Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet30/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   81

3-masala: 

 

215 


O’zbyekistonda 50-80  yillarda  iqtisodiyotni  boshqarish  ma’muriy-buyoruqbozlik usullari  va qattiq 

ryejalashtirish,  o’ta  markazlashtirish  tamoyillari  asosida  olib  borildi.  Bu  holat  xalq  xo’jaligi 

rivojlanishida jiddiy ziddiyatlarni yuzaga kyeltirdi. 

Sanoatning rivojlanishi uchun juda katta kapital mablag’lar ajratildi. Urushdan kyeyingi har byesh 

yillikda 100 taga yaqin sanoat korxonalari ishga tushirildi. 1985 yilga kyelib O’zbyekistonda 1500 

dan ortiq yirik korxonalar bor edi. Bu davrga kyelib sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 1940 yilga 

nisbatan  20  baravardan  ziyodroq  oshdi.  Ushbu  yillarda  O’zbyekiston  ryespublikasida  ko’p  sohali 

mashinasozlik industriyasi, kimyo, nyeft’, toshko’mir, gaz, tog’-kon va enyergyetika sanoati yanada 

yuksaldi.  Busiz  iqtisodiyotni  tiklash  va  uning  yanada  yuksalishini  ta’minlash  mumkin  emas  edi. 

Biroq sanoat quvvatlarini oshirish ekstyensiv usullari  bilan,  ya’ni asosan  yangi sanoat korxonalari 

qurilish, eskilarini kyengaytirish  hisobiga amalga  oshirildi.  Ajratilgan kapital  mablag’larning katta 

qismi og’ir industriyaga sarflandi. Bu esa sanoat turli tarmoqlarining nomutanosibligiga olib kyelar 

edi. Yengil va oziq-ovqat sanoatlari ryejalarining bajarilmay, turg’unlik holatiga tushib qolishi ana 

shu siyosatning natijasi edi. 

Myetropoliya  tomonidan  O’zbyekiston  sanoati  oldiga  qo’yilgan  katta  talablar  zamonaviy 

tyexnologiya,  fan  va  tyexnika  yutuqlarini  joriy  qilish,  asbob-uskunalarni  yangilash,  ular  uchun 

kapital  mablag’lar  ajratish  miqdori  bilan  hamohang  emas  edi.  Bunday  munosabat  mahalliy 

korxonalarda  istye’mol  mollari  ishlab  chiqarishni  tobora  kamaytirib  ularning  chyetdan 

kyeltirilishini  oshirdi.  O’zbyekiston  sanoatida  yengil  va  oziq-ovqat  sanoatlarining  salmog’i  25 

%nigina tashkil qilar edi. 

O’zbyekistonda  o’sha  davrda  yengil  va  oziq-ovqat  sanoatiga  nisbatan  og’ir  industriya,  ayniqsa 

uning  kimyo,  nyeft’,  ko’mir,  gaz,  rangli  myetall  qazib  olish  va  enyergyetika  tarmoqlari  tyez 

sur’atlar bilan rivojlantirildi.  

Ryespublikada  60-80  yillarda  Angryen,  Navoiy,  CHorvoq,  Toshkyent,  Sirdaryo  va  boshqa  yirik 

elyektr  stantsiyalarining  barpo  etilishi  natijasida  elyektr  enyergiyasi  ishlab  chiqarish  1985  yilda 

1940 yilga nisbatan 180 baravar ko’paydi. Enyergyetika tarmog’iga e’tiborning kuchayishiga sabab 

Markazning ryespublika xom ashyosiga bo’lgan talabining oshib borishi va uni qazib olish va qayta 

ishlash uchun katta miqdorda elyektr quvvati kyerak bo’lganligida edi.  

O’zbyekiston  qazib  olingan  boyliklarning  xo’jayini  emas  edi  va  uning  nye’matlaridan  mustaqil 

foydalanolmasdi. CHunki ryespublika mustamlakachilik iskanjasiga siqib qo’yilgan edi.  

Mashinasozlik  va  myetallga  ishlov  byerish  O’zbyekiston  sanoatining  eng  muhim  tarmoqlariga 

aylandi. Ryespublika yalpi sanoat mahsulotining 57,7%i ularning hissiga to’g’ri kyelar edi. Lyekin 

O’zbyekistondagi  mashinasozlik  markaz  ehtiyojlariga  bo’ysuntirilgan  va  myetropoliyadagi 

korxonalarga  chambarchas  bog’langan  mashinasozlik  edi.  Barcha  ehtiyot  qismlar  myetropoliyada 

tayyorlanib  ryespublikadagi  mashinasozlik  korxonalariga  faqat  yig’ish  uchun  olib  kyelinar  edi. 

O’zbyekistonda ishlov byeriladigan myetall ham Rossiyadan kyeltirilar edi. 

Ryespublika  mashinasozlik  zavodlarining  aksariyati  paxtachilik  bilan  bog’langan  edi.  Bu 

korxonalar  asosan  paxta  yetishtirish,  tyerish  va  dastlabki  ishlov  byerishni  bajaradigan  uskunalarni 

ishlab chiqarar edi xolos. 

O’zbyekistondagi  paxta  tozalash  korxonalari  ham  paxtani  birlamchi  ishlov  byerish  bilan 

chyegaralanar  edi.  Paxtani  ishlab  uni  oxirgi  mahsulotga  aylantirish  huquqi  Rossiya  to’qimachilik 

korxonalariga  byerilgan  edi.  O’zbyekiston  qishloq  xo’jaligiga  bog’dorchilik,  pillachilik, 

chorvachilik,  g’allachilik  kabi  sohalar  anchagina  o’rinni  egallasa  bu  sohani  myexanizatsiyalash 

uchun mashinalar ishlab chiqarilmas edi. 

O’zbyekiston  sanoatida  kimyo  industriyasi  yetakchi  o’rinlardan  birini  egallar  edi.  1985  yilda 

O’zbyekistonda 20 ta kimyo korxonasi ishlab ular umuman Sovyet Ittifoqida mavjud bo’lgan kimyo 

industriyasining 10%ini tashkil qilar edi. 

Kimyo  sanoatining  yaratilishi  va  rivojlantirilishi  ijobiy  natijalar  qatori  vatanimizuchun  juda  og’ir 

salbiy  holatlarni  kyeltirib  chiqardi.  80  yillarda  faqat  CHirchiq  «Elyektrokimyosanoat»  ishlab 

chiqarish birlashmasi suv xavzalariga bir yil davomida o’rtacha 230 mln kubomyetr ifloslangan suv 

tashlab yuborar edi. Olmaliq kon-myetallurgiya kombinatining faqat bitta trubasi yil davomida 150 

ming  tonna  oltingugurt  gazini  havoga  chiqarar  edi.  Kimyo  sanoatining  zararli  chiqindilaridan 

o’simliklar,  hayvonot  dunyosi  shikast  topdi,  atrof  muhit  zaharlandi,  ekologik  vaziyat  g’oyat 

murakkablashdi. Bu esa odamlar sog’ligiga salbiy ta’sir ko’rsatib, o’lim darajasi ortishiga, ayniqsa,  

216 


bolalar  o’limi  ko’payishiga  olib  kyeldi.  Ryespublikadagi  iqtisodiy  o’sish  shahar  aholisining 

ko’payishiga  olib  kyeldi.  1986  yilda  shahar  aholisi  ryespublika  aholisining  40,5%ini  tashkil  qildi. 

SHu  vaqtga  kyelib  shaharlar  soni  123  taga  yetdi.  Ularning  uchdan  ikki  qismi  ryespublika 

boyliklarini ishga solish tufayli vujudga kyeldi. Ularning aksariyatiga mahalliy bo’lmagan millatlar 

kyelib  joylashdilar.  Navoiy,  Zarafshon,  Uchquduq,  CHirchiq,  Olmaliq,  Angryen  va  boshqa 

shaharlar shular jumlasiga kiradi. 

O’zbyekiston  chor  Rossiya  davrida  bo’lganidyek  umumittifoq  myehnat  taqsimoti  bo’yicha  asosan 

xom  ashyo  yetkazib  byeruvchi  hududligicha  qolavyeradi.  Farqi  shundaki,  Sovyet  davriga  kyelib, 

qishloq xo’jaligi xom ashyosiga kon qazish sanoati xom ashyosi ham qo’shildi. Bu aslida SSSRning 

xalq xo’jalik majmuidagi O’zbyekistonning mustamlakachilik ahvolini ko’rsatdi. 

Myehnatdan  manfaatdorlikning  juda  ozligi,  markazlashgan  ryejalashtirish,  ishlab  chiqarish  va 

taqsimot Markazning qat’iy  nazoratiostida  bo’lishi, sanoat ishlab chiqarishi rivoji, uning  hajmi  va 

myehnat  unumdorligi  oshishi  sur’atlarining  pasayishiga,  mahsulotlar  sifati  va  boshqa  muhim 

iqtisodiy ko’rsatkichlar  yomonlashishiga olib kyeldi. Bu siyosat  iqtisodiy  muammolardan tashqari 

yangi ijtimoiy, milliy, dyemografik va iqtisodiy muammolarni ham vujudga kyeltirdiki, bu omillar 

vaziyatni  yanada  murakkablashtirdi.  Natijada  O’zbyekiston  sanoatida  va  butun  iqtisodiyotida 

turg’unlik  tamoyillari  muqarrar  ravishda  ortib  borib,  80-yillarning  o’rtalarida  tanglik  holatining 

kyeskin kuchayishiga olib kyeldi. 

Markazning  iqtisodiy  qonuniyatlarini  inkor  qilib  yuritgan  agrar  siyosati  qishloq  xo’jaligiga  ham 

salbiy  ta’sir  ko’rsatgan  edi.  Kommunistik  rahbariyat  «kommunizm»  dyeb  atalgan  xayoliy  jamiyat 

qurish ryejalarini amalga oshirish maqsadida zo’r byerib qishloqqa ma’muriy tayziqlar o’tkazishga 

intildi.  Xo’jaliklar  imkoniyatini,  mavjud  sharoitni  e’tiborga  olmasdan,  ulardan  davlatga  mahsulot 

sotishni  kyeskin  oshirish  talab  qilindi.  Qishloq  xo’jaligini  rivojlantirish  uchun  katta  kapital 

mablag’lar talab qilinar edi. Biroq ular  yetarlicha byerilmas edi. Bundan tashqari qishloq  xo’jaligi 

mahsulotlarining  davlat  tomonidan  qo’yilgan  past  narxlari  va  sanoat  mahsulotlarining  sun’iy 

ravishda  oshirilgan  narxlari  o’rtasida  tafovut  natijasida  to’plagan  mablag’lar  to’lasincha  Markaz 

nazorati ostida edi.  

Bunday  munosabatda  bo’lish  qishloq  xo’jaligi  halokatli  tarzda  inqirozga  uchrashini,  qishloq 

aholisining  qashshoqlashuvini,  myehnat  unumdorligining  kyeskin  pasayishini  muqarrarlashtirardi. 

Bu  holat  Stalin  vafotidan  kyeyin  hokimiyatni  egallagan  yangi  siyosiy  rahbariyatni  qishloqdagi 

ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni jiddiy ravishda yangilashga majbur qildi.  

50-80yillar  davomida  agrar  sohadagi  birmuncha  o’zgartirib  uni  islohot  qilish  uchun  uch  marta 

harakat  qilib  ko’rildi.  Bu  harakatlardan  birinchisi  kommunistlar  partiyasining  1953  yil  syentyabr’ 

plyenumida  amalga  oshirilib,  unda  «kommunizmga  sakrash»ga  urinishlardan  chyekinish,  avvalgi 

agrar yo’lni yumshatish, qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishni jonlantirish, xo’jaliklarining qarzlarini 

byekor  qilish,  davlatga  mahsulotlar  yetkazish  hajmini  birmuncha  kamaytirish,  qishloq  xo’jaligi 

mahsulotlarini  narxini  bir  oz  oshirish  nazarda  tutilgan  bo’lsa,  kompartiyaning  1965  yil  mart 

plyenumi  milliy  daromadni  qishloq  xo’jaligi  foydasiga  qayta  taqsimlashni,  qishloq  xo’jaligi  xarid 

narxlarini  oshirishni,  boshqarishning  ma’muriy  usullaridan  iqtisodiy  usullarga  o’tishni,  shaxsiy 

yordamchi  xo’jaliklarga  nisbatan  qilingan  nohaqliklarni  bartaraf  qilishni,  agrar  tarmoqqa  fan-

tyexnika taraqqiyotini joriy etishni taklif qildi. 

Lyekin,  plyenumlar  qarorlarida  qishloq  xo’jaligi  samaradorligi  past  darajada  ekanligining  ildizlari 

ochib  ko’rsatilmadi.  Islohotlar  asosiy  iqtisodiy  qonuniyatlarni  amalda  inkor  etuvchi  «sotsialistik 

ishlab  chiqarish»  usulini  yaxshilash  va  takomillashtirishga  yo’naltirilgan  edi.  Qishloq  xo’jaligini 

islohot qilish chyeklangan xaraktyerga ega bo’lgan bo’lsada, xalqimizning fidokorona myehnati va 

katta  kapital  mablag’lar  sarflash  evaziga  ayrim  ijobiy  o’zgarishlar  sodir  bo’ldi.  Avvalo  qishloq 

xo’jaligining  moddiy-tyexnika  bazasi  birmuncha  mustahkamlandi.  Masalan,  1960-1970  yillar 

davomida qishloq xo’jaligida traktorlar soni 60 mingdan 121 mingtaga oshdi. 1985 yilda dalalarda 

40 mingta paxta tyerish mashinasi ishladi. 60-80 yillar davomida 1,5 mln gyektar yer o’zlashtirildi, 

o’nlab suv omborlari, kanallar, to’g’onlar barpo etildi, o’zlashtirilgan  yerlarda  yuzlab posyolkalar, 

yo’llar qurildi. Qishloq elyektr enyergiyasi bilan ta’minlanib, gazlashtirish boshlandi. Agrar ishlab 

chiqarishning  industrlashtirish  kontsyeptsiyasi  joriy  qilina  boshlandi.  Agrar  ishlab  chiqarishning 

industrlashtirish kontsyeptsiyasi joriy qilina boshlandi. Bu kontsyeptsiya jiddiy kamchiliklarga ega 


 

217 


bo’lsada, uning ijobiy tomonlaridan biri sifatida ilg’or tyexnologiyalarni joriy etishga, fan-tyexnika 

taraqqiyotini jadallashtirishga qaratilganligini ko’rsatib o’tish mumkin.  

YAngi  yerlarni  o’zlashtirishni  avj  oldirish,  agrar  ishlab  chiqarishni  myexanizatsiyalash,  kyeng 

miqiyosdagi  xo’jalik  ob’yektlarini  ishga  mushirish,  qishloq  xo’jaligidagi  kadrlar  potyentsialining 

ko’payishi,  eng  muhimi  o’zbyek  dyehqonning  yaratuvchilik  myehnati  qishloq  iqtisodiyotida 

muayyan siljishlar ro’y byerishiga olib kyeldi. 

Biroq,  O’zbyekiston  agrar  syektorida  erishilgan  ayrim  ijobiy  siljishlar  bilan  bir  qatorda turg’unlik 

jarayonlari,  tanglik  holatlarining  avj  olayotganligi  ham  ko’zga  yaqqol  tashlanardi.  Bunday 

ahvolning  asosiy  sabablari  mustabid  impyeriyacha  hokimiyat  tizimining  illatlari.  Jamiyat 

taraqqiyotidagi kommunistik andozaning xomxayoldan iborat ekanligi edi. 

Ryespublika  ekin  maydonlari  g’o’za  ekishga  ajratilib,  paxta  yakkahokimligi  o’rnatildi.  Paxta 

maydonlarining  salmog’i  ryespublikada  755ga  yetdi.  Vaholangki,  bu  ko’rsatkich  60%dan  oshsa 

chirindi  yo’qolishi,  tuproqning  sillasi  qurishi  oqibatida  yerning  tamoman  ishdan  chiqishi 

mumkinligini  fan  allaqachon  isbotlagan  edi.  Agar  jahon  tajribasiga  murojat  qiladigan  bo’lsak, 

dunyo  mamlakatlarida  g’o’za  maydonlari  qisqargan  bo’lsada  paxta  yetishtirish  ikki  baravar 

oshganligi  e’tiborini  tortadi.  Ular  bunga  gyektar  hosildorligini  ishlab  chiqarish  samaradorligini 

oshirish  orqali  erishganlar.  O’zbyekistonda  ham  60  yillarning  boshiga  nisbatan  80  yillar  paxta 

yetishtirish  4  baravaroshdi  (1,3  mln  tonnadan  5,1  mln  tonnaga).  Lyekin  bunga  asosan  ekin 

maydonlarini  kyengaytirish  orqali  erishildi.  YA’ni,  sanoatda  bo’ladigan  kabi  qishloq  xo’jaligida 

ham  rivojlanish  ekstyensiz  yo’l  bilan  amalga  oshgan  edi.  Qurilgan  irrigatsiya  inshootlari  katta 

miqdordagi  qo’riq  va  bo’z  yerlarni  o’zlashtirishga  imkoniyat  byergan  bo’lsada  uning  salbiy 

oqibatlari  ham  bor  edi.  Bir  tomondan  80  yillarda  Orol  dyengizi  sathi  13,8  myetrga  pasayib, 

maydoni  40  ming  kv  kvga,  suv  hajmi  390  mln  kub  myetrgakamaygan  bo’lsa,  ikkinchi  tomondan 

suvning  o’ylamay-nyetmay  talon-taroj  qilinishi  oqibatida  yer  osti  suvlarining  sathi  ko’tarilib, 

sho’rlangan va botqoq yerlar paydo bo’lgan edi. 

Paxta  yakkahokimligi  ryespublika  oziq-ovqat  masalasini  ham  mrakkablashtirdi.  Qishloq  xo’jaligi 

boshqa  tarmoqlarining  ko’rsatkichlari  kamaydi.  Bu  esa  iqtisodiyotning  bir  yoqlama  rivojlanishiga 

olib  kyeldi.  Qishloq  xo’jaligi  moddiy  tyexnika  bazasi  kuchaygan  bo’lsada,  undan  unumli 

foydalanilmadi. Dyehqonlarning oddiy jismoniy myehnati ancha arzonga tushardi. SHuning uchun 

qul  myehnatini  kamaytirishga  jiddiy  e’tibor  byerilmadi.  Bu  yillar  O’zbyekiston  dyehqonlarining 

90%i  asosan  jismoniy  myehnat  bilan  shug’ullangan  buning  ustiga  paxta  dunyo  bo’yicha  esa  past 

narxlarda  sotib  olinar  edi.  Bu  esa  o’z  navbatida  qishloq  myehnatkashlari  turmush  darajasining 

Ittifoqdagi  o’rtacha  darajadan  ancha  past  bo’lishiga  olib  kyeldi.  Paxta  ekilavyerib  yerning  sillasi 

qurishi  oqibatida  minyeral  o’g’itlardan  va  zaharli  ximikatlardan  foydalanish  ko’paydi.  Ulardan 

foydalanish darajasi sanitariya normalaridan 2-3 baravar ortiqligi aniqlangan. Bu ham biologik ham 

ekologik  jihatdan  g’oyat  xavfli  bo’lib,  atrof  muhitni  zaharladi  va  aholi  sog’ligiga  salbiy  ta’sir 

ko’rsatdi.  Sovyet  qishloq  xo’jaligi  amaldorlarining  pastligi  va  kompartiya  rahbariyati  bu  masalani 

o’zining 1982  yil may plyenumida yana bir marta muhokama qilishga majbur qildi. Unda maxsus 

oziq-ovqat  dasturi  qabul  qilindi.  Biroq  u  ham  tub  o’zgarishlarga  olib  kyelmadi.  Bu  dastur 

ilgarigidyek  ma’muriy-buyrug’bozlik  boshqaruv  tizimi  andozasida  ishlab  chiqilgan  bo’lib,  chala 

yarim  holda  edi.  Unda  qishloq  myehnatkashlari  manfaatdorligini  oshirish,  qishloqdagi  ijtimoiy-

iqtisodiy  munosabatlarni  o’zgartirish,  xo’jalik  va  boshqaruv  myexanizmini  tubdan  qayta  qurish 

nazarda tutilmagan edi. Natijada dasturda kutilgan yuksalish o’rniga tanazzul yuz byerdi. Buni biz 

O’zbyekiston  qishloq  xo’jaligidagi  yalpi  hosil  ko’rsatkichlarida  ham  ko’rishimiz  mumkin. 

Paxtaning yalpi hosili 1985 yilda 1980 yiga nisbatan 197,2 ming tonna, don tyegishli ravishda 977,1 

ming tonna, sholi 22,9 ming tonna, sabzavotlar 73,5 ming tonna, oziq-ovqat poliz ekinlari 255 ming 

tonna  kam  olindi.  Ana  shunday  tanglik  jarayonini  chorvachilik  sohasida  ham  kuzatish  mumkin. 

Natijada,  80  yillarning  o’rtalariga  kyelib  O’zbyekistonda  bir  qancha  mahsulotlar  turlari  bo’yicha 

normalashtirilgan  ta’minot  joriy  qilindi,  yana  kartochkalar  paydo  bo’ldi.  Ryespublikamiz 

Pryezidyenti I.A.Karimov ta’kidlab o’tganidyek, o’sha davrda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar 

«ishlab  chiqarish  munosabatlarining  tub  mohiyati»  daxl  qilmaganligi  sababli  «ko’zda  tutilgan 

natijaga – iqtisodiyotni jonlantirishga olib kyelmadi».

11

 

                                                        11

 И.А.Каримов. Биздан озод ва обод Ватан љолсин. –Т., Ўзбекистон, 1994, 86.  

218 


4–masala: 

Jamiyat  hayotidagi  turg’unlik  va  tanglik  holatlari  kundan  kunga  taraqqiyotning  syekinlashishi 

myexanizmini  kuchaytirib  bordi  va  80  yillarga  kyelib  va’da  qilingan  «kommunizm»  hayolotdan 

boshqa narsa emasligi syezilib qoldi. SHuning uchun kompartiya «sotsializm» bilan «kommunizm» 

orasida  «rivojlangan  sotsializm»  bo’lishi  kyerak  dyegan  g’oyani  ilgari  surdi.  Markaz  tomonidan 

o’ylab topilgan ana shu xayoliy g’oya butun mamlkatda bo’lganidyek O’zbyekistonda ham maorif, 

oliy  ta’lim,  ilm-fan,  san’at,  madaniyatning  o’ta  siyosiylashgan  holda  rivojlanishiga  asos  bo’ldi. 

Ushbu  davrda  madaniyatga  xos,  uning  rivojlanishi  uchun  muhim  omil  bo’lgan  erkinlik, 

dyemokratiya  batamom  yo’q  qilindi.  Kommunistik  mafkura  qolipga  sig’maydigan,  uning 

talablariga javob byermaydigan asarlar yo’q qilindi, mualliflar chyetga surildi. 

Lyekin,  shu  bilan  birgalikda  1950-1985  yillarni  o’zbyek  madaniyati  uchun  to’liq  tushkunlik  davri 

dyeb  aytib  bo’lmaydi.  CHunki  bu  davrda  mafkuraviy  tayziqlar,  qolishga  solishlar  kuchaygan 

bo’lsada,  madaniyat  ma’lum  darajada  rivojlandi.  O’zbyekiston  yalpi  savodxonlar  ryespublikasiga 

aylandi. 1985 yilga kyelib ryespublikada 7000 dan ortiq umumta’lim maktablari faoliyat ko’rsatdi. 

Oliy o’quv yurtlarining soni 1985 yilda 42 taga yetdi. 1970 yilga kyelib ryespublikada 180 ta ilmiy 

tadqiqot muassasasi faoliyat ko’rsatib, unda 25000 ilmiy xodim myehnat qildi. 

Biroq  urushdan  kyeyingi  yillarda  ma’muriy  buyruqbozlik  tizimini  yanada  kyeng  va  chuqur  ildiz 

otishi  O’zbyekiston  madaniyatiga  ham  o’zining  salbiy  ta’sirini  ko’rsatdi.  Jumladan,  ko’pgina 

maktablar  namunali  loyihalarsiz  qurildi.  Qishloq  maktablarining  75  %  ga  yaqinvodoprod, 

kanalizatsiyaga  ega  emas  edi.  Maktablar  zarur  jixoz,  myebyel’,  asbob-uskunalar  bilan  yaxshi 

tan’minlanmas  edi.  Fan,  madaniyat  va  halq  ta’limiga  sarf-xarajatlar  byudjyet  mablag’ini  atigi 

2,7%ini tashkil etar edi. O’zbyek tili maktablarda chuqur o’rganilmas edi. Ona tili uchun ajratilgan 

dars soatlari rus tili dars soatlarining yarmini ham tashkil qilmas edi. O’quvchilar o’quv yilining 3-4 

oyi  davomida  qishloq  xo’jalik  ishlariga  jalb  qilinar  edilar.  Bu  esa  o’quvchilarni  zamonaviy  fan 

sohalarini  o’zlashtirishga  imkon  byermasdi.  Ta’lim  va  tarbiya  ishlariga  partiyaviylik  va  sinfiylik 

tamoyillari  asosida  yondashish  yoshlarning  umumbashariy,  milliy-madaniy  qadryatlarni,  urf-

odatlarni o’rganishga to’sqinlik qildi. 

Ijtimoiy  fanlar,  badiiy  adabiyot  sohalarida  ijod  erkinligi  dyeyarli  chyeklangan  edi.  Ularning 

chyegaralarini  odatda  partiya  komityetlari,  tsyenzura  byelgilab  byerar  edi.  Sovyet  voqyeligini 

tanqidiy tahlil qilish, milliy an’analar, o’tmishni xolisona baholashga bo’lgan har qanday urinishlar 

ta’qibga olinardi. 

Milliy  kadrlarni  tayyorlash  talab  darajasida  emas  edi.  Ryespublikada  o’zbyeklar  soni  ruslarga 

nisbatan  6  baravar  ko’p  bo’lishiga  qaramay,  1963  yilgi  ma’lumotlarga  qaraganda,  ilmiy  xodimlar 

tarkibida o’zbyeklar (5,5 mingdan sal ortiq) va ruslar (5,5 mingdan sal kam) nisbati dyeyarli tyeng 

edi.  O’zbyeklardan  97,  ruslardan  96  nafar  fan  doktorlari  ish  olib  borar  edi.  Bu  yillarda  o’zbyek 

tilida chop etiladigan kitoblarning soni kamayib kyetdi. Ryespublikadagi ilmiy adabiyotning 80 %i 

rus tilida chop etildi. 1980 yilda chop etilgan 83 nomdagi jurnallarning 48 tasi rus tilida edi. 1987 

yilda 1980 yildagiga qaraganda o’zbyek tilida badiiy asarlar chop etilishi 0,9 mln nusxaga kamayib 

kyetdi. Bu o’zbyek xalqining ma’naviy qashshoqlanishi omillaridan biri bo’ldi. 

Bularning  barchasi  Sovyet  hukumatining  madaniy  siyosati  milliy  madaniyatini  chyeklashga 

yo’naltirilganligidan  dalolat  byeradi.  Lyekin  o’zbyek  xalqi  bularning  barchasiga  bardosh  byerdi. 

CHunki xalq ijtimoiy-siyosiy hayotda muqarrar o’zgarishlar sodir bo’lishiga ishonar edi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

219 


Ma’ruza mashg’ulotlari 

12-mavzu  

Ikkinchi jahon urushi yillarida o'zbek xalqining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan 

hissasi 

1.11. 

Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti-2 soat 

Talabalar soni: 100 – 130 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli ma’ruza  

Ma’ruza rejasi 

1 Mustabid Sovet tuzumining O'zbekistondagi qatag'onlik siyosati 

va uning oqibatlari 

2.Urushning   boshlanishi.    O'zbekiston    moddiy    va   ma'naviy 

kuchlarining fashizmga qarshi urushga safarbar etilishi.  

3.G'alaba    yo'lida    o'zbek    xalqi    farzandlarining   jasorati    va 

fidokorona mehnati. 

4.O'zbekiston        fan        va        madaniyati        urush    

yillarida.        O'zbek  xalqining  baynalmilalligi  va  yuksak 

gumanizm O’quv mashg’ulotining maqsadi:  

Pedagogik vazifalar

  O’zbekistonda  qatog’onlik    siyosati  haqida 

tushuncha beriladi; 

  Ikkinchi  jahon  urushining  boshlanishi,  uning 

sabablari yoritiladi. 

 O’zbek  xalqining  fashizmga  qarshi 

kurashi,  ularning  qahramona    jasorati 

yoritiladi; 

 O’zbekistonda fan va madaniyati urush 

yillaridagi  ahvoli yoritiladi. 

 Urush 

yillarida 

o’zbek 

xalqining yuksak  gumanizmi yoritiladi.  

O’quv faoliyati natijalari: 

  O’zbekistonda  qatog’onlik    siyosatining    mohiyati    haqida  

gapiriladi. 

 

  Ikkinchi  jahon    urushining  boshlanish  sabablari, mohiyati   ochib beriladi. 

 

  O’zbek  jangchilarining    frontlardagi  qahramonligi  haqida  tushuncha  beriladi. 

 

  Urush       yillarida    O'zbekiston        fan        va       madaniyati hamda  o'zbek  xalqining  baynalmilalligi  va  yuksak  gumanizmi  ochib 

beriladi. 

 

Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali  ma’ruza,  namoyish  etish,  savol-

javob, suhbat, tushuntirish, klaster 

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda   Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  kompyuter  texnologiyalari, 

slaydlar           

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik 


vositalardan 

foydalanishga 

va 

guruhlarda ishlashga mo’ljallangan auditoriya Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling