1. Fan bobi –1; Fan bo’limi –1; Qiyinlik darajasi –2


Download 74.62 Kb.
bet1/7
Sana12.06.2020
Hajmi74.62 Kb.
#118109
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
yakuniy pedogogika
Хисобот 2018, Хисобот 2018, 6, Kmlmllmllml3234564, 2-mashgulot, muloqot - axborot ayirboshlash ozaro tasir va kishlarning bir-birini tushunish vositasi sifatida, efir moyli ekinlarning ahamiyati, malaka ishi, interfaol qollanma, ntcns, 2-Amaliy topshiriq Covid-19 (4), energiya bilan massa orasidagi bogla, metall kristallardagi nuqsohlarni mexanik xossalariga tasirini organish, metall kristallardagi nuqsohlarni mexanik xossalariga tasirini organish

1. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari qaysi javobda ko’rsatilgan?

А.shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish

B.ta’limning uzluksizligi, fan va ta’lim jarayonlarining aloqalari

S.iqtidorli bolalar va iste’dodli yoshlar, fan, ishlab chiqarish

D.shaxs, davlat, ta’lim tizimini moliyalash, moddiy texnika ta’minoti

2. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Kadrlar tayyorlash milliy modelining birinchi komponentini ko’rsating

А.Shaxs

B.Davlat va jamiyat

S.Ishlab chiqarish

D.Fan

3. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Uzluksiz ta’lim tizimi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

А.maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim,

oliy ta’limdan keyingi ta’lim,kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta’lim

B.bog’cha, maktab, institut, aspirantura doktorantura maktabdan tashqari ta’lim, malaka oshirish, nodavlat ta’lim muassasalari

S.maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, oliy o’quv yurtlari, akademik litseylar, universitetlar, malaka oshirish institutlari

D.umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash

4. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 1;A.Umumiy o’rta ta’lim necha bosqichdan iborat?

B.ikki

S.uch

D.besh

to’rt

5. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Ilmiy darajaga ega bo’lish uchun ta’limning qaysi bosqichini o’tash lozim?

A.oliy ta’limdan keyingi ta’lim bosqichini

B.oliy ta’lim bosqichini

S.maktabdan tashqari ta’limni

D.kadrlar malakasini oshirishni

6. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Ta’lim to’g’risida”gi Qonunning 1- tahriri qachon qabul qilingan ?

A.1992 yil

B.1997 yil

S.1998 yil

D.1999 yil

7. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;O’zbekiston Respublikasi-ning «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni nechta moddadan iborat?

A.34 ta

B.30 ta

S.35 ta

D.32 ta

8. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Ta’lim sohasidagi davlat siyosati tamoyillaridan birini ko’rsating

A.ta’limning uzluksiz va izchilligi

B.Kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish

S.o’qitishning ilg’or shakllarini joriy etish

D.davlat grantlari miqdorini aniqlash

9. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;O’quvchilar tomonidan tabiat va jamiyat haqidagi asosiy bilimlarning egallanishi, ularning aqliy qobiliyatlari, dunyoqarashlari va madaniyatining rivojlanishi maqsad sifatida belgilangan ta’lim tizimining tarkibiy qismi bo’lib qaysi ta’lim bosqichi hisoblanadi?

A.umumiy o’rta ta’lim

B.oliy ta’lim

S.o’rta maxsus ta’lim

D.kasb-hunar ta’limi

10. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Quyidagilardan qaysi biri oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hisoblanadi?

A.doktorantura

B.magistratura

S.aspirantura

D.bakalavriatura

11. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –2 ;Ta’lim mazmuni qanday davlat hujjatlari va rasmiy hujjatlarda o’z aksini topadi?

A.o’quv rejasi, o’quv dasturi, darslik

B.o’quv mashg’uloti, o’quv quroli, darslik

S.o’quv mashg’uloti, o’quv quroli, darslik

D.quroli

12. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;O’qitish usuli nima?

A.o’qitish usuli – o’qitish metodini amalga oshirish jarayonida o’qituvchi va o’quvchining o’zaro hamkorlikda bajaradigan operatsiya

B.o’qitish usuli – o’quvchi va o’qituvchining o’zaro hamkorlikdagi faoliyati mahsuli

S.o’qitish usuli – bu muayyan fanni o’qitishga taaluqli bo’lgan metod, shakl va vositalar majmuasi

D.o’qitish usuli – pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi bo’lib, uning barcha tarkibiy qismlarini o’zaro bog’lashga xizmat qiladi

13. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;Shaxsga yo’naltirilgan ta’limning asosiy tamoyilini ko’rsating.

A.ta’lim markaziga o’quvchi (talaba) qo’yiladi

B.ta’lim markaziga o’qituvchi qo’yiladi

S.ta’lim markaziga pedagogik jamoa qo’yiladi

D.o’quv yurtining moddiy texnik ta’minoti xisobga olinadi

14. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Og’zaki ta’lim metodlari qaysi javobda ko’rsatilgan?

A.hikoya, suhbat, ma’ruza

B.hikoya, suhbat, mashq

S.ma’ruza, trening, suhbat

D.ma’ruza, seminar, laboratoriya ishi

15. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Metodologiya nima?

A.metodologiyametod haqidagi talimot yoki metodlar nazariyasi

B.fanlarni o’qitish qoidasi

S.fanlarni o’qitish nazariyasi

D.metodga asoslanmagan o’qitish usullari

16. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;O’quv materialini tanlashda qaysi printsipga rioya qilinadi?

A.o’quv materialini soddadan-murakkabga tomon rivojlantirib borish

B.o’quv materialining mukammalligini ta’minlash

S.talabalarga faqat oson mavzularni o’tish kerak

D.osondan boshlash lozim

17. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;O’qitish jarayonida nazoratning rivojlantiruvchi funktsiyasini toping.

A.o’z-o’zini nazorat qilish va baholash

B.talabalarda barqaror diqqatni vujudga keltirish

S.xotirani mustahkamlash

D.talabalarda mustaqil fikrni shakllantirish

18. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;O’qitish metodlarini tanlash nimalarga bog’liq?

A.o’quv materiallarining mantiqiy yo’nalishi, mazmuni va mustaqil ish xarakteriga

B.mashg’ulot turi va tipiga

S.mashg’ulot mavzusiga

D.o’qituvchi bilimiga

19. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2;Ko’nikma nima?

A.uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida paydo bo’ladigan kishining anglangan ish xarakatlarini bajarishdagi avtomatlashgan usulidir

B.shaxsning bilim va ko’nikmalariga asoslangan holda ma’lum faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishga tayyorligi

S.turli xildagi murakkab faoliyatni bajarishga tayyorgarlik

D.ma’lum ish-harakatning qanday bajarilishini tushunish

20. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Malaka nima?

A.shaxsning bilim va ko’nikmalariga asoslangan holda ma’lum faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishga tayyorligi

B.kishining amalda qo’llashi mumkin bo’lgan bilimlaridir

S.uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida paydo bo’ladigan kishining anglangan ish xarakat

larini bajarishdagi avtomatlashgan usulidirD.ma’lum ish-harakatning qanday bajarilishini tushunish va bunday xarakatlarning bajarilishi tartibi bilan tanishish

21. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –3 ;Pedagogik jarayonning vazifasi nimalardan iborat?

A.bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish

B.bilim,ko’nikma,malaka,hosil,qilish

S.o’quv fanlarni mazmunini o’zlashtirib olish

D.bilish faoliyatini rivojlantirish

22. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Didaktika nima?

A.pedagogikaning ta’lim nazariyasi, fanlarni o’qish va o’qitish bilan bog’liq ta’lim masalalari bilan shug’ullanuvchi bo’limi

B.didaktika pedagogikaning bir bo’limi

S.didaktika pedagogikaning tarbiya bilan shug’ulanuvchi bir bo’limi

D.didaktika boshlang’ich sinflarda fanlarni o’qitish metodikasi

23. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Metod” – bu....

A.metod – bu yunoncha “yo’l, yo’riq”, usul orqali maqsadga erishishdir

B.metod – bu grekcha so’zdan olingan bo’lib uslub demakdir

S.lotincha so’zdan olingan bo’lib, axborotni uzatish usulidir

D.metod –– pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi

24. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Didaktik printsiplar deganda nimani tushunasiz?

A.ta’limda o’quv materialini tanlash va uni o’rganishda asoslaniladigan boshlang’ich asosiy qonun – qoidalar

B.pedagogik texnologiyalarni ta’limda qo’llash qoidalari

S.o’qituvchining rioya qiladigan metodik sistemasi

D.talabalar uchun yo’l–yo’riqlar, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun nazariy bilimlar tizimi

25. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Mashg’ulotning an’anaviy metodlarini ko’rsating.

A.og’zaki ko’rgazmali, ommaviy, mantiqiy, mustaqil ishlash, nazorat metodlari

B.og’zaki ko’rgazmali, o’z-o’zini nazorat qilish metodlari

S.ko’rgazmali,mantiqiy, ommaviy metodlari, bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish

D.mantiqiy, o’z-o’zini nazorat qilish metodlar, mustaqil ta’lim olish

26. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –3 ;Ta’lim berishning asosiy kategoriyalari

A.bilish, tushunish, qo’llash, tahlil, sintez, baholash

B.ilmiy, nazariy, amaliy, isbotlilik, joriy etilganlik

S.og’zaki, ko’rgazmali, amaliy, laboratoriya ishlari, ekskursiyalar

D.ilmiylik tushunarlilik, onglilik va faollik, uzviylik.

27. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Ta’lim nazariyasining tarkibiy qismlariga nimalar kiradi ?

A.ta’lim jarayonining mohiyati, ta’lim mazmuni, ta’lim tamoyillari, metodlari, shakllari va vositalari

B.bilim ko’nikma malaka, iroda, faoliyat turlari

S.ta’lim mazmuni, dars janri, ta’lim maqsadi, ta’limiy vazifalar, ta’lim ob’ekti, predmeti, ilmiy farazi

D.ta’lim – tarbiya mazmunini ifodalovchi barcha qonun-qoidalar hamda metodologik asoslari, nazariy va amaliy ahamiyati

28. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;O’qitish shakllari to’liq berilgan javobni toping.

A.ma’ruza, seminar, amaliy, laboratoriya mashg’ulotlari, mustaqil ta’lim, amaliyot

B.mashg’ulot, turli sayohatlar, sinfdan tashqari mashg’ulotlar

S.mashg’ulot, mashg’ulotdan tashqari ishlar, turli sayohatlar, individual mashg’ulot shakllari

D.mashg’ulotdan tashqari ishlar, ekskursiya, sinfdan tashqari mashgulotlar

29. Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;"Darsning boshlanishini tashkil etish uy vazifasini tekshirish, darsning maqsadi va vazifasini bayon qilish, yangi materiallarni tushuntirish, mustahkamlash, darsga yakun yasash va uyga vazifa berish" tuzilishidagi darsning tipini ko’rsating.

A.kombinatsion (aralash) dars

B.bilimlarni takrorlash va mustahkamlash darsi

S.yangi bilimlarni o’rganish darsi

D.umumiylashtirish

30. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;O’quv mashg’uloti jarayonida o’qituvchining suhbati ta’limning qaysi metodiga kiritiladi?

A.og’zaki

B.amaliy

S.ko’rgazmali

D.mashq qilish

31. Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;

Darsni didaktik tahlil qilishda uning qaysi jihatlariga asosiy e’tibor qaratiladi?

A.mavzuning ilmiyligi, izchilligi, oddiydan murakkabga yo’nalishni ko’rsatmaliligi, bilim va axborotlarni hayotiyligi, jonliligi ravon tilda olib borilishi

B.darsning qanday usullarda olib borilishi, o’quvchini bilim darajasiga ko’ra tahlil qilinib, ta’lim tizimiga oid qabul qilingan farmonlar dan foydalanganlik darajasi hisobga olinadi.

S.bolaning kayfiyati, hozirjavobligi, qobiliyati, fikr-mulohaza berilayotgan ma’lumotlar, bolani bunga mosligi tahlil etiladi

D.o’quv xonasining darsga tayyorgarligi, o’qituvchining tashqi ko’rinishi e’tiborga olinadi

32. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –3 ;Ta’limning rivojlantiruvchi maqsadlari nima?

A.o’quvchi shaxsini shakllantirish, ilmiy–nazariy fikrlashni rivojlantirish, nazariyani yuqori darajada egallash, ilmiy metodlarni egallash

B.ta’limda pedagogik va axborot texnologiyalarini asoslanishi

S.ta’limda ilmiy metodlarni asoslanishi

D.o’quv materiallarni internetdan olingan ma’lumotlar bilan boyitish

Download 74.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling