Komiljonovaning matematika kursini takrorlash fanidan mustaqilish I


Download 332 Kb.
bet1/2
Sana14.12.2022
Hajmi332 Kb.
#1002106
  1   2
Bog'liq
Matematik induksiya metodini qo\'llashga oid misollar yechish
15-Маъруза тақдимоти, 1-лаборатория иши, Jurnal-namunasi, Aktivlar auditi 11-mavzu aktivlar auditi reja, Abdulla qodiriy nomli jizzax davlat pedagogika instituti-fayllar.org, 4 Toshnazarova, Po’latova Dildora Raimjon qizi, Wep dasturlashdan savol javoblari xx, 4.17, Farg’ona Politexnika institute I, Farg, Aliyev AsadbekUTG (1), FIZIKA PRAKTIKA MIRJALOL, Kimsanov TAQRIZ, Kimsanov kurs ishi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
FARG’ONA DAVLAT UNIVERSITETI


BT VA STI YO’NALISHI
17.22 -GURUH TALABASI
KOMILJONOVANING
MATEMATIKA KURSINI TAKRORLASH FANIDAN


M U S T A Q I L I S H I
Mavzu: Matematik induksiya metodini qo'llashga oid misollar yechishFarg’ona - 2018


Matematik induksiya metodini qo'llashga oid misollar yechish
Bu uch metod yangi bilimlarni egallashning asosida yotuvchi xulosalarning xususiyatlariga qarab bir-biridan farq qilinadi.
Induksiya metodi bilishning shunday yo‘liki, bunda o‘quvchining fikri birlikdan umumiylikka, xususiy xulosalardan umumiy xulosaga o‘sib boradi. Induktiv xulosa – xususiydan umumiyga qarab boradigan xulosadir. Bu metoddan foydalanib biror qonuniyatni ochish yoki qoidani chiqarish uchun o‘qituvchi misollar, masalalar, ko‘rsatmali materiallarni puxtalik bilan tanlaydi.
Boshlang‘ich sinflarda induksiya metodi bilan uzviy bog‘liq holda deduksiya metodidan ham keng foydalaniladi. Boshlang‘ich sinflarning yangi o‘qitish dasturi talablariga o‘tishi munosabati bilan deduksiya metodidan foydalanish chegaralari ancha kengaydi. Odatdagi metodika deyarli induktiv metoddan foydalanishni, deduktiv metoddan foydalanishning cheklanganligini uqtirib turardi.
Deduksiya metodi bilishning shunday yo‘liki, bu yo‘l umumiyroq bilimlar asosida yangi xususiy bilimlarni olishdan iboratdir.


Agar berilgan natural n ga soniga bog`liq bo`lgan А(n) tasdiq, n=1da o`rinli va n=k ( k- ixtiyoriy natural son) o`rinli ekanligidan , keyingi qadam n=k+1 uchun o`rinli bo`lishi isbotlansa , u holda А(n) tasdiq ixtyoriy natural n uchun o`rinli deb qaraladi.

Ba`zi hollarda p- fiksirlangan natural son o`rinli bo`lgan tasdiqni n>p hollarda isbotlash talab etiladi . Bunday hollarda matematik induksiya quyidagicha ta`kidlash mumkin
Agar A(n) tasdiq n=p uchun o`rinli bo`lib , agar ixtiyoriy k>p uchun А(k)А(k+1) bajarilsa , u holda А(n) tasdiq ixtiyoriy natural n>p uchun o`rinli bo`ladi.


Matematik induksiya usulidan foydalainib isbotlash quyidagicha bo`ladi:

  1. n=1 hol uchun A(1) tasdiqning to`g`riligi tekshirib ko`riladi. Bu matematik iduksiyaning bazasi deyiladi .

  2. n=k da o`rinli deb qarab , n=k+1da o`rinli bo`lishi isbotlanadi, yani А(k)A(k+1) bo`lishi isbotlanadi . Bu induksion qadam deyiladi.

1– misol
Ixtiyoriy natural n uchun isbotlang 1+3+5+…+(2n-1)=n2
Yechish : 1) Formula n=1 da o`rinli bo`lishini tekshiramiz
n=1=12 . A(1) =12 o`rinli ekan
2) А(k)A(k+1) kelib chiqishini isbotlaymiz.
Qandaydir n=k da ( k –ixtiyoriy natural son) formula o`rinli bo`lsin.
1+3+5+…+(2k-1)=k2.
n=k+1 keyingi natural k+1 sonda ham 1+3+5+…+(2k+1)=(k+1)2 o`rinli bo`lishini isbotlaymiz
Haqiqatan
1+3+5+…+(2k-1)+(2k+1)= [ 1+3+5+…+(2k-1)] +2k+1= k2+2k+1=(k+1)2
Demak, А(k)А(k+1) isbotlandi. Matematik induksiyaga asosan , 1+3+5+…+(2n-1)=n2 formula ixtiyoriy n natural son uchun o`rinli

2 – Misol


Quyidagi tenglikni isbotlang :


, bu yerda
Yechish : 1) n=1 da tekshiramiz

2) Qaysidir natural k –uchun n=k da tenglik o`rinli deb , n=k+1 uchun
bo`lishini isbotlaymiz
Haqiqatan
Demak, А(k)A(k+1) o`rinli. Matematik induksiya prinsipiga

asosan , bu yerda ixtiyoriy n da o`rinli


3- Misol

Qavariq n- burchakning diagonallari soni dn=n(n-3)/2 ga teng bo`lishini isbotlang


Yechish : 1) n=3 da formula o`rinli ekanligini tekshiramiz
d3=0(3-3)/2=0 , haqiqatan uchburchakda diagonallar
yo`q soni nolga teng
2) Aytaylik , qandaydir qavariq k- burchak uchun
dk =k(k-3)/2 diagonali bo`lsin
qavariq (k+1) burchak uchun diagonallar soni
dk+1=(k+1)(k-2)/2 ga teng bo`lishini isbotlaymiz.

A1A2A3…AkAk+1 qavariq (k+1) burchak bo`lsin. Unda
A1Ak diagonalni o`tkazamiz. (k+1) burchakdagi diagonallar sonini sanash uchun k burchakdagi diagonallar soniga k-2 ta Ak+1 uchdan chiquvchi diagonallar sonini va 1 ta A1Ak diagonalni qo`shish yetarli . Demak
dk+1=dk +(k-2)+1=k(k-3)/2+k-1=(k+1)(k-2)/2.
Shunday qilib, А(k)A(k+1) o`rinli ekan. Matematik induksiyaga ko`ra qavariq n- burchakning diagonallari soni dn=n(n-3)/2 ga teng

4 – misol


Ixtiyoriy n natural son uchun 12+22+32 +…+n2 =n(n+1)(2n +1)/6. tenglik o`rinli bo`lishini isbotlang


Yechish :
1) n=1 da, x1=12=1(1+1)(2+1)/6=1. demak n=1da
formula o`rinli
2) n=k da formula o`rinli bo`lsin
xk =k2=k(k+1)(2k+1)/6.
3) n=k+1 da o`rinli bo`lishini isbotlaymiz
xk+1 =(k+1)(k+2)(2k+3)/6.
xk+1=12+22+32 +…+k2+(k+1)2 =k(k+1)(2k+1)/6+ +(k+1)2=(k(k+1)(2k +1)+6(k+1)2 )/6=(k+1)(k(2k +1)+
+6(k+1))/6=(k+1)(2k2+7k+6)/6=(k+1)(2(k+3/2)(k++2))/6=
=(k+1)(k+2)(2k+3)/6.
n=k+1 uchun biz formula o`rinli ekanligini isbotladik, matematik induksiyaga ko`ra formula ixtiyoriy n uchun o`rinli bo`ladi.

5 – misolIxtiyoriy natural n da 7n-1 ni 6 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang

Yechish :


1) n=1 bo`lsin , x1 =71-1=6 bu 6 ga qoldiqsiz bo`linadi. n=1 da
tasdiq o`rinli .

2) Aytaylik n=k da xk=7k-1 had 6 ga qoldiqsiz bo`linsin


3) n=k+1da tasdiq o`rinli bo`lishini isbotlaymiz .


xk+1=7k+1-1=77k-7+6=7(7k-1)+6
1 –qo`shiluvchidagi qavs ichidagi ifoda xk=7k-1 6ga qoldiqsiz bo`linadi, ikiinchi qo`shiluvhci 6 demak u ham 6 ga bo`linadi. Matematik induksiyaga ko`ra 7n-1 son ixtiyoriy natural n da 6 karrali bo`ladi.

6 –misol

(11n+2 +122n+1 ) ni 133 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang

Yechish:

1) n=1 bo`lsin, u holda
113 +123 =(11+12)(112 -1112+122 )=23133.
23133 soni 133 ga qoldiqsiz bo`linadi, n=1 da tasdiq o`rinli .

2) aytaklik , n=k da (11k+2 +12 2k+1 ) soni 133 ga


qoldiqsiz bo`linsin

3) n=k+1 da (11k+3 +122k+3 ) ham 133 ga qoldiqsiz


bo`linishini isbotlaymiz . Haqiqatan

11k+3+122k+3=1111k+2+122122k+1=1111k+2+(11+133)122k+1=


=11(11k+2+122k+1)+133122k+1.
(11k+2+122k+1) soni 133 ga qoldiqsiz bo`lingani uchun hosil bo`lgan yig`indi ham 133 ga qoldiqsiz bo`linadi. Demak, А(k)А(k+1) o`rinli . Matematik induksiya yo`li bilan tasdiq isbotlandi.
7 -misol
33n-1+24n-3 yig`indini 11 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang
Yechish : 1) n=1da , x1=33-1+24-3=32+21=11 tasdiq o`rinli
2) faraz qilamiz n=k da xk=33k-1+24k-3 11 ga qoldiqsiz bo`linsin
3) n=k+1 da tasdiqni to`gri ekanligini isbotlaymiz.

xk+1=33(k+1)-1+24(k+1)-3=33k+2+24k+1=3333k-1+2424k-3=


=2733k-1+1624k-3=(16+11)33k-1+1624k-3=1633k-1+
+1133k-1+1624k-3=16(33k-1+24k-3)+1133k-1.

(33k-1+24k-3) ko`paytuvchi farazga ko`ra 11 ga qoldiqsiz bo`linadi, ikkinchi qo`shiluvchi 1133k-1 ham 11ga qoldiqsiz bo`linadi . qo`shilivchilar har biri 11 ga qoldiqsiz bo`lingani uchun ularning yi`g`indisi ham 11 ga qoldiqsiz bo`linadi. Matematik indiksiyaga ko`ra tasdiq isbotlandi.


8- misol

Agar va bo`lsa, quyidagi tensizlikni isbotlang


(1+х)n>1+nх.
Yechish : 1) n=2 da , (1+х)2=1+2х+х2>1+2х tasdiq o`rinli

2) agar bo`lsa, А(k)A(k+1) kelib chiqishini


isbotlaymiz.

(1+х)k>1+kx (*) A(k) da tasdiq o`rinli bo`lsin


3) А(k+1) da ham o`rinli bo`lishini isbotlash kerak

Haqiqatan (*) tengsizlikni ikkala tomonini 1+x musbat songa ko`paytirsak


(1+x)k+1>(1+kx)(1+x) ga ega bo`lamiz.
Ushbu tengsizlikni o`ng tomoniga e`tibor bersak

(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx2>1+(k+1)x.


natijada
(1+х)k+1>1+(k+1)x.
,
Demak , А(k)A(k+1) isbotlandi. Matematik induksiyaga asosan Bernulli tengsizligi ixtiyoriy natural da o`rinli ekan
9- misol

Natural n>6 da 3n > n2n+1 bo`lishini isbotlang


Yechish : Tengsizlikni quyidagi ko`rinishda yozib olamiz


(3/2)n>2n.
1) n=7 da 37/27=2187/128>14=27 tengsizlik o`rinli

2) Faraz qilamiz n=k da (3/2)k>2k


3) n=k+1 da tengsizlik o`rinli bo`lishini isbotlaymiz


3k+1/2k+1=(3k/2k)(3/2)>2k(3/2)=3k>2(k+1).

bo`lgani uchun , oxirgi tengsizlik o`rinli .


matematik induksiyaga ko`ra ,tengsizlik ixtiyoriy n>6 da to`g`rib o`lishi isbotlandi .

Matematik induksiya usuli yordamida ayniyatlarni isbotlash.  1. Ular ustida amallar.


Download 332 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling