“Moliya” fanidan test


Download 414.65 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.09.2020
Hajmi414.65 Kb.
#131652
Moliya Test (2)
Bog'liq
Gulshanoy Xamroliyeva, Qonun ijodkorligi, Qonun ijodkorligi, O’zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki taraqqiyot bo-fayllar.org (1), Mavzu Imom Al-Buxorining “ Al-Jome as-Saxix’’ asari-Islom dinin-fayllar.org, Mavzu Imom Al-Buxorining “ Al-Jome as-Saxix’’ asari-Islom dinin-fayllar.org, 2 5271757152485116436, Karimov Nuriddin 612.17. mustaqil ish, Biznes tizimlar javob, 000001, Abdushukurov Azamjon foris tili fanidan yakuni nazorat ish, Abdushukurov Azamjon foris tili fanidan yakuni nazorat ish, O.Haydarov Fuqarolik jamiyati, Abdushukurov Azamjon foris tili fanidan yakuni nazorat ish

 

 

“Moliya” fanidan 

TEST 

1.  Moliyaviy  vositachilarning  asosiy  vazifasi  to’g’ri  ko’rsatilgan  javobni 

aniqlang. 

A)  moliya bozoridagi mijozlarni shaxsan ular ishtirokidagi operatsiyalaridan 

ko‘ra  yuqoriroq  samara  beradigan  moliyaviy  mahsulot  va  xizmatlar  bilan 

ta’minlash; 

B)  banklardagi  mijozlarni  shaxsan  ular  ishtirokidagi  operatsiyalaridan  ko‘ra 

yuqoriroq samara beradigan moliyaviy mahsulot va xizmatlar bilan ta’minlash; 

C)  sug’urta bozoridagi mijozlarni shaxsan ular ishtirokidagi operatsiyalaridan 

ko‘ra  yuqoriroq  samara  beradigan  moliyaviy  mahsulot  va  xizmatlar  bilan 

ta’minlash; 

D)  axborot  xizmatlarini  ko‘rsatuvchi  firmalar  mijozlarni  shaxsan  ular 

ishtirokidagi  operatsiyalaridan  ko‘ra  yuqoriroq  samara  beradigan  moliyaviy 

mahsulot va xizmatlar bilan ta’minlash. 

2.  Moliyaviy vositachilar to’g’ri va to’liq ko’rsatilgan javobni aniqlang. 

A)  banklar,  depozit  jamg’armalar,  sug‘urta  kompaniyalari,  pensiya  fondlari, 

o‘zaro  fondlar,  investitsion  banklar.  venchur  kompaniyalariga  kapital  qo‘yuvchi 

firmalar, axborot xizmatlarini ko‘rsatuvchi firmalar; 

B)  banklar,  sug‘urta  kompaniyalari,  pensiya  fondlari,  supermarketlar, 

investitsion banklar, venchur kompaniyalariga kapital qo‘yuvchi firmalar, axborot 

xizmatlarini ko‘rsatuvchi firmalar; 

C)  banklar, sug‘urta kompaniyalari, pensiya fondlari, ta’lim institutlari, o‘zaro 

fondlar, investitsion banklar. venchur kompaniyalariga kapital qo‘yuvchi firmalar, 

axborot xizmatlarini ko‘rsatuvchi firmalar; 

D)  banklar,  sug‘urta  kompaniyalari,  pensiya  fondlari,  o‘zaro  fondlar, 

investitsion banklar. venchur kompaniyalariga kapital qo‘yuvchi firmalar, axborot 

xizmatlarini ko‘rsatuvchi firmalar. 

3.  Bank birinchi bo’lib qaysi davlatda paydo bo’lgan? 

A)  Italiya; 

B)  Fransiya; 

C)  AQSH; 

D)  Germaniya. 

4.  Ixtisoslashgan  moliyaviy  vositachilarga  xos  bo‘lgan  deyarli  barcha 

moliyaviy funksiyalarni bajaruvchi tashkilotlar ………… deb taladi. 

A)  universal  banklar; 

B)  tijorat banklar; 

C)  investitsion banklar; 

D)  pensiya fondlari. 

5.  Uy xo‘jaliklari va firmalarga alohida turdagi shartnomani sotib olish orqali 

risk  darajasini  kamaytirish  imkoniyatini  taqdim  etuvchi  moliyaviy  vositachi 

tashkilot to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang. 

A)  sug’urta kompaniyalari

B)  banklar; 


 

 

C)  o’zaro fondlar; 

D)  kredit uyushmalari. 

6.  Bir  guruh  investorlar  tomonidan  sotib  olinadigan  va  professional 

investitsiya  kompaniyasi  yoki  boshqa  biror  moliya  muassasasi  tomonidan 

boshqariladigan  aksiyalar,  obligatsiyalar  va  boshqa  aktivlarning  tashkiliy 

shakllantirilgan to‘plami …………… deb ataladi. 

A)  o’zaro fondlar; 

B)  investitsion banklar; 

C)  sug’urta kompaniyalari; 

D)  kredit uyushmalari. 

7.  Bir  aksiya  hisobidan  sof  aktivlar  bahosi  ko’rsatkichi  (NAV)  qanday 

aniqlanadi? 

A)  fond  portfelidagi  barcha  qimmatli  qog‘ozlarning  bozor  qiymati  ular 

muomalaga chiqargan barcha aksiyalar soniga bo‘linadi; 

B)  fond  portfelidagi  barcha  qimmatli  qog‘ozlarning  bozor  qiymati  ular 

muomalaga chiqargan barcha aksiyalar soniga ko’paytiriladi; 

C)  fond  portfelidagi  barcha  qimmatli  qog‘ozlarning  bozor  qiymati  ular 

muomalaga chiqargan barcha aksiyalar qiymatiga bo‘linadi; 

D)  fond  portfelidagi  barcha  qimmatli  qog‘ozlarning  bozor  qiymati  ular 

muomalaga chiqargan barcha aksiyalar qiymatiga ko’paytiriladi. 

8.  Sug‘urta  sohasidagi  kredit  reytingini  aniqlashga  ixtisoslashganaxborot 

xizmatlarini ko‘rsatuvchi firma berilgan javobni aniqlang. 

A)  Best's; 

B)  Moody's; 

C)  Standard & Poor's; 

D)  Bloomberg. 

9.  Venchur  kompaniyalari  va  investitsion  banklarning  eng  bir-biridan 

farqlanuvchi asosiy jihati to’gri berilgan javobni aniqlang. 

A)  investitsiya  banklarning  mijozlari  yirik  banklar  hisoblansa,  venchur 

kompaniyalarning mijozlari faoliyatini endi boshlagan firmalar hisoblandi; 

B)  investitsiya  banklarning  mijozlari  faoliyatini  endi  boshlagan  firmalar 

hisoblansa, venchur kompaniyalarning mijozlari yirik banklar hisoblandi; 

C)  investitsiya  banklarning  mijozlari  sug’urta  kompaniyalari  hisoblansa, 

venchur kompaniyalarning mijozlari yirik banklar hisoblandi; 

D)  investitsiya  banklarning  mijozlari  faoliyatini  endi  boshlagan  firmalar 

hisoblansa, venchur kompaniyalarning mijozlari pensiya fonlari hisoblanadi. 

10. Xususiy  kompaniyalar,  hukumat  va  boshqa  tashkilotlarga  o‘z  faoliyatini 

moliyalashtirish uchun zarur mablag‘larni jalb qilishda yordam beruvchi moliyaviy 

vositachilar tog’ri ko’rsatilgan javobni belgilang. 

A)  investitsion banklar; 

B)  o’zaro fondlar; 

C)  sug’urta kompaniyalari; 

D)  venchur kompaniyalar. 

11. Olinayotgan  mablag‘lar  bo‘yicha  va’da  qilinayotgan  daromadlik 

stavkasiga…………………. deb ataladi.  

 

A)  foiz stavkasi; 

B)  real stavka; 

C)  nominal stavka; 

D)  bank stavkasi. 

12. Kreditning  har  qanday  turi  yoki  qayd  qilingan  daromadga  ega  vosita 

bo‘yicha foiz stavkasi miqdori qanday omillarga bo’g’liq? 

A)  hisob-kitob pul birligi, to‘lov muddati va kredit kelishuvi shartlarining qarz 

oluvchi tomonidan bajarilmaslik riski; 

B)  hisob-kitob pul birligi, to‘lov muddati va to’lov darajasi; 

C)  hisob-kitob pul birligi, mijozning kreditga layoqaliligi va kredit kelishuvi 

shartlarining qarz oluvchi tomonidan bajarilmaslik riski; 

D)  mijozning  kreditga  layoqaliligi,  to‘lov  muddati  va  kredit  kelishuvi 

shartlarining qarz oluvchi tomonidan bajarilmaslik riski. 

13. 20.03.2018  sanada  Siz  200  AQSH  dollariga  1  yilga  8  %  AQSH  davlat 

obligatsiyalarini sotib oldingiz. Ushbu sanda 1 AQSH dollari 8010 so’mni  tashkil 

etgan  bo’lsa,  20.03.2019  sanada    1  AQSh  dollari  8210  so’mni  tashkil  etdi.  So’m 

uchun real daromadlilik stavkasini aniqlang. 

A)  11,7 %; 

B)  8 %; 

C)  6,7 %; 

D)  4 %. 

14. Siz  investor  sifatida  yil  boshida  “NNN”  kompaniyasining  100  dona 

aksiyasini  11200  so’mdan  sotib  oldingiz.  Yil  oxirida  kompaniya  har  bir  aksiya 

uchun 370 so’mdan  dividend to’lashini e’lon qildi. Kompaniya aksiyalarining fond 

bozoridagi  bahosi  12121  so’mni  tashkil  etdi.  Investor  tomonidan  kompaniyaga 

kiritilgan kapitalning daromadliligini aniqlang. 

A)  11,53%; 

B)  12,51%; 

C)  6,75%; 

D)  8,45%. 

15. “Nikkei”, “Topix” kabi indekslar qaysi davlat fond bozorlarida qo’llaniladi. 

A)  Yaponiya; 

B)  Fransiya; 

C)  BAA; 

D)  Germaniya. 

16. Investitsiya  qilingan  kapital  daromadlilik  dinamikasini  ma’lum  bir  birja 

indeksiga 

bog‘lash 

maqsadiga 

asoslangan 

investitsiya 

strategiyasiga 

…………………..deyiladi. 

A)  indeksatsiyalash; 

B)  investitsiyalash; 

C)  sarmoyalash; 

D)  bozor stavkasi. 

17. “CAC 40” indeksi qaysi mamlakat fond bozorlarida foydalaniladi. 

A)  Fransiya; 

B)  Yaponiya; 


 

 

C)  Gollandiya; 

D)  Germaniya. 

18. …………– bu pul massasining tovar aylanmasi ehtiyojlariga nisbatan ortib 

ketishi  natijasida  pul  birligining  qadrsizlanishi  va  shunga  mos  ravishda  tovar 

narxlarining o’sishidir. 

A)  Inflatsiya; 

B)  Devalivatsiya; 

C)  Revalivatsiya; 

D)  Bifilatsiya. 

19. Nominal foiz stavkasi 19 %, inflatsiya darajasi 14 %. Daromadlilikning real 

stavkasini aniqlang. 

A)  4,4 %; 

B)  5%; 


C)  5,4 %; 

D)  7,8%. 

20. Inflyatsiyadan  himoyalangan  yangi  turdagi  qo‘shimcha  jamg‘arma 

obligatsiyalari qanday nomlanadi? 

A)  I Bond; 

B)  I Stock; 

C)  I Veksel; 

D)  I Saving. 

21. Sug’urta 

kompaniyasi 

tomonidan  xizmat 

ko‘rsatilgani  uchun 

sug’urtalanuvchi tomonidan to‘lanadigan pullar ………………….  deyiladi. 

A)  sug’urta mukofoti; 

B)  sug’urta badali; 

C)  sug’urta polisi; 

D)  sug’urta shartnomasi. 

22. Bir 


valyutaga 

nisbatan 

boshqa 

bir 


valyutaning 

bahosini 

o’zgarishi………………. deb ataladi. 

A)  valyuta kursi; 

B)  valyuta riski; 

C)  valyuta ayirboshlash; 

D)  valyuta sotuvi. 

23. Daromadi  va’da  qilingan  daromad  stavkasida  beriladigan  moliyaviy 

instrument  ko’rsatilgan javobni aniqlang. 

A)  obligatsiya; 

B)  aksiya; 

C)  fyuchers; 

D)  forvard. 

24. “FT-30”, “FT-100” fond bozori indekslari qaysi mamlakat fond bozorlarida 

ishlatiladi? 

A)  Buyuk Britaniya; 

B)  Fransiya; 

C)  Germaniya; 

D)  Avstraliya. 


 

 

25. 20.03.2018 sanada Siz 100 iyenaga 1 yilga yillik 10 % daromad keltirishi 

belgilangan yaponiya davlat obligatsiyalarini sotib oldingiz. Ushbu sanada 1 iyena 

140 so’mni tashkil etgan bo’lsa, 20.03.2019 sanada 1 iyena 130 so’mni tashkil etdi. 

So’m uchun real daromadlilik stavkasini aniqlang. 

A)  2,1 %; 

B)  2,5 %; 

C)  2,7 %; 

D)  2,9 %. 

26. Investorda  50  mln.so’m  bor  va  shu  summani  ikki  yil  muddatga  bankka 

omonatga  qo’ymoqchi.  Birinchi  bankda  omonat  uchun  yillik  foiz  stavkasi  7%ni 

tashkil etadi, ikkinchi bank esa birinchi yil 6%, ikkinchi yil 8% li omonatni taklif 

etmoqda.Bunday vaziyatda investor ulardan qaysi birini tanlaydi? 

A)  Birinchi bankni; 

B)  Ikkinchi bankni; 

C)  Investor uchun farqi yo’q; 

D)  Investor boshqa uchinchi bankni tanlaydi. 

27. Siz  bankka  10  mln.so’mni  yillik  17%  dan  7  oy  muddatga  omonatga 

qo’ydimgiz. Murakkab foiz formulasi orqali 7 oy uchun hisoblanga foiz miqdorini 

aniqlang. 

A)  1034822 so’m; 

B)  991667 so’m; 

C)  895612 so’m; 

D)  1348229 so’m. 

28. Murakkab foiz formulasi orqali yillik 10% stavka bilan 5 yilga omonatga 

qo’yilgan 1000 AQSh dollarini bo’lajak qiymatini aniqlang. 

A)  1610 $; 

B)  1510 $; 

C)  1655 $; 

D)  1500 $. 

29. 100 AQSH dollarini yillik 8 % dan 45 yilga omonatga qo’yilsa, 100 AQSH 

dollarini bo’lajak qiymatini aniqlang. 

A)  3192 $; 

B)  3992 $; 

C)  3292 $; 

D)  3392 $. 

30. 100 AQSH dollarini yillik 9 % dan 45 yilga omonatga qo’yilsa, 100 AQSH 

dollarini bo’lajak qiymatini aniqlang. 

A)  4833 $; 

B)  4733 $; 

C)  4633 $; 

D)  4533 $. 

31. Bir yildan keyin 10 mln.so’m kerak. Bank sizga yillik 14 % stavkasini taklif 

qilmoqda. 10 mln. so’mni keltirilgan qiymatini aniqlang. 

A)  8771930 so’m; 

B)  8671930 so’m;  

 

C)  8671920 so’m; 

D)  8671290 so’m. 

32. Keltirilgan qiymatni aniqlash …………… deb ataladi. 

A)  diskontlash; 

B)  investitsiyalash; 

C)  bo’lajak qiymatni topish; 

D)  annuitet. 

33. 1000  AQSh  dollarini  10  %li  diskont  stavkasidan  foydalangan  holda 

keltirilgan qiymatini aniqlang. n - 5 yil. 

A)  620,92 $; 

B)  610,92 $; 

C)  1610,95 $; 

D)  1620,95 $. 

34. Jadvaldagi  ma’lumotlardan  foydalanib  annuitetning  bo’lajak  qiymatini 

(FV) aniqlang. PV FV 

PMT 


3 yil 

10 % 


100 $ A)  364,10 $; 

B)  334,10 $; 

C)  354,10 $; 

D)  344,10 $. 

35. Jadvaldagi  ma’lumotlardan  foydalanib  annuitetning  keltirilgan  qiymatini 

(PV) aniqlang. 

 

 

 A)  8559,48 $; 

B)  8659,48 $; 

C)  8759,48 $; 

D)  8459,48 $. 

36. Amalga  oshirsa  bo’ladigan  rejalardan  eng  yaxshisini  tanlashga  yordam 

beradigan miqdoriy model ……………………………. deb ataladi. 

A)  optimallashtirish modeli; 

B)  diskontlash modeli; 

C)  byujdet cheklovi modeli; 

D)  annuitet modeli. 

37. Odam  bo’lajak  davrda  bajaradigan  ishi  uchun  oladigan  daromadning 

keltirilgan qiymati - …………….deb ataladi. 

A)  inson kapitali; 

B)  doimiy daromad; 

C)  jamg’arma kapitali; 

D)  investitsiya kapitali. 

38. Keltirilganqiymati inson kapitaliga teng bo’lgan iste’molga sarflanadigan 

xarajatning doimiy darajasi – ……………………. deb ataladi. PV FV 

PMT 


15 

8 % 


1000 $  

 

A)  doimiy daromad; 

B)  inson kapitali; 

C)  jamg’arma kapitali; 

D)  investitsiya kapitali. 

39. Jadvaldagi  ma’lumotlardan  foydalanib  annuitetning  to’lovini  aniqlang 

(PMT) aniqlang. 

 

  

A)  5646 $; 

B)  5446 $; 

C)  5344 $; 

D)  5488 $. 

40. Umar 35 yoshda. Yaqinda yaxshi kompaniyaning moliyaviy tahlilichisiga 

aylandi. Yiliga 30000 AQSH dollari daromad oladi. Yillik real daromadlilik darajasi 

3 %.  Umar 30 yil ishlashni rejlashtirgan. Umarning inson kapitalini aniqlang.  

A)  588013 $; 

B)  597017 $; 

C)  597013 $; 

D)  586017 $. 

41. 7 mln.so’m pul yillik 14% dan 3 yil muddatga bankka omonatga qo’yildi. 

Murakkab foiz formulasi orqali hisoblanga foiz miqdorini aniqlang. 

A)  3370808 so’m; 

B)  3380808 so’m; 

C)  3360808 so’m; 

D)  3970808 so’m. 

42. Jasur bankka 1200000 so’mni 2 yil muddatga omonat qo’ydi. Bank unga 

ushbu davr uchun 387000 so’m hisoblangan foizlarni taqdim etdi. Murakkab foiz 

formulasidan foydalangn holda yillik omonat foizini aniqlang. 

A)  15 %; 

B)  16 %; 

C)  14 %; 

D)  17 %. 

43. Suhrob  bankka  1800000  so’mni  ma’lum  muddatga  yillik  16%  dan 

omonatga qo’ydi. Bank unga ushbu davr uchun 1009613 so’m hisoblangan foizlarni 

taqdim  etdi.  Murakkab  foiz  formulasidan  foydalangan  holda  omonat  muddatini 

aniqlang. 

A)  3 yil; 

B)  2 yil; 

C)  4 yil; 

D)  2,5 yil. 

44. Investitsion  loyihalarda  yoki  kreditni  qaytarish  sxemasida  bo’lajak  pul 

tushumlari yoki to’lovlari yildan yilga o’zgarmay qolishi …………….. deb ataladi. 

A)  annuitet; 

B)  diskontlash; PV 

FV 


PMT 

30 


268604 $ 

 

 

C)  sof joriy qiymat

D)  diskont stavka. 

45. NPV – nima? 

A)  sof joriy qiymat; 

B)  annuitet; 

C)  diskontlash; 

D)  diskont stavka. 

46. FV -  nima? 

A)  bo’lajak qiymat; 

B)  sof joriy qiymat; 

C)  keltirilgan qiymat; 

D)  annuitet to’lov. 

47. PV -  nima? 

A)  keltirilgan joriy qiymat; 

B)  bo’lajak qiymat; 

C)  sof joriy qiymat; 

D)  annuitet to’lov. 

48. DCF – nima? 

A)  diskontlangan pul oqimi; 

B)  diskont to’lov; 

C)  diskont stavka; 

D)  diskontlangan annuitet to’lov. 

49. 11 mln. so’mni yillik 3 %li stavkadan foydalangan holda keltirilgan joriy 

qiymatini aniqlang. n=3 yil. 

A)  10066558 so’m; 

B)  10665580 so’m; 

C)  16655800 so’m; 

D)  10006580 so’m. 

50. Korporatsiyada moliyaviy rahbarning funksiyalariga…….kiradi. 

A)  rejalashtirish,  pul  mablag’larini  boshqarish,  korporatsiya  aktivlarini 

himoya qilish, investorlar bilan o’zaro munosabatlar; 

B)  rejalashtirish, pul mablag’larini boshqarish; 

C)  kapital  bilan  ta’minlash,  buxgalteriya  hisobi,  soliqlarni  boshqarish, 

baholash va konsalting; 

D)  kirim va chiqimlarni nazorat qilish. 

51. Moliyaviy bitimlar tuzish, aktivlar va riskni almashishda foydalaniladigan 

bozorlar va boshqa institutlar majmuiga…………... deyiladi.    

A)  moliyaviy tizim; 

B)  foiz stavkasi; 

C)  moliyaviy boshqaruv; 

D)  moliyaviy oqim. 

52. Moliyaviy tizim ………...larni o’z ichiga oladi.    

A)  moliyaviy xizmatlar ko’rsatuvchi bozorlar, vositachilar va firmalar, xususiy 

kompaniyalar va hukumat tashkilotlari qabul qilayotgan moliyaviy qarorlarni ular 

yordamida amalga oshiradigan boshqa institut;  

 

B)  mahsulot  ishalab  chiqaruvchi  korxonalar,  xususiy  kompaniyalar  qabul 

qilayotgan moliyaviy qarorlarni ular yordamida amalga oshiradigan boshqa institut 

va tahkilot; 

C)  telekomunikatsion tizim; 

D)  to’g’ri javob yo’q. 

53. Asosiy  ishi  moliyaviy  xizmatlar  taqdim  etish  va  moliyaviy  mahsulotlar 

savdosidan iborat bo’lgan firmalar nima deyiladi? 

A)  moliyaviy vositachilar; 

B)  moliyaviy oqim; 

C)  xalqaro firma; 

D)  xususiy firma; 

54. Moliyaviy vositachilarning moliyaviy xizmatlari nimalardan iborat? 

A)  hisob  raqamlarni    ochish,  tijorat  qarzlari  va  ipoteka  kreditlarini  berish, 

sug’urta  shartnomalarining  keng  doirasiga  hamda  o’zaro  jamg’armalarda  ishtirok 

etishiga yo’l ochish; 

B)  mahsulot ishlab chiqarish, yetkazib berish, hisobraqamlarni  ochish, tijorat 

qarzlari va ipoteka kreditlarini berish

C)  mahsulot ishlab chiqarish, yetkazib berish, sug’urta shartnomalarining keng 

doirasiga hamda o’zaro jamg’armalarda ishtirok etishiga yo’l ochish; 

D)  ish haqi berish, homiylik qilish, hisobraqamlarni  ochish, tijorat qarzlari va 

ipoteka kreditlarini berish. 

55. Resurslarning 

moliyaviy 

resurslari 

ortiqcha 

bo’lgan 

iqtisodiy 

subyektlardan  moliyaviy  resurslari  defitsit  bo’lgan  iqtisodiy  subyektlarga  oqib 

o’tishi nima deyiladi? 

A)  moliyaviy oqim; 

B)  moliyaviy vositachilar; 

C)  xalqaro firma; 

D)  pul oqimi. 

56. Investitsion  loyihalarni  amalga  oshirish  uchun  zarur  bo’lgan  moliyaviy 

resurslarda ehtiyojlaridan daromadlari ko’proq firmalarni qanday ataymiz? 

A)  ortiq mablag’ga ega bo’lgan subyektlar; 

B)  resurslari defitsit bo’lgan obyektlar; 

C)  resurslari defitsit bo’lgan subyektlar; 

D)  mustaqil firmalar. 

57. Kelgusi  sarmoyalar  uchun  resursi  yetishmaydigan  firmalarni  qanday 

ataymiz? 

A)  resurslari defitsit bo’lgan subyektlar; 

B)  ortiq mablag’ga ega bo’lgan subyektlar; 

C)  resurslari avval ortib keyin kamayib ketadigan subyektlar; 

D)  to’g’ri javob yo’q. 

58. Moliyaviy tizim funksiyalari tog’ri berilgan javobni ko’rsating. 

A)  riskni boshqarish, resurslarni birlashishi va kapitaldagi ishtirok ulushining 

bo’linishi; 

B)  resurslarni  vaqt  (zamon)  va  makonda  joylashtirish,  hisob  -  kitob  to’lov 

tizimi; 


 

 

C)  informatsion 

qo’llab  quvvatlash,  stimullashtirishning  psixologik 

muammolarini yechish; 

D)  barcha javoblar to’g’ri. 

59. Quyidagi  qaysi  operatsiyalar  resurslarni  vaqt  (davr,  zamon)ning  bir 

nuqtasidan boshqasiga o’tishi  joylashuviga olib keladi. 

A)  korxonalarni qo’llab quvvatlash uchun qarzlar, mamlakat rivojlanishidagi 

xarajatlar, tijorat banklari kreditlarini harkatlanishi; 

B)  riskni boshqarish, resurslarni birlashishi va kapitaldagi ishtirok ulushining 

bo’linishi; 

C)  uy sotib olish qarzlari, jamg’arilgan pensiya va ishlab chiqarish quvvatiga 

kapital qo’yilmalar, korxonalarni qo’llab quvvatlash uchun qarzlar; 

D)  korxonalarni qo’llab quvvatlash uchun qarzlar; 

60. To’lovlarni  amalga  oshirishning  alternativ  vositalari  tog’ri  ko’rsatilgan 

qatorni belgilang. 

A)  cheklar, kredit yoki plastik kartochkalari va elektron to’lov; 

B)  pul, tovar, mahsulot; 

C)  qimmatli qog’ozlar, resurslar, cheklar; 

D)  kredit yoki plastik kartochkalari va elektron to’lov, pul, tovar. 

61. Stimullar  bilan  bog’liq  bo’lgan  muammolarni  aniqlang  va  ular  xalqaro 

amaliyotda  qanday  nom  olgan?  1)  “umrbod  renta”  maummosi;  2)  “komitent-

komissioner”  maummosi;  3)  “ma’naviy  risk”  maummosi;  4)  “noqulay  tanlov” 

maummosi. 

A)  2, 3, 4; 

B)  1, 2, 3; 

C)  1, 3, 4; 

D)  1, 2, 4. 

62. Korporatsiya  aksiyadorlari  firmaning  ishini  yuritish  uchun  kimga 

vakolatini beradilar? 

A)  korporativ menenjerlarga; 

B)  umrbod renta; 

C)  hamkorlarga; 

D)  ishchilarga. 

63. Moliyaviy yangiliklar qanday yuzaga keladi? 

A)  tadbirkorlar va firmalarning iqtisodiy va innovatsion faoliyatlari natijasida; 

B)  markazlashtirilgan organlar tomonidan rejalashtirilishi natijasida; 

C)  davlat boshqaruvi o’zgarishi natijasida; 

D)  davlat  boshqaruvi  o’zgarishi  va  markazlashtirilgan  organlar  tomonidan 

rejalashtirilishi natijasida. 

64. Moliyaviy bozorlarni tarkibiy qismi to’g’ri berilgan javobni belgilang. 

A)  pul bozori, kapital bozori, fond bozori, valyuta bozori; 

B)  kapital bozori, kredit bozori, fond bozori, valyuta bozori; 

C)  pul bozori, buyum bozori, kapital bozori; 

D)  qimmatli qog’ozlar bozori, pul bozori, fond bozori. 

65. Aksiyaning turlari to’g’ri berilgan javobni belgilang. 

A)  imtiyozli, oddiy; 


 

 

B)  belgili, imtiyozli; 

C)  oddiy, yutuqli; 

D)  uzoq va qisqa muddatli. 

66. Uy xo’jaliklarining mavjud jamg‘armalarini qanday aktivlarga yo‘naltirish 

kerakligini uy xo’jaliklarining qaysi qarori asosida aniqlashimiz mumkin? 

A)  investitsiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan investitsion qarorlar; 

B)  pul mablag‘larini iste’mol qilish va jamg‘arish to‘g‘risidagi qarorlar; 

C)  moliyalashtirish to‘g‘risidagi qarorlar; 

D)  riskni boshqarish bilan bog‘liq qarorlar. 

67. Iqtisodiy qiymatga ega bo‘lgan barcha narsalar …... deyiladi. 

A)  aktivlar; 

B)  qimmatli qog’ozlar; 

C)  pul; 

D)  passivlar. 

68. Uy xo‘jaligi boyligi yoki mulkining qanday bahosi uning mulki bahosidan 

uning qarz majburiyatlari summasini ayirish orqali aniqlanadi? 

A)  sof bahosi; 

B)  orttirilgan bahosi; 

C)  brutto bahosi; 

D)  to’la bahosi. 

69. Firmalar  darajasida  moliyaviy  qarorlar  qabul  qilish  masalalari  bilan 

shug‘ullanadigan moliya sohasi nima deb ataladi? 

A)  korxonalar moliyasi; 

B)  bo’limlar faoliyati; 

C)  uy xo’jaliklari; 

D)  tashqi savdo. 

70. Bino,  inshoot,  mashina  uskunalari  va  ishlab  chiqarish  jarayonida 

ishlatiladigan boshqa zarur resurslar firmaning qanday kapitali hisoblanadi? 

A)  jismoniy kapitali; 

B)  an’anaviy kapitali; 

C)  zaruriy kapitali; 

D)  moliyaviy kapitali. 

71. Firmalarga  jismoniy  kapitalni  sotib  olishni  moliyalashtirish  imkonini 

beruvchi aksiyalar, obligatsiyalar va kreditlar qanday kapital deyiladi? 

A)  moliyaviy kapitali; 

B)  an’anaviy kapitali; 

C)  zaruriy kapitali; 

D)  jamg’arma kapitali; 

72. Har  qanday  firmani  aynan  qanday  biznes  bilan shug‘ullanishini oldindan 

belgilab olish jarayoni … deb ataladi. 

A)  strategik rejalashtitrish; 

B)  taktik rejalashtitrish; 

C)  aniq rejalashtitrish; 

D)  to’g’ri rejalashtitrish. 


 

 

73. Firma qanday faoliyat turi bilan shug‘ullanishini uzil-kesil belgilab olgach, 

kompaniya  menejerlari  fabrika,  mashina  uskunalari,  tadqiqot  o‘tkaziladigan 

laboratoriyalar, ko‘rgazma zallari, ulgurji omborxonalar va boshqa uzoq muddatli 

aktivlarni qurish va sotib olish rejasini ishlab chiqishlari hamda buning barchasini 

boshqaradigan  xodimlarni  o‘qitish  loyihasini  tayyorlashlari  kerak  bo‘ladi  va  bu 

jarayon …... deb ataladi. 

A)  investitsiyalarni rejalashtitrish; 

B)  aktivlarni rejalashtitrish; 

C)  mablag’larni rejalashtitrish; 

D)  kapitallarni rejalashtitrish. 

74. Uy  xo‘jaligi  o‘z  iste’molchilik  va  investitsion  rejalarini  amalga  oshirish 

uchun qachon hamda qay tarzda qarz olingan mablag‘idan foydalanishi kerakligini 

aniqlashda uy xo’jaliklarini qaysi turidagi qaroridan foydalanadi? 

A)  moliyalashtirish to‘g‘risidagi qarorlar; 

B)  investitsiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan qarorlar; 

C)  pul mablag‘larini iste’mol qilish va jamg‘arish to‘g‘risidagi qarorlar; 

D)  riskni boshqarish bilan bog‘liq qarorlar. 

75. Oila  boyligining  qaysi  qismini  iste’molchilik  ehtiyojlariga  sarflash 

mumkinligi,  joriy  daromadning  qaysi  qismini  kelajakda  sarflash  uchun  saqlab 

qo‘yish va jamg‘arib borishlilgi uy xo’jaliklarining qaysi qaroriga misol bo’ladi? 

A)  pul mablag‘larini iste’mol qilish va jamg‘arish to‘g‘risidagi qarorlar; 

B)  moliyalashtirish to‘g‘risidagi qarorlar; 

C)  investitsiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan qarorlar; 

D)  riskni boshqarish bilan bog‘liq qarorlar. 

76. Uy  xo‘jaliklari  qanday  qilib  va  qanday  shartlarda  moliyaviy  vaziyat 

mavhumligi va yo‘l qo‘yiladigan risk darajasini qachon kamaytirishlari kerakligi uy 

xo’jaliklarining qaysi qaroriga misol bo’ladi? 

A)  riskni boshqarish bilan bog‘liq qarorlar; 

B)  pul mablag‘larini iste’mol qilish va jamg‘arish to‘g‘risidagi qarorlar; 

C)  moliyalashtirish to‘g‘risidagi qarorlar; 

D)  investitsiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan qarorlar. 

77. Asosiy  vazifasi  tovar  ishlab  chiqarish  va  xizmat  ko‘rsatishdan  iborat 

bo‘lgan iqtisodiy faoliyat subyekti (boshqacha qilib aytganda, iqtisodiyot subyekt) 

nima deb ataladi? 

A)  firma; 

B)  bo’lim; 

C)  uy xo’jaliklari; 

D)  departament; 

78.  “Har  bir  individ  o‘zining  kapitalini  eng  ko‘p  foyda  keltirishi  uchun 

ishlatishga  harakat  qiladi.  Uning  niyatiga,  qoidaga  ko‘ra,  umumiy  manfatlarga 

xizmat  qilish  kirmaydi,  va  u  odatda  ularni  qondirishga  qanchalik  yordam 

berayotganini bilmaydi. Uni faqat o‘zining xavfsizligi va foyda tashvishga soladi. 

Biroq mutloq o‘zining foydasi uchun harakat qilayotgan individ, uning maqsadiga 

kirmaydigan natijaga ko‘rinmas qo‘l tomonidan yo‘llanadi. O‘z manfaatlari izidan 


 

 

borib,  u  ko‘pincha  haqiqatda  qilmoqchi  bo‘lganidan  ko‘ra  ko‘proq  jamiyatning 

rivojlanishiga samaraliroq yordam beradi”. Ushbu fikrlar muallif kim? 

A)  A.Smit; 

B)  D.Rikardo; 

C)  K.Marks; 

D)  J.Sey. 

79. Quyidagilardan  qaysi  biri  kredit  kartalarga  misol  bo'la  oladi?  1)  VISA 

Card; 2) Master Card; 3) American Express Card; 4) Labour Card; 5) UzCard. 

A)  1, 2, 3; 

B)  2, 3, 5; 

C)  1, 2, 4; 

D)  1, 2, 5. 

80. Xalqaro sayohatlarga birinchi bo'lib kredit kartochkalarni ishlatishni taklif 

qilgan korxona? 

A)  Dinner's Club; 

B)  VISA; 

C)  Master Card; 

D)  American Express. 

81. Kredit  kartochkalaridan  foydalanish  bo‘yicha  xizmatlarni  taklif  qiluvchi 

firmalar ushbu kartochkalardan qanday foyda oladilar? 

A)  kartochkalarni  qo‘llagan  holda  tovarlar  sotishni  amalda  qo‘llayotgan 

chakana  savdogarlar  to‘layotgan  komission  va  kartochka  egalariga  kreditdan 

foydalanganlik uchun to‘lanadigan foiz to’lovlaridan; 

B)  hisobdagi qoldiq va kartochkaning o'g'irlanishidan; 

C)  operatsiyalarning  o‘tkazilishiga  sarflangan  xarajatlari  va  kartochka 

egalariga kreditdan foydalanganlik uchun to‘lanadigan foiz to’lovlaridan; 

D)  kartochka  egalari  o‘z  majburiyatlarini  qoplash  qobiliyatiga  ega 

emasliklardan; 

82. Quyidagilardan qaysi biri moliyaviy bozorlar tarkibiga kirmaydi? 

A)  xo'jalik buyumlari bozori; 

B)  pul bozori; 

C)  valyuta bozori; 

D)  kapital bozori. 

83. Moliyaviy aktivlarning asosiy turlari ko’rsatilgan javobni aniqlang. 1) qarz 

majburiyatlari; 2) hosilaviy qimmatli qog‘ozlar; 3) ko’chmas mulklar; 4) aksiyalar; 

5) asbob-uskunalar. 

A)  1, 2, 4; 

B)  1, 2, 3; 

C)  3, 4, 5; 

D)  2, 3, 4; 

84. Qattiq foizli qimmatli qog‘ozlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang? 

A)  aksiyalar; 

B)  qarz majburiyatlari; 

C)  hosilaviy qimmatli qog‘ozlar; 

D)  valyutalar;  

 

85. Muddati  bir  yildan  kam  bo'lgan  qarz  majburiyatlari  bozori  qanday 

nomlanadi? 

A)  pul bozori; 

B)  kapital bozori; 

C)  valyuta bozori; 

D)  fond bozori. 

86. Uzoq muddatli qarz majburiyatlari bozori qanday nomlanadi? 

A)  kapital bozori; 

B)  pul bozori; 

C)  valyuta bozori 

D)  fond bozori. 

87. ………….  -  bu  firma  mulkdorlari  tomonidan  uning  aktivlari  qismiga 

qo‘yiladigan talabdir. 

A)  Aksiya; 

B)  Hosilaviy qimmatli qog‘ozlar; 

C)  To’lov balansi; 

D)  Obligatsiya. 

88. Aksiyani sotib olish va sotish ……………da  amalga oshiriladi.    

A)  fond bozori; 

B)  pul bozori ; 

C)  valyuta bozori ; 

D)  kapital bozori. 

89. ………….. deb, bahosi boshqa aktivlar, masalan, aksiyalar, qayd qilingan 

daromadga  ega  qimmatli  qog‘ozlar,  xorijiy  valyuta  yoki  qandaydir  mahsulotlar 

bahosiga bog‘liq bo‘lgan moliyaviy vositalarga aytiladi.    

A)  Hosilaviy qimmatli qog'ozlar; 

B)  Oddiy aksiyalar; 

C)  Optsion; 

D)  Obligatsiya. 

90. Zamonaviy moliya nechta asosiy analitik ustundan iborat hisoblanadi? 

A)  3; 


B)  5; 

C)  4; 


D)  2. 

91. “Zamonaviy moliya” faniga to’g’ri ta’rif berilgan javobni belgilang. 

A)  Shaxslarning  ma'lum  vaqt  mobaynida  defitsit  pul  resurslari  kirimi  va 

chiqimini qanday boshqarishni o'rganuvchi fan “Zamonaviy moliya” deyiladi; 

B)  Shaxslarning  ma'lum  vaqt  mobaynida  profitsit  pul  resurslari  kirimi  va 

chiqimini o'rganuvchi fan “Zamonaviy moliya” deyiladi; 

C)  Korporativ boshqarishni o'rganuvchi fan “Zamonaviy moliya” deyiladi; 

D)  Shaxslarning  ma'lum  vaqt  mobaynida  jamg'argan  pul  resurslari  kirimi  va 

chiqimini qanday boshqarishni o'rganuvchi fan “Zamonaviy moliya” deyiladi; 

92. Quyidagilardan  qaysilari  moliya  tizimini  harakatlantiruvchi  elementlar 

hisoblanadi? 

A)  oldi – sotdi savdolari, debitor va kreditorlik qarzlari, kreditlar;  

 

B)  oldi – sotdi savdolari; 

C)  telekomunikatsiya bozori; 

D)  debitor va kreditorlik qarzlari. 

93. Biznesni olib borishning asosiy tashkiliy shakllari nechta? 

A)  3; 


B)  4; 

C)  5; 


D)  6. 

94. Moliyaviy kapital deb nimaga aytiladi? 

A)  Firmalarga  jismoniy  kapitalni  sotib  olishni  moliyalashtirish  imkonini 

beruvchi aksiyalar, obligatsiyalar va kreditlarga

B)  Bino,  inshoot,  mashina  uskunalari  va  ishlab  chiqarish  jarayonida 

ishlatiladigan boshqa zarur resurslarga; 

C)  Korxonalarning uzoq muddatli kapital qo'yilmalari va mamlakat iqtisodiy 

siyosatiga ta’sir qiladigan ongli fuqarolik qarorlariga; 

D)  Imkoniyatiga ega bo’lish, dunyoqarashni kengaytirishga; 

95. Moliyaviy oqimlar deb nimaga aytiladi? 

A)  Moliyaviy  resurslari  ortiqcha  bo‘lgan  iqtisodiy  subyektlardan  moliyaviy 

resurslari defitsit bo‘lgan iqtisodiy subyektlarga oqib o‘tishiga; 

B)  Moliyaviy  resurslari  ortiqcha  bo’lgan  iqtisodiy  subyektlardan  moliyaviy 

resurslari ortiqcha bo’lgan iqtisodiy subyektlarga oqib o‘tishiga; 

C)  Pul mablag'larining bir joydan, ikkinchi bir joyga ko'chib o'tishiga; 

D)  Moliyalashtirish, riskni boshqarish bilan bog’liq qarorlarga; 

96. ………...  deb,  kontraktda  ko‘rsatilgan  narx  va  vaqt  bo‘yicha  ma’lum  bir 

aktivlarni  bir  tomon  sotib  olish  majburiyatini,  ikkinchi  tomon  esa  sotish 

majburiyatini oluvchi vositalarga aytiladi.    

A)  Forvard kontaktlar; 

B)  Sug'urta polisi; 

C)  Schot-faktura; 

D)  Ishonchnoma. 

97. Moliya  o'ziga  xos  ilmiy  -  amaliy  fan  bo'lib,  unda  qanday  masalalar 

o'rganiladi? 

A)  vaqt va noaniqlik sharoitida defitsit pul mablag'larini taqsimlash; 

B)  vaqt va noaniqlik sharoitida profitsit pul mablag'larini taqsimlash;  

C)  vaqt omilini hisobga olgan holda pul mablag'larini taqsimlash; 

D)  vaqt omili, YIM, pul. 

98. Aksiya - bu? 

A)  firma mulkdorlari tomonidan uning aktivlari qismiga qo‘yiladigan talab; 

B)  uzoq muddatli qarz majburiyatlari; 

C)  pul omonati; 

D)  qarz majburiyatlariga qo'yiladigan talab. 

99. Talab deb nimaga aytiladi? 

A)  Ehtiyojlarning pul bilan qondirilgan qismiga; 

B)  Ehtiyojlarning ortib borishiga; 


 

 

C)  Fabrika,  mashina  uskunalari,  tadqiqot  o’tkaziladigan  labaratoriyalar, 

ko’rgazma zallari, ulgurji omborxonalar loyihalarini tayyorlashlariga; 

D)  Taklif hajmining pasayishiga. 

100. Bank tomonidan firmalardan undiriladigan stavka nima deb ataladi? 

A)  tijorat krediti bo‘yicha foiz stavkasi; 

B)  garov bo‘yicha foiz stavkasi; 

C)  omonat bo'yicha foiz stavkasi; 

D)  kapital stavkasi. 

101. Korporatsiyaning  boshqaruv  xodimlarini  aksiyadorlarning  direktorlar 

kengashi orqali tayinlsalar, menejerlarning asosiy vazifasi nimadan iborat? 

A)  imkon qadar aksiyadorlar manfaatlarini ko’zlab qaror qabul qilishdan

B)  faqat korporatsiyani manfatini himoya qilishdan; 

C)  yangiliklar yaratishdan; 

D)  daromadni ko’paytirishdan. 

102. Moliyaviy tizim deb nimaga aytiladi? 

A)  Moliyaviy bitimlar tuzish, aktivlar va riskni almashishda foydalaniladigan 

bozorlar va boshqa institutlar majmuiga moliyaviy tizim deyiladi; 

B)  Muayyan    moliyaviy  qarorni  qabul  qilish  va  uni  amalga  oshirishiga 

moliyaviy tizim deyiladi; 

C)  Moliyaviy vositachilar yig’indisiga moliyaviy tizim deyiladi; 

D)  Moliyaviy munosabatlarning shakl va usullar yig’indisiga moliyaviy tizim 

deyiladi. 

103. “Moliya” fanini o’rganish sabablari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating. 

1) o’z pul mablag’laridan samarali foydalanish; 2) biznes dunyosida muvaffaqiyatli 

faoliyat  yuritish;  3)  Qiziqarli  va  daromadli  karyera  qilish;  4)  mamlakat  iqtisodiy 

siyosatiga  ta’sir  qiladigan  ongli  fuqarolik  qarorlari  qabul  qilish  imkoniyatiga  ega  

bo’lish; 5) dunyoqarashni kengaytirish. 

A)  1, 2, 3, 4, 5; 

B)  1, 3, 4, 5; 

C)  1, 2, 3, 5; 

D)  1, 2, 4, 5. 

104. Uy  xo’jaliklari  tomonidan  qabul  qilinadigan  moliyaviy  qarorlarga 

quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?  

A)  taqsimlash to’g’risidagi qarorlar; 

B)  investitsiyalar bilan bog’liq bo’lgan qarorlar; 

C)  pul mablag’larini iste’mol qilish va jamg’arish to’g’risidagi qarorlar; 

D)  riskni boshqarish bilan bog’liq qarorlar. 

105. Biznes olib borishning asosiy tashkiliy shakli noto’g’ri berilgan javobni 

aniqlang. 

A)  jamoatchilik; 

B)  yakka egalik; 

C)  shirkat; 

D)  korporatsiya. 

106. Korporatsiyada moliyaviy rahbarning funksiyalariga quyidagilardan qaysi 

biri kirmaydi?   

 

A)  investorlarni himoya qilish; 

B)  rejalashtirish; 

C)  soliqlarni  boshqarish; 

D)  boshqaruvning axborot tizimlari. 

107. Real daromadlilik stavkasi nima?  

A)  Kreditor  tomonidan  ishlab  topilgan  hamda  pulning  sotib  olish  qobiliyati 

o’zgarishi  hisobga  olingan  holda  to’g’rilangan  yoki  o’zgartirilgan  (korrektirovka 

qilingan) nominal foiz stavkasi; 

B)  Kreditor tomonidan ishlab topilgan (korrektirovka qilingan) nominal foiz 

stavkasidir; 

C)  Pulning  sotib  olish  qobiliyati  o’zgarishi  hisobga  olingan  holda 

to’g’rilangan nominal foiz stavkasidir; 

D)  Qarz oluvchi tomonidan va’da qilingan va berilgan pul evaziga olinadigan 

summadir. 

108. Bozor  iqtisodiyotida  daromadlilik  stavkalari  darajasiga  ta’sir  etuvchi 

asosiy omillarga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?  

A)  riskni maqsadga muvofiq ko’rish; 

B)  ishlab chiqarish vositalarining samaradorligi; 

C)  ishlab  chiqarish  vositalarini  ishlatish  samaradorligiga  nisbatan  noaniqlik 

darajasi; 

D)  odamlarning vaqtinchalik nimanidir afzal  ko’rishi. 

109. Sug’urta mukofoti bu ……...?  

A)  xizmat ko’rsatilgani uchun mijoz tomonidan to’lanadigan pullar; 

B)  sug’urta kompaniyasi foydasi

C)  sug’urta kompaniyasi tomonidan mijozga to’lanadigan pullar; 

D)  sug’urta bonuslari. 

110. O’zaro fondlarning qanday asosiy turlari mavjud?  

A)  ochiq va yopiq; 

B)  keng qamrovli; 

C)  cheklangan va cheklanmagan; 

D)  kelishilgan va kelishilmagan. 

111. Investitsion banklar qanday tashkilot? 

A)  Ular  shunday  firmalarki,  ularning  asosiy  vazifasi  xususiy  kompaniyalar, 

hukumat  va  boshqa  tashkilotlarga  o’z  faoliyatini  moliyalashtirish  uchun  zarur 

mablag’larni jalb qilishda yordam berishdan iborat; 

B)  Ular banklar singari vazifalarni bajaradi; 

C)  Ular investorlarni birlashtiradi; 

D)  Ular banklarni moliyalashtirishda vositachi bo’lib xizmat qiladi. 

112. Aktivlarni boshqaruvchi firmalar qanday vazifalarni bajaradi?  

A)  Ular  maslahat  beradilar  va  ko’p  hollarda  o’zaro  va  pensiya  fondlarini 

hamda boshqa aktivlar birlashmalarini alohida shaxs, firma va  davlat tashkilotlari 

manfaatlari yo’lida boshqaradilar; 

B)  Ular    hukumat  va  boshqa  tashkilotlarga  o’z  faoliyatini  moliyalashtirish 

uchun zarur mablag’larni jalb qilishga  yordam beradi; 

C)  Ular banklarni moliyalashtirishda vositachi bo’lib xizmat qiladi;  

 

D)  Ular  hukumat  va  boshqa  tashkilotlarga  o’z  faoliyatini  moliyalashtirish 

uchun zarur mablag’larni jalb qilishga  yordam beramaydi. 

113. Axborot xizmatlarini ko’rsatuvchi firmalar nima bilan shug’ullanadi?  

A)  Moliyaviy axborotlarni yig’ish va tarqatish bilan shug’ullanishadi; 

B)  Moliyaviy maslahat beradilar va ko’p hollarda o’zaro va pensiya fondlarini 

hamda boshqa aktivlar birlashmalarini alohida shaxs, firma  va  davlat tashkilotlari 

manfaatlari yo’lida boshqaradilar; 

C)  Hukumat  va  boshqa  tashkilotlarga  o’z  faoliyatini  moliyalashtirish  uchun 

zarur mablag’larni jalb qilishga  yordam beradi; 

D)  Sug’urta  kompaniyasining  yoki  brokerlik  firmasining  bir  bo’lagi  bo’lishi 

mumkin. 


114. Quyidagilardan qaysi biri moliyaviy infratuzilma tarkibiga kiradi?  

A)  barcha javob to’g’ri; 

B)  moliyaviy  instrumentlar  savdosiga  ko’maklashuvchi  hisob-kliring 

tashkilotlari; 

C)  moliyaviy  tizim  qatnashchilarining  o’zaro  munosabatlarini  nazorat 

qiluvchi, tartibga soluvchi idoralar

D)  buxgalterlik hisobi va sud ishlarini hal etish  jarayonlari. 

115. Moliyaviy  hisobotlar  tizimini  o’rganuvchi  predmet  yoki  fan  qanday 

nomlanadi? 

A)  Buxgalteriya hisobi; 

B)  Buxgalteriya va audit; 

C)  Moliya; 

D)  Audit. 

116. Asosiy funksiyasi moliyaviy bozorning ma’lum parametrlariga, masalan, 

muomaladagi  pul  miqdoriga  ta’sir  etish  orqali  davlat  siyosati vazifalarini  amalga 

oshirishga ko’maklashishdan iborat bo’lgan moliyaviy vositachilar kimlar?  

A)  Markaziy banklar; 

B)  Tijorat banklari; 

C)  O’zaro fondlar; 

D)  Investitsiya institutlari. 

117. Bugungi  kundagi  xalqaro  moliyaviy  tashkilotlarning  asoiy  vakolatlari 

nimadan iborat? 

A)  turli davlat hukumatlari moliyaviy siyosatini muvofiqlashtirish; 

B)  dunyo moliya bozorini tartibga solish; 

C)  jahon banki faoliyatini nazorat qilish; 

D)  tijorat banki faoliyatini nazorat qilish. 

118. Moliyaviy hisobot funksiyalarini ko’rsating. 

A)  Barcha javob to’g’ri; 

B)  Firmaning egalari va kreditorlariga firmaning joriy moliyaviy ahvoli hamda 

o’tgan  davrda  uning  faoliyati  qanchalik  samarali  bo’lgani  to’g’risida  ma’lumot 

berish; 

C)  Firma  egalari  va  kreditorlariga  kompaniya  faoliyati  samaradorligining 

asosiy  reja  ko’rsatkichlarini  aniqlash  va  menejerlar  faoliyatini  tartibga  solish 

imkonini berish;  

 

D)  Qulay  shablon-modellar  tuzish  va  ulardan  moliyaviy  rejalashtirish 

jarayonida foydalanish. 

119. Quyidagilardan qaysi biri moliyaviy hisobot turlariga kirmaydi? 

A)  Vaqtinchalik  smeta; 

B)  Balans; 

C)  Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot; 

D)  Pul oqimlari to’g’risida hisobot; 

120. Pul oqimlari to’g’risida hisobot nima?  

A)  Pul  oqimlari  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  davr  ichida  firmaning  pul 

oqimlari kirimi va chiqimi aks ettiriladi; 

B)  Moliyaviy  natijalar  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  vaqt  oralig’ida  firma 

samaradorligiga umumiy baho beriladi; 

C)  Firma  balansi  uning  muayyan  vaqt  oralig’idagi  aktivlarini  (va 

majburiyatlarini  aks ettiradi; 

D)  Daromad va xarajatlarning balansi ko’rsatiladi. 

121. Moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot nima? 

A)  Moliyaviy  natijalar  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  vaqt  oralig’ida  firma 

samaradorligiga umumiy baho beriladi; 

B)  Firma  balansi  uning  muayyan  vaqt  oralig’idagi  aktivlarini  va 

majburiyatlarini  aks ettiradi; 

C)  Daromad va xarajatlarning balansi ko’rsatiladi; 

D)  Pul  oqimlari  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  davr  ichida  firmaning  pul 

oqimlari kirimi va chiqimi aks ettiriladi. 

122. Balans nima?  

A)  Firma  balansi  uning  muayyan  vaqt  oralig’idagi  aktivlarini  va 

majburiyatlarini  aks ettiradi; 

B)  Moliyaviy  natijalar  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  vaqt  oralig’ida  firma 

samaradorligiga umumiy baho beriladi; 

C)  Daromad va xarajatlarning balansi ko’rsatiladi; 

D)  Pul  oqimlari  to’g’risidagi  hisobotda  ma’lum  davr  ichida  firmaning  pul 

oqimlari kirimi va chiqimi aks ettiriladi. 

123. Buxgalteriya hisobi qoidalariga muvofiq ko’rsatilgan kompaniya aktivlari 

va aksiyadorlik kapitali qiymati  ....... deb ataladi. 

A)  balans  qiymati; 

B)  aktiv qiymati; 

C)  passiv qiymati; 

D)  kapital qiymati. 

124. Moliyaviy hisobotlarninig qanday asosiy turlari mavjud? 

A)  Balans,  moliyaviy  natijalar  to’g’risida  hisobot,  pul  oqimlari  to’g’risida 

hisobot; 

B)  Balans, asosiy vositalar to’g’risida hisobot, pul oqimlari to’g’risida hisobot; 

C)  Debitorlik va kreditorlik  to’g’risida  hisobot, moliyaviy  natijalar  to’g’rida 

hisobot, asosiy vositalar to’g’risida hisobot;  

 

D)  Debitorlik va kreditorlik to’g’risida hisobot, moliyaviy natijalar to’g’risida 

hisobot, pul oqimlari to’g’risida hisobot. 

125. Foyda - bu kompaniyaning ………   ……… o’rtasidagi farq. 

A)  daromadi va xarajatlari; 

B)  aktivlar va majburiyatlar

C)  taqsimlanmagan daromad va kreditorlik qarzlari; 

D)  aylanma aktivlar va xarajatlari. 

126. Firmaning moliyaviy ahvoli, o‘tmishdagi xo‘jalik faoliyati samaradorligi 

to‘g‘risidagi ma’lumotlar qayerda aks ettiriladi? 

A)  Firmaning moliyaviy hisobotlarida. 

B)  Firmaning nizomida; 

C)  Firmaning balansida; 

D)  Ommaviy axborot vositalarida. 

127. Aktivlar aylanuvchanligi ko‘rsatkichlari keltirilgan qatorni belgilang. 

A)  Debitorlik  qarzlarining  aylanuvchanligi  koeffitsienti;  tovar-moddiy 

zaxiralarning 

aylanuvchanligi 

koeffitsienti; 

aktivlarning 

aylanuvchanligi 

koeffitsienti; 

B)  Sotuvlar  daromadliligi  koeffitsienti;  aktivlar  daromadliligi  koeffitsienti; 

aksiyadorlik kapitali daromadliligi koeffitsienti; 

C)  Qarzlar koeffitsienti; foizlarni qoplash koeffitsienti; 

D)  Joriy likvidlik koeffitsienti; kritik baholash koeffitsienti. 

128. Kompaniya 

faoliyati 

tahlili 

uchun 


qanday 

asosiy 


moliyaviy 

koeffitsientlardan foydalaniladi? 

A)  Rentabellik,  aktivlarning  aylanuvchanligi,  moliyaviy  “dastak”,  likvidlik, 

bozor qiymati; 

B)  Aktivlarning aylanuvchanligi, moliyaviy “dastak”, aksiya bahosi; 

C)  Debitorlik 

qarzlarining 

aylanuvchanligi, 

kreditorlik 

qarzlarining 

aylanuvchanligi; 

D)  Foizlarni hisoblash, qaytaruvchanlik, aylanuvchanlik. 

129. Moliyaviy leverij bu ……………….. 

A)  Kompaniyaning qarz majburiyatlarini o’z kapitaliga nisbati; 

B)  Korxona yoki tadbirkorlikning daromaddorligi; 

C)  Debitorlik qarzlarining aylanuvchanligi; 

D)  Kompaniyaning bankrot bo‘lishi ehtimoli. 

130. Moliyaviy rejalashtirishning necha turi mavjud? 

A)  2 turi: strategik va joriy moliyaviy rejalashtirish; 

B)  3 turi: strategik, holisona va joriy moliyaviy rejalashtirish; 

C)  2 turi: strategik va oraliq moliyaviy rejalashtirish; 

D)  2 turi: joriy va oraliq moliyaviy rejalashtirish.  

 

131. U yoki bu davr mobaynida davlatning mumkin bo’lgan moliyaviy ahvolini 

oldindan  ko’ra  bilish  va  moliyaviy  reja  ko’rsatkichlarini  asoslash  deb  nimaga 

aytiladi? 

A)  Moliyaviy bashoratlash; 

B)  Moliyaviy rejalashtirish; 

C)  Moliyaviy tahlil; 

D)  Moliyaviy nazorat. 

132. Aylanma kapital deb nimaga aytiladi? 

A)  Kompaniyaning  aylanma  aktivlari  bilan  joriy  majburiyatlari  o‘rtasidagi 

farq; 

B)  Kompaniyaning aylanma aktivlari; C)  Kompaniya aylanma aktivlarining  joriy majburiyatlariga nisbati; 

D)  Kompaniyaning aylanma aktivlari bilan joriy majburiyatlari yig’indisi. 

133. Biror  bir  korporatsiya  o’z  moliyaviy  hisobotini  chop  etirsa  unga  nima 

ilova qiladi? 

A)  Tushuntirish xati; 

B)  Majburiyatlarini ro’yxati; 

C)  Asosiy vositalari ro’yxati; 

D)  Aksiyadorlar kengashi xulosasini. 

134. Pul mablag‘lari aylanishi siklining davomiyligi – bu………..? 

A)  firma  o‘z  mahsulot  yetkazib  beruvchilariga  to‘lashni  boshlashi  kerak 

bo‘lgan  sana  va  o‘z  iste’molchilaridan  pul  olishni  boshlaydigan  kun  oralig‘idagi 

vaqt; 


B)  firma  o‘z  mahsulot  yetkazib  beruvchilariga  to‘lashni  boshlashi  kerak 

bo‘lgan sana; 

C)  firma o‘z iste’molchilaridan pul olishni boshlaydigan kun; 

D)  u yoki bu davr mobaynida firmaning mumkin bo’lgan moliyaviy ahvolini 

oldindan ko’ra bilish. 

135. Kompaniya  ishlab  chiqaradigan  tovarlar  sifati  va  ishonchiligi  orqasidan 

ortirgan obro’si va qo’lga kiritgan ma’lum ilmiy bazasi nima deb ataladi? 

A)  Nomoddiy aktivlar; 

B)  Kompaniya imiji; 

C)  Moddiy aktivlar; 

D)  Kompaniya tovar-moddiy zaxiralari. 

136. …………………….. - bu umumiy muammolarni hal qilishga hamkorlar 

sifatida  boshqa  korxonalar  yoki  yuridik  shaxslarni  jalb qilish orqali  o’z  riskining 

darajasini pasaytirishdir. 

A)  Risk sug’urtasi; 

B)  Riskni birlashtrish;  

 

C)  Riskni xejirlash; 

D)  Riskni diversifikatsiyalsh; 

137. ……………..  narxlarning  salbiy  o’zgarishlarni  oldini  olish  maqsadida 

oldindan tuziladigan birjadagi bitimlar orqali risk darajasini pasaytirishdir. 

A)  Risk sug’urtasi; 

B)  Riskni birlashtrish; 

C)  Riskni xejirlash; 

D)  Riskni diversifikatsiyalsh; 

138. …………..  investitsion  portfelning  umumiy  riskini  kamaytirish 

maqsadida, bir nechta riskli ativlarni xarid qilish orqali risk darajasini pasaytirishdir. 

A)  Risk sug’urtasi; 

B)  Riskni birlashtrish; 

C)  Riskni xejirlash; 

D)  Riskni diversifikatsiyalsh. 

139. O’rganilayotgan  davr  ichida  narxlar  nechta  martaga  oshganligini 

ko’rsatuvchi ko’rsatkich …………. deb ataladi. 

A)  inflatsiya indeksi; 

B)  inflatsiya riski; 

C)  inflatsiya darajasi; 

D)  inflatsiya nominali. 

140. Milliy  valyutaning  chet  el  valyutalariga  yoki  xalqaro  hisob-kitob  pul 

birliklariga nisbatan qadrining tushishi ………… deb ataladi. 

A)  devalivatsiya; 

B)  inflatsiya; 

C)  imobilizatsiya; D)  revalvatsiya. 

 

Download 414.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling