Fe(OH)3 va kumush gidrozollarni olish Ko`rsatma tarkibi


Download 122.74 Kb.
Sana19.11.2020
Hajmi122.74 Kb.

Fe(OH)3 va kumush gidrozollarni olish

Ko`rsatma tarkibi:

1. Mavzuning ahamiyati.

2. Ishning maqsadi.

3. Qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalar.

5. Talabalar bilimini tekshirish uchun savollar.

6. Test topshiriqlari.7. Laboratoriya ishlarini qadamma-qadam bajarish tartibi.
Mavzuninga hamiyati: Dori dispers sistmemalarning deyarli barchasi dispers sistemlardir. Farmasevtika instituti talabalari o`sish davomida dori vositalarini olish usullari, ularning molekulyar-kinetik, elektrokinetik, optik xossalari bilan tanishishlari, barqaror qilish yo`llarini bilishlari zarur. Ushbu mavzuda kolloid eritmalarni olishning dispergasiya va kondensatsiya usullari bilan tnishadilar va kimyoviy kondensatsiya usuli bilan temir (III)-gidroksidi va kumush gidrozollarini oladilari.

Maqsadva vazifalar: Zollarni olish usullri bilan tanishish. Olinish shartlarini o`rgnish.Temir (III) gidroksidinigidrolizreaksiyasiva kumush gidrozoliniqaytarilish reaksiyasiyordamidaolish.Zarur asbob va reaktivlar: 50 mllitagi yassi konussimon kolbalar,0,5 ml10mllio‘lchovsilindri,gazgorelkasi,asbestto‘ri,uchoyoq,0,1 Mli AgNO3,2% FeCI3,K2CO3 , tannin eritmalari.

Ishning bajarilishi:


 1. Tajriba:Temir (III) gidroksidi zolining gidroliz reaksiyasi bilan olinishi.

    1. Silindr yordamida 10 ml distillangan suv kolbaga solinadi.

    2. Kolbani gorelka ustiga o`rnatilgan uch oyoq usidagi asbest to`ri ustiga joylashtiriladi va qaynagunchaqizdiriladi.

    3. So‘ngra qaynab turgan suvga FeCI3ning 2% li eritmasidan tomchilatib 5-10 ml qo‘shiladi.

    4. Eritmaning ranggiga qarab zol hosil bo`lganligi to`g`risida xulosa qilinadi.


2-Tajriba: Kumush zolining qaytarilish reaksiyasi bilan olinishi.

1. Kolbaga 50 ml distillangan suv quyiladiva qaynaguncha qizdiriladi.

2. 4-5 tomchi 0,1 % kumush nitrat eritmasidan tomiziladi.

3. Qaynab turgan eritmaga har minutda 1 tomchidan qilib 1% li taninning ishqoriy eritmasidan qo‘shiladi.4. Qo’shish o’zgarmas sariq rang hosil bo’lguncha davom ettiriladi.
Download 122.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling