Maden tetkik ve arama genel müDÜRLÜĞÜ mta doğal kaynaklar ve ekonomi BÜlteni yil: 2012 sayi: 13 ocak haziran


Download 0.99 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/12
Sana02.12.2017
Hajmi0.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

YAYIN TANITMA

87

Jeoloji--Kongreler--

Türkiye--Ege Bölgesi

Ege Bölgeleri jeolojisi VI. Kolokyumu 

= VI. Colloquium on geology of the 

Aegean Region, 19 Eylül-4 Ekim 1977, 

İzmir, Türkiye / Editörler Erol İzdar, Eran 

Nakoman.


Ege Bölgeleri 

Jeolojisi Kollokyumu 

= Colloquium on 

Geology of the 

Aegean region 

(6th:1977:İzmir)

206(260) E 

291 b 1985 

Jeoloji--Matematik; 

Nonlinear theories

Nonlinear dynamics, chaos and fractals 

with applications to geological systems / 

by Middleton, Gerard V.

Middleton, Gerard 

V.

204 M 628 n 1991 

Kadastro--Türkiye

Mevzuatımızda tapu ve kadastro / 

Mehmet Zeki Adlı, Salâhaddin Kardeş.

Adlı, Mehmet Zeki. 074(200) A 

237 m 2011 

Kamu yönetimi--

Hukuk ve mevzuat

Kamu özel işbirliğine ilişkin mevzuat.

T.C. Kalkınma 

Bakanlığı

072.2 K 159 ö 

2012 

Karatay--Konya--Tarih

Karatay tarih-kültür-sanat / Editörler Yusuf 

Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin.

Karatay Belediyesi 065(290) K 

182 t 2012 

Kayaçlar, Metamorfi k Metamorfi k petrografi  / Yavuz Erkan.

Erkan, Yavuz.

190 E 689 m 

2010 

Kızılötesi spektroskopi--

Kongreler; Jeokimya-

-Uzaktan algılama

Infrared spectroscopy in geochemistry, 

exploration geochemistry and remote 

sensing / by King, Penelope L., Ramsey, 

Michael S., Swayze, Gregg A.

King, Penelope L.

839 K 521 i 

2004 


Kömür--Jeoloji

Coal petrology : its principles, methods, 

and applications / by R. M. Bustin ...[ve 

diğ.]


Bustin, R. M.

460 C 652 p 

1989 

Kristalin kayaçlarKristalin kayaçlarda iz elementlerin 

jeokimyasal yorumu / D.M. Shaw; çev. 

Bektaş Uz.

Shaw D. M.

195 S 534 k 

1978 


Krom--Çevresel 

yönleri


Chromium(VI) Handbook / Jacques 

Guertin  (Editor)

 Guertin, Jacques 

(Editor)


429.7 C 557 h 

2005 


Kütle spektrometrisi

Secondary ion mass spectrometry in the 

earth sciences : gleaning the big picture 

from a small spot / Edited by Mostafa 

Fayek.

Fayek, Mostafa.882.4 F 283 s 

2009 


Kütle spektrometrisi; 

Analitik jeokimya--

Metodoloji

Laser ablation-ICP-MS in the earth 

sciences : current practices and 

outstanding issues / Edited by Paul 

Sylvester.

Sylvester, Paul.

214 S 985 l 

2008 


Maden Tetkik ve 

Arama Genel 

Müdürlüğü

MTA’nın 75 yılı.

Maden Tetkik ve 

Arama Genel 

Müdürlüğü

402(200) M 

181 t 2011

Maden ve Mineral 

Kaynakları

Ore deposit models. Volume II / Edited by 

Patricia Sheahan, M. E. Cherry.

Sheahan, Patricia.

410 O 66 d 

1993 


Maden ve Mineral 

kaynakları; Maden 

jeolojisi

Mineral exploration and mining essentials 

/ by Robert Stevens.

Stevens, Robert,

400 S 844 m 

2010 


Maden ve Mineral 

Kaynakları--

İskandinavya

Mineral deposits and metallogeny of 

Fennoscandia / Edited by Pasi Eilu.

Eilu, Pasi.

400(580) E 

349 m 2012

Maden ve Mineral 

Kaynakları--

Kongreler--Sivas

Maden Kenti Sivas Zirvesi II; Bildiriler 

Kitabı, 18-19-20 Nisan 2012, Sivas / 

Editörler Nilgün Akıllı, Müberra Şahin, 

Oktay Canbaz.

Maden Kenti 

Sivas Zirvesi 

(2.:2012:Sivas)

406(296) M 

181 k 2012 YAYIN TANITMA

88

Maden ve Mineral 

Kaynakları--Sivas; 

Jeoloji--Sivas

Sivas İlinin maden potansiyeli / M. Emrah 

Ayaz ... (ve diğ.).

Sivas Valiliği

400(296) S 

624 i 2012 

Maden yatakları; 

Jeolojik modelleme

Ore deposit models / Edited by R. G. 

Roberts, Patricia Sheahan.

Roberts, R. G.

410 O 66 d 

1988 


Memeliler, Fosil--ABD

Earliest Eocene mammalian fauna 

from the Paleocene-Eocene Thermal 

Maximum at Sand Creek Divide, 

southern Bighorn Basin, Wyoming / 

Kenneth David Rose; et al.

Rose, Kenneth 

David.


679(130) E 

123 e 2012

Mineraloji--Resimli 

çalışmalar; Kayaçlar-

-Resimli çalışmalar; 

Fosiller--Resimli 

çalışmalar

Guide to minerals, rocks & fossils / A.C. 

Bishop, A.R. Woolley, W.R. Hamilton.

Bishop, A. C. (Arthur 

Clive)

105 B 622 g 2005 

Nadir toprak metalleri; 

Mineraloji

Rare-element geochemistry and mineral 

deposits / by Linnen, Robert L., Samson, 

Iain., Breaks, F. W.

Linnen, Robert L.

429.7 R 221 g 

2005 

Nükleer EnerjiNükleer enerji raporu 2006.

Fizik Mühendisleri 

Odası

848.3 N 738 e 2006 

Optik mineraloji

Kayaç oluşturan önemli minerallerin 

mikroskopta incelenmeleri / Yavuz Erkan. Erkan, Yavuz.

100 E 689 k 

2007 


Paleobotanik--Türkiye 

(Kuzeybatı)--Amasra

Contribution a l’etude des microspores 

du bassin houiller d’Amasra (Secteur 

sud) / par Yılmaz Konyalı. Tez[Doktora]--

Universite de Lille. Faculte des sciences

Konyalı, Yılmaz.

690(238) K 

827 c 1963 

Paleontoloji--Ders 

kitapları

Paleontoloji ders notları / Cazibe Sayar.

Sayar, Cazibe.

603 S 274 p 

1986 

Petrol,Gaz--Kongreler--Türkiye

11. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz 

Konferansı ve sergisi = 11th Turkish 

International oil & gas conference and 

showcase; Resmi sergi kataloğu ve 

Konferans Bildirileri, 21-22 Mart 2012, 

Ankara, Turkey.

Türkiye Uluslararası 

Petrol ve Gaz 

Konferansı 

(11.:2012:Ankara)

467.1(200) T 

939 u 2012 

Petroloji

Quantitative methods in petrology: an 

issue in honor of Hugh J. Greenwood / 

Edited by R. F. Martin, T. M. Gordon.

Gordon, T. M.

150 Q 17 m 

1991 


Prospeksiyon--

Jeofi zik Yöntemler--

Kanada

Geophysics in mineral exploration : fundamentals and case histories / by 

Lowe, C.(Carmel), Thomas, M. D., 

Morris, W. A. (William Adrian), Ascough, 

G. (Graham).

Lowe, C.

426(120) G 

345 m 1999 

Sedimanter havzalar 

(Jeoloji)--Karadeniz--

Arap yarımadası

Sedimentary Basin Tectonics from the 

Black Sea and Caucasus to the Arabian 

Platform - Special Publication 340 

(Geological Society Special Publication) / 

M. Sosson.

Sosson, M. 

232(542) S 

448 b 2010 

Sedimantoloji; 

Jeokimya


Geochemistry of sediments and 

sedimentary rocks : evolutionary 

considerations to mineral deposit-forming 

environments / Edited by D. R. Lentz.

Lentz, D.R.

232 G 342 s 

2003 


YAYIN TANITMA

89

Şev stabilitesi; 

Yamaçlar (zemin 

mekaniği); Jeofi zik 

araştırmalar

Şev duraylılığı / İbrahim Akbulut.

Akbulut, İbrahim.

208 A 313 ş 

2012 

Sismoloji--Haritalar--Ayvalık(Balıkesir)

1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay haritası; 

Ayvalık (NJ 35-2) paftası / Ömer Emre ve 

Ahmet Doğan.

Emre, Ömer.

226(242) E 

558 a 2010

Sismoloji--Haritalar--

Balıkesir

1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay haritası; 

Balıkesir (NJ 35-3) paftası / Ömer Emre, 

Ahmet Doğan ve Selim Özalp.

Emre, Ömer.

226(242) E 

558 b 2011

Sismoloji--Haritalar--

Çanakkale

1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay haritası; 

Çanakkale (NK 35-10b) paftası / Ömer 

Emre.


Emre, Ömer.

226(248) E 

558 ç 2010

Sıvı kapanımlar--

Analiz

Fluid inclusions : analysis and interpretation / by Samson, Iain., 

Anderson, Alan., Marshall, Daniel D. 

(Daniel David).

Samson, Iain.

120 F 646 i 

2003 


Sondaj ve Delme

Kayaların delinebilirliği; Sondajcılık 

uygulamalarına giriş / Adil Özdemir.

Özdemir, Adil.

425.2 O 994 k 

2012 


Stratigrafi --Kongreler-

-Doğu Karandeniz 

Bölgesi

Tectonics and Stratigraphy of the Eastern Pontides = Doğu Pontidlerin Tektoniği ve 

Stratigrafi si; Field Trip Gide Book=Teknik 

gezi kitabı / Neşat Konak, Aral I. Okay ve 

H. Yavuz Hakyemez.

International 

Symposium on 

the Geology of the 

Black Sea Region 

(2nd:2009:Ankara)

212(210) T 

255 s 2009 

Tarım--Ekonomik 

yönleri--Türkiye

Tarım arazilerinin korunması ve etkin 

kullanılmasına yönelik politikalar / Pınar 

Topçu. - “Uzmanlık tezi.”

Topçu, Pınar.

950(200) T 

675 t 2012 

Tıbbi jeoloji-

-Kongreler--

Kapadokya

Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji 

Sempozyumu = Medical Geology 

Symposium; Teknik Gezi Kitabı; Jeoloji ve 

Sağlık Kapadokya / Hazırlayanlar Eşref 

Atabey, Kadir Dirik.

Tıbbi Jeoloji 

Sempozyumu 

(2008:Ankara)

209.1(292) U 

478 t 2008 

Tortul kayaçlar

Poröz ortam olarak sedimanlar/ Wolf v. 

Engelhardt ; çev. Aytin Göktekin.

Engelhardt, Wolf v. 180 E 574 p 

1970 

Tortul kayaçlarTortul kayaç petrografi si / M . Şakir 

Abdüsselamoğlu.

Abdüsselamoğlu, M. 

Şakir.


180 A 135 t 

1982 


X Işınları--

Kristalografi 

X ışınları kristalografi si / Derleyen 

Mehmet Kabak.

Kabak, Mehmet.

116 K 112 x 

2004 

X-ışını spektroskopisiX-ray fl uorescence analysis in the 

geological sciences : advances in 

methodology / by Ahmedali, S. T. (Syed 

Tariq), Abbey, Sydney.

Ahmedali, S. T.

838 A 286 x 

1990 

Yer bilimleri--Veri işleme; Coğrafi  bilgi 

sistemleri

GIS for the earth sciences / Edited by 

J.R. Harris.

Harris, J. R. (Jeffrey 

Richard)


200 G 531 e 

2006 


Yer bilimleri--Yazarlık-

-Elkitapları, vb.

Geoscience reporting guidelines / by 

Brian Grant.

Grant, Brian.

209 G 761 g 

2003 


YAYIN TANITMA

90

DERLEMEYE GELEN RAPORLAR

Semra CEMEK*DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR

11498


Açık

Karkamış-Akçakale-Ceylanpınar (Şanlıurfa) 

Dolayının Jeolojisi

2012


N.TARHAN

T.HAVZAOĞLU

M.BEYAZPİRİNÇ

M.ÜNAL


N.AYDURAN

11499


Hizmete 

Özel


Aydın-Germencik-Gümüşköy AGG-2010/6 

Jeo termal Enerji Araştırma Sondajı Kuyu 

Bitirme Raporu

2012


A.ÇAĞLAYAN

H.DÜNYA


11500

Açık


Kırşehir-Nevşehir-Kayseri Arasının Genel 

Jeokimyasal Prospeksiyon ve Tahkik Jeokimya 

Raporu

2012


M.K.MENGELOĞLU

H.TÜRKMEN

H.YILDIZ

S.AK


O.YUMUK

11501


Açık

Mut Miyosen Havzası Öneri Jeopark Alanının 

Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi

2012


G.GÜRLER

A.S.DERMAN

11502

Açık


Tuz Mağarası (Çankırı ) Araştırma Raporu

2012


K.A.TÖRK

F.SAVAŞ


C.ACAR

K.ÇAKIR


11503

Hizmete 


Özel

Kütahya-Şaphane-Karacaderbent Sahası 

KŞÜ-3 Jeotermal  Sondajı Kuyu Bitirme ve 

Test Raporu

2010

M.BURÇAK


H.DÜNYA

11504


Hizmete 

Özel


Konya-Çumra 200903496 Ruhsat No'lu Linyit 

Sahasının Jeolojisi ve Kaynak Raporu

2012

M.TAKA


M.SALMAN

K.KARACA


M.GÜLHAN

11505


Hizmete 

Özel


Konya-Çumra 200903502  No'lu Linyit Sahası 

Jeolojisi ve Sondaj Raporu

2012

M.TAKA


M.SALMAN

11506


Açık

Aksaray-Kırşehir-Nevşehir-Niğde İlleri 

Mermer ve Doğaltaş Potansiyel Alanların 

Belirlenmesine Yönelik Etüt Raporu

2012

D.ERKANOLN.AKALIN

M.F.BAKIR

O.KIZILTEPE

11507


Hizmete 

Özel


Kuzeybatı Anadolu'nun Kabuk Yapısının 

Jeofi zik Yöntemlerle Araştırılması

2011

M.E.CANDANSAYARC.KAYA

A.GÜRER


11508

Açık


Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler 

Elde Edilmesi

2011

C.ÇETİN


D.S.KARAHAN

*

  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı - Ankara 

YAYIN TANITMA

91

11509


Hizmete 

Özel


Manisa ve Civarı (Alaşehir-Kavaklıdere) 

Jeotemal Enerji Aramaları Projesi (Proje 

No:2010-33-13-04-7) Manisa Alaşehir 

Kavaklıdere Sahası Jeotermal Etüt Raporu

2011

M.BURÇAK


S.BOSTAN

H.KARZAOĞLU

G.YILDIRIM

M.KÜÇÜK


11510

Açık


Mayıslar (Sarıcakaya-Eskişehir) Au-Ag-Sb-

Pb-Zn Sahasının Maden Jeolojisi ve Jeokimya 

Raporu

2012


S.YILDIRIM

H.YILDIZ


11511

Özel


Eti Maden'e Ait AR-2581, AR-4258, AR-14742 

No'lu Ruhsat Sahalarının Maden Jeolojisi 

Raporu

2009


T.KAYAN

B.ŞAHİN


11512

Özel


Feke-Saimbeyli (Adana) Çevresindeki Eti 

Holding A.Ş.'Ne Ait Ruhsat Sahalarının 

(AR.67463 ve AR.67464) Maden Jeolojisi 

Raporu


2011

M.USTA


A.B.GÜNAYDIN

İ.AKÇA


11513

Hizmete 


Özel

Sivas-Yukarıyıldızlı Jeotermal Etüt (Jeoloji-

Jeofi zik) Raporu

2012


S.KARACA

H.KARAMAN

11514

Hizmete 


Özel

Erzurum-Horasan EHH-2011/14 Jeotermal 

Sondajı Kuyu Bitirme Raporu

O.GÖKMENOĞLU

M.ŞAHAN

11515


Hizmete 

Özel


Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının 

Çıkarılması Projesi - Sivas İli ve Yıldızeli, 

Şarkışla, Gemerek Hafi k, Zara, İmranlı ve 

Çevresi Jeofi zik Elektrik Etüt Raporu

2012

E.HÖKELEKLİE.PASLI

R.YILDIZ


11516

Hizmete 


Özel

Kütahya Gediz-Abide ve Şaphane-Üçbaş 

Karacaderbent  Sahaları Jeotermal Etüt 

(Jeoloji-Jeofi zik) ve KŞÜ-1, KŞÜ-2 Jeotermal 

Sondajları Kutu Bitirme Raporu

2007


M.BURÇAK

Ö.HACISALİHOĞLU

A.R.KILIÇ

11517


Hizmete 

Özel


Çankırı-Balıbağı-Dedeköy ve Kırıkkale-

Sulakyurt  Çevresi Jeotermal Enerji Aramaları 

Jeoloji ve Jeofi zik Etüt Raporu

2010


S.SARP

K.BEKAR


L.TAŞKIRAN

D.YURTSEVEN

H.ÜNAL

O.KILIÇ


11518

Hizmete 


Özel

Karadikmen (Akdağmadeni-Yozgat) Jeotermal 

Etüt (Jeoloji-Jeofi zik) Raporu

2012


S.KARACA

R.KARLI


11519

Hizmete 


Özel

Muğla-Köyceğiz-Sultaniye (04 Nolu Ruhsat) 

Jeotermal Etüt (Jeoloji-Jeofi zik) ve MKS-1, 

M KS-2 Jeotermal Sondajları Kuyu Bitirme 

Raporu

2011


M.BURÇAK

G.ARSLAN


A.YILMAZ

11520


Hizmete 

Özel


Muğla-Fethiye-Girmeler MFG-2011/21-IHL-5 

Jeotermal Sondajı Kuyu Bitirme Raporu

2012

A.GÜVEN


Ö.TURGUT

11521


Özel

Renkmer  Mermercilik Maden Bilişim Dan.

İnş.ve Tic.Ltd.Şti Ait 17664 No'lu Ruhsat 

Sahasında Belirlenen Alana İlişkin Detay 

Maden Jeolojisi Raporu

2012


D.ERKANOL

A.AYDINDAĞ

H.AĞRILI

11522


Açık

Niğdebor-Çukurkuyu Köyü AR:200801584 

(ER:3167847) No'lu Ruhsat Sahası Maden 

Jeolojisi Raporu

2012

G.KADINKIZM.PEKGÖZ

YAYIN TANITMA

92

11523


Açık

Bilecik-Bozüyük-Murat Dere Sahasının 

(Önir.10269 )Buluculuk Talebine Esas Jeoloji 

ve Rezerv Raporu

2006

S.YILDIRIMV.URKAN

H.YILDIZ


11524

Hizmete


Özel

Simav Sahası Jeotermal Etüt  (Jeoloji-Jeofi zik) 

Raporu

2008


M.BURÇAK

A.R.KILIÇ

Ö.HACISALİHOĞLU

11525


Özel

Konya-Sille-Kozağaç-Selçuklu Jeotermal Etüt 

(Jeoloji-Jeofi zik ) Raporu

2012


İ.KARA

M.DURDU


A.USLU

A.ALACA


M.A.AZITEPE

11526


Özel

Sandıklı (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanına 

Ait Revize Jeotermal Kaynak Koruma Alanları 

Etüt Raporu

2012

Ö.F.TAMGAÇN.DOĞDU

F.İNCEGİL

H.ÜNAL

M.AKAR


11527

Hizmete


Özel

Kütahya-Simav-Demirciköy KSD-2011/7 

Jeotermal Enerji Araştırma Sondajı Kuyu 

Bitirme Raporu 

2012

A.ÇAĞLAYAN11528

Hizmete


Özel

Denizli-Karataş Jeotermal Enerji Aramaları 

Jeoloji ve Jeofi zik Etüt Raporu

2012


V.DEMİREL

Ü.BÜYÜKBOYACI

K.BEKAR

M.ERDOĞANG.ÇAKIR

11529


Özel

Balçova (İzmir) Jeotermal Alanına Jeotermal 

Alanına Ait Revize Jeotermal Kaynak Koruma 

Alanları Etüt Raporu

2012

A.ORAKÇI


N.DOĞDU

Ö.F.TAMGAÇ

11530

Açık


Akçakale Mağarası (Gümüşhane) Araştırma 

Raporu


2012

F.SAVAŞ


M.AKGÖZ

K.ÇAKIR


İ.KAHRAMAN

11531


Hizmete

Özel


İnegöl-Yenişehir (Bursa) Bölgesinin Jeolojisi ve 

Kömür Araştırma Sondajları

2012

İ. ŞENGÜLER11532

Özel


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal 

Kaynaklarını Araştırma ve Geliştirme Projesi 

Raporu

2012


O.GÖKMENOĞLU

B.ERDURAN

Y.HAKYEMEZ

N.KARADENİZ

11533

Özel


Balıkesir-Manyas Sahasının Jeotermal ve 

Jeofi zik Etüt Raporu 

2006

Ö.F.TAMGAÇÖ.HACISALİHOĞLU

D.YURTSEVEN

E.ÖLMEZ

H.ŞAHİN


11534

Hizmete


Özel

Kırklareli-Vize AR 200704569 Ruhsat No'lu 

Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve 

Rezerv Raporu

2012

F.ÖZSARI


C.DAĞ

S.ÇOLAKOĞLU

M.M.GÜLHAN

11535


Hizmete

Özel


Kırklareli-Vize AR 200704577 Ruhsat No'lu 

Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve 

Rezerv Raporu

2012


F.ÖZSARI

C.DAĞ


S.ÇOLAKOĞLU

M.M.GÜLHANYAYIN TANITMA

93

11536


Hizmete

Özel


Kırklareli-Vize AR 200704581 Ruhsat No'lu 

Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve 

Rezerv Raporu

2012


F.ÖZSARI

C.DAĞ


K.KARACA

H.T.DUYGULU

11537

Hizmete


Özel

Kırklareli-Lüleburgaz  AR 200704580 Ruhsat 

No'lu Sahasının Buluculuk Talebine Esas 

Jeoloji ve Rezerv Raporu

2012

F.ÖZSARI


C.DAĞ

S.ÇOLAKOĞLU

M.M.GÜLHAN

11538


Hizmete

Özel


Kırklareli-Vize AR 200704576 Ruhsat No'lu 

Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve 

Rezerv Raporu

2012


F.ÖZSARI

C.DAĞ


K.KARACA

M.M.GÜLHAN

11539

Hizmete


Özel

Kırklareli-Vize AR 200704574 Ruhsat No'lu 

Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve 

Rezerv Raporu

2012

F.ÖZSARI


C.DAĞ

K.KARACA


H.T.DUYGULU

11540


Özel

Atlı Makina İnşaat Nakliye Turizm Doğal Enerji 

Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Konya -Akşehir-Afyon Sultandağı 2-D Yüksek 

Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü 

2012


Ş.ERGİN

K.KÖSE


E.IZLADI

S.KUTLU


11541

Açık


Sivas-Erzincan İlleri Mermer ve Doğal Taş 

Potansiyel Alanların Belirlenmesine Yönelik 

Etüt Raporu

2012


D.ERKANOL

N.AKALIN


O.KIZILTEPE

11542


Özel

Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Adına 

Yapılan Jeofi zik Manyetik Etüt Raporu Sivas-

Divriği


2012

U.AKIN


A.ALACA

11543


Açık

Ankara-Bala-Akvirançarsak Köyü Şabazit 

(Chabazite)Sahası (AR: 20054708; ER: 

3068483) Maden Jeolojisi Raporu

2012

M.B.ŞAHİNH.ÜSTÜN

11544


Özel

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Uşak-

Eşme-Fakılı AR.2085, Aydın-Koçarlı GMD 

6/587 ve Aydın-Söke-Çavdar İR.3436 No'lu 

Uranyum Ruhsatlarında 2011 Yılında Yapılan 

Çalışmalara Ait Rapor

2012

M.AKSOY


S.DÜMENCİ

Ö.İ.ABİZ


M.KÜÇÜK

Y.ER


11545

Özel


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Manisa Köprübaşı AR 1578 ÖİR: 10038 No’lu 

Uranyum Ruhsatlarında  2011 Yılında Yapılan 

Çalışmalara Ait Rapor

2008

M.AKSOY


S.DÜMENCİ

E.SEZEN


O.İ.ABİZ

L.KARADENİZ

M.KÜÇÜK

Y.ER


M.DESTUR

H.ÜNAL


11546

Hizmete


Özel

Erzurum – Horasan – Hızır İlyas EHH-1 

Jeotermal Sondajı Kuyu Bitirme Raporu

2012


O.GÖKMENOĞLU

A.ÇAĞLAYANMTA DO AL KAYNAKLAR VE EKONOM  BÜLTEN  YAYIM KURALLARI 

BÜLTEN N YAYIM AMAÇ VE  LKELER  

MTA Do al Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni MTA Genel Müdürlü ü taraf ndan y lda iki 

say  olarak yay mlanan, haber ve yaz  içerikli bir dergidir. Bültene yay mlanmak üzere 

gönderilen haberler ve yaz lar MTA Yay m ve Redaksiyon Kurulu taraf ndan incelenir ve 

sonuca ba lan r. Bültende yurtta ve dünyada do al kaynaklar/madenlerle ilgili 

arama/ara t rma çal malar  ve ekonomi olaylar /geli meleri hakk nda yap lan haberler ve 

haz rlanan yaz lar/çeviriler ile bu konularda MTA’da gerçekle en çal malara ili kin haber ve 

yaz lar yer al r. Bülten, MTA içinde ileti im daha etkin hale gelmesi ve  kurumun  yurt içinde 

tan nmas na katk da bulunmas  amac yla yay mlan r.  

Bunun için, Bülten’de: 

-Önemli idari yap lanma de i iklikleri, idari yap lanma irdelenmeleri,  

-Uygulanan ara t rma yöntemlerinin tan mlanmas /tan t lmas /irdelenmesi ve yeni 

ara t rma yöntemi önerilerinin geli tirilmesi, 

-Kurumu olu turan birimlerin görevlerinin ve çal ma alanlar n n tan t lmas ,  

-Önemli projelerin (yürütülen ve tan mlanan) tan t m ,  

-Kurumdaki  e itim etkinliklerinin duyurulmas , irdelenmesi ve özellikle hizmet içi e itim 

konusunda öneriler geli tirilmesi, 

-Kurumda  ücretli i lerle ilgili yürütülen çal malar n boyutlar  ve sonuçlar yla ilgili 

tan t m, 

-Kurumda  gerçekle tirilen “ilk”lerle, yayg n olarak bilinmeyen i lerin tan t lmas , 

-Yurt d nda gerçekle tirilen projelerle  kurumda  yabanc  ara t rmac larla birlikte 

yürütülen /sonuçland r lan projelerin tan t lmas , 

-Yurt d  kurslara  kurumdan  kat l mlar n kazand rd klar n n irdelenmesi, 

-Yer bilimleri, do al kaynaklar, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi konular nda 

yurtta ve yurt d nda meydana gelen ve gündemi kaplayan önemli geli meler ve olaylar n 

ele al nmas 

-Kurumla  ilgili bas nda ç kan haber ve yaz lardan önemli görülenlerin 

de erlendirilmesi, 

-Yurt ve dünya piyasalar  birim fiyatlar n duyurulmas  

-Kurumca  yay mlanan harita ve kitaplar n tan t lmas , -Yer bilimleri, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi konular nda düzenlenen 

sempozyumlar, kurultaylar, konferanslarla ilgili bilgi verilmesi  

-Yer  bilimleri, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi alanlar nda yurt d  yay nlarda 

ç kan Türkiye ile ilgili makalelerin, haberlerin tan t lmas , 

-Kütüphaneye  gelen yeni dergi ve kitaplar ile  derlemeye  giren raporlar n tan t lmas  

konular n n yer almas  yönünde Yay m ve Redaksiyon Kurulu’nun etkinli iyle kurumda ilgili 

ki ilerin çaba göstermesi sa lan r. 

YAYIM KURALLARI 

-Do al Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nde yay mlanmas  istenen haber ve yaz lar 

yukar da belirtilen amaç ve ilkelerin birine veya bir kaç na uymal d r. 

-Bülten’in dili Türkçe’dir. Bültende yay mlanmas  istenen haber ve yaz lar n Türkçe 

olarak ve ilk kez yay mlanmas  zorunlulu u vard r. 

-Yaz lar genellikle ba l k, yazar ad /adlar  ve adresi/adresleri, giri  (gerekirse), ana 

metin, gerekti inde sonuçlar, tart ma ve de inilen belgeler bölümlerini kapsamal d r. 

Yaz larla ilgili genel kurallar (k saltmalar, de inmeler, dip notlar, resimlemeler, vb.), MTA 

Dergisi yay m kurallar  dikkate al narak uygulan r.

 

   

 

 


Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling