L o y I x a meҳnat jamoasining umumiy yiғilishida ma`қullangan


Download 328.99 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana02.12.2017
Hajmi328.99 Kb.
  1   2   3   4

                 L O Y  I X A  

 

Meҳnat jamoasining umumiy yiғilishida 

ma`қullangan 

 

__ yil    «»_  

                         Buxoro muxandislik- texnologiya instituti 

 

__________________________________________________________________ 

(ta`lim muassasasi nomi)  

2014-2017 yil(lar) uchun 

 

JAMOA   SHARTNOMASI  

 

 

Meҳnat jamoasining umumiy  yiғilishi қaroriga binoan jamoa shartnomasiga imzo 

chekdilar: 

 

Ish  beruvchi _________Buxoro 

muxandislik 

texnologiya instituti rektori 

Ta`lim muassasasi nomi Kasaba uyushmasi қo`mitasi raisi 

 

                   U.TMuxamedxanov 

(F.I.O.) 

 

SH.N.Ochilov (F.I.O.) 

 

  

Jamoa shartnomasiga imzo chekish vaқtida қuyidagilar ҳozir bo`ldilar

 

Ish beruvchi vakillari  

1. K.T.Olimov 

2.F.T.Gaybullaev 

3. e.Ғafurov 

Xodimlar vakillari 

 

1. N.O`rinov  

2. K.Mastonov  

3. M.Temirova  

I. UMUMIY   ҚOIDALAR  

1.1.  Mazkur  jamoa  shartnomasi  (keyingi  o`rinlarda  «SHartnoma'>SHartnoma»)  Buxoro 

muxandislik–texnologiya  institutida  ish  beruvchi  bilan  xodimlar,talabalar  

o`rtasidagi meҳnatga oid, ijtimoiy-iқtisodiy va kasbga oid munosabatlarni tartibga 

soluvchi maҳalliy normativ ҳujjat ҳisoblanadi. 

Mazkur SHartnomaning taraflari deb қuyidagilar ҳisoblanadi: 

-  ish  beruvchi    Buxoro  muxandislik-texnologiya  instituti  rektori 

U.T.Muxamedxanov, 

xodimlar va talabalar kasaba uyushma қo`mitasi raisi SH.N.Ochilov 

          

1.2.  SHartnoma    -----------------kuchga  kiradi  va    --------------------  amal 

қiladi. Belgilangan muddat tugagach, jamoa shartnomasi taraflar yangi shartnoma 

tuzguncha  yoki  amaldagi  shartnomani  o`zgartirguncha,  to`ldirguncha  amalda 

bo`ladi. 

1.3.  Mazkur  SHartnoma  Ish  beruvchiga  va  Muassasaning  barcha 

xodimlariga,  shu  jumladan  jamoa  shartnomasi  kuchga  kirganidan  keyin  ishga 

қabul kilingan shaxslarga ҳam tatbik etiladi. 

Mazkur  SHartnomada  nazarda  tutilgan  xollarda  uning  ayrim  қoidalari 

қuyidagilarga nisbatan ҳam tatbiқ etiladi: 

 xodimning oila a`zolariga; 

 yoshga  doir  pensiyaga  ketishi  munosabati  bilan  meҳnat  munosabatlari  ish 

beruvchi tomonidan bekor қilingan shaxslarga; 

 

kasaba uyushma қo`mitasining shtatdagi xodimlariga;  

meҳnat  vazifalarini  bajarish  bilan  boғliқ  xolda  jaroҳatlanishi,  kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshқa xil shikastlanishi  tufayli zarar 

etkazilishi oқibatida jabrlangan sobiқ xodimlarga; 

 

meҳnatda  mayib  bo`lishi,  kasb  kasalligi  yoki  meҳnat  vazifalarini  bajarish bilan  boғliқ  ҳolda  soғligiga  boshқacha  tarzda  shikast  etishi  sababli  vafot  etgan 

xodim karamoғida bo`lgan va zarar to`lovini olish ҳuқuқiga ega bo`lgan meҳnatga 

қobiliyatsiz shaxslarga; 

 kasaba  uyushmasi  a`zolariga  (kasaba  uyushma  byudjeti  ҳisobidan 

beriladigan қo`shimcha imtiyozlar қismida). 

1.4.  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maҳkamasining  2006  yil                      11 

yanvardagi  4-sonli  Қarori  bilan  tasdiқlangan  «Kasanachilik  to`ғrisida  Nizom»ga 

binoan mazkur SHartnomaning ish ҳaftasining muddatiga        (4.1-bandi), tungi 

vaқtdagi  va  kechki  smenadagi  ish  uchun  oshirilgan  miқdorda  to`lanadigan  ҳaқga 

(5.12.1-  kichik  bandi),  ish  vaқtidan  tashkari  ishlar,  dam  olish  kunlari  va  bayram 

kunlaridagi  ishlar  uchun  oshirilgan  miқdorda  to`lanadigan  ҳaқga  (5.12.2-  kichik 

bandi) oid me`yoriy қoidalari kasanachilarga nisbatan tatbiқ etilmaydi. 

1.5.  SHartnomaga  o`zgartirish  va  қo`shimchalar  kiritish  taraflarning  o`zaro 

roziligi  bilan  Meҳnat  kodeksida  uni  tuzish  uchun  belgilangan  tartibda  amalga 

oshiriladi. 

1.6.  Meҳnat  to`ғrisidagi  қonunlar  va  boshқa  normativ  ҳujjatlar  mazmuniga 

қilingan ishoralarning barchasida ularning mazkur SHartnomani tuzish choғidagi taҳriri nazarda tutilgan. 

1.7. Ish beruvchi barcha xodimlarni, shu jumladan ishga yangi қabul қilingan 

xodimlarni,  jamoa  shartnomasi,  shuningdek  Kasaba  uyushma  қo`mitasi  bilan 

kelishib  қabul  қilingan  Muassasaning  boshқa  lokal  ҳujjatlari  bilan  tanishtirish, 

jamoa  shartnomasining  mazmuniga  va  bajarilishi  shartlariga  oid  ma`lumotlar 

oshkoraligini  (majlislar,  mas`ul  xodimlar  ҳisobotlari,  axborot  stendlari  va  ҳokazo 

orқali) ta`minlash majburiyatini  o`z zimmasiga oladi. 

II. MUASSASANING   IҚTISODIY   FAOLIYATI 

2.1.  Taraflar  meҳnat  vazifalarining  ҳalol  va  sifatli  bajarilishi  xodimlar 

farovonligining negizi ekanligini e`tirof etadilar. 

2.2.  O`zbekiston  Respublikasining  “Ta`lim  to`ғrisida”gi  қonuni,    “Kadrlar 

tayyorlash milliy dasturi”, boshқa me`yoriy ҳujjatlardagi o`қish jarayonini tashkil 

қilish Ish beruvchining xuқuқidir. Bu masalada Ish beruvchi kasaba uyushmasini 

kutilayotgan  tashkiliy  o`zgarishlar,  ish  ҳaқi  va  meҳnat  sharoiti  yuzasidan  amalga 

oshirilishi mo`ljallanayotgan tadbirlar to`ғrisida xabardor қilib turadi. 

2.3. Kasaba uyushma қo`mitasi 

a)  ijtimoiy-meҳnat  munosabatlariga  oid  masalalarni,  shuningdek  ishlab 

chiқarish  va  ijtimoiy-iқtisodiy  muammolarni  ҳal  etishda  xodimlar  nomidan  ish 

ko`rish; 

b)  Kasaba  uyushma  қo`mitasi  vakillarini  Muassasa  boshқaruvining 

organlariga saylanishi imkoniyatlaridan foydalanish; 

v)  kasaba  uyushmalariga  xos  uslublar  yordamida  Muassasaning  barқaror 

faoliyat ko`rsatishiga  ko`maklashish; 

g) ichki meҳnat tartibi қoidalariga, meҳnat intizomiga rioya etilishiga, meҳnat 

vazifalari o`z vaқtida va sifatli bajarilishiga ko`maklashish; 

d) 

Muassasani 

boshқarish, 

jamoa 

shartnomasi majburiyatlarini 

takomillashtirish, xodimlarning meҳnat shartnomasidagi vazifalarni to`liқ va sifatli 

bajarishlariga ko`maklashuvchi ijtimoiy-iқtisodiy rivojlanishning joriy va istiқbolli 

reja  va  dasturlarini  қabul  қilish  kabi  masalalar  yuzasidan  jamoa  muzokaralarini 

olib borish bo`yicha takliflarni Ish beruvchiga kiritib borish; 

e)  xodimlarni  ratsionalizatorlik  va  ixtirochilik  ishlarida  ishtirok  etishlariga 

ko`maklashish; 

j) mamlakatni modernizatsiyalash va yangilash, demokratik ҳuқuқiy davlat va 

fuқarolik  jamiyatini  қurish  borasidagi  ustuvor  dasturlar  bajarilishini  monitoring 

қilish ishlarida  ishtirok etish; 

z) tarmoқ ko`rik-tanlovlarida ishtirok etish tashabbuslari bilan chiқish; 

e)  ijtimoiy  ҳimoyalash,  o`rta  maxsus,  kasb-ҳunar  ta`limi  tizimini  

rivojlantirish  kabi  Prezident  Farmonlari,  Ҳukumat  қarorlari  yuzasidan  o`қuvlar 

tashkil қilish majburiyatlarini o`z zimmasiga oladi. 

2.4. Xodimlar: 

a)  o`z  meҳnat vazifalarini ҳalol bajarish,  Ish  beruvchining  farmoyishlari va buyruқlarini o`z vaқtida  va sifatli ijro etish; 

b)  ichki  meҳnat  tartibi  қoidalariga,  o`rnatilgan  meҳnat  rejimiga  va  meҳnat 

intizomiga rioya қilish  majburiyatlarini o`z zimmasiga oladilar. 

III. MEҲNAT   SHARTNOMASI.  BANDLIK   KAFOLATLARI.  

3.1.  Xodim  va  Ish  beruvchi  o`rtasidagi  meҳnat  munosabatlari  meҳnat 

to`ғrisidagi  қonunlar  va  boshқa  normativ  ҳujjatlar  (shu  jumaladan  tarmoқ  (tarif) 

kelishuvlari,  xududuiy  (mintaқaviy)  kelishuvlar  va  mazkur  SHartnoma)  

қoidalariga  binoan  yozma  ravishda  tuzilgan  meҳnat  shartnomasi  bilan  tartibga 

solinadi.  Bunda  meҳnat  shartnomasi  taraflarining  birontasi  boshқa  tarafning 

uchinchi shaxslar oldidagi majburiyatlari bo`yicha javob bermaydi. 

3.2. Ishga қabul қilish shuningdek: 

a) tanlov asosida; 

b)  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maҳkamasining  2006  yil                        11 

yanvardagi 4-son Қarori bilan tasdiқlangan “Ish beruvchining buyurtmasi bo`yicha 

kasanachi  tomonidan  ishlarni  bajarish  (xizmatlar  ko`rsatish)  uchun  Namunaviy 

meҳnat  shartnomasi”ga  binoan  tuzilgan    kasanachi  tomonidan  ish  beruvchining 

buyurtmasiga  binoan  ishlarni  bajarish  (xizmatlar  ko`rsatish)  uchun  meҳnat 

shartnomasi asosida amalga oshirilishi mumkin. 

3.3.  Mutaxassisligiga,  malakasiga  va  meҳnat  shartnomasiga  muvofiқ 

xodimlar to`la-to`kis ish bilan ta`minlanadilar. 

3.4. Meҳnat shartnomasini Ish beruvchining tashabbusi bilan bekor қilinishi 

faқatgina  Kasaba  uyushma  қo`mitasining  oldindan  rozligini  olib  amalga 

oshiriladi  (O`zbekiston  Respublikasi  Meҳnat  kodeksida  nazarda  tutilgan  ҳollar 

bundan mustasno). 

(Meҳnat shartnomasi: - Muassasa tugatilishi munosabati bilan; 

- Muassasa raҳbari bilan tuzilgan shartnomani Meҳnat kodeksi 100-moddasining ikkinchi 

қismida nazarda tutilgan asoslardan biriga ko`ra; - Muassasa raҳbari, uning o`rinbosarlari, bosh buxgalter bilan, Muassasada bosh buxgalter 

lavozimi  bo`lmagan  takdirda  esa,  bosh  buxgalter  vazifasini  amalga  oshiruvchi  xodim  bilan 

tuzilgan  Meҳnat  shartnomasi  mulkdorning  almashishi  sababli  bekor  kilingan  takdirda  Kasaba 

uyushma ko`mitasining roziligini olish talab etilmaydi.) 

3.5.  Xodimning  vaқtincha  boshқa  ishga  o`tkazish  ҳaқidagi  iltimosi,  agar  bu 

iltimos  uzrli  sabablar  tufayli  kelib  chiққan  va  bunday  ish  Muassasada  mavjud 

bo`lsa, ish beruvchi tomonidan қanoatlantirilishi kerak. 

Xodimning  tashabbusi  bilan  boshқa  ishga  o`tkazish  muddati  xodim  va  Ish 

beruvchi  o`rtasidagi  kelishuvga  binoan  belgilanadi.  Bunda  meҳnat  ҳaқi  amalda 

bajarilayotgan  ishga  қarab  (yoki  avvalgi  o`rtacha  ish  ҳaқidan  kam  bo`lmagan 

miқdorda) to`lanadi. 

Xodimning  tashabbusi  bilan  vaқtincha  boshқa  ishga  o`tkazish  uchun  uzrli 

sabablar deb қuyidagilar ҳisoblanadi: 

3.5.1. betob oila a`zosini parvarishlash zaruriyati; 3.5.2. ishni ta`lim bilan қo`shib olib borilishi; 

3.5.3. moliyaviy қiyinchiliklar; 

3.5.4.  avvalgi  ish  joyida  xodimning  ҳayoti  yoki  soғligiga  taxdid  soluvchi 

omillar vujudga kelishi; 

     3.6. Ishlab chikarish zaruriyati yoki bekor turib қolinishi munosabati bilan Ish 

beruvchining tashabbusiga ko`ra xodimni uning roziligisiz vaқtincha boshқa ishga 

o`tkazishga yo`l қo`yiladi. Ish beruvchining tashabbusi bilan xodimni vaқtincha boshқa ishga o`tkazish 

uchun ishlab chikarish zaruriyati deb қuyidagi ҳolatlarda bajarilishi lozim bo`lgan 

tezkor va kechiktirib bo`lmaydigan ishlar ҳisoblanishi mumkin: 

3.6.1.  boshқa  xodimning  ishda  vaқtinchalik  xozir  bo`lmagan  davrida  (o`қuv 

sessiyasiga,  meҳnat  ta`tiliga  va  ҳaқ  to`lanmaydigan  ta`tilga  ketishi,  vatinchalik 

meҳnatga layoқatsizligi sababli); 

3.6.2.  tabiiy  va  texnogen  tusdagi  avariyalar,  baxtsiz  xodisa,  tabiiy  ofat,  va 

boshқa favқulodda xodisalarning oldini olish zaruriyati yuzaga kelganda; 

    

Ishlab  chiқarish,  tashkiliy-texnik  tusdagi  yoki  boshқa  ob`ektiv  sabablarga ko`ra ish vaқtincha to`ҳtatilishi bekor turib қolish deb ҳisoblanadi. 

Vaқtincha  boshқa  ishga  o`tkazishlar  muddati  ishlab  chiқarish  zaruriyatini 

keltirib  chiқargan  omillarni  bartaraf  etish  vaқti  yoki  bekor  turib  қolinishining 

butun  davri bilan belgilanadi. Barcha xollarda  Ish  beruvchining tashabbusi bilan 

xodimni vaқtincha boshқa ishga o`tkazish muddatining chegarasi yil davomida 60 

kundan  oshmasligi  lozim.  (Xalқaro  meҳnat  tashkiloti  (XMT)ning  O`zbekiston 

Respublikasi tomonidan ratifikatsiya қilingan 29-Konventsiyasi). 

Xodim Ish beruvchining tashabbusi bilan vaқtincha boshқa ishga o`tkazilgan 

davrda  unga  bajarayotgan  ishiga  қarab,  lekin  avvalgi  o`rtacha  ish  ҳaқidan  kam 

bo`lmagan miқdorda ish ҳaқi to`lanadi. 

3.7.  Ish  beruvchi  xodimlarni  ommaviy  ravishda  ishdan  ozod  etish  eҳtimoli 

to`ғrisida kamida ikki oy oldin tegishli kasaba uyushmasi  organiga axborot taқdim 

etish  va  ishdan  ozod  etish  oқibatlarini  engillashtirishga  қaratilgan  maslaҳatli 

ishlarni  amalga  oshirish  majburiyatini  o`z  zimmasiga  oladi.  Ish  beruvchi 

shuningdek kamida ikki oy oldin ҳar bir xodimning kasbi, mutaxassisligi, malakasi 

va meҳnat ҳaқi miқdorini ko`rsatgan ҳolda, bo`lajak ishdan ozod қilish to`ғrisidagi 

ma`lumotlarni  maҳalliy  meҳnat  organiga  ҳam  ma`lum  қilish  majburiyatini  o`z 

zimmasiga oladi. Muassasa  xodimlarining  ro`yxatdagi  sonidan  kamida  50  foizining  bir 

vaқtning  o`zida  ishdan  ozod  etilishi  xodimlarni  ommaviy  ravishda  ishdan  ozod 

etilishi deb ҳisoblanadi. 

3.8.  Ish  beruvchi  қisқartirilayotgan  xodimlarni  қayta  tayyorlash  va  қayta 

o`қitish ishlarini tashkil etish majburiyatini o`z zimmasiga oladi. 

3.9. Xodimlar soni қisқartirilayotganda қisқartirish oқibatlarini yumshatishga 

қaratilgan қuyidagi choralar nazarda tutiladi : 


  a) o`rindoshlikni, vaқtincha ishlaydigan xodimlar sonini cheklash, bir necha 

kasbda  ishlashni  taқiқlash,  fuқarolik-ҳuқuқiy  shartnomalar  bo`yicha  bajariladigan 

ishlarni jamoaning o`ziga berish; 

  b)  xodimlarning  ҳoҳishiga  ko`ra  ularga  ish  xaқi  saқlanmagan  ҳolda  қisқa 

muddatli ta`tillar berish; 

  v)  қisқartirish  to`ғrisidagi  ogoҳlantirish  amal  қilayotgan  davrda  xodimning 

o`z  ҳoҳishi  bilan  meҳnat  shartnomasini  bekor  қilinishini  tomonlar  kelishuviga 

binoan  ogoҳlantirish  muddatiga  muvofiқ  keladigan  pullik  kompensatsiya  to`lash 

bilan amalga oshirish; 

g)  xodimlar  soni  қisқartirilishi  munosabati  bilan  meҳnat  shartnomasi  bekor 

қilinishi  to`ғrisida  ogoҳlantirish  olgan  xodimga  ogoҳlantirish  muddati  davomida 

uziga қulay vaқtda boshқa ish қidirish uchun ҳaftada  bir kun  ish ҳaқi saқlangan 

ҳolda ishga chiқmaslik ҳuқuқini berish.  

3.10.  Texnologiyadagi,  ishlab  chikarish  va  meҳnatni  tashkil  etishdagi 

o`zgarishlar, xodimlar soni (shtati) yoki ish xususiyatining o`zgarishiga olib kelgan 

ishlar ҳajmining қisқarishi munosabati bilan meҳnat shartnomasi bekor kilinganda 

ishda  қoldirish  uchun  imtiyozli  ҳuқuқ  O`zbekiston  Respublikasi  Meҳnat  kodeksi 

103-moddasining  birinchi  va  ikkinchi  қismlarida ko`rsatilgan xodimlar  toifalariga 

beriladi. 

3.11. Agar xodimlar O`zbekiston Respublikasi Meҳnat kodeksi              103-

moddasining  birinchi  va  ikkinchi  қismlariga  muvofiқ  ishda  koldirishda  afzallik 

ҳuқuқiga  ega  bo`lmasalar,  u  xolda  xodimlarni  ishda  koldirishda  afzallik 

beriladigan қuyidagi ҳolatlar inobatga olinadi: 

a) nogironlik; 

b) pensiya yoshiga yaқinlashib қolganlik (ayollar 53 yosh, erkaklar 58 yosh); 

v)  ishlayotgan  yolғiz  onaning  қaramoғida  14  yoshga  to`lmagan  bolalar 

mavjudligi; 

 

IV. ISH  VAҚTI  VA   DAM   OLISH   VAҚTI 

4.1 Tomonlar meҳnat қonunlarida ko`rsatilagn ҳaftalik ish soatidan oshmagan 

ҳolda  6  kunlik  ish  ҳaftasi  asosida  ish  tashkil  қilishga  kelishdilar.  Ish  kunining 

davomiyligi,  undan  foydalanish  tartibi,  ishning  boshlanishi  va  tugash  vaқti, 

muassasa ichki meҳnat tartibidan kelib chiқib belgilanadi.  

 

Pedagog xodimlar ҳaftalik ish soati tarifikatsiya soatiga muvofiқ belgilanadi. Boshқa xodimlar uchun қuyidagicha ҳaftalik ish soatlari belgilanadi: 

 

-16 yoshdan 18 yoshgacha bo`lgan xodimlar uchun 36 soat;  

-  zararli  sharoitda  ishlovchilar  uchun  (laborantlar,  maxsus  farroshlar)  36 

soat; 

 

- normal sharoitda ishlaydiganlar xodimlar uchun 40 soat; - I va II guruҳ nogironlari uchun – 36 soat; 

4.2.  O`zbekiston  Respublikasi  Meҳnat  kodeksining  229-moddasida  nazarda 

tutilgan  ҳollarda,  shuningdek  қuyidagi  asoslardan  biri  mavjud  bo`lganda  

xodimning iltimosiga ko`ra unga to`liksiz ish vaқti belgilab ko`yilishi shart: a) oila a`zolaridan birining betobligi; 

b) ishni ta`lim bilan қo`shib olib borilishi; 

v) profilaktik davolanish zaruriyati; 

g) texnologiyadagi, ishlab chikarish va meҳnatni tashkil etishdagi o`zgarishlar 

tufayli xodimlar soni қisқarishining oldini olish. 

4.3.  To`liқsiz  ish  vaқti  sharoitida  ishlash  muddati  xodim  bilan  Ish  beruvchi 

o`rtasidagi  kelishuvga  binoan  belgilab  қo`yiladi.  To`liksiz  ish  vaқti  rejimidagi 

meҳnat uchun ishlangan vaқtga mutanosib ravishda ҳaқ to`lanadi. 

4.4.    tungi  korovullarlar  uchun  ish  vaқti  (smena)  muddati  sutkasiga  o`n  ikki 

soat miқdorida belgilab қo`yiladi va ish vaқtini jamlab ҳisobga olish joriy қilinadi. 

Bunda ish vaқtining oylik balansiga rioya etiladi. 

       


Ish vaқtini jamlab ҳisobga olish ayrim toifadagi xodimlarni ish vaқtidan 

tashқari ishlarga jalb etish xususida belgilangan cheklashlarga (O`zbekiston 

Respublikasi Meҳnat kodeksi 220-moddasining beshinchi қismi va 228, 245-

moddalariga) rioya kilgan ҳolda joriy etiladi. 

4.5.  Ish  vaқti  jamlab  ҳisobga  olinishi  rejimida  band  bo`lgan  xodimlarga  ҳar 

oyda  to`lanadigan  ish  ҳaқi  miқdori  tenglashtirilishi  kafolatlanadi  (ҳisobga 

olinadigan  davr  yakunlari  bo`yicha  to`ғirlab  қo`yish  sharti  bilan).  Bunda  ҳisobga 

olinadigan  davr  mobayinida  ish  soatlarining  normal  miқdoridan  ko`p  ishlaganlik 

uchun ish vaқtidan tashқari ishlar uchun o`rnatilgan baҳolarga binoan ҳaқ to`lanadi 

yoki xodimning xoҳishiga ko`ra dam olish kuni beriladi. 

 

4.6.  Ishdan  tashқari  vaқtlarda  ishga  jalb  etish  faқat  xodimning  roziligi  bilan amalga oshiriladi. 

4.7.  Xodimlarni kechki va tungi vaқtlarda,  shuningdek dam  olish va bayram 

kunlari ishga jalb etish aloҳida xollardagina ҳamda қonun ҳujjatlarida belgilangan 

cheklovlarni ҳisobga olgan xolda, Ish beruvchining Kasaba uyushma қo`mitasi 

bilan  kelishib  қabul  қilgan  yozma  farmoyishiga  binoan    amalga  oshirilishi 

mumkin. 


4.8.  Ish  beruvchi  va  pedagog  xodimlarga  қonunlar  va  yo`riқnomalarda 

ko`rsatilgan uzaytirilgan қuyidagi ta`til kunlari belgilanadi: 

        - raҳbar xodimlar uchun   kun; 

-  o`қituvchilarga  ishlagan  ҳar  oyi  uchun  4  kundan.  To`liқ  yil  ishlaganda  48 

kun (ish kuni); 

       - to`garak raҳbarlariga ishlagan ҳar oyi uchun 3 kundan 36 ish kuni. 

4.9. Pedagog bo`lmagan xodimlarga қuyidagicha ta`til berishga kelishildi: 

  -kutubxonachilar,  etakchilar,  laborantlar,  ҳamshiralarga  ishlagan  ҳar  oyi 

uchun  2 kundan 24 ish kunida; 

  -қolgan texnik xodimlarga 18 ish kunidan iborat ta`til belgilanadi.  

4.10. Ish beruvchi қuyidagi ҳollarda xodimning ish ҳaқi saқlanib қolinadigan 

ta`til berish ҳaқidagi iltimosini қanoatlantirishni o`z zimmasiga oladi: 

          -yaқin қarindoshi vafot etganda – 3 kun; 

          -xodim va uning farzandining to`y marosimini o`tkazishga – 3 kun;           -kumush-oltin to`ylarda -2 kun; 

  -yangi uyga ko`chganda – 2 kun;  

YAқin  қarindoshlar  deb:  xodimning  ota-onasi,  aka-ukasi,  opa-singlisi, 

farzandi  va  uning  turmush  o`rtoғining  ota-onasi,  aka-ukasi,  opa-singlisi 

ҳisoblanadilar. 

4.11. Қuyidagi xollarda қo`shimcha yillik meҳnat ta`tillari beriladi: 

a)  Meҳnat  sharoiti  nokulay  bo`lgan  ishlarda  (O`zbekiston  Respublikasi 

Meҳnat  va  aҳolini  ijtimoiy  muҳofaza  қilish  vazirligi  xamda  Soғliқni  saқlash 

vazirligi tomonidan tasdiқlangan Meҳnat sharoitlarini baҳolash uslubiyoti asosida)  

3 kundan 5 kungacha (2-Ilova)

4.12. O`zbekiston Respublikasi Meҳnat kodeksining 144-moddasida ko`rsatib 

o`tilgan xodimlar toifalaridan tashқari қuyidagi xodimlarga meҳnat ta`tili ularning 

xoҳishiga ko`ra yozgi yoki ular uchun қulay bo`lgan boshқa vaқtda beriladi: 

a) O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1997 yil               20 

martdagi  153-sonli  қaroriga  asosan  ijtimoiy  aҳamiyatga  molik  kasallik  bo`yicha 

ҳisobda turgan xodimlarga; 

b) betob oila a`zosini parvarishlayotgan xodimlarga; 

v)  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  18  maydagi                  

PF-3878-sonli  Farmoniga  binoan  tijorat  banklaridan  ipoteka  kreditini  olgan  yosh 

oilalar vakillariga;  

g) ishlayotgan nafaқaxo`rlarga; 

4.13. Ta`til uchun xaқ to`lash ta`til boshlanmasdan oldingi oxirgi ish kunidan 

kechiktirmay amalga oshiriladi.  

4.14.  Xodimning  arizasiga  binoan  unga  ish  ҳaқi  saқlanmagan  ҳolda  ta`til 

berilishi mumkin, uning muddati xodim bilan Ish beruvchi o`rtasidagi kelishuvga 

binoan belgilanadi. 

4.15.  Meҳnat  kodeksining  150-moddasida  ko`rsatib  o`tilgan  xodimlardan 

tashқari 

(1941-1945  yillardagi  urush  қatnashchilariga  va  imtiyozlari  jixatidan  ularga 

tenglashtirilgan I va II gurux nogironlariga, un ikki yoshga to`lmagan ikki va undan ortiқ bolani 

tarbiyalayotgan ayollarga) 

yana қuyidagi xodimlarga ularning xoҳishiga ko`ra ish xaқi 

saқlanmagan xolda muқarrar tartibda 14 kalendar kunga қadar ta`til beriladi: 

a) betob oila a`zosini parvarishlayotgan shaxslarga; 

b) 30 yoshgacha bo`lgan yosh oila a`zolariga; 

v) ishlayotgan nafaқaxo`rlarga. 

4.16.  Meҳnat  shartnomasi  bekor  қilinganda  (shu  jumladan  uning  muddati 

tugashi  munosabati  bilan  ҳam)  xodimning  xoҳishiga  ko`ra,  yillik  asosiy  va 

қo`shimcha  ta`tillarni  berib,  undan  keyin  meҳnat  munosabatlarini  bekor  қilish 

mumkin. Bu ҳolda ta`til tugagan kun meҳnat shartnomasi bekor қilingan kun deb 

ҳisoblanadi. 

 Download 328.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling