Mundarija Kirish i-bob. Iqtisodiy muvozanatlilikning mohiyati va unga erishish yo‘llari


Download 347.99 Kb.
bet1/7
Sana22.10.2023
Hajmi347.99 Kb.
#1715580
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Mundarija Kirish i-bob. Iqtisodiy muvozanatlilikning mohiyati va


Mundarija
Kirish
I-bob. Iqtisodiy muvozanatlilikning mohiyati va unga erishish yo‘llari.

    1. Iqtisodiy muvozanat, uni ta’minlash shart-sharoitlari va aniqlash usullari.

    2. Iqtisodiy mutanosiblik va uning turlari.

II-bob. O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikka erishish va iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi.
2.1 Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiyotning siklligi. Iqtisodiy inqirozlar.
2.2 O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini o‘zgartirish vazifalari.
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar.
Ilovalar.__Reja:_Kirish__Iqtisodiy_muvozanatlilikning_mohiyati_va_unga_erishish_yo‘llari.'>Ilovalar.

Reja:
Kirish

  1. Iqtisodiy muvozanatlilikning mohiyati va unga erishish yo‘llari.

  2. Iqtisodiy muvozanat, uni ta’minlash shart-sharoitlari va aniqlash usullari.

  3. Iqtisodiy mutanosiblik va uning turlar.

  4. O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikka erishish va iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi.

  5. Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiyotning siklligi. Iqtisodiy inqirozlar.

  6. O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini o‘zgartirish vazifalari.

Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar.
Ilovalar.

Kirish
Muvozanatli tahlil iqtisodiyot nazariyasining muhim tadqiq qilish usuli hisoblanadi. Bu usul orqali makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni, ya’ni milliy daromad. iste’mol va jamg‘arma. investitsiyalar. ishsizlik va bandlik kabilami tahlil qilishda foydalaniladi. Milliy iqtisodiyot miqyosida jamiyatning daromadlari va xarajatlari o‘itasidagi muvozanat asosiy o‘rin tutib, bu yalpi taklif (yaratilgan milliy daromad) va yalpi talab (foydalanilgan milliy daromad) o‘rtasidagi muvozanatning o‘ziga xos namoyon bo‘lishidir.
Bu bobda dastlab iqtisodiy muvozanat tushunchasini va ishlab chiqarish muvozanati darajasini aniqlashga turlicha yondashuvlarni qarab chiqamiz. Tahlilni ijtimoiy takror ishlab chiqarish mutanosibliklari tizimi va ularning darajasi hamda tarm oqlararo balansni bayon qilish bilan davom ettiramiz. Tahlilning oxirgi qismi makroiqtisodiy muvozanatga erishishning bozor mexanizmlarini yoritib berishga qaratiladi.
Iqtisodiyot barqaror rivojlanishi uchun uning turli tomonlari o‘rtasida ma’lum muvozanat bo‘lishini taqozo qiladi. Iqtisodiy muvozanat deb iqtisodiy jarayonlar, hodisalarning ikki yoki bir necha tomonining bir-biriga teng kelgan holatiga aytiladi. Shuning uchun ham butun iqtisodiyotning muvozanati to‘g‘risida gap borganda eng awalo, yalpi talab va yalpi taklif o‘rtasidagi tenglik e’tiborga olinadi.Makroiqtisodiyotda iqtisodiy muvozanatning shakllanish jarayoni, uni ta’minlash ancha murakkab va ziddiyatli. Chunki u o‘z ichiga xususiy va umumiy tavsifdagi bir qator muvozanatlar tizimini oladi.
Iqtisodiy muvozanatlik, iqtisodiyotning o‘zgaruvchanligi va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan muhim tizimdir. Bu, iqtisodiyotning barcha taraflari o‘rtasida samarali hamkorlikni ta’minlash, resurslarni samarali tarzda ishlatish, innovatsiyalar va yangiliklarni qabul qilish, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish va boshqa ko‘plab maqsadlarni o‘z ichiga oladi.
Iqtisodiy muvozanatlikni erishish yo‘llari quyidagilardir:
1. Innovatsiyalar va yangiliklarni qabul qilish: Yangiliklarni qabul qilish va innovatsiyalar yaratish, iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim yo‘llaridan biridir. Bu, yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish, yangi texnologiyalar va usullar qo‘llash, yangi tijorat modellari yaratish va boshqa innovatsion yondashuvlar orqali amalga oshiriladi.
2. Resurslarni samarali tarzda ishlatish: Resurslarni samarali tarzda ishlatish, iqtisodiy muvozanatlikni oshirishning muhim yo‘llaridan biridir. Bu, energiya, suv, transport, kommunikatsiya va boshqa resurslarni samarali tarzda ishlatish orqali amalga oshiriladi.
3. Hamkorlik va tashkilotlararo ishlash: Iqtisodiy muvozanatlikni oshirish uchun, tashkilotlararo ishlash va hamkorlik muhimdir. Bu, boshqa kompaniyalar bilan ishbirligi qilish, xizmatlar va mahsulotlar almashish, tijorat markazlari yaratish va boshqa ko‘plab tashkilotlararo faoliyatlar orqali amalga oshiriladi.
4. Sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish: Sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, iqtisodiy muvozanatlikni oshirishning muhim yo‘llaridan biridir. Bu, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, xaridorlarga yaxshi xizmat ko‘rsatish va boshqa ko‘plab sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish orqali amalga oshiriladi.
5. Xizmatlar ko‘rsatish: Xizmatlar ko‘rsatish, iqtisodiy muvozanatlikni oshirishning muhim yo‘llaridan biridir. Bu, xizmatlar sohasida innovatsiyalar yaratish, xizmatlar sifatini oshirish, xizmatlar ko‘rsatishning samarali usullarini qo‘llash va boshqa ko‘plab xizmatlar sohasida faoliyatlar orqali amalga oshiriladi.


Download 347.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling