Andijon davlat universitei


Download 0.97 Mb.
bet1/5
Sana31.07.2020
Hajmi0.97 Mb.
#125219
  1   2   3   4   5
PEDAGOGIKA test 2019 2020 Magistratura mutaxassisliklari uchun
Bog'liq
Ibtidoiy davr madaniyati, Bank huquqi. Bank hisobvarag'i. Masharipov Shoxrux, Moliyaviy tizim Zamonaviy talqin, tahlil, Pedagogik fikrlar taraqqiyotining ilk manbalari-fayllar.org, Pedagogik fikrlar taraqqiyotining ilk manbalari-fayllar.org, 11-Мавзу, 8-sinf-OZBEKISTON-TARIXI, 11-mavzu 0123456789, N, N, Interatellar. Film review, test, test, Al labaratoriya-1O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS
TA`LIM
VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITEI

PEDAGOGIKA”


fanidan test savollari

(Magistratura mutaxassisliklari uchun)

5A110902-“Pedagogika va Psixologiya” Magistratura mutaxassisliklari uchun “PEDAGOGIKA” fanidan test savollari
1. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.

Ta’lim berishning asosiy kategoriyalari …..

bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez, baholash

ilmiy, nazariy, amaliy, isbotlilik, joriy etilganlik

og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy, laboratoriya ishlari, ekskursiyalar

ilmiylik, tushunarlilik, onglilik va faollik, uzviylik.

2. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari…

Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish

Shaxs, davlat, jamiyat, uzluksiz ta’lim, ishlab chiqarish

Shaxs, davlat, uzluksiz ta’lim, jamiyat,fan

Shaxs, uzluksiz ta’lim, oliy ta’lim, fan, ishlab chiqarish

3. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Bilim……

Bilim-odamlarning ijtimoiy tarixiy amaliyot jarayonida to‘plagan umumlashgan tajribasidir

Bilim-o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan ko‘nikma va malakalar yig‘indisidir

Bilim amaliyotdan sizga idrok, tasavvur va tafakkur asosida hosil bo‘lib, yana amaliyotga qaytib boradigan majmuadir

Bilim bu-ta’lim demakdir

4 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.

Ko‘nikma……

O‘quvchilarning olgan bilimlariga asoslanib bajaradigan xatti-xarakatlar yig‘indisi

Ko‘nikma bu bilimlar asosida hosil bo‘ladigan xatti-xarakatlar yig‘indisidir

Ko‘nikma bu- malaka asosida hosil bo‘ladi

Ko‘nikma bu- to‘plangan tajribadir

5 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Malaka…..

Malaka bilan bir xil ongli xatti-xarakatlarning ko‘p marta takrorlanishi asosida hosil bo‘ladigan avtomatik jarayondir

Malaka bu to‘plangan tajribadir

Malaka bilan bir xil xatti-xarakatlarning ko‘p marta takrorlanishi

Malaka bu-tajribadir

6 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.

Ta’lim mazmuni aks ettiruvchi hujjatlar …..

DTS va darslik

DTS

Darslik

Fan dasturi

7 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Darslik …

Darslik muayyan o‘quv predmeti mazmunini o‘quv dasturida ko‘rsatilgan xajmda, didaktik talablarga muvofiq ravishda batafsil bayon qilib beradigan o‘quv kitobi sanaladi

O‘quv predmetidir

Darslik muayyan o‘quv predmeti mazmunini o‘quv dasturida ko‘rsatilgan o‘quv qo‘llanma sanaladi

O’quv quroli

8 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.

Sinf-dars tizimi asoschisi…..

Yan Amos Kamenskiy

K.D.Ushinskiy

A.Avloniy

A.S.Makarenko

9 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Sinf …..

Yoshi va bilimi jihatidan bir xil bo‘lgan muayyan o‘quvchilar guruhiga aytiladi.

Bir guruh o‘quvchilar yig‘indisiga aytiladi

Bir sinf o‘quvchilar jamoasiga aytiladi

O‘quvchi boshchiligidagi jamoaga aytiladi

10 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Dars…..

Bevosita o’qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o’quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta’lim jarayoni

O‘quvchilar bilan olib boriladigan mashg‘ulot

Ta’lim-tarbiya bilan shug‘ullanish ishlariga aytiladi

O‘quvchi va o‘qituvchilarning birgalikdagi faoliyatiga aytiladi

11 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Metod ……

yunoncha metodos so‘z bo‘lib, yo‘l , yo’riq degan ma’noni anglatadi

yo‘l, usul demakdir

o‘qitish shaklidir

Usul demakdir

12 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.

O’quv rejasi ……

O’tiladigan fanlar o’qitish uchun ajratiladigan soatlar va o’quv yilining tuzilishini belgilab beruvchi davlat hujjatidir

O’qitiladigan fanlar o’qitish uchun ajratilgan soatlardir

O’quv yilining tuzilishini belgilab beruvchi davlat hujjatidir

Kalendar reja asosida tuziladigan hujjatdir

13 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.….shaxsni muayyan shaklda shakllantirish, kamol toptirish maqsadida turli odamlarning bir-biriga ta’sir ko’rsatadigan ijtimoiy munosabati

Tarbiya

Malaka

Ta’lim

Ko’nikma

14 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Og‘zaki ta’lim metodlari…..

Hikoya, suhbat, ma’ruza

Hikoya, suhbat, mashq

Hikoya, mashq

Ma’ruza, seminar, laboratoriya ishi

15 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Pedagogik jarayonning vazifasi …

bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish

bilish faoliyatini rivojlantirish

bilim, ko‘nikma, malaka hosil qilish

o’quv fanlarni mazmunini o‘zlashtirib olish

16 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim berishning asosiy kategoriyalari …..

bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez, baholash

ilmiy, nazariy, amaliy, isbotlilik, joriy etilganlik

og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy, laboratoriya ishlari, ekskursiyalar

ilmiylik, tushunarlilik, onglilik va faollik, uzviylik.

17 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.Ta’lim tamoyillari nechta

9

7

6

5

18 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim jarayoni asosan necha bosqichdan tashkil topadi?

4 bosqich

5 bosqich

6 bosqich

7 bosqich

19 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Sintez ……

o’rganilayotgan narsa, voqyea va hodisalarning alohida qismlarini, bo’laklarini bir butun qilib birlashtirishdir

o’rganilayotgan bilimlarni qismlarga ajratish

o’rgatilayotgan narsa va hodisalarni qismlarga ajratish

analizga qarama-qarshi jarayondir

20 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.

Davlat ta’lim standartlari-DTS ta’lim jarayoniga nechanchi yil joriy etildi?

1999 yil

2000 yil

2005 yil

1998 yil

21 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Analiz -

narsa, voqea va hodisalarni tarkibiy qismlarga, bo‘laklarga ajratish

narsa va hodisalarni taxlil etish

narsa va hodisalarni qismlarga ajratish

bu-sintezdir

22 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.Umumiy o’rta (kasb-xunar va oliy)talimning DTSlari nechta tamoyilga asoslanadi?

8 ta

7 ta

6 ta

9 ta

23 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O’quv darsligi nechta talablar asosida yaratiladi?

9 ta

8 ta

12 ta

10 ta

24 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Dars turlari necha xil?

2 xil

3 xil

4 xil

5 xil

25 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Dars tiplari necha xil bo’ladi?

5 xil

6 xil

4xil

3 xil

26 Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.Zamonaviy o’qituvchi qiyofasidagi fazilatlar soni darslikda nechta etib ko’rsatilgan?

10 ta

11 ta

9 ta

12 ta

27 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogika fani qaysi fanlar bilan aloqador?

falsafa, tarix, psixologiya, sotsiologiya, etika va estetika

matematika, biologiya,psixologiya

tarix, psixologiya, falsafa

etika va estetika

27 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish bosqichlari necha bosqichdan iborat, qaysi yillar?

1997-2001y.,2001-2005y., 2005 yildan keyin

1996-2001y.,2001-2005y., 2005 yildan keyin

1997-2002y.,2002-2005y., 2005 yildan keyin

1997-2000y.,2000-2005y., 2005 yildan keyin

28; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2....bu avloddan avlodga ogzaki ijod namunalarida o’tib kelayotgan tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy muhit ta’sirida to’plangan va hayot tajribasida juda ko’p sinalgan pedagogik qarashlar, bilim, malaka, ko’nikmalar keltirib chiqargan tarbiyaning usul-uslubiyatlaridir.

Xalq pedagogikasi

Ilg’or pedagogika

Umumiy pedagogika

Xususiy pedagogika

29 Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.... bu voyaga etgan ikki jinsning sevish, ardoqlash, hurmat qilish asosida ixtiyoriy ravishda qalb xohishi bilan tuzilgan qonuniy ittifoqidir

Oila

Jamoa

Hamkorlik

Do’stlik

30 Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogikada yosh davrlari nechta turga bo’linadi?

6 ta

7 ta

5 ta

8 ta

31 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Bilim olish huquqi “Ta’lim to’g’risida” gi qonunining nechanchi moddasida keltirilgan?

4 – modda

5-modda

3-modda

7-modda

32 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.Ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlar tayyorlash va ularni qabul qilib olishning kafillari ….

Davlat va jamiyat

Jamiyat

Ta’lim va tarbiya

Uzluksiz ta’lim

33 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.... raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo’lib, ta’limning barcha turldarini DTS, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uni faoliyat ko’rsatish muxitini uz ichiga oladi

Uzluksiz ta’lim

Jamiyat

Davlat va jamiyat

Ta’lim-tarbiya

34 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-6; Ta’lim tamoyillari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Bu ta’lim jarayonida o’quvchilarni hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti darajasiga muvofiq keladigan ilmiy bilimlar bilan qurollantirish….

Ta’limning ilmiylik tamoyili

Ta’limning izchillik tamoyili

Ta’limning tizimlilik tamoyili

Ta’lim vatarbiyaning birligi


Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling