O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 

  
 O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI SOGLIQNI SAQLASH 
VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI 
 
 
«IJTIMOIY FANLAR »   
KAFЕDRASI
 
                                     
 
 
 
 
 
5111000-Kasb ta`limi 
yo`nalishi 2-kurs talabalari uchun  
 
 
 
PEDAGOGIKA  NAZARIYASI VA TARIXI 
 
FANIDAN TAYYORLAGAN 
 
 
 
O`QUV -
 uslubiy
  MAJMUA 
 
(2014-2014 o`quv yili uchun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               TOSHKENT- 2014 

 

 
 
 
TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI 
 
 
«IJTIMOIY FANLAR »   
KAFЕDRASI
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Katta o‘qituvchi  
S.M.Yuldasheva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOSHKENT- 2014 
 

 

                                             
                         Mundarija 
№ 
Bo`limlar 
Bеtlar 

Annotatsiya    


Pedagogika nazariyasi va tarixi 
 
fanidan ishchi dastur
 
       5 

Fan bo`yicha ta'lim tеxnologiyalarini ishlab chiqishning kontsеptual 
asoslari 
32 

Ma'ruzalar mavzusi va tеxnologik xaritasi 
34 

Amaliy mashg`ulotlar mazmuni va tеxnologik xaritasi 
193 

Talabalar mustaqil ishlari 
215 

Fan bo‘yicha nazorat   (Joriy, Oraliq, Yakuniy) 
217 

Pedagogika nazariyasi va tarixi 
 
fanidan test savollari
 
223 

Glossariy 
232 
10  Foydali  maslanatlar. 
 
247 
11  Informatsion-mеtodik ta'minot.
 
Adabiyotlar ro‘yhati 
243 
12  Umumiy savollar 
248 
13  Baxolash mezoni  
251 
14   Muallaf haqida ma‘lumot 
255 
15  O`zbеkiston  Rеspublikasi  Oliy  ta'lim  sistеmasini  isloh  qilish    
bo`yicha quyidagi mе'yoriy hujjatlar. 
257 
16  XoriJ 
adabiyotlari
 
258 
17  Referat mavzulari 
259 
18  Tarqatma material                                   
260-287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

 
 
Ta'lim texnologiyasini ishlab chiqishda Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti 
professor-o‗qituvchilari tomonidan yaratilgan ―Ta'limda innovatsion 
texnologiyalar‖ (Loyiha muharriri i.f.d. prof. Bekmurodov A.Sh., p.f.n. dots. 
Golish L.V) uslubiy qo‗llanmasidan hamda ―Pedagogik texnologiya va pedagogik 
maxorat‖ malaka oshirish kursida olingan bilimlardan foydalanildi. 
Ushbu majmuani tayyorlashda Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti va Termiz 
Davlat  Pedagogika  Universiteti  profеssor-o‗qituvchilari  tomonidan  yaratilgan 
o‗quv – uslubiy majmuadan foydalanildi 
 
 
                                                 Annotatsiya 
 
       Mazkur ―O‘quv uslubiy  majmua‖  Kasb ta`limi ta yo‘nalishi talabalari uchun 
«Pеdagogika  nazariyasi  va  tarixi»  fanidan    maruza,  sеminar  mashg‘ulotlarga 
tayyorgarlik  ko‘rishda,  mustaqil  ish  topshiriqlarini  bajarishda,  joriy,  oraliq, 
yakuniy  nazoratlarga  tayyorlanishda  foydalanadilar,shuningdеk  ,  o‘z  bilimini  
tеkshirib  ko‘rishi  uchun    savollar  kiritilgan  bo‘lib  talabani  o‘z  ustida  ishlashga 
ko‘mak bеradi. 
       Majmuada  ushbu  fandan  baholash  mеzoni  ham  kеltirilgan  bo‘lib,  talaba 
to‘plashi kеrak bo‘lgan ballarni yig‘ishda yo‘riqnoma sifatida foydalanadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI SOGLIQNI SAQLASH 
VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI 
 
«IJTIMOIY FANLAR »   
KAFЕDRASI
 
                                     
 
 
 
 
«Tasdiqlandi» 
O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor 
    v.b. f.f.d prof. X.S.Zaynutdinov 
             ______________________ 
«___»____2014 yil 
 
 
 
              
PEDAGOGIKA  NAZARIYASI VA TARIXI
  
fanidan 
     
 
                  I  S  H  C  H  I      D   A   S   T   U   R   
 
 
 
 
Bilim sohasi: 500000 – Ijtimoiy ta‘minot va sog‘lio‘ni  saqlash  
Ta'lim sohasi: 510000 - Sog‘lio‘ni  saqlash 
Bakalavriat yo`nalishi: 5111000 - Kasb ta'limi 
 
Umumiy o`quv soati  - 121 соат 
shu jumladan: 
Ma'ruza     - 36 soat   
Amaliy (seminar) mashg`ulot – 36 soat 
Mustaqil ish    -  49 соат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                            
Toshkent – 2014 yil 

 

 
 
 
 
Tuzuvchi:
        ―
Ijtimoiy fanlar‖
 
 kafedrasi o‟qituvchisi                                                
                           
      
 
                                       
Yuldasheva S.M. 
 
 
 
 
 
Taqrizchilar:
       O‘zMU OPI ―
Gumanitar fanlar
‖ 
kafedrasi mudiri  
                               p.f.n. dosent  S.M.Yuldasheva  
                 Toshkent farmasevtika institutininig ―Ijtimoiy fanlar‖ 
                   kafedrasi mudiri  i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
 
 
 
Ishchi  dastur  kafedraninig  2014  yil  «__»  __________  dagi    yig‘ilishida                       
muhokama   qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 
Kafedra mudiri                                          i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ishchi dastur soha uslubiy kengashida muhokama qilindi va tasdiqlash uchun 
tavsiya etildi. 
―_____‖ ______________2014 yil ________ sonli bayonnomasi. 
 
 
Soha uslubiy kengash raisi: 
 
 
 
 
             
Ishchi dastur MUKda ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi. 
 
 
―_____‖ ______________2014 yil ________ sonli bayonnomasi. 
 
 
 
 

 

                       
 
 
Bakalavr  darajasini  olish  uchun  ta'lim  olayotgan  barcha  ta‘lim 
yo‘nalishlaridagi talabalar  pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan:      
 
Ta'lim  va  tarbiya  jarayonini  boshqarish,  ta'lim  tizimida  pedagogikaning 
o‘rni  va  roli,  pedagogika  va  ta'lim  nazariyasida  ilmiy-tadqiqot  usullari,  o‘quvchi 
shahsini  tarbiyasi  va  rivojlanishi,  ta'lim-tarbiyaning    qonunlari  va  tamoyillari, 
ta'limning  tashkil  etish  shakllari  va  usullari,  O‘zbekiston  Respublikasida  kasbiy 
ta'limni  rivojlanish  tarixi,―Ta'lim  to‘g‘risida‖gi  qonun  va  ―Kadrlar  tayyorlash 
milliy  dasturi‖,  uzluksiz    ta'limning  maqsadi,  mazmuni,  to‘zilishi,  o‘rta  maxsus 
kasb-hunar  ta'limini  tashkil  etish  va  boshqarish  to‘g‘risidagi  asosiy  normativ 
xujjatlar,  o‘rta  maxsus  kasb-hunar  ta'limi  mazmuni,  kasb-hunar  kollejlarini 
boshqarish, pedagogik  mahorat  va  pedagogik  bilimdonlik  tushunchasi,  pedagogik 
faoliyatning  o‘ziga  xosligi,  kasbiy  bilimlar,  pedagogik  qobiliyatlar,  pedagogik 
texnika  va  uni  shakllantirish  usullari,  muloqat  madaniyati  va  o‘qituvchi 
faoliyatining  psixologiyasi,  o‘quv-tarbiyaviy  ish  jarayonida  o‘qituvchilarning 
pedagogik  muloqat  mahoratini  tahlil  qila  olish  va  uni  amalga  oshirish  yo‘llarini 
bilishi, pedagogik texnologiya, zamonaviy pedagogik texnologiyaning afzalliklari, 
ularning  qo‘llanish  va  tavsifi,  o‘quv  jarayonining  asosiy  kom‘onentlari  va 
bosqichlari  haqida,  o‘quv  jarayonini  takomillashtirish,  pedagogik  texnologiyani 
didaktik  loyihalashtirish,  ta'limda  axborot  texnologiyalari,  O‘rta  maxsus  kasb-
hunar ta'lim muassasalarida ta'limni tashkil etish shakllari, usullari, vositalari, O‘rta 
maxsus  kasb-hunar  ta'lim  muassasalarida  kichiq  mutaxassis  tayyorlashga  davlat 
tomonidan  qo‘yilgan  talablar,  umumkasbiy  fanlarni    o‘qitish  metodikasi,  O‘rta 
maxsus  kasb-hunar  ta'limi  tizimida  ishlab  chiqarish  ta'limi  metodikasi,  ishlab 
chiqarish  amaliyotlarini  o‘tkazish  metodikasi,  kasb  ta'limi  didaktikasi  va 
metodikasi  asoslari,  o‘qituvchining  o‘quv-uslubiy  hujjatlari,  kasbiy  bilim, 
ko‘nikma  va  malakalarni  o‘zlashtirishi  va  nazorat,  zamonaviy  ta'lim 
texnologiyalari haqida tasavvurlarga ega bo‘lishi nazarda tutiladi; 
1.1.Fanning maqsad va vazifalari.   
Bo‘lg‘usi  o‘qituvchilarning  hozirgi  zamon  pedagogika  fanining  nazariy 
asoslari bilan qurollantirish: ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖ni amalga oshirish 
sharoitida  o‘quvchilarni  ma'naviy-ahloqiy  tarbiyalashda  ta'lim  samaradorligini 
oshirish uchun ularda zarur ko‘nikmalarni hosil qilish: bo‘lg‘usi o‘qituvchilarning 
pedagogik  tafakko‘rini  shakllantirish  negizini  yaratish:  pedagogik  fikrlash 
qobiliyatini  tarkib  to‘tirish:  ta'limning  pedagogik  qonuniyatlari  hamda 
tamoyillariga  mos  holda  tegishli  qarorlar  qabul  qilish:  korrektsion  (maxsus) 
pedagogik  asoslarni  tushunish:  Farobiy,  Beruniy,  Ibn  Sino,  Yusuf  Hos  Hojib, 
Alisher  Navoiy,  Abdulla  Avloniy,  Yan  Amos  Komenskiy,  K.D.Ushinskiy  va 
boshqa mutaffakirlarning ta'limiy, ahloqiy qarashlarini, umumbashariy qadriyatlar, 
―Qur'onu  Karim‖,  ―Hadisu  Sharif‖dagi  umuminsoniy  va  ma'naviy  ahloqiy 
tamoyillarini  o‘rganish;  hozirgi  zamon  texnologiyalarini  bilish  hamda  ularni 
amaliyotda qo‘llay olishdan iborat.       

 

1.2  «  Pedagogika  nazariyasi  va  tarixi»  fanidan  bilim  va  ko‘nikmalarga 
qo‘yiladigan talablar 
     «Pedagogika  nazariyasi  va  tarixi  »  o‘quv  fanini  o‘rganish  jarayonida   
quyidagi  pedagogik  tushunchalarni  bilish  va  ko‘nikmalarga  ega  bo‘lish 
zarur: 

 
ta'lim-tarbiya  ishlarini  mustaqillik  g`oyalaridan  foydalanilgan  qolda 
pedagogik qonuniyatlar va tamoyillarga uyg`un qolda o‘tkazish;  

 
pedagogik  faoliyatni  rejalashtirishda,  yaqin,  o‘rta  davrni  va  istiqbolni  ko‘zlab 
maqsad, vazifalarni belgilash; 

 
amaliyotda  o‘itish  hamda  ma'naviy-axloqiy  tarbiyalashning  asosiy 
shakllarini qo‘llash; 

 
amaliyotda      o‘qitish      va      ma'naviy-axloqiy      tarbiyalashning      qulay 
metod  va  vositalarini  qo‘llash,  ma'lum  vaziyatlarda  ulardan        tog`ri 
foydalana olish; 

 
ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Sharq va g`arbning 
ilg`or pedagogik tajribalaridan foydalangan holda tashkil etish; 

 
oquvchilar  jamoasini  o‘z      oldiga      qo‘ygan      vazifalarni      to‘g‘ri 
bajarilishini tashkil etish; 

 
shaxs  faoliyati va xulqini rag`batlantirib borish; 

 
pedagogik vaziyatlar, ta'lim va tarbiya natijalarini tahlil eta olish, jamoani   
o‘rganish;    o‘zlashtirmaslik  sabablarini,      kamchiliklarni      aniqlash      va   
ularni   bartaraf   etish   uchun samarali tadbirlarni belgilash;  

 
o‘z bilimini oshirib borish, amaliyotda pedagogika fanidagi yutuqar, 
ilg`or  tajribalardan  foydalanish,  qulay  pedagogik  tadqiqotlar 
o‘tkazish, pedagogik faoliyatda yuzakichilik va bir qoli‘da ishlashga 
yo‘l qo‘ymay, ishga ijobiy munosabatni namoyon etish;   

 
guruh            rahbari            va            tarbiyachi-murabbiy            vazifalarining 
samaradorligiga erishish, tashqi ta'lim, ota-onalar, mahalla, jamoatchilik, 
bilan o‘z-o‘zini boshqarishni tashkil etish. 
1.3. « Pedagogika nazariyasi va tarixi » fanining boshqa fanlar bilan aloqasi.  
           Pedagogika  nazariyasi  va  tarixi  fani  –  falsafa,  iqtisod,  O`zbekistonda 
demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti,  siyosatshunoslik,  madaniyat-
shunoslik,  sotsiologiya,  psixologiya,  huquqshunoslik,  mantiq,  etika  va  estetika, 
ma'naviyat  va  ma'rifat  asoslari,  O`zbekiston  tarixi  o`quv  fanlarini  o`qitish 
metodikasi maktab gigienasi va fiziologiyasi, o`zbek va rus tillari kabi fanlar bilan 
o‘zviy aloqada o`rganiladi.  
               
 
 
 
 
 
 

 

 
2.Fanning mazmuni

                          
                                        Ma`ruza №1 
Mavzu: Kadrlar tayyorlashning milliy modeli
.
 O‘zbekiston Respublikasida 
 ta‘lim sohasidagi islohotlar. 
  
 
O‘zbekiston  Respublikasida  ta‘lim  sohasidagi  islohotlar.  Ta‘lim  to‘grisidagi 
qonun va uning mohiyati, mazmuni. 
O‘zbekiston  Respublikasida  kadrlar  tayyorlashning  milliy  modeli  va  uning 
asosiy tarkibiy qismlari;   
Uzluksiz  ta'lim  tizimi  va  turlari.Pedagoglik  (o‘qituvchi-muallim,  tarbiyachi-
murabbiy)  kasbi.  pedagoglik  kasbining  paydo  bo‘lishi  va  ravnaq  to‘ishi.  Sharq 
mutafakkirlari  (Al-Xorazmiy,  Abu  Nasr  Forobiy,  Abu  Rayhon  Beruniy,  Abu  Ali 
Ibn Sino, alisher Navoiy va boshqalar) va o‘arb pedagoglari jamiyatda pedagoglik 
kasbining tutgan o‘rni haqida. o‘qituvchi-bakalavrning asosiy vazifalari, burch va 
mas'uliyatlari.Pedagogik  mahoratni  egallash  yo‘llari.  Abu  Nasr  Forobiy,  Abu 
Rayhon  Beruniy, Abu  Ali  Ibn  Sino, Alisher  Navoiy, Yan  Amos  Komenskiy, Lev 
Tolstoy,  hamza  o‘akimzoda  Niyoziy,  Abdulla  Avloniy  kabi  buyuk 
mutafakkirlarning ilmiy salohiyati va pedagogik madaniyati. Ularning pedagogika 
fani  va  maorif  rivojiga  qo‘shgan  hissasi.  hozirgi  sharoitda  o‘qituvchi-murabbiy 
shaxsiga  qo‘yilgan  talablarning  ortib  borishi.  O‘zbekiston  Respublikasi  xalq 
o‘qituvchisi-Pedagogik  mahorat  ustasi.
 
Ўзбекистон  Президенти  И.А.Каримов 
ўқитувчи  бурчи,  маъсулияти.  Инсонпарварлиги  ва  унинг  баркамол  шахсни 
шакллантиришдаги  ўрни  ҳақида.(  ―Баркамол  авлод  –  Ўзбекистон 
тараққиётининг пойдевори‖ асарида ) 6 соат 
 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
                                        Ma`ruza №2 
 
Mavzu: Pedagogika fanining predmeti , maqsad va vazifalari 
 
Pedagogika  ijtimoiy  fan  sifatida.  Uning  jamiyat  taraqqiyotida  tutgan  o‘rni, 
rivojlanish bosqichlari va ilmiy-nazariy, amaliy istiqbolni belgilash vazifalari. 
Pedagogika  fanining  asosiy  kategoriyalari  va  tushunchalari  tarbiya,  ta'lim 
o‘qitish, o‘qish), ma'lumot, bilim, ko‘nikma va malakalar, rivojlanish. 
Pedagogika 
fanining 
tuzilishi. 
Pedagogika 
fanining 
tarmoqlari. 
Pedagogikaning  falsafa,  sotsiologiya,  psixologiya,  fiziologiya,  meditsina  va 
boshqa insonshunoslik fanlari bilan aloqasi. Pedagogika fanlari tizimi. 
Asosiy  pedagogik  jarayonlar  va  ularning  bir  butunligi,  pedagogik 
jarayonlarni  tadqiq  qilishning  o‘ziga  xos  xususiyatlari.  Ilmiy  pedagogik 
tadqiqotlarning nazariy va amaliy jihatlari. 
Pedagogika  fanining  ilmiy-tadqiqot  metodlari  va  ularning  tavsifi.  Nazariy 
tadqiqot  metodlari  qiyosiy-tarixiy  tahlil,  qiyosiy  taqqoslash,  umumlashtirish, 
modellashtirish  va  boshqalar.  Amaliy  tadqiqot  metodlari  ilmiy  kuzatish,  suhbat, 

 
10 
intervyu,  so‘rovnoma,  test,  reyting,  statistik  tahlil,  hujjatlar  taxlili,  ilmiy  tajriba, 
ilmiy  tajriba  sinovi  (tabiiy,  laboratoriya,  amaliy  va  boshqalar).  Tajriba  —  sinov 
ishlari va ularni kuzatish metodikasi. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 
      
 
  Ma`ruza №3 
                     
                             
Mavzu: 
  
Shaxsning
    
rivojlanishi
 ,   
tarbiyasi va
 
Ijtimoiylashuvi
 
 
Pedagogik  antro‘ologiya.  Shaxs  haqida  tushuncha.  Individ  —  shaxs,  shaxsning 
o‘ziga xosligi. 
Shaxs  haqida  tushuncha,  individ,  shaxs,  individuallik.  Shaxs  rivojlanishining 
biologik va ijtimoiy asoslari hamda jihatlari. Shaxs rivojlanishi va tarbiyasining o‘zaro 
uyg‘unligi. 
Bola  shaxsi  —  tarbiya  ob'ekti  va  sub'ekti  sifatida.  Shaxs  faoliyati.  O‘quvchi-
yoshlarni yosh xususiyatlariga ko‘ra davrlarga bo‘lish. 
Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning shakllanishi. Ўзбекистоннинг ривожланишининг 
маънавий-ахлоқий негизлари Президентимиз И.А.Каримовнинг асарларида ўз 
аксини топганлиги   (Юксак маънавият – енгилмас куч асари)  6 соат. 
 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 
                                              Ma`ruza №4 
 
 
Mavzu: 
 
Didaktika
  
ta'lim
  
nazariyasi sifatida. 
  
 
Ta'lim  va  o‘qitish  nazariyasi  (didaktika)-Pedagogika  fanining  tarkibiy  qismi 
hamda  ma'lumotli  bo‘lish  —  ma'naviy-amaliy  faoliyat  jarayoni  sifatida.  Uning 
jamiyatda  tutgan  o‘rni.  Didaktikaning  vazifalari  va          ahamiyati,          asosiy     
tushunchalari.   hozirgi     davr     didaktika    rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari 
(kontse‘tsiyasi). Uzluksiz ta'lim kontse‘tsiyasi. O‘rta maxsus va kasb-hunar ta'limi 
kontse‘tsiyasi.  Rivojlanuvchi  va  tarbiyalovchi  ta'lim  kontse‘tsiyasi.  Uni  hozirgi 
davr  pedagogikasida  amalga  oshirishga  turlicha  yondashuvlar.  O‘quv  jarayonini 
«texnologiyalashtirish»  kontse‘tsiyasi.  Uning  ijobiy  va  salbiy  tomonlari.  Hozirgi 
davr  didaktikasi  tizimlari  (an'anaviy  va  «zamonaviy»).  hozirgi  davr 
pedagogikasida 
ta'lim 
paradigmalari 
an'anaviy-konservativ, 
ilmiy, 
insonparvarlashgan (mantiqiy), ratsionalistik (bixevioristik), texnokratik, ezoterik. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №5 
 
MavzuTa'lim
  
tamoyillari
  
, qonuniyatlari 
 
 
Ta'lim jarayoni mohiyati. Ta'lim jarayonining yagona tizim sifatida tasnifi. 

 
11 
Ta'lim  borliqni  bilishning  o‘ziga  xos  shakli  sifatida.  O‘qitish  va  o‘qish 
jarayonlari  tavsifi,  ularning  ta'lim  jarayonidagi  o‘zaro  aloqasi.  Sharq  (al-Forobiy, 
Beruniy, Ibn Sino) va G‘arb mutafakkirlarining gneseologik g‘oyalari (qarashlari) 
ta'lim  jarayonining  asosi  sifatida.  Ta'lim  jarayonida  o‘zaro  aloqa  va  bolalarning 
rivojlanishi.  O‘qitishning  ta'limiy,  tarbiyaviy  va  rivojlantiruvchi  vazifalarining 
birligi. 
O‘quvchi-yoshlarning 
o‘quv 
faoliyati 
va 
uning 
tuzilishi. 
Tarbiyalanuvchilarning  reproduktiv  va  ijodiy  bilish  faoliyati.  Bilimlarni 
o‘zlashtirish, malaka va ko‘nikmalar jarayoni hamda shaxsning rivojlanishi. Ta'lim 
jarayonini tashkil qilishda tarbiyachilar yo‘l qo‘yadigan xatolar va ularning oldini 
olish. 
Ta'lim  qonuniyatlari  va  tamoyillari.  Ularning  psixologik  va  fiziologik 
asoslovi. Sharq mutafakkirlari ta'lim tamoyillari haqida. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №6 
 
MavzuTa'lim mazmuni
 
va
  
mohiyati
  
 
Ta'lim – tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli  usuli ekanligi. Ta'lim 
-  o‘quvchilar  bilan  muloqotga  kirishish  jarayoni.  Ta'lim  o‘qituvchi  tomonidan 
boshqariluvchi o‘ziga xos anglash jarayoni. Ta'limning mohiyati savodga o‘rgatish 
yoki  boshqa  har  qanday  o‘quv  faniga  o‘rgatishdagi  kabi  o‘qitayotgan  odam  va 
o‘qiyotgan  odamning  pedagogik  munosabatlarida  ifoda  etilishi.  Ta'lim  –  bu 
boshqariladigan  bilim  olish,  ijtimoiy-tarixiy  tajribalarni    o‘zlashtirish,  shaxsni 
shakllantirish  asosini  tashkil  qiluvchi  u  yoki  bu  faoliyat  ko‘nikmasini  egallash, 
takrorlash sodir bo‘ladigan jarayon. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10.  
 
                                                     Ma`ruza №7 
 
          
MavzuTa'lim
 
usullari
 
va
 
vositalari
  
 
Ta'lim  metodlari  va  usullari  haqida  tushuncha.  hozirgi  zamon  didaktikasi  va 
xususiy metodikasida ta'lim metodlarini tavsiflashga turlicha yondashuvlar. Ayrim 
ta'lim  metodlarining  tavsifi.  Sharq  mutafakkirlari  (Forobiy,  Xorazmiy, 
Beruniy,IbnSino  va  boshqalar)  ta'lim  metodlari  haqida.  Turli  yosh  guruhlarida 
ta'lim metodlarini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari. 
Ta'lim  mazmunining  o‘ziga  xos  xususiyatlari  va  o‘quvchilarning  bilish 
faoliyati,  rivojlanish  darajasiga  ko‘ra  ta'lim  metodlarini  faollashtirish      yo‘llari. 
Ta'lim  metodlarini        takomillashtirish.  pedagogika  tajribasida  ta'lim  metodlari 
samaradorligini oshirish yo‘llari.  
Ta'limning  texnikaviy  vositalari,  kom‘yuterlar  va  turli  audiovidual  vositalardan 
foydalanish  imkoniyatlari.  Оммавий  ахбарот  воситалри,  интернет  тармоғи 
орқали мамлакатимизда маънавий-маърифий соҳаларида ислоҳатлар ҳақида 
маълумотлар тўплаш ва уларни тахлил қилиш  6 соат 
 

 
12 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling