Limfa tizimi


Download 231.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana23.04.2023
Hajmi231.69 Kb.
#1392193
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Limfa sistemasi. Limfa suyuqligi va limfa tizimi vazifasi

Bosh va bo‘yin. Boshning limfa tomirlari qon tomirlar yo‘na-lishida 
yuqoridan pastga qarab yo‘naladi. Ular bosh bilan bo‘yin o‘rtasida 
joylashgan 
limfa 
tuguni 
to‘plamlariga 
quyiladi. 
Bu to‘plamlar 
quyidagilar: ensa qon tomirlari yo‘nalishida joylash-gan ensa limfa 
tugunlariga bosh ning ensa sohasidan keluvchi lim-fa tomirlari quyiladi. Bu 
tugunlardan olib ketuvchi limfa tomir-lari bo‘yinning lateral chuqur 
tugunlariga quyiladi. So‘rg‘ichsi-mon o‘simta tugunlari quloq suprasining 
orqasida joylashib, ular-ga quloq suprasi va boshning tepa qismi limfa 
tomirlari keladi. Bu tugunlardan chiqqan olib ketuvchi limfa tomirlari quloq 
oldi va bo‘yinning yuzaki tugunlariga quyiladi. 
Quloq oldi bezi sohasida tashqi joylashgan quloq oldi yuza-ki lim fa 
tugunlari va bcz bo‘laklari orasida joylashgan quloq oldi chuqur limfa 
tugunlariga boshning peshona, tepa sohalari, quloq suprasi, tash qi eshituv 
yo‘lagi, eshituv nayi, quloq oldi bezi va yu-qori lablar limfa tomirlari keladi. 


Bu tugunlardan chiquvchi olib ketuvchi limfa tomirlari bo‘yinning yuza va 
chuqur limfa tugun-lariga boradi. 
Halqumning orqasida va yon devorlarida joylashgan halqum orqasidagi 
limfa tugunlariga halqum devoridan, burun bo‘shli-g‘i va burun ning yon 
bo‘shliqlari shilliq pardasi, tanglay va til murtaklaridan, eshituv nayi va 
nog‘ora bo‘shlig‘i limfa tomirlari keladi. Bu lim fa tugunlaridan bosh langan 
olib ketuvchi lim fa tomir lar bo‘yinning lateral chuqur guruh limfa 
tugunlariga bo-radi. 
Jag‘ osti uchburchagida joylashgan pastki jag‘ limfa tugunlari-ga yuz 
terisi, qovoqlar, burun, lab, lunj limfa tomirlari quyiladi. Bu tugunlardan 
chiqqan olib ketuvchi limfa tomirlari bo‘yinning lateral chuqur limfa 
tugunlariga quyiladi. 
Bo‘yinning chuqur limfa tugunlari bo‘yinning old va yon to-monlarida 
joylashgan. Ularning oldingi guruhiga hiqildoq oldi lim fa tugunlari
qalqonsimon tugunlari va traxeya oldi va atrofi-dagi tugunlar kiradi. 
Bo‘yinning lateral chuqur limfa tugunlari ichki bo‘yinturuq vena, 
bo‘yinning ko‘ndalang arteriyasi va qo‘shimcha nervning tashqi shoxi 
bo‘ylab zanjirlar hosil qilib joylashadi. Bu tugunlar-dan chiquv chi olib 
ketuvchi limfa tomirlari o‘ng va chap bo‘yin-turuq poyasini hosil qiladi. 

Download 231.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling