Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


-mavzu   Buyuk ipak yo'li - shakillanish, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   81

4-mavzu  

Buyuk ipak yo'li - shakillanish, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni 

kengaytirish 

va 

mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.Eng qadimgi  yo'llar.   Buyuk  ipak  yo'lining paydo bo'lishi  va rivojlanishi. 

2.Amir    Temur     va     temuriylar     davrida     Buyuk     ipak     yo'li shuhratining 

yanada ortishi. 

3 . X V I    asrdan boshiab  Buyuk  i p a k   y o ' l i  ahamiyatining pasayishi, uning 

sababhui 

4.Hozirgi    davrda    Buyuk    ipak    yo'li    an'analarini    tiklash    va 

rivojlanlinsh                borasidagi                xalqaro                hamkorlik        

harakatida O'zbekisionning ishtiroki. 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Buyuk ipak yo'li - shakillanish, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon haqidagi 

nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash Pedagogik vazifalar

 

Eng qadimgi  yo'llar.   Buyuk  ipak  yo'lining paydo  bo'lishi    va  rivojlanishi  haqida  tasavvurlarni  

kengaytirish; 

 

Amir    Temur     va     temuriylar     davrida     Buyuk     ipak     yo'li shuhratining yanada ortishiga 

ijobiy  ta’sir  ko’rsatgan  omillar  haqida  tushuncha 

berish; 

 

X V I     asrdan boshlab  Buyuk  i p a k    y o ' l i  ahamiyatining  pasayishi,  uning  sabablari  haqida 

tushuncha berish 

  .Hozirgi        davrda        Buyuk        ipak        yo'li    

an'analarini        tiklash        va  rivojlanlinsh        

borasidagi                xalqaro                hamkorlik        

harakatida  O'zbekiston-ning  ishtiroki  to’g’risida 

ma’lumotlar berish  

O’quv faoliyati natijalari: 

 

Eng qadimgi  yo'llar.   Buyuk  ipak  yo'lining paydo bo'lishi  va rivojlanishi haqida kengroq gapirib berish 

 

Amir    Temur     va     temuriylar     davrida     Buyuk     ipak     yo'li shuhratining yanada ortishiga ijobiy ta’sir ko’rsatgan 

omillar haqida gapirib berish; 

 

X V I    asrdan boshlab  Buyuk  i p a k    y o ' l i  ahamiyatining pasayishi, uning sabablarini yoritib berish 

  Hozirgi    davrda    Buyuk    ipak    yo'li    an'analarini    tiklash    

va  rivojlanlinsh                borasidagi                xalqaro                hamkorlik        

harakatida  O'zbekistonning  ishtiroki  to’g’risida  ma’lumotlarni 

kengroq missollar tariqasida gapirib berish 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

zigzag (arra) texnikasi  

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

 

o’quv 


topshiriqlari, test savollar 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan, 

gurhlarda 

ishlash 


uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 


 

327 


                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

“O'zbek xalqining etnik shakllanishi” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishni  ta’minlovchi 

o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi. 

Ekspert guruhlar faoliyat  natijalarini  baholash mezonlarini 

ishlab chiqadi. 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning  ahamiyatliligi  va 

dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi. 

 1.3.  Faoliyat  kichik  guruhlarda  o’quv  topshiriqlarini 

bajarish orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. 

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama qilib, 

ularga javob beradi. 

 

  

328 


                                                                                                                                                                                        

2. Asosiy bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’uloti  «o’zi  o’rganib,  o’zgaga  o’rgatish»,  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish  prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan  birga, har  bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi 

(geometrik shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


ko’yishlarini,  vakti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi). 

Guruhlarda ishni tashkil kiladi. (matnni o’rganib, muhokama 

kilishga 15 daqiqa beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi.  O’zaro  o’rgatish  jarayoni  boshlanadi  (15 

dakika). 

Talabalar 

faoliyatini 

kuzatadi, 

ularni 


yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  xar  bir  guruhga  8 

daqiqadan  vaqt  ajratadi.    Yo’naltiruvchi,  maslahatchi 

sifatida  ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi, 

izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha faoliyat 

boshlaydilar. Matnlarini 

o’qib, savollarga javob 

topadi. Ma’lumotni 

muhokama kilib, fikr 

almashib,  sistemalashtiradi.  

Format  kog’oziga  sxema 

tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

 3–Yakuniy bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi,  guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish; nazorat savollariga og’zaki 

javob berish  

Tinglaydilar. 

 

 

4- Mavzu: Buyuk ipak yo'li - shakillanish, rivojlanish 

bosqichlari va hozirgi zamon 

Ryeja: 


1.  Eng qadimgi  yo'llar.   Buyuk  ipak  yo'lining paydo bo'lishi  va rivojlanishi. 

2.  Amir    Temur     va     temuriylar     davrida     Buyuk     ipak     yo'li shuhratining yanada ortishi. 

3.  X V I    asrdan boshiab  Buyuk  i p a k  y o' l i  ahamiyatining pasayishi, uning sababhui 

4.  Hozirgi        davrda        Buyuk        ipak        yo'li        an'analarini        tiklash        va  rivojlanlinsh                borasidagi        

xalqaro        hamkorlik        harakatida O'zbekisionning ishtiroki. 

  Asosiy adabiyotlar: 

1.  Karimov I.A. Savdo uyidan Ipak yo’lini tiklash sari. Asarlar, P-jild. – T., O’zbyekiston, 1996. 

2.  Tolstov S.P. Kadimgi Xorazm madaniyatini izlab. – T., Fan, 1964. 

3.  Radkyevich V.A. Vyelikiy SHyolkovыy put’. – M., 1990. 

4.  Byeryezikov Ye. Lyegyendы i taynы Uzbyekistana. – T., G’.G’ulom nashriyoti, 1991. 

5.  Ipak yo’li afsonalari. – T., Fan, 1993. 

6.  Karimov SH., SHamsutdinov R. Vatan tarixi. – T., Myeros, 1995. 

7.  Amir Tyemur jahon tarixida. – T., SHarq, 1996. – 168 byet. 

8.  Kyeryen L., Saidov A. Amir Tyemur va Fransiya (Mas’ul muharrir O’.Tojixonov). – T., Adolat, 1996. – 

88 byet. 

9.  Tyemur va Ulug’byek davri tarixi. – T., 1996. – 263 byet. 

10.  Xolbyekov M. Amir Tyemurning Yevropa qirollari bilan yozishmalari. – Samarqand, Myeros, 1996. 

11.  Sulaymonova F. SHarq va G’arb. – T., O’zbyekiston, 1997. 

  Qo’shimcha adabiyotlar: 

12.  Buyuk  Ipak  yo’li:  gyeografiya,  turizm  va  ekologiya  (xalqaro  konfyeryensiya  ma’ruzalari  to’plami).  – 

Samarqand, 1998. – 198 byet. 


 

329 


                                                                                                                                                                                        

13.  O’zbyekistonning yangi tarixi. III-kitob. – T., SHarq, 2000. 

14.  O’razayev  A.  Buyuk  ipak  yo’li  qachon  paydo  bo’lgan.  //  Markaziy  Osiyo  madaniyati,  1999,  21-27 

yanvar. 


15.  YAxshilikov J. Buyuk ipak yo’li hamda SHarqning G’arbga ma’naviy-ma’rifiy ta’siri. // O’zbyekistonda 

ijtimoiy fanlar, 1999, 1-2-soni. 

16.  hstory.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali. 

 

  Darsning  o`quv  va  tarbiyaviy  maqsadi:  Talabalarga  O’zbyekiston  tarixi  fanining  tadqiqot  ob’yekti, pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda  tadqiqotchilar 

tomonidan  mavzuga byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni syerqirra mavzu  ekanligidan 

talabalarni boxabar etish. 

  Dars o`tish vositalari: (Doska, plakat, fan yuzasidan manba va adabiyotlar, tarixiy ma’lumotlar, mavzu 

yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

  Dars o`tish usullari: Takrorlash, suhbat va savol-javob (mavzuni o`zlashtirishni mustahkamlash), jonli 

muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr  mulohazalarini  bayon  qildirish, 

buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch  iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va 

talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish.  Tarqatma  tyestlar  asosida  talabaning  mavzuni  qay 

darajada  o`zlashtirganligini  aniqlash.  Talabalarni  voqyealarni  tahlil  etishga  o`rgatish.  Xarita  bilan 

ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash va unga tahlil byerish. 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.  

  O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi: 

 

Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati-2 minut  

Talabalarning davomati – 3 minut 

 

Hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut  

Talabalar bilim darajasini aniqlash (o’tilgan mavzu bo’yicha)-50 minut 

 

Sinov savollar namunasi  (savol-javob triqasida)– 10 minut  

Dars yuzasidan talabalarni zarur adabiyotlar bilan tanishtirish-5 minut 

 

Uyga vazifa byerish – 5 minut 1-masala: 

Kishilik  jamiyati  paydo  bo’libdiki,  uning  taraqqiyot  jarayoni  hyech  qachon  aloqalarsiz  bo’lmagan. 

Odamlar,  urug’  jamoalari,  qabilalar,  elatlar,  xalqlar  va  nihoyat  ularni  hududiy-iqtisodiy  va  siyosiy 

birlishtirgan mamlakatlar o’rtasida doimo aloqalar bo’lgan va bu aloqalar tufayli yo’llar paydo bo’lgan. Biz 

qadimgi  davr  tariximizga  nazar  tashlar  ekanmiz,  kishilik  jamiyatining  bronza  davridan  e’tiboran,  ba’zi 

joylarda undan ham ancha avval, ma’lum ixtisoslashgan yo’llar paydo bo’lganligini bilamiz. Ularning paydo 

bo’lishida  qabilalar, xalqlar va  davlatlararo aloqalardan  kyelib  chiqqan iqtisodiy,  etnik, siyosiy  va  madaniy 

ehtiyojlar  sabab  bo’ldi.  Tarixda  miloddan  avvalgi  VI-IV  asrlarda  Eron  ahmoniylari  saltanati  davrida  uning 

hududi  bo’ylab  «shoh  yo’li»  tarkib  topganligini  bilamiz.  Lyekin  unga  qadar  O’rta  va  YAqin  SHarqda 

Badaxshon  lazuritiga    bo’lgan  ehtiyoj  «Lazurit  yo’li»ning  vujudga  kyelishiga  olib  kyelgan.  Ana  shunday 

qadimgi  yo’llardan  biri,  G’arb  bilan  SHarqni  bir  nyecha  ming  yillar  davomida  bir-biriga  bog’lab  kyelgan 

«Buyuk  ipak  yo’li»  edi.  Bu  yo’l  orqali  SHarqdan  (Xitoydan)  G’arbga  (Vizantiyaga)  oqib  borgan  savdo 

mollari,  asosan,  Xitoy  ipagi  bo’lsa-da,  bu  yo’l  fanga  atigi    XIX  asrning  70  yillarida  nyemis  olimi 

K.Rixtgofyen  tomonidan  «Ipak  yo’li»  nomi  bilan  kiritildi.  Unga  qadar  «Ipak  yo’li»  «G’arbiy  myeridional 

yo’l» dyeb kyelinardi. 

«Buyuk  Ipak  yo’li»  haqidagi  ilk  yozma  ma’lumotlar  miloddan  avvalgi  138  yilga  to’g’ri  kyeladi: 

Xitoy  impyeratori  Vu  Di  topshirig’i  bilan  Markaziy  Osiyoga  yuborilgan  elchi  va  sayyoh  CHjan  Syan 

«Buyuk ipak yo’li»ni o’rganadi va bu to’g’rida o’z tasnifini byeradi. 

SHu  davrda  xunnlar  Xitoyning  shimoliy  tumanlarini  talon-taroj  qilar  edilar  va  impyerator  CHjan 

Syanni ko’chmanchi xunn qabilalariga qarshi kurashda ittifoqchi va hamkorlar topish uchun jo’natadi. Elchi 

xunnlar qo’liga asir tushadi va o’n yilcha hibsda yotadi. U asirlikdan qochib, Markaziy Tyan’shan dovonlari 

orqali Issiqko’lga chiqadi. Norin daryosi bo’ylab Farg’ona vodiysiga kyeladi. Bu yerda o’zi uchun vodiydagi 

shaharlarni kashf qiladi. Bu shaharlar Farg’ona podshohligiga qarashli ekanligini bilib oladi. Tabiiyki, elchi 

xitoyning xunnlarga qarshi kurashda Farg’ona hukmdorining  yordamini olmoqchi bo’ladi. Lyekin Farg’ona 

hukmdori  faqat  savdo  aloqalarini  o’rnatish  istagini  bildiradi.  CHjan  Syan  janub  sari  sayyohatini  davom 

ettiradi. Oloy vodiysidan o’tib, yana xunnlar qo’liga tushadi. Bir yildan kyeyin vataniga qaytadi. Elchi Xitoy 

impyeratoriga  «sayyohati»  haqida  gapirib  byeradi.  U  Xitoyga  Farg’ona  otlaridan  birini  va  byeda  urug’idan 

olib  borgan  edi.  Bu  otni  xitoyliklar  samoviy  dyeb  ataganlar.  Impyerator  Vu  Di  o’z  saroyi  yaqinida  byeda 

ektiradi.  Kyeyinchalik  u  Xitoyning  butun  shimoli  bo’ylab  ekiladigan  bo’ladi.  Xitoyliklar  anor,  uzum, 


 

330 


                                                                                                                                                                                        

bodring va yong’oq ekishni ham yo’lga qo’yadilar. 

SHunday qilib, CHjan Syan yurgan yo’l bo’ylab miloddan avvalgi II-I asrlarda Xitoyni Markaziy va 

G’arbiy  Osiyo  bilan  bog’lovchi  jahon  ahamiyatiga  ega  Buyuk  ipak  yo’li  dyeb  ataluvchi  narvon  yo’li 

o’tadigan bo’ldi. 

«Ipak  yo’li»  Xitoyning  qadimgi  markazi  Siandan  boshlanib,  Lanchjou  orqali  Dunxuanga  kyeladi. 

Dunxuanda u ikkiga ajraladi. «Ipak yo’li»ning janubi-g’arbiy tarmog’i Takla-Makon sahrosi orqali Xotanga, 

undan  YOrkyentga  kyelib,  Pomir  tog’ining  daralari  orqali  Vaxonga,  undan  Baqtriyaning  bosh  shahri 

Zariaspga  (Balx)  kyelgan,  Balxda  yo’l  uch  tarmoqqa  ajralib,  uning  g’arbiy  tarmog’i  Marvga,  janubiy 

tarmog’i Hindistonga, shimoliy tarmog’i Tyermiz orqali Darband, Nautak, Samarqandga qarab kyetgan.  

«Ipak  yo’li»ning  shimoli-g’arbiy  tarmog’i  esa  Dulxuandan  Bami  Kuchi,  Turfan  orqali  Tarim 

vohasiga  –  Qashg’arga  borgan.  Undan  Toshqurg’on  orqali  O’zgan,  O’sh,  Quva,  Axsikyent,  Ponga,  undan 

Asht  dashti  orqali  Xo’jand,  Zomin,  Jizzaxga,  so’ngra  Samarqandga  Nautaka  yo’li  bilan  birlashgan.  Yo’l 

Samarqanddan  g’arbga  –  Dobusiyaga,  Malik  cho’li  orqali  Buxoro  va  Romitanga,  undan  Varaxsha  orqali 

Paykyent  va  Forobga  borib  Amul’  shahriga  o’tgan.  Amulda  Marvdan  Urganch  tomon  Amu  bo’ylab 

kyetayotgan yo’lga qo’shilgan. Qadimda Marv shahri o’zining qadimiy an’analari va har tomonga kyetuvchi 

savdo  karvon  yo’llari  tutashadigan  gyeografik  qulayliklariga  ko’ra  ipak  yo’lidan  eng  yirik  shahar  edi. 

SHuning uchun  ham Marvda  mahalliy  din – zardushtiylik ibodatxonalaridan tashqari Hindistonning budda, 

Vizantiya  xristian  olamining  tayanchlari  bor  edi.  Qadimgi  ipak  yo’li  ungacha  shu  mintaqadan  o’tgach 

«lazuriyot  yo’li»,  «shoh  yo’li»  asosida  Marvdan  G’arbga  tomon  katta  karvon,  savdo  yo’li  bo’lib  Xitoy, 

Hindiston va O’rta SHarqni YAqin SHarq va O’rta yer dyengizi mamlakatlari bilan bog’lab turardi. Tarixiy 

yozma manbalar va arxeologik matyeriallarning guvohlik byerishicha, Marvdan g’arbga tomon kyetgan ipak 

yo’li  Eronning  Gyekotolyepil,  Apaliya  va  Ekbatana  (Xamadon)  shaharlariga  va  ulardan  o’tib 

Myesopotamiyaning Ktyesafon va Bag’dod shaharlariga borgan. Undan Dajla (Tigr) daryosining o’ng sohili 

bo’ylab  shimolga  kyetib,  Anjioxiya  (Antokiya)  orqali  Damashqqa,  undan  Tir  va  Quddus  shaharlari  orqali 

Misrga o’tib kyetgan. Marvdan chiqqan shimoliy yo’l esa Amul’ orqali Urganchga, undan SHimoliy Kaspiy 

bo’ylab  SHimoliy  Kavkazga,  so’ngra  Qora  dyengizning  shimolidan  Konstantinopolga  borib,  Bosfor  va 

Dardanyel orqali O’rta Yer dyengiziga o’tib, Vizantiya shaharlarini aralagan.  

Xitoy  impyeratorlari  Ipak  yo’li  g’arbda  joylashgan  mamlakatlar  bilan  savdo  va  diplomatik  aloqalar 

qilganlar. Ular o’z elchilarini katta sovg’a-salomlar bilan O’rta Osiyo, Eron, Misopotamiya va Kichik Osiyo 

davlatlariga  yuborgan.  Masalan,  Xitoy  sayyoxi  Gap  In  milodiy  97  yilda  fors  qo’ltig’igacha  yetib  borgan. 

Makyedoniyalik May Tisian esa 100 yilda Lanchjougacha yetib borgan. Ammo Markaziy Osiyoliklar hamda 

eronliklar hyech qachon Xitoy bilan Vizantiya yoki Xitoy bilan YAqin SHarq davlatlari o’rtasida byevosita 

savdo  aloqalarining  shakllanishidan  manfaatdor  emas  edilar.  CHunki  bu  harakatning  «ostida»  juda  katta 

iqtisodiy  siyosat  yetar  edi.  Ayniqsa,  Ipak  yo’li  uchun  kurash  III  asrdan  boshlab  Eron  bilan  O’rta  Osiyo 

o’rtasida hayot-mamot kurashi tusini olgan. Bu borada Eron bilan Parfiya o’rtasida qattiq kurashlar kyetgan.  

Markaziy Osiyo orqali Xitoydan g’arbga o’tadigan savdo karvon yo’llari doimo sug’dlar nazoratida 

bo’lgan. Sug’d savdogarlari o’zlarining bu yo’ldagi hukmronligini saqlab qolish uchun SHarqiy Turkistonda, 

Yettisuvda,  Oltoydan  to  Yenisyey  sohillariga  qadar  bo’lgan  hududlarda,  SHimoliy  Xitoyning  SHansi 

viloyatida, Dunxuan kabi qator shaharlarda o’z karvonsaroylarini va qishloqlarini barpo etganlar. 

III-VII asrlarda Markaziy Osiyo va O’rta SHarq orqali o’tgan «Ipak yo’li»ning nazorati sug’dlarning 

qo’lida  bo’lgan  bo’lsa,  VIII  asr  o’rtalariga  kyelib  xalqlararo  munosabatlar  tizimida  tub  o’zgarishlar  yuz 

byerdi. 

«Ipak yo’li»ning g’arbiy qismi arablar nazoratiga o’tdi. XIII asrga kyelib CHingizxon ipak yo’lining 

barcha  tarmoqlari  bo’ylab  nazoratni  o’z  qo’liga  kiritdi.  Bu  holat  to  XIV  asr  o’rtalarigacha  davom  etdi. 

Mug’ullar  hukmronligi  davrida  Xorazmning  Mahmud  yalovoch  doirasidagi  savdogarlari  asosiy  rolni 

o’ynadilar. 

Agar  «Ipak  yo’li»  orqali  Xitoydan  G’arb  mamlakatlariga,  asosan,  ipak,  ilk  o’rta  asrlardan  boshlab, 

qog’oz  eksport  qilingan  bo’lsa,  bu  mamlakatlardan  Xitoyga  shisha,  jundan  ishlangan  har  xil  gazlamalar, 

gilam, palos, oyna, myetall, zyeb-ziynat byezapklari, qimmatbaho toshlar, har xil dorivorlar, arg’umoq otlar 

kyeltirilgan.  Ana  shu  savdo  yo’llari  orqali  Xitoyning  bronza  oynalari  va  kvadratikli  tangalari  Farg’ona 

vodiysi va Sirdaryoning o’rta havzasi rayonlariga kyeng tarqalgan. 

Buyuk Ipak  yo’li birgina iqtisodiy ahamiyat kasb etmay, balki u diniy,  madaniy  myeros  yutuqlarini 

tarqatuvchi, mamlakatlararo diplomatik aloqalarni ta’minlovchi yo’l ham edi. Mas, Hindistonning budda dini 

shu yo’l bilan Xitoyga Markaziy Osi 

yo orqali kirib kyelgan. IV-VIII asrlarda Xitoyning tashqi olam bilan 

savdo  aloqalari  kyengaydi.  Ilk  fyeodalizm  davrida  Xitoyda  ipakchilik  rivojlanib  kyetdi  va  ipaklar  arzon 

narhda Markaziy Osiyoga Sug’d savdogarlari orqali kirib borgan. Ular faqat mol olib, mol sotuvchi va undan 

foyda  oluvchi  jamiyatning  boy  qatlami  hisoblanmay,  balki  o’zoq  safarlarga  katta  savdo  karvoni  bilan 

kyetuvchi  savdogar,  diplomatlar,  ziyo  tarqatuvchilar,  u  yoki  bu  hududdan  yangi  joylarga  ilg’or  xo’jalik  

331 


                                                                                                                                                                                        

ixtirolarini olib boruvchi nufuzli kishilar hisoblanardi. Ular bir vaqtning o’zga mamlakatlar urf-odatlari, kuch 

va  qudrati,  xududiy  joylashishi,  tabiati  va  davlatni  boshqarish  tizimini  chuqur  bilishda  o’ta  xushyor  davlat 

ayg’oqchilari  vazifasini  ham  o’tar  edilar.  Davlat  boshliqlari  ularning  kuzatish  mahorati  va  byergan 

ma’lumotlari  asosida  o’z  tashqi  siyosatlarini  ryejalashtirar  edilar.  Bunday  ulkan  va  zaruriy  ishlar  ana  shu 

savdo-karvon  yo’llari  tufayli  amalga  oshirilar  edi.  Myelodiy  eradan  boshlab  to  IX  asrgacha  so’g’d  tili  ipak 

yo’llari doirasida jahon savdo tili darajasiga ko’tarildi.  

«Ipak  yo’li»  O’rta  Osiyo  sharq  bilan  g’arb  o’rtasida  vositachilik  rolini  o’ynar  ekan,  bu  yerda 

migrasiya  jarayoni  kuchayib,  turkiy  etnik  unsurlarning  katta-katta  guruhlari  paydo  bo’ldi  va  ularning 

Markaziy Osiyoning  ichki rayonlariga kirib borishi tyezlashdi.  Yerli  eron tillar guruhi  olamida turkiyzabon 

xalqlar  hissasi  ko’chayib,  X-XI  asrlarga  kyelib  Movarounnahr,  Xorazm  va  SHarqiy  Xurosonda 

(Turkmaniston hududida) turkiy til muhiti hukmron bo’lib qoldi. Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling