Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

49.  Neytral holdagi 

   atomining elektron konfugratsiyalarini 

aiqlang. 

(                               ) 

 

Ionlar 


Elektronlar soni 

 

   

 (     ) 

 

 

    

 

       

 

       

 

A)   

 

      B)   

 

   

      C) 

  

 

   

      D) 

  

 

   

   


 

50.  Neytral holdagi Z atomining elektron konfugratsiyalarini 

aiqlang. 

(                               ) 

 

Ionlar Elektronlar soni 

 

   

 (     ) 

 

 

    

 

       

 

       

 

A)   

 

      B)   

 

   

      C) 

  

 

   

      D) 

  

 

   

   


 

51. 

  

  tarkibli birikmaning molyar massasi 84 g/mol ni 

tashkil etsa, 

  atomining neytronlar sonini aniqlang. 

 

Ionlar Elektronlar soni 

Neytronlar soni 

 

  

   

      


 

 

   

  

 A) 13      B) 14      C) 9      D) 10 

 

52. 

  

 

 tarkibli birikmaning molyar massasi 84 g/mol ni tashkil etsa, 

  atomining neytronlar sonini aniqlang. 

 

Ionlar 


Elektronlar soni 

Neytronlar soni 

 

  

   

      


 

 

   

  

 A) 13      B) 14      C) 9      D) 10 

 

53. 

  

 

 tarkibli birikmaning molyar massasi 84 g/mol ni tashkil etsa, 

  atomining elektronlar sonini aniqlang. 

 

Ionlar 


Elektronlar soni 

Neytronlar soni 

 

  

   

      


 

 

   

  

 A) 13      B) 14      C) 9      D) 10 

 

54. 

  

 

 tarkibli birikmaning molyar massasi 84 g/mol ni tashkil etsa, 

  atomining elektronlar sonini aniqlang. 

 

Ionlar 


Elektronlar soni 

Neytronlar soni 

 

  

   

      


 

 

   

  

A) 13      B) 14      C) 9      D) 10  

55.  Oksidlanish qaytarilish reaksiyasi natijasida bir molekula 

  

  nechta elektron bergan? 

 

Ion bog‟lanishga ega bo‟lgan birikma 

O.Q.R natijasida 

olingan mahsulotlar 

  

  

 

  

  

  

 

 A) 23      B) 21     C) 24     D) 18 

 

56.  Yopiq idishda ketgan quyidagi reaksiyada qaysi 

moddadan necha gramm ortib qoladi? 

 

Reaksiya uchun olingan Moddalarning massalari (g) 

Olingan oksid 

massasi (g) 

   


 

 

       

  

   

A) 6 g 


 

 

     B) 54 g        C) 27 g  

 

     D) 27 g    

 

57.  Yopiq idishda ketgan quyidagi reaksiyada qaysi 

moddadan necha gramm ortib qoladi? 

 

Reaksiya uchun olingan Moddalarning massalari (g) 

Olingan oksid 

massasi (g) 

   


 

 

      

  

   

A) 24 g 


 

 

     B) 40 g        C) 12 g  

 

     D) 20 g    

 

58.  X moddani aniqlang 

 

Alkil 


bromid 

Na bilan reaksiyasi natijasida olingan birikma 

tarkibidagi uglerod atomlari 

birlamchi 

ikkilamchi 

uchlamchi 

to‟rtlamchi 

  

    

  

   

A) 2 – brom – 2 – metilpropan 

B) 1 – brompropan 

C) 1 – brom – 2 – metilpropan 

D) uchlamchi butilbromid 

 

59. 

  ni aniqlang  (   

 

) = 100 %  

Eritma 


Erigan modda 

  

  ionlarining 

mol miqdori 

400 ml 0,5 M 

   


 

 

0,6  

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

60. 

  ni aniqlang  (   

 

) = 100 %  

Eritma 


Erigan modda 

  

  ionlarining 

mol miqdori 

200 ml 0,2 M 

   


 

 

0,08  

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

 

  

 

 Telegram: @ICC_KIMYO 

RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

6 

61. 

  ni aniqlang  (   

 

) = 60 %  

Eritma 


Erigan modda 

  

  ionlarining 

mol miqdori 

400 ml 0,5 M 

   


 

 

0,36  

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

62. 

  ni aniqlang  (   

 

) = 80 %  

Eritma 


Erigan modda 

  

  ionlarining 

mol miqdori 

200 ml 0,2 M 

   


 

 

0,064  

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

63. 

  ni aniqlang  (   

 

) = 75 %  

Eritma 


Erigan modda 

  

  ionlarining 

mol miqdori 

200 ml 0,2 M 

   


 

 

0,06  

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

64.  A modda tarkibidagi qutbli kovalent bog‟lar sonini 

aniqlang. 

 

Murakkab Efir 

To‟liq yonishidan 

olingan mahsulotlar 

miqdori (mol) 

Yonish uchun 

sarflangan 

kislorid miqdori 

(mol) 


 

 

   

  

  1,5 

 

A) 12     B) 14      C) 10      D) 8  

65.  A modda tarkibidagi qutbsiz kovalent bog‟lar sonini 

aniqlang. 

 

Murakkab Efir 

To‟liq yonishidan 

olingan mahsulotlar 

miqdori (mol) 

Yonish uchun 

sarflangan 

kislorid miqdori 

(mol) 


 

 

   

  

  1,5 

 

A) 7     B) 6      C) 5      D) 8  

66.  A modda tarkibidagi uglerod atomlarining gibrid 

orbitallar sonini aniqlang. 

 

Murakkab Efir 

To‟liq yonishidan 

olingan mahsulotlar 

miqdori (mol) 

Yonish uchun 

sarflangan 

kislorid miqdori 

(mol) 


 

 

   

  

  1,5 

 

A) 21     B) 23      C) 25      D) 18  

67.  Quyida berilganlardan tog‟risini aniqlang. 

 

Orbital   

 

  

    -1,0,+1 

  -2,-1,0,+1,+2 

 

A) I      B) I,II      C) II,III      D) I,II,III  

68. 

  ni aniqlang 

 

Uglevodorod 1 moli yonishidan 

hosil bo‟lgan suvning 

miqdori (mol) 

Alkin tarkibidagi 

gibrid orbitallar 

soni 


Alkin 

      


  

 

A)            B)             C)           D)        

 

69. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod 1 moli yonishidan 

hosil bo‟lgan suvning 

miqdori (mol) 

Alkin tarkibidagi 

gibrid orbitallar 

soni 


Alkin 

  

        

A) 


           B)            C)           D)        

 

70. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod 1 moli yonishidan 

hosil bo‟lgan suvning 

miqdori (mol) 

Alken tarkibidagi 

gibrid orbitallar 

soni 


Alken 

  

        

A) 


           B)        C)          D)    

 

71. 

  ni aniqlang 

 

Uglevodorod 1 moli yonishidan 

hosil bo‟lgan suvning 

miqdori (mol) 

Alken tarkibidagi 

gibrid orbitallar 

soni 


Alken 

      


  

 

A)            B)             C)           D)        

 

72. 

  ni aniqlang. 

 

Parchalangan modda 

Dastlabki 

massa 

(g) 


Qoldiq 

massasi 


(g) 

Oksid 


massasi 

(g) 


Unum 

(%) 


  (  

 

) 

 

15,04 8,56 

   


  

 

A) 8      B) 3,2      C) 4,8      D) 6,4  

73. 

  ni aniqlang. 

 

Parchalangan modda 

Dastlabki 

massa 

(g) 


Qoldiq 

massasi 


(g) 

Oksid 


massasi 

(g) 


Unum 

(%) 


  (  

 

) 

 

15,04 8,56 

   


  

 

A) 80      B) 70      C) 75      D) 60  

74.  Alkinni aniqlang. 

 

Reaksiya uchun olingan moddalarning massalari (g) 

Alkin 


Vodorod 

     


  

 

A) etin      B) propin      C) butin      D) pentin  

 

 Telegram: @ICC_KIMYO 

RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

7 

75. 

  ni aniqlang 

 

Uglevodorod Molekuladagi 

 

    soni 

Molekuladagi 

umumiy 

atomlar soni Alkan 

  

   

A) 


           B)              C)             D)        

 

76.  Birikma formulasini aniqlang. 

 

Birikma 


 

 

 1 mol miqdorida 

 ( ) 


 

 

  

 

2,5      

 

  

A) 


 

 

  

      B) 

       C)  

 

   

      D) 

 

 

  

 

 77. 

  ni aniqlang 

 

Uglevodorod Molekuladagi 

vodorod 


atomlari soni 

Molekuladagi 

umumiy 

atomlar soni Alkan 

   


  

 

A)            B)              C)             D)        

 

78. 

  ni aniqlang. 

 

Modda   (modda) 

(g) 


  (Na) 

(g) 


  (C) 

 

  

 

  

    


      

16,4 


4,6 

 A) 3     B) 1     C) 2     D) 4 

 

79. 

  (  ) = 76 bo‟lsa, quyidagi ifodalarning qaysilari 

to‟g‟ri? 

 

Ionlar 


Protonlar 

soni 


Neytronlar 

soni 


Elektronlar 

soni 


 

  

       

  

   

  

       

  

   

A) XY molekulasida 36 

 , 36  

 

, 40   bor 

B) 


 

  

 ionida 19 ta neytron bor C) 

 

   ionida 18 ta elektron bor 

D) X ning tartib raqami 19 

 

80. 

  ni aniqlang. 

 

Reaksiya uchun olingan moddalar 

massalari (g) 

Dastlabki 

aralashma 

hajmi (l) 

Olingan 


aralashmada 

  

  

ning mol 

miqdori 

  

  

 

  

33,6 l (n.sh) 

 

A) 2      B) 1       C) 1,5     D) 0,5 

 

 

  

 

  

81.  Bog‟liqlikni aniqlang. 

 

Birikmalar Vodorodning 

 massasi (g) 

Mol miqdoei 

 

  

 

   

 

  

 

   

  

  

 

   

 

   

 

  

A) 


 

 

    

   


 

 

B)  

 

    

   


 

 

C)  

 

    

   


 

 

D)  

 

    

   


 

 

 82. 

 

  va 

 

  ni aniqlang. 

 

Moddalar Massalari 

(g) 


Reaksiyaning 

yonish issiqlik 

effekti 

(  ) 


Yonishidan 

ajralgan 

issiqlik 

(  ) 


 

 

  

 

        

 

  

 

  

 

    

     


 

 

  

A) 1412 va 1300  

 

B) 353 va 325 C) 706 va 1300 

 

D) 706 va 650  

83. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod  Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

1 moli yonishidan olingan mahsulotlar 

massasi (g) 

      

       

   

A) 


              

 

B)               

C) 


              

 

D)          

 

84. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod  Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

1 moli yonishidan olingan mahsulotlar 

massasi (g) 

      

       

   

A) 


              

 

B)               

C) 


              

 

D)          

 

85. 

  alken yonishidan necha mol suv ajraladi? 

 

Alkenlar Massasi 

(g) 


Molekuladagi sigma 

bog‟lar soni 

  

  

     

  

    

A) 


       B)         C)           D)      

 

86. 

  alken yonishidan necha mol suv ajraladi? 

 

Alkenlar Massasi 

(g) 


Molekuladagi sigma 

bog‟lar soni 

  

  

     

  

    

A) 


       B)         C)           D)      

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

8 

87. 

  ni aniqlang 

 

Alkanlar Molekuladagi 

uglerod 


atomlari soni 

Molekuladagi 

vodorod 

atomlari soni 

Molekuladagi 

birlamchi 

uglerod 

atomlari soni 

  

  

        

  

        

  

 A) 2,2 – dimetil propan 

B) 2 – metil propan 

C) 2 – metil butan    

D) 2,2 – dimetil butan  

 

88. 

  ni aniqlang 

 

Alkanlar Molekuladagi 

uglerod 


atomlari soni 

Molekuladagi 

vodorod 

atomlari soni 

Molekuladagi 

birlamchi 

uglerod 

atomlari soni 

  

  

        

  

        

  

 A) 2,2 – dimetil propan 

B) 2 – metil propan 

C) 2 – metil butan    

D) 2,2 – dimetil butan  

 

89.  Aralashma massasini hisoblang. 

 

Aralashma Aralashmadagi 

moddalarning 

massalari (g) 

Aralashmadagi 

umumiy atomlar 

soni 


 

 

  

 

  5,3 

 

  

 

   

 

A) 24      B) 12      C) 18       D) 30  

90.  X va Y elementlarini protonlar sonini aniqlang. 

 

  

)     

   

Elementlar Birikmaning 

formulasi 

Birikmaning 1 moli 

tarkibidagi 

elektronlar soni 

X (metall) 

 

 

  40 

Y (metallmas) 

 

A) 3:7     B) 11:15     C) 19:7     D) 11:7  

91.  Aralashmada necha gramm uglerod atomi mavjud? 

 

Aralashma tarkibi 

Aralashmadagi 

moddalarning mol 

miqdorlari 

Aralashma 

massasi 


 

 

  

 

n/2 52 

 

  

 

  

A) 48     B) 42      C) 36      D) 24  

92.  Sikloalkanning 1 moli tarkibidagi neytronlar sonini 

aniqlang.(

   

 

     

 

   

 

  

Uglevodorod Bog hosil bo‟lishda 

qatnashgan 

  

orbitallar soni  

 

  

atomining 

mol ulushi 

Sikloalkan 

10 

20% 


 

A) 30      B) 32      C) 24      D) 70 

 

93.  Quyidagi jadvalda 

      bo‟lsa, kationlarning 

oksidlovchilik hossalari qanday o‟zgaradi? 

 

Kationlar Elektron tuzilishi 

 

   

    


  

 

   

 

     

 

   

 

     

 

 A) 

 

     

  

     

     B) 


 

  

     

    


C) 

     


  

   


  

        D) 

 

  

     

   


  

 

 94.  X va Y birikmalarning 

  bog‟lar farqini aniqlang. 

 

Uglevodorod Barcha uglerod 

atomlarining 

gibridlanishi 

Molekuladagi 

uglerod atomlari 

soni 


X alifatik 

  

  

  

Y aromatik   

 

   

 

A) 4      B) 5      C) 7      D) 8  

95.  Alkinlar bir biridab 

   


 

 guruhiga farq qilsa, X  alkin 

tarkibidagi qutbli bog‟lar sonini aniqlang. 

 

  

A) 10     B) 6     C) 12     D) 8 

 

96.  Alkinlar bir biridab 

   


 

 guruhiga farq qilsa, Y  alkin 

tarkibidagi qutbli bog‟lar sonini aniqlang. 

 

  

A) 16     B) 14     C) 18     D) 28 

 

97.  Alkinlar bir biridab 

   


 

 guruhiga farq qilsa, X  alkin 

tarkibidagi qutbli bog‟lar sonini aniqlang. 

 

  

A) 12     B) 14     C) 18     D) 10 

 

98. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod  Molekuladagi 

gibrid orbitallar 

soni 

1 moli yonishidan olingan mahsulotlar 

miqdori (mol) 

Aren (benzol 

gomologi) 

X

 

       

A) 


            

 

B)              

C) 


            

 

D)        

 

  

 

  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

9 

99. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod  Molekuladagi 

gibrid orbitallar 

soni 

1 moli yonishidan olingan mahsulotlar 

miqdori (mol) 

Aren (benzol 

gomologi) 

       

  

 A) 

            

 

B) 


           

C) 


            

 

D)        

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling