Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet52/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   81

4-masala: 

 IX-  XII  asrlarda  Markaziy  Osiyo  hududida  dunyoviy  fan  va  madaniyat  bilan  bir  qatorda  Islom 

madaniyati ham rivojlandi. Jamiyatdan mahalliy dinlar zardushtiylik, buddizm va boshqalar surib chiqarildi. 

Arab tili va yozuvi davlat ahamiyatiga ega bo’ldi. Joy nomlari, sanalar, o’lchov arabchaga o’zgartirildi, hatto 

ona yerimiz Movarounnahr (Ikki daryo oralig’idagi joy) nomini oldi. 

Islom madaniyatining Qur’oni Karimdan kyeyin ikkinchi o’rinda turadigan nodir manbalaridan biri- 

Hadislar,  ya’ni  Muhammad  alayhisalomning  diniy  va  ahloqiy  ko’rsatmalari,  hikmatli  so’zlarini 

rivojlanishida  oltin  asr  IX  asr  hisoblanadi.  Islom  dunyosida  eng  nufuzli  dyeb  tan  olingan  oltita  ishonchli 

hadislar  to’plamini  mualliflari  xuddi  shu  asrda  yashab,  ijod  etgan.  Ularning  barchasi  Markaziy  Osiyoda 

yashagan.  Ular  Ismoil  al-  Buxoriy,  Imom  Muslim  ibn  al-  Xajjoj,  Iso  at  Tyermiziy  va  boshqalardir.  SHular 

ichida  «Hadis  ilmida  Amir  al  mo’miniyin»  dyegan  sharafli  nomga  sazovor  bo’lgan  Imom  al-  Buxoriy 

alohida e’tiborga molikdir. 

Al- Buxoriy 810 yil 20 iyulda Buxoroda tug’iladi. 10 yoshga yetmasdanoq hadis ilmini o’rganishga 

kirishadi. U yoshligidanoq onasi tarbiyasida bo’ladi. 825 yilda u o’z onasi va akasi Ahmad bilan haj safariga 

kyetadi. Makka va Madina shaharlarida bo’lib,  olti yil Xijozda yashaydi, hadis ilmidan  o’z bilimini yanada 

boyitadi.  Al-Buxoriy  Damashq,  Qohira,  Basra,  Kufa,  Bag’dod  kabi  shaharlarda  yashaydi,  u  yerda  90  ga 

yaqin  ustozlar  orttiradi,  o’z  navbatida  o’nlab  shogirdlar  tayyorlaydi.  Al  Buxoriy  byesh  yil  Nishopurda 

yashaydi va o’sha yerda At- Tyermiziy bilan tanishadi. Tyermizlik bu muhandis al- Buxoriyga ham shogird, 

ham  safdosh  edi.  At-  Tyermiziy  o’z  ustoziga  yuqori  baho  byerib:  «Myen  ul  kabi  boshqa  biror  allomani 

uchratmadim. Xudo uni Payg’ambar ummatlarining byezagi qilib yaratgandur» dyegan edi. 

Al-  Buxoriy  o’z  shogirdlariga  nihoyatda  myehribon  bo’lgan.  SHogirdi  At  Tyermiziyning  bilimini 

yuqori  baholagan.  «Myen  syendan  ko’rgan  foyda,  syen  myendan  ko’rgan  foydadan  ortiqroq»  dyeb  unga 

nisbatan chuqur hurmatini bildirgan. 

Al- Buxoriy 868 yili Nishopurdan Buxoroga qaytib kyeladi va bu yerda uni aholi zo’r hurmat bilan 

kutib oladi. Buxoroda u kishi hadisshunoslik ilmidan dars byerib, ko’plab shogirdlar tayyorlaydi. Ammo al- 

Buxoriyning g’animlari uni ilmini ko’rolmay Buxorodan quvg’in qilish niyatida Buxoro hukmdori Xolid ibn 

Ahmad  bilan  o’rtadagi  aloqai  yomonlashtirishga  erishadi.  Bu  adovatning  sababi,  hukmdor  allomadan 

huzuriga  kyelib,  hadisshunoslik  ilmidan farzandlariga  dars byerishni talab qiladi. Imom  Buxoriy bu talabni 

rad  etib:  "Myen  ilmni  xor  qilib,  uni  hokimlar  eshigi  oldiga  olib  bormayman,  kimga  ilm  kyerak  bo’lsa  o’zi 

kyelsin" - dyeb javob byeradi. Buxoro hokimi ig’vogarlarning maslahatiga quloq solib, allomadan Buxoroni  

346 


                                                                                                                                                                                        

tark  etishni  talab  qiladi.  Olim  Samarqand  ulamolari  taklifi  bilan  Samarqandga  yo’l  oladi.  Yo’lda  Xartang 

qishlog’ida Abu Mansur G’olib ibn Jabri uyida to’xtaydi. Bu yerda Imom Buxoriy byetob bo’lib milodiy 870 

yilda 62 yoshida vafot etadi va va shu yerga dafn etiladi. 

Imom  Buxoriy  avlodlarga  boy  va  qimmatli  myeros  qoldirib,  uning  asarlari  20  dan  oshadi.  Uning 

"Al-Jomye’  as-sahih",  "Al-adab  al-mufrat",  "At-tarix  as-sog’iy",  "At-tarix  al-avsod"  va  boshqalarni 

ko’rsatish mumkin. 

1998  yilda  O’rta  Osiyo  va  Qozog’iston  musurmonlari  diniy  boshqarmasi  tashabbusi  bilan 

jumhuriyatimizda  butun  islom  dunyosi  vakillari  ishtirokida  allomaning  1225  yillik  yubilyeyi  kyeng 

nishonlandi.  Allomaning  bizlarga  qoldirgan  boy  tarixiy  myerosi  to’g’risida  O’zbyekiston  Ryespublikasi 

Pryezidyenti  Islom  Karimov  ma’ruza  qildi  va  Imom  Buxoriyning  Xartang  qishlog’ida  joylashgan  salobatli 

maqbarasi ta’mirlanib, eng obod va ko’rkam qadamjolardan biriga aylandi. 

Imom  Buxoriyning  yaqin  shogirdlaridan  biri  muhandis  olim  Imom  at-  Tyermiziydir  (824-  892).  U 

Tyermiz yaqinidagi Bug qishlog’ida tug’ilgan. Uning yoshligi Tyermiz shahrida o’tadi, dastlabki ma’lumotni 

shu  yerda  oladi.  U  yoshligidan  o’ta  qobiliyatli,  ziyrak  bo’lib,  hadis  ilmiga  qiziqadi.  Bu  ilmni  yanada 

chuqurroq  o’rganish  uchun  SHarq  mamlakatlariga-  Iroq,  Xuroson,  Makka  va  Madinani  ziyorat  qiladi.  Bu 

olimning aksariyat asarlari bizgacha yetib  kyelgan. Bu asarlar ichida eng  mashhuri «Al- Jami’»dir. Bu asar 

payg’ambarimizga  doir  6  ta  ishonchli  hadislar  to’plamlaridan  biridir.  Bu  hadislarda  diniy  masalalar  bilan 

birga  ahloqiy  masalalar,  insonparvarlik  g’oyalari  o’z  aksini  topgan.  Ularda  ahloqiy  fazilatlar  ulug’lanib, 

o’g’rilik, zo’ravonlik, yolg’onchilik, manmanlik kabi salbiy xislatlar qoralangan. 

Xulosa qilganda buyuk  vatandoshimiz  At- Tyermiziyning bizgacha qoldirgan boy va ilmiy  myerosi 

katta ahamiyatga ega bo’lib, bu qimmatbaho myeros jumhuriyatimizda yetarlicha o’rganilmagan. 

IX-  XII  asrlardagi  O’rta  Osiyodagi  madaniyatning  uyg’onish  davri  ilk  uyg’onish  lavri  bo’lib 

Yevropada  XV-  XVII  asrlarda  boshlangan  uyg’onishdan  farq  qiladi.  O’rta  Osiyodagi  uyg’onish  davri  bu 

yerda tashkil topgan mustaqil davlatlarning vujudga kyelish jarayoni bilan uzviy bog’liqdir. 

Xulosa  qilganda  IX-  XII  va  XIV-  XV  asrlarda  Markaziy  Osiyoda  ilm-  fan,  ma’rifat  va 

madaniyatning gullagan davri bo’ldi. Bu madaniyatning rivoji dunyoviy madaniyat rivoji bilan chambarchas 

bog’lanib kyetdi. 

O’zbyekiston Ryespublikasi Pryezidyenti I. A. Karimov 1998 yil «Tafakkur» jurnali muxbirlarining 

savollariga javob byera turib IX- XV asrlarda   ma’rifatli  dunyo  yurtimiz  donishmandlarini  qanchalik  izzat- 

ikrom  qilgan  bo’lsa,  XXI  asrda  biz  xalqimiz,  millatimizga  nisbatan  ana  shu  ehtiromni  qaytadan  qo’lga 

kiritishimiz kyerak, - dyeb ulkan vazifalarni olg’a suradi. 

Bu  boradagi  astoydil  harakat,  intilish  mustaqil  O’zbyekiston  uchun  uchinchi  uyg’onish- 

Ryenyessansga aylansa ajab emas. 

 

 

 

 

 

 

 

6-mavzu  

Amir Temur -  markazlashgan davlat asoschlsi

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni 

kengaytirish 

va 

mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.Amir Temur shaxsi. Temurning siyosiy kurash maydoniga 

kirib kelishi. 

2.Movarounnahr       va       Xurosonda       markazlashgan       

o'zbek davlatchiligini    bunyod   etishda   Amir   Temurning   

buyuk   tarixiy xizmati. 

3.Amir Temur davlatining ichki va tashqi siyosati. 

4.Amir Temur - atoqli davlat arbobi, mohir diplomat.

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Turkistonda jadidchilik harkatining yuzaga kelishi sabablari va ularning 

nomayondalar, ma’naviy-ma’rifiy sohadagi olib borgan ishlari haqida bilim beriladi.   

347 


                                                                                                                                                                                        

Pedagogik vazifalar

 

Amir  Temur  shaxsi,  Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishini 

yoritib berish 

 

Movarounnahr              va       Xurosonda       markazlashgan       o'zbek 

davlatchiligini    bunyod   etishda   Amir   

Temurning      buyuk      tarixiy  xizmatini 

yoritib berish 

 

Amir  Temur  davlatining  ichki  va tashqi  siyosatini  yoritib  berish  va 

mustahkamlash 

 

 

Amir  Temur  -  atoqli  davlat  arbobi, mohir  diplomat  ekanligini  tarixiylik 

nuqtai nazaridan yoritib berish

 

O’quv faoliyati natijalari: 

 

Amir  Temur  shaxsi,  Amir  Temurning siyosiy  kurash  maydoniga  kirib  kelishini    tarixiy 

manbalar asosida yoritib berishdan iborat; 

 

Movarounnahr              va              Xurosonda       markazlashgan              o'zbek  davlatchiligini    

bunyod      etishda      Amir      Temurning      buyuk   

tarixiy xizmatini  tarixiy manbalar  tahlili asosida  

gapirib berishdan iborat 

 

Amir  Temur  davlatining  ichki  va  tashqi siyosatini tahlil qilish va yoritib berish: 

 

 Amir  Temur  -  atoqli  davlat  arbobi,  mohir 

diplomat  ekanligini  tarixiylik  nuqtai  nazaridan 

yoritib berish

 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

zigzag (arra) texnikasi  Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

 

o’quv 


topshiriqlari, test savollar 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash 

uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki  nazorat:  savol-javob,  tarqatma 

materiallari, og’zaki savol-javoblarlar,  testlar  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Amir Temur -  markazlashgan davlat asoschlsi

” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik 

xaritasi 

Ish 

bosqichlari va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishni  ta’minlovchi 

o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi. 

Ekspert guruhlar faoliyat  natijalarini  baholash mezonlarini 

ishlab chiqadi. 

 

  

 

  

348 


                                                                                                                                                                                        

1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi       (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning  ahamiyatliligi  va 

dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi. 

 1.3.  Faoliyat  kichik  guruhlarda  o’quv  topshiriqlarini 

bajarish orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. 

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama qilib, 

ularga javob beradi. 

 

 2. Asosiy bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’uloti  «o’zi  o’rganib,  o’zgaga  o’rgatish»,  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish  prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan  birga, har  bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi 

(geometrik shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


ko’yishlarini,  vakti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi). 

Guruhlarda ishni tashkil kiladi. (matnni o’rganib, muhokama 

kilishga 15 daqiqa beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi.  O’zaro  o’rgatish  jarayoni  boshlanadi  (15 

dakika). 

Talabalar 

faoliyatini 

kuzatadi, 

ularni 


yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  xar  bir  guruhga  8 

daqiqadan  vaqt  ajratadi.    Yo’naltiruvchi,  maslahatchi 

sifatida  ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi, 

izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha faoliyat 

boshlaydilar. Matnlarini 

o’qib, savollarga javob 

topadi. Ma’lumotni 

muhokama kilib, fikr 

almashib,  sistemalashtiradi.  

Format  kog’oziga  sxema 

tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

 3–Yakuniy bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi,  guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish; nazorat savollariga og’zaki 

javob berish  

Tinglaydilar. 

 

6- Mavzu: Amir Temur -  markazlashgan  

davlat asoschlsi 

Ryeja: 

1.  Amir Temur shaxsi. Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi. 

2.  Movarouhnahr       va       Xurosonda       markazlashgan       o'zbek davlatchiligini    bunyod   etishda   

Amir   Temurning   buyuk   tarixiy xizmati. 

3.  Amir Temur davlatining ichki va tashqi siyosati. 

4.  Amir Temur - atoqli davlat arbobi, mohir diplomat. 

  Asosiy adabiyotlar: 

1.  Karimov I.A. Ehtirom, T.1, 360-362. 

2.  Karimov  I.A.  Amir  Temur  davridagi  bunyodkorlik  va  hamkorlik  ruhi  bizga  na’muna  bo’lsin.  Asarlar, 

T.4 O’zbekiston, 1996 y, 340-343 b.  

349 


                                                                                                                                                                                        

3.  Karimov I.A.O’tmishsiz kelajak, hamkorliksiz taraqqiyot bo’lmaydi. Asarlar, T.4 – T.,O’zbekiston, 1996 

y, 331-339 b. 

4.  Karimov I.A. Amir Temur  - faxrimiz, g’ururimiz. Asarlar, T.5. 

5.  Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T:Ma’naviyat, 2008 y. 

6.  Amir Temur jahon tarixida, - T., Sharq, 1996 y. 

7.  Muhammudjonov A. Amir Temur va temuriylar davri. T., Fan». 1996y. 

8.  Mo’minov I. Amir Temurning O’rta Osiyo xalqlari tarixida tutgan o’rni va ro’li. – T., “Fan”, 1993 y. 

9.  Temur va Ulug’bek davri tarixi. – T.,QPT, 1996 y. 

10.  O’zbekiston tarixi. 1- qism. – T., Universitet, 1997 y. 

11.  Ibrohimov A.,Saidjonov X., Jo’raev N.Vatan tuyg’usi. – T., O’zbekiston, 2000 y. 

12.  O’zbekiston tarixi (R. Murtozaeva va boshqalar). – T., 2003 268-289 b. 

13.  Q.Usmonov, M.Sodiqova va boshqalar “O’zbekiston tarixi”. T., “Iqtisod moliya”, 2006y. 

  Qo’shimcha adabiyotlar: 

14.  X.Nazarov «Buyuk davlat arbobi» // Qalqon, 2006 yil apryel’. 20-22 byetlar. 

15.  M.Ahmyedov. Buyuk davlat arbobi va sarkarda // «Turkiston» 2006 yil 24-iyun. 

16.  history.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali. 

 

  Darsning  o`quv  va  tarbiyaviy  maqsadi:  Talabalarga  O’zbyekiston  tarixi  fanining  tadqiqot  ob’yekti, pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda  tadqiqotchilar 

tomonidan  mavzuga byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni syerqirra mavzu  ekanligidan 

talabalarni boxabar etish. 

  Dars o`tish vositalari: (Doska, plakat, fan yuzasidan manba va adabiyotlar, tarixiy ma’lumotlar, mavzu 

yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

  Dars o`tish usullari: Takrorlash, suhbat va savol-javob (mavzuni o`zlashtirishni mustahkamlash), jonli 

muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr  mulohazalarini  bayon  qildirish, 

buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch  iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va 

talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish.  Tarqatma  tyestlar  asosida  talabaning  mavzuni  qay 

darajada  o`zlashtirganligini  aniqlash.  Talabalarni  voqyealarni  tahlil  etishga  o`rgatish.  Xarita  bilan 

ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash va unga tahlil byerish. 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.  

  O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi: 

 

Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati-2 minut  

Talabalarning davomati – 3 minut  

Hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut  

Talabalar bilim darajasini aniqlash  (o’tilgan mavzu bo’yicha)-50 minut  

Sinov savollar namunasi  (savol-javob triqasida)– 10 minut  

Dars yuzasidan talabalarni zarur adabiyotlar bilan tanishtirish-5 minut  

Uyga vazifa byerish – 5 minut 1-masala: 

XIV asr o’rtalarida CHingizxon egallab olgan yerlar uning myerosxo’rlari qo’li ostida bo’lsa ham, bu 

yerlar  mayda bo’laklarga bo’linib  kyetib, ularda toju-taxt kuchayib kyetgan  edi. 1348 yilga kyelib SHarqiy 

Turkiston  yerlarida Mug’uliston fyeodal davlati tashkil topdi, uning xoni  etib CHig’atoy avlodidan Tug’luq 

Tyemur  ko’tarildi.  Tug’luq  Tyemur  dastlabki  davrlardanoq  o’z  yerlarini  kyengaytirish  maqsadida 

Movarounnahr  yerlariga  bir  nyecha  harbiy  harakatlar  uyushtirdi.  Mana  shunday  ichki  o’zaro  urushlar  avj 

olib,  ijtimoiy  iqtisodiy,  siyosiy  inqiroz  kuchayib  borgan  davrda  tarix  maydoniga  mo’g’ul  bosqinchilariga 

qarshi  kurashda  nom  chiqargan  buyuk  sohibqiron,  mohir  sarkarda  Amir  Tyemur  kirib  kyeldi.  SHu  o’rinda 

Amir Tyemur shaxsi haqida Pryezidyentimiz fikrlari o’rinlidir: «Kimki o’zbyek nomini, o’zbyek millatining 

kuch-qudratini,  adolatparvarligini,  chyeksiz  imkoniyatlarini,  uning  umumbashariyat  rivojiga  qo’shgan 

hissasini, kyelajakka ishonchini anglamoqchi bo’lsa, Amir Tyemur siymosini eslashi kyerak». 

Amir  Tyemur  SHahrisabz  yaqinidagi  Xo’ja  Ilg’or  qishlog’ida  Barlos  byeklaridan  Muhammad 

Tarag’ay oilasida 1336 yil 8-apryelda dunyoga kyelgan. Uning amakisi Hoji Barlos Kyesh shahrining hokimi 

edi. Tyemur yoshligidanoq harbiy  mahoratiga  ega shaxs bo’lib, o’z atrofiga, barlos urug’idan chiqqan  yosh 

jangchilarni  to’plagan  edi.  1360-61  yillarda  Tug’luq  Tyemur  hyech  qanday  qarshiliksiz  Movarounnahr 

yerlariga bostirib kirganida Hoji Barlos Xurosonga qochadi. Vatanparvarlik, milliy g’urur va iftixor hissiyoti 

kuchli bo’lgan yosh Tyemur esa amakisi hokimlik qilib turgan yerlarini dushman qo’liga byermaslik uchun 

Tug’luq  Tyemur  xizmatiga  kiradi  va  tyez  orada  uning  ishonchini  oqlab  Kyesh  viloyati  yerlariga  hokimlik 

qilish uchun yorliq oladi. 

Amir  Tyemurning  bu  ishi  Mavorounnahrda  siyosiy  tarqoqlik,  o’zaro  kurashlar  va  boshboshdoqlik  

350 


                                                                                                                                                                                        

hukm surgan davrdagi birdan-bir to’g’ri yo’l edi. CHunki Movarounnahr amirlarini Tuqluq Tyemurga qarshi 

bosh  ko’tarib  chiqishi  mo’g’ul  bosqinchilarining  Movarounnahr  yerlarini  yana  bir  bor  vayron  etishiga  olib 

kyelishi muqarrar edi. 

1360-1370 yillarda Movarounnahr siyosiy  hayotida  Amir Tyemur bilan bir qatorda ta’sir o’tkazgan 

shaxslardan yana biri Amir Qozog’onning nabirasi Amir Husayn edi. 

Balx  va  uning  atrofidagi  yer-mulklar  uning  tasarrufida  edi.  1361  yilda  Amir  Tyemur  Husaynga 

yaqinlashgan  edi.  Endi  ikkala  hukmdor  birlashib,  mo’g’ul  xonlariga  qarshilik  ko’rsatish  imkoniga  ega 

bo’ldilar. Ma’lumki, Amir Tyemur mo’g’ul hokimiga qaram edi. Vaqti kyelib Movarounnahrni boshqarishni 

Tug’luq  Tyemur  o’z  o’g’li  Ilyosxo’jaga  topshirdi.  Mustaqil  bo’lishga  harakat  qilib  yurgan  Amir  Tyemur 

yangi  hukmdorga  itoat  etmadi.  Buning  oqibatida  yangi  ziddiyat  yuzaga  chiqdi.  Amir  Husayn  bilan 

Sohibqiron  Tyemurning  bir-birlari  bilan  juda  yaqinlashgan  va  yaxshi  munosabatda  bo’lgan  davrlar  1361-

1365 yillarni o’z ichiga oladi. 

Amir Tyemurning hayotida ro’y byergan va bir umrga unga shan-sharofatini muhrlagan voqyea 1362 

yilda  Syeyistonda  bo’lib  o’tgan.  Jang  vaqtida  o’ng  qo’lining  tirsagidan  va  o’ng  oyog’iga  kamon  o’qi 

tyegishidan  qattiq  jarohatlanadi.  Buning  oqibatida  u  bir  umr  oqsoqlanib  yuradi.  SHu  bois  undan  dahshatga 

tushgan dushmanlari Amir Tyemurni hasad bilan «Tyemurlang» dyeb atashgan. 

Tug’luq  Tyemur  o’limidan  so’ng  1363  yilda  Movarounnahr  tuprog’idan  haydalgan  Mo’g’ul  xoni 

Ilyosxo’ja  yangidan  juda  katta  lashkar  bilan  avvalgi  mulklarini  egallab  olish  maqsadida  Movarounnahr 

tomon  harakat  qila  boshlaydi.  Tyemur  va  Amir  Husayn  bo’lg’usi  qahshatqich  to’qnashuvga  imkon  boricha 

harbiy kuchlarni yig’dilar. Tarixda «Loy jangi» nomi bilan kirgan bu jang CHinoz bilan Toshkyent o’rtasida 

1365  yilning  bahorida  ro’y  byergan.  Amir  Tyemur  va  Amir  Husayn  mag’lubiyatga  uchraganlar.  Mazkur 

mag’lubiyat  sabablarini  har  xil  bayon  etishadi.  Ayrim  solnomachilar  Mo’g’ul  xonining  g’olib  chiqishida 

Amir  Husaynning  sust  harakat  qilishi  dyeb  izohlaydi.  Ehtimol  shundandir  yoki  Mo’g’ul  xoni  qo’shinining 

soni ko’pligi hamda yaxshiroq tayyorlanganligi bu yutuqning asosiy omili bo’lsa kyerak. 

Qayta  urinish  byehuda  ekanligini  anglab  yetgan  Amir  Tyemur  jang  maydonini  tark  etib,  qolgan-

qutgan  askarlari  bilan  Samarqand  tomon  qaytib  kyetgan.  Samarqand  shahriga  kyelgandan  so’ng  bu  yerda 

ham  uzoq  turmasdan,  avvaliga  Kyeshga  so’ngra  Amudaryo  orqali  Balxga  o’tib  kyetadi.  Bu  paytda 

Movarounnahrning bosh amiri Husayn  edi. Biror  qarorga kyelish  esa uning  irodasiga bog’liq bo’lgan. SHu 

sababli  A.Tyemur  ham  uning  ko’rsatmasi  bilan  ish  tutishga  majbur  edi.  Samarqand  shahri,  butun 

Movarounnahr  o’z  holiga  tashlab  qo’yildi.  Bu  sharoitda  Samarqand  mudofaasini  sarbadorlar  o’z  qo’llariga 

oldilar. 

Xurosondagi  singari  Samarqandda  ham  bu  harakat  qatnashchilarining  ijtimoiy  tarkibi  aynan  bir  xil 

bo’lgan.  Hunarmandlar,  do’kondorlar,  ayrim  madrasa  mudarrislari  va  talabalar  mazkur  harakatga  faol 

qo’shildi. Mudofaa rahbarligiga Mavlonzoda, Mavlono Xo’rdaki Buxoriy va Abu Bakr Qalaviylar kyelishdi. 

Birinchi hamladayoq shaharni egallaymiz dyeb o’ylab bostirib kirgan mo’g’ullar katta talofot ko’rib, orqaga 

chyekinishga majbur bo’ldilar. 

Samarqandliklarning ishlab chiqqan harbiy ryejasi puxta chiqdi va o’z samarasini byerdi. Bir nyecha 

hujum  samarasiz  tugagach  mo’g’ullar  shahar  atrofini  qurshab  olib  uzoq  vaqt  qamal  qilish  ryejasini  o’ylab 

chiqdilar.  Lyekin  lashkar  safida  yuqumli  kasallik  tarqaldi.  Buni  ot  vabosi  dyeb  atashadi.  Ilyosxo’ja  katta 

yo’qotishlar  bilan  dastlab  Samarqandni  kyeyin  esa  Movarounnahrni  tashlab  kyetishga  majbur  bo’ldi.  Bu 

paytda  Kyeshda  bo’lgan  Amir  Tyemur  bu  xabarni  Amudaryo  bo’ylarida  bo’lgan  Amir  Husaynga  yetkazdi. 

1366  yilga  yetib  kyeladilar  va  sarbadorlar  rahbarini  o’z  huzurlariga  chorladilar.  Uchrashuv  Samarqanddagi 

Konigil dyegan joyda bo’ldi. Bu yerda sarbadorlarning rahbarlari bilan kyelishmovchilik yuz byeradi va ular 

qatl  etiladi.  Amir  Tyemurning  iltimosi  bilan  faqat  Mavlonzoda  omon  qoldirilib,  Xurosonga  jo’natiladi. 

Sarbadorlar  harakati  bostirilgandan  so’ng  Amir  Husayn  va  Amir  Tyemur  o’rtasidagi  munosabatlar 

kyeskinlashadi.  Bunga  Amir  Husaynning  sarbadorlarga  nisbatan  adolatsizligi  ham  bir  qadar  sabab  bo’lgan 

edi. 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling