“Озиқ-овқат технологияси” кафедраси 5321000 – “Озиқ овқат технологияси йўналиши учун


Download 103.89 Kb.
bet1/4
Sana08.08.2020
Hajmi103.89 Kb.
  1   2   3   4

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

“Озиқ-овқат технологияси” кафедраси


5321000 – “Озиқ - овқат технологияси йўналиши учун
«Ёгларни кайта ишлаш технологияси» ФАНИДАН


ТЕСТ ТОПШИРИҚЛАРИ


Кафедра мудири:


Катта ўқитувчи: Хамроқулова М.Савол


Тўғри жавоб

Муқобил жавоб

Муқобил жавоб

Муқобил жавоб

1

Физик-кимёвий жараёнларга қайси рафианция усуллари киради?

* Гидратация, ўтасовутиш, нейтраллаш, ювиш, қуритиш

Оқлаш, дезодорациялаш, дистилляцияли рафинация

Тиндириш, центрифугалаш, фильтрлаш.

Нейтраллаш, тиндириш, ювиш қуритиш

2

Мойларни гидратлаш жараёнида мойдан нима ажратиб олинади?

* Фосфатидлар

Эркин ёғ кислоталари

Ҳамрох моддалар

Витаминлар

3

Қуйидаги формулалардан фосфатидларни умумий формуласини кўрсатинг

* CH2OCOR1

CH –OCOR2


O-

CH2-OP – O

OX+


СН2-ОН

СН-ОН
СН2-ОНCH3-CH2-OH

СН2-ОCOR1

CH – OCOR2


СН2-ОCOR1

4

Форпресс усулида олинган пахта мойидаги фосфатидлар миқдори қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* 1,06  1,63 %

1,43 2,84 %

1,5  2,6 %

1,5  3,0 %

5

Гидратация жараёнида гидратловчи агент миқдори қанча олинади?

* 0,5 % дан 6 % гача


0,5 % дан 2 % гача

1 % дан 7 % гача

0,32 % дан 3 % гача

6

Ишқорий рафинация жараёни нима учун олиб борилади?

* Эркин ёғ кислоталарни ажратиб олиш учун

Хид ва таъм берувчи моддаларни ажратиш учун

Фосфатидларни ажратиб олиш учун

Ранг берувчи моддаларни ажратиб олиш учун

7

Рафинация - бу нима?

* Рафинация – бу ёғларни аралашма ва ҳамрох моддалардан тозалаш

Рафинация – бу ёғдаги мумсимон моддаларни ажратиш

Рафинация – бу ёғлардаги фосфатидларни тозалаш

Рафинация – бу ёғларни оқлаш

8

Озиқ-овқат учун ишлатиладиган ёғнинг кислота сони неча мг КОН дан ошмаслиги керак?

* 0,20,3 мг КОН

0,50,8 мг КОН


0,41,5 мг КОН

1,02,5 мг КОН

9

Оч рангли ёғлар учун ишқорнинг ортиқча % миқдори қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* 550 %

100200 %

2575 %

50100 %


10

Рафинация жараёнида пахта мойини нейтрализациялашнинг бошланишида ёғ ҳарорати қанча бўлади?

* 2025 оС

3035 оС

1520 оС


5060 оС


11

Нейтралланган мойни қуритилгандан кейинги намлиги неча %дан кўп бўлмаслиги керак?

*0,050,08 %

0,10,2 %

0,50,6 %

0,30,4 %

12

Нейтралланган ёғни қуритишда ҳарорат ва қолдиқ босим (вакуум) қанча бўлади?

* 9095 оС, 40 50 мм.сим.уст

100130 оС, 15 20 мм.сим.уст

8085 оС, 5 10 мм.сим.уст

6080 оС, 2030 мм.сим.уст

13

Рафинация жараёнининг оҳирги босқичи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* Дезодорация

Қуритиш

Гидрогенлаш

Ювиш

14

Хом ёғ кислоталарининг дистилляциялаш натижасидаги қолдиқ маҳсулоти нима?

* Гудрон

Хом ёғ кислота

Дистилланган ёғ кислота

Соапсток

15

Хом ёғ кислоталарини джистилляциялашдан мақсад

* Ёғ кислоталарини тозалаш

Мойни рафинациялаш

Ёғ кислоталарини хидсизлантириш

Эркин ёғ кислоталарини ажратиш

16

Дистилляция кубида ёғ кислоталари неча оСгача қиздирилади

* 230 – 240 оС

200 – 220 оС

200 – 210 оС

250 – 280 оС

17

Мойларни оқлаш жараёни вақти неча минутдан ошмаслиги керак?

* 30-40 мин

20-30 мин

30-45 мин

25-35 мин

18

Мойларни оқлашдан мақсад нима?

* Ёғлардаги бўёвчи моддаларни йўқотиш

Ёғлардаги ҳамрох моддаларни йўқотиш

Ёғлардаги таъм ва хид берувчи моддаларни йўқотиш

Ёғлардаги эркин ёғ кислоталарни йўқотиш

19

Ёғларни дезодорация қилишдан мақсад нима ?

* Ёғларга ёмон таъм ва хиди берувчи моддаларни йўқотиш

Ёғларни хидини йўқотиш

Ёғларни рангини тозалаш

Ёғдаги эркин ёғ кислотасини ва хидини йўқотиш

20

Ёғларни гидрогенлаш катализаторлари қандай талабларга жавоб бериши керак?

* Катализатор саламасдан осон ажралиши, активлиги юқори бўлиши керак

Активлиги паст, ишлаб чиқариш қуввати ва селективликка эга бўлиши керак

Фақатгина гидрогенизация жараёнини, тезлатиш қобилиятига эга бўлиши керак

Катализатор баҳоси юқори, хом ашё ва материаллар сераб бўлиши керак

21

Гидрогенлаш жараёнинг маҳсулоти нима?

*Саломас

Гудрон

Соапсток

Мой

22

Саломас деб нимага айтилади?

* Қаттиқ ҳолга келтирилган гидрогенизация маҳсулоти.

Чўкмага тушган рафинация маҳсулоти

Дезодорация жараёни маҳсулоти

Қаттиқ ҳолга келган рафинация маҳсулот

23

Маргарин, кулинар ёғлари ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган саломаснинг эриш температураси ва қаттиқлиги қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* 3134 оС; 160-320 г/см

3537 оС; 550-770 г/см

36 39 оС; 540-720 г/см

3236 оС; 520-740 г/см

24

Гидрогенлашда ёғ кислоталарининг таркибини ўзгариши қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* Ле-Л-Ол-С

Ол-Л-Ле-С

Ол-Л-С

Ол-Ле-Л-С

25

Селективлик – бу нима?

* Селективлик – қўшбоғларни танлаб тўйинишидир

Селективлик – босим таъсирида тўйиниш

Селективлик – танлашдир

Селективлик – катализатор табиатидир

26

Турғун катализатор қайси металлар қотишмасидан олинади?

* Ni – Al

Ni – Pt

Ni – Cu

Al - Pd

27

Совун таркибида углерод атом сони нечадан кам бўлса ёғ кислоталарининг тузлари ювиш қобилиятига эга эмас?

* 10 дан кам бўлса

8 дан кам бўлса

6 дан кам бўлса

4 дан кам бўлса

28

Совун қайси эритувчиларда эримайди?

* Диэтил эфир, ацетон, бензин

Сув, бензин, ацетон

Спирт, сув, ацетон

Ацетон, бензин, кислота

29

Маргарин ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган сутнинг кислота сони ва сутдаги қуруқ қолдиқ миқдори қайси жавобда тўғри берилган?

* 21 оТ дан кам бўлиши, 8,0% дан кўп бўлиши керак

25 оТ дан кам бўлиши, 11,0% дан кўп бўлиши керак

15 оТ дан кам бўлиши, 9,0% дан кўп бўлиши керак

18 оТ дан кам бўлиши, 10,0%дан кўп бўлиши керак

30

Юмшоқ маргариндаги ёғ миқдори қайси жавобга тўғри кўрсатилган?

* 60,25 %

82,4 %

61,5 %

65,75 %

31

Сигир сутининг таркибида сув миқдори қанча фоизгача бўлади?

* 8789 % гача

8587 % гача

82 85 % гача

80 85 % гача

32

Сут микрофлораси – нималардан иборат?

* Бактериялар, ачитқилар, моғорлар

Бактериялар, микроорганизмлар

Моғорлар, ачитқилар

Ачитқилар, бактериялар

33

Стерилизация вақтида сут неча градусгача қиздирилади?

* 120 оС

90 оС

150 оС

100 оС

34

Пастеризациялашдаги ҳарорат неча градус бўлиши керак?

* 100 оС

120 оС

80 оС

130 оС

35

Бактерияларни тўла йўқотиш учун қайси усул қўлланилади?

*В. Стерилизациялаш

пастеризациялаш


узоқ пастеризация


қисқа пастеризация


36

Маргарин ишлаб чиқариш операциялари кетма-кетлиги қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* Дозалаш, аралаштириш, эмульсиялаш, ўта совитиш

Эмульсиялаш, дозалаш,ўта совитиш, кристаллаш

Кристаллаш, дозалаш, ўта совитиш, эмульсиялаш

Эмульсиялаш, аралаштириш, кристаллаш, дозалаш

37

Дозалашнинг неча хил усуллари маълум?

* Оғирлиги ва ҳажми бўйича дозалаш

Зичлиги ва солиштирма оғирлиги бўйича дозалаш

Сув миқдори ва ачитқи миқдори бўйича дозалаш

Оғирлиги ва зичлиги бўйича дозалаш

38

Маргарин эмульсияси совутилганда (кристаллаш жараёнида) структураларининг шаклланиши нимага боғлиқ?

*Аралаштириш ва совутиш тезлигига,тўйинган ва тўйинмаган глицерид миқдорига

Совутиш тезлигига, рецептурага, ҳароратга, тўйинмаган глицерид миқдорига

Тўйинган глицерид миқдорига, ҳароратга, совутиш тезлигига

Тўйинмаган глицерид миқдорида, аралаштириш тезлигига, ҳароратга

39

Маргарин эмульсияси совутилганда қандай жараён содир бўлади?

* Кристалланиш

Адсорбциялаш

Абсорбциялаш

Фильтрлаш

40

Маргарин нима?

*Сув-мой эмульцияси.


Совутилган мойда заррачали эмульсия

Гидрогенлашда ҳосил бўладиган маҳсулотДистилляциялаш маҳсулоти


41

Маргаринлар (сутли маргаринлар) таркибидаги ёғнинг миқдори қайси жавобда берилган?


* 82 %


70 %


80 %


55 %


42

. Гидролиз жараёнининг оралиқ маҳсулотлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?


* Ди -; моноглицеридлар.Учглицеридлар, гудрон, соапсток

Ёғ кислоталар, глицирин,мураккаб эфир

Глицерин,соапсток,спирт.


43

Дистилляциянинг қолдиқ маҳсулоти нима?

* Гудрон


Хом ёғ кислота


Дистилланган ёғ кислота

Соапсток

44

Қайси жавобда совунни умумий формуласи тўғри кўрсатилган?

* RCOONa, RCOOKRCOOH

Na2CO3


RCOONH (CH2-CH2OH)3

45

Хўжалик совуни ишлаб чиқариш учун хом ашёлар

* Саломас, дистилланган ёғ кислоталари, синтетик ёғ кислоталариҚўй ва мол ёғлари, хом ёғ кислотаси, соапсток

Соапсток, гудрон, синтетик ёғ кислоталари.

Дистилланган ёғ кислоталари, госсипол, саломас.


46

Атир совуни ишлаб чиқариш учун асосий хом ашёлар.

* Соапсток, синтетик ёғ кислоталари, хом ёғ кислоталари.


Қўй,мол ёғлари, гудрон, соапсток, . пальма ёғи, саломас.


Дистилланган ёғ кислоталари, қора ёғ, синтетик ёғ кислоталари

Какос мойи, хайвон ёғлари, дистилланган ёғ кислоталари

47

Хўжалик совуни рецептураси

* СЁК С17 – С20 , соапсток ёғ кислоталаари, мол ёғи, саломас

Гудрон, дистиллангшан ёғ кислоталари, пальма мойи.


Мол ёғи, хом ёғ кислоталари, какос мойи, соапсток

Мол ёғи, соапсток, ёғ кислоталар, соапсток, пальма мойи

48

Атир совунни рецептураси

* Ҳайвон ёғлари, дистиллангшан ёғ кислоталари, СЁК С10 – С16 ,какос мойи. мойи

Кокос ёғи, дистиллангшан ёғ кислоталари, СЁК С1016, гудрон

Дистиллангшан ёғ кислоталари, ёғ кислоталар, СЁК С17 – С20


СЁК С1016, соапсток, ҳайвон ёғлари, ёғ кислоталар, пальма мойи

49

Стандарт бўйичаоғирлиги 400 г бўлган 60%ли хўжалик совунининг сифат сони қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

* 2404


2504


1704


1904


50

Совун пиширишда тайёр совунда неча % озод ишқор қолади?

* 0,15-0,2%

0,20,5 %

0,50,6 %

0,20,3 %

51

Сувни сирт таранглигини камайтирадиган моддалар қандай номланади?

* Сирт актив моддалар дейилади

Қовушқоқликни оширадиган моддалар дейилади.


Катализатор дейилади

Фазолар юзаси дейилади

52

Атир совун тайёр бўлгандан кейин ундаги озод ишқор миқдори неча фоиз қолади?

* 0,20,3 %


0,060,12 %


0,050,1 %

0,08 0,15 %

53

Совун клейини тўлиқ фазаларга ажралишини таъминланган электролитнинг энг паст концентрацияси қандай номланади?

* Электролитнинг меъёрий концентрацияси


Электролитнинг концентрацияси

Қисман ажралиш


Тўлиқ ажралиш


54

Совун ишлаб чиқаришда кўшимча материал сифатида нималар ишлатилади?

* NaOH, Na2CO3 , бўёқлар, ароматизаторлар

NaCl, витамин, буёқлар, NaOH

Сариқ ранг (С18Н14О8N3Na), қизил ранг (С20Н10О3N2)

Ароматизаторлар, фосфатидлар, бўёқлар

55

Сувни сирт таранглигини камайтирадиган моддалар қандай номланади?


*Сирт актив моддалар дейилади.

.


Катализатор дейилади

Қовушқоқликни оширадиган моддалар дейилади

Дисперс моддалар дейилади

56

Совун пишириш жараёнининг кетма-кетлиги қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

*Совун асосини пишириш, қуритиш, штамплаш, қирқиш

Совутиш, аралаштириш, қуритиш, буғлаш

Қуритиш, совун асосини пишириш, штамплаш, қирқиш

Қирқиш, қуритиш, совун асосини пишириш, штамплаш

57

Фаннинг мақсади - .....


* – липидлар кимёсини чуқурроқ тахлил қилиш имкониятини яратиш.

– озиқ-овқат технологиясини ўргатиш

– технологик ускуналар билан таништириш

– ёғлар технологияси билан таништириш

Download 103.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling