Tuzuvchi: Ilyosxo’ja Bekmirzayev


Download 333.46 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.10.2020
Hajmi333.46 Kb.

  

Tuzuvchi:

 

Ilyosxo’ja Bekmirzayev

 

B I z n I n g  k a n a l:   @RegistonTarix 

7-Sinf  2017-yil  kitobida  berilgan  yangi 

ma’lumotlar asosida tuzilgan test 

 

1-Qism  

 

 1.Samarqandda  “Sharq  mutafakkirlarini 

sivilizatsiyaga  qo’shgan  hissasi”  bo’yicha 

konferensiya bo’lib o’tdi 

A)2014-yil 15-16-iyun          B)2014-yil 15-

16-may 

C)2015-yil  15-16-iyun                      D)2015-yil 15-16-may 

2.“Tadqiqotchi-olimlarning fikricha, 

Sharq, 

xususan, 

Markaziy  Osiyo  mintaqasi  IX–XII  va  XIV–

XV  asrlarda  bamisoli  po‘rtanadek  otilib 

chiqqan 

ikki 

qudratli 

ilmiy-madaniy 

yuksalishning 

manbayi 

hisoblanib, 

jahonning 

boshqa 

mintaqalaridagi 

Renessans  jarayonlariga  ijobiy  ta’sir 

ko‘rsatgan 

Sharq  uyg‘onish  davri  –  Sharq  Renessansi 

sifatida 

dunyo 

ilmiy 

jamoatchiligi 

tomonidan 

haqli 

ravishda tan olingan” 

A)Karimov    B)  Mirziyoyev    C)Mitteran  

D)Pan Gi Mun 

3.  Xorazmda  Afrig’iylar  suolasi  nechanchi 

asrlarda hukmronlik qilgan qilgan 

A)III-IX asrlar 

B)IV-X asrlar 

C) IV- IX asrlar 

D) IV-XI asrlar 

4.  Xioniylar  qaysi  davrlarda  hukmronlik 

qilgan 

A)  IV  asrning  70-yillaridan  V  asrning  1-yarmigacha 

B)  IV  asrning  70-yillaridan  V  asrning  2-

yarmigacha 

C)  IV  asrning  2-yarmidan  V  asrning  70-

yillarigacha 

D)  V  asrning  70-yillaridan  VI  asrning  20-

yillarigacha 

5.  Xioniylar  davlatining  markazi  qayer 

bo’lgan 

A)Farg’ona vodiysi 

 

B) 


Zarafshon vohasi 

C) Toshkent vohasi 

 

D)Panjikent 6.  Xioniylar  Zarafshonni  egallab  qaysi 

tomonga harakat qilishgan 

A) shimol   

C) Janub 

B) Sharq 

 

D) g’arb 7.Xioniylar  keyinchalik  qaysi  davlatning 

o’rnini egallashadi 

A) Yunon- Baqtriya 

 

C) Xorazm B) Kushon    

 

D) Kidariylar 8.Xioniylar  davlati  qayerlarni  o’z  ichiga 

olgan 


A) 

Shimoliy 

Hindiston,  Afg’oniston, 

Toxariston 

B)  Shimoliy  Hindiston,  Afg’oniston, 

Xuroson 


C)  Sharqiy  Hindiston,  Xuroson,  SHarqiy 

Turkiston 

D) 

Afg’oniston, Sharqiy 

Hindiston, 

Xuroson  

9. Eftallar qachon hukmronlik qilgan 

A)  V  asrning  2-yillaridan  VI  asrning  70-

yillarigacha  

B)  V  asrning  3-yillaridan  VI  asrning  6-

yillarigacha 

S)  V  asrning  1-yarmidan  VI  arning  2-

yarmigacha 

D)  V  asrning  7-yillaridan  VI  asrning  2-

yillarigacha 

10.  Buddaparastlik  koproq  qaysi  hududda 

tarqalgan 

A) Sharqiy Turkistonda   

C)  Shimoliy 

Xitoy 

B) Shimoliy Hindistonda  D) 

O’rta 


Osiyo 

11.Eftallar kimlarga sigingan   

Tuzuvchi:

 

Ilyosxo’ja Bekmirzayev

 

B I z n I n g  k a n a l:   @RegistonTarix 

A) zardushtiylik, Siyovush, Anaxita, Mirta, 

buddparastlik 

B)  moniylik,  zardushtiylik,  Siyovush, 

Anaxita, Mirta, 

C)  zardushtiylik,  Siyovush,  Ahuramazda, 

Mirta, buddparastlik 

D) nasroniylik, zardushtiylik, buddparastlik 

12.  Eftaliylar davrida tashqi savdoda 

qanday mahsulotlarning bozori chaqqon 

bo’lgan? 

1. ipak 


 

2. Ot  3. Zargarlik 

buyumlari     4. Bo’yoqlar     5. Dori-

darmonlar     6. Rangli shishalar       7. 

Temir     8. Qurol-yarog’     9. Teri     

10.shirinliklar    11. Lok     12. Matolar    

13. Qimmatbaho toshlar  

A)1,2,3,4,6,10,11,12 

B)1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12,13 

C)3, 5, 7,8,9,13 

D)1,2,4,6,7,8,10,11,12,13 

13.  Vasr  oxiri  -VI  asr  boshlarida    qaysi 

hududlarda  hashamatki  binolari  bo’lgan 

alohida alohida qo’rg’onlar qad ko’targan? 

A) 

Xorazm, 


Toxaruston, 

Choch, 


Sog’diyona 

B) Sogdiyona, Choch, Marv, Baqtriya, 

C) Choch, Baqtriya, Xorazm, Sogdiyona 

D) Samarqanda, Buxoro, Baqtriya, Choch 

14. Muqanna yashagan yillari qachon 

A) 719-783   

B)729-783 

C) 709-783   

D) 717-783 

15.  kimning  malumot  berishicha  Muqanna  

ko’p o’qigan, ziyrak, kimyogarlik, sehr, va 

tilsim ilmlari bilan shugullangan? 

A) Narshaxiy 

 

C)  Mazdak  ibn Ahmdadon 

B) Juvayniy  

D)Ibn Kasir 

16. “ Muqanna isyoni kimniki”  

A) H. Olimjon 

 

B)S. Ayniy C) M. Shayxzoda   

D)Odil yoqubov  

17.  Eftallar  davlati  qaysi  hudularni  o’z 

ichiga olgan  

A) O’rta Osiyo, Sharqiy Hindiston, Sharqiy 

Eron, Sharqiy Turkiston  

B)  O’rta  Osiyo,  Sharqiy  Pokiston,  Sharqiy 

Eron, Sharqiy Turkiston  

C) Xuroson, Sharqiy Turkiston, Toxariston, 

Shimoliy Hindiston 

D)  Sharqiy  Eron,  O’rta  Osiyo,  Shimoliy 

Hindiston, Sharqiy Turkiston  

18. Eftaliylar davlatining dastlabki poytaxti 

qayer? 


A) Buxoro   

B)Poykand 

C) Varaxsha  

D)Panjikent 

19.  Dastlab  Shahristoni  maydoni  qancha 

bo’lgan 


A) 20 gektar 

B) 15 ga 

C) 200 gektar 

 

D) 18 gektar 20.  Poykand  va  Buxoro  shahrlarining 

maydoni qancha bo’lgan 

 A) 20 gektar 

 

B) 15 ga C) 200 gektar 

 

D) 18 gektar 21. Samarqanda maydoni qancha edi? 

A) 20 gektar 

B) 15 ga 

C) 200 gektar 

 

D) 18 gektar 22. V-VII asrlarda shahriston qurilishi qaysi 

shaharlardagi 

arxeologik 

tadqiqotlar 

orqalio’rganilgan? 

A) Afrosisiyob, Varaxsha, Panjikent 

B) Samrqand, Buxoro, panjikent 

C) Varaxsah, Xorazm, Afrosiyob,  

D) Fargona, varaxsha, Afrosiyob 

23.  Nechanchi  yilda  Buxoro  arablar 

tomonidan egallandi 

A) 707-yilda     B) 710-yilda 

S) 705-yilda   D) 709-yilda  

24. 


Xalifalik 

markazi 


qachondan 

Bog’dodga ko’chdi? 

A) 750 

 

 B)749 

C) 747 


 

 

D) 751-yildan 25.  Arab  xalifaligida  (abbosiylar  davrida) 

bosh vazir..?   

Tuzuvchi:

 

Ilyosxo’ja Bekmirzayev

 

B I z n I n g  k a n a l:   @RegistonTarix 

A) vazir ul-vuzaro  

C)Amir ul-umaro 

B) vaziri buzruk   

D) 

devon 


al-

mashriq 


26. Xalifalikda harbiy vazir..? 

A) vazir ul-vuzaro  

C)Amir ul-umaro 

B) vaziri buzruk   

D) 

devon 


al-

mashriq 


27. 

Xalifalikda 

turli 

masalarni hal 

etiladigan kengash…? 

A) vazir ul-vuzaro  

C)devon ad-dar 

B) vaziri magrib   

D) 


devon 

al-


mashriq 

28.  Xalifalikda  Movarounnahrga  tegishli 

masalari qaysi devonda hal qilingan? 

A) vazir ul-vuzaro  

C)devon ad-dar 

B) vaziri magrib   

D) 

devon 


al-

mashriq 


29.Qaysi  hududda  buxorxudotlar  qo’l 

ostidagi boshqaruv saqlanib qolgan? 

A) Sogdiyona 

 

B) Buxoro   C) Varaxsha  

D) Poykand 

30.ABdulkarim  Sotuq  Bug‘roxon  yillari 

qachon..? 

A) 859-955   

C)855-959 

B) 899-959   

D)895-955 

31.  Qoraxoniylar  davlatiga  kim  asos 

solgan? 


A) Nuh ibn Mansur 

B) Sabuktegin  

S) Abdulkarim Sotuq Bug‘roxon  

D) Mamud G‘aznaviy 

32.Mog’ullar  Urganchga  hujum  qilgan 

paytda  xorazmshohlarning  qancha  qo’shini 

turar edi? 

A) 150 ming 

 

 

B)120 ming C) 110 ming 

 

D) 130 mimg 33. 

Chingizxon 

qo‘shinlari 

qachon 


Urganchga yurish boshlaydi?  

A) 1221 yilning boshida  

B) 1220-yilning avgustida 

S) 1220-yilning o‘rtalarida  

D) 1219-yilning oxirida 

34. 

“shu  tuproqda  tug‘ilibmiz,  shu 

tuproqda o‘lamiz!” kimga tegishli gaplar..? 

A) Temur Malikka 

B) Badriddin Qozixonga 

S) Najmiddin Kubroga 

D) Manguberdi  

35.Mo‘g‘ullar  qaysi  shaharni  bosib  olishda 

hiyla  ishlatib  ham  ko‘rdilar.  Bir  cho‘ponga 

100-150 qo‘y, echki berib, shahar darvozasi 

yonidan 

haydab 


o‘tishni 

buyuradilar.  O‘zlari  pistirmada  turadilar. 

Och 

qolgan 


aholi 

darvozadan  chiqib  suruv  ketidan  quvib 

ketadilar 

A) 


Samarqand   

B) Urganch 

B) 

Buxoro 


 

D) O’tror 

36. 

Mo’gullar qayis  shahar  xalqini 

shahardan  haydab  chiqib,  askarlarga  24 

nafardan bo‘lib berdilar? 

A) 


Samarqand   

B) Urganch 

B) 

Buxoro 


 

D) O’tror 

37 

Qachon 


Kubroning 

850 


yilligi 

nishonalndi? 

A) 1996-yili  

 

B)1995-yili C)1998-yili   

D)2000-yili 

38. 

Mo‘g‘ullar tomonidan 

Movarounnahrning 

asosiy 

shaharlari egallangach, 

mo‘g‘ul 


jangarilarining 

bosqinchilik  yurishi  qaysi  shaharlarga 

yo‘naltiradi?  

A)  G‘azna,  Bomiyon,  Guch,  Bust  va 

Hindiston 

B) Yangikent, Naxshab, Dehiston 

S) Balx, Hirot, Marv va G‘azna  

D) Astrobod, Niso, Nishopur va Mashhad 

39.Sulton Jaloliddin qaysi  shaharlar  yonida 

mo‘g‘ul  qo‘shinlariga  qaqshatqich  zarbalar 

berib, G‘aznaga yetib keldi? 


  

Tuzuvchi:

 

Ilyosxo’ja Bekmirzayev

 

B I z n I n g  k a n a l:   @RegistonTarix 

A) Marv, Balx 

B) Balx, Peshovar 

S) Xurmuz, Xirot 

D) Niso, Qandahor 

40.Jaloliddinning 

dushman 

ustidan 


qozongan  dastlabki  yirik  g‘alabasi  qayerda 

yuz berdi? 

A) Niso, Qandahor 

B) Parvon dashtidagi jang 

S) Sind bo‘yidagi jang 

D) Valiyon qal’asi yonida 

41.Chingizxon 

kimni 


Jaloliddin 

Manguberdiga  qarshi  45  minglik  qo‘shin 

bilan jo‘natadi? 

A) Shiki Xutuxu no‘yonni 

B) Aloqno‘yon 

S) Sukatu Cho`rbiy 

D) Jo‘ji 

42.Parvon  dashtidagi  jangda  Jaloliddin 

Manguberdi kim ustidan g‘alaba qozondi? 

A) Jo‘ji boshchiligidagi 50 minglik qo‘shin 

ustidan 

B)  Aloqno‘yon  boshchiligidagi  35  minglik 

qo‘shin ustidan 

S)  Sukatu  Cho`rbiy  boshchiligidagi  45 

minglik qo‘shin ustidan 

D) Shiki Xutuxu no‘yon boshchiligidagi 45 

minglik qo‘shin ustidan 

43.  Nima  sababdan  Parvon  dashtidagi 

g‘alabadan 

so‘ng 


Jaloliddin 

lashkarboshilari 

o‘rtasida 

o‘zaro 


kelishmovchilik boshlandi?  

A) Xurosonga hokim tayinlashda 

B) Movarounnahrni mo‘g‘ullardan qaytarib 

olish rejasini ishlab chiqishda 

S)  g‘alabadan  keyin  qo‘lga  kiritilgan 

o‘ljalarni taqsimlashda 

D)  Sind  daryosi  bo‘yida  bo‘ladigan  jang 

rejasini ishlab chiqishda 

44    Qaysi  voqeadan  so‘ng  Jaloliddinning 

harbiy kuchi kuchsizlanib qoladi? 

A)  Sind  daryosi  bo‘yida  bo‘lgan  jangdan 

so‘ng 


B)  Valiyon qal’asi  yonida  bo‘lgan  jangdan 

so‘ng 


S) Parvon dashtidagi g‘alabadan so‘ng 

D)  “Cho‘li  Jaloliy”da  bo`lgan  jangdan 

so`ng 

45.Qaysi vaziyatdan 

foydalangan 

Chingizxon G‘aznaga askar tortadi? 

A)  Parvon  dashtidagi  jangdan  so‘ng 

Jaloliddinning  harbiy  kuchini  kuchsizlanib 

qolganidan 

B)  Sind  daryosi  bo‘yida  bo‘lgan  jangdan 

so‘ng 


Jaloliddinning 

harbiy 


kuchini 

kuchsizlanib qolganidan 

S)  Valiyon  qal’asi  yonida  bo‘lgan  jangdan 

so‘ng 


Jaloliddinning 

harbiy 


kuchini 

kuchsizlanib qolganidan 

D)  Jaloliddinning  hindlar  bilan  bo‘lgan 

jangdagi mag‘lubiyatidan so‘ng 

  46.  Jaloliddin  Manguberdi  Kavkazda 

kuchli davlat barpo etmoqchi bo‘ladi. Qaysi 

sabab  uning  bunday  orzusining  ro‘yobga 

chiqishiga to‘sqinlik qilgan? 

A)  Jaloliddin  Manguberdi  qo‘shining  bir 

qismini tarqab ketishi 

B)  Jaloliddin  Manguberdi  lashkarboshilari 

o‘rtasidagi nizolar 

S) bu o‘lkada mahalliy hokimlar o‘rtasidagi 

nizolar 


D) Jo‘jining Kavkazga bostirib kelishi 

47.  Qaysi  yili  Jaloliddin  Manguberdi 

tavalludining 

800 


yilligi 

mustaqil 

O‘zbekistonda  keng  nishonlash  to’g’risida 

qaror chiqdi? 

A) 1998-yili  

B)1997-yili   

S) 

1999-yili  

D) 2000-yili   

Tuzuvchi:

 

Ilyosxo’ja Bekmirzayev

 

B I z n I n g  k a n a l:   @RegistonTarix 

48.  Jaloliddin  Sind  daryosidan  kechib 

o’tganidan  so’ng  qolgan  jangchilarni 

to’plab  qayerda  joylashgan  davlatlar 

hukmdorlari bilan aloqa o’rnatishga harakat 

qiladi? 


A)Sharqiy Hindiston 

 

 C)Shimoliy Xitoy 

B) Shimoliy Hindiston   

D)Sharqiy 

Eron 


49.  Qaysi  viloyat  hukmdori  Jaloliddinning 

og’ir  ahvolidan  foydalanib,  unga  hujum 

qildi.  

A) Shatra 

 

B) Kalkutta C) Dehli 

 

D)Panjob 50.  Manguberdiga  Shatra  hokimining 

qancha qo’shini taslim bo’ladi? 

A)  1000 ta otliq     5 ming askar 

B) 5 ming otliq  

5 ming askar 

C) 3 ming otliq   3 Ming piyoda 

D) 1000 ming otliq 3 ming piyoda 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

O’qituvchilar va abituriyentlar uchun 

Tarix fanini osonroq samaraliroq 

o’rganish va o’rgatish uchun biz 

quyidagi qo’llanmalarni tavsiya 

etamiz. 

 6-11-sinflardan mavzulashtirilgan testlar 

 6-11-sinflardan aralash mukammal testlar 

 Barcha sinflardan yilnomalar 

 Lafasov va Usmonovdan 

mavzulashtirilgan testlar, savollar 

kitobi) javobi bilan) 

 Mavzularni osonroq o’zlashtirish uchun qo’llanmalar 

 

Murojaat uchun 

+99890-962-43-00 

Telegram manzil: 

@ilyosxoja_bekmirzayev  

 

Kanalimiz: @RegistonTarix 

 

Ushbu kanalimizda barcha 

qo’llanmalar berib boriladi.  

 

Download 333.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling