Yelka muskullari Bilak muskullari


Tumshuqsimon-yelka muskuli


Download 167 Kb.
bet4/7
Sana08.02.2023
Hajmi167 Kb.
#1176938
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
YELKA KAMARI VA YELKA MUSHAKLARI. BILAK MUSHAKLARI VA FAASIYALARI. QO’L KAFTI MUSHAKLARI. QO’L KAFTINING PAY QINLARI. ULARNING YOSHGA DOIR XUSUSIYATLARI.

Tumshuqsimon-yelka muskuli (m. coracobrachialis) kurak suyagining tumshuqsimon o‘sig‘i (pracessus coracoideus) dan boshlanib, yelka suyagining medial yuzasiga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Yelkani ko‘taradi va buradi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. musculocutaneus (CVVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: aa. circumflixae humeri anterior et posterior.
Yelkaning orqa tomonidagi muskullar. Yelkaning uch boshli muskuli (m. triceps brachii) yelka suyagining orqa tomonida joylashgan bo‘lib, uning uzun boshi (caput longum) kurak suyagi bo‘g‘im yuzasi ostidagi g‘adir-budur (tuberculum infraglenoidale) dan, lateral boshi (caput laterale) yelka suyagining orqa yuzasi lateral qismidan, medial boshi (caput mediale) yelka suyagining orqa yuzasi medial qismi sulcus n. radialis ning pastrog‘idan boshlanib, tirsak suyagining tirsak o‘sig‘i (olecranon) va tirsak bo‘g‘imining xaltachasiga birlashadi. Muskul payi bilan tirsak o‘sig‘i orasida – bursa olecrani (sinovial xalta) joylashgan.
F u n k s i y a s i. Bukilgan bilakni yozadi. Muskulning uzun boshi esa yelkani yozadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. radialis (CVIVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: a. circumflexa humeri posterior, a. profunda brachii, aa. collateralis ulnares superior et inferior.
Tirsak muskuli (anconeus) kichik uchburchak shaklida bo‘lib, yelka suyagining pastki qismidagi lateral g‘adir-budur tepacha (epicondylus lateralis) va lig. collaterale radiale dan boshlanib, tirsak suyagining orqa yuzasiga yopishadi.
F u n k s i y a s i. Bilakni yozadi, tirsak bo‘g‘imi kapsulasini tortib, uni suyaklar oralig‘ida siqilib qolishdan saqlaydi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. radialis (CVIVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: a. interossea recurrens.
Uning uzun boshi (caput longum) kurak suyagi bo‘g‘im yuzasi ostidagi g‘adir-budur (tuberculum infraglenoidale) dan, lateral boshi (caput laterale) yelka suyagining orqa yuzasi lateral qismidan, medial boshi (caput mediale) yelka suyagining orqa yuzasi medial qismi sulcus n. radialis ning pastrog‘idan boshlanib, tirsak suyagining tirsak o‘sig‘i (olecranon) va tirsak bo‘g‘imining xaltachasiga birlashadi. Muskul payi bilan tirsak o‘sig‘i orasida – bursa olecrani (sinovial xalta) joylashgan.
F u n k s i y a s i. Bukilgan bilakni yozadi. Muskulning uzun boshi esa yelkani yozadi.
I n n e r v a t s i y a s i: n. radialis (CVIVII) dan.
Q o n t o m i r l a r i: a. circumflexa humeri posterior, a. profunda brachii, aa. collateralis ulnares superior et inferior.Download 167 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling