va bajaradigan vazifasiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi
24 Oddiy armaturalar sinfi
25 Zo’riqtirilgan armaturalar sinfi
26 Ferma konstruktsiyalari haqida umumiy tushunchalar, ta’rifi
27 Fermalarni turlari
28 Fermalarni panjaralarini ko’rinishiga tuzilishiga ko’ra turlari
29 Ferma tayanchlariga qo’yilishiga qarab turlari
30 Fermalar qurilish ishlarida foydalanilishiga ko’ra quyidagi turlarga bo’linadi
31 Fermalarni doimiy yuklar ta’siridan hisoblashdagi usullari to’g’risida
32 Fermalarni elementlarini aytib bering
33 Ferma elementlarining kesim turlarini aytib bering
34 Fermani hisoblash tartibi
35 Fermani cho’zilishga ishlaydigan elementlarni talab qilingan kesim yuzasini aniqlash formulasini aytib bering
36 Fermani mustaxkamligini tekshirish formulasi
37 Fermani siqilishka ishlaydigan elementlarni talab qilingan kesim yuzasini aniqlash formulasini aytib bering
38 Sanoat binolarining sinchi necha xil va qaysilari bo’lishi mumkin
39 Ferma elementini hisobiy kuchini aniqlash nimalarga bog’liq
40 Тemirbeton nechanchi yilda kim tamonidan kashf etilgan va dastlabki armatutsralangan konstruksiyalar qayerlarda tayyorlangan va qurilish amaliyotida qo’llanilgan.
41 Тemirbeton konstruksiyalari bo’yich ishlar olib borgan Ozbekistonlik olimlarni aytib bering
42 Beton qurilish materiallari ichida eng ko’p ishlatilishiga sabab
43 Beton qanday material bo’lib, uning mustahkamligi qanday omillarga bog’liq
44 Beton va armaturaning birga ishlashiga sharoit yaratgan sabablar
45 Тemirbeton konstruksiyalari uchun ishlatiladigan beton qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak
46 Betonning mustahkamligi deganda, nimalar tushuniladi.
47 Betonning deformativ xususiyati deganda.................
48 Betonning fizik xususiyatlariga nimalar kiradi
49 Inshootlarni qanday maqsadlarda foydalanishlariga qarab betonlar qanday turlarga bo’linadi.
50 Zichligiga qarab, betonlar qanday tavsiflanadi..............
51 Temirbeton konstruksiyaning afzalliklari…………
52 Temirbeton konstruksiyaning nuqsonlari (kamchiligi)
53 Тemirbeton konstruksiyalarning ishlatilish soxalari :
54 Betonni tarifini aytib bering.
55 Betonning deformatsiyasi nechiga bo’linadi va qaysilar
56 Betonni kuch ta’sir etmagan holatdagi hajmiy deformatsiyasi
57 Betonni kuch deformatsiyasini hosil bo’lish sabablari………
58 Beton qanday material hisoblanadi.
59 Beton kirishishi va sababi
60 Kirishish betonni nimalariga bog’liq
61 Beton sinflarini aytib bering
62 Beton markalarini aytib bering
63 Armaturalarning turlari
64 Armaturani ishlatish usuliga qarab turlari
65 Armatura konstruksiya tarkibida bajaradigan vazifasiga ko‘ra turlari
66 Oddiy armatura sinflari
67 Zo‘riqtiriladigan armatura sinflari
68 Temirbeton konstruksiyalarida qanday sterjenli armaturalar keng qo‘llanilishini tushuntirib bering
69 Armaturalarning fizik – mexanik xossalari nimalarga bog‘liq.
70 po‘latlarda uglerod miqdoriga qarab uning xususiyatlari qanday o’zgaradi.
71 Armatura po‘latining xarakterli diagrammasiga ko‘ra armatura po‘latlari qanday turlarga bo‘linadi:
72 Temirbeton elementlari qanday konstruksiyalar bilan armaturalanadi.
73 Ishchi armaturalarni joylashishiga qarab nech uch xil bo‘ladi va qaysilar
74 Standart sim to‘rlar qanday armaturalardan tayyorlanadi.
75 Payvandlangan sim to‘rlar asosan qanday konstruksiyalarda ishlatiladi.
76 Sim to‘rlar xaqida aytib bering
77 Payvandlangan karkaslar qanday elementlarni armaturalash uchun ishlatiladi va turlar
78 Temirbeton elementlar kamida va kupi bilan necha % miqdorda armaturalanadi.
79 Ilgari betonning mustahkamlik darajalari va Xalqaro standartlarning yangi tizimi boʻyicha beton qanday sinflar orqali belgilanadi.
80 Xalqaro standartlarning yangi tizimi boʻyicha beton mustahkamligi sinflarini aytib bering
81 Mexanik xossalariga qarab armaturabop metall quyidagi sinflarga boʻlinadi:
82 Temirbeton konstruktsiyalarda tashqi ta’sir etayotgan yukning oshib borishi natijasida kuchlanganlik - deformatsiya holati neca bosqichda bo’ladi
83 Egiluvchi elementlarda kuchlanganlik – deformatsiyasini 1- bosqichini aytib bering
84 Egiluvchi elementlarda kuchlanganlik – deformatsiyasini 2- bosqichini aytib bering
85 Egiluvchi elementlarda kuchlanganlik – deformatsiyasini 3- bosqichini aytib bering
86 Oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalar tarifi.
87 Betonning cho'ziluvchanligi ko'pi bilan necha mm ekanligi ma'lum
88 Oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalarning afzalligi
89 armatura oddiy temirbetondagiga nisbatan necha % kamroq sarf bo'ladi.
90 Oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalarda qanday sinfli beton va armatura ishlatiladi
91 O'ta mustahkam materiallaming qo'llanilishi temirbeton konstruksiyasiga qanday imkonini beradi;
92 Oldindan zo'riqtirilgan temirbeton konstruksiyalari o'zining zanglashga qarshi qanday xususiyatlari bilan farq qiladi.
93 Betonda cho'zuvchi kuchlanishlar paydo bo'ladigan konstruksiyalarda qanday temirbetondan foydalanish maqsadga muvofiqdir misollar keltiring
94 Oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalarning tejamkorligiga baho berishda iqtisodiy samaradorlikning asosiy ko'rsatkichini aytib bering
95 Konstruksiyalarni mustahkamligi deganda nimalarni tushunasiz va aniqlashda nimalarga e’tibor berish kerak
96 Konstruksiyalarni bikrligi deganda nimalarni tushunasiz va aniqlashda nimalarga e’tibor berish kerak
97 Konstruksiyalarni ustivorligi deganda nimalarni tushunasiz va aniqlashda nimalarga e’tibor berish kerak
98 Qurilishda qo’llaniladigan konstruksiyalarni aytib bering
99 Konstruksiyalarga ta’sir qiladigan statik va dinamik kuchlarni tushuntirib bering
100 Yuklarning turlarini sanab bering.
101 Betonning siqilish zonasidagi kuchlanishlar epyurasi qandayko’rinishda bo’ladi
102 Armaturalashning optimal foizi to'sinlar, plitalar va ustunlar uchun necha % dir
103 Temirbeton elementlari kamida va ko'pi bilan necha % miqdorida armaturalanadi
104 Armaturalashning maksimal miqdori esa nimalar asosida belgilanadi
105 nisbiy balandlikni deb nimaga aytiladi va qaysi xarf bilan belgilanadi (formulasi)
106 Yakka armaturali elementda siqilish zonasidagi beton buzilmagan holda qabul qila oladigan momentning chegaraviy qiymati formulasini yo’zib berib tushuntiring
107 Tavr shaklli kesimlarni hisoblashda nechta hol bo’lishi mumkin va qaysilar
108 Siqilish zonasiga armatura quyidagi nechta holda qo'yiladi va qaysilar
109 Siqiluvchi elementlar to‘g’risida ma’lumotlar
110 Siqilgan elementlarni armaturalash
111 Egiluvchi, cho‘ziluvchi va siqiluvchi metall konstruktsiyalar.
112 Metall konstruktsiyalarni loyihalash asoslari.
113 Bino va inshootlar konstruktsiyalarini chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblash
114 Po‘lat sortamenti. Sortament profillari xarakteristikalari
115 Po‘latni markalarga bo‘linishi. Po‘latni mustahkamligini oshirish
116 Payvand birikmalar.
117 Payvandlash turlari.
118 Boltli va parchin mixli birikmalar
119 Temirbeton konstruktsiyalarini rivojlanish tarixi
120 Temirbeton konstruktsiyalarda ishlatiladigan beton va armaturalar.
121 Temirbetonning qarshilik nazariyasi asoslari.
122 Oldindan zo‘riqtirilgan temirbeton konstruktsiyalari
123 Tavr, qo‘shtavr kesimli egiluvchi elementlarni mustahkamlikka hisoblash
124 Bir qavatli sanoat binolari konstruktsiyalari
125 Ko‘p qavatli sanoat binolari konstruktsiyalari
126 Temirbeton ustunlarni hisoblash
127 Temirbeton fermalarni hisoblash
128 Temirbeton poydevorlarni hisoblash
Download 43.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling