Termiz davlat universiteti denov filiali "tasdiqlandi"


Download 320 Kb.
bet3/4
Sana16.04.2020
Hajmi320 Kb.
1   2   3   4

Izoh: ma’ruza mavzulari rejasini tuzishda asosiy qismdagi mazmun to’liq qamrab olinishi shart. Masalan: Mavzu: Matematikadan dars jarayonini yoritish uchun qo`llaniladigan o`quv vositalari va ularning vazifalari.

1) Matematikadan boshlangi‘ch sinflar uchun darsliklar, ularning mazmuni va tuzilishi..

2) Turli metodik qo’llanmalar, ko‘rgazmalar va ulardan foydalanish

3) 0‘qitish vositalardan ijodiy foydalanish va yasaladigan ko‘rgazmali ko‘rsatmalar.4) Boshlangi‘ch sinflarda fakul’tativ mashg‘ulotlami tashkil etish.
Matematika o’qitish metodikasi” fani bo’yicha amaliy mashg’ulotlarining tematik rejasi
Mavzu

soat

III-semestr

1

Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning umumiy masalalari.

30

1.1

Boshlang’ich sinflarda matematikadan DTS tahlili.

2

1.2

Boshlang’ich sinflarda matematika o`itishda kompetesiyaviy yondashuv. O`quv dasturi tahlili. (1-sinf)

4

1.3

Boshlang’ich sinflarda matematika o`itishda kompetesiyaviy yondashuv. O`quv dasturi tahlili. (2-sinf)

4

1.4

Boshlang’ich sinflarda matematika o`itishda kompetesiyaviy yondashuv. O`quv dasturi tahlili. (3-sinf)

4

1.5

Boshlang’ich sinflarda matematika o`itishda kompetesiyaviy yondashuv. O`quv dasturi tahlili. (4-sinf)

4

1.6

Boshlang’ich sinfda matematika o’qitish metodlari. Induksiya, deduksiya va analogiya metodlari.

2

1.7

Boshlang’ich sinf matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalanish

2

1.8

Darsni tashkil qilishga tayyorgarlik,bir soatlik dars reja konspektini tayyorlash.

2

1.9

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish.

2

1.10

Boshlang’ich sinflarda matematikadan fakul`tativ dars namunalari.

2

1.11

Boshlang’ich sinflarda matematikadan o`quv jarayonida ko`rgazmalilikdan foydalanish

2
Jami:

30IV-semestr

1

Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning xususiy masalalari.

40

1.1

Nomerlashga o‘rgatishga tayyorgarlik. Son va sanoq tushunchasini shakllantirish bosqichlari.4

1.2

O‘nli sanoq sistemasi xususiyatlari va uning nomerlashga asos qilib olinishi.

4

1.3

Boshlang’ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni o’n ichida nomerlashga o’rgatish metodikasi

4

1.4

Boshlang’ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni yuz ichida nomerlashga o’rgatish metodikasi

4

1.5

Boshlang’ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni ming ichida nomerlashga o’rgatish metodikasi.

4

1.6

Darsni tashkil qilish, ko‘rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalanish.
1.7

Raqamlashga o‘rgatishda matematik diktantning o‘rni. Boshlang’ich sinflarda 10, 100, 1000 va ko‘p xonali sonlar ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

4

1.8

Boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o‘lchov birliklarini o‘rgatish metodikasi. Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan asosiy miqdorlar: uzunlik, massa, narx, baho, vaqt, masofa, tezlik.

4

1.9

Miqdorlarni o‘lchash, o‘lchov birliklarining turlari orasidagi bog‘liqliklar va ular ustida amallar bajarishga o‘rgatish metodikasi. Uzunlik va yuza o’lchov birliklari. Massa va sig’im o’lchov birliklari . Vaqt o’lchov birliklari.

4

1.10

Og'zaki hisoblash texnologiyalari. Yozma hisoblash algoritmini o‘rgatish. Hisoblash malakalarini tekshirish uchun nazorat ishlari. Hisoblashda o‘quvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolami aniqlash va uni bartaraf qilish yo’llari. Og‘zaki va yozma hisoblashga doir didaktik (o'yinlar) topshiriqlar to‘plamini tuzish.

4
Jami:

40

Jami 70 s

Matematika o’qitish metodikasi” fani bo’yicha seminar mashg’ulotlarining tematik rejasi


Mavzu

soat

III-semestr

1

Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning umumiy masalalari.

14

1.1

Nomerlashga o‘rgatishga tayyorgarlik.

2

1.2

Son va sanoq tushunchasini shakllantirish bosqichlari. O‘nli sanoq sistemasi xususiyatlari va uning nomerlashga asos qilib olinishi.

2

1.3

10 lik konsentri bo’yicha nomerlashga o’rgatish metodikasi

2

1.4

100 lik konsentri bo’yicha nomerlashga o’rgatish metodikasi

2

1.5

1000 lik konsentri bo’yicha nomerlashga o’rgatish metodikasi

2

1.6

Ko’p xonali sonlar konsentri bo’yicha nomerlashga o’rgatish metodikasi

2

1.7

Darsni tashkil qilish, ko‘rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalanish.


2
Jami:

14
IV-semestr1

Raqamlashga o‘rgatishda matematik diktantning o‘rni. Boshlang’ich sinflarda 10 ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

2

2

Boshlang’ich sinflarda 100ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

2

3

Boshlang’ich sinflarda 1000 ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

2

4

Boshlang’ich sinflarda ko‘p xonali sonlar ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

2

5

Boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o‘lchov birliklarini o‘rgatish metodikasi. Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan asosiy miqdorlar: uzunlik, massa, narx, baho, vaqt, masofa, tezlik.

2

6

Miqdorlarni o‘lchash, o‘lchov birliklarining turlari orasidagi bog‘liqliklar va ular ustida amallar bajarishga o‘rgatish metodikasi. Uzunlik va yuza o’lchov birliklari.

2

7

Massa va sig’im o’lchov birliklari. Vaqt o’lchov birliklari.

2

8

Og'zaki hisoblash texnologiyalari. Yozma hisoblash algoritmini o‘rgatish. Hisoblash malakalarini tekshirish uchun nazorat ishlari. Hisoblashda o‘quvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolami aniqlash va uni bartaraf qilish yo’llari. Og‘zaki va yozma hisoblashga doir didaktik (o'yinlar) topshiriqlar to‘plamini tuzish.Jami:

16
Hammasi:

30


VI. Mustaqil ta`lim va mustaqil ishlar

Tavsiya etilayotgan mustaqil ta’limning mavzulari

Bakalavr mustaqil ta’limni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:  • darslik va o‘quv qo‘llanmalar boyicha fan boblari va mavzularini o‘rganish;

  • tarqatma materiallar bo‘yicha ma’ruzalar qismini o‘zlashtirish;

  • nazariy material boyicha misol va masala yechish,

  • avtomatlfshtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

  • maxsus adabiyotlar bo‘yicha fan bo‘limlari yoki mavzulari ustida ishlash;

  • masofaviy ta’lim.

Bakalavrga mustaqil ta’limning mavzulari beriladi, bu mavzular bo‘yicha egallanishi kerak bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar, muddati va topshirish shakli aytiladi. Ko‘rsatilgan muddatda nazariy material konspekti, referati ko‘riladi, test yoki savol-javob o‘tkaziladi. Amaliy xarakterdagi topshiriqlar yechimi ko‘rsatiladi va o‘xshash misollar yordamida tekshiriladi.

Talabalarga tavsiya etiladigan mustaqil ishlarning mavzulari:
Mustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarilish muddati

Hajmi

I Modul. Boshlangi’ch sinflarda matematika o‘qitishning umumiy masalalari.

III-semestr

1

Boshlang’ich sinflarda matematikadan DTS tahlili.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

1-hafta

6

2

Boshlang’ich sinflarda matematika o‘itishda kompetesiyaviy yondashuv. O‘quv dasturi tahlili. (1-, 2-, 3-, 4- sinflar kesimida)


Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

2-hafta

6

3

Boshlang’ich sinfda matematika o’qitish metodlari. Induksiya, deduksiya va analogiya metodlari.


Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

3-hafta

6

4

Boshlang‘ich sinf matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalaninsh.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

4-hafta

6

5

Darsni tashkil qilishga tayyorgarlik,bir soatlik dars reja konspektini tayyorlash.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

5-hafta

6

6

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

6-hafta

6

7

Matematika darsida nazorat turlari va ularni tashkil qilish.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

7-hafta

4
Jami:40

II - Modul. Boshlangi’ch sinflarda matematika o‘qitishning xususiy masalalari.


IV-semestr

8

Nomerlashga o‘rgatishga tayyorgarlik. Son va sanoq tushunchasini shakllantirish bosqichlari. O‘nli sanoq sistemasi xususiyatlari va uning nomerlashga asos qilib olinishi.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

1-hafta

6

9

Kontsentrlar (10, 100, 1000 va ko‘p xonali sonlar) bo‘yicha nomerlashga o‘rgatish metodi.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

2-hafta

6

10

Darsni tashkil qilish, ko‘rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalanish.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

3-hafta

6

11

Raqamlashga o‘rgatishda matematik diktantning o‘rni. Boshlang’ich sinflarda 10, 100, 1000 va ko‘p xonali sonlar ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

4-hafta

6

12

Boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o‘lchov birliklarini o‘rgatish metodikasi.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

5-hafta

6

13

Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan asosiy miqdorlar: uzunlik, massa, narx, baho, vaqt, masofa, tezlik.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

6-hafta

6

14

Miqdorlarni o‘lchash, o‘lchov birliklarining turlari orasidagi bog‘liqliklar va ular ustida amallar bajarishga o‘rgatish metodikasi.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

7-hafta

6

15

Uzunlik va yuza o’lchov birliklari. Massa va sig’im o’lchov birliklari. Vaqt o’lchov birliklari.

Mavzuni mustaqil o’rganish, mavzu bo’yicha mashgulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish, dars ishlanmasi va taqdimot tayyorlash

8-hafta

8
Jami:50
Hammasi:90


Matematikao’qitish metodikasi fanidan talabalar bilimini baholash mezoni.
Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi Nizomga asosan talabalar bilimini nazorat qilish va baholashdan maqsad ta’lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish,talabalarning fanlarni o‘zlashtirishida bo‘shliqlar hosil bo‘lishini oldini olish,ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

Baho

Talabaning bilim darajasi

“5”

A’lo

xulosa va qaror qabul qilish; ijodiy fikrlay olish; mustaqil mushohada yurita olish; olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; mohiyatini tushunish; bilish, ifodalash, aytib berish; fan bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lish.


“4”

Yaxshi

mustaqil mushohada yurita olish; olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; mohiyatini tushunish; bilish, ifodalash, aytib berish;

fan bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lish.
“3”

qoniqarli

mohiyatini tushunish; bilish, ifodalash, aytib berish; tasavvurga ega bo‘lish.

“2”

qoniqarsiz

fan dasturni o‘zlashtirmaganlik; fanning mohiyatini bilmaslik; aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik; mustaqil fikrlay olmaslik.
Download 320 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling