Farmatsevtik kimyo


Download 3.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/38
Sana28.11.2017
Hajmi3.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 

 

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 

FARMATSEVTIK KIMYO KAFEDRASI 

 

  

 

  FARMATSEVTIK KIMYO

”  

O„QUV – USLUBIY MAJMUA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Toshkent – 2016 

 

 

 Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 

FARMATSEVTIK KIMYO KAFEDRASI 

 

  

 

  

 

 “FARMATSEVTIK KIMYO” FANIDAN  

O„QUV – USLUBIY MAJMUA 

 

  

 

  

 

  

 

 Toshkent – 2016 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  o‘quv,  ishchi  o‘quv  reja  va  oquv  dasturiga 

muvofiq  ishlab chiqildi. 

 

 

Tuzuvchilar: I.M. Iminova  - Farmatsevtik kimyo  kafedrasining dotsenti, f.f.n.  

X.Q. Olimov - Farmatsevtik kimyo kafedrasining dotsenti, f.f.n.  

N.T. Zaripova- Farmatsevtik kimyo kafedrasining assistent. 

 

Taqrizchilar: 

A.F.  Do‘smatov  –  O‘zR  SSV  Dori  vositalari  va  tibbiy  texnika  sifatini  nazorat 

qilish  Bosh  boshqarmasi  qoshidagi  farmatsevtika  sohasiga  xalqaro  standartlarni 

joriy etishni muvofiqlashtirish bo‘limi boshlig‘i, farmatsevtika fanlari doktori. 

D.  A.Zulfiqorieva  –  Toshkent  farmatsevtika  instituti,  Toksikologik,  organik  va 

biologik kimyo kafedrasi katta o‗qituvchisi farmatsevtika fanlari nomzodi. 

 

 Fanning ishchi o‘quv dasturi ―Farmatsevtik kimyo‖ kafedrasining  2016yil 

―_9__‖ iyundagi ―_20__‖ - son yig‘ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet 

kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.  

 

Kafedra mudiri: __________ V.N.Abdullabekova  

 

 Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  farmatsiya  fakultet    soha    uslibiy  kengashida 

muhokama  etilgan va  foydalanishga  tavsiya  qilingan    (2016  yil  15  iyundagi 11-

sonli bayonnoma).  

 

Farmatsiya soha uslubiy kengashining raisi. f.f.d., prof._______M.A.Tojiyev 

 

 

Markaziy uslubiy kengash raisi, propektor, f.f.n. ______________ S.U. Aliev 

 

O‘quv -uslubiy majmua  MUK  kengashining 2016  yil __________dagi ___-

sonli qarori bilan tasdiqqa  tavsiya qilingan. 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  MUNDARIJA 

 

KIRISH……………………………………………………………… Sillabus……………………………………………………………… 10 

Ishchi dastur………………………………………………………..... 11 

Fanni o‗qitishda foydalaniladigan intrefaol ta‘lim metodlari……… 42 

Nazariy materiallar……  ………………………..…………………... 45 

 

1.  Farmatsevtik  kimyo  fani  va  uning  ob‘ektlari,  vazifalari.  Dori 

vositalarini  nomlanishi  va  tasniflanishi.  Dori  vositalarini  sifatini 

ta‘minlash. 

MX 

larining tuzilishi, 

ko‗rsatkichlari 

va  

ahamiyati…………………………………….…51 2.  Dori  vositalarni  sifatini  nazorat  qilishning  farmakopeyaviy  

usullari.  Dori  vositalarining  sifatliligini  ta‘minlash  muammolari. 

Umumiy 

va 


hususiy 

yot 


aralashmalarni 

aniqlash 

usullari………………………………………………60 

3.  Oksidlanish  kaytarilish  usullarining  noorganik  dori  vositalari 

taxlilida qullanilishi. Peroksidlar. Galogenidlar va ularning ishqoriy 

metallar  bilan  xosil  qilgan  birikmalari.  5-10%  yodning  spirtli 

eritmasi,  xlorid  kislotasi,  kaliy  va  natriy  bromid  (xlorid, 

yodid)…………………………………………………………66 

 4. 

Dori 


vositalarining 

sifat 


kursatkichlarini 

aniqlash. 

Kompleksonometrik  titrlash  usulining  dori  vositalari  taxlilida 

qullanilishi.    Kalsiy,  magniy,  bor  birikmalari  va  rentgenoskopiyada 

ishlatiladigan BaSO

4

 sifatiga qo‗yilgan talablar……………73 5.  Dori  vositalari  chinligini  aniqlash  usullari.  Farmatsevtik  sifat 

taxlilining  o‘ziga  xos  tomonlari.  Vismut,  rux,  simob,  birikmalari 

umumiy  va  xususiy  tahlil  usullari.    Kumush,  mis  va  temir 

birikmalarining 

tahlili. 

Ularning 

sifatiga 

qo‗yilgan 

talablar………………………………………………………………

…………80 


6.   Spirtlar, aldegidlar  guruhiga kirgan dori vositalari tahlili.  Oddiy 

va  murakkab  alifatik  efirlar  guruhiga  kirgan  dori  vositalari  tahlili 

(dietil 

efiri, 


dimedrol, 

nitroglitserin)…………………………………………………………

…………66 

7.  Kislotali  asos  titrlash  usulini  dori  vositalari  taxlilida  qullanilishi. Alifatik  karbon  kislotalar  (kaliy  atsetat,  kalsiy  glyukonat,  kalsiy 

laktat,  natriy  sitrat,  kalsiy  pangamat,  kalsiy  pantotenat),  alifatik 

aminokislotalar  (glyutamin  kislota,  metionin,  sistein,  atsetilsistein, 

aminalon,  glitsin,  askorbin  kislota)  guruhiga  kirgan  dori  vositalari  

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  tahlili……………………………………………………93 

8-9  Betalaktamidlar.  Penisillinlar.  Benzilpenisillin  Na,  ampisillin, 

karbenisillin  natriy  taxlili.  Sefolosparinlar  va  aminoglikozidlar  

taxlili. 

sefazolin 

natriy, 


sefalotin 

natriy, 


streptomitsin…………………………………………………107 

10.  Terpenoidlar  guruxiga  kirgan  dori  vositalari  taxlili  va  ularning 

sterioizomeriyasi 

bilan 


ularni 

faolligi 

orasidagi 

bogliklik 

qonuniyatlari.  Sifatini  nazorat  qilish  usullari.  Mentol,  terpengidrat, 

validol, 

kamfora, 

sulfokamfokain, 

bromkamfora…………………………………………………………

……..…114 

11-12.   

 

Biologik  faol  birikmalar  taxliliga  funksional  yondashish. Kardenolidlar, 

(yurak 


glikozidlari), 

guruh vitaminlari 

(ergokalsiferollar).  Umumiy  va  xususiy  taxlil  usullari,    Steroidlar. 

Garmonlar 

(kortikosteroidlar, 

androgenlar, 

estrogenlar 

va     

gestogenlar,  anaboliklar)  Umumiy  va  xususiy  taxlil  usullari. Pregnin,  progesterin,  testosteron  propionat,  metiltestosteron, 

metandrostenolon,  estradiol  propionat,  kortizon  atsetat,  doksa, 

prednizalon, deksametazon………………123 

13.  Aromatik  birikmalar.  Fenollarning  hosilalari.  Fenol,  rezorsin, 

timol,  tetratsiklin,  oksitetratsiklin,  paraaminofenol  birikmalari  va 

ularning 

tahlil 

usullari…………………………………………………………………………133  

14.  Aromatik  kislotalar  va  ularning  birikmalarini  kislota  -  asos 

xossalari. Salitsil kislotasi va uni amidlari, efirlari  (benzoy kislota, 

salitsil  kislota,  salitsilamid,  atsetilsalitsil  kislota,  fenilsalitsital). 

Tahlil usullari……………………………147 

15.  Paraaminobenzoy  va  paraaminosalitsil  kislota  hosilalari. 

Diazotirlash  reaksiyasi.  Trimekain,  ksikain,  anestezin,  novokain, 

dikain………………….156 

16.  Arilalkilaminlar,  nitrofenilalkilaminlar  birikmalari  guruhiga 

kirgan  dori  moddalari  tahlili.  Efedrin  gidroxlorid,  adrenalin 

gidroxlorid,  noradrenalin  gidroxlorid,  izadrin,  mezaton,  levodopa, 

metildopa. 

Levomitsetin, 

levomitsetin 

suksinat 

va 


stearat……………………………….……………………………169 

17.  Sulfanilamidlar  (streptotsid,  sulfatsil  natriy)  hosilalari  guruhiga 

kirgan 

dori 


moddalar 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  tahlili…………………………………………….…………………1

75 


18.  Xlorbenzosulfamid  va  benzotiadiazin  (butamid,  xlorpropamid, 

dixlortiazid,  glibenklamid),  benzosulfamid  (furosemid,  pantotsid, 

xloramin 

B) 


hosilalari 

guruhiga 

kirgan 

dori 


moddalar 

tahlili…………………………..……….……182 

19.  Tabiiy  va  sintez  yo‗li  bilan  olingan  geterotsiklik  birikmalar.  

Ularning  tasniflanishi.  Kislorod    saqlagan  geterotsiklik  birikmalar. 

Nitrofuran  hosilalari:  furatsillin,  furadonin,  furazolidon,  furagin. 

Olinishi,  sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  umumiy  va  xususiy  tahlil 

usullari……………………………………………191 

20.Benzopiran  xosilalari.  Neodikumarin,  fepromaron,  nitrofarin. 

Umumiy 

va 


xususiy 

tahlil 


usullari…………………………………………………………….. 

21.Tuzilishida  xroman  guruxini  saqlagan  birikmalar  (E  gurux 

vitaminlar)  tokoferol  atsetat.  Sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  tahlil 

usullari va saqlanishi.  

22. 

Fenilxroman hosilalari 

kversetin, 

rutin, 

tahlil 


usullari……………………… 

Imidazol  va  triazol  xosilalari  guruxiga  kirgan  dori  vositalari  tahlili. 

Metronidazol, 

klofelin, 

galazolin, 

flukanazol, 

pilokarpin……………………………………….. 

23.  Pirazol,  pirrolizidin,  pirrolidin  hosilalari      guruhiga  kirgan  dori 

moddalar 

tahlili. 

Amidopirin, 

butadion, 

analgin, 

platifillin………………………………. 

24-25.  Indol  xosilalari  bo‗lgan  dori  moddalar  tahlili.  Serotonin   

adipinat,  indometatsin.  Ioximban  hosilalari  (rauvolfiya  alkaloidlari)  

rezerpin………….. 

26.  Lizergin  kislotasining  hosilalari  (shoxkuya  alkaloidlari) 

Ergometrin 

maleat, 


ergotamin 

tartrat. 

Ezerolin 

hosilalari: 

fiziostigmin salitsilat va uning sintetik o‗rinbosari prozerin. strixnin 

nitrat, sekurinin nitrat………………………… 

27-28.  Piridin  xosilalari.  Piridinning  tabiiy  va  sintetik  xosilalari: 

piridoksin gidroxlorid, piridoksal fosfat, piriditol, parmidin. Piridin–

3  karbon  kislotasining  xosilalari  va  piridin–4  karbon  kislota 

xosilalari:  nikotin  kislotasi,  izonikotin  kislotasi    va  ular 

xosilalarining  tahlil usullari.   …………………………… 

29.  Tropan  xosilalari.  Atropin  sulfat,  gomotropin,    giossiamin, 

tropatsin,  tropofen.  Sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  tahlil  usullari. 

Ekgonin 


xosilalari, 

kokain. 


Tahlil 

usullari………………………………………………………………

…… 

30.  Xinolin    xosilalari.Xinolinning  4  -  xolatiga  birikkan  xosilalari:        Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  xinin, xinidin, xingamin, trixomonotsid. Sifatiga qo‗yilgan talablar, 

tahlil usullari. Xinolinning      8-xolatiga birikkan xosilalari xinozol, 

klinoxinol.  Olinishi.  Sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  tahlil    usullari.  

……………………………….. 

31.  Xinuklidin  xosilalari  guruxiga  kirgan  dori  vositalari  tahlili. 

Oksolidin, 

imexin, 

atseklidin, 

kvalidil. 

Izoxinolin 

va 

fenantrenizoxinolin xosilalari………………. 32.  Benzilizoxinolin  xosilalari  papaverin  gidroxlorid,  No-SHpa, 

glautsin,  morfin,  kodein  va  ularning  yarim  sintetik  analoglari. 

Sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  umumiy  va  xususiy  tahlil 

usullari……………………………………………………………….. 

33-34.  Pirimidin  2.4-dion  xosilalari.  Metiltiouratsil,  ftoruratsil, 

pirimidin  nukleotidi:  ftorafur,  kaliy  orotat.  Tahlilidagi  umumiy  va 

xususiy    tahlil  usullari.  Pirimidin  2.4.6  -  trion  xosilalari.  Barbitur 

kislota  xosilalari:  Barbital,  fenobarbital,  etaminal  natriy,  geksenal, 

barbamil, benzonal, geksamidin. Olinishi, umumiy va xususiy tahlil 

usullari,  saqlanishi…………………………………………………... 

35-36.  Fenotiazin,  benzodiazepin  xosilalari.  aminazin,  propazin  va 

ftorfenazin.  Atsillangan  fenotiazin  xosilalari:  etmozin,  etatsizin. 

Sifatiga qo‗yilgan talablar, tahlili. Azepin xosilalari: karbomazepin, 

sifatga  qo‗yilgan  talablar,  tahlil  usullari.  Benzodiazepin  xosilalari  

xlordiazepoksid,  diazepam,  oksazepam,  nitrozepam  va    fenozepam 

sifatiga  qo‗yilgan  talablar,  tahlil    usullarni.  Oksazin  xosilalari: 

azepin. Sifatiga qo‗yilgan   talablar, tahlil usullari………………….. 

Laboratoriya mashgulot materiallari ……………………..………… 333 

Keyslar banki…………………………………………………...…… 411 

Mustaqil ta‘lim mavzulari…………….………………………..…… 413 

Glossariy………………………………………………….…………. 416 

Adabiyotlar  ro‗yxati………………………….………..…………… 418 

 

     

 

 

 

 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  KIRISH 

Farmatsevtik  kimyo  farmatsiya  fanlari  orasida  etakchi  o‘rinlardan  birini  egallab,  dori 

moddalarning  olinishi,  kimyoviy  tuzilishini  aniqlash,  sifatini  nazorat  qilish  va  standartlash, 

turg‘unligini,  saqlash  muddatini  aniqlash  va  saqlash  sharoitini  belgilab  berish  kabi 

muammolarni hal etadi.  

Ushbu  fan  asos  kimyo  va  fizika,  tibbiyot  fanlarining  qonuniyatlari  va  usullaridan  dori 

vositalarini izlab topish, ularni sifatini nazorat qilish uchun foydalanib, dori moddalari va dori 

preparatlarining sifatini baxolash, shuningdek biofarmatsevtik, farmakokinetik tahlil usullarini 

ishlab  chiqish  bilan  shug‘ullanadi.  Dori  vositalari  uchun  asosiy  sifat  standartlari  bo‘lgan 

me'yoriy  hujjatlar,  ularning  tuzilishi,  ko‘rsatkichlarini  aniqlash  usullarini  ishlab  chiqish  va 

takomillashtirish, dori vositalarining barqarorligini ta'minlash va yaroqlilik muddatini aniqlash, 

saqlash sharoitlarini belgilab berish ham ushbu fan zimmasiga yuklatilgan. Dori vositalarining 

sifatliligini  ularning  tozaligi  orqali  belgilanganligi  uchun  ruxsat  etilgan  va  ruxsat  etilmagan, 

shuningdek yot aralashmalarni aniqlashning aniq va sezgir usullarini ishlab chiqish ham muhim 

ahamiyat kasb etadi. 

Dori  vositalarini  nomenklaturasining  ortib  borishi,  dori  ishlab  chiqaruvchi 

korxonalar  sonining  ko’payishi,  ayni  bir  xil  dori  preparatining  bir  necha  o’nlab  sotuv 

nomlari  bilan  generik  xolatda  ishlab  chiqarilishi  va  respublikamiz  xududiga  kiritilishi, 

shuningdek,  dorivor  o’simliklarga  bo’lgan  ehtiyoji  tobora  ortib  borishi  axolini  sifatli 

ko’zlangan  biologik  samaraga  ega  bo’lgan  dori  vositalari  bilan  ta’minlashga  o’ta 

extiyotkorlik  bilan  yondoshishini  taqozo  etadi.  Buning  uchun  dori  vositalari  va  dorivor 

o’simliklar  xom  ashyosi  xavfsizligi  va  sifatini  oshirish  muammolarini  echimini  topish 

talab etiladi.  

Fanni  o’rganish  jarayonida  dori  moddalarining  kimyoviy  tuzilishi  va 

stereoximiyasini  o’rganishda  qo’llaniladigan  zamonaviy  fizikoviy  kimyoviy  usullarga 

jumladan,  potentsiometrik,  amperiometrik,  polyariometrik  usullar,  absorbtsion 

usullardan  fotokolorimetrik  spektrofotometrik,  IK  spektroskopik  radioto’lqini 

chastotasida  olinadigan  spektrlardan  yadro  magnit  rezonansi,  elektron  paramagnit 

rezonansi,  YAMR- 

13

S,  shuningdek,  termik  taxlil  usullariga  keng  o’rin  berilgan.  Dori vositalarining  sifati  ularning  olinish  usullariga,  saqlanish  sharoitiga  va  fizikoviy-

keimyoviy  xossalariga  bog’liq  bo’lganligi  sababli  ularning  sifat  standartlari,  sifat 

standartlarining  ko’rsatkichlarini  aniqlashda  qo’llaniladigan  fizikoviy  kimyoviy  usullar 

xaqida xam batafsil nazariy bilim va amaliy ko’nikmalar beriladi. 

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining maqsadi—ta'lim soxasini tubdan isloh 

qilish,  uni  o‘tmishdan  qolgan  mafkuraviy  qarashlar  va  sarqitlardan  to‘la  xalos 

etish,  rivojlangan  demokratik  davlatlar  darajasida,  yuksak  ma'naviy  va  axloqiy 

talablarga  javob  beruvchi  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlash  Milliy  tizimini 

yaratishdir.  Dunyoga  yangi  ko‘z  bilan  qaraydigan,  uddaburon,  ishning  ko‘zini 

biluvchi,  buyuk  kelajagimiz  poydevorini  quruvchi  va  yuksaltiruvchi   mutaxassis 

kadrlarni  tayyorlash,  respublikamiz  pedagoglari  oldida  turgan  eng  muhim  va 

mas'uliyatli vazifadir. 

Ushbu modernizatsiya qilingan fan dasturi Vazirlikning 2008 yil 30 maydagi 

―Fan  dasturlarini  modernizatsiya  qilishni  tashkil  etish  to‘g‘risida‖gi  160-sonli 

buyrug‘ida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, ―Fanlarning o‘quv 

dasturlarini  modernizatsiya  qilish  bo‘yicha  yo‘riqnoma‖  va  ―Fanlar  bo‘yicha 

o‘quv dasturlarini yaratish tartibi‖ asosida ishlab chiqilgan. 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

  Farmatsevtik  kimyo  farmatsiya  fanlari  orasida  etakchi  o‘rinlardan  birini 

egallab, dori moddalarning olinishi, kimyoviy tuzilishini aniqlash, sifatini nazorat 

qilish  va  standartlash,  turg‘unligini,  saqlash  muddatini  aniqlash  va  saqlash 

sharoitini belgilab berish kabi muammolarni hal etadi.  

Ushbu  fan  asos  kimyo  va  fizika,  tibbiyot  fanlarining  qonuniyatlari  va 

usullaridan  dori  vositalarini  izlab  topish,  ularni  sifatini  nazorat  qilish  uchun 

foydalanib, dori moddalari va dori preparatlarining sifatini baxolash, shuningdek 

biofarmatsevtik, 

farmakokinetik 

tahlil 


usullarini 

ishlab 


chiqish 

bilan 


shug‘ullanadi.  Dori  vositalari  uchun  asosiy  sifat  standartlari  bo‘lgan  me'yoriy 

hujjatlar, ularning tuzilishi, ko‘rsatkichlarini aniqlash usullarini ishlab chiqish va 

takomillashtirish,  dori  vositalarining  barqarorligini  ta'minlash  va  yaroqlilik 

muddatini  aniqlash,  saqlash  sharoitlarini  belgilab  berish  ham  ushbu  fan 

zimmasiga  yuklatilgan.  Dori  vositalarining  sifatliligini  ularning  tozaligi  orqali 

belgilanganligi  uchun  ruxsat  etilgan  va  ruxsat  etilmagan,  shuningdek  yot 

aralashmalarni  aniqlashning  aniq  va  sezgir  usullarini  ishlab  chiqish  ham  muhim 

ahamiyat kasb etadi. 

Fanni  o‘qitish  auditoriya  darslari,  laboratoriya  darslari,  mustaqil  ta'lim, 

kurs ishlari, ishlab chiqarish amaliyoti, hamda takomillashtirilgan dastur asosida 

bilim berish kabi shakllardan iborat. 

 Pharmaceutical Drug Analysis‟ will prove to be a valuable and 

indispensable guide to those working in Research & Development Laboratories, Quality 

Assurance Laboratories as well as Drug Testing Laboratories where either new products are 

being developed or routine analyses are carried out. Academicians and researchers engaged in 

the evaluation of pharmaceutical drug substances either in pure or dosage forms will also 

enormously benefit from „Pharmaceutical Drug Analysis‟ by virtue of its ultimate goal of 

maintaining very high standards of quantitative analysis.

 

  

 

  

 

  

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

10 


 

  

I. 

SILLABUS 

 

Fanning qisqacha tavsifi 

OTMning nomi 

va joylashgan 

manzili: 

Toshkent Farmatsevtika Instituti 

Oybek  ko‗chasi, 45 

Kafedra: 

Farmatsevtik kimyo 

Farmatsiya fakulteti 

tarkibida Ta‟lim sohasi va 

yo„nalishi: 

5510500– 

―Farmatsiya‖  

5140900- Kasb 

ta‘limi 

Farmatsiya (turlari bo‗yicha) 

Kasb ta‘limi 

 

Fanni (kursni) olib boradigan 

o„qituvchi 

to„g„risida 

ma‟lumot:  

 

 e-mail: 

 

 Dars vaqti va 

joyi: 

1-bino 


64,65,67,72 

auditoriya Kursning 

davomiyligi 

3.09.2014-20.01.2015 Individual grafik 

asosida ishlash 

vaqti:  

Dushanba-shanba kunlari 9:00 dan 15:00 gacha Fanga ajratilgan  

soatlar 

(Farmatsiya turlari 

bo‗yicha) Auditoriya soatlari 

Mustaqil 

ta‟lim: 

148 


Ma‟ruza  72  Labora

toriya  

144 


Kasb ta‘limi 

Ma‟ruza  72  Labora


Download 3.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling