Tur – evolyutsion jarayonning asosiy bosqichi


Tur ichidagi munosabatlar


Download 0.52 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana07.03.2023
Hajmi0.52 Mb.
#1244241
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
9 семинар. Турларни пайдо булиши

Tur ichidagi munosabatlar

Tur ichidagi munosabatlar bir turga kiruvchi organizmlarning va turning 
tuzilish elementlari orasidagi xilma-xil munosabatlarni qamrab oladi va tur
polimorfizmini ifodalaydi. Bu munosabatlar tarixiy rivojlanish jarayonida
vujudga kelgan bo`lib, turning ma’lum makon va zamonda bir butunligini
saqlashda o`z ta’sirini ko`rsatadi. Tur ichidagi munosabatlarni keng
ma’noda tushunish lozim. Chunki u organizmlarning turli yosh bosqichlari
(gametalar, zigotalar, murtaklar, lichinkalar va har xil yoshli organizmlar)ni
o`zida birlashtiradi. Xarakter jihatdan u turg`un, davriy va epizodik bo`lib, 
individual, gruppa ichida, gruppalararo munosabatlarni o`zida
mujassamlashtiradi. Tur ichidagi munosabatlar turg`un hamda
o`zgaruvchan bo`ladi. Turg`un munosabatlar nasldan-naslga o`tadigan
irsiy jihatdan mustahkam munosabatlardir. O`zgaruvchan munosabatlar
esa qisqa vaqt ichida vujudga keladi. Tur ichidagi munosabatlar evolyutsion
ahamiyatga ko`ra bir-biridan keskin farq qiladi. Ulardan ba’zilari turning 
bir butunligini ta’minlagani holda, boshqalari uning evolyutsiya jihatdan
o`zgarishiga qaratiladi. Tur ichidagi munosabatlarni klassifikatsiyalashda
olimlar har xil prinsipga asoslanadilar. Masalan, Zavadskiy tur ichidagi
munosabatlarni aniqlaganda, ularning turni qayta hosil qilishdagi
ahamiyatini e’tiborga olish zarur degan. Shunga ko`ra, tur ichidagi
munosabatlarni asosiy va hosilali munosabatlarga bo`lgan.Tur ichidagi asosiy munosabatlar deganda, mazkur turga mansub organizmlarning
bevosita munosabatlari tushuniladi. Bularga urchish davrida ikki jinsga mansub
organizmlar orasidagi munosabat, ota-ona organizmlarning yangi naslni voyaga
yetkazishga doir moslanishlari kompleksi, har xil yoshdagi organizmlar o`rtasidagi
populyatsiya sonini saqlashga qaratilgan xilma-xil (turg`un, faslga qarab to`planish, 
poda, gala, yosh organizmlarni himoya qilishni ta’minlash, oziqdan foydalanishni
yaxshilash, dushmanlardan himoya qilish, migratsiya kabi) munosabatlarni misol
qilib keltirish mumkin. Organizmlar o`rtasidagi bunday munosabatlar
bo`g`inlarning almashinib turishini, populyatsiyalar sonini ma’lum darajada saqlash
imkoniyatini vujudga keltirgani sababli, tur mavjudligining asosini tashkil etadi. Tur
ichidagi asosiy munosabatlarning takomillashishi evolyutsiyaning eng muhim
qonuniyatlaridan biridir.

O`simliklarda ham tur ichidagi xilma-xil munosabatlar organizmlarning yangi nasl
qoldirishini bevosita belgilab beradi. Changlanish usuli, urug`lanishda tanlanish, 
spora va urug`lar himoyalanishning xilma-xil usullari shular jumlasidandir. Tur
ichidagi munosabatlarni eng qulay va evolyutsion jihatdan samarali sistemalarga ega
bo`lgan turlarda jadal adaptiv radiatsiya amalga oshiradi.

Tur ichidagi munosabatlarning takomillashishi tufayli bir turga mansub
organizmlarning bir-biriga nisbatan xilma-xil moslanishlari vujudga keladi. Masalan, 
qushlarda qo`yilgan tuxum soni, sut emizuvchilarda yangi tug`ilgan bolalarning
soni tabiiy tanlanish ta’siri bilan oziq miqdoriga qarab ma’lum darajada saqlanadi. 
Bu hodisa koloniya bo`lib yashaydigan hasharotlarga ham xos. Chunonchi, 
termitlarda ko`payishning birinchi yili, ya’ni hali ishchi organizmlar ko`paymagan
faslda ona organizm atigi 20 ta tuxum qo`yadi. Koloniyadagi organizmlar soni
ortgandan keyin esa ularning soni bir kunda 7000 ga yetadi.Turning qayta ko`payishi, undagi organizmlar sonini saqlash bilan bevosita bog`liq
bo`lmagan, tur ichidagi asosiy munosabatlar zaminida vujudga kelgan munosabatlar
hosila tarzidagi munosabatlar deb qaraladi. Chunki ular muayyan turga mansub
organizmlarning qayta ko`payishiga va soniga bilvosita ta’sir ko`rsatadi. O`z
xarakteriga ko`ra, bunday munosabatlar yo davriy, yo epizodik bo`ladi. Tur ichidagi
hosila tarzidagi munosabatlar, odatda, ma’lum maydonda tarqalgan populyatsiyaga
mansub organizmlar sonining ortib ketishi hisobiga rivojlanadi. Populyatsiyaga
mansub organizmlar sonining ortib ketishi ular o`rtasidagi o`zaro raqobatning
kuchayishiga hamda ontogenezning turli bosqichlarida bir gruppa organizmlarning
intensiv ravishda nobud bo`lishiga olib keladi. Bu hodisa o`simliklar urug`i zich
ekilganda va daraxt ko`chatlari zich o`tkazilganda namoyon bo`ladi. Ba’zi
hasharotlar sonining keskin ortib ketishi tufayli lichinkalar yoppasiga nobud bo`ladi. 
Tur ichidagi hosila tarzidagi munosabatlar xar xil instinktlar, reflekslar, o`zini-o`zi
saqlash, oziqda ega bo`lish, uni qo`riqlash, himoyalanish asosida amalga oshadi. 
Ular populyatsiya to`lqiniga bevosita bog`liq emas.

Organizmlar integratsiyasi tufayli bir organizmning ikkinchi organizmga tobeligining
ortishi hamma vaqt evolyutsiya jihatdan samarali bo`lmaydi. Masalan, koloniya
bo`lib yashaydigan hasharotlarda (chumolilar, arilar, termitlarda) funksiya jihatdan
tabaqalanish ba’zi bir organizmlar guruhini amalda koloniyaning «organ»lariga
aylantirib qo`yadi.Oqibatda bu holat turlarning progressiv evolyutsiya bo`yicha
rivojlanishini bartaraf etadi. Individlarning o`ta ixtisoslashishi natijasida
koloniyaning birorta funksiyasini bajarish layoqati populyatsiya hosil etishda
organizmlarning teng ahamiyatga ega bo`lishini saqlashga qaraganda kam samara 
beradi.2-rasm.

Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling