Takdim değerli Okurlar


Download 0.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/12
Sana01.12.2017
Hajmi0.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

NOGAY EDEBİYATI

un yasap, aralarında ölesedî ekenler. O ga da Aşarman

4

 

dep aytadekenler. Kıdırbék’tîñ egînî de o cıl em oñ em de begerte bolgan. Avulduñ kalkı cıyılsıp Kıdırbék’tîn 

egînîn şalıp aşarman yasaganlar. Ondansoñ caz kelîp 

orak armanga baslangan. Yene îssî bîr kûnde şaytan-

toy’dun kôrüngen cerde terek tübünde uyklap kalgan 

Kıdırbék. Yukusunda o kart akay yene kôrünûp:

- Aytkanımdı yasadıñ ya cîgît, endî aşarmanda senden 

algan biydaydıñ cerîne saga para berseler almay biyday 

berînîz dep aytarsın.

Bılay aytkansoñ da  men biydaydı kaytiyîkmen dep 

soravına kalmay, yene yukudan yangan Kıdırbék. Yene 

karasa canasasından ötüp ereklesken şaytantoy, îşînde 

de kart akaydı kôrgen. Esengîrep özüne kelse de şay-

tantoy da kart akay da coytulup kektenler.

Kart akaydıñ aytkanınday arman basılgansaytın şık-

kanlardı satıp parasın bergenlerden para almay, alga-

nıñız kadar biyday berersînîz degen. Avulduñ kalkı da 

bu bala calgız, em carlı em ôksüz dep bîr gîlî algan ekev, 

ekev algan üşev etîp akelîp bergenler. Cartıda bolsa ekî 

kôz bolgan, atasından kalgan üyü, lîmbîrleme biyday 

tolgan. Özü endî kaytiyîm dep tüsünûp turganda, biy-

daydın azakayın tukumluk taslap arta kalganın satıp, 

icarga ekî ızan tutkan. Büytûp er cıl egîn egîp öz şaresîn 

özü kôrebaslagan. Öz şaresîn özü kôrse de yene Ora-

zalî akaydın koyların bagadı eken. O koylardın îşînde 

4  Aşarman: Uzun kış mevsimi sonunda evlerinde un vs. azalan 

köydeki halkın, ilk olgunlaşan ekili buğdayı el birliği ile biçip 

harman yaparak, un elde etmek için aralarında pay etmeleri. 

Daha sonra harman zamanı geldiğinde karşılığını ekinin sahibine 

buğday veya para ile ödedikleri bilinir (günümüzde bu gelenek, 

yaşam koşullarının değişmesi nedeniyle uygulanmamaktadır).

yarısınaşék özündün koyları da bolgan. Bu calgız carlı 

cîgît ketkensaytın bar kîsî bolabaslagan. Avulduñ kalkı 

da kaytîp onuñ bılay bolganın oylayalmay bîrşiy tavıp-

koyu dep öşék etip aytabaslaganlar. Yene onday îssî bîr 

kûnde, terektîn tübünde yuklap kalganda kart akay kô-

rüngen oga.

-Apperîm saga cîgît, Kuday’ga koluñ aşıp calbarıp duva 

ettîn. Bılay etkenîn begarüv, duva etiyîksîn. Özün esîn-

dî cıyıp şalışmasan catkan cerde Kuday saga bîrşiy ber-

mez. Bılay aytıp aldıngılarday coytulup ketken.

Aradan kôp cıllar ötûp, avulduñ bay kîsîlerînden bol-

gan Kıdırbék. Üylenîp balaları nesî bolgan ya onun ka-

lay barlı bay kîsî bolganına bîr kırlı inanmagan bîrevsî, 

kalk cıyılsıp oturu ekende özüne soragan.

Kaytîp barlı bolganın aytsa da bu kalktıñ yene inan-

may, balalıgından bertlî oyda kırda calgız cüredî kömeş 

ne tabıpkoyu dep öşék’ten baz yeşmiyîklerîn oylap kûl-

gen, sora da:

- Orazalî akamdın koyların bagyatkanda bîr şaytantoy 

şıktı. Bu şaytantoy burungularday kişkene tuvu edî. 

Şaytantoy üyrüle üyrüle az erek ketîp coytuldu. Men 

de bu kayda kettî eken, mınday üyken soyun kôrme-

dîm dep coytulgan cerîne barıp karadım. Coytulgan 

cerînde akelgen tegenek, koray, şöp şölendîñ arasında 

bîr şölmék turu. Onu alıp akeliyim dep kôterdîm aza-

kay avur keldî koluma. Avzı kapavlı bolganga îşînde ne 

bareken dep cerden bir tas alıp avız betînden sındırıp 

karasam îşînde sarı lira tolu edî. Aytkanımday îşte, 

menî şaytantoy barlı ettî degen.

28 Nisan 2016

Rıpkıye - Alpu - Eskişehir

CEM ARSLAN

Karagas-Dağıstan/Nogayel


82

Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016MAKALE

CIHAN TANRIBAKPEŞ

Dünyadaki en büyük acılardan biri de doğup büyüdü-

ğün evi, yeri kaybetmek, anılarını hatıralarını yaşadığın 

o güzel köyde bırakmak ve göç ederken atalarının me-

zarlarına son kez bakıp göz yaşlarını içine akıtmaktır 

herhalde…

Bu acı olayı atalarım Dobruca’dan çıkıp ak topraklara 

göçerken yaşamış, 1890’ların başında Alakapı (Poarta 

Alba) ve Nazarşa (Nazarcha) köylerinden Eskişehir’in 

Alpu Aktepe köyüne yanlarına yıllarca iç içe yaşadıkla-

rı toplumların yaşam şekilleri ve kültürlerini harmanla-

yıp alarak gelmişler.

Eski köy evlerimiz mutfak ve oda (doma / askana ve 

işküy olarak tabir edilir) olarak kurulmuş, aynı avlu-

da yaşayan kardeşlerde olsa herkesin kendine ait bu 

şekilde evi olurmuş.  Bu evlerde de şimdi ki dönemin 

kat kalorifer sistemi olarak nitelendirilebileceği PEŞ 

adı verilen fırın ve soba sistemi mevcuttur. Balkan ve 

çeşitli kültürlerde yeri olan bu sistemde tarlalardan 

toplanan sap / saman yakılır otun yakıldığı yer mut-

fağa bakar ocak olarak kullanılır, fırınına ekmek atılır, 

işküyde olan yanma odası evi ısıtır aynı zamanda ban-

yonun (hamamlık) hep sıcak kalmasını sağlar ve yan-

ma odasının üstünde olan su kazanı peş yandıkça her 

daim sıcak su temininde kullanılırmış. Bir çok amaca 

hizmet eden bu sistemi atalarım göçten önce bugünkü 

Romanya coğrafyasında görerek Anadoluya geldikle-

rinde de köylerine, evlerine kurmuşlar.

İmâm Babay, Romanya’da Alakapı köyünde doğmuş, 

o dönemin eğitim sistemi gereği medresede okumuş, 

göçle beraber Aktepe köyüne gelmiştir. Soğuk kış gün-

lerinde köyün çocuklarını evinde peşin başında toplar, 

göç hikâyelerini anlatır, dili döndüğünce öğütler verir, 

çocukları okumaları için teşvik edermiş.

1930’lu yıllarda çocuk olan Mustafa da İmam Babay’ın 

peşinin başında bu hikâye ve öğütleri dinlermiş. 80 

yaşında bir ihtiyar olduğunda hatırında kalıp bana an-

lattığı o dönemde bir köy insanı olan İmâm  Babay’ın, 

insanoğlunun çok yakın zamanda uzaya gideceğini 

çocuklara anlatmasıymış atalarımızın yıllar önce köy-

lerde yaşasalar da ileri görüşü olması ve her dönem 

çocuklarını okumaya teşvik etmesi Mustafa dedenin 

gururlanarak anlattığı bir anıydı.

Eskişehir - Aktepe Köyü


HABER

|  83


Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016HABER

84

Nogay Türkleri Bülteni   

HAZİRAN 2016NOGAY TÜRKLERI SABANTOY ŞENLIĞI 

ALMANYA’DA COŞKUYLA KUTLANDI

Almanya’da yaşayan Nogay Türklerinin gelenekselle-

şen Sabantoyu bu yıl yine büyük bir coşkuyla kutlandı 

ve yaklaşık 170 Nogay Türk’ü birbirleriyle hasret gi-

derdi.

28 Mayıs 2016 günü, Ehringshausen Kasabası Dreiha-usen Köyünde, dördüncüsü düzenlenen şenliğe No-

gay Türklerindin yanında Kazak, Kırım ve Kazan Tata-

rı aileler de katıldılar. Batı Avrupa Kırım Tatar Derneği 

Başkanı Rafet Karanlık da misafirler arasında idi.

Açılış konuşmasını İlhan Özat’ın yaptığı organizas-

yonda Nogay Türklerine has yemekler, mangal ziyafe-

ti ve Nogay çayı tüm katılımcılara ikrâm edildi. Açılış 

konuşmasından sonra Recep Metin, son zamanlarda 

verdiğimiz şehidlerimizin ve tüm geçmişlerimizin ruh-

FATIH POLAT

larına hediye etmek üzere Kur’an-ı Kerim okudu.

Nogay Türk oyunlarının oynandığı, kobuz ile Nogay 

Türk müziklerinin çalındığı sabantoy şenliği ayrıca 

futbol maçı ve yarışmalar ve diğer sportif faaliyetler de 

yapıldı. Şenlikte, Faik Boran 2016 yılı Nogay Kartağası 

seçildi. Rahatsızlığı nedeniyle şenliğe katılamayan Faik 

Boran adına eşi Cemile Boran’a, Organizasyon Heyeti 

Başkanı Fatih Polat tarafından, Kartağa Plaketi takdim 

edildi.

Sabantoya katılan misafirlere arabalarına yapıştırmak üzere birer adet “Han Tamga”lı sticker, birer adet No-

gay Türkleri hakkında Almanca ve Türkçe dillerinde 

hazırlanmış bilgilendirici broşür ve birer adet küçük 

boy Nogay Türkleri bayrağı hediye edildi.HABER

|  85


Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016ALIBEK KOYLAKAEV 

DÜNYA TÜRK FORUMU’NDA SERGI AÇTI

Kısa bir süre önce Kazakiatan’dan Türkiye’ye gelen 

Dağıstan’lı Nogay sanatçı, Ressam Alibek Koylakaev, 

İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Türk Forumu’nda 

resim sergisi açtı.

Dağıstan Nogayları’ndan Alibek Koylakaev, İstan-

bul’da 5.’si düzenlenen Dünya Türk Forumu’nda 

“Sessiz Söz” adıyla iki gün süren bir resim sergisi açtı. 

Dünya Türk Forumu her yıl düzenlenen ve  Türk Dün-

yası’na yönelik yapılan en büyük ve en kapsamlı orga-

nizasyonlardan birisi. Böylesi büyük bir organizasyon-

da Nogay Türk’ü bir sanatçımızın resim sergisi açmış 

olması Türkiye’de yaşayan Nogay Türkleri için de bir 

gurur kaynağı oldu.

Kazakistan’da bir çok başarılı sergi açan Alibek Koy-

lakaev, Türkiye’deki ilk sergisinde de büyük ilgi gördü. 

Dünyanın pek çok yerinden gelen Türk Dünyası temsil-

cileri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin olduğu 

forumda, sanatçının açtığı sergiye ilgi çok büyüktü.

Tarama tekniği ile yaptığı ve tamamen Türk Halk Kül-

türü’ne, yaşam tarzına, geleneklerine ve savaşcı yönle-

rine vurgu yapan resimleriyle Türk Dünyası’ndaki bü-

yük bir boşluğu dolduran Alibek Koylakaev, bundan 

sonraki hedefini şöyle açıkladı: “Dağıstan ve Kazakis-

tan’dan sonra ilk sergimi açtığım Türkiye’de, resimle-

rime olan ilgiden gurur ve mutluluk duydum. Nogay 

ve Türk kültürünü yansıttığım resimlerimle Türkiye’de 

bir çok sergi açmak istemekteyim. Ardından hedefim 

Nogay ve Türk Kültürü’nü  Avrupa ve Amerika’da aça-

cağım sergilerle tanıtmak arzusundayım” dedi.

HAKAN BENLI


86

Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016KAPAK

NOGAY TÜRKLERI KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA

DERNEĞI’NE YILIN DERNEĞI ÖDÜLÜ VERILDI

Ankara’nın en çok ziyaret edilen internet haber sitesi 

Haber Ankara, 3. yılını, Wonders Event&Wedding’de 

düzenlenen ödül töreni ile kutladı.

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı gecede Nogay Türk-

leri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne, Yılın Derneği 

ödülü verildi.

“Haber Ankara Medya 3. Yıl Ödül Töreni” adı verilen 

geceye, Ankara’nın siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemi-

yet hayatının ünlü isimleri katıldı. 2 Haziran günü saat 

20:00’de, Wonders Event’ta başlayan geceye; MHP Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. 

Zühal Topcu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 

Balta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney 

Cankurtaran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın, Ya-

yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep 

Tekcan, Beypazarı Belediyesi Eski Başkanı Mansur Ya-

vaş, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yenimahalle 

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pursaklar Belediye Başka-

nı Selçuk Çetin, Keçiören Belediye Başkan Vekili Nihat 

Yıldız, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP 

Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Türkiye Maden 

İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ANGİAD 

Başkanı Emre Altındağ, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, 

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye Binicilik Fe-

derasyonu Asbaşkanı Hilmi Yaman, TÜSİAV Verimlilik 

Platformu Başkanı Kutlu Tamay, Nogay Türkleri Kültür 

ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş, 

Genel başkan yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri 

Muharrem Yılmaz, Mevlüt Emin Sütbaş, Ömer Çimen, 

İsmail Orak’ın da aralarında bulunduğu siyaset, iş, bü-

ÖMER ÇIMEN|  87

Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016KAPAK

rokrasi ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin yanı 

sıra çok sayıda basın mensubu da katıldı.

Ankara’nın en prestijli medya ödüllerinin verildiği 

gecede, Ankara Kulübü Seymenler Ekibi ve Engelsiz 

Kalpler Mehter Takımı gösteriler sundular.

Gecenin açılış konuşmasını, Haber Ankara İmtiyaz 

Sahibi Volkan Memduh Gültekin yaptı. Gültekin ko-

nuşmasında; “Haber Ankara’yı anlatmaya kalksam, 

hizmetlerimiz ortada, Ankara’nın en etkili basın-yayın 

araçlarından biri. Ödül gecemizi anlatsam; her şey or-

tada; konuşurken bile bacaklarım titriyor. Bu tabloyu 

tekrar yaşadığım için önce Allah’a şükrediyorum” dedi.

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı gecede; sahipleri, Ha-

ber Ankara okurlarının tercihleri ile belirlenen prestij 

ödülleri sahiplerini buldu.>  Yılın Milletvekili (Kadın): Prof. Dr. Zühal Topcu, 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Millet-

vekili

>  Yılın Milletvekili (Erkek): Nevzat Ceylan, Ak Parti 

Ankara Milletvekili>  Yılın Siyasi Parti Yöneticisi: Yasemin Öney Cankur-

taran, CHP Genel Başkan Yardımcısı>  Yılın Fen İşleri Projeleri: Melih Gökçek, Ankara Bü-

yükşehir Belediye Başkanı>  Yılın Geleneksel Mimari Projeleri: Selçuk Çetin, Pur-

saklar Belediye Başkanı>  Yılın Eğitim Projeleri: Fethi Yaşar, Yenimahalle Bele-

diye Başkanı>  Yılın Sosyal Projeleri: Mesut Akgül, Mamak Beledi-

ye Başkanı>  Yılın Kültür Sanat Projeleri: Mustafa Ak, Keçiören 

Belediye Başkanı>  Yılın Çevre Projeleri: Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan 

Belediye Başkanı>  Yılın İl Başkanı: Adnan Keskin, CHP Ankara İl Baş-

kanı


>  Yılın İlçe Başkanı: Selçuk Dereli, CHP Çankaya İlçe 

Başkanı


>  Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Emre Altındağ, ANGİ-

AD Başkanı>  Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi: Nezih Allıoğ-

88

Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016KAPAK

lu, GGYD Başkanı>  Yılın Sivil Toplum Hizmet Ödülü: Veli Sarıtoprak, 

TÜSİAV Başkanı>  Yılın Spor Adamı: Mehmet Yiğiner, MKE Ankara-

gücü Başkanı>  Yılın Şirket Yöneticisi: Yakup Karadeniz, Kebir Süt 

Bölge Müdürü>  Yılın Şirketi: Oğuz Afşar, AFS Mice Genel Müdürü

>  Yılın Genç Girişimci İş Adamı: Ömer Çimen, ENVA 

Mühendislik Genel Müdürü>  Yılın Yerel Derneği: Cemil SÜTBAŞ, Nogay Türkle-

ri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı>  Ankara Vefa Ödülü: Osman Böcek, Ankara Kulübü 

Çınar Seymeni>  Yılın Özel Eğitim Kurumu: Güçlü Şenel, Saygı Özel 

Eğitim Okulu Kurucusu

Haber Ankara Medya 3. Yıl Ödül töreninde, Başkent’te 

kent haberciliği yapan yazılı basın yöneticilerine de 

ödül verildi. Bu ödülleri Ömür Ünver, Milliyet Ankara 

Yazı İşleri Müdürü, Özgür Çoban, Habertürk Ankara 

Haber Koordinatörü ve Cafer Külahlıoğlu, Sonsöz Ga-

zetesi Yazı İşleri Müdürü aldılar.

Haber Ankara’nın kuruluşundan bugüne kadar, önem-

li katkılar sağlayan ve 3. Yıl ödül törenine sponsor olan 

isimlere de “Haber Ankara Özel Ödülü” takdim edildi. 

Bu ödülleri alan isimler ise şöyle: Emel Gültekin, Haber 

Ankara Yazarı, Onur Kaşkaya, Okyanus Kolejleri Bölge 

Müdürü, Oğuzhan Kara, Kayı Hukuk Bürosu Kurucu-

su, Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT Genel Başkanı, 

Coşkun Balkan, Wonders Event Kurucusu, Veysel Ba-

şer, Başer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı.

Sunumu, ünlü radyo programcısı Semih Baykara ta-

rafından yapılan geceye sponsor olan firmalar; AFS 

Mice, Kebir Süt Ürünleri, Ford Başer Otomotiv, Ok-

yanus Kolejleri, Enva Mühendislik, Saygı Özel Eğitim 

Okulları, Türkkonut ve Wonders Event.HABER

|  89


Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016KIZIL ELMA ÖDÜLÜ NOGAY TÜRK’Ü SPORCUYA...

İstanbul’da 5.si düzenlenen Dünya Türk Forumu’nda 

Nogay Türkleri ön plandaydı. Nogay Ressam Alibek 

Koylakaev’in resim sergisinin yanısıra TASAM tarafın-

dan verilen Kızıl Elma Ödülleri’nde Dünya Taekwon-

do Şampiyonu Nogay sporcu Mevlüt Pekcan ödüle 

değer bulundu.

Her yıl Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TA-

SAM tarafından düzenlenen Dünya Türk Forumu 

bünyesinde verilen ve bu yıl 3. kez sahiplerini bulan 

Kızıl Elma ödülleri 11 ayrı branşta sahiplerine verildi.

Mevlüt Pekcan’a Spor Dalında

Kızıl Elma Ödülü verildi

Geleneksel hale gelen ve Türk Dünyası’nın en prestijli 

ödüllerinden birisi olan Kızıl Elma bu yıl spor dalında 

Nogay Türk’ü sporcu Mevlüt Pekcan’a verildi. Mevlüt 

Pekcan bu ödüle, 2014 yılında Dünya Tekvando Şam-

piyonluğu’nu kazandığı için değer görüldü. Bizler de 

Nogay Türkleri’nin gururu olan Mevlüt Pekcan’ı hem 

şampiyonluğu hem de aldığı ödülden ötürü bir kez 

daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İstanbul’da Mevlüt Pekcan’ı yalnız bırakmayan Nogay 

Türkleri ödül töreninde sevincini paylaştılar. Ödül 

töreninin yapıldığı salonda Mevlüt Pekcan’ın ağabeyi 

Mesut Pekcan mutluluğunu ve gururunu gizleyemez-

ken, “Kardeşime, bize bu gururu ve mutluluğu yaşattığı 

için mutluyum” dedi.

Mevlüt Pekcan ödülü alırken “Beni bu ödüle layık gö-

ren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemi ve bayrağımı 

gururla temsil etmekten büyük bir şeref duydum” dedi.

Kızıl Elma Ödülleri; Kızıl Elma “Devlet” Ödülü, Kızıl 

Elma “Özel” Ödülü, Kızıl Elma “Diplomasi” Ödülü, 

Kızıl Elma “İş” Ödülü, Kızıl Elma “Bilim” Ödülü, Kızıl 

Elma “Kültür” Ödülü, Kızıl Elma “Sanat” Ödülü, Kızıl 

Elma “Teknoloji” Ödülü, Kızıl Elma “Strateji” Ödülü, 

Kızıl Elma “Spor” Ödülü, Kızıl Elma “Kamu Diploma-

sisi” Ödülü olmak üzere bu yıl da toplam 11 kategoride 

verildi. Ödüller 5. Dünya Türk Forumu’nun ilk günü, 

02 Haziran Perşembe akşamı İstanbul’da Titanic Bu-

siness Bayrampaşa Hotel’de saat 19.00’da düzenlenen 

takdim töreni ile sahiplerini buldu. Törende “Domb-

ra” müziği ile Türk Dünyası’nda adını duyuran Nogay 

Türk’ü halk müziği sanatçısı ve ozanı 

Arslanbek Sultan-

bekov bir konser verdi. Ayrıca Kazakistan’dan FaBer 

Modaevi bir defile sunumu gerçekleştirdi.

HAKAN BENLIHABER

90

Nogay Türkleri Bülteni   

HAZİRAN 2016NOGAY ÇOCUKLARIN BÜYÜK BAŞARISI

Rusya genelinde Tüm Rusya Çocuk Güreşleri Turnu-

vası’nda Nogay çocukları kazandıkları müsabakalarla 

madalyaları topladılar. Nogay güreş ekibi 8 altın, 8 gü-

müş ve 6 bronz madalya aldılar.

Rus Riakchr.ru internet sitesinde yer alan habere göre, 

Zernograd şehrinde yapılan Tüm Rusya Çocuk Güreş-

leri Turnuvası’nda, KaraçayÇerkes Cumhuriyeti’ndeki 

Nogay ilçesinin sporcuları, branşlarındaki müsabaka-

larda büyük bir başarı gösterdiler. Turnuvaya toplam 

250 sporcunun katıldığı belirtilen haberde, Nogay İl-

çesi sporcularının 8 altın, 8 gümüş, 6 bronz ve toplam-

da 24 madalya aldıkları belirtildi.

Eğitmen olan Resul Şamanov haber sitesine verdiği 

demeçte “Bu çok zor bir yarışma oldu. Güreşçilerimiz 

kazanmak için uğraş verdiler ama aferin, çocuklar mü-

kemmel sonuçlar göstermeyi başardılar” dedi.

Müsabakaların yaş ve ağırlık kategorilerinde olduğu ve 

Nogay sprocuların mücadele ettikleri çok güçlü rakip-

lerine rağmen, büyük bir başarıyı yakaladıkları belirtil-

di. Antrenör Camille Karasova ve Nogay güreşçilerin 

başarısının Nogay İlçesi için ulusal düzeyde kendilerini 

gösternek adına çok önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bizler de Türkiye’de yaşayan Nogay Türkleri olarak bu 

büyük başarıya imza atan genç Nogay sporcuları ve on-

ları eğiten, yetiştiren antrenörlerini ve Nogay halkını 

tebrik ediyoruz.

HAKAN BENLI

ESMA TEKER

Rotterdam’dan bir manzaraHABER

|  91


Nogay Türkleri Bülteni  

 

HAZİRAN 2016PROF. DR. CANAN KARATAY

NOGAY ÇAYI’NI TAVSIYE ETTI

Ünlü diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın çaya tere-

yağı katın açıklamasıyla birlikte, bu çayın nasıl hazır-

landığı da merak konusu oldu. Karatay’ın bahsettiği 

ama adını vermediği çay, Nogay Çayı.

Nogay Çayı nedir, nasıl hazırlanır, nasıl içilir?

Diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın sağlıklı beslen-

meyle ilgili yaptığı son çarpıcı açıklamayla gündeme 

gelen tereyağlı çayın ne olduğu ve nasıl hazırlandığı 

ile ilgili olarak, görüşlerini almak üzere görüştüğümüz 

NogayTürk Dergisi editörü Hakan Benli, Nogay Ça-

yı’nın ne olduğunu nasıl hazırlandığını anlattı.

Nogay Çayı, Orta Asya’da, Kafkaslarda ve Anadolu’da 

yaşayan Nogay Türklerinin yüzyıllardır içilen gelenek-

sel milli içecekleridir. Bugün Türkiye’de ve özellikle 

köylerde yaşayan Nogay Türklerinin sabah, öğle, ikin-

di, akşam ve yatsı zamanlarında demledikleri, sofra-

larından eksik etmedikleri bir çaydır. Nogay Türkleri 

Türkiye’de özellikle Tuz Gölü havzasında yaşamakta-

dırlar.


Bu çay sofrada kahvaltıyla, diğer öğünlerde özellikle 

hamur işleriyle beraber içilen ve ayrıca keyif çayı olarak 

da demlenmektedir. Nogay Çayına Nogaylar genelde 

“Ayakşay” derler. Toplum tarafından “Tatar Çay” ola-

rak da bilinmektedir. Ayak, eski Türkçe’de kâse anlamı-

na gelmektedir.

Nogay çayını demlemek için öncelikle bir tencereye 

ihtiyacımız var. Önce tencereye bir litre su koyarak 

kaynatmaya başlıyoruz. Suyun üzerine üçdört yemek 

kaşığı bildiğimiz normal siyah kuru çay ilave ederek 

demlenene kadar birkaç dakika kaynatıyoruz. Kayna-

yan çayın üzerine iki su bardağı süt ilave ederek karıştı-

rıyoruz. Tencereye iki çay kaşığı tuz ilave ederek birkaç 

dakika daha kaynatıyoruz. Çayımız hazırlanmış oldu. 

Bu çayda şeker kullanılmaz.

Nogay Türkleri çaylarını yazın farklı kışın farklı hazır-

lamaktadırlar. Nogay çayının demlenmiş hâli yukarıda 

anlattığımız tarifteki gibidir. Bu hazırlanan tarife ilâve 

olarak, kışın genellikle çay demlendikten sonra üzerine 

bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tereyağı ilave 

ederek, Nogayların “Tostakay” adını verdikleri kâsele-

re dökerek servis edilir. Nogay çayı normal çay bardak-

larıyla içilmez. Çorba kâsesi ile içilebilir ancak kaşık 

kullanılmaz. Nogay çayına ayrıca isteğe bağlı olarak 

kaymak da ilâve edilebilir. Ancak kaymakla karabiber 

bir kullanılmaz.

Hakan Benli ayrıca Nogay Türklerine özgü olan bu 

çayın diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın da dediği 

gibi insan sağlığı yönünden birçok faydaları olduğuna 

dikkat çekerek, Nogay Türklerinin bu çay sayesinde 

daha sağlıklı kalabildiklerini söyledi.

HAKAN BENLI


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling