Yelka muskullari Bilak muskullari


Download 167 Kb.
bet5/7
Sana08.02.2023
Hajmi167 Kb.
#1176938
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
YELKA KAMARI VA YELKA MUSHAKLARI. BILAK MUSHAKLARI VA FAASIYALARI. QO’L KAFTI MUSHAKLARI. QO’L KAFTINING PAY QINLARI. ULARNING YOSHGA DOIR XUSUSIYATLARI.

BILAK MUSKULLARI

Bilak muskullari joylashishiga ko‘ra old, orqa va lateral guruhga ajratiladi. Bilakning oldingi guruh muskullari – yuza va chuqur qavat bo‘lib joylashgan.
YUZA QAVAT MUSKULLARI
Yumaloq pronator muskul (m. pronator teres) yelka suyagidagi medial g‘adir-budur tepachasidan, bilak suyagi g‘adir-buduri (tuberositas ulnae) dan boshlanib, bilak suyagining lateral qirrasiga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Bilakni ichkariga buradi va bukadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. medianus (CVI–thI) dan.
Q o n t o m i r l a r i: a. brachialis, a. ulnaris, a. radialis.
Kaftni bilak tomonga bukuvchi muskul (m. flexor carpi radialis) m. pronator teres ning medial tomonida joylashgan bo‘lib, yelka suyagining medial g‘adir-budur tepachasidan va medial tomondagi muskullararo fassiyasidan boshlanib, ikkinchi kaft suyagining asosiga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Kaftni oldinga va bilak suyagi tomonga bukadi.
I n n e r v a t s i y a s i: m. medianus (CVIVII) dan.
Q o n t o m i r i: a. radialis.
Kaftning uzun muskuli (m. palmaris longus) oldingi muskulning medial tomonida joylashgan bo‘lib, yelka suyagining medial g‘adir-budur do‘mboqchasi (epicondulus medialis) va bilak fassiyasidan boshlanib, uning uzun payi bilakni pastki qismidagi retinaculum flexorum (bukuvchi muskul ushlagichi) ustidan o‘tib, kaft-pay plastinkasi (aponevroz)–aponeurosis palmaris ga yopishadi. Ba’zan bu muskul bo‘lmasligi ham mumkin.
F u n k s i y a s i. Kaft aponevrozini taranglashtirib kaftni bukadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. medianus (CVI–thI) dan.
Q o n t o m i r i: a. radialis.
Kaftni bukuvchi tirsak muskuli (m. flexor carpi ulnaris) bilakning tirsak suyagi tomonida joylashib, yelka suyagining g‘adir-budur tepachasi va tirsak o‘sig‘idan boshlanib, kaftning no‘xatsimon va ilmoqli suyaklariga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Kaftni oldinga va tirsak suyagi tomoniga bukadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. ulnaris (CVIIVIII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: a. collateralis ulnaris superior, a. collateralis ulnaris interior, a. ulnaris.

Download 167 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling