Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika


Download 474.19 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana08.07.2018
Hajmi474.19 Kb.
  1   2   3

 

1

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY  VA  O’RTA  MAXSUS  TA’LIM VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY  NOMIDAGI  TOSHKENT  DAVLAT  PEDAGOGIKA 

UNIVERSITETI 

 

 

Ro’yxatga olindi:                                                               “Tasdiqlayman”   O’quv ishlari bo’yicha prorektor 

№____________                                                            _____ D. U. Ergashev 

“_____” ________2014- yil                                           “____” _______2014- yil 

 

                                                                                     

 

 

 

Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar  

 fanining ishchi  o`quv dasturi 

 

 

 Bilim sohasi:               

100000 – Gumanitar soha 

Ta`lim sohasi:               

110000 - Pedagogika  

        Ta`lim yo’nalishi:        

5111000-Kasb ta`limi 

                                (5320300-Texnologik mashinalar va jihozlar) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

TOSHKENT-2014 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

2

Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  o’quv,  ishchi  o’quv  reja  va  o’quv  dasturiga muvofiq ishlab chiqildi. 

 

  

Tuzuvchi: 

“Umumtexnika 

fanlari” 

kafedrasi 

o’qituvchisi,                                                       

f.m. f. n. Rustamov U. R.  

                      

Taqrizchi:    “Umumtexnika 

fanlari”  kafedrasi  katta  o’qituvchisi,                        

t. f. n. Mirzaqobilov N. X. 

 

  

Ushbu ishchi o`quv fan dasturi O’zbekiston standartlashtirish, metrologiya 

va  sertifikatlashtirish  agentligidan  (“O’zstandart”  Agentligi)  2013  yil  30 

yanvardagi    2689:2013-raqami  bilan  ro’yxatdan  o’tgan  5111000  –  Kasb  ta’limi 

(5111038-Texnoligik  mashinalar  va  jihozlar)  yo’nalishining  DTS  hamda 

O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligining

 

2011  yil  16 sentyabrdagi  387-sonli  buyrug’i  bilan  tasdiqlangan  va 

BD-5140900

-3.21.  raqam 

bilan  ro`yxatga  olingan  “Asosiy  texnologik  jarayon  va  qurilmalar”  o`quv  fan 

dasturi asosida ishlab chiqildi 

 

  

Fanning ishchi  o’quv dasturi  “Umumtexnika  fanlari”  kafedrasining 2014 yil 18 

июнdagi    №15–  son  yig`ilishida  muhokamadan  o’tgan  va  fakultet  kengashida 

muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.  

Kafedra mudiri:   __________   

S.Y.Axmadaliev  

 

  

Fanning ishchi o’quv dasturi “Kasb ta`limi” fakultet  kengashida muhokama etilgan  va 

foydalanishga tavsiya qilingan (2014 yil 20  iyundagi №9-sonli bayonnoma). 

 

Fakultet kengashi raisi:   __________   

YA.U.Ismadiyarov

 

 

Kelishildi: O’quv uslubiy boshqarma boshlig`i    __________  F.Piroxunоva

 

  

 

Ishchi  o`quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika universiteti kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.  

2014- yil  “__” _______ dagi  __ -sonli majlis bayoni.  

   

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

3

I. KIRISH. 

Fanni  o’rganishdan  maqsad  asosiy  jarayon  va  qurilmalarning  nazariyasi,  ushbu 

jarayonlarning  amalga  oshiruvchi  mashina  va  qurilmalarning  tuzilish  printsiplari  va  ularni 

hisoblash uslublarini o’rgatishdir. 

 

1.1. O’quv fanining maqsadi va vazifalari.  

Fanni  o’rganishdan  maqsad-asosiy  jarayon  va  qurilmalarning  nazariyasi,  ushbu 

jarayonlarning  amalga  oshiruvchi  mashina  va  qurilmalarning  tuzilish  printsiplari  va  ularni 

hisoblash uslublarini o’rgatishdir.  

1.2. Fani uzlashtirishga ko’yiladigan talablar. 

Fanni  o’rganishdan  maqsad  asosiy  jarayon  va  qurilmalarning  nazariyasi,  ushbu 

jarayonlarning  amalga  oshiruvchi  mashina  va  qurilmalarning  tuzilish  printsiplari  va  ularni 

hisoblash uslublarini o’rgatishdir. Ushbu vazifalardan kelib chiqib "Asosiy texnologik jarayon 

va qurilmalar" o’quv  fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan  masalalar doirasida 

bakalavr: 

-

 

suyuqlik muvozanati va harakati, ularning asosiy qonuniyatlari; -

 

issiqlik va massa tarqalishining nazariy asoslari; -

 

gidrodinamika va gidromexanik jarayonlar; -

 

kimyoviy texnologiya jarayonlarini hisoblashning asosiy tenglamalari; -

 

suyuqlik harakatining asosiy tenglamalari; -

 

texnologik qurilmalarni loyihalash asoslari; -

 

gidromexanik,  issiqlik  va  massa  almashinish  jarayonlarini  amalga  oshiruvchi qurilmalarni intensivlash; 

-

 sochiluvchan materiallarni shakllantirish usullari; 

-

 qattiq jismlarni maydalash jarayoni va qurilmalari; 

-

 sochiluvchan qattiq jismlarni fraktsiyalarga ajratish; 

-

 kimyoviy texnologiya rivojlanish istiqbollari to’g`risida tasavvurga ega bo’lishi kerak; 

-

 neft  va  gazni,  meva-sabzavotlarni  šayta  ishlash,  past  ќarorat  olish,  kimyo  sanoati 

vositalari turlari va klassifikatsiyasini; 

-

 

kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalarini; -

 

gidromexanik jarayonlarning nazariyasi va qurilmalari konstruktsiyalarini; -

 

issiqlik va massa tarqalishining nazariy asoslarini; -

 

kimyoviy texnologiyada issiqlik va massani uzatish va tarqalishining sanoat usullarini; -

 

“suyuqlik - gaz”, “suyuqlik - suyuqlik” va “suyuqlik – qattiq jism” sistemalarida massa almashinish jarayonlari va qurilmalarini; 

-

 massa almashinish nazariy asoslari va qurilmalarini hisoblash; 

-

 mexanik  jarayon  asoslari  va  qurilmalarini  hamda  ularni  hisoblashni  bilishi  va  qo’llay 

olishi kerak; 

-

 

kimyoviy texnologiya qurilmalarini hisoblash; -

 

gidromexanik va mexanik qonunlarini qattiq jismlarni maydalashga qo’llay olish; -

 

gidromexanik, issiqlik va massa almashinish qurilmalarini loyihalash; -

 

texnologik jarayonlar moddiy balansini tuzish; -

 

texnologik jarayonlar issiqlik balansini tuzish; -

 

jarayonlarning o’zgarmas kattalik va koeffitsientlarini texnologik hisoblashlarda ishlata bilish; 

-

 qurilma va uskunalarning asosiy konstruktiv o’lchamlarini hisoblash; 

-

 kimyoviy  texnologiya  jarayon  va  qurilmalarini  avtomatlashtirish  yo’nalishlari  kabi 

ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

4

Qo’yilgan vazifalar o’sish jarayonida talabalarning ma`ruza va laboratoriya mashg’ulotlarida faol ishtirok etishi, adabiyotlar bilan mustaqil ishlashi va o’qituvchi 

kuzatuvida mustaqil ta`lim olishi bilan amalga oshadi. 1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bogliqligi. 

«Asosiy  texnologik  jarayon  va  qurilmalar»      fani  asosiy  ixtisoslik  fani  hisoblanib  6va  7  - 

semestrda  o’qitiladi.  Dasturni  amalga  oshirish  o’quv  rejasida  rejalashtirilgan  matematik  va 

tabiiy (oliy matematika, fizika, nazariy mexanika), umumkasbiy (mashina detallari, mashina va 

mexanizmlar  nazariyasi,  metrologiya,  standartlashtirish  va  sertifikatlashtirish,  gidravlika  va 

gidropnevmoyuritmalar,  issiqlik    texnikasi,  mashinasozlik  texnologiyasi  asoslari,  texnologik 

mashina  va  jixozlarni  avtomatlashtirish  va  ќ.k.)  va  ixtisoslik  fanlaridan  etarli  bilim  va 

kœnikmalarga ega bo’lishlik talab etiladi. 1.4. Fanning hajmi. 

№ 

Mashg’ulot turi 

Ajratilgan soat 

Semestr  

Nazariy (ma`ruza)   18+56 

6, 7 


Amaliy mashg’ulot  

8+46 

6, 7 


Laboratoriya mashg’ulot 

6+16 

6, 7 


Kurs ishi 

Mustaqil ish 

28+60 


6, 7 

 

jami 238 

 

 II. Asosiy qism 

2.1. Ma’ruza mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat 

№ 

Mashg’ulotlar mavzusi  

Mashg’ulotlar maqsadi 

soat 

1.  


«Asosiy  texnologik  jarayon 

va 


qurilmalar» 

fanining 

axamiyati.  

 

Fanning  asosiy  vazifasi.  Jarayonlar  turlari,  qonunlari, harakatlantiruvchi 

kuchi.  Gidromexanik 

jarayonlari. 

Suyuqlik  muvozanati.  Eylerning  muvozanat  uchun 

differentsial 

tenglamasi. 

Gidrostatikaning 

asosiy 


tenglamasi.

 Gidrodinamika. 

Asosiy 


tushunchalar.  

 

Suyuqlik harakatining 

tavsiflovchi 

kattaliklar. 

Suyuqlik sarfi, massaviy va hajmiy sarf; tezlik. Oqimning 

uzluksizlik tenglamasi, yoki oqimning moddiy balansi.

 

2 

Gidrodinamika. Oqim 

harakati tenglamalari.  

 

Oqim  xarakatining  Eyler  differentsial  tenglamasi.  Nave-Stoks  tenglamasi.  Oqimning  energetik  balansi.  Bernulli 

tenglamasi  va energetik ma`nosi.

 

2

 Gidrodinamika. 

Gidravlik 

qarshiliklar.. 

 

Yo’qotilgan  napor.  Gidravlik  qarshiliklar.  Ishqalanish  va mahaliy  va  qarshilik  turlari  va  koeffitsientlari.  Bernulli 

tenglamasining  qo’llanilishi.  Sarf  va  tezlikni  aniqlash. 

Drossel asboblar.

 

2 

O’xshashlik  nazariyasining asoslari.  

O’xshashlik  shartlari,  turlari.  O’xshashlik  nazariyasining 

teoremalari. Gidromexanik o’xshashlik kriteriylari.

 

2 

Suyuqlikda qattiq 

jism 


harakati.  

 

Harakat  rejimlari.  CHo’kish  tezligi.  Stoks  tenglamasi. Suyuqlikni 

donasimon 

qatlamdan 

o’tishi. 

Qatlam 

xarakteristikalari.  Solishtirma  yuza,  bo’shlik,  hajm, gidravlik qarshiligi.

 

2 

Qo’zg`almas  va  mavhum qaynash 

qatlam 


gidrodinamikasi.  

Mavhum 


qaynash 

qatlam 


gidrodinamikasi, 

xarakteristikalari,  hosil  bo’lishi,  qo’llanilishi,  afzaliklari, 

kamchiliklari, tezliklari, gidravlik qarshiligi.

 

2 

Nasoslar. Suyuqliklarni 

uzatish.   

 

Suyuqliklarni  uzatish.  Nasoslar  va  ularning  turlari. Nasoslarning  asosiy  parametrlari.  Unumdorlik,  napor, 

quvvat sarfi. So’rish balandligi.

 

2

 PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

5Nasoslar turlari.  

 

Markazdan qochma nasoslar, tuzilishi, ishlash printsipi va xarakteristikalari.  Proportsionallik  qonuni.  Kavitatsiya. 

Porshenli va boshqa turdagi nasoslar.

 

2

 10 

Gidromexanik 

jarayonlar.  

Turli 


jinsli 

sistemalar 

klassifikatsiyasi.  

Turli  jinsli  sistemalar.  Klassifikatsiyasi.  Ajratish  usullari. 

CHo’ktirish jarayonining qurilmalari.

 

2 

11 


Filtrlash.  

 

Filtrlash  jarayoni  va  to’siqlari.  Filtrlash  tezligi  va tenglamasi. Harakatlantiruvchi kuch. Filtrlar.

 

2 

12 


TSentrifugalash.  

 

Markazdan  qochma  kuch  ta`sirida  turli  jinsli  sistemalarni ajratish. TSentrifugalar va ularni hisoblash .

 

2 

13 


Gazlarni tozalash.  

 

Sanoat  gazlarini  tozalash  usullari.  CHang  cho’ktirish kamerasi.  Inertsion  ajratgichlar.  Markazdan  qochma  kuch 

ta`sirida  ajratish.  TSiklon.  Batareyali  tsiklon.  CHanglarni 

yuvib tozalash. Filtrlash.

 

2 

14 


Elektrostatik 

maydoni 


ta`sirida tozalash.  

 

Elektrostatik  kuchlari  ta`sirida  cho’ktirish.  Ionlashtirish. Nurlanuvchi  va  cho’ktiruvchi  elektrod.  Elektrofiltrlar 

turlari, tuzilishi, ishlash printsipi.

 

2

 15 

Aralashtirish. 

Aralashtirish  jarayonlari  turlari  va  xarakteristikalari. 

Quvvat  sarfi,  quvvat  kriteriysi.  Umumiy  kriterial 

tenglama.  Aralashtirgichlar  turlari,  tuzilishi,qo’llanilishi, 

afzallik va kamchiliklari.

 

2

 16 

Issiqlik o’tkazish asoslari.  

 

Issiqlik  tarqalish  turlari.  Issiqlik  o’tkazuvchanlik.  Fure qonuni.  Issiqlik  o’tkazuvchanlik  koeffitsienti.  Issiqlik 

nurlanishi. Stefan-Boltsman qonuni. Kirxgoff qonuni.

 

2

 17 

Konvektsiya 

asoslari. 

Issiqlik 

o’xshashlik 

kriteriylari.  

Konvektsiya.  Nyutonning  sovitish  qonuni.  Issiqlik  berish 

koeffitsienti. Issiqlik almashinish jarayonlarini ifodalovchi 

kriteriylar: Nu; Fo; Pr; Pe;Gr.

 

2 

18 


Issiqlik o’tkazish.  

 

Jarayonning  issiqlik  balansi.  Issiqlik  o’tkazish  asosiy tenglamasi va koeffitsienti. Harakatlantiruvchi kuchi. 

 

2 

19 


Bug`latish.  

 

Bug`latish  jarayoni.  Bir  korpusli  bug`latish  apparati. Moddiy  va  issiqlik  balansi.  Bug`  sarfi,  istish  yuzasi  va 

foydali temperaturalar farqi.

 

2

 20 

Ko’p korpusli bug`latish.  

 

Ko’p 


korpusli 

bug`latish 

qurilmasi. 

Umumiy 


temperaturalar  farqi  va  uning  taqsimlanishi.  Qurilmalar 

turlari, 

afzallik 

va 


kamchiliklari. 

Bug`latish 

kurilmalarining klassifikatsiyasi.

 

2 

21 


Massa 

almashinish 

jarayonlari.  

 

Turlari. Muvozanat chiziђi, moddiy balansi va ish chiziђi, jarayonning 

yo’nalishi. 

Modda 

o’tish 


usullari. 

Molekulyar diffuziya. Turbulent diffuziya. 

 

2

 22 

Massa 


almashinish 

jarayonlarini 

ifodalovchi 

tenglamalar.  

 

Modda  berish  tenglamasi.  Modda  berish  koeffitsienti. Modda o’tkazish jarayonlarini ifodalovchi kriterylari (Nu, 

Re,  Pe,  Fo).  Modda  o’tkazish  jarayonlarining  asosiy 

tenglamasi. Koeffitsienti.

 

 2 23 

Quritish jarayoni. 

 

Quritish jarayon turlari. Qo’llanilishi. Nam havoning asosiy paramatrlari. Ramzinning I-x diagrammasi. 

Jarayonning moddiy balansi. Havo sarfi. Jarayonning 

issiqlik balansi. Δ - va uning fizik ma`nosi.

 24 

Quritish 

jarayonini 

I-x-


diagrammada tasvirlash. 

 

Ideal  va  real  quritish  jarayonlari  va  ularning  I-x diagrammada  tasvirlash.  Grafo-analitik  hisoblash.  Issiqlik 

va havo sarflari.

 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

6

25 Quritish 

jarayonining 

kinetikasi.  

 

Quritish  kinetikasi. Quritish tezligi. Quritish  egri chizig`i. Quritish tezligining egri chizig`i. Quritish tezligini analitik 

va grafik usulda hisoblash. Quritgichlar klassifikatsiyasi.

 26 Absorbtsiya. 

 

Absorbtsiya  jarayoni.  Umumiy  tushunchalar.  Jarayonning moddiy  balansi  va  tezligi.  Absorbtsiya  koeffitsienti. 

Absorberlar konstruktsiyalari.

 27 Absorberlar 

 

hisoblash  asoslari.   

 

Absorberlarning  hisoblash  elementlari.  D,  U,  ΔP,  H. Qurilmaning samaradorligi. Merfi koeffitsienti. Tarelkalar 

sonini grafik usulida hisoblash. Tarelkalar turlari.

 28 Suyuqliklarni haydash.  

 

Suyuqliklarni haydash. Umumiy tushunchalar. Konovalov qonuni.  Jarayon  diagrammalari.  Suyuqliklarni  bir-birida 

erish  qobiliyati.  Azeotrop  suyuqliklar  va  ularning 

diagrammalari.

 29 

Rektifikatsiya.  

 

Rektifikatsiya.  Umumiy  tushunchalar.  Flegma  va  flegma soni.  Uzluksiz  ishlaydigan  rektifikatsion  qurilmasi. 

Jarayonning  ish  chizig`i  rektifikatsion  kolonnasining 

hisoblash elementlari.

 30 

Rektifikatsion  kolonnaning 

hisoblash asoslari. 

 

Minimal  flegma  soni.  Xaqiqiy  flegma  soni  tarelkalar sonini hisoblash. Nazariy va xaqiqiy tarelkalar soni.

 31 

Ekstraktsiya 

jarayonining 

asoslari. 

 

Ekstraktsiya  turlari.  «Suyuqlik-suyuqlik»  sistemasidagi ekstraktsiya.

 32 

Suyuqlik-suyuqlik  sistema  

muvozanati. 

 

Rozenbaum, Gibbsning 

uchburchak 

diagrammasi. 

Ekstraktsiyalashning asosiy usullari.

 33 «Qattiq 

modda-suyuqlik» 

sistemasidagi ekstraktsiya.  

«Qattiq  modda-suyuqlik»  sistemasidagi  ekstraktsiya.  Bio 

kriteriysi. Ekstraktorlar.

 34 

Adsorbtsiya jarayoni.  

 

Adsorbtsiya. Umumiy 

tushnchalar. 

Adsorbentlar 

xarakteristikalari. Jarayon muvozanati va tezligi.

 35 Kristallanish.  

 

Kristallanish.  Jarayon  muvozanati,  to’yinish  darajasi. To’yingan eritma hosil qilish usullari. Jarayonning tezligi.

 36 

Mexanik jarayonlar.    

Mexanik jarayonlarining turlari. Qo’llanilishi. Maydalash. 

Sochiluvchan moddalar klassifikatsiyasi

 37  Mexanik 

jarayonlarning 

asoslari.  

Mexanik jarayonlarining turlari. Qo’llanilishi. Maydalash. 

Sochiluvchan moddalar klassifikatsiyasi

 38 

 Mexanik 

jarayonlarning 

asoslari.  

Mexanik jarayonlarining turlari. Qo’llanilishi. Maydalash. 

Sochiluvchan moddalar klassifikatsiyasi

  

Jami: 


 

74 


 

2.2. Amaliy mashg’ulotlar mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat

№  Mashg’ulotlar mavzusi  

Mashg’ulotlari maqsadi 

soat 


1. 

Gidromexanik jarayonlar. 

 

Gidromexanik jarayonlarni o'rganish.  Gidravlika  asoslari  va  uning  amaliyotda 

qo’llanishi.  

Gidravlika  asoslari  va  uning  amaliyotda 

qo’llanishini o'rganish.  

2

 Gidrodinamika.  

Gidrodinamikani o'rganish.  

2

 Trubalarda suyuqliklarni oqishi.  

Trubalarda suyuqliklarni oqishini o'rganish.  

2

 Qo’zg`almas 

va 


mavhum 

kaynash 


katlamning 6gidrodinamikasi.  

Qo’zg`almas va mavhum kaynash katlamning 

6gidrodinamikasini o'rganish.  

2

 Suyuqliklarni uzatish va uning qurilmalari.  

Suyuqliklarni  uzatish  va  uning  qurilmalarini 

o'rganish.  

2

 

 Gazlarni  siqish va kompressorlar.  

 

Gazlarni  siqish va kompressorlarni o'rganish. 2

 CHo’ktirish, 

 

tsentrifugalash va  CHo’ktirish,  tsentrifugalash va aralashtirishni 

2

 PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

7

aralashtirish.  o'rganish.  

8. 


Issiqlik almashinish jarayonlari. 

 

Issiqlik almashinish jarayonlarini o'rganish.  

2

 Eritmalarning kristallanishi.  

Eritmalarning kristallanishini o'rganish.  

2

 10 

Issiqlik o’tishning turlari.  

Issiqlik o’tishning turlarini o'rganish.  

2

 11 

Issiqlik o’tkazuvchanlik.  

Issiqlik o’tkazuvchanlikni o'rganish.  

2

 12 

Konvektsiya va nurlanish.  

Konvektsiya va nurlanishni o'rganish.  

2

 13 

YUzali isitgichlarda issiqlik berish.  

YUzali 

isitgichlarda issiqlik 

berishni 

o'rganish.  

2

 14 

Issiqlik o’tkazish.  

Issiqlik o’tkazishni o'rganish.  

2

 15 

Ko’p komponentli sistemalarni bug`latish. 

Ko’p  komponentli  sistemalarni  bug`latish  ni 

o'rganish. 

2

 

16 Eritmalarning kristallanishi.  

Eritmalarning kristallanishini o'rganish..  

2

 

17 Massa almashinish jarayonlari. 

 

Massa almashinish jarayonlari ni o'rganish.  

2

 18 

Massa almashinish turlari.  

 

Massa almashinish turlarini o'rganish.   

2

 19 

Absorbtsiya.  

Absorbtsiyani o'rganish.  

2

 20 

Rektifikatsiya va haydash.  

Rektifikatsiya va haydashni o'rganish.  

2

 21 

Ekstraktsiya.  

Ekstraktsiyani o'rganish.  

2

 22 

 «Suyuqlik  -  suyuqlik»  va  «qattiq  jism  - 

suyuqlik» sistemasida ekstraktsiyalash.  

 

 «Suyuqlik  -  suyuqlik»  va  «qattiq  jism  - suyuqlik» 

sistemasida 

ekstraktsiyalashni 

o'rganish.  

2

 

23 Nam materiallarni quritish.  

Nam materiallarni quritish ni o'rganish.  

2

 

24 Mexanik jarayonlar. 

 

Mexanik jarayonlarni o'rganish.  

2

 25 

Qattiq jismlarni maydalash. 

 

Qattiq jismlarni maydalashni o'rganish.  

2

 26 

Sochiluvchan 

material 

qatlamining 

dispersligi. 

 

Sochiluvchan material 

qatlamining 

dispersligini o'rganish. 

 

2 

27 


Sochiluvchan 

material 

qatlamining 

dispersligi.  

Sochiluvchan 

material 

qatlamining 

dispersligini o'rganish.  

2

 

 Jami: 

54 


 


Download 474.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling