Toshkent farmatsevtika instituti farmatsevtik kimyo kafedrasi dori vositalarining fizika


Download 56.99 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/19
Sana12.12.2017
Hajmi56.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

O„ZBEKISTON  RESPUBLIKASI 
OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 
 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH 
VAZIRLIGI  
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
FARMATSEVTIK KIMYO KAFEDRASI  
 
   
DORI VOSITALARINING FIZIKA- 
KIMYOVIY TAHLIL USULLARI 
                                        
 
________________________________________________ 
 
                                                       
O„ Q U V –U S L U B I Y    M A J M U A
 
 
 
_______________________
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent -2016   

 
2
 
Mazkur o„quv-uslubiy majmua Oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligining 
2016 yil 6 aprelidagi 137-sonli buyrug„i bilan tasdiqlangan o„quv reja va 
dastur asosida tayyorlandi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuzuvchi:       Dotsent M.B.Mavlyanova 
Katta o„qituvchi Xusainova R.A. 
Assistent Zaripova N.T. 
 
 
 
Fanning ishchi o‘quv dasturi farmatsiya soha uslubiy kengashida muhokama 
etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan  (2016 yil _15_ iyundagi _11_-sonli 
bayonnoma).  
 
 
 
Farmatsiya soha uslubiy kengashining raisi, f.f.d., prof._______ Tojiyev 
M.A. 
 
 
Taqrizchi:    Toksikologik, organik va biologik kimyo  kafedrasi mudiri, 
professor Z.O.Yuldashev 
 
 
 
 
O‘quv -uslubiy majmua  Toshkent farmatsevtika instituti MUKning 2016  yil 
__________dagi ___-sonli qarori bilan tasdiqqa  tavsiya qilingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 
MUNDARIJA
 
 
Kirish……………………………………………………………………4 
I.
 
Sillabus……………………………………………………………….5 
II.
 
Ishchi dastur……………………………………………………….....6 
III.
 
Fanni o‗qitishda foydalaniladigan intrefaol ta‘lim 
metodlari…………………….............................................………….34 
IV.
 
Nazariy materiallar…… 
………………………..…………… …38 
V.
 
Amaliy mashg‗ulot materiallari ………………………………… ….143 
VI.
 
Keyslar banki…………………………………………………………183 
VII.
 
Mustaqil ta‘lim mavzulari…………….………………………………187 
VIII.
 
Glossariy……………………………………………………..……….189 
IX.
 
Adabiyotlar  ro‗yxati…………………………..……………………...192 
X.
 
Testlar (ilova qilindi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
 
KIRISH 
 
Kirish 
Dori  vositalarini  nomenklaturasining  ortib  borishi,  dori  ishlab 
chiqaruvchi  korxonalar  sonining  ko’payishi,  ayni  bir  xil  dori  preparatining 
bir  necha  o’nlab  sotuv  nomlari  bilan  generik  xolatda  ishlab  chiqarilishi  va 
respublikamiz xududiga kiritilishi, shuningdek, dorivor o’simliklarga bo’lgan 
ehtiyoji tobora ortib borishi axolini sifatli ko’zlangan biologik samaraga ega 
bo’lgan  dori  vositalari  bilan  ta’minlashga  o’ta  extiyotkorlik  bilan 
yondoshishini  taqozo  etadi.  Buning  uchun  dori  vositalari  va  dorivor 
o’simliklar  xom  ashyosi  xavfsizligi  va  sifatini  oshirish  muammolarini 
echimini topish talab etiladi.  
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  belgilab  bergan  vazifalari 
asosida  mazkur  soha  yuzasidan  xorijiy  oliy  o‘quv  yurtlarining  dasturlari 
o‘rganildi  va  tahlil  etildi.  Tahlil  natijalari  asosida  ishchi  dasturga 
o‘zgartirishlar kiritildi. Mazkur ishchi o‘quv dasturi OO‘MTV ning 2013 yil 2 
avgustdagi  278  –  sonli  “Oliy  ta’lim  yo‘nalishlari  va  mutaxassisliklarining 
davlat  ta’lim  standartlari  asosida  fanlar  bo‘yicha  o‘quv  dasturlarini  ishlab 
chiqish va tatbiq etish tartibi” togrisidagi  buyrug‘ida keltirilgan talablari va 
2011  yilda  tasdiqlangan  namunaviy  dastur    hamda  xorijiy  adabiyotlar 
asosida  qayta  ishlab  chiqildi.  Jumladan,  dori  moddalarining  kimyoviy 
tuzilishi va stereoximiyasini o’rganishda qo’llaniladigan zamonaviy fizikoviy 
kimyoviy 
usullarga 
jumladan, 
potentsiometrik, 
amperiometrik, 
polyariometrik 
usullar, 
absorbtsion 
usullardan 
fotokolorimetrik 
spektrofotometrik,  IK  spektroskopik  radioto’lqini  chastotasida  olinadigan 
spektrlardan  yadro  magnit  rezonansi,  elektron  paramagnit  rezonansi, 
YAMR- 
13
S,  shuningdek,  termik  taxlil  usullariga  keng  o’rin  berilgan.  Dori 
vositalarining  sifati  ularning  olinish  usullariga,  saqlanish  sharoitiga  va 
fizikoviy-keimyoviy  xossalariga  bog’liq  bo’lganligi  sababli  ularning  sifat 
standartlari, 
sifat 
standartlarining 
ko’rsatkichlarini 
aniqlashda 
qo’llaniladigan  fizikoviy  kimyoviy usullar  xaqida  xam  batafsil  nazariy  bilim 
va  amaliy  ko’nikmalar  beriladi  (Undergraduate  Instrumental  Analysis, 
Seventh Edition, James W. Robinson, 2014).   
 
 
 
 
 

 
5
 
I.
 
SILLABUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanning qisqacha tavsifi 
OTMning nomi va 
joylashgan manzili: 
Toshkent Farmatsevtika Instituti 
Oybek  ko‗chasi, 45 
Kafedra: 
Farmatsevtik kimyo 
Farmatsiya fakulteti 
tarkibida 
Ta‟lim sohasi va 
yo„nalishi: 
5720500– 
―Farmatsiya‖  
Farmatsiya (Sifat, Sertifikatsiya Va 
Standartizatsiya) 
Fanni (kursni) olib 
boradigan 
o„qituvchi 
to„g„risida 
ma‟lumot:  
f.f.n., dotsent 
Mavlyanova 
Muslima 
Burxanovna 
 
e-mail: 
 
mav. 
muslima.@gmail.com 
 
Dars vaqti va joyi: 
1-bino 59,64 
auditoriya 
Kursning 
davomiyligi: 
3.09.2014-20.03.2015 
Individual grafik 
asosida ishlash 
vaqti:  
Dushanba-shanba kunlari 9:00 dan 15:00 gacha 
Fanga ajratilgan  
soatlar 
Auditoriya soatlari 
Mustaqil 
ta‟lim: 
76 
Ma‟ruza 
28 
Amaliyot 
84 
   

 
6
 
II.
 
ISHCHI DASTUR 
Kirish 
Dori  vositalarini  nomenklaturasining  ortib  borishi,  dori  ishlab 
chiqaruvchi  korxonalar  sonining  ko’payishi,  ayni  bir  xil  dori  preparatining 
bir  necha  o’nlab  sotuv  nomlari  bilan  generik  xolatda  ishlab  chiqarilishi  va 
respublikamiz xududiga kiritilishi, shuningdek, dorivor o’simliklarga bo’lgan 
ehtiyoji tobora ortib borishi axolini sifatli ko’zlangan biologik samaraga ega 
bo’lgan  dori  vositalari  bilan  ta’minlashga  o’ta  extiyotkorlik  bilan 
yondoshishini  taqozo  etadi.  Buning  uchun  dori  vositalari  va  dorivor 
o’simliklar  xom  ashyosi  xavfsizligi  va  sifatini  oshirish  muammolarini 
echimini topish talab etiladi.  
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  belgilab  bergan  vazifalari 
asosida  mazkur  soha  yuzasidan  xorijiy  oliy  o‘quv  yurtlarining  dasturlari 
o‘rganildi  va  tahlil  etildi.  Tahlil  natijalari  asosida  ishchi  dasturga 
o‘zgartirishlar kiritildi. Mazkur ishchi o‘quv dasturi OO‘MTV ning 2013 yil 2 
avgustdagi  278  –  sonli  “Oliy  ta’lim  yo‘nalishlari  va  mutaxassisliklarining 
davlat  ta’lim  standartlari  asosida  fanlar  bo‘yicha  o‘quv  dasturlarini  ishlab 
chiqish va tatbiq etish tartibi” togrisidagi  buyrug‘ida keltirilgan talablari va 
2011  yilda  tasdiqlangan  namunaviy  dastur    hamda  xorijiy  adabiyotlar 
asosida  qayta  ishlab  chiqildi.  Jumladan,  dori  moddalarining  kimyoviy 
tuzilishi va stereoximiyasini o’rganishda qo’llaniladigan zamonaviy fizikoviy 
kimyoviy 
usullarga 
jumladan, 
potentsiometrik, 
amperiometrik, 
polyariometrik 
usullar, 
absorbtsion 
usullardan 
fotokolorimetrik 
spektrofotometrik,  IK  spektroskopik  radioto’lqini  chastotasida  olinadigan 
spektrlardan  yadro  magnit  rezonansi,  elektron  paramagnit  rezonansi, 
YAMR- 
13
S,  shuningdek,  termik  taxlil  usullariga  keng  o’rin  berilgan.  Dori 
vositalarining  sifati  ularning  olinish  usullariga,  saqlanish  sharoitiga  va 
fizikoviy-keimyoviy  xossalariga  bog’liq  bo’lganligi  sababli  ularning  sifat 
standartlari, 
sifat 
standartlarining 
ko’rsatkichlarini 
aniqlashda 
qo’llaniladigan  fizikoviy  kimyoviy usullar  xaqida  xam  batafsil  nazariy  bilim 
va  amaliy  ko’nikmalar  beriladi  (Undergraduate  Instrumental  Analysis, 
Seventh Edition, James W. Robinson, 2014).   
Fanning maqsad va vazifalari  
Fanni o’rganishdan maqsad, magistrantlarga dori vositalarining olinish 
usullari,  original  dori  moddalarining  kimyoviy  tuzilishini  o’rganishda  va 
sifatini  nazorat  qilishda  qo’llaniladigan  zamonaviy  fizikoviy  va  fizikoviy 
kimyoviy usullar, ularning tasniflanishi, nazariy asoslari va qo’yilgan vazifani 
xal etishda lozim bo’lgan tegishli bilim va ko’nikmalarni singdirish, me’yoriy 
xujjatlarda  ko’rsatilgan  sifat  ko’rsatkichlarini  aniqlashda  ulardan  to’g’ri  va 

 
7
 
samarali  foydalana  olishlari  uchun  etarli  asosga  ega  bo’lishlarini 
ta’minlashdan iborat  
Dasturni  tayyorlashda  fanni  o’rganish  jarayonining  magistrant 
dunyoqarashining  o’sishga,  dialektik  qonuniyatlarning  mujassamlanishiga, 
barkamol shaxs bo’lib shakillanishiga yordam berishiga ham e’tibor berildi. 
Dori  vositalari  va  dorivor  o’simliklar  xom  ashyosi  sifatiga  qo’yilgan 
talablarning 
va 
o’qitish 
jarayoniga 
qo’yilgan 
magistrantlarning 
mukammallashuvini  xisobga  olgan  holda  mazkur  dasturning  nazariy  qismi 
15

20%,  laboratoriya  mashg’ulotlari  qismi  esa  30

35%  o’zgartirilishi 
mumkin. 
 
 Fan bo’yicha talabaning malakasiga qo’yiladigan talablar 
Talabalar  dori  vositalarini  fizik  va  kimyoviy  taxlil  usullari  fanini 
o‘rganish garayonida quyidagilarni bagara olishi lozim: 
 
-
 
dori  moddalarining  kimyoviy  tuzilishi  asosida  ularning 
xossalarini belgilash va olinish usullari to’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
elektrokimyoviy usullar to’g’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
absorbtsion usullari to’g’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
YAMR, YAMR 
13
S va paramagnit rezonans usullari to’g’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
termik taxlil usullari to’g’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
xromatografik usullari to’g’risida; 
-
 
dori moddasining kimyoviy tuzilishini aniqlashda qo’llaniladigan 
mass-spektrometrik usullari to’g’risida; 
-
 
dori moddalarining fizikoviy konstantalarini aniqlash bo’yicha 
-
 
fotoelektrokolorimetrik usul yordamida dolri moddasinin tadqiq 
qilish bo’yicha 
-
 
solishtirma 
yutilish 
qo’rsatkichi 
va 
molyar 
yutilish 
ko’rsatkichlarini bo’yicha 
-
 
IQ  spektrlarni  o’qish,  xarakterli  yutilish  yo’llarni  aniqlash  va 
undan foydalana olish bo’yicha 
-
 
YAMR spektrdagi signallarning kimyoviy siljishlarini aniqlash va 
ulardan foydalanish bo’yicha 
-
 
Moddalarning  mass  spektrometrik  fragmentatsiyalanishi,  mass 
spektrometrik qonuniyatlar va ulardan foydalanish bo’yicha 

 
8
 
-
 
Xromatografiyaning  turli  usullari  (YUSYUQX,  Ion  almashinish 
xromatografiyasi, YUSSX, xromato-mass spektrometrik) dan dori 
moddalarning kimyoviy tuzilishini aniqlash va ularning sifatinini 
nazorat qilish bo’yicha 
-
 
Emission  atom  absorbtsion  spektrofotometrik  usul  yordamida 
element taxlilini amalga oshirish bo’yicha 
-
 
Potentsiometrik titrlash bo’yicha 
-
 
Atom  absorbtsion  spektrlar  asosida  moddaning  element 
tarkibini aniqlash bo’yicha 
-
 
IK -, UB-, YAMR-, mass spektrlarni o’qish va ulardan moddaning 
kimyoviy tuzilishi va sifatini aniqlash bo’yicha 
-
 
Potentsiometrik  usul  yordamida  in’ektsion  eritmalar  va  boshqa 
parenteral  dori  vositalarning  muxit  sharoitini  aniqlash 
bo’yicha 
-
 
Optik faol birikmalarning burish burchagini aniqlash, solishtirma 
burish  burchagini  xisoblash  va  ulardan  moddaning 
molekulyar  massasini,  kimyoviy  tuzilshini  xamda  sifatini 
aniqlashda foydalanish bo’yicha 
-
 
Yupqa  qatlam  xromatografiyasi  usulidan  murakkab  tarkibli 
aralashmalarni tadqiq qilish, preparativ ajratish, tozalash va 
miqdoirini aniqlash bo’yicha 
-
 
Ion  almashinish  xromatografiyasi  usuli  yordamida  organik 
kislotalarning  tuzlari,  efirlari,  kislota  va  asos  xossasiga  ega 
bo’lgan  dori  moddalarni  ajratib  olish,  tozalash  va  tadqiq 
qilish bo’yicha  
-
 
Parenteral dori preparatlarining osmolyarligini, qovushqoqligini 
aniqlashda  qo’llaniladigan  usullardan  foydalana  olish 
bo’yicha 
 
 O’quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog’liqligi 
Dori  vositalarini  fizik  va  kimyoviy  taxlil  usullari  talabalarning  Davlat 
talim dasturi rejasida keltirilgan tabiiy, kimyoviy va tibbiy (oliy matematika, 
fizika, umumiy kimyo, analitik kimyo, organik kimyo, odam anatomiyasi va 
fiziologisi,  mikrobiologiya,  potalogiya,  gigiena,  botanika,  biologik  kimyo  va 
x.k.) fanlaridan etarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishligi talab etiladi.  
Shuningdek  “Dori  vositalarini  fizik  va  kimyoviy  taxlil  usullari”  fani 
ixtisoslik fanlaridan  farmatsevtik kimyo, GLP, validatsiya, sifatni ta’minlash, 
farmakognoziya,  farmatsevtik  texnologiya  asoslari    va  yig‘indi  preparatlar 
texnologiyasi,  toksikologik  kimyo,  farmatsiya  iqtisodiyoti  va  menejmenti 
fanlari bilan ham uzviy ravishda bog‘langan. 
  

 
9
 
Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
Talabalarga  Farmatsevtik  kimyo  fanini  o’qitishda  kompyuter,  axborot 
va  boshqa  zamonaviy  texnologiyalarni    qo’llab,  bilim  saviyasini  oshirish  va 
shu  orqali  Kadrlar  tayyorlash    milliy  dasturi  talabalariga  javob  beradigan 
ilmiy  salohiyatli  etuk  kadrlar  tayyorlash  jarayonini  amalga  oshirish. 
Ma'ruzalarni  slaydlar  orqali  kadoskopda  o’qish,  Intepnet  ma'lumotlaridan 
samarali  foydalanish,  shuningdek  talabalarni  elektron  darsliklardan 
foydalanishlari  uchun  sharoitlar  yaratish.  O’qitish  jarayonida  o’quv 
dasturlarini kompyuter orqali o’qitishni joriy etish, talabalarning kompyuter 
savodxonligini  oshirishga  ko’nikma    berish,  zamonaviy  pedagogik 
texnologiya usullarini qo’llash. O’qitish jarayoniga, ayniqsa talabalar bilimini 
nazorat  qilishga  kompterlarni  keng  tadbiq  qilish,  talabalarning  kompyuter 
savodxonligini  oshiribgina  qolmay,  turli  kimyoviy  jarayonlarni  oqilona 
boshqarish,  vujudga  kelgan  vaziyatni  tez  va  to’g’ri  hal  qilish  imkoniyatini 
beradi. 
O‘quv  jarayoni  bilan  bog‘liq  ta‘lim  sifatini  belgilovchi  holatlar  quyidagilar: 
yuqori  ilmiy-pedagogik  darajada  dars  berish,  muammoli  ma‘ruzalar  o‘qish, 
darslarni  savol-javob  tarzida  qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg‘or  pedagogik 
texnologiyalardan  va  multimedia  vositalaridan  foydalanish,  tinglovchilarni 
undaydigan,  o‘ylantiradigan  muammolarni  ular  oldiga  qo‘yish,  talabchanlik, 
tinglovchilar  bilan  individual  ishlash,  erkin  muloqot  yuritishga,  ilmiy  izlanishga 
jalb qilish.  
Fanni 
loyihalashtirishda 
quyidagi 
asosiy 
kontseptual 
yondoshuvlardan 
foydalaniladi:  
Shaxsga  yo‟naltirilgan  ta‟lim.  Bu  ta‘lim  o‘z  mohiyatiga  ko‘ra  ta‘lim 
jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu 
esa  ta‘limni  loyihalashtirilayotganda,  albatta,  ma‘lum  bir  ta‘lim  oluvchining 
shaxsini  emas,  avvalo,  kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan  bog‘liq  o‘qish 
maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.  
Tizimli  yondoshuv.  Ta‘lim  texnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini  o‘zida 
mujassam  etmog‘i  lozim:  jarayonning  mantiqiyligi,  uning  barcha  bo‘g‘inlarini 
o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi. 
Faoliyatga  yo‟naltirilgan  yondoshuv.  Shaxsning  jarayonli  sifatlarini 
shakllantirishga, ta‘lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, 
o‘quv  jarayonida  uning  barcha  qobiliyati  va  imkoniyatlari,  tashabbuskorligini 
ochishga yo‘naltirilgan ta‘limni ifodalaydi.  
Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini 
bildiradi.  Uning  natijasida  shaxsning  o‘z-o‘zini  faollashtirishi  va  o‘z-o‘zini 
ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.  
Hamkorlikdagi ta‟limni tashkil etish.  Demokratik, tenglik, ta‘lim beruvchi va 
ta‘lim  oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni 
baholashda  birgalikda  ishlashni  joriy  etishga  e‘tiborni  qaratish  zarurligini 
bildiradi.  

 
10
 
Muammoli  ta‟lim.  Ta‘lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  orqali 
ta‘lim  oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy  bilimni 
ob‘ektiv  qarama-qarshiligi  va  uni  hal  etish  usullarini,      dialektik  mushohadani 
shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni 
mustaqil ijodiy faoliyati ta‘minlanadi. 
Axborotni  taqdim  qilishning  zamonaviy  vositalari  va  usullarini  qo‟llash  - 
yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash. 
O‟qitishning  usullari  va  texnikasi.  Ma‘ruza  (kirish,  mavzuga  oid,  vizuallash), 
muammoli  ta‘lim,  keys-stadi,  pinbord,  paradoks  va  loyihalash  usullari,  amaliy 
ishlar.  
O‟qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro 
o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.  
O‟qitish  vositalari:  o‘qitishning  an‘anaviy  shakllari  (darslik,  ma‘ruza  matni) 
bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari. 
Kommunikatsiya  usullari:  tinglovchilar  bilan  operativ  teskari  aloqaga 
asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar. 
Teskari  aloqa  usullari  va  vositalari:  kuzatish,  blits-so‘rov,  oraliq  va  joriy  va 
yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‘qitish diagnostikasi.  
Boshqarish  usullari  va  vositalari:  o‘quv  mashg‘uloti  bosqichlarini  belgilab 
beruvchi  texnologik  karta  ko‘rinishidagi  o‘quv  mashg‘ulotlarini  rejalashtirish, 
qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, 
nafaqat  auditoriya  mashg‘ulotlari,  balki  auditoriyadan  tashqari  mustaqil 
ishlarning nazorati.  
Monitoring  va  baholash:  o‘quv  mashg‘ulotida  ham  butun  kurs  davomida  ham 
o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari 
yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.  
Fanni  o‘qitish  jarayonida  kompyuter  texnologiyasidan,  elektron  jadvallar 
dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimini baholash 
test  asosida  va  kompyuter  yordamida  bajariladi.  ―Internet‖  tarmog‘idagi  rasmiy 
ma‘lumotlardan  foydalaniladi,  tarqatma  materiallardan  tayyorlanadi,  test  tizimi 
hamda tayanch so‘z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi. 
 
“Dori vositalarini fizik va kimyoviy taxlil usullari” fanidan 
mashg‘ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi: 
 
№ 
Mavzu nomi 
Jami 
soat 
Maruza   Laboratoriya 
mashg‘uloti 
Mustaqil 
talim 
1  Instrumental 
usullarning  sifat  va 
miqdorini 
aniqlashdagi 
taxlil 
muammolari. 
10 
 
11
 
Analitik  usullarning 
tasnifi. 
Uskunalarning turlari. 
Analitik signallari.  
2  Analitik  signallarning 
qiymati 
analit 
miqdori 
bilan 
bog‗liqligi. 
Graduirlangan 
chiziqliklarining 
tuzilishi. 
Sezgirligi, 
aniqlash chegarasi. 
10 3  Miqdoriy  taxlilning 
asosiy 
usullari: 
kolibrlangan 
grafik, 
standart, 
standart 
qo‗shimchalar. 
Qo‗llanilish  shartlari 
va  xatolarning  kelib 
chiqishi. 
10 


12 
4  Elektrokimyoviy 
taxlil 
usullari. 
Potensiometriya, 
elektrodlar, 
to‗g‗ri 
potensiometriya 
va 
potensiometrik 
titrlash.  Ionometriya, 
suvli 
eritmalarni 
vodorod 
ko‗rsatkichini 
aniqlash, 
dori 
vositalari 
taxlilida 
qo‗llanilishi. 
Kulonometriya.  

Download 56.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling