O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


Download 484.86 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana01.09.2017
Hajmi484.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi 

 

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti 

 

 

 

Ta`biyattaniw fakul`teti 

 

 

Geografiya kafedrasi 

 

 

Geografiya ilimleri doktori, prof. Umarov E.K. 

 

  

«ORAYLIQ AZIYA ELLERININ` EKONOMIKALIQ HA`M SOTSIALLIQ 

GEOGRAFIYASI »  

PA`NI BOYINSHA OQIW METODIKALIQ KOMPLEKSI 

(bakalavriat basqishi talabalari ushin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO`KIS - 2013 

 Mazmuni  1- tema. 

 

Orayliq  Aziya  ellerinin`    ekonomikaliq  va  sotsialliq  geografiyasi 

pa`ninin` 

predmeti, 

maqseti, 

mazmuni 


xa`m 

waziypalari……………………………………………………..  2- tema.  Оrayliq Аziya elllerinin` izertleniw tariyxi……………………. 3- tema.  Ta`biyiy sharayat ha`m ta`biyiy resurslari ……………………. 4- tema.  Orayliq Aziya ellerinin` xalqi ha`m miynet resurslari. ……….. 5- tema.  Orayliq  Aziyanin  adminstratsiyalik  boliniwi  ham  Orayliq  Aziya 

ma`mleketlerine ekonom-geografiyaliq sipatlama……... 6- tema.  Qazaqstan  Respublikasinin`  ekonomikaliq  ha`m  sotsialliq  geografiyasi. 

Du`ziliwi, shegaralari, geografiyaliq orni………. 7- tema.  Qirg`izstan  Respublikasinin`  ekonomikaliq  ha`m  sotsialliq  geografiyasi. 

Du`ziliwi,  shegaralari, geografiyaliq orni……… 8- tema.  Turkmenstan 

Respublikasinin` 

ekonomikaliq 

ha`m 

sotsialliq geografiyasi. Du`ziliwi,  shegaralari, geografiyaliq orni……… 9- tema.  Ta`jikstan    Respublikasinin`  ekonomikaliq  ha`m  sotsialliq  geografiyasi. 

Du`ziliwi,  shegaralari, geografiyaliq orni……… 10- tema.  Uzbekikstan 

 

Respublikasinin` ekonomikaliq 

ha`m 


sotsialliq 

geografiyasi. Du`ziliwi,  shegaralari, geografiyaliq orni……… 11- tema.  Orayliq 

Aziya 


ellerinn` 

transporti 

ha`m 

sirtqi 


ekonomikaliq 

baylanislari……………………………………………………..   1 

ORAYLIQ AZIYA ELLERININ`  EKONOMIKALIQ VA SOTSIALLIQ 

GEOGRAFIYASI PA`NININ` PREDMETI, MAQSETI, MAZMUNI 

XA`M WAZIYPALARI 

(2-saat) 

Reje: 

1.Orayliq Aziyanin` geografiyaliq jaylasqan o`rni, shegaralari ha`m administrativlik qurami. 

2.Orayliq Aziyanin` erte dawirlerdegi sotsial geografiyaliq jagdaylari. 

3.Orayliq Aziyanin` geografiyaliq izertleniw tariyxi 

 

  

Orayliq  Aziyanin`  kurami  Qazag`istan,  O`zbekstan,  Turkmenstan,  Kirgizstan  ha`m  Tajikstan respublikalarinan turadi ha`m 3 mln. 995,9 min` km

g` 


jer maydanga iye. Bul dun`ya juzi kurliginin 2,7 

protsentti degen soz.  Orayliq Aziyanin` barlik jer koleminin 2 717,3 min` km.kv Qazag`istan, 488,1 

min` km.kv  Turkmenstan, 448,9 min` km.kv O`zbekstan, 198,5 min` km.kv Kirgizstan al 143,1 min` 

km.kv  Tajikstan  respublikasina  tiyisli.  Orayliq  Aziya  elleri  territoriyasinin  kolemi  jaginan  shet  ellik 

Evropa  menen  barabar  yaki  Batis  Evropada  jaylaskan  qo`  memleket  tolik  jaylasadi.  Orayliq  Aziya 

elleri  Evraziya  materiginin  Orayliq  boliminde  jaylaskan,  dun`ya  juzilik    okeanlardan  derlik  birdey 

uzaklikta jaylaskan. Orayliq Aziyanin` Batista Kaspiy tenizine, Shigista Altay tauli ulkesine 2 saatlik 

poyasta,  al  Arkada  Batis  Sibir`  oypatliginan  tuslikke  Kopet-Dag  taularina  shekem  2000  km  sozilip 

jatir. Onin arkadagi en shetki tochkasi 55 gradus 26 minut arka kenlikte jaylaskan, kubladagi en shetki 

tochkasi  35  gradus  08  minut  arka  kenlikte,  batistagi  en  shetki  tochkasi  52  gradus  25  minut  shigis 

uzinlikda,  shigistagi  kiyir  sheti  87  gradus  02  minut  shigis  uzinlikda  jaylaskan.  Orayliq  Aziyanin` 

shegaralarinin uliuma  uzinligi 12730 km den aslam. 

Orayliq  Aziya  elleri  ayriqsha  ta`biyiy  geografik  u`lke  sipatinda  ajiratiwg`a  tiykar  bolatug`in  o`zine 

ta`n ta`biyiy o`zgeshelikleri menen ajiralip turadi. Bular to`mendegiler. 

1.  Orayliq  Aziya  elleri  okeanlardan  uzaqta,  materik  Orayliqsinda  jaylasqan.  En`  jaqin  okean  -  Hind 

okeanina shekemgi araliq - 1000 km. den artiq. biraq biyik tawlar menen qorshalg`an. 

2. Klimati - qisi qatti suwiq (arqada-50), jazi issi (Termezde +50) bolg`an keskin kontinentalli klimat. 

3. Suwlari sirtqa shig`ip ketpeytug`in, gidrogeografik jaqtan tuwiq u`lke. 

4.  Tabiyatinda  o`zine  ta`n  o`zgeshelikler,  yag`niy  bul  jerde  ten`iz  qa`ddinen  -  132  m  pa`st  bolg`an 

Qaragiya  shuqiri  menen  birge  biyikligi  7690  m  (Trichmir  shin`i)  asatug`in  tawlar  bar.  Sho`llerde 

jawin-shashin mug`dari 70-80 mm, tawlarda 1000 mm ge shekem baradi. 

5.  Tu`slik  ha`m  Shig`is  shegaralarinda  ba`lent  tawlar  menen  oralg`an.  Arqa  ha`m  arqa-batis 

shegaralari tegisliklerden ibarat. Batistan ig`alli, jilli hawa massasi, arqadan suwiq ha`m qurg`aq hawa 

massasi tuwridan-tuwri kirip keledi.  

6.  Bul  jerde  o`simliksiz ko`shpeli  qumlardi  ha`m  o`tiw  qiyin  bolg`an  qalin`  tog`aylardi,  eginzarlardi ha`m bag`lardan ibarat bolg`an maydanlardi ushiratiwimiz mu`mkin. 

Orayliq  Aziya  elleri  kolayli  ekonomikalik  geografiyaliq  orindi  iyeleydi.  Onin  Rossiya 

Federatsiyasinin  Ural,  Volga  boyi  ha`m  Batis  Sibir`  elleri  kusagan  jokari  rauajlangan  iri  industriali 

ekonomikalik  rayonlari  menen  konsilas  jaylasiui  ha`m  Turkstan,  Sibir`  temir  joli  shenberin  iyeleui 

ja`ne  Xind  okeani  ha`m  Tuslik  Evropa  ellerine  Iran,  Turtsiya  arkali  shigiuga  kolayli  jaylasiui, 

keleshekte  Orayliq  Aziyanin`  shet  eller  menen  sauda  satlik  taraularinin  rauajlaniuina  jol  ashadi. 

Orayliq  Aziya  elleri,  asirese  onin  tuslik  batis  rayonlari  1952  jillarga  shekem  ote  kolaysiz  ekonom 

geografiyaliq  baylanislarga  iye  edi.  Tek  Chardjau,  Konirat  Beyneu  bagdarinda  temir  jol  liniyasinin 

iske tusiui, ha`m onin Rossiya  Federatsiyasinin  Evropalik bolimindegi rauajlangan sanaatli rayonlari 

menen  baylaniska  kosiliui,  Orayliq  Aziyanin`  tuslik  batis  rayonlarinin  transport  ekonomikalik 

baylanislarin  jaksiladi  ha`m  xedden  tiskari  transport  shiginlarin  kiskartiuga  jol  ashti.  Bul  ha`m  tagi 

baskada  ilajlar  Orayliq  Aziyanin`  GMDA  kuraminda  onin  tutkan  salistirmali  ulesinin  artiuina  ha`m 

ekonomikalik  pozitsiyasinin  jokarilauina  jol  ashti.  Xazir  Orayliq  Aziya  respublikalari  GMDA 

ellerinin  18  protsent  maydanin,  20  protsent  xalkin  ozinde  jamlep  jil  dauaminda  ondiriletugin  tam 

komirdin 14 protsent nefttin 9 protsent, janiushi gaz onimlerinin 33 protsent, elektr energiyasinin 9,4 

protsent,  temir  rudasinin  9  protsent,  polattin  3,1  protsent,  jetilistiretugin  traktorlardin  10  protsent, 

goshtin 11 protsent, junnin ha`m teri onimlerinin 38 protsent jetistiretugin boldi. Orayliq Aziya elleri 

jakin keleshekte ekonomikalik jaktan rauajlaniui ushin  ulken rezervlerge iye. Olardin payina GMDA 

ellerindegi tas komirdin zapasi 229 mlrd tonna, tabiygiy janiushi gazdin 30 protsent ti temir rudasinin 

12,6 mlrd tonna, jeke mistin marganetstin, xromnin, alyuminiy, kukirt, altin, fosforittin ha`m  glauber 

duzlarinin as duzlarinin kolemi zapaslari bar.  

Orayliq Aziyanin` erte dawirlerdegi sotsialliq geografiyaliq jagdayi

Orayliq  Aziya  elleri  erte  zamanlardan  baslap-ak  iri  medeniyat  orayi  sipatinda  kozge  tuse  basladi. 

Xezirgi  Zarafshan  xam  Murg`ab  der`yalarinin  boyinda  en  erte  deuirlerden-ak  Jakin  Shigis  Orayliq 

Aziya  ha`m Xindistandi tutastirgan sauda jollari keliplesken. Zarafshan alabinda Sogdiana, Murg`ab 

boylarinda  Margiana  Emiudar`yanin  Orayliq    agisinda  Baktriya,  al  tomengi  Amudar`yada 

Xorezmshaxlar memleketleri omir surgen ha`m olar mal sharuashiligi ha`m suwgarmali diykanshilik 

penen  shugillangan.  Bizin  eramizdan  buringi  V  a`sirde  jasagan  Geradot  Kaspiy  tenizinin  shigisinda 

sheksiz tegislik jerler jatir  dese  al bizin eramizdin buringi II a`sirde jasagan Ptolemey oz miynetinde 

Sirdar`ya  tuurali  magliumatlar  bergen.  Solay  etip  tariyxiy  dereklerdi  analiz  jasasak  bizin  ata  mekan 

jerimizde  II  a`sirden  I  a`sirge  shekemgi  deuirlerde  Yunon  Baktriya  medeniyati  omir  surgenligi,  al 

keyin  ala  Aziya  ha`m  Sibir`den  konislangan  dalalar  arkali  Turk  medeniyati  menen  aralskanligin 

baykaymiz. Bizin eramizdan XII a`sirinde bizin ulkemizde Shingisxannin basshiliginda mongollardin 

xukimshiligi  baslanadi.  ha`m  buringi  gullengen  medeniyat  dagdariska  ushiraydi.  Tek  XIV-XV 


 

a`sirlerde ulli patsha Amir Temur zamaninda Orayliq Aziya  bir tutas memleketlik xukikina iye bolip, olar  mesopotomiya  arkali  Misirga  Kitayga  ha`m  Xindstan  menen  keruan  jollari  arkali  sauda  satik 

ornata  basladi.  Bul  deuirdegi  ulli  Temuriylar  memleketinin  paytaxti  Samarkand  kalasi  bolgan.  XV-

XVI a`sirlerde Orayliq Aziya ellerin  batis penen shigisti tutastiratugin sauda jollarinin en exmiyetlisi 

jipek  joli  boladi  ha`m  onin  roli    Osman  imperiyasi  XVII  a`sirdin`  Orayliqlarinda  Konstantinopol`di 

ozine kosip alganga shekem dauam etedi. Xalik aralik baylanista kushli suw jolinin kaliplesiuine xam 

xalik aralik baylanista okean jollarinin ashiliui menen Orayliq Aziya  arkali otetugin «Jipek joli»  oz 

exmiyetin  birotala  jogaltti.  Orayliq  Aziyanin`  bay  tariyxi  onda  jaylaskan  xaliklarina  da  kushli  tesir 

jasadi. Eger Orayliq Aziya  xaliklarinin ishinde tajikler erte uakitlardan berli xezirgi ati menen atalip 

kelse,  Ozbekler  a`o`  a`sirdin`  akirinda  siyasiy  jaktan  oz  erkinligine  eristi  ha`m  ozbek  kebileleri 

erteden  ak  belgili  bola  basladi.  XVI  esirde  Kaspiy  teniz  boylarinda  Turkmen  urpaklari  Aral  tenizi 

boylarinda  karakalpak  milletleri  al  T`yan-Shan`  taularinda  kirgizlar  konislay  basladi.  Kazaklar  bolsa 

tauli Altaydan baslap Jeti  suw sari arka, Sir boyi, Ural, Jayik ha`m Kespiy tenizi jagalaularin erteden 

konislagan xaliklar katarina kiredi. 

  

Orayliq  Aziyanin`  geografiyaliq  izertleniwi  tuwrali  magliumatlar.Orayliq  Aziya  elleri 

tuwrali  erte  waqitlardan  baslap-aq  geografiyaliq  magliumatlar  payda  boldi.  B.e.  burin  V  esirde 

jasagan  Gerodot  kaspiy  tenizinin  shigisinda  ulken  jazik  territoriya  jaylaskan  dep  atasa,  b.e  burin  II 

a`sirde  jasagan  Ptolemey  oz  miynetlerinde  Amiudar`ya,  Sirdar`ya  ha`m  Oral  der`yalari  tuurali  kop 

sanli  magliumatlar  bergen.    Orayliq  a`sirdin`  G`Shigistin  oyaniu  deuiriG`  dep  atalgan  baskishinda 

yagniy  IX  -  XII  a`sirlerde  arab  sayaxatshilari  Aral  tenizin  kartaga  tusirgen  Emiudar`ya,  Sirdar`ya, 

Ural  ha`m  Emba  der`yalarin  soz  etken  bolsa,  Turkstannan  shikkan  Muxammed  Xorezmiy,  Axmad 

Farganiy,  Abu  Nasr  Farabiy  (IX  asir),  Abu  Abdulla  Xorezmiy  (X  asir),  Abu  Rayxan  Beruniy,  Ibn 

Sino  (XI  asir)  x.t.b.  ilimpazlar  Turkstandi  geografiyaliq  izertleuge  ayriksha  keuil  audardi  ha`m  onin 

geografiyaliq  atamalarinin  keliplesiuine  tesir  tiygizdi.  Misali  Al`  Beruniy  oz  miynetlerin  Karakum 

sholinde ushiraytugin bakanshak taslardi analizlep bul jer kashanda teniz asti bolgan dese al Abu Nasr 

al`-Farabiy  ozinin  astronomiyalik  izertleulerinde  geografiyaliq  jaktan  kop  janalik  kosti.  Maxmud 

Kashkariy  bolsa  G`Divoni  lugot-at-TurkG`  degen  miynetinde  Orayliq  Aziyanin`    shigis  tauli  bolimi 

tuurali  Pamir,  Alay,  Turkstan,  Talas,  Zarafshan  taulari,  Karakum  sholistani,  Vaxsh  oazisi  tuurali 

geografiyaliq jaktan ulken exmiyetke iye estelikler kaldirdi. 

Orayliq Aziyanin` geografiyaliq jaktan izertleniuinde XV a`sirdin akiri ha`m XVI a`sirdin baslarinda 

jasagan  Zaxiriddin  Muxammad  Babur  ha`m  Xatdor  Mirzanin  koskan  ulesi  ote  jokari  boldi.    Esirese 

Z.Baburdin  G`BaburnamaG`  atli  miynetinde  geografiyaliq  bay  magliumatlar  beredi.  XVII  esirde 

Italiyali  P.Karipini  menen  flamandiyali  V.Rubruk  ozleri  izertlegen  shol  ha`m  yarim  shol 

territoriyalarga  sipatlama  jazip,  Kaspiy  tenizi  Alakol,  Balxash  kolleri  Tarbagatay,  Jongar,  Alataui 

tuurali  deslepki  magliumatlar  bergen.  XVI  a`sirde  Rossiya  menen  Orayliq  Aziyanin`  diplomatiyalik 


 

ha`m  ekonomikalik  baylanislarinin  kusheyiuine  baylanisli  Qazag`istan  ha`m  Orayliq  Aziya  tuurali geografiyaliq  magliumatlar  kobeye  basladi.  1558-1559  jillarda  Orayliq  Aziyaga  sayaxat  jasagan 

Angliyali  A.Djenkinson  miynetlerinde  (kassaktardin)  koship  konatugin  jerleri  tuurali  magliumatlar 

kobirek  keltirilgen.  XVI  a`sirdin  aqiri  XVII  a`sirdin  basinda  patshanin  otinishi  boyinsha  Kadirgali 

jalayri..  jilnamalar  jiynagi  atli  kitap  jazdi.  Bunda  Talas,  Sayran,  Jayik,  Elek  tuurali  magliumatlar 

berilgen.  Solay  etip,  kop  keruan  jollarin  sipatlaytugin  «Ulken  sizba»  kartasinda  ha`m  «Ulken  sizba» 

kitabi atli miynetinde Qazag`istan tuurali bir kansha sipatlamalar berildi.  

XVI esirde russ sayaxatshilari S.Remezovtin «Sibir` sizba kitabi» atli geografiyaliq atlasi  shikti ha`m 

bunda  Qazag`istan  territoriyasi  kartaga  tusirildi.  1762  jili  P.I.Richkov  terepinen  jazilgan  «Orinlar 

topografiyasi»  miynet  1768-1774  jillar  araliginda  P.S.Pallas  ha`m  I.A.Fal`k  ekspeditsiyalari 

Qazag`istannin tabiygiy ozgeshelikleri tuurali deslepki ilimiy tusinikler berdi. a`hqg` jili A.N.Levshin 

«Kirgiz  kaysak  dalalarinin  sipatlamasi»`  tuurali  miynet  jazip,  Kazaktsanga  birinshi  ret  tolik 

geografiyaliq  sipatlama  berdi.  Usi  deuirde  Aral  Kaspiy  territoriyasi  kartaga  tusirilgen  bul  rayonnin 

rel`efi,  klimati,  flora  jene  faunasi  boyinsha  tolik  magliumatlar  duzile  basladi.  1856-1857  jillarda 

P.P.Semenov,  Tyan`-Shan`skiy  (1827-1924  jasagan)  Tyan`  Shan`  ha`m  Xantengri  massivi  boyinsha 

izertleu  jurgizilip,  ol  nemis  ilimpazlarinin  bul  zona  janar  taudin  esirinen  payda  bolgan  degen 

tusiniklerin  jokka  shigardi.  Ha`m  bul  taulardin  klimati  ha`m  osimligi  ekilik  zonalig`ina 

baginatuginligi tuurali ilimiy melimlese berdi. 

P.P.Semenovtin  Tyan-Shan`  taularin  izertleudegi  ulken  miyneti  ushin  ogan  «Semenov  Tyan` 

Shan`skiy»` degen at berildi. N.A.Severtsev 1857-58 jillari Aral tenizi Sirdar`yanin tomengi agisi jene 

Karatau  tau  dizbekleri  tuurali  izertleu  jurgizilip  geografiyada  tabiyat  komponentlerinin  baylanisi 

xakkindagi  ideyani  koterip,    bir  kanshga  mertebe  ekonlogiyalik  bagdarda  ilimiy  jumis  isleuge  jol 

ashti.  


I.V.Mushketov Tyan`-Shan` ha`m Jongar alatauinin geologiyalik duzilisi tuurali izertleu jurgizdi. XIX 

a`sirdin` 50-60 jillarinda Jongar alataui She der`yasinin alabin, Jetisuw menen Tyan`-Shan` tabiyatin 

izertleuge  Shoxan  Ualiykanov  ozinin  ulken  ulesin  kosti.  XIX  a`sirdin`  aqirina  kelip  rus  ilimpazi 

V.A.Obruchev  Karakum sholinin payda tuurali boljaulardi juumaklastirdi.  

L.S.Berg  Aral  tenizi  tuurali  kimbatli  magliumatlardi  jazip  kaldirdi.  1908  jili  «Aral  tenizi»    atli 

miynetin jazdi.  

Oktyabr` 

audarispaginan 

keyin 

Orayliq 


Aziyanin` 

topiragin 

izertleude 

S.S.Juetruevtin, 

I.P.Gerasimovtin    osimlik  ha`m  xayuanat  dun`yasin  izertleude  A.N.Krasnev,  I.G.Borshovlar  miynet 

sinirdi. 

1920  jildan  baslap    Orayliq  Aziyada  ilimiy  izertleu  oraylari  duzile  basladi.  Usi  jili    Orayliq  Aziya  

Universiteti ashildi (xezirgi UzMU).  

D.N.Koshkarov,  E.P,Korovin  ekologiyalik  -  geografiyaliq  bagdarda,  N.L.Korjenevskiy  tabiygiy geografiya boyinsha ilimiy jumislar alip bardi. 

O`zbekstanda  X.A.Abdullaev,  O.M.Akromxodjaev,  G.M.Mavlanov,  X.Xairbaev,  Qazag`istanda 

K.A.Satpaev,  Turkstanda  A.G.Babaev  x.t.b.  ilimpazlar  basshiliginda  geologiyalik,  geografiyaliq 

bagdarda ulken jumislar iske asirildi. 

Auil  xojaligin  rauajlandiriuga  baylanisli  topirak  katlamlarin  izertleu  meselesi  keneytildi  ha`m 

geografiyaliq  bagdarda  ilimiy  izertleu  oraylari  duzile  basladi.  1939  jili  Qazag`istanda  arnauli 

geografiyaliq  sektor duzildi, ha`m ogan belgili geograf M.N.Baranskiy basshilik etti. 

Keyingi jillarda Turkstanda shol problemasin sheshiuge arnalgan «Sholshilik ilimiy izertleu institute» 

ashildi,  ilimiy  izertleu  bagdarinda  O`zbekstan  Ilimler  Akademiyasi  janinda  geografiya  boliminin 

duziliui  ulken  exmiyetke  iye  boldi.  1950  jili  «Qazag`istan»  atli  geografiyaliq  ocherk,  1964  jili 

«O`zbekstan»` atli konom- geografiyaliq  ocherkler duzile basladi. 

 

 

O`zin o`zi bahalaw ushin sorawlar  

1. Orayliq Aziya  ta`biyiy geografiyaliq u`lkesinin` izertleniw basqishlarina sipatlama berin`. 

2.  Orayliq  Aziya    ta`biyiy  geografiyaliq  u`lkesinde  alip  barilg`an  izertlewler  ha`m  olar  tiykarinda 

payda bolg`an ta`biyiy geografiyaliq bag`darlar tuwrali so`ylep berin`.  

3. U`lke ta`biyati menen shug`illang`an ataqli alimlar ha`m olardin` miyraslari. 

 


  

 

ORAYLIQ AZIYA ELLLERININ` IZERTLENIW TARIYXI 

(4-saat) 

Reje 

1.Orayliq Aziya elllerinin`  izertleniw bashqishlari. 

2.Orayliq  Aziya  elllerinin`  ta`biyatin  geografiyaliq  u`yreniw  tariyxina  baylanisli  tiykarg`i  

derekler. 

 

Orayliq Aziya elllerinin` bay ta`biyatli, alaplardag`i ha`m taw eteklerindegi hasildar jerler, tawlardan 

baslanatug`in    suwli  da`r`yalar,  taw  ha`m  tegislikliklerdegi  jaylawlar  a`yyem  zamanlardan  baslap-aq 

adamlardi o`zine tartip kelgen. 

Orayliq Aziya ta`biyatin izertlew ju`da` erte da`wirlerde baslang`an. Sebebi Orayliq Aziya Batis ha`m 

Shig`is  ma`mleketlerinin`  Orayliqsinda  ju`da`  ehmiyetli  xaliq  araliq  sawda  jolinda  jaylasqan.  Ertede 

Orayliq Aziyada ju`da` iri ma`mleketler du`zilgen.  

Orayliq  Aziya  haqqindag`i  da`slepki  mag`liwmatlarda  Gerodot,  Strabon,  Arrion,  Ptolomey  ha`m 

basqalardin` miynetlerinde ushiratiw mu`mkin. 

Orayliq Aziya ta`biyatin izertlew tariyhin bir neshe basqishlarg`a bo`liw mu`mkin. Birinshi  basqish-jipek  joli  payda  bolg`an  da`wir.  Jipek  joli  xristian  jilnamasinan  buring`i  ekinshi 

a`sirden  sol  jilnamani  XVI-a`sirine  shekem  tiykarg`i  sawda  joli  bolip  esaplang`an.  Bul  da`wirde 

Orayliq Aziya ta`biyati Qitay, Arab ha`m Orayliq Aziya ilimpazlari ta`repinen izertlengen. 

Qitay  sayaxatshisi  Chjan-Tsyan  l3  jil  dawaminda  Issiqko`l  a`tirapin,  Ferg`ana  ha`m  Xorezm 

ta`biyatin,  xalqin  ha`m  xojalig`in  izertlegen.  Bul  jerdegi  xaliqlardan`  tili,  ma`deniyatin, 

diyxanshilig`in,  o`nermentshiligin,  sawda-satiq  isleri  haqqinda  mag`liwmatlar  jazip  qaldirg`an. 

Xristian  jilnamasinin`  VII-a`sirinde  Syuan-Tszan  l6  jil  dawaminda  (629-645)  Tyan`-Shan`,  Jetisuw, 

Chuw  oypatlig`in,  Tashkent,  Samarkand  ha`m  Pamir  ta`biyatin  izertlep,  bahali  miynetler  jazip 

qaldirg`an. 

Orayliq  a`sirde  arab  tariyxshilari  Orayliq  Aziya  geografiyasina  tiyisli  A`miwda`r`ya,  Sirda`r`ya, 

Uzboy,  Aral  ten`izi  ha`m  bul  jerdegi  xaliqlar,  qalalar  haqqinda  ko`p  g`ana  mag`liwmatlar  jazip 

qaldirg`an. Bular arasinda Mas`udiy, Istaxriy, Ibn-Rusta Sallam, Ibn Batuta, “aznaviy, Equt h.t.b lardi 

atap o`tiwimizge boladi. 

Arab  sayaxatshisi  Ibn  Istaxriy  sayaxat  jasap  G`Klimat  kitabiG`  (Kitabul  oqolim)  atli  do`retpesin 

jazg`an. Ol Aral ten`izin (Xorezm ko`li dep atag`an)  

Orayliq Aziya ta`biyatin izertlewde Tu`rkistanli ilimpazlar da ju`da` u`lken u`les qosti. Muxxammad-

Ibn-Musa-Al`-Xorezmiy  VII  a`sirlerde  Orayliq  Aziya  geografiyasina  tiykar  salg`an,  onin`  «Jer 


 

tasviri»  degen  shig`armasi  l878-jildin`  o`zinde-aq  rus  tilinde  awdarilg`an.  Orayliq  Aziya  ta`biyati, tariyxi  haqqinda  ulli  ilimpaz  Abu  Rayxan  Beruniy  (X-XI)  ju`da`  biybaha  mag`liwmatlar  jazip 

qaldirg`an.  Ol  du`n`yada  birinshi  globusti  l0l7-jili  jasag`an.  Muxammad  Babur  (XY-XYI) 

«Baburnama» shig`armasinda Orayliq Aziya ta`biyati haqqinda bahali mag`lumatlar keltirilgen. 

Еkinshi  basqish  Orayliq  Aziya  geografiyasin  izertlewdegi  koloniyaliq  da`wir  bolip  esaplanadi.  Bul 

da`wir  Orayliq  Aziyanin`  Rossiya  ta`repinen  basip  aliniwi  aldinan  Oktyabr`  revolyutsiyasina 

shekemgi bolg`an da`wirdi o`z ishine qamtiydi. 

Orayliq Aziya Rossiya ta`repinen basip aling`ang`a shekem onin` ta`biyati I.Xoxlov (l620),B.Pazuxin 

(l669-l673),  Benevin  (l7l8-l725),  F.Efremov,  G.Karelin  ha`m  basqalar  ta`repinen  izertlendi.  Olar 

negizinen  Xorezm,  Qaraqum,  Qizilqum,  Orayliq  Qazaqstan,  Aral  ten`izi  ta`biyatlarin  izertledi. 

Tu`rkstan Rossiyanin` koloniyasina aylang`annan keyin, onin` ta`biyatin izertlew buring`idanda beter 

ken`eydi.  Bul  da`wirde  onin`  ta`biyatin,  xojalig`in  Semenov-Tyan`-Shanskiy  (l856-97), 

N.A.Mushketov  (l877-80),  V.A.Obruchev,  A.Berglar  izertledi.  Na`tiyjede  Orayliq  Aziya  tawlarinin` 

payda  boliwi,  du`zilisi,  Orayliq  Aziyanin`  geologiyaliq  du`zilisi  paydali  qazilmalari,  o`simligi, 

haywanat  dun`yasi  haqqinda,  Aral  ten`izinin`  ta`biiy  geografiyaliq  sharayati  haqqinda  bahali  ilimiy 

na`tiyjeler alindi. Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 484.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling