Reja: L formal mantiq


Download 1.96 Mb.
bet7/9
Sana17.02.2023
Hajmi1.96 Mb.
#1204860
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Masala va topshiriqlar


I Quyidagi mantiqiy formulalarni DNSh va KNSh ko'rinishga keltiring,
2 )
4)
g)
Igg

2. Quyidagi mantiqiy mulohazalar uchun mantiqiy formulalarni quring, 1 ) Agar dvigatelning quvvati oshirilsa, u holda ishonchlilik oshadi.

 1. Agar texnik shartlar o'zgarsa, u holda dvigatelning quvvati o'zgaradi,

 2. Agar dvigatelning quvvati oshirilmasa, u holda ishonchlilik oshmaydi yoki texnik jihatdan o zgarmaydi.

 3. Agar dvigatelning quvvati oshirilsa, u holda ishonchlilik oshadi yoki texnik jihatdan o'zgaradi.

 4. Voyaga yetgan shaxslarning mehnatga Iayokatsiz va moddiy yordamga muxtoj bulgan ota-onani yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlashi, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluv qaroriga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ni jami bo'lib uch oydan Olüq muddat mobaynida to'lamasligi, - eng kam oylik ish haqining ellik

Igg
baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud Olti oygacha qamoq bilan jazolanadi,

 1. Davlat muxofa.msîga olingan tarix yoki madanîyat yodgorliklarini qasddan nobud qilish, buzish yoki ularga shikast yetkansh shunday xamkatlar uchun ma'murły jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, - eng kam oylik ish haqining ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha ahloq tuzatislî ishlari yoxud Olti oygacha qamoq bilanjazolanadi,

 2. Davlat muxofazasiga olingan tarłx yoki madaniyat yodgorliklarini qasddan nObud qilishș buzish yoki ularga shikast yetkazish ko'p miqdorda zarar yetkazilishiga sabab bo'lsa, - eng kam oylik islî haqining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadî,

 3. Shaxs tirikligida uning roziligini olmasdan turib yoki o'lganidan keyin yaqin qarindoshlarining roziligisiz ilmiy ishlar yoxud ta'lim ishlari uchun transplantasiya qilish yoki buzilmaydigan hołda saqlash (konservasiya) maqsadida murdaning a'zolari yokî to'qimalarîni ajratîb Olish - eng kam oylîk Ish haqłnîng yigîrma besh baravandan ellik baravarigacha miqdorida jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha ahlok tuzatish ishlari bilanjazolanadi.

 4. Tuhmat qilish, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydîrmalar tarqatish, shunday xarakatlar uchun ma'murîy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, - eng kam oylik ish haqining yigirma besh baravangacha miqdorda jarima yoki ikki yilgacha allloq tuzatish ishlari yoxud uch oygacha qamoq bilanjazolanadi.

 5. Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan matnda yoxud ommaviy axborot vosîtalarî orqali tuhmat qîlîsh - eng kam oylik ish xaqłnîng yigirma besh baravmidan ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha ahloq tuzatish ishlari yoxud uch oydan Olti oygacha qamoq yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

3, Agar - abituriyent» i V+«Axmad huliat topshîrishga haqli», «lxtiyoriy abituriyent hujjat topshirishga haqli» mulohazaga mos mantiqiy formulani quring,

 1. Aytaylik quyidigi atributlar mavjudl

Rang: ko'k—l, yashiI—2, qîziI—3ž',
Shakl: ana, l=kvadrat, 2=to'11burchak};
O'lchov: l=kattaț;
Vazn: l=og'irg•,
Yemoqga mo'ljallanganlik darajasi: mo'ljallangan, yemoqga mo'ljallanmaganž; -Berilgan sinflar:
al=olma; a2=to'P', a3=ko 'taradigan tosh; a4=banan; - Berilgan qoidalar:

  1. ) (X2-oj ACA'5-0)

  2. (12=0)

  3. (12=0) —a2;

  4. (Xl=0) A (712=2) A(X5-O) 004;

  5. (X2-0) A(X5-O) v (12-1) IX2-2)

  6. (712=0) A

  7. (112=0) v (Xl=2) AIX3=l) v (Xl=0) cw=l)

  8. (Xl=2) A v IXI=3) (12=0) 1 - 8 - qoidalarning chin yoki yolg'on ekanligini aniqlang.

 1. Quyidagi predlkatlar mantiqi formulalarini deyarli normal shaklga keltiring:

I) VxByF(x,y) 4-+ (Axlt(x) —+3.xP2(x) ,


  1. VxQ(r) —+2rCXx)•,

  2. v v Q(x)); 14) ax)).

15) -+ B(r)))-

 1. Quyidagi predikatlar mantiqi formulalarini DNSh yoki KNSh shaklga kelliring:

;
I I) Ax(LXx) —Y VxQ(x);
12) YxP(x) A Vxax) 4--> A ax));
1 3)
14 )
15)

 1. Quyidagi keltłrilgan mulohazalarnî birinchî tarîîbli predikatlar ko'rinîshîga keltiring:

l) Filialning har talabasi ingliz yoki nemis yoki fransuz tilini o'rganadi, 2) Filialning barcha talabalari ingliz, nemis va fransuz tilini o'rganadi.
3) Filialning barcha talabalari o'zbek, ingliz va rus tillarini o'rganadi. 4) Ba'zî qurîlmalar osslllograflar bilanjihozlangan,

 1. Har bir odam dam oladi.

 2. Ba'zi odamlar dam oladi-

 3. Bironta odam dam olmaydi.

 4. Topshîriqni bajargan barcha ishchîlar mukofotlandilar,

 5. Topshinqlarni bajargan ba'zi bir talabalarga imtihonga kirishga ruxsat berildi.

 6. Topshiriqlami bajarłnagan birorta talabaga imtihonga kirishga ruxsat berilmadî.

 7. Ba'zi bir talabalar 2017 yilda ingliz tilidan imtihonda qatnashdi.. 12) Ingliz tilidagi imtihonda qatnashgan har bir talaba uni topshiradi.

 1. Birorta ham olma shirin emas-.

 2. Barcha archa yashil rangli.

 3. Barcha snîlar orasicla manfiy sonlar mavjud.

 4. Ixtîyoriy aksiya qimmatlî qog'oz hîsoblanadi.

 5. Barcha sut emizuvchilar hayvon yoki inson hisoblanadi,

 6. Maktabni yoki kolle'ni yoki liseyni bitirgan har bir inson oliy ta'lim muassasiga xuÎiat topshirishga haqli.

 7. Har bir silindrning ustida kub turibdi.

 1. Quyidagi mantîqiy mulohazalar berilgan:

l ) Umumiy fakt: (V m) Inson (m)sAbituriyent

  1. Xususiy fiikt: Inson (Axmad),

  2. Xulosa: Abituriyent (Axmad).

Quyidagi mantłqîy xulosa qanday qiymat qabul qîladi:
((V Inson (Axmad)sAbituriyent (Axmad).

 1. Aytaylik M — odamlar to lplami, Quyidagi predikatlar berilgan bo Ilsin:

Otasi (m l,m2) clîin bo'ladi, qachonki agar ml shaxs m2 shaxsning Otasi bo'lsa va Erkak (m) chin bo'ladi, qachonkî m — erkak bo'lsa, va Erkak On) yolg'on bo'ladi, qachonki m — ayol bonsa- Quyidagi predikatlarning chinligini aniqlang]

l) (V m I 2) (Vłnl,m2 ) (Otasi
3) (V ml
A ErkakOn I
10, Aytaylik M — odamlar to'plami.. Quyidagi qarindoshlik munosabatlari uchun predikallarni tuzing: Aka (ml ,m2), Xola (ml,m2), Opa (ml,m2), Singil (m I un2), Tog'a Onl ,nj2) va va ushbu predikatlarning chinligini aniqlang,
1 1 Quyidagi muloxazalarni birinchi tafiibli predikatlar ko'rinishida tasvirlang:
I ) barcha talabalar (X) o'zbek tilini (P)o'rganadilar;

 1. birota talaba (X) a'lochi (P) emas;

 2. ba'zi bir talabalar (X) ingliz tilini (P) biladi;

 3. ba'zi bir talabalar (X) ingliz tilini (P) bilmaydi;

 4. barcha talabalar (X) va o'qituvchilar (U) o'zbek tilini (P) o'rganadilar;

 5. birorta talaba (X) va o'qituvchi (U) sutemizuvchimas (P) hisoblanmaydi. 7) ba?zi bir talabalar (X) va o'qituvchilar (U) ingliz tilini (P) biladi; 12, Quyidagi fáktlar berilgan:

l:faki.• Xodim ishlab chiqarish qoidasini buzdi; 2-fakt.' Xodim mahsulotni saqlash qoidasini buzdi; 3-fukt: Xodim mahsulotni tashish qoidasini buzdi.
Ushbu faktlardan tuzilgan quyidagi qoidaga mantlqiy formulani quring,
Qoida: Agar xodim ishlab chiqarish, mahsulotni saqlash va mahsulotni tashish qoidalarini buzsa, u holda u ishdan IN)' shatiladi.
13, Quyidagi faktlar berilgan:
1-fakr-• Talaba sababsiz dars qoldiradi;
2:fakL' Talaba darsga kechikib keladi•
3-fakt.' Talaba barcha fanlardan qoniqarsiz baho oladi.
Ushbu faktlardan tuzilgan quyidagi qoidaga mantiqiy formulani quring.
Qoida: Agar talaba dars qoldirsa va darslarga kechikib kelsa yoki barcha fanlardan qomqarsiz baho olsa, u holda u talabalar safidan chiqarlladi, 14, Quyidagi qoida mavjud:
« Ushbu qutidagi barcha geometrikfigura/ar uchburchaklar»;
Kuzatish natijasi quyidagicha:
« Bufigurular uchbnrchaklar»v•
Abduktiv xulosalashdan foydalanib xususiy holat -sababni aniqlang?
15. Quyidagi qoida mavjud:
«Axmedov sutemizuvchi »;
Kuzatish natijasi quyidagicha:
«Barcha odam/ar sutemEuvchi
Abduktiv xulosalashdan foydalanib xususiy holat -sababni aniq1ang2
16, Berilgan x; y, x: Axmedov -talaba; y: Axmedov -o'qiydi; liiduktiv xulosalashdan foydalanib R; ni toping?
17. Berilgan x; y, x: Axmedov -odam; y: Axmedov -sutemizuvchi; liiduktiv xulosalashdan foydalanib R: ni toping?
192

Download 1.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling