200 Budjetning soliqli daromadlari tarkibiga nimalr kiradi


Download 38.36 Kb.
bet1/17
Sana15.03.2023
Hajmi38.36 Kb.
#1268829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bog'liq
200dan 250gacha moliya javoblar M.Komila


200 Budjetning soliqli daromadlari tarkibiga nimalr kiradi
Byudjetning soliqli daromadiari tarkibi m am lakat soliq qonunchiligiga muvofiq um um davlat soliqlari va yig‘imlari, m ahalliy
soliqlar va yig'imlar, bojxona bojlari, boj yig‘imlari va boshqa boj
to ‘lovlari, davlat boji, penya va jarim alardan iborat.
201 Budjetning soliqsiz daromadlariga nimal kiradi
Soliqsiz darom adlar tarkibiga quyidagilar kiradi:
• davlat m ulkidan foydalanish tufayli olingan darom adlar
(soliqlar va yig‘imlar to ‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq to ‘langan
soliq va yig'im lardan so‘ng);
® byudjet tashkilotlari tom onidan ko'rsatilgan to io v li xizm atlardan kelgan darom adlar (soliqlar va yig‘im lar to ‘g‘risidagi
qonunchilikka muvofiq to ‘langan soliq va yig‘im lardan so‘ng);
• fuqarolik-huquqiy, m a’muriy va jinoiy choralarni qo‘llash
natijasida olingan mablag‘lar, jum ladan, jarim alar, m usodaralar,
tovon to ‘iashlar va davlat sub’ektlariga yetkazilgan zararlarni tiklash
bo‘yicha olingan m ablag‘lar ham da majburiy undirilgan boshqa
mablag‘lar;
® moliyaviy yordam ko‘rinishidagi daromadlar (byudjet ssudalari
va byudjet kreditlaridan tashqari);
» boshqa soliqsiz darom adlar.
202.Tushumlarning qanday turlari budjet daromadlarning tarkibiga hisobiga olinishi mumkin
Tushumlarning quyidagi ko‘rinishlari ham byudjet daromadiari
tarkibida hisobga olinishi mumkin:
® davlat m ulkini vaqtinchalik foydalanishga berish natijasida
ijara haqi yoki boshqa ko‘rinishda olinadigan m ablag‘lar;
• kredit muassasalaridagi hisobvaraqlarda byudjet m ablag‘larining qoldig‘i b o ‘yicha foizlar ko‘rinishida olinadigan m ablag‘lar;
® davlat mulkiga tegishli bo‘lgan m ol-m ulkni garovga yoki
ishonchli boshqaruvga berishdan olinadigan m ablag‘lar;
• qaytarish va haq olish asosida boshqa byudjetlarga, xorijiy
davlatlarga yoki boshqa yuridik shaxslarga berilgan byudjet m ablag‘laridan foydalanganlik uchun haq;
• davlatga qism an tegishli bo‘lgan xo‘jalik jam iyatlari ustav
kapitalining hissasiga yoki aksiyaiar bo'yicha dividendlarga to ‘g‘ri
keladigan foyda k o‘rinishidagi darom adlar;
• davlat unitar korxonalari foydasining bir qismi (soliqlar va
yig‘im lar to ‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq to ‘langan soliq va
yig‘im lardan so‘ng);
® davlatga tegishli bo‘lgan m ol-m ulkdan foydalanish natijasida
olinadigan qonunchilikda ko‘zda tutilgan boshqa darom adlar.

Download 38.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling