Termodinamika fani nazariy fizikaning asosiy bo`limlaridan biri xisoblanadi


Download 0.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana01.01.2018
Hajmi0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6

KIRISh 

Termodinamika fani nazariy fizikaning asosiy bo`limlaridan biri xisoblanadi. 

Termodinamika  fani  muvozanat  xolatda  bo`lgan  termodinamika  sistemalarning 

issiklik  bilan  boxlangan  umumiy  xususiyatlarini,  konuniyatlarini  va  unda 

utayotgan  jarayonlarini  tekshiradi  va  o`rganadi.  Bu  erda  ikkita  muxim  narsadan 

foydalaniladi:  

1.

 

Statistik metod 

asosida 


olingan 

umumiy 


konuniyatlardan, 

formulalardan, mikdoriy ifodalardan va xulosalardan. 

2.

 

Tajriba asosida olingan muxim natijalardan. Shuning uchun xam termodinamika asosan issiklikning 1 xarakat konunlarini 

o`rganuvchi fandir. 

Tekshirish masalasiga karab, termodinamika 3 kismga bo`linadi: 

1. Fizikaviy termodinamika. 

2. Kimyoviy termodinamika. 

3. Texnikaviy termodinamika. 

Fizikaviy  termodinamika  –  termodinamikaning  umumiy  nazariy  asoslari  va 

aksiomalarini  o`rganadi.  Kimyoviy  termodinamika  esa  kimyoviy  va  fizikaviy 

muvozanatlarni 

tekshirishda 

termodinamikaning 

nazariy 


asoslaridan 

va 


metodlaridan  foydalanadi.  Texnikaviy  termodinamika  esa  issiklik  va  ishni  o`zaro 

bir-biriga  almashinishini  o`rganishda  termodinamikaning  asosiy  konunlaridan 

foydalanadi. 

Texnikaviy 

termodinamikani 

asosiy 


maksadi 

– 

issiklik mashinalarining nazariyasini ishlab chikishdan iborat. 

Termodinamikada asosan o`n bitta tushuncha mavjud: 

1. Termodinamik sistema yoki makroskopik sistema. 

2. Termodinamik sistema xolati. 

3. Termodinamik muvozanat. 

4. Termodinamik jarayon. 

5. Temperatura. 

6. Energiyani saklanish va aylanish konuni. 

7. Termodinamik sistema ichki energiyasi. 

8. Termodinamik ish. 

9. Issiklik mikdori. 

10. Xolatfunktsiyasi. 

11. Xolattenglamasi. Termodinamikada ikkita tekshirish metodi kullaniladi: 

1.  Doiraviy termodinamik jarayonlar metodi. 

2.  Termodinamik potentsiallar metodi. 

Doiraviy  jarayonlar  metodi  frantsuz  Sa`di  Karno  va  nemis  Klauzius 

tomonidan  ishlab  chikilgan.  Termodinamik  potentsial  metodi  esa  amerikalik 

Gibbsga tegishlidir. 

Termodinamikaning asosida uchta konun yotadi: 

1. Termodinamikaning birinchi konuni – ichki energiya tuxrisidagi konun.  

2. Termodinamikaning ikkinchi konuni – entropiya tuxrisidagi konun. 

3. Termodinamikaning uchinchi konuni – yoki Nernstning issiklik teoremasi. I. MUVOZANATDAGI SISTEMALAR TERMODINAMIKASI 

 

1.1. TERMODINAMIKADA ASOSIY TUSHUNCHALAR 

 

1.  Makroskopik sistema 

 

Katta  sondagi  zarralardan  tashkil  topgan  xar  kanday  jismga  makroskopik sistema  deyiladi.  Makroskopik  sistema  o`lchami  xar  doim  atom  va  molekula 

o`lchamidan katta bo`ladi. 

 

2.  Termodinamik sistema xolati 

 

Makroskopik sistema xolatini makroskopik parametrlar (bosim, xajm, zichlik, 

elastiklik,  kutblanish,  magnitlanish  va  x.k.z.)  aniklaydi.  Makroskopik  parametrlar 

tashki va ichki parametrlarga ajraladi. Ichki parametrlar o`z navbatida intensiv va 

ekstensiv  parametrlarga  ajratiladi.  Agar  parametrlar  sistema  massasi  va  undagi 

zarralar  soniga  boxlik  bo`lmasa  intensiv  parametrlar  deb,  agar  massa  va  zarralar 

soniga proportsional bo`lsa ekstensiv yoki additiv parametrlar deb yuritiladi. 

 

3.  Termodinamik muvozanat 

 

Agar  sistema  parametrlari  vakt  o`tishi  bilan  o`zgarmasa,  bunday  xolat statsionar deyiladi. Bundan tashkari, sistema parametrlari vakt bo`yicha o`zgarmas 

bo`libgina  kolmay,  kandaydir  tashki  manbalar  ta`siri  xisobida  xech  kanday 

statsionar  okimlar  bo`lmasa,  u  xolda  bunday  sistema  muvozanat  xolatda  deyiladi 

(yoki  termodinamik  muvozanat  xolatda  deyiladi).  Muvozanat  xolatida  sistemada 

katta vakt oralixi yuzaga keladi. 

Fizika  materiyaning  struktur  ko`rinishlariga  mos  keluvchi  xarakatning  eng 

oddiy  shakldagi  konuniyatlarini  o`rganadi.  Ularni  bir  xolatdan  ikkinchi  xolatga 

aylanishida,  bu  xarakat  shakllarining  umumiy  o`lchoviga  energiya  deb  yuritiladi. 

Termodinamik  sistemalar  izolyatsiyalangan  va  izolyatsiyalanmagan  bo`ladi. 

Tashki  jism  bilan  o`zaro  ta`sirlashmaydigan  (energiya,  modda,  nurlanish  bilan) 

sistemaga izolyatsiyalangan sistema deyiladi. 

Izolyatsiyalangan  sistemada  termodinamik  muvozanat  xolat  mavjud  bo`ladi. 

Bu muvozanat xolat vakt o`tishi bilan yuzaga keladi va xech vakt o`z xolicha ana 

shu  muvozanat  xolatdan  chika  olmaydi.  Bunga  termodinamikaning  birinchi  yoki 

asosiy  postulati  deb  yuritiladi.  Bu  termodinamikaning  birinchi  dastlabki  fikri 

termodinamikaning umumiy boshlanishi deb xam yuritiladi. 

 

 

  

 

  

4. Termodinamik jarayon 

 

Termodinamik  sistemaning  bir  muvozanat  xolatdan  ikkinchi  muvozanat xolatga utishiga termodinamik jarayon deb yuritiladi. 

Termodinamikada ikkita jarayon fark kilinadi: 

1.  Kvazistatistik (jarayon). 2. Nokvazistatistik (kaytmas) jarayon. 

 

5. Temperatura 

 

Tajriba  shuni  ko`rsatadiki,  termodinamik  muvozanat  issiklik  xarakatining maxsus  kurinishi  sifatida  xam  yuzaga  kelar  ekan.  Agar  ikkita  muvozanatdagi 

sistemalar  issiklik  kontaktga  keltirilsa,  u  xolda  tashki  parametr 

λ

i

  ni  farkiga  yoki tengligiga  karamasdan,  ular  ilgarigidek  termodinamik  muvozanat  xolati  koladi 

yoki  muvozanat  xolat  ularda  buziladi  va  ma`lum  vakt  o`tgandan  so`ng  issiklik 

almashinish  (energiya  almashinishi  tufayli)  jarayonida  ikkala  sistema  boshka 

muvozanat  xolatiga  o`tadi.  Bundan  tashkari,  agar  uchta  muvozanat  xolatdagi 

sistemalar  bo`lsa  va  birinchi  va  ikkinchi  sistemalarning  xar  biri  uchinchi  sistema 

bilan muvozanat xolatda bo`lsa, u xolda birinchi va ikkinchi sistemalar xam o`zaro 

termodinamik  muvozanat  xolatda  bo`ladi  (termodinamik  muvozanatning 

tranzitivlik xususiyati). 

Demak, sistemaning termodinamik muvozanat xolati fakat tashki parametrlar 

λ

i bilan aniklanmasdan, sistemani ichki xolatini xarakterlovchi, yana bitta kattalik t 

bilan  aniklanadi  turli  xil  muvozanatdagi  sistemalarni  issiklik  kontaktida, 

davomiyligida va olganda xam energiya almashinishi natijasida t ning kiymati bir 

xil bo`lib koladi. 

Bu fikr shunday xulosaga olib keladiki, agar boshka biror jismni foydalansak, 

termodinamik  muvozanat  xolatining  tranzitivlik  xossasi  turli  xil  sistemalarni 

to`xridan  –  to`xri  o`zaro  issiklik  kontaktga  keltirmasdan  turib,  t  ning  kiymatini 

solishtirish imkoniyatini beradi. Odatda, ana shu kattalik t ga temperatura deyiladi, 

muvozanatdagi  sistema  xolatining  maxsus  funktsiyasi  sifatida  temperaturani 

mavjudligi  to`xrisidagi  fikrga  termodinamikaning  ikkinchi  dastlabki  fikr  deb 

yuritiladi. Odatda, bunga “nolinchi boshlanish” xam deb yuritiladi. Temperaturani 

mavjudligi  ta`siridagi  fikrni  kuyidagicha  ta`riflash  mumkin.  Biz  yukorida 

ko`rdikki, termodinamik sistemaning muvozanat xolati tashki va ichki parametrlar 

bilan  xarakterlanadi,  shu  bilan  birga  ichki  parametrlar  sistema  molekulalarining 

urniga  va  xarakatiga  va  tashki  parametrlarining  kiymatiga  boxlik  bo`ladi. 

Temperaturani  mavjudligi  to`xrisidagi  fikr  esa  termodinamik  muvozanat  xolat 

tashki parametrlar to`plami va temperatura bilan aniklanishini tiklaydi. 

Demak,  ichki  parametrlar  sistema  xolatini  xarakterlamasdan  muvozanatdagi 

sistemaning boxlanmagan parametrlari bo`la olmaydi. 

Shunday  kilib,  sistemaning  xamma  muvozanatli  ichki  parametrlari  tashki 

parametrlari  va  temperaturaning  funktsiyasidir  (termodinamikaning  ikkinchi 

postulati). 

Sistema energiyasi uning ichki parametridir, u vaktda muvozanatda energiya 

tashki  parametr  va  temperatura  funktsiyasidir.  Bu  funktsiyadan  temperaturani energiya va tashki parametri orkali ifodalab, termodinamikaning ikkinchi dastlabki 

fikrini kuyidagicha ta`riflash mumkin. 

Termodinamik  muvozanatdan  sistemaning  ichki  parametrlari  tashki 

parametrlar va energiyaning funktsiyasidir. Termodinamikaning ikkinchi dastlabki 

fikri  jism  temperatura  o`zgarishini,  uning  kaysi  –  bir  ichki  parametrini  o`zgarishi 

bo`yicha  aniklash  imkonini  beradi,  (shunga  asoslanib)  turli  xil  termometrlarning 

kurilishi shunga asoslangan. 

Praktik  xolatda  temperaturani  aniklashda  modda  bilan  boxlangan  kandaydir 

anik  shkala  bilan  foydalanishga  to`xri  keladi.  Termometrik  parametr  sifatida 

odatda,  shu  modda  xajmi  foydalaniladi,  shkala  uchun  esa  Tsel`siya  bo`yicha 

tanlanadi. Temperatura Kel`vin shkalasi bo`yicha xaì o`lchanadi. 

 

tt

T

+

=+

=

15,

273


1

α

  

 

 (1.1.1) 

 

t  -  temperatura  Tsel`siy  shkalasi   bo`yicha  olingan 

α

  ³aæm  kengayish koeffitsienti. 

 

6. Energiyani saklanish va aylanish konuni 

 

£aðakatning yo`kolmasligi va uning bir xarakat formasidan boshka bir xarakat formasiga o`tishiga ya`ni saklanish va aylanish konuni deyiladi. 

Energiyaning saklanish va aylanish konuni: 

Gess (1840 yil), Joul (1840 yil), Mayer (1842 yil) va Gel`mgol`ts (1847 yil) 

tomonidan  tiklangan.  Energiyani  saklash  va  aylanish  konuni  mikdoriy  va  sifat 

ko`rinishlariga  ega.  Termodinamikada  energiyani  saklanish  va  aylanish  konuni 

issiklik  jarayonlar  uchun  tadbik  kilishda  olingan  mikdoriy  ifodasi  termodinamika 

birinchi konunining mikdoriy ifodasini beradi. 

“Umuman xarakat shakllarining umumiy o`lchoviga energiya deyiladi”. 

 

7. Termodinamik sistemninga ichki energiyasi 

 

£að  kanday  termodinamik  sistema  katta  sondagi  zarralardan  tashkil  topgan. Uzluksiz  xarakatlanuvchi  va  o`zaro  ta`sirlanuvchi  ana  shu  zarralar  energiyasiga 

termodinamik sistema energiyasi deyiladi. 

Sistema  to`la  energiyasi  tashki  va  ichki  energiyaga  ajraladi.  Sistemani  bir 

butun xolda xarakat energiyasi va tashki kuch maydonidagi potentsial energiyasiga 

tashki  energiya  deyiladi.  Sistemaning kolgan  bo`lak  energiyalariga ichki  energiya 

deyiladi. Masalan, N ta zarradan tashkil topgan real gaz ichki energiyasi e kuyidagi 

ko`rinishga ega bo`ladi: 

(

).

)

(2

1

2i

i

i

N

j

i

i

N

i

i

r

U

r

r

U

m

P

E

++

=

∑ ∑

=

  

 

(1.1.2)  

Bu erda P

i

 - i- zarra impul`si, (

)

ir

r

U

i

i

va j - zarralarning o`zaro ta`sir 

energiyasi, i

r

U

i

)

(zarrani tutgan urni bilan boxlangan potentsial energiya. 

Ichki  energiya  e  sistema  ichki  parametri  bo`lib  xisoblanadi.  Demak,  ichki 

energiya  sistema  muvozanat  xolatida  tashki  parametrlar 

λ

1  va  temperatura  T  ga 

boxlik bo`ladi: 

 

(

)T

E

E

ni

λ

λλ

λ

,...,

,

32

1

=    

 

 (1.1.3) 

 

8,9. Termodinamik ish. Issiklik mikdori 

 

Termodinamikada  “ish”  tushunchasi  muxim  rol`  o`ynaydi,  chunki  sistema xolati  o`zgargandagina  termodinamik  ish  bajariladi.  µaraladigan  sistema  tashki 

jism bilan o`zaro ta`sirda bo`lgandagina, sistema xolati o`zgaradi va natijada ishni 

mikdoriy  tomondan  aniklash  mumkin  bo`ladi.  Xakikatan  xam,  sistema  noldan 

farkli ish bajarishi uchun, u albatta tashki jismlarni siljitishi kerak. 

Tajriba  shuni  ko`rsatadiki,  termodinamik  sistemani,  uni  o`rab  olgan  muxit 

bilan  o`zaro  ta`sirida  energiya  almashinishi  yuz  beradi.  Bu  erda  energiyani 

sistemadan tashki jismlarga uzatish ikkita xar xil usulda bo`lishi mumkin. Sistema 

tashki  parametrlarining  o`zgarishi  bilan  boxlik  bulishi  va  bu  parametrlarning 

o`zgarishsiz boxlik bulishi. 

Tashki  parametrlarning  o`zgarishi  bilan  boxlik  bo`lgan  energiya  uzatishni 

birinchi  usuliga  ish  deyiladi.  Tashki  parametrlarning  o`zgarishisiz,  ammo  yangi 

termodinamik  parametr  (entropiya)ning  o`zgarishi  bilan  boxlik  bo`lgan  energiya 

uzatishni  ikkinchi  usuliga  –  issiklik,  energiya  uzatish  jarayonining  bu  usuliga  – 

issiklik almashinish deyiladi. 

Tashki  parametrlarning  o`zgarishi  bilan  sistemaga  berilgan  energiyaga  –  ish 

deyilib,  A  xarf  bilan  belgilanadi.  Tashki  parametrlarning  uzgarishisiz  sistemaga 

berilgan energiyaga – issiklik mikdori deyilib, 

δ

 ³arfi bilan belgilanadi. Bajarilgan ish 

=i

i

i

d

t

A

λ

δ  

 

  

 

(1.1.4) formula yordamida topiladi. 

Bu  erda 

δ

A  -


cheksiz  kichik  bajarilgan  ish,  t

i

  -  umumlashgan  kuch, λ

i

-umumlashgan parametr. 

Termodinamikada bajarilgan ishni ishorasi kuyidagicha kabul kilingan. Agar 

sistema  tashki  kuchlarga  karshi  ish  bajarsa  –  musbat,  agar  tashki  sistema  ustida 

tashki  kuchlar  ish  bajarsa  –  manfiy  yoki  sistema  kengayish  jarayonida  bajarilgan 

ishni  ifodalovchi  yuza  jarayon  yo`nalishini  ifodalovchi  egrilikdan  o`ng  tomonda 

yotsa  –  musbat  agar  chap  tomonda  yotsa  –  manfiy  deb  xam  kabul  kilingan.  Bu 

fikrlardan shu narsa kelib chikadiki, sistema bir xolatdan ikkinchi xolatga o`tganda 

bajarilgan  kengayish  yoki  sikilish  ishi  o`tish  yo`liga  karab,  o`zgarib  turar  ekan. 

Ya`ni, bajarilgan ishni kattaligi o`tish yo`liga boxlik bo`ladi. Bu esa bajarilgan ish 

jarayon  funktsiyasi  bo`lishini  ko`rsatadi.  Shuning  uchun  bajarilgan  ish δ

Ako`rinishda  ya`ni  to`likmas  differentsial  ko`rinishda  yoziladi.  Masalan,  agar 

sistema  kengayish  ishi  bajarayotgan  bo`lsa 

δ

A-  pdv


,  agar  sikilish  ishi 

bajarilayotgan bo`lsa 

δ

A- pdv ko`rinishda yoziladi. 

Agar  tashki  elektr  maydon  ta`siri  ostida  izotrop  dielektrik  ustida 

  kutblash ishi  bajarilayotgan  bo`lsa: 

δ

A= ε

dP  bo`ladi.  Bu  erda 

ε

  -  tashki  elektr  maydon kuchlanganligi,    -  kutblanish  vektori.  Agar  tashki  magnit  maydon  magnitik 

ustida magnitlash kuchi bajarilayotgan bo`lsa: 

δ

A = HdM


 bo`ladi. Bu erda H

 - 


magnit maydon kuchlanganligi,   - magnitlanish vektori. 

 

10. Xolatfunktsiyasi 

 

uzaro  boxlanmagan  mikroskopik  parametrlar  to`plami  sistema  xolatini aniklaydi.  Berilgan  vaktda  sistema  ³îlatini  to`la  xolda  aniklovchi  va  sistemalarga 

xolat funktsiyasi deyiladi.  

11. £îëatning termik va kalorik tenglamalari 

 

Termodinamikaning ikkinchi dastlabki fikridan muvozanatli ichki parametrlar va  temperaturaning  funktsiyasi  bo`lishidan  sistema  xolatining  termik  va  kalorik 

tenglamalarining  mavjudligiga  olib  keladi,  ya`ni  temperaturada  T  va  tashki 

parametrlar 

λ

1 kandaydir muvozanatli ichki parametr b

k

 bilan boxlovchi tenglama olib keladi. 

 

()

T

f

b

n

k

,

,...,1

λ

λ=

  

  

(1.1.5) 


 

Agar ichki parametr va ichki energiya E(b

k

=E) bo`lsa, u xolda tenglama  

(

)T

E

E

n

,

,...,1

λ

λ=

   


 

 

(1.1.6)  

Energiya  tenglamasi  yoki  xolatning  kalorik  tenglamasi  deyiladi.  Shunday 

nomlanishiga  sabab,  bu  tenglama  yordamida  kaloriyada  ifodalanuvchi  issiklik 

siximi va boshka shunga o`xshagan kattaliklarni topish mumkin. 

Agar ichki parametr va tashki parametrga 

λ

i- ko`shma bo`lgan umumlashgan kuch  fi  bo`lsa, u xolda tenglama fi =  fi (

λ

1, …, λ

n; T) (i = 1, 2, …, n)  ³îlatning 

termik tenglamasi deb yuritiladi. 

Bunday  nom  bilan  yuritilishiga  sabab  bu  tenglamalar  yordamida 

temperaturani xisoblash mumkin. 

£îëatning  termik  va  kalorik  tenglamalarining  umumiy  soni  uning  ozodlik 

darajalarining  soniga  teng  bo`ladi,  ya`ni  sistema  xolatini  xarakterlovchi 

boxlanmagan parametrlar soniga teng bo`ladi. 

Agar  xolatning  termik  va  kalorik  tenglamalari  ma`lum  bo`lsa,  u  xolda 

termodinamikaning  boshlanishlari  yordamida  sistemaning  xamma  termodinamik 

xususiyatlarini  aniklash  mumkin.  Termodinamikaning  boshlanishlariga  asoslanib 


xolat  tenglamalarini  chikarish  mumkin  emas.  Ular  yoki  tajribadan  tiklanadi  yoki 

statistik  fizika  metodi  yordamida  topiladi.  Bu  xol  esa  termodinamika  va  statistik 

fizikasi  bir  –birini  to`ldirishini  va  ularni  tamoman  ajratish  mumkin  emasligini 

ko`rsatadi. 

Muvozanatli  sistemalarning  xususiyatini  o`rganishda,  termodinamika  eng 

avval,  oddiy  sistema  deganda  ikkita  parametr  bilan  aniklanuvchi  bir  fazali 

sistemalarga aytiladi. 

Oddiy  sistema  xolatining  termik  va  kalorik  tenglamalari  mos  ravishda 

kuyidagi ko`rinishni oladi: 

 

)(

1

Tf

f

λ

=  

 

  

 

(1.1.7)  

)

(1

T

E

E

λ

=  

 

  

 

(1.1.8)  

Agar 


f

  =  p  -  bosim, 

λ

  =  V  -  V  -  sistema  xajmi  bo`lsa,  u  xolda  sistema xolatining tenglamalari 

 

p= p ( V, T)   

 

  

(1.1.9)


 

 

E=E (V, T )   bo`ladi.  

Ideal  gaz  uchun  xolatning  termik  tenglamasi  Klapeyron-Mendeleev 

tenglamasi bo`ladi. 

 

PV = RT - bir mol` gaz uchun    (1.1.10) 

 

µν

m

VRT

RV=

 mol` gaz uchun: m - gaz massasi, 

µ

 - molyar massa. uzãarmas  temperaturada  ideal  gaz  ichki  energiyasini  uning  xajmiga  boxlik 

emaslish to`xrisida Djoul konunidan foydalansak, ya`ni 

 

0

=

VE

  

  

 

 (1.1.11) 

 

U xolda ideal gaz kalorik tenglamasini olamiz.  

+==+=

0

,,

E

cVdT

E

dT

T

E

dV

V

E

dT

E

E

dE

T

   


(1.1.12) 

 

Bir atomli ideal gaz uchun e = Sv

 T + e


0

 bo`ladi. 

Ideal  real  gazlar  uchun  empirik  xolda  xolatning  150  dan  oshik  termik 

tenglama tiklangan: 

Van-der-Vaals tenglamasi 

 


(

)

RTb

V

V

a

P

=+

2

  

 

(1.1.13)  

b – molekulyarning xususiy xajmi. 

 

3

00

0

34

,

4Z

V

N

V

b

π

==

 

  

 

(1.1.14)  

2

Va

  -  ichki  bosim  (1.3)  tenglamaga  real  gazlar  uchun  tuzatma  kiritishni  birinchi 

marta  M.V.Lomonosov  aytadi  –  (issiklikning  tabiati  to`xrisida  molekulyar  – 

kinetik tasavvurga asoslanib). 

(

)

RTVa

RTe

b

V

P

= (1.5) – Diterichening I – tenglamasi  (1.1.15) 

 

(

)=+

RT

b

V

V

а

P

3

/5

 Diterichening II – tenglamasi   (1.1.16) 

 

(

)=+

RT

b

V

T

V

а

P

2

  Bertlo tenglamasi.   

 

(1.1.17)  

+

++

+

=...

1

32

V

D

V

C

V

B

RT

PV

   (1.6) – ³îëatning verial      (1.1.18) 

 

formadagi tenglamasi. Bu  erda  V,S,D  ….  –  temperatura  funktsiyasi  bo`lib,  ularga  verial 

koeffitsientlar deb yuritiladi. 

Birinchi xad ideal gazga mos keladi, kaysiki molekulalar orasida o`zaro ta`sir 

yo`kdir. 

Ikkinchi esa molekulalar orasidagi juft to`knashishni xisobga oladi va x.k.z. 

Real  gazlarga  molekulalar  orasidagi  o`zaro  ta`sir  kuch  kiska  ta`sir 

xarakterdaligini xisobga  olib,  Mayer  va  Bogolyubov  turli xil  metodlar  yordamida 

xolat tenglamasini kuyidagicha oladi: 

 

,

11+

==

nVn

Bn

RT

pV

 

  

(1.1.19) 

 

Bu  erda  virial  koeffitsientlar  Vn

  gaz  zarralari  orasida  o`zaro  ta`sir  potentsial 

orkali  ifodalanadi.  Masalan,  agar  molekulalar  orasidagi  potentsial  U  fakat 

molekulalar  orasidagi  masofa  r  ning  funktsiyasi  bo`lsa,  u  xolda  N  ta  zarradan 

tashkil topgan gazning ikkinchi verial koeffitsienti 

 


.

1

2)

(

02

)

2(

4

drr

e

N

T

B

KT

=π

  

  

(1.1.20) 

 

V(T)  ni  eksperimentda  o`lchab,  o`zaro  ta`sirning  potentsial  funktsiyasining parametrlarini topish mumkin. 

Sistema  xolat  tenglamalarining  mavjudligidan  uchta  termik  koeffitsientlar 

(kengayish,  sikilish,  bosim  elastiklik)  orasida  kuyidagi  boxlanish  borligini  olish 

mumkin: 


 

.

0βγ

α

P

=

  

  

 

 (1.1.21) 

 

VT

P

T

P

P

P

V

V

T

V

V===

00

0

1,

1

,1

γ

βα

 

(1.1.22)  

V

0 va R

0

 – 00

 S da sistema xajmi va bosimi. 

 Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling