Reja: Ko’krak qafasining yopiq shikastlanishi


Download 63.5 Kb.
bet1/6
Sana17.02.2023
Hajmi63.5 Kb.
#1207228
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
KO\'KRAK MUSHAKLARI. DIAFRAGMA. ULARNING YOSHGA QARAB O’ZGARISHI. QORIN MUSHAKLARI. QORIN TO’G’RI MUSHAGI QINI. OQ CHIZIQNI HOSIL BO’LISHI. CHOV KANALI. ULARNING YOSHGA QARAB O’ZGARISHI.


Ko’krak qafasi va qorin bo’shlig’i
a’zolarining shikastlanishi
Reja:

  1. Ko’krak qafasining yopiq shikastlanishi

  2. Ko’krak qafasining ochiq shikastlanishi

  3. Pnevmotoraks

  4. Gemotoraks

  5. Ko’krak qafasi shikastlarida tibbiy yordam

6. Qorin devorining shikastlanishi.
7. Qorin bo‘shlig‘ida joylashgan a’zolarning shikastlanishi.
8. Chanoq suyaklarini shikastlanishi.
9. Chanoq bo‘shlig‘ida joylashgan a’zolarning shikastlanishi.


KO'KRAK MUSHAKLARI. DIAFRAGMA. ULARNING YOSHGA QARAB O’ZGARISHI. QORIN MUSHAKLARI. QORIN TO’G’RI MUSHAGI QINI. OQ CHIZIQNI HOSIL BO’LISHI. CHOV KANALI. ULARNING YOSHGA QARAB O’ZGARISHI.
Gavda muskullariga orqa, ko`krak va qorin qismidagi mus-kullar kiradi. Orqa muskullari yuza va chuqur muskullarga bo`linadi. Ko`krak muskullari yelka kamari va qo`l muskullari jumlasiga kiradigan ko`krak muskullariga hamda asl ko`krak muskullariga bo`linadi. Qorin muskullari esa qorinning tashqi va ichki qiyshiq muskullari, ko`ndalang va to`g`ri muskullari, shuningdek belning kvadrat muskullaridan iborat.
Tana muskullarini tashkil qiluvchi orqa bo`lim muskullarining yuza va chuqur muskullari mavjud. Orqaning yuza muskullari uch qavat bo`lib joylashadi. Birinchi qavat trapetsiyasimon muskul va orqaning eng serbar muskuli,ikkinchi qavatga ko`krakni ko`taruvchi muskul bilan katta va kichik rambsimon muskullar, uchinchi qavatga ustki va ostki orqa tishsimon muskullar kiradi. Ularning hammasi umurtqa pog`onasidan boshlanadi va ikkala tishsimon muskulni aytmaganda yelka kamari yoki yelkaga birikadi.
Ko`krak muskullari katta va kichik ko`krak muskullari, o`mrov osti muskullari va oldindagi tishsimon muskullar hamda ayol ko`krak muskullariga tashqi va ichki qo-vurg`alararo muskullardan iborat. Ko`krak fastsiyalari ko`krak va ko`krak ichi fastsiyalaridan iborat, ko`krak fastsiyasining ikkita varag`i-yuza va chuqur varag`i bor.
Qorin muskullari esa qorinning tashqi qiyshiq muskuli serbar qatlam oldida tashqaridan ichlari va yuqoridan pastga tomonga qarab boradi. Pastki 8 ta qovurg`adan tishchalar holida boshlanadi. Qorin to`g`ri muskullari gavdani oldinga bukishda qatnashadi. Qorinning qiyshiq muskullari umurtqa pog`onasini yon tomonlariga bukish hamda uni ko`krak qafasi bilan birgalikda o`ng va chap tomonga bukishni ta’minlab beradi. Qorin muskullari tanada ko`krak qafasining harakatlanishida ishtirok etadi (2-rasm).

Download 63.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling