Reja: L formal mantiq


Download 1.96 Mb.
bet8/9
Sana17.02.2023
Hajmi1.96 Mb.
#1204860
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7-ma'ruza uchun testlar


I, Formal mantiq haqidagi fan, ya'ni har biq aniq holatda tajribaga murojaat qi masdan, faqat qonunlar va fikrlash qoidalarini qo'llash natijasida oldindan o'rnatilgan va chinligi tekshirilgan bilimlardiľ

 1. xulosalash qiymatlari qonunlari;

 2. fikrlash qiymatlari qonunlari;

 3. faktlarning asoslari qonunlari;

e) bo'laklash qiymatlari qonunlari,
2, Formal mantiq . , iborat:

 1. an'anaviy mantiq va matematik mantiqdan;

 2. an'anaviy mantiq va tizimli mantiqdan-,

 3. an'anaviy mantiq va texnik mantiqdan;

e) noan'anaviy nĽłntiq va matematik mantiqdan
3, Butunni qism elementlarga ajratishda ularnmg har bicini alohida qaraydigam mantiqiy usul-bu, .

 1. tahlil;

 2. sintez;

 3. induksiya;

e) deduksiy.

 1. Tahlil natijasida olingan barcha ma'lumotlar birlashmasi-bu,.

  1. sintez;

  2. tahlil;

  3. induksiya;

e) deduksiy.

 1. Fikrning hugusiylikdan umumiylikga, qator faktorlardan qonunga harakat jarayoni-bu...

  1. induksiya;

  2. tahlil;

  3. sintez;

e) deduksiy.
6, Fikľníng umumiylikdan hususiylikga, qonundan alohidalikning namoyon bo'lishiga hatakat jarayoni-bu- , , - ,

  1. deduksiy;

  2. tah.lil;

  3. sintez;

e) abstraktlashtirish,
6, Fikming umumiylikdan hususiylikga, qonundan alohidalikning namoyon bo'lishiga haliikatjarayoni-bu-. deduksiy, abstľaktlashtirish;
194
sintez; induksiya.
7, Barcha făktorlar majmuidan voz kechish va qandaydîr bitîa savolga e'tîborni qamtish -bu.

  1. abstraktlashtirislr,

  2. tahlil;

  3. sintez;

e) induksiya.
g Biror sharoitda ikkita hodisaning osxshashligidan boshqa sharoitda ham ushbu hodisalaming o'xshashligi haqida xulosa clîiqrish qoidasi-bu..

 1. analogiya:,

 2. abstraktlashtirish:,

 3. sintez;

e) induksiya.

 1. Hodisalar, jarayonlar va obyektlarning o'xshashligi yoki farqliligini qandaydir belgîlar asosida o'rnatish -bu,

  1. taqqoslash;

  2. analogiya:,

  3. sintez•,

e) abstraktlashtirish,

 1. Predikatlar mantiqi elementar mulohazani -qismlarga bo'ladi.

  1. subyekt va predikat•,

  2. talllil va sintez•,

  3. mavjudlik va umumiylik;

e) mavjudlik, umumîyllk va konyunksiya.
1 1.mulohazada bim narsa haqida nimadir tasdiqlaydi, — bu subyektni tasdiqlash,

 1. subyekt; predikat•,

 2. tahlil; sintez:,

 3. mavjudlik; umumiylik;

e) induksiya:, deduksiya.
12. «Zarrux-talaba» mulohazasida «Zarrux» w., «talaba»

 1. subyekt•, predikat;

 2. talllil; sintez;

 3. mavjudlik; umumiylik;

e) induksiya:, deduksiya.
12 M to'plamda aniqlangan va ț110ț to'plamdan qiymat „qabul qiluvChi bir joylî predikat deb aytiladi,

 1. bir argumentli funksiyaga:,

 2. ko'p argumentli funksiyaga;

 3. ikki argumentli funksiyaga;

e) bir argumentli P 2 (x) funksiyaga.
13. Agar M to'plamda aniqlangan - bo'lsa, u aynan deb aytiladi.

 1. P(s) predikat uchun Ir = M ; chin;

 2. P(X) predikat uchun Ip chin; C) PO) predikat uchun Ip = Mp; yolg'on;

e) P(x) predikat uchun Ip < My ; yolg'on.
14, Ko'p joyli predikat aniqlaydi.

 1. predmetlar orasidagi munosabatni;

 2. predikat uchun

 3. predikat uchun = M, ,

e) predikat uchun Ip < AID

 1. M —Ml to'plamda aniqlangan va {1, o} to'plamdan qiymat qabul qiluvchi .ikki joyli predikat deb aytiladi-

  1. ikki argumentli Pix,y) funksiyaga;

  2. ikki argumentli funksiyaga;

  3. ikki argumentli x: —s x: runksiyaga;

e) ikki argumentli P(xS) funksiyaga.

 1. Berilgan M to' plamda aniqlangan P(x) va Q(x) predikatlarning deb. raqat va faqat xeM ning qiymatlarida P(x) va bir vaqtda chin qiymat qabul qilgandagina chin qiymat qabul qilib, qolgan barcha hollarda yOlg'on qiymat qabul qiluvchi yangi predikatga aytiladi.

  1. konyutlksiyasi;

  2. dizyunksiyasi;

  3. implikarsiyasi;

e) ekvivalensiyasi.

 1. PO) : « r-Fariza-bakalavriat» va QCx) : -Fariza-magistrant» predikatlar uchun -Fariza-bakalavriat va magistrant»: predikatlar mos keladi va uning chinlik sohasi , iborat bo'ladi.

  1. konyunksiyasi P(x) A - bo'sh to'plamdan;

  2. dizyunksiyasi - bo'sh to'plamdan;

  3. implikarsiyasi - bo'sh to'plamdan;

e) ekvivalensiyasi - bo'sh to'plamdan.

 1. Berilgan M to' plamda aniqlangan pox) va Q(x) predikatlarning deb. faqat va faqatgina x EM ning qiymallarida aniqlangan P(s) va yolg'on qiymat qabul qilganda yolg'on qiymat qabul

ayti adi dizyunksiyasi; implikarsiyasi;
1%
konyunksiyasi; ekvivalensiyasi,

 1. PO) : « s-Fariza-bakalavriat» va QCx)t «x -Fariza-magistmnt» predikatlar uchun «x -Fariza-bakalavriat yoki magistrant»: predikatlar mos keladi va uning chinlik sohasi ihorat bo'ladi

  1. dizyunksiyasi U/v to'plamdan;

  2. konyunksiyasi PU) A Ule tołplamdan,

  3. implikarsiyasi - bo'sh to'plamdan;

e) ekvivalensiyasi PO) I-I le - bo'sh tolplamdan,

 1. Faqat va faqatgina x EM lar uchun birvaqtda PO) chin qiymat va QCx) yolg'on qiymat qabul qîlganda yolg'on qîymat qabul qilib, qolgan hamma hollarda chin qłymat qabul qîladigan yangi predîkatga P(x) va QIx) predikatlarning , deb aytiladi,

  1. implikarsiyasi',

  2. dizyunksiyasi•,

  3. konyunksiyasî;

e) ekvivalensiyasi.
2 L Har qanday x EM uchun P(x) chin vaaks hołda yolg'on qiymat qabul qiluvchî mulohaza ifodasi to 'g'ri yozilgan javobni kolrsating?

Download 1.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling