Iqtisodchilar uchun matematika” fani bo‘yicha sillabus


Download 313.5 Kb.
bet1/11
Sana08.11.2023
Hajmi313.5 Kb.
#1755226
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
1 Силлабус ўзгаргани 1,2,3 IUM Iqtisodiyot TYT 6031010012 09 23


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGITASDIQLAYMAN
O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
_____________A.A.Gulamov
2023 yil “___” __________

IQTISODCHILAR UCHUN MATEMATIKA”


FANI BO‘YICHA


SILLABUS


2023 yil qabul
Bilim sohasi: 300000 – Ijtimoiy fanlar,jurnalistika va axborot
Ta’lim sohasi: 400000 –Biznes, boshqaruv va huquq
Ta’lim yo‘nalishi: 60310100 – Iqtisodiyot (temir yo’l transporti)
Toshkent – 2023


O‘quv yili
2023-2024

Semestr
1, 2,3

ECTS - Kreditlar
14 (4+6+4)

Ta’lim tili
O‘zbek

Haftadagi dars soatlari
1-semestr – 4s, 2-semestr – 6s,3-semestr -4s

Fanning
nomi

Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)

Ma’ruza

Amaliy (Semi-nar)

Labora-toriya

Kurs ishi (loyihasi), HGI

Mustaqil ta’lim (soat)

Jami yuklama
(soat)

Iqtisodchilar uchun matematika

Jami: 210
1-semestr: 60
2-semestr: 90
3-semestr: 60

104
30
44
30

106
30
46
30

-
-
-

84
30
24
30

126
30
66
30

420
120
180
120


1. Fanning mazmuni
“Iqtisodchilar uchun matematika” fani talabalarni ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga matematik nuqtai nazardan qarab, ularni idrok etish, matematik modellarini o‘rganish va qurishni o‘rgatadi.
Fanni o‘qitishdan maqsad talabalarni matematikaning zaruriy ma’lumotlari bilan tanishtirish hamda talabalarda matematik modellar yordamida iqtisodiy masalalarni tahlil qilishga va masalalarning optimal yechimlarni topishga va qarorlar qabul qilishga o‘rgatish hamda olingan bilimlarni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.
Fanning vazifasi – bilim va ko‘nikmalarni quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha shakllantirishdan iborat: mantiqiy fikrlashda matematik bilim darajasini oshirish, iqtisodiy masalalarini qo‘yish va yechishda fundamental ko‘nikmalarni oshirish, tatbiqiy iqtisodiy masalalarini matematik modellashtirish, yechish va mustaqil ravishda matematik adabiyotlardan foydalanish samaradorligini oshirish.


2. Fan bo‘yicha mashg‘ulotlarning joylashuvi:
Auditoriya vaqti: Dars jadvaliga asosan;
Fan uchun ma’sul kafedra: Oliy matematika kafedrasi.

3. Fanning tarkibiy tuzilishi:

Hafta

Soat

Ma’ruza mavzusi
va mazmuni

Hafta

Soat

Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari
mavzusi va mazmuni

1-semestr

1

2

Matritsalar. Asosiy tushuncha va ta’riflar. Matritsalar ustida amallar. Texnologik matritsa. Ishlab chiqarishni optimal rejalashtirish masalasi va boshqa iqtisodiy masalalarni modellashtirishda matritsalarning o‘rni. Kvadrat matritsalarning determinantlari. Determinantlarning asosiy xossalari. Determinantlarni hisoblashda Excel dasturidan foydalanish.

1

2

Matritsalar va ular ustida amallar. Kvadrat matritsaning determinanti.

2

2

Teskari matritsa. Matritsaning rangi. Bazis minorlar. Matritsaning rangi haqidagi teorema. Matritsalar nazariyasining iqtisodiyotdagi ba’zi tatbiqlari

2

2

Teskari matritsa. Matritsaning rangini topish usullari. Bazis minorlar. Iqtisodiy mazmundagi masalalarni yechish.

3

2

n ta noma’lumli m ta chiziqli tenglamalar sistemasi. Kroneker-Kapelli teoremasi. Bazis o‘zgaruvchi va bazis yechim. Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss va Gauss-Jordan usullari bilan yechish

3

2

n ta noma’lumli m ta chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. Sistemaning bazis yechimlarini topish. Gauss-Jordan usuli.

4

2

Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi. Fundamental yechimlar sistemasi. Bir jinsli va bir jinsli bo‘lmagan chiziqli tenglamalar sistemalari yechimlari orasidagi bog‘lanish. Ko‘p tarmoqli iqtisod uchun Leontyevning balans modeli.

4

2

Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi. Fundamental yechimlar sistemasini topish. Ko‘p tarmoqli iqtisod uchun Leontyevning balans modeli.

5

2

Tekislikda va fazoda to‘g‘ri chiziqning tenglamalari. Fazoda tekislik tenglamalari. To‘g‘ri chiziqning kanonik, parametrik tenglamalari.

5

2

Tekislikda to‘g‘ri chiziq tenglamalari. Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekislik tenglamalari.

6

2

Tekislikda va fazoda vektorlar. Vektorlarning skalyar va vektor ko‘paytmalari va ularning xossalari. Ortogonal bazis. n-o‘lchovli vektor va vektor fazo. Chiziqli fazo. Vektor fazoning bazisi va o‘lchami. Yangi bazisga o‘tishda koordinatalarning o‘zgarishi.

6

2

Tekislikda va fazoda vektorlar. n-o‘lchovli vektor va vektor fazo. Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi. Yevklid fazosi.

7

2

Yevklid fazosi. Ortonormal bazis. Chiziqli operatorlar. Chiziqli operatorning xos vektori va xos qiymati. Savdoning chiziqli modeli (xalqaro savdo modeli).

7

2

Chiziqli operatorlar. Chiziqli operatorning xos vektori va xos qiymati. Savdoning chiziqli modeli (xalqaro savdo modeli).

8

2

Funksiya tushunchasi. Funksiyalarning asosiy xossalari. Ko‘p o‘zgaruvchili funksiya tushunchasi. Funksiyaning iqtisodiyotga tadbiqi. Iqtisodiyotda eng ko‘p ishlatiladigan funksiyalar: ishlab chiqarish funksiyasi, daromad funksiyasi, xarajat funksiyasi, foydalilik funksiyasi, Kobb-Duglas funksiyasi.

8

2

Funksiya, aniqlanish va o‘zgarish sohasi. Iqtisodiyotda eng ko‘p ishlatiladigan funksiyalar.

9

2

Funksiya limiti. Cheksiz kichik miqdorlar va ularning xossalari. Cheksiz katta miqdorlar. Limitlar haqidagi asosiy teoremalar. Ajoyib limitlar. Funksiyaning uzluksizligi. Nuqtada uzluksiz bo‘lgan funksiyalarning xossalari. Funksiyaning uzilish nuqtalari va ularni klassifikatsiyalash.

9

2

Aniqmasliklarni ochish. Birinchi va ikkinchi ajoyib limitlar. Funksiyaning uzilish nuqtalari va ularni klassifikatsiyalash.

10

2

Funksiyaning hosilasi. Hosilaning geometrik, mexanik va iqtisodiy ma’nolari. Differensiallash qoidalari. Murakkab funksiyaning hosilasi. Funksiyaning differensiali. Differensial formasining invariantligi. Funksiya differensialini taqribiy hisoblashlarga tatbiqi.

10

2

Funksiya hosilasini hisoblashga doir misollar yechish. Hosilalar jadvali. Differensiallash qoidalari. Murakkab funksiyaning hosilasi. Yuqori tartibli hosilalar.

11

2

Funksiyaning o‘sish va kamayish shartlari. Funksiyaning ekstremum nuqtalari. Ekstremum mavjud bo‘lishining zaruriy va yetarli shartlari.

11

2

Funksiyaning o‘sishi, kamayishi va ekstremum nuqtalarini topishga doir misol va masalalar yechish. Hosilani iqtisodiy mazmundagi masalalarga tatbiqi.

12

2

Funksiya grafigining qavariqligi va botiqligi. Burilish nuqtasi. Egri chiziqning asimptotalari. Funksiyani tekshirib grafigini yasashning umumiy sxemasi. Hosilaning iqtisodiy mazmundagi masalalarga tatbiqi.

12

2

Funksiyaning qavariqlik va botiqlik intervallari. Asimptotalar. Funksiyani to‘la tekshirish va grafigini yasash.

13

2

Iqtisodiy masalalarning matematik modellarini tuzish: ishlab chiqarishni tashkil etish va rivojlantirish modeli; optimal bichish modeli. Chiziqli dasturlash masalasi va uning shakllari. Chiziqli dasturlash masalasining geometrik talqini. Chiziqli dasturlash masalasi optimal yechimini grafik usulda topish.

13

2

Chiziqli dasturlash masalasining qo‘yilishi va uning turli shaklda ifodalanishi. Chiziqli dasturlash masalasini grafik usulda yechish.

14

2

Simpleks jadval. Chiziqli dasturlash masalasining optimal yechimini simpleks usuli yordamida topish. Sun’iy bazis usuli.

14

2

Chiziqli dasturlash masalasining tayanch yechimi va uni topish usullari. Chiziqli dasturlash masalasining optimal yechimini simpleks usuli bilan topish.

15

2

Transport masalasining qo‘yilishi va matematik modeli. Transport masalasining boshlang‘ich tayanch yechimini topish usullari. Transport masalasining tayanch yechimini optimallashtirishda potensiallar usuli

15

2

Transport masalasining qo‘yilishi. Transport masalasining optimal yechimini potensiallar usuli bilan topish.


Download 313.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling