S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet16/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
- barcha javoblar to‗g‗ri 
 
20.Giperventilyasiya sodir bo‗ladi: 
+ issiq vannada. 
- miya ichi bosimi ortganda 
- nafas markazini narkotik moddalar ta‘sirida 
faoliyati pasayganda 
- o‗pka qon aylanishi buzilganda 
- miya qon aylanishi buzilganida 
 
21.Gipoventilyasiya sodir bo‗ladi: 
+ miya ichi bosimini ortishida. 
- og‗riqlarda 
- issiq vannada 
- isitmada 
- qalqonsimon bez giperfunksiyasida 
 
22.Kasallik xakidagi fan kanday nomlanadi? 
+ patologiya. 
- etiologiya 
- patogenez 
- simptomatologiya 
- gerantologiya 
 
 
 
23.Organizm kasallanganda moslashuv 
boradimi? 
+ xa. 
- yuk 
- doim emas 
- xamma javob tugri 
- tugri javob yuk 
 
24.Simptomatologiya fani nimani urgatadi? 

126 
 
+ kasallik belgilarini. 
- kasallik sababini 
- kasallik rivojlanishi mexanizmi 
- kasallik turlarini 
- kasallik kechishini 
 
25.Kasallikni eng kup uchraydigan belgisi 
nima xisoblanadi 
+ ogrik. 
- kizarish 
- shish paydo bulishi 
- isitma 
- sanchik bulishi 
 
26.Sindrom bu: 
+ ayrim kasalliklar  uchun xarakterli va doimiy 
bulgan bir Gurux belgilar yigindisi. 
- shu kasallik uchun bir xil belgi 
- kasalliklar uchun xarakterli belgi va farklari 
- xamma javob tugri 
- tugri javob yuk 
 
27.kanday kasalliklar ogriksiz kechadi ? 
+ leykozlar. 
- gastrit 
- meningit 
- padogra 
- me‘da va 12 barmokli ichak yara kasalligi 
 
28.Tipik patologik jaraen bu- 
+ xamma javob tugri. 
- shish 
- usish 
- isitma 
- distrofiya 
 
29.upkaning krupoz yalliglanishiga nima sabab 
buladi ? 
+ pnevmakkok. 
- shamollash 
- charchash 
- manfiy emotsiya 
- pnevmotoraks 
 
30.Me‘da yara kasalligi rivojlanadi: 
+ xamma javob tugri. 
- dagal ovkatdan 
- nevroz xolatidan 
- endokrin sistemasining buzilishidan 
- vegetativ nerv sistemasi funksiyasini 
buzilishidan 
 
31.Kon ketishi bilan kechuvchi kasallik? 
+ singa. 
- podagra 
- revmatizm 
- poliartrit 
- yurak etishmovchiligi 
  
32.Kasallik kechishi xillari: 
+ xamma javob tugri. 
- utkir 
- surunkali 
- utkir osti 
- yashirin 
 
33.Tukimalarning jaroxatlanishi  yangi  
jaroxatlarning paydo 
bulishiga olib keladimi? 
+ xa. 
- yuk 
- doim emas 
- xamma javob tugri 
- xamma javob notugri 
 
34.Anginada reaktivlik uzgarishlar rivojlanishi: 
+ bodom bezlarining  giperemiyasi,shish  va  
yalliglanishi,yiringlash-isitma,yurak urishini 
ortishi. 
- bodom bezlarini jaroxatlanishi yiringlashi 
shish paydo  bulishi,yurak urishini ortishi 
- bodom bezlarini  jaroxatlanishi  kupayishi-
yiringlash-yurak 
urishini tezlashishi-isitma 
- shish va yalliglanish-yiringlashi 
- yiringlash-bodom bezlarining jaroxatlanishi 
 
35.Idora etishni tez reaksiyalarga kiradi: 
+ ukoldan kulni tez  tortib olish. 
- tomirlar spazmi 
- xansirash 
- taxikardiya 
- tugri javob yuk 
 
36.Kasallikni rivojlanish davrlari: 
+ yashirin, prodromal, avj olish, okibati. 
- kasallikdan oldingi,kasallikni uzi,xastalik 
okibati 
- xasatalik, kasallikdan oldin, okibat, kasallikni 
uzi 
- kasallik uzi,okibat,xastalikdan oldin 
- xamma javob tugri 
 
 
37.Kaysi kasallik  turlarida  kasallikni  
boshlangich  davri 

127 
 
kiska buladi ? 
+ utkir zaxarlanish. 
- modda almashinuvini buzilishida 
- usmalar 
- yurak etishmovchiligi 
- xamma javob tugri 
 
38.Biologik ulimda  tiklanmaydigan 
uzgarishlarni ketma-ket- 
ligini kursating: 
+ bosh miya pustlogini-pustlok osti markazlar-
bosh orka miyaning ustun kismini funksiyasi 
yukolishi. 
- orka miyaning  ustun  kiskarishni  buzilishi-
pustlok  osti markazini-pustlokni funksiyasini 
buzilishi 
- bosh miya ustun kismi-pustlok-pustlok osti 
markazi  funksiyasini buzilishi 
- pustlok osti  markazi-pustlok-bosh va orka 
miyaning ustki kismi,funksiyasini yukolishi 
- pustlok osti markaz-pustlok bosh va orka  
miyaning  ustun  kismi funksiyasin 
vaktinchalik tuxtashi 
 
39.Agoniya bu: 
+ xaetni oxirgi etapi. 
- inkubatsiya davr 
- xastalik 
- xastalikni yangilanishi 
- surunkali kasallik 
 
40.Agoniya davrida kuzatiladi: 
+ Gasping nafasi. 
- CHeyn-Stoks nafasi 
- Biotcha nafasi 
- dispnoe 
- xamma javob tugri 
 
41.Ulimda 5-6 dakikadan sung kaysi sistema 
tiklanmaydi? 
+ bosh miya pustloklari. 
- nafas 
- vegetativ 
- yurak urishi 
- xamma javob tugri 
 
42.kuyidagilarni solishtiring: 
1 pediatriya 
2 gerantololgiya 
3 genikologiya 
4 mikropediatriya 
a) karichilik kasali 
b) xotin kizlar kasali 
v) yangi tugilgan chakalok kasali 
g) bolalar kasali 
+ 1g,2a,3b,4v. 
- 1g,2a,3v,4b 
- 1b,2v,3a,4g 
- 1v,2b,3g,4a 
- 1v,2g,3a,4b 
 
43.Travmatik shokda modda almashinuvini 
buzilishi nimaga bog- 
lik ? 
+ xamma javob tugri. 
- gipoksiya 
- MNS tormozlanishi 
- tukima funksiyasi buzilishi 
- tugri javob yuk 
  
44.Patofiziologiyaning asosiy urganadigan 
vazifalari nima ? 
+ kasallikni keltirib  chikaruvchi 
sabablari,rivojlanish jaraeni xamda okibatlarini 
urganadi. 
- kasallikni kechishini urganishi,fiziologik 
butunligini urganadi 
- diagnoz kuyish va davolash,sabablarini 
urganadi 
- kasalliklarni oldini olish,kelib chikishini 
urganadi 
 
45.Kasalliklarda nerv  sistemasining  trofik 
funksiyalarini 
buzilishini kaysi olim urgangan ? 
+ ADSperanskiy. 
- NISirotin 
- ABFoxta 
- KNAnichkov 
- AABogmolotsev 
 
46.Allergologiya ta‘limotini rivojlantirgan 
olimni aniklang 
+ ADAdo. 
- VVVoronin 
- IRPetrov 
- NNSirotin 
- AMCHernux 
 
47.Kasallik bu: 
+ organizmning ximoya funksiyasini tashki va  
ichki  agentlar 
ta‘sirida buzilishi. 
- xaddan tashkari kuzgaluvchanlik 
- mexnat kobilyatining susayishi 

128 
 
- organizmning tashki  agentlar  ta‘sirida xaet 
faoliyatini 
buzilishi 
- kuchli ogrik 
 
48.Patologik jaraen bu: 
+ kasal tarkatuvchi agent ta‘sirida organizmda 
paydo bula- 
digan umumiy va xususiy reaksiyalar. 
- organizmni umumiy tolikishi 
- kasalliklarni surunkali xolatga utishi 
- kasallikni irsiy berilishi 
- xoldan toyish 
 
 
49.Kasallikning latent davri nimani belgilaydi ? 
+ ta‘sirotni boshlanish  davridan  to  1-klinik 
belgilarini 
paydo bulguncha davri. 
- kasallikni klinik belgilarini paydo bulishi 
- kasallikni tarkalishi jaraeni 
- kasallikning avj olish davri 
- kasallikning tinch va belgilari yukolgan davri 
 
50.Irsiy apparati nimani belgilaydi ? 
+ genetik axborotni saklash va uni avlodga 
uzatish. 
- oksil mitotik bulinishi 
- xujayrani mitotik bulinishi 
- immunitetni koordinatsiyalovchi apparat 
- fagotsitozni kuchayishi 
 
51.Etiologiya nimani urganadi ? 
+ kasallikni keltirib chikaradigan sabab va 
okibatni. 
- kasallik rivojlanish mexanizmini 
- kasallikni kechishini 
- kasallikni okibatini 
- kasallikning klinikasini 
 
52.Patogenez nimani urganadi ? 
+ rivojlanish mexanizmi,kechishi va kasallik 
okibatini urga- 
Nish. 
- kasallik sharoitini urganish 
- kasallik sababini urganadi 
- kasallik okibatlarini,maxaliy va umumiy 
ta‘sirini urganadi 
- infeksion jaraenni tarkalish yulini 
 
53.Rezistentlik nima ? 
+ patologik faktorlar ta‘siriga organizmni 
chidamligi. 
- organizmning kasallik  tarkatuvchi  faktorlar  
ta‘siriga 
javob berish 
- organizmning reaktivlik xolati 
- turli xil  faktorlar ta‘siriga organizmning 
reaksiyasini 
ortishi 
- sezgirlikni sunishi 
 
54.Sabab-okibat bogliklik nimani anglatadi ? 
+ birlamchi ta‘siridan  vujudga keladigan 
ketma-ket yuz be- 
ruvchi uzgarishlar. 
- etologik omillarning kiska ta‘sirini 
- etiologik omil ta‘sirining uzok davom etishi 
- kasallik okibatlarini 
- shikastlanishning boshlanishini 
 
55.Elektrotravmada nima tasir ettirilsa yurak 
tuxtamaydi ? 
+ atropin. 
- adrenalin 
- ut kislotalari 
- aldosteron 
- niroglitserin 
 
56.Elektr toki ta‘siridan yuzaga chikadigan  
maxalliy  uzga- 
rishlar: 
+ nafasni tuxtashi,kuyish,mushaklar tortishishi. 
- yurakni tuxtashi 
- ichak atoniyasi 
- suyaklar sinishi,paylar uzilishi,kuyish 
- gipertermiya 
 
57.Organizmni kaysi kismidan elektr tokining 
utishi  xavfli 
+ yurakdan. 
- tana mushaklaridan 
- korin bulimini a‘zolaridan 
- chap va ung oekdan 
- chap oek ung kuldan 
 
58.kuyidagi belgilardan kaysi biri ikkinchi 
darajali termik 
kuyishga xarakterli ? 
+ pufakchalarni xosil bulishi. 
- eritma 
- teri kavatini kisman jaroxatlanishi-nekroz 
- terining butun kalinligiga tarkalgan nekroz 
- teri ostiga chukurlashib ketgan nekroz 
 

129 
 
59.Astenik tipdagi odamlarga kaysi kishilar 
xarakterlidir ? 
+ kul oeklari uzun,kukrak kafasi tor,ozgin. 
- baland buyli,keng elkali semiz 
- urta buyli,keng elkali,semiz 
- urta buyli,kafasi tor,semiz 
- urta buyli,kul oegi kalta 
 
60.Diatez nima ? 
+ organizmni turli xil moddalarga berilgan 
javob reaksiyalari. 
- ba‘zi patologik jaraenlarga moyillik 
- irsiy kasallik 
- nerv va endokrin idora etilishining buzilishi 
- sezgirlikni ortishi 
 
61.Atrofiya nima ? 
+ organ va tukimalarini nekrozga uchrashi. 
- ozik modda etishmovchiligi eki modda 
almashinuvining buzi- 
lishi natijasida a‘zo xajmini kichrayishi 
- organlarni xajmini ortib ketishi 
- organ va tukimalarda tuz va suv 
almashinuvini buzilishi 
- xamma javob tugri 
 
62.Transplantatsiya bu: 
+ organ va tukimalarni kuchirib utkazishi. 
- organ va tukimalarni kichrayib ketishi 
- organ va tukimalarda usmalar paydo bulishi 
- tukimalarni burtishi 
- tukimalarni emirilishi 
 
63.Kanserogen moddalar nima ? 
+ usma xosil kiluvchi kimeviy va fizikaviy 
moddalar. 
- kasallik kuzgatuvchi mikroorganizmlar 
- tarkibida oksil tutuvchi modda 
- egsimon moddalar 
- egsimon va uglevodli moddalar 
 
64.Patogenez xakida tushuncha: 
+ patologik jaraeni rivojlanishi 
mexanizmini,kechishini,okibatini urganish. 
- kasallik rivojlanishi sababini urganish 
- kasallik rivojlanish sharoitini urganish 
- etiologik faktorlarni tarkalish mexanizmni 
urganish 
- xamma javob tugri 
 
65.Nekrobioz nima ? 
+ tukima va xujayralarni nobud bulishi. 
- ulim va xaet oraligidagi tukimalar xolati 
bulib,  kaytmas  distrofik jaraenlar asosida 
yuzaga keladi 
- tirik patologik jaraen 
- sitoplazmaning elektorlik xolatini uzgarishi 
- yadrolarning koloid uyushkokligini buzilishi 
 
66.Reaktivlik nima ? 
+ yaxlit organizmning tashki muxti ta‘siriga 
xaet faoliyati- 
ni uzgarishi bilan javob beradigan xolati. 
- organizmning turli xil ta‘sirlariga javob 
reaksiyasi 
- kasallikning rivojlanishini kuchaytiruvchi 
faktor 
- organizmda normal   xaet  faoliyatini  
jaroxatlantiruvchi 
agentlar ta‘siri natijasida uzgarishi 
- xamma javob tugri 
 
67.Fagotsitoz ta‘limotini kim yaratgan ? 
+ IIMechnikov. 
- IAPavlov 
- IANetrov 
- AABogomolets 
- VVPashutin 
 
68.Fagotsitoz nima ? 
+ mikroblarni kamrab olishi xazm kilish. 
- mikroblarning organizmga toksip ta‘sir etishi 
- antitoksik oksillar va toksik reaksiya 
mazsulotlari  bilan  birgalikda keltiradi 
- xemotaksis 
- xamma javob tugri 
 
69.YAlliglanishning rivojlanishi nimaga 
boglik? 
+ Organizmning reaktivligiga. 
- Immunitetga 
- Oksilli distrofiyaga 
- egli distrofiyaga 
- Moddalar almashinuvining buzilishiga 
 
70.Keksa va kam ovkatlanadigan odamlarda 
yalliglanish kanday 
boradi 
+ Juda sekin. 
- Juda tez 
- Soglom odamda yalliglanishning borishidan 
fark kilmaydi 
- YAlliglanish rivojlanmaydi 
- tugri javob yuk 
 

130 
 
71.Odamda yalliglanish nimani keltirib 
chikaradi (nimaga sa- 
bab buladi) 
+ isitmani. 
- Xushdan ketish 
- Komani 
- usmani 
- xamma javob tugri 
 
72.YAlliglanishda kanday gurux jaraenlari 
paydo buladi 
+ Alteratsiya,ekssudatsiya  va proliferatsiya. 
- Alteratsiya,kon aylanishning 
buzilishi,mikrotsirkulyasiyaning Buzilishi 
- Kon aylanishi va modda almashinuvini 
buzilishi 
- Tomirlar tonusining buzilishi,giperemiya 
- Tugri javob yuk 
 
73.YAlliglanishning nisbiy patologiyasi kim 
tomonidan yaratil- 
gan 
+ IIMechnikov. 
- NNSirotin 
- Sechenov 
- VVVoronin 
- IPavlov 
 
74.kadimda yalliglanishning  tashki  belgilari  
kaysi olimlar 
tomonidan kursatilgan 
+ Gippokrat,Galen,Ibn Sino. 
- Gippokrat,Galen 
- Galen 
- Gippokrat,Galen 
- Tugri javob yuk 
 
75.Nervning yalliglanishiga nima deyiladi? 
+ Nevrit. 
- Nefrit 
- Miozit 
- Gepatit 
- Tugri javob yuk 
 
76.Mushaklarning yalliglanishi nima deyiladi 
+ Miozit. 
- Nefrit 
- Nevrit 
- Laringit 
- Tugri javob yuk 
 
77.Buyraklarning yalliglanishi nima deyiladi? 
+ Nefrit. 
- Faringit 
- Nevrit 
- Gastrit 
- Tugri javob yuk 
 
78.YAlliglanish kanday agentlar orkali kelib 
chikadi 
+ Ximik,biologik,psixik,fizik,infeksion. 
- Mexanik 
- Fizik 
- Fakat ximik 
- Fakat fizik 
 
79.SHikastlangan tukimada kanday uzgarishlar 
kuzatiladi 
+ Atsidoz,osmotik bosimning  oshishi,suv 
mikdorining kupayishi, gistaminning 
chikishi,ogrik,funksiyani buzilishi. 
- Gistaminning chikishi,osmotik bosimning 
oshishi,atsidoz 
- Atsidoz,suv mikdorining kupayishi,ogrik 
- Alkaloz,osmotik bosimning oshishi,ogrik 
- Fakat gistaminning chikish,atsidoz 
 
80.YAlliglanish reaksiyasida tomirlarda 
kanday uzgarishlar ke- 
lib chikadi 
+ konning kapilyarlarda,arteriolalarda va 
venulalarda oki- 
mini uzgarishi. 
- Fakat venulalardagi konning 
mikrotsirkulyasiyasining uzga- 
rishi 
- kon aylanishining buzilishi 
- Kichik kon tomirlarning bekilib kolishi 
- xamma javob tugri 
 
81.Oksidlanish kaytarilish reaksiyalari 
xujayraning,kaysi or- 
ganoidida kechadi 
+ Mitoxondriya. 
- Kiritmalar 
- YAdro 
- Endoplazmatik tur 
- Lizosomalar 
  
82.YAlliglangan tukimalarda  nafas  olish 
koeffitsenti kanday 
buladi 
+ Past. 
- YUkori 
- uzgarmagan 
- Ozgina kutarilgan 

131 
 
- Tugri javob yuk 
 
 
83.Giperosmiya nima? 
+ YAlliglangan tukimada osmotik bosimning 
oshishi. 
- SHikastlangan tukimada onkotik bosimning 
oshishi 
- Soglom tukima osmotik bosimning kamayishi 
- YAlliglangan tukimada osmotik bosimning 
kamayshi 
- Tugri javob yuk 
 
84.Giperemiya va atsidoz nima? 
+ Vodorod ionining konsentratsiyasi oshishi va 
kizarishi. 
- ON ionlarining konsentratsiyasi oshishi va 
kizarishi 
- ON ionlarining konsentratsiyasi kamayishi va 
kizarishi 
- Vodorod ionlarining konsentratsiyasi 
kamayishi va kizarishi 
- xamma javob tugri 
 
85.YAlliglanishning asosiy belgisi 
+ temperaturani kutarilishi, shish paydo bulishi. 
- Maxalliy giperemiya,xarorat 
- Tez-tez nafas olish,xarorat 
- YUrak urishini tezlashishi,xarorat 
- Tugri javob yuk 
 
86.Kon aylanishining buzilishini kim batafsil 
eritib bergan? 
+ Kongeyman. 
- Krebs 
- Folt 
- Sirotinin 
- Voronin 
 
87.YAlliglangan tukimada  kon aylanishining 
buzilishida nechta 
boskich farklanadi? 
+ 4. 
- 2 
- 3 
- 5 
- 1 
 
88.YAlliglangan tukimada  kon aylanishi 
buzilishidagi boskich- 
larning tugri nomini belgilang? 
+ Arteriolalarning kiska muddatli 
torayishi,arterial giperemiya,venoz 
giperemiya,staz. 
- Arteriolalarning kiska muddatli siljishi 
- Staz,venoz giperemiya,ishemiya 
- Venoz gipermiyasi,staz 
- xammasi notugri 
 
89.YAlliglangan tukimadagi shikastlanish nima 
deb ataladi? 
+ Alteratsiya. 
- Proliferatsiya 
- Yiring ajralishi 
- Ekssudatsiya 
- xammasi tugri 
  
90.YAlliglanishning muxim mediatorlarini 
kursating? 
+ Gistamin,bradikinin,serotonin,kinin. 
- Tiroksin 
- Atsetilxolin,adrenalin 
- Kininlar progesteron 
- Aldosteron 
  
91.Aktiv polipeptidlarga nimalar kiradi? 
+ Kinin-bradikinin va boshka polipeptidlar. 
- Adrenalin 
- Noradrenalin 
- Aldosteron 
- Kortizol,gidrokortizon 
  
92.kanday sababdan shish rivojlanadi? 
+ kon va  limfaning  okimini olib kelishining 
kechikishi tu- 
Fayli tukimalarda plazma va limfaning 
tuplanishi. 
- tukimaga plazmaning chikishi 
- tukima nekrozi 
- tukima okimining kechikishi va uning nekrozi 
- xammasi notugri 
 
93.Ekssudatsiya nima? 
+ konning suyuk kismining yalliglangan 
tukimaga chikishi. 
- yalliglangan tukimaga kon elementlarining 
chikishi 
- yalliglangan tukimaga eritrotsitlarning 
chikishi 
- tukimaga mikroelementlarning chikishi 
- tukimaga uglevodlarning chikishi 
 
94.Ekssudat deb nimaga aytiladi? 
+ tukimaga chikkan suyuklikka. 

132 
 
- nekrozlangan tukimaga 
- tukimaga chikkan mediatorlarga 
- tukimaga chikkan eritrotsitlarga 
- kon tomir shikastlanishiga 
 
95.YAlliglangan tukimada nima kuzatiladi? 
+ yalliglangan tukimaga plazma,xamda 
leykotsitlarning chikishi  va uning xajmini 
oshishi. 
- eritrotsitlarni chikishi 
- plazmadan suvni ajralishi 
- trombotsitlarni chikishi 
 
96.Eksudatlar nima ? 
+ yalliglanish natijasida xosil bulgan patologik 
suyuklik. 
- organizmning ichki muxitini uzgarishi 
- funksional kelib chikkan suyukliklar 
- bushliklarda suvning yigilishi 
- bushliklarda kon tuplanishi 
 
97.Leykotsitlarning emigratsiyasi deb nimaga 
aytiladi? 
+ leykotsitlarning yalliglangan tukimaga 
chikishi. 
- leykotsitlarning kon tomir ichida tuplanishi 
- leykopoetika tukimaning giperploziyasi 
- konda leykotsit mikdorining kupayishi 
- leykotsitlarning parchalanishi 
 
98.Leykotsitlarning emigratsiyasi 
yalliglanishini kaysi boskich- 
da kuzatiladi? 
+ aktiv emigratsiya boskichida. 
- atsidozda 
- atsidozning birinchi yarmida 
- xammasi tugri 
  
99.YAlliglangan tukimaning   kaysi   
boskichida  leykotsitlar 
emigratsiyasi kuzatiladi? 
+ passiv giperemiya va stazda. 
- stazda 
- passiv giperemiyada 
- aktiv giperemiyada 
- xammasi notugri 
 
100.Leykotsitlarning yalliglangan  tukimaga  
utishining  nechta 
boskichini bilasiz? 
+ 3ta. 
- 4ta 
- 5ta 
- 1ta 
- 2ta 
 
101.Leykotsitlarning yalliglangan  tukimaga 
utishining boskich- 
larini sanab kursating? 
+ leykotsitlarning chetlab turishi,kon  tomirdan  
chikishi  va Ularni uchok tomon xarakati. 
- leykotsitlarni chetlab turishi va ularning 
xarakati 
- leykotsitlarning chikishi va ularning xarakati 
- leykotsitlarning chetlab turishi va ularning 
chikishi 
- leykotsitlar tukimaga chikmaydi 
 
102.YAlliglangan tukimaga leykotsitlarni jalb 
etuvchi  faktor- 
lar? 
+ polipeptidlar,globulinlar,bakteriyalar 
parchalangan  kol- 
dik tuzilmalar. 
- globulinlar 
- tukima mediatorlari 
- tuzlar va boshka moddalar 
- xujayradagi elektrostatik kuchlar 
 
103.Kim birinchi bulib leykotsitlar 
emigratsiyasida xemotaksis- 
ning rolini kursatgan? 
+ IIMechnikov. 
- VVPashutin 
- DBFoxt 
- VVVoronin 
- Bogomolets 
 
104.YAlliglangan tukimadagi leykotsitlar 
emigratsiyasi nima de- 
yiladi? 
+ Mechnikov leykotsitlar emigratsiyasi konuni. 
- Foxtning leykotsitlar emigratsiyasi konuni 
- Voronin leykotsitlar emigratsiyasi konuni 
- Bogomolsevning leykotsitlar emigratsiyasi 
konuni 
- xammasi notugri 
 
105.Ekssudatlarning kanday turlarini bilasiz? 
+ seroz,fibrinoz,gemorragik va yiringli. 
- seroz 
- fibrinoz 
- gemorragik 
- yiringli 
 
106.YAlliglanishning kanday turlari mavjud? 

133 
 
+ seroz,fibrinoz,yiringli,gemorragik. 
- seroz 
- fibrinoz 
- yiringli 
- gemorragik 
  
107.YAlliglanishning kanday aralash turlari 
sizga ma‘lum? 
+ seroz-fibrinoz,fibrinoz-yiringli,yiringli-
gemorragik. 
- fibrinoz,yiringli 
- seroz,yiringli 
- gemorragik 
- fibrinoz-gemoragik 
 
108.Gemorragik ekssudat kachon kuzatiladi? 
+ eritrotsitlarning yalliglangan tukimaga 
chikishida. 
- Eozinofillarni yalliglangan tukimaga 
chikishida 
- eritrotsitlarning kon uzanida tuplanishida 
- eritrotsitlarning kon uzaniga kirishida 
- leykotsitlarni kon tomirdan chikishida 
 
109.Yiringli ekssudatning kelib chikishi ? 
+ yiringlatuvchi mikroblardan. 
- et jismlardan 
- moddalar almashinuvining buzilishidan 
- yuea shikastidan 
- xammasi notugri 
 
110.Yiringli ekssudat  boshka  ekssudatlardan  
nimasi  bilan 
farklanadi? 
+ tarkibida leykotsitlarning kupligi bilan. Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling