Umumiy psixologiya nazariyasi fanidan oraliq nazorat savollari


Download 19.04 Kb.
Sana12.01.2023
Hajmi19.04 Kb.
#1089642
Bog'liq
Umumiy psixologiya nazariyasi fanidan oraliq nazorat savollari
3 mavzu Psixomotorika, asab tizimi va temperament diagnostika, Mustaqil ish mavzu Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar, ular, iqlim ozgarishi sharoitida toglardagi togonli kollar xavfini kamajtirish ma, Яшил макон далолтнома, 10 та жўйзарга борувчилар, Kurs jumısı таза (2), 2-sinf Tasviriy san\'at konspekt 3, Interfaol ta, кафолат хати муддат, кафолат хати банд буйича, кафолат хати, Асад, Marketing fanidan mustaqil ish mavzulari (1), 10-sinf control work 1, 2.маъруза

Umumiy psixologiya nazariyasi fanidan oraliq nazorat savollari

 1. Motivatsiya haqida umumiy tushuncha

 2. Turli psixologiya maktabida motivatsiya muammosini o‘rganilishi

 3. A.Maslouning ierarxik nazariyasi

 4. Ichki va tashqi motivatsiyalarning umumiy tavsifi.

 5. Motivatsiya tuzilmalar turlari.

 6. Shaxsning motivatsiya sohasi

 7. Mehnat faoliyati motivatsiyasi.

 8. Motivatsiyaning ontogenezda shakllanishi

 9. Motivatsiyaning psixologik nazariyalari

 10. Predmetli faoliyat, muloqot, bilish, o‘yin, tadqiqotchilik va mehnat faoliyati motivatsiyalari.

 11. Xulq-atvor va faoliyat motivatsiyasi.

 12. Erishganlik motivi tushunchasi. Erishganlik va bezovtalanish motivlari aloqalari.

 13. Affiliatsiya motivi.

 14. Hukmronlik motivini tadqiq etishga nazariy yondashuv. Hukmronlik motivini shakllanish bosqichlari tahlili.

 15. Emotsional kechinmalarning umumiy aniqligi.

 16. Psixologiya tarixida emotsiya haqidagi tasavvurlarning rivojlanishi.

 17. Djemsa-Lange va Kennona-Bardlarning emotsiyaning fiziologik nazariyalari. Emotsiyaning kognitiv nazariyalari.

 18. P.V.Simonovning axborotlar nazariyasi.

 19. K Izardning emotsiya differensial nazariyasi.

 20. Holat psixik hodisa sifatida va uning xarakteristikasi.

 21. Psixik holat turlari. Emotsional holatlar.

 22. Stress tushunchasi va psixik zo‘riqish, stressning tavsifi. Stressni boshqarish.

 23. Kayfiyatning umumiy tavsifi va uning tuzilishi.

 24. Frustratsiya va bezovtalik emotsioanal holat sifatida.

 25. Emotsional reaksiyalarning neyrofiziologik va bioximik asoslari.

 26. Emotsional ta'sirlash bilan bog‘liq anatomik tuzilishlar

 27. Emotsiyalar va oliy asab faoliyat. Emotsiyalar va vegetativ asab tizimi.

 28. Emotsiyalar va bosh miya yarim sharlari funksional asimmetriyasi.

 29. Quvonch va g‘amning psixologik va psixofiziolok xarakteristikasi.

 30. Xavotir va qo‘rquv emotsiyalarining qiyosiy tahlili.

 31. “Iroda” tushunchasini rivojlanish tarixi

 32. Irodani tadqiq etishdagi yondashuvlar.

 33. Irodani aniqlash. Irodaviy jarayonlar bosqichlari

 34. Irodaning an'anaviy va zamonaviy talqini.

 35. Irodaning falsafiy nazariyalari. Iroda volyuntarizm sifatida (A.Shopengauer, B.Spinoza, I.Kant, G.Gegel, L.Feyerbax). Dj. Lokk, U.Djems, L.S. Vigotskiy va V.Franklarning nazariyalarida iroda va erkin tanlash

 36. Jahon psixologiyasi maktabi vakillari asarlarida iroda ixtiyoriy motivatsiya, majburiyatlilik, psixik regulyatsiyaning asosiy shakli va ichki hamda tashqi qiyinchiliklarni bartaraf qilish mexanizmi sifatida talqin etilishi

 37. L.S Vigotskiyning iroda muammosi va uning bolalikda rivojlanishi haqidagi ta’limot

 38. Shaxsning irodaviy sifatlari. Ularning klassifikatsiyasi.

 39. Irodaviy sifatlarning tuzilishi. Ixtiyoriy reaksiyalarning kelib chiqishi

 40. Irodaviy xulq-atvorning ontogenetik xususiyatlari. Shaxsning irodaviy sifatlari rivojlanishi

 41. V.A.Ivannikov irodaviy boshqaruvning psixologik mexanizmlari haqida

 42. Ehtiyoj, motiv va motivatsiyalarni aniqlash

 43. A.N.Leontevning konsepsiyasida ehtiyojlar va motivlar

 44. Go‘daklik davri va ilk bolalik davri motivlari (1-3 yosh).

 45. Maktabgacha yosh, kichik maktab yoshi motivlari

 46. K.Levin maydon nazariyasining umumiy holati.

 47. O‘quvchilarning kasbiy qiziqishlarini tarkib topish bosqichlari

 48. Shaxs va faoliyat strukturasida motivatsiya.

 49. Faoliyat turlari va ularni inson tomonidan o‘zlashtirilishi.

 50. Motiv vaziyatli qo’zgalish va barqaror shaxs dispozitsiyasi sifatida

 51. Shaxsning o‘zini tartibga solish motivatsiyasi.

 52. Shaxslilik mazmuni va barqaror motivatsiyalar

 53. Emotsional kechinmalar klassifikatsiyasi.

 54. Affektlar, ehtiros va kayfiyat. Emotsiyaning asosiy funksiyalari.

 55. Emotsiyaning bilish jarayonlariga ta'sir etuvchi funksiyalari

 56. Psixologiya tarixida emotsiya haqidagi tasavvurlarning rivojlanishi. .

 57. CH.Darvinning hayvon va inson emotsiyalarining ifodalanishi haqidagi tasavvurlari

 58. Holat psixik hodisa sifatida va uning xarakteristikasi.

 59. Psixik holat turlari. Emotsional holatlar

 60. Iroda inson faoliyatini va xulq-atvorini ixtiyoriy boshqaruv sifatida.

Download 19.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling